6
4 Peder Larsen og Sidsel Peders Datter Sidsel Peders Datter, død 1861 O461-b13, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, s. 80 døde Quindekjøn 1861 Nr. 13 død 27. April, begravet 1. Maj, Sidsel Pedersdatter, enke efter hmd Peder Larsen af St. Rise, 69 år Sidsel Peders Datter, FT 1860

4 Peder Larsen og Sidsel Peders Datter · Anne Magrethe Larsen, 40, gift, ibid. , hans kone, ligeså Maren Jacobsen, 15, ugift, ibid, deres børn, ligeså ... (sic), søn af parcellist

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

4 Peder Larsen og Sidsel Peders Datter

Sidsel Peders Datter, død 1861

O461-b13, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, s. 80 døde Quindekjøn 1861

Nr. 13 død 27. April, begravet 1. Maj, Sidsel Pedersdatter, enke efter hmd Peder Larsen af St. Rise, 69 år

Sidsel Peders Datter, FT 1860

Svendborg Amt, Nordborg Amt, Rise sogn, Store Rise, s. 396 nr. 57 Husested

Jacob Jacobsen, 48, gift, f. Rise sogn, husmand/husfader, Lutheraner

Anne Thomsen, 48, do., do. , hans kone, do.

Ole Jacobsen, 11, ugift, do. deres børn, do.

Sidsel Marie Jacobsen, 7, ugift, deres børn, do.

Sidsel Pedersdatter, 69, enke, f. Olde, aftægtskone, do.

Sidsel Peders Datter, FT 1855

Svendborg Amt, Nordborg Amt, Rise sogn, Store Rise, s. 366 nr. 10 Hussted

Jacob Jacobsen, 43, gift, f. Rise sogn, dagleier, Lutheraner

Anne Magrethe Larsen, 40, gift, ibid. , hans kone, ligeså

Maren Jacobsen, 15, ugift, ibid, deres børn, ligeså

Ole Jacobsen, 6, ugift, deres børn, ligeså

Peder Larsen Jacobsen, 4, ugift, deres børn, ligeså

Sidsel Maria Jacobsen, 2, ugift, deres børn, ligeså

Sidsel Peders Datter, 64, enke, aftægtskone, ligeså

Peder Larsen, død 1836

O461-b08, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, s. 190, 1836, døde mandkjøn

N2. 20 død 4. December, begravet 7. December , Peder Larsen, husmand i Store Rise, han fader var afdøde

parcellist Lars Rasmussen i GraastensM. , 57 aar

Peder Larsen og Sidsel Peders Datter, bryllup 1811

O461-b4, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, viede 1811

Anno 1811 d. 23.de Maj anmeldte tidl.? Krigskarl? Peder Lauritzen (sic), søn af parcellist Lauritz Rasmussen i

Graaesten Mark og Moder Karen Hansdatter, at ville, efter foregående Tillysning af Prædikestolen ægtevies

til Pigen Sidsel Peders Datter, datter af afg. Peder Rasmussen, Boelsmand i Oldau og Moder Anna

Lauritzdatter som ligeledes ved død er afgået. ? i øvrigt….ikke…hinanden ægteskab ? ? samt at intet i nogen

henseende ? mod de Kirkel: Love og Anordninger kan forhindre dette Ægteskab derfor indestaar under

de??? ? 1ste. Søndag efter Trinitatis

Lauritz Rasmussen Rasmus Hansen

Med paaholdt ??

Sidsel Peders Datter, dåb 1791

O461-b4, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døbte 1791

Dd. 31. Juli. Dom 6 p. Trinit: Blev Peder Rasmussen og hustr. Anne Bohlsm.i Oldau, 1. Datter døbt med det

navn Sidsel. Peder Rasmussen Bohlsm. hustr. Giertrud i Store Riise bar hende til Daaben. M.F. Jens

Rasmussen Møller, Rasmus Jørg., Bohlsm: Peder Hans: b.k.p.? Laurits Pedersen, alle i Oldau, Hans Hansen i

Wejenes?, Laurids Pedersen i Store Riise. P.F. Giertrude D. i Oldau, R…? Andersd i old. Sidsel Hansdatter i

Store Riise.