4. Skenario Workshop Pengembangan lembar kerja peserta didik.pptx

  • View
    10

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

SKENARIOWORKSHOP PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK(4 JP)Instruktur memb!" #esert $%m $u ke%&m#&k besr (' men"t)Intruktur men(m#"kn ##rn mter" tentn! Rmbu)rmbu Pen!embn!n LKPD Men!*u #$ RPP (n! te%+ $"susun $en!n men!!!unkn PPT) (,' men"t)Me%kukn $"skus" $n #ers"#n untuk #en(usunn LKPD mem#er+t"kn RPP (n! te%+ $"susun(' Men"t)Set"# #esert men(usun LKPD (ker- "n$"."$u) (n! sesu" $en!n tu-un #embe%-rn (n! terter $" RPP (/ JP (/ 0 '1 Men"t))K+usus !uru ke%s SD !r mem#er+t"kn tem2 sub tem $n 3&kus #embe%-rn sesu" $en!n 3&kus4mter" #$ st peer teachingPer5k"%n #esert mem#resents"kn +s"% ker- "n$".u%n( tentn! LKPD k"tnn( $en!n tu-un #embe%-rn (n! te%+ $"but6 (,1 Men"t)Pesert men!emukkn #en$#tn( ter+$# LKPD (n! te%+ $"#er%"+tkn &%e+ #esert %"n (,1 men"t)Ases&r me%kuknre7eks"ter+$# ke!"tn #en(usunn LKPD (' men"t)Ases&r member"kn rek&men$s" $n #erb"kn ter+$# LKPD #esert terutm berk"tn $en!n RPP untuk #e%ksnn peer teaching (' men"t)Pem#rn &%e+ Instruktur8 Pers"#n 91 Men"tPen(usunn LKPD $n Instrumen Pen"%"n/ : '1 Men"tPresents" $n $"skus"91 Men"tRe7eks" $n Rek&men$s",1 Men"t