4. Zarz…dzanie ryzykiem technicznym i finansowym w przedsi™biorstwie

  • View
    34

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of 4. Zarz…dzanie ryzykiem technicznym i finansowym w przedsi™biorstwie

Analiza i ocena poziomu ryzyka w organizacjijak jest przedsibiorstwo komunalne

Dr in. Magorzata Kwestarz Dr in. Grayna WjcikWarszawa, 5.03.2013r.

.

Cel projektuCelem projektu jest opracowanie metody analizy i oceny ryzyka dla przedsibiorstw komunalnych. W projekcie teoretycznie opracowany model zostanie zaimplementowany w rodowisku testowym jakim jest przedsibiorstwo komunalne prowadzce dziaalno gospodarcz na Mazowszu.

rodowisko testowe : KPEC Sp. z o.o.Przedmiotem spki jest dziaalnod gospodarcza polegajca na wytwarzaniu ciepa w jednym rdle, ktrym jest kotownia zlokalizowana w Karczewie przy ul. Ciepowniczej 1 o cznej mocy zainstalowanej 40,7 MW wyposaona w dwa koty wodne opalane wglem oraz na przesyaniu i dystrybucji ciepa sieci ciepownicz zlokalizowan na terenie miasta Karczew i Otwock. Sied cieplna zasilana jest z kotowni w Karczewie.Gmina Karczew (do 1916 gmina Otwock) gmina miejskowiejska w wojewdztwie mazowieckim, w powiecie otwockim.

Wstpny model Zrwnowaonej Karty WynikwJak powinni nas postrzega udziaowcy, aby uznano, e odnielimy sukces? Jak musimy wyglda w oczach naszych klientw, aby osign cel? Perspektywa finansowa

Perspektywa klienta

Wizja i strategia

Perspektywa procesw wewntrznych

Perspektywa rozwoju Jakie procesy wewntrzne musimy udoskonali, aby usatysfakcjonowa wacicieli i klientw firmy?

Jak zachowa zdolno do zmian i poprawy efektywnoci, aby zrealizowac nasz wizj? Jak dopasowac wartoci niematerialne, aby udoskonali procesy krytyczne?

Zrwnowaona karta wynikw

Wstpny projekt KARTY ZARZDZANIA RYZYKIEM

Wstpny projekt KARTY ZARZDZANIA RYZYKIEM

Innowacyjno w analizie ryzyka

ryzyko technologiczne

Opracowanie metody oceny poziomu ryzyka w eksploatacji sieci ciepowniczych opartej na metodzie zaproponowanej przez Kenta Muhlbauer`a w ksice Pipeline Risk Management Manual. Jest to system punktowy nalecy do tzw. subiektywnych metod szacowania ryzyka. Dotychczas stosowany do oceny poziomu ryzyka w eksploatacji systemw rurocigw gazowniczych i transportujcych rop naftow. Opracowany algorytm oceny ryzyka zostanie wczony do programu do obliczeo symulacyjnych sieci ciepowniczej w programie SimNet SVVHeat umoliwiajcym wizualizacj ryzyka w systemie GIS

sieci ciepowniczej

Analiza ryzyka w eksploatacji

Wzgldny wynik ryzyka

Wskanikrozproszenia

Wspczynnikwpywu nieszczelnoci

Suma indeksw

Zagroenie produktem

Wskanikuszkodzenia przez stron trzeci

Wskanik korozji

Wskanikprojektowania

Wskanik nieprawidowych dziaa

Dane zebrane z zapiskw i wywiadw z operatorami

Dotychczasowe dziaania Artyku przyjty do druku w czasopimie recenzowanym Ciepownictwo, Ogrzewnictwo Wentylacja Spotkanie z ekspertem ds. analizy ryzyka Panem Zbigniewem Fakiem Przegld literatury w zakresie metodologii zarzdzania ryzykiem przez organizacj Oddana do druku ksika w tumaczeniu Andrzeja J.Osiadacza : W.Kent Muhlbauer Pipeline Risk Management Manual

Analiza i ocena poziomu ryzyka organizacji jak jest przedsibiorstwo komunalne

Dzikujemy za uwagDr in. Magorzata Kwestarzmalgorzata.kwestarz@is.pw.edu.pl

Dr in. Grayna Wjcikgrazynawojcik@o2.pl