410 βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη σε τιμές χαμηλότερες τουλάχιστον κατά 50%!

Embed Size (px)

Text of 410 βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη σε τιμές χαμηλότερες...

E

50% A

O E , , ( ) , 50% . T site E (www.patakis.gr).

/ BKM 6788 BKM 5491 BKM 6035 BKM 5197 BKM 6048

Catherine Shoolbred

...: 17,83

X ( ) : 11,20

- , : 8,66

Anthony Knott

N: 9,34

: 11,72

: 8,9

: 5,6

: 4,3

: 4,7

: 5,9

IA AIIA 3-12 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN BKM 5969 BKM 6204

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5739

BKM 5965

... A... N X: 10,6

, : 12,82

-: 10,6

, , : 11,6

: 5,3

: 6,4

: 5,3

: 5,8

IA AIIA 3-8 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-8 ETN

BKM 6845 BKM 6097 BKM 6847 BKM 6648 BKM 6854

. : 19,18

- ( , ) : 17,58

-

- : 17,33

-

: 11,72

: 12,74

: 9,6

: 8,8

: 5,9

: 8,7

: 6,4

IA AIIA 5-10 ETN BKM 5229 BKM 6835

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

: 15,79

: 15,79

: 7,9

: 7,9

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

2

BKM 4417 BKM 4418 BKM 4419 BKM 5144 BKM 5145

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

BKM 5147

BKM 5547

BKM 5146

BKM 5548

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

BKM 5961 IA AIIA 7-10 ETN

BKM 5962

BKM 6604

BKM 6606

BKM 6605

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 8,88

: 13,76

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 4,4

: 6,9

IA AIIA 7-10 ET

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

BKM 2926 IA AIIA 7-10 ETN

BKM 7153

BKM 7155

BKM 7154

BKM 7156

: 6,11

: 6,11

: 6,11

: 6,11

: 6,76

: 3,1

: 3,1

: 3,1

: 3,1

: 3,4

IA AIIA 4-10 ETN

IA AIIA 4-10 ETN

IA AIIA 4-10 ETN

IA AIIA 4-10 ETN

BKM 5427 IA AIIA 4-7 ETN

3

BKM 5428 BKM 5429 BKM 5976 BKM 5977 BKM 5978

: 6,76 a

: 6,76 a

: 6,76 a

: 6,76 a

: 6,76 a

: 3,4 a

: 3,4 a

: 3,4 a

: 3,4 a

: 3,4 a

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

BKM 6338

BKM 5979

BKM 6247

BKM 6248

. !: 7,98

. !: 7,98

: 6,76 a

: 6,76 a

: 6,76

: 3,4 a

: 3,4 a

: 3,4

: 4

: 4

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-7 ETN

IA AIIA 4-8 ETN

BKM 6339 IA AIIA 4-8 ETN

BKM 7027

BKM 6941

BKM 5596

. : 14,16

BKM 4697

: 14,16

: 14,98

: 14,78

: 14,78

: 7,1

: 7,1

: 7,5

: 7,4

: 7,4

IA AIIA 4-8 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

BKM 6942 IA AIIA 5-10 ETN

BKM 7012

BKM 4265

BKM 6189

- : 24,96

- O : 14,71

: 12,62

BKM 6511

: 12,62

: 12,62

: 12,5

: 7,4

: 6,3

: 6,3

: 6,3

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 8-12 ETN

IA AIIA 8-12 ETN

BKM 6512 IA AIIA 8-12 ETN

4

BKM 5206 BKM 5207 BKM 3499 BKM 5111 BKM 5306

O : 9,84

: 10,04

A

: B B: 13,18

: 14,33

: 14,2

: 4,9

: 5

: 7,2

: 7,1

: 6,6

IA AIIA 8-12 ETN

IA AIIA 7-11 ETN

IA AIIA 7-12 ETN

IA AIIA 7-12 ETN

IA AIIA 7-11 ETN

BKM 5345

BKM 5307

BKM 5344

K: O P: 13,18

BKM 4816

O: 8,12

: 8,12

: 10,1

: 10,1

: 6,6

: 5,1

: 5,1

: 4,1

: 4,1

IA AIIA 7-11 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 7-11 ETN

BKM 5218 IA AIIA 7-11 ETN

BKM 5274

BKM 6018

BKM 6573

BKM 6595

: 15,79

- : 5,04

: 15,12

: 2,85

: 4,79

: 7,6

: 7,9

: 1,4

: 2,4

: 2,5

IA AIIA 7-10 ETN

IA AIIA 5-10 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5631 IA AIIA 3-6 ETN

-B, : 5,75

: 2,9

BKM 5632 IA AIIA 3-6 ETN

5

BKM 2895 BKM 6272 BKM 6271 BKM 4853 BKM 4962

Sudoku 5-6 , : 5,55

Sudoku 6-7 , : 5,55

, , : 3,32

: 5,07 : 11,16

: 2,8

: 2,8

: 1,7

: 2,5

: 5,6

IA AIIA 5-6 ETN BKM 4981 BKM 4982

IA AIIA 6-7 ETN

IA AIIA 4-6 ETN

IA AIIA 6-9 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

E: 11,16

A: 11,16

: 5,6

: 5,6

IA AIIA 4-12 ETN

IA AIIA 4-12 ETN

BKM 6275 BKM 6024 BKM 6499 BKM 6108 BKM 6109

. : 20,7 a

: 18,23 a

: 15,64 a

: 10,69

: 10,69

: 5 a

: 10,4 a

: 7,8 a

: 5,3

: 5,3

IA AIIA 5-8 ETN BKM 6110 BKM 6111

IA AIIA 7-12 ETN BKM 3157

IA AIIA 4-8 ETN

IA AIIA 18 -3 ETN BKM 5053

IA AIIA 18 -3 ETN BKM 4733

-

: 6,37

: 10,69

: 10,69

: 3,57

: 3,81

: 5,3

: 5,3

: 1,7

: 3,2

: 1,9

IA AIIA 18 -3 ETN

IA AIIA 18 -3 ETN

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 3-6

IA AIIA 3-6

6

BKM 4735 BKM 5278 BKM 4447 BKM 5277 BKM 5168

: 3,81

: 12,13

: 9,99

: 9,99

: 5,81

: 1,9

: 6,1

: 5

: 5

: 2,9

IA AIIA 3-6

IA AIIA 3-6

IA AIIA 3-6

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 18 -3

BKM 5169

BKM 5172

BKM 5173

BKM 5170

: 5,81

: 5,81

: 5,81

: 5,81

: 5,81

: 2,9

: 2,9

: 2,9

: 2,9

: 2,9

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 18 -3

BKM 5291

BKM 6440

BKM 6441

BKM 6443

: 6,72

, : 4,79

: 5,07

;: 6,72

: 5,81

: 2,9

: 3,4

: 2,4

: 2,5

: 3,4

IA AIIA 18 -3

IA AIIA 3-5

IA AIIA 3-5 ETN

IA AIIA 3-5 ETN

BKM 6442 IA AIIA 3-5 ETN

BKM 6245

BKM 5328

BKM 5455

: : 9,72

BKM 6243

:

: : 8,66

: 8,35

: 8,35

: 9,72

: 4,2

: 4,2

: 4,9

: 4,9

: 4,3

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 7024 IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5290

7

BKM 7025 BKM 6244 BKM 6155 BKM 6156 BKM 6157

:

:

- : : 10,85

- : : 10,85

: : 10,85

: 8,66

: 10,13

: 4,3

: 5,1

: 5,4

: 5,4

: 5,4

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 6158

BKM 5461

BKM 6012

BKM 6043

- : : 10,85

, -

- : 12,92

: 12,94

: 16,03

: 12,74

: 5,4

: 6,5

: 8

: 6,4

: 6,5

BKM 6853 IA AIIA 3-6 ETN IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 2722

BKM 2721

BKM 6494

- : 5,68

- : 5,68

,

,

BKM 6495

: 14,46

: 14,46

: 16,03

: 2,8

: 2,8

: 7,2

: 7,2

: 8

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

IA AIIA 3-6 ETN

BKM 5798 IA AIIA 3-6 ETN

BKM 7033

BKM 7034

BKM 7035

BKM 7036

, : 6,11

: 6,11

: 6,11

: 6,11

M : 13,14

: 3,1

: 3,1

: 3,1

: 3,1

: 6,6

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

IA AIIA 2-6 ETN

BKM 7089 IA AIIA 3-6 ETN

8

BKM 6700 BKM 6699 BKM 7083 BKM 7084 BKM 7085

M : 12,13

M

Amalia Dominguez

Amalia Dominguez

- , , !: 9,17

- , , !: 9,17