43741459 Pelan Srtegik Denggi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pelan strategik denggi

Text of 43741459 Pelan Srtegik Denggi

PROGRAM BEBAS DENGGI

2012 2016PROGRAM BEBAS DENGGIPENGENALAN:Program Bebas Denggi merupakan satu program khas yang dijalankan di sekolah untuk memastikan sekolah sentiasa bersih da bebas daripada kawasan kawasan kotoran dan tempat pembiakan nyamuk. Melalui program ini, murid murid mendapat kesedaran tentang bahayanya nyamuk aedes serta perlunya menjaga kebersihan di sekolah dan juga di rumah.

RASIONAL:

Murid murid bersama sama guru saling bekerjasama mebersihkan persekitaran sekolah dan memastikan tiasa tempat pembiakan nyamuk. Secara tidak langsung dapat meningkatkan tahap kesedaran di dalam diri murid murid mengenai bahaya denggi.

MATLAMAT :

Program Bebas Denggi bermatlamat untuk memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk di kawasan sekolah dan juga member kesedaran kepada murid murid tentang bahaya denggi serta perlunya menjaga kebersihan supaya mencapai o kes denggi.

OBJEKTIF :

1. Memastikan kawasan sekolah bebas dari tempat pembiakan nyamuk.

2. Memberi kesedaran kepada murid murid tentang bahayanya nyamuk aedes.

3. Memastikan sifar kes denggi di sekolah.

PELAN STRATEGIKPELAN STRATEGIK PROGRAM BEBAS DENGGIBILMATLAMATPROGRAMTEMPOH MASAKUMPULAN SASARANTANGGUNGJAWABTOVSASARAN / OBJEKTIF

20122013201420152016

1.Membersihkan kawasan sekolah dari tempat pembiakan nyamuk.

Gotong royong Perdana.1 hariSemua warga sekolahAJK Program Bebas Denggi.10%5%3%1%0%0%

2Memastikan tiada kes denggi yang berlaku di sekolah.

Sifar Kes Denggi- Pengisian / Ceramah tayangan mengenai bahaya denggi.1 tahun.Semua warga SekolahAJK Program Bebas Denggi.1%0%0%0%0%0%

ANALISIS SWOTOBJEKTIFKEKUATANKELEMAHANPELUANGANCAMAN

1. Membersihkan kawasan sekolah secara menyeluruh dan bebas dari tempat pembiakan nyamuk.Gotong royong Perdana akan diadakan.Terdapat murid yang tidak bersungguh- sungguh ketika gotong royong dijalankan.Terdapat perbagai alatan yang dapat digunakan bagi tujuan gotong royong dan juga sumbangan tenaga daripada pihak PIBG dan kakitangan sekolah.Ada murid yang masih tidak mempunyai kesedaran dan lalai untuk memastikan kawasan sekolah sentiasa bersih.

2. Memastikan tiada kes denggi yang berlaku di sekolah (Sifar Denggi ).Murid sentiasa diingatkan supaya menjaga kebersihan dan bersama sama menghapuskan tempat pembiakan nyamuk.Murid mungkin dijangkiti nyamuk aedes dari rumah mereka dan di bawa ke sekolah.Pendedahan diberi kepada murid tentang bahaya denggi dan cara menghindarinya iaitu melalui bacaan.Artikel semasa perhimpunan dan tayangan gambar mengenai nyamuk aedes dan deman denggi.Kurang perhatian terhadap apa yang disampaikan dan sikap kurang bertanggungjawab.

PELAN TAKTIKAL

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN PROGRAM BEBAS DENGGIBILSENARAI PROGRAMKUMPULAN SASARANTEMPOHPELAKSANA

1.Penubuhan Jawatankuasa Program Bebas denggiPihak PentadbirJanuariPihak Pentadbir

2.Mesyuarat AJK Program Bebas DenggiAJK Program Bebas DenggiJanuariPKHem

3.Memberi pengisian / ceramah / tayangan dokumentari mengenai bahaya denggi kepada murid.Semua MuridSepanjang TahunAJK Program Bebas Denggi

4Gotong royong perdanaSemua Warga SekolahMac, OktoberAJK Program Bebas Denggi

5PenyeliaanSemua Warga SekolahFebruari,Jun, OktoberAJK Program Bebas Denggi

6PelaporanPihak PentadbirOktoberAJK Program Bebas Denggi

7PenilaianPihak PentadbirOktoberAJK Program Bebas Denggi

PERANCANGAN TAHUNAN1. Perancangan

1.1 Perjumpaan dengan PKHEM

1.2 Mesyuarat jawatankuasa

1.3 Penyediaan perancangan aktiviti.2. Pengenalan

2.1 Pembahagian tugas kepada Ahli jawatankuasa

2.2 Memberi pengisian / ceramah / tayangan dokumentari mengenai bahaya denggi kepada murid.

2.3 Menjalankan Gotong royong Perdana peringkat sekolah

3. Penyeliaan

3.1 Membuat rondaan di kawasan sekolah memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk.

3.2 Soal selidik kepada murid mengenai info denggi.

4. Pelaporan

4.1 Membuat laporan mengenai aktiviti yang telah dilaksanakan.

5. Penilaian

5.1 Analisis pelan taktikal dan melihat keberkesanannya.CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN PROGRAM BEBAS DENGGIPERINGKAT SEKOLAHSK SUNGAI SIPUT 2015BILPROGRAMJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKT

1Penubuhan Jawatankuasa Program Bebas denggi

2Mesyuarat AJK Program Bebas Denggi

3Memberi pengisian / ceramah / tayangan dokumentari mengenai bahaya denggi kepada murid.

4Gotong royong perdana

5Penyeliaan

6Pelaporan

7Penilaian

PELAN OPERASIPELAN OPERASI

BILNAMA PROGRAMOBJEKTIFAKTIVITIKUMPULAN SASARANTEMPOH MASAPELAKSANAKOSPENILAIAN

DAN PEMANTAUANINDIKATOR KEJAYAAN

1.Gotong royong Perdana.

Memastikan kawasan sekolah bebas daripada tempat pembiakan nyamuk.Bersama menceriakan sekolah dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk.Semua warga sekolah1 hariSemua warga SekolahPKHEM , AJK Bebas Denggi, semua guruSemua warga Sekolah dapat melaksanakan Gotong royong Perdana dengan baik dan membersihkan kawasan sekolh bagi menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk.

2.Sifar Kes Denggi

Memastikan tiada kes denggi yang berlaku di sekolah.1.Memberi pengisian / ceramah semasa perhimpunan.2. Tayangan gambar mengenai bahaya denggi.Murid tahap 1 & 2.2 mingguAJK Program Bebas Denggi.PKHEM dan AJK Bebas Denggi.Semua murid tahap 1 dan 2 dapat member i penyertaan yang baik di dalam setiap aktiviti pengisian / ceramah dan tayangan yang dijalankan begi member i kesedaran mengenai bahaya denggi sekaligus memastikan sekolah bebas daripada denggi.

PENUTUP :Program Bebas Denggi merupakan satu program yang amat penting dijalankan di sekolah bagi memastikan murid mendapat maklumat mengenai bahaya denggi. Di samping itu kerjasama daripada semua pihak amatlah penting bagi memastikan program ini berjaya dan sekolah selamat daripada jangkitan nyamuk aedes. Ini sejajar dengan seruan kerajaan iaitu memastikan sekolah sentiasa menjadi institusi yang selamat untuk diduduki dan member keselesaan kepada murid- murid untuk meninba ilmu pengetahuan.Oleh yang demikian, kita perlulah bersama sama membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes, menjaga kebersihan sekolah di samping menceriakan sekolah demi kesihatan dan keselesaan kita bersama.