4+4+4'ü Durduralım

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4+4+4'ü Durduralım

Text of 4+4+4'ü Durduralım

 • OKULUNA, OCUUNA, ETME SAHP IK!

  4+4+4: Patrona Yarar, Halka Zarar

  AKPnin asl amac eitimi hak ol-maktan karp ticari bir maladntrmek. ktidar ayrca patron-larn ucuza altraca ocukiiler, itaatkar nesiller yetitirmekistiyor. AKPnin bu yasadaki balcaakl hocas Dnya Bankas. Sf.4

  4+4+4te AKIL YOK

  Bilim insanlarnn uyarlarna ra-men 60 aylk ocuklar ilkokulabalatyorlar. Aralarnda iki ya olanocuklar ayn snfta okutuyorlar.stelik yeni modelin ne retmenihazr ne de mfredat. Okullarnziki koullar da hazr deil. Sf.5

  4+4+4 GERCDR

  AKP tm okullar imam-hatibe e-virmek istiyor. Semeli denen yenidin dersleri ilen zorunlu olacak. Haftada sekiz saat kz ocuklarrtnmeye zorlanacak, erkeklerdenayr oturtulacak. Yeni sistemleocuk gelinlerin n alyor. Sf.6

  RETMENLER DE MCADELEDE

  retmenler, piyasac-gerici 4+4+4eitim modelinde tahsildar,pazarlamac, imam olarakgrlyor. retmenler, velilerle,rencilerle birlikte 4+4+4 dur-durmak iin Halkevleri Eitim HakkMeclislerinde buluuyor. Sf.7

 • 2Okullar eitim sisteminde byk bir krizle alyor

  Geri her sene kriz var. Zira AKP, 10 yldr eitim sistemini yapbozaevirdi. Bir bakann getirdiini dieri deitirdi. Ama bu kez 4+4+4eitim sistemini kurmaya alrken her ey yzlerine gzlerine bu-lamaya balad.

  Her keye bir mam Hatip ama hrsyla okullar blp rencileriyerlerinden ettiler. Eitim yl baladnda okullarmzn ayn bi-imde yerinde olup olmayaca m belli deil!

  Okullarn paralanmasyla hangi retmen hangi okulda hangi -rencilerle ders yapacak hala belli deil. Zorla ilkokula balatacak-lar 66 aylk ocuklara retmenlik yapabilecek nitelikte eitimalm retmen yok! retmen olsa dahi buna uygun mfredat, alt-yap hazr deil. Bunlar daha 4+4+4 uygulanmasnn ilk aama-snda ortaya kan sorunlar.

  Peki AKP bu kadar byk riski neden ald?

  AKP enkaz yaratarak 4+4+4 dayatyor nk bu eitim sistemi,Dnya Bankasnn "eitimde dnm" projesidir. AKP, eitim ala-nndaki zel sektr payn yzde 3'ten yzde 30'a karmay hedefli-yor. zel okullara ynlendirilen renciler ve ailelerinin geleceiuzun vadeli-yksek faizli banka kredileri araclyla ipotek altnaalnacaktr.

  AKP enkaz yaratarak 4+4+4 dayatyor nk bu sistemle mes-leki eitime balama yann drlmesi ve staj koullarnn ser-maye lehine dzenlenmesiyle ocuk yata ve klece almayaygnlaacak. Eitimin bilimsel ierii tamamen yok edilecek, ser-maye iin ucuz ve niteliksiz ii yetitirilecek.

  AKP enkaz yaratarak 4+4+4 dayatyor nk yaratmaya altgerici toplum modelini yaygnlatrmay amalamaktadr. mam Ha-tipler yaygnlatrlmakta, zorunlu hale gelecei ak olan semelidin derslerinin artrlmasyla tm okullarn imam hatipletirildii birproje hayata geirilmeye allmaktadr. Tek din, tek mezhep tez-gahndan geirilen ocuklar kaderci ve itaatkar nesiller olarak yeti-tirileceklerdir.

  4+4+4 eitim sisteminden en ok zarar grecekler ise kz ocukla-rdr. nk bu sistem ile ok kk yalarda kz ocuklar ile erkekocuklar birlikte byme imkanndan koparlmakta, 8inci snf son-rasnda kz ocuklarnn "ak retim" ad altnda eve kapatlmas-nn, ocuk yata "okurken" evlendirilmesinin n almaktadr.Ksacas bu sistem kadn erkek eitsizliini daha da bytmektedir.

  te bu AKPnin yzne gzne bulatrd hesabdr. Ama evdekihesap arya uymayacak nk meydan bo deil!

  Tayyip Erdoan'n "hafta sonuna kadar karn" talimatyla hibirteknik ve bilimsel hazrlk yaplmakszn kavga dv meclisten -karlan bir yasa ile nmze getirilen bu sistemi sokakta peatmak elimizde.

  Sadece patronlarn ve cemaatlerin karna olan bu sistem velilerin,rencilerin, retmenlerin, emekilerin, kadnlarn, ocuklarn yanihalkn karna deil ve bu hesab halk bozacak!

  Halkevleri olarak bugne kadar velilerimizle, rencilerimizle, ret-menlerimizle birlikte Halkevleri Eitim Hakk Meclislerini kurarakrdmz eitim hakk mcadelesini, bu lkede aydnl, laiklii,eit, parasz, bilimsel, anadilde eitimi savunan herkesle birlikte b-yteceiz. armz; gerici-piyasac-cinsiyeti 4+4+4 eitim siste-mini hep birlikte durdurmayadr. Geleceimizi, ocuklarmz, eitimiAKP karanlna teslim etmeyeceiz.

  Oya Ersoy / Halkevleri Genel Bakan

  GELECEGMZLEBUNLAR OYNUYOR

  ERKAN MUMCU

  Siyaset sahnesinde partiparti dolat. Siyaset pazarlk-larnda AKPden Milli EitimBakanln kapt. antasz,ev devsiz ve niformasz ei-tim projesi tutmam olacak

  ki ksa srede Kltr ve Turizm Bakanlnaatand. AKPnin onunla ii bitince de partidenihra edildi. Eski Milli Eitim Bakanmz u anticaretle urayor.

  TAYYP ERDOAN

  ocuk hem okuyacak,hem staj yapacak. Belki parada kazanacak. Endstri de okihtiya duyduu ara elemansektrn ihtiyalarna grekendisi yetitirecek diyerek

  eitime bakn zetledi. Ancak Babakann4+4+4'ten bir beklentisi daha var: Dinine, ki-nine sahip kan bir nesil. Btn bu piyasac,gerici, kadn dman, akldan ve bilimden nasi-binin almam takmn kaptan.

  AL DEMR

  2011de YGSde ifrelemeyntemiyle birilerine kopyaverildii ortaya karken o,YGSde hibir aday hakszbir ekilde, dierinin nnegeirecek herhangi bir uygu-

  lama asla olumamtr demiti. ifre skanda-lndan sonra binlerce liseli sokaa kt, AliDemir'in istifasn istedi. Ancak AKP'nin koru-masyla koltuunda kalmay baard. 2012KPSS'de yeniden sorularn szdrld ortayakt. Ali Demir ise bizim byle bir bilgimizyok dedi.

  HSEYN ELK

  AKPnin ikinci Milli Ei-tim Bakan. Milli eitimdeok nemli yeri olan elik,kendi balatt OKSyi (Or-taretime Giri Snav) kal-drd. Yerine 3 aamal

  SBSyi getirdi. Eitim sisteminin yapboza ev-rilmesinde ilk adm o att. Dneminde karlankanunlarla eitimde piyasalamann n ald.irketleri eitim sisteminin iine soktu.

  NMET BA

  AKPnin nc Milli Ei-tim Bakan. AKPnin baarszbakanlar arasnda yukarlaraoynuyor. Hseyin elikin ge-tirdii SBSdeki 3 aamal uy-gulamay yanl yaplm

  diyerek kaldrd. Bakanl dneminde KPSS veYGS skandallar patlak verdi. Ba, hafzalar-mzda memnuniyetle belirtmeliyim ki iktidarm-zn btn dnemlerinde zel okullara gidenrenci says artmtr aklamasyla kald.

  FEHTULLAH GLEN

  Cemaatinin en nemli ya-ylma aralar okullar. Ken-disi zel okul patronu. Amagcn bu okullar zerindenkazanmad. 12 Eyllclerleiyi geindi, (zal'la Demi-

  rel'in kankasyd). ABDnin hi nasrna bas-mad, FBI'n resmi i ortaklarndan oldu.imdi hasat zaman diyor. 4+4+4 eitim mo-deli de ilk olarak onun kir platformu olanAbant Platformu'ndan neri olarak kt.

  GKHAN ETNSAYA

  etinsaya, Vakf niversi-tesi'nden atanan ilk YKBakan. etinsayann eskiniversitesi lker grubunabal olan ehir niversitesi.Srf bu bile onun YK Ba-

  kanlna getiriliindeki amac gsteriyor. Gk-han etinsaya niversitelerde piyasac ve gericidnmn aktr olarak AKP tarafndan g-revlendirildi.

  MER DNER

  AKPnin son milli eitimbakan. Sicili aibelerle dolu.Dinerin en nemli zelliiTayyip Erdoanla iyi gein-mek. Bunun karlnAKPnin ilk dneminde Ba-

  bakanlk Badanman, ikinci dneminde a-lma Bakan, nc dneminde Milli EitimBakan olarak ald. Nitelikli zimmet, sahte belgedzenlemek, ihaleye fesat kartrmak sularn-dan yargland. Bilim hrsz olduu iin, profe-srlk unvan geri alnd. alma Bakanykenmaden faciasnda hayatn kaybeden 30 ii iinsyledii gzel ldler szyle hafzalarda yeretti. mer Dinerin asl meslei LETME.letmeciliini 4+4+4le konuturmay planlyor.

  AKP iktidar dneminde 4 Milli Eitim Bakan deiti, hibiri eitimci deil. Eitim sis-temi yapboza dnd, her snavdan sonra yeni bir kopya haberi kt. aibelerin iktidarAKP, eitim alann da kaosa srklyor.

  4+4+4DURDURALIM!

 • Birinin yaptn dieri deitirdi... Ortaretime geite; 2004te LGS kaldrld, OKS

  geldi. 2007de OKS kaldrld, SBS getirildi. Sna-vn 3 aamal olmasna karar verildi. 2010da yineAKPli bir bakan tarafndan hata yaptk denilerekSBSnin 3 aamal olmasndan vazgeildi.

  2010da SS kaldrld, snav yeniden YGS ve LYSolmak zere 2 aamal oldu. Bugn bu sistemin dedeiecei syleniyor.

  2012de zorunlu 8 yllk kesintisiz eitim sistemin-den vazgeildi, 4+4+4 sistemine geildi.

  Sonu: AKPnin 10 yldr sren eitim politi-kas 5 temel sonuca ulat. MEB btesinden eitime yaplan yatrm 2002de

  yzde 18 iken 2011 ylnda yzde 5e drld. 2002 ylnda Trkiyede 2122 zel dersane varken,

  2011 ylnda zel dersane says yaklak iki kat ar-tarak 4099a ykseldi. (R.T. Erdoan dersanelerikapatacam diyordu.)

  2002 ylnda zel okullara giden rencilerin says223 bin iken, 2011de bu say iki kattan fazla arta-rak 498 bine ykseldi. (Ancak zel okul panronlariin bu say 10 kat artmak zorunda.)

  2012 LYSde 189 bin 380 renci sfr ekti. 2002 ylnda bir renci velisi ocuuna ylda 720

  lira harcad. 2011 ylnda bu harcama 3200 lirayakt.

  3A K P n i n e i t i m d e k i y k m n n 1 0 y l l k b i l a n o s u

  BR YAPTI BR BOZDUETM SSTEM KT

  Eitimde 10 ylda her gn yeni bir skandal haberi duyduk. Ancak hibirinde iktidar ve kadrolar sulu olmad. ktidar sahipleri hep akland,madurlar ise her zaman yalanc ilan edildi. AKP iktidar boyunca sorular ifrelendi, bedava datyorum dedii yaynlardan yandalar parakazand, datt stlerle ocuklarmz zehirlendi. AKP 10 yl boyunca milyonlarca gencin hayatyla oynad. Son be ylda 27 atanamayanretmen intihar etti. 100 binlerce retmen isiz brakld, gvencesiz alma yaygnlatrld. Kck ocuklarmz srekli snavlarla urat,yetmezmi gibi defalarca snav sistemi deitirildi. Snavlar bouan ocuklarmza yardmna (!) dersaneler yetiti.

  Geleceimizi bunlara m emanet

  edeceiz? 2010da KPSS de sorular alnd.

  800 bin adayn katld KPSS sonularnagre 500n zerinde katlmc 120de 120 net -kard. SYM Bakan nal Yarmaan grevin-den alnd, snav iptal edildi. Sorularn kimtarafndan, kimlere szdrld konusu zerindedurulmad.

  2011de YGSde ifrelemeyntemiyle birilerine kopyaverildii ortaya kt.1 milyon 700 bin kiinin girdii YGSde or-

  taya kan ifre skandalna ramen SYM, if-reye dair bir aklama yapmayarak Bize gvenindemekle yetindi. Bu olaydan 8 ay nce benzer birkopya skandal KPSSde yaanm ve o dnemkiSYM Bakan istifa etmiti. Tekstil patronu AliDemir ise ftursuzca koltuunda oturmaya devametti.

  AKP, eitime ynelik saldrlarnnstn rtmek iin hazrlad stdatma projesiyle yzlerce rencininzehirlenmesine neden oldu.7 milyon 20