483 guaixe

 • View
  262

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Irurtzungo eta Arakilgo Irurtzungo eta Arakilgo

  Gazte Eguna

  SAKANAKO ASTEKARIA 2014ko lastailak 31, ostirala 2. aldia 483. zenbakia

  Hirugarren urteurrena ospatukodu etziJosefina Arregui KlinikakoLagunen elkarteak Madoz etaNagore omenduz

  UrrestarazukAkelarre bideakateatu du

  Sakanerria >> 7Kirolak>> 10

  >>5

  Azarokotea hemen da >>3

  CastilloSuarezenZerua berunalbuma

  SakanakoHerriLasterketakutzi zuena

  SagradoCoraznMadrilensaritua

  DesvariosVarios-ekdiskoakalean du

  >>13

  Jostailu trukeaprestatzenhasi diraIrurtzunen

  >>8

  Lau artista sakandarSuturak erakusketan>>15 >>8 >>11 >>15

  Sunsundeguikbi autobusmodelo berriaurkeztu dituMadrilen >>8

  Jon Etxeberriabikaintasunsariketanhautagai

  >>6

 • Guaixe 2014ko lastailaren 312

  Argazkiak emateko lekuak: Altsasu: Foruen Plaza 23-1 Ordainketa, Guaixeren bulegoan edota 3035 0018 47 0181012564 kontu zenbakian ingresatuta egin daiteke.ZORION agurrakEta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

  MusikaChoros Amici. Azaroaren 1ean,larunbatean, 19:00etan EtxarriAranazko elizan.

  Txep, Txapelpunk eta En TolSarmiento. Azaroaren 1ean,larunbatean, 23:00etan Irurtzungofrontoian.

  ZinemaAlabama Monroe. Lastailaren 31n,ostiralean, 21:45ean eta azaroaren2an, domekan, 20:00etan AltsasukoIortia kultur gunean.

  Lasa eta Zabala. Lastailaren 24an,ostiralean, 22:00etan eta lastailaren26an, domekan, 20:10ean AltsasukoIortia kultur gunean.

  Las aventuras de caperucita roja.Azaroaren 2an, domekan, 17:00etanAltsasuko Iortia kultur gunean.

  Mendi irteerakOroigane. Azaroaren 1ean,larunbatean, 9:00etan. EtxarriAranazko Larraeta mendi taldea.

  Gorbea. Azaroaren 2an, domekan.Altsasuko Mendigoizaleak taldea.

  Bizikleta irteerakArleze. Azaroaren 2an, domekan,9:00etan Altsasuko Zumalakarregiplazatik eta 9:50ean Bioitzakanpinean. 53 km. Burunda klubekomendi bizikleta taldea.

  ErakusketakPintura detritus. Azaroaren 1etik,larunbatean, 19:30etik abenduaren20ra arte Altsasuko Basoko Maridendan.

  Altsasuko III. Arte Azoka. Azaroaren2ra, astegunetan 18:30etik21:00etara eta domeketan19:00etatik 21:00etara AltsasukoIortia kultur gunean.

  Hiru keinu iraganari. Azaroaren 4tik30era astegunetan 18:30etik

  21:00etara eta domeketan19:00etatik 21:00etara AltsasukoIortia kultur gunean.

  Ziordiko liburutegiko azken 15urteetako ekintzak. Abenduaren29ra arte, astegunetan, 16:00etatik20:00etara Ziordiko liburutegian.

  Hitzaldiak Sociedad y lengua vasca en lossiglos XVII y XVIII liburuaurkezpena. Lastailaren 31n,ostiralean, 19:00etan SatrustegikoMikorena etxean. Hizlaria: JuanMadariaga Orbea.

  Arte gordina. Lastailaren 31n,ostiralean, 19:00etan Altsasuko Iortiakultur gunean. Hizlaria: HelenaGonzalez.

  Bestelakoak Gazte eguna. Azaroaren 1ean,larunbatean, 14:30etik aurreraIrurtzunen. IAGA.

  Ping pong txapelketa. Azaroaren1ean, larunbatean, arratsaldezAltsasuko Intxostiapunta gaztegunean.

  Zorri Azoka, merkatu soziala.Azaroaren 2an, igandean, 11:30etik15:00etara Etxarri Aranazkoestalopean.

  Josefina Arregi Klinikako Lagunenelkartearen urteurrena. Azaroaren12an, igandean 9:30etik aurreraAltsasun. Ikus 7. orria.

  Talo eguna. Azaroaren 2an,domekan, 12:00etatik 14:00etanIturmendiko plazan.

  EHEren plangintzaren aurkezpena.Lastailaren 31n, ostiralean, 19:30eanAltsasuko Gure Etxea eraikinean.

  Deialdiak Euskal Presoak Euskal Herrira!Lastailaren 31n, ostiralean, 20:00etanIrurtzun, Uharte Arakil, Lakuntza,Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku,Altsasu eta Olaztin. Hileko azkenostiraleko elkarretaratzea.

  28ak libre. Azaroaren 1ean,larunbatean, 20:00etan IrurtzungoBarazki plazan.

  Euskal Presoak Euskal Herrira!Azaroren 2an, domekan, 20:00etanAltsasuko plazan, elkarretaratzea.

  Aloa eta AnuskaZORIONAKpixpiri-tak!! Printzesitak muxuhandi bat zuen 4. eta 1.urtebetetzean aita etaamaren partez!!

  GaraziZORIONAKGarazi!Egun zoriontsu bat opadizugu, gozatu ezazumaite dituzun guztie-kin! Jarraitu horrela,irribarrerik galdu ga-be!Patxo handi bat!

  IruneZORIONAKbihotza!!Egun ona pasa eta mu-xu asko Altsasuko etaDorraoko aiton-amo-nen partez eta osabaJorgeren eta izeba Ge-maren partez.

  Ibai GalarzaZubiriaZORIONAKpotxolo!!5 urte!! Gizontxo bateginda zaude!! Oso ongipasa zure urtebetetze-an eta muxu handi batetxekoen partez.

  ZORIONAKaitatxo eta Enaitz!! Muxu potolo bana,Oinatz eta amatxonpartes.

  lastailak-azaroak 31-6Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

  Enaitz Carreo GoiZORIONAKgureetxeko artzainari. Da-goeneko bigarren es-kua jarri behar urteakesateko!! Muxu pila batfamilia osoaren partez.

  Txapelpunk.

 • Guaixe 2014ko lastailaren 31 3

  ezkaatza >>

  Sakanako Dendari, Ostalari etaZerbitzuen Elkartekoestablezimenduetan azaroaren 4tik29ra erosketa egiten duenakeguberritako zare izugarri handibaten zozketarako txartela jasoko du

  Urte mugitua izan dute Sakanakohainbat dendarik. Sakanako PlanEstrategikoko bileren baitan ibarguztirako elkartea sortzeko auke-ra mahai gainean jarri zen eta,Sakanako dendariek, erronkariheldu zioten. Azkar eman dituzteurratsak. Elkartea sortua duteeta, dagoeneko, aurreneko merka-taritza-promozio kanpaina aur-keztu dute: Azarokotea.

  Aurreko bi urteetan Altsasu-ko Dendarien Elkarteak (ADE)egin du kanpaina hori, aurten ibarguztira salto egin duena. Sakana-ko Dendari, Ostalari eta Zerbi-tzuen Elkarteko kide bakoitzak60na euroko balioa duten ekarpe-nak egin dituzte eta beste hain-bat produktu erosi dituzte. Halaosatu dute abenduaren 9an zoz-ketatuko duten eguberri saskia:lentzeria, arropa, liburuak, dis-ko gogorrak, erlojuak, elektratresna txikiak, tableta, bidaia,elikagaiak eta beste dituena. Sas-kia Sakanako denden eskaintzaugariaren isla izanen da.

  Zare hori eskuratzeko egin

  beharreko bakarra elkarteko kidediren establezimenduetan azaro-aren 4tik 29ra erosketa egitea da.Ondoren, dendariak emandakotxartelean norberaren datuak ida-tzi beharko dira. Joan den urteanADEk 5.000 txartel banatu zitueneta aurtengo erronka 10.000ra iris-tea da.

  Elkarte sortu berriko LorenaArangoa, Alberto Angiano, TaniaGanboa eta Dolores Urkijo izanziren aurkezpenean. Atzera ere,

  nabarmendu zuten Sakanan mer-kataritzako elkartegintzak garran-tzi handia duela. Angianok nabar-mendu zuen, elkartea, dendarienkezkak eta proiektuak herriko etaibarreko erakundeei jakinarazte-ko aparteko bitartekoa dela. Horre-

  gatik, Ganboak, dendariei, ostala-riei eta zerbitzu enpresetako ardu-radunei kide egiteko gonbitea luza-tu zien. Ideia ugari ditugu eta lane-rako gogoz gaude.

  42 Gaur egun elkartekide diren esta-blezimenduak: 30 Altsasun, 6Etxarri Aranatzen, 3 Lakuntzan,2 Irurtzunen eta 1 Olatzagutian.

  %72ko jaitsieraDendariek hornitzaileei egin-dako erosketak.

  Sakanako artisaueta ekoizleen plazaIgandean, 11:30etik 15:00etaraEtxarri Aranazko plazan

  Zorri Azokan Sakanako artisauaketa nekazaritza eta abeltzaintzaekoizleak elkartzen dira. Igande-an euren mozkinak salgai jarrikodituzte. Etzi ere, ibarrean ekoiz-ten ez den produkturen bateko sal-mahaia ere izanen da Etxarri Ara-natzen. Azoka sozialean trukera-ko tartea ere eskaintzen zaiesakandarrei. Diskoak, liburuak,arropa, elektratresnak eta beste-lakoak eraman eta haiek trukatze-ko aukera izanen da. Bestalde,antolatzaileek iragarri dute eguer-dian Pantxika erosketak egitera joa-nen dela. Gainera, Sakanako Man-komunitateko Immigrazio Zerbi-tzua azokara gonbidatua izan da.

  Eskaintza zabala izanen da Etxarrin.

  Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzu Elkarteko zuzendaritzako behin-behineko zuzendaritzako kideak aurkezpenean.

  SAKANAEtxarri Aranatz

  Arakil / Etxarren Olatzagutia

  Azorokotea, 10.000 boletoen erronka

  Udalak oztopo arkitektonikoakkentzeko lanen bigarren faseadespeditzearekin batera hasi ditueskolan igogailua jartzeko lanak

  Olatzagutiko kaleak herritar guz-tiendako irisgarriak izateko uda-la pasa den urtean hasi zen hain-bat lan egiten. Haurren gurdien-dako eta gurpildun aulkiendakooztopo dira askotan espaloietakokoskak. Haietako asko beheratudituzte. Aldi berean, oinezkoakseguruago joateko, udalak SanJoan kalean espaloia ere egin du.Lan horiek egiteko udalak urteerdiz kisusgil bat eta peoi bat kon-tratatu ditu. 13.150 euro bidera-tu ditu kontratazio horietara etaNafarroako Gobernuaren 17.850euroko diru-laguntza jaso du,guztira 31.000 euro. Gainera,lanak egiteko beharrezko mate-riala Olatzagutiko Udalak ordain-du ditu, horretarako 21.000 eurobideratuz.

  Gurutze Rodriguez alkateakjakinarazi digunez, oztopo arkitek-

  tonikoak kentzeko lanek helduden urtean segida izanen dute.Espaloietan beheratzeak egin etabehar izanez gero espaloi berriakeginen dira. Lan horietarako uda-lak diru-laguntza eskaera egina du:8 hilabetez lanean ariko lirateke-en kisusgilea eta peoia kontrata-tu nahi lituzke. Horretaz aparte,baso-lanak egiteko peoi bat kon-tratatzeko laguntza ere eskatu du

  Olatzagutiko Udalak.

  Lanak eskoletan Berriki hasi dira eskoletan igogai-lua jartzeko lanak. Alkateak jaki-narazi digunez, abenduaren 8rakolanak despedituak egon behar dute,diru-laguntzak baldintza hori jar-tzen baitu. Etxeberriko Lantegi SLenpresa ari da lana egiten, 42.793,77euroren truke (BEZ kanpo).

  Arakilgo Udalak eta EtxarrengoKontzejuak Aranburu frontoia-ren erabilera zehazten duen hitzar-mena hilaren 14an sinatu zuten.Han jaso dira arakildarrak fron-toia erabiltzeko bete beharreko bal-dintzak. Migel izanen da kantxa-zaina eta hari 650 557 057 telefono-ra hots eginez edo Whatsapp bidezmezua bidaliz jarri daiteke harre-manetan.

  Frontoia