4th Grading(Tos,Test,Budget)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4th Grading Araling Panlipunan 5

Citation preview

TESTDIVISION OF TAGUIG CITY AND PATEROSTAGUIG CITY, METRO MANILAIKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITHEKASI V2015-2016Pangalan: ______________________________________________Petsa:__________Baitang/Pangkat:________________________________________Iskor: ____________Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.________1. Ano ang kalagayan ng bansa sa simula pa lang ng panunungkulan ni Pangulong Marcos?A. Malubha ang suliranin sa kapayapaan at kaayusanB. Masagana ang pamumuhay ng mga mamamayanC. Namumuhay ng payapa ang mga taoD. Mabilis ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa.________2. Ang paglubha ng kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas sa dekada 70 ay ang nag-udyok sa mga mamamayan na _________.

A. Humingi ng pagbabago sa pamahalaanB. MangibangbansaC. Mag-alsa laban sa pamahalaanD. Magtago sa bundok upang makaiwas sa kaguluhan sa lungsod________3. Bakit sinasabing naiiba ang Batas Militar ni Pangulong Marcos?A. Dahil napasailalim ang bansa sa pamamahala ng mga militarB. Dahil hindi isinailalim ang bansa sa pamamahala ng Militar.C. Dahil ang taongbayan ang namumuno sa bansaD. Dahil hindi binigyan ng kapangyarihang mamuno ang pangulo________4. Anong suliranin ang unang kinaharap ni Pangulong Marcos sa unang taon ng kanyang panunungkulan?A. Reporma sa lupaC. Pagpapabuti sa kalagayan sa paggawaB. Katahimikan at kaayusanD. Repormang Pangkabuhayan________5. Ano ang ginawa sa mga baril na walang lisensya sa panahon ng batas militar?A. Pinalikom ang mga baril na di-lisensyadoB. Pinadala ito araw-araw kahit saan pumunta ang may-ariC. Pinaputok ang mga itoD. Pinagbili ito sa pamahalaan________6. Ano ang pangkalahatang reaksiyon ng mga mamamayan sa batas militar?A. NasiyahanC. NamanghaB. NalungkotD. hindi nasiyahan________7. Marami sa mga ordinaryong Pilipino ang sumapi sa kilusang mapagpalaya, ito ay dahil sa _____________.A. Mas maganda ang pamumuhay sa bundokB. Kagustuhan nilang makaiwas sa mga kaguluhan sa lungsodC. Paglabag sa karapatang pantao na kanilang dinanasD. Masamang kalagayang pang ekomiya ng bansa________8. Ano ang nararamdaman ng mga mag-aaral nang sinuspinde ng kanilang klase ng ipinatupad ang batas militar?A. nalungkotB. natakotc. natuwad. nag-aalala________9. Isang bagay ang nawala sa akin. Di ako makapagsalita ng laban sa pamahalaan, bawal ang mag-ingay at di makapanood ng telebisyon. Ano ito?A. Karapatang mabuhayC. Karapatang makapag-aralB. Karapatang makapag-ari ng yamanD. Karapatang pantao________10. Dahil sa patuloy na paghihirap ng mga magsasaka, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Atas ng Pangulo Blg. 2. Ano ang nilalaman nito?A. Lumalaking populasyonC. Pagdami ng IskwaterB. Programa sa Reporma sa LupaD. Pagsulpot ng mga NPA at CPP________11. Bilang tugon sa patuloy na paglaki ng populasyon, anong programa ang ipinatupad ng pamahalaan?A. Panahanan para sa mga IskwaterC. Pagpaplano ng PamilyaB. Reporma sa lupaD. Pagsulpot ng mga NPA at CCP________12. Upang mapangalagaan ang kaligtasan ng bansa sa panahon ng batas militar, nagkaroon ng usaping Pangkapayapaan o "Peace Talk" sa pagitan ng pmahalaan at rebeldeng samahan.

A. SiguroB. MaariC. MaliD. Tama________13. Binigyang pansin din ni Pang. Marcos ang mga manggagawa. Nagpalabas siya ng mga kautusan para sa kapakanan nila. Kailan pinagtibay ang bagong Kodigo sa Paggawa?

A. Mayo 1, 1974B. Mayo 1, 1975C. Mayo 1, 1986D. Mayo 1, 1992________14. Kaugnay sa reporma sa edukasyon nagsagawa ang pamahalaan ng pagbibigay ng pambansang pagsusulit para sa mga mag-aaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan na naglalayong malaman ang kalagayan ng bawat mag-aaral. Anong programa ito?

A. BLISSB. YCAPC. NCEED. Medicare________15. Binigyang pansin din pamahalaan ang paglutas ng suliranin sa kakulangan ng tirahan sa mga lungsod. Anong proyekto ang inilunsad ng pamahalaan?

A. BLISSB. YCAPC. NCEED. ZIP________16. Kabilang sa mahalagang pagbabago sa saligang batas ng 1973 ang sistema ng pamahalaan. Mula presidensiyal, ito ay naging ___________.

A. DemokrasyaB. TotalitaryanC. ParlamentaryoD. Komunismo________17. Sa sistemang ito, ang sangay ng tagapagpaganap ay pinamunuan ng pangulo at ng _________.A.Punong MinistroC. isang mambabatasB. isang senadorD. Pangalawang Pangulo________18. Itinuturing na katulong ng pangulo sa pamamalakad ng pamahalaan. Siya rin ang pinuno ng mga ministri na bumubuo sa gabinete. Sino siya?

A. Punong MinisterC. PanguloB. SenadorD. Pangalawang Pangulo________19. Mula sa sampong mahistrado na kasapi ng Korte Suprema, ito ay naging____ kabilang ang Punong Mahistrado.

A. 11B. 9C. 15D. 12________20. Nabuo din ang isang natatanging hukuman na sumasaklaw sa mga kasong sibil at kriminal na kinakasangkutan ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan na tinatawag ngayon na ______.

A. Korte SupremaC. TanodbayanB. SandiganbayanD. Punong Mahistrado________21. Nangamba ang marami na ang paggawad ng higit na kapangyarihan sa pangulo ay maaaring magdulot lamang ito ng _______ sa kapangyarihan.

A. pang-aabusoB. kapabayaanC. KahigpitanD. kalupitan________22. Ipinalagay din ng ibang Pilipino na ang pagbibigay ng higit na kapangyarihan sa pangulo ay patuloy na lalaganap ang mga paglabag sa ___________ ng mga mamamayan.

A. mga batasC. mga kagustuhanB. karapatang pantaoD. mga ugali________23. Maraming Pilipino ang nagalit nang isailalim ang bansa sa batas militar dahil para sa kanila patay na ang kalayaan ng bawat mamamayan at nawalan na tayo ng _________.

A. karununganB. kasaganaanC. KaligayahanD. karapatan________24. Bakit natuwa ang ibang mga Pilipino sa Batas Militar?A. dahil maayos ang panunungkulan ng panguloB. dahil tahimik na ang paligid at natikman na nila ang mapayapang buhayC. dahil malaya na nilang nasasabi ang kanilang saloobinD. dahil nabawasan na ang pangungurakot sa pamahalaan________25. Sa panahon ng Batas Militar ay nagkaroon ng mga patakaran. Alin sa mga patakarang ipinalabas ang mabuti?

A. Iligtas ang republika at baguhin ang lipunan.B. Mapatahimik ang buong bansa sa pamamahala ng PanguloC. Ang pangulo ang magiging Punong ministerD. Paggawad ng higit na kapagyarihan sa Pangulo________26. Mayroong di mabuting patakaran ang Batas Militar. Alin sa mga sumusunod ito?A. Ang mapatahimik ang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng pangulo.B. Paggawad sa pangulo ng higit na kapangyarihanC. Iligtas ang republikaD. Mabigyang lunas ang suliraning panlipunan________27. Maraming pangyayari sa ating bansa ang lubos na makaaapekto sa kabukayan natin. Alin sa mga sumusunod ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1983?

A.Pandarayuhan sa Saudi ArabiaB. Pagdami ng mga rebeldeng kumakalaban sa pamahalaanC. Sobrang Pagtaas ng halaga ng mga bilihinD. Maraming nawalan ng trabaho28. Ang produksyon ng mga industriya ay humina na naging sanhi ng ______________________.A. Kakulangan sa pagkainC. Kakulangan sa manggagawaB. Kakulangan sa panahonD. Kakulangan sa trabaho29. Isa sa itinuturing na naging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1983 ay ang pagkamatay ni Benigno Aquino Jr. Kailan ito naganap?

A. Setyembre 21,1972C. Agosto 13,1983B. Agosto 21,1983D. Hulyo 21,198330. Nagpalabas ng mga programa si Pangulong Marcos upang matugunan ang kakulangan s suplay ng bigas. Naging matagumpay ang programang ito at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapagluwas tayo ng bigas sa ibang bansa. Ano ang programang ito?

A. Sariling SikapB. Green RevolutionC. Masagana '99D. BLISS31. Layunin ng programang ito na mabigyan ng panibagong mga kasanayan ang mga tao at mahimok silang mamuhunan sa mga gawaing pangkabuhayan para sa ikabubuti ng kanilang pamumuhay.

A. Sariling SikapC. MedicareB. Biyayang DagatD. Kilusang Kabuhayan at Kaunlaran32. Sa ilalim ng Bagong Lipunan, ipinagamit ang wikang Pilipino at Ingles upang matamo ng mga mag-aaral ang kakayahan sa paggamit nito.

A. multi-lingualB. bilingualC. K-12D. Mother Tongue33. Ang programang ito ay may layuning malinang sa bawat mag-anak na maging kapakipakinabang sa pamamagitan ng pag-asa sa sariling kakayahan. Ano ang programang ito?

A. Biyayang DagatC. Sariling SikapB. Blue RevolutionD. Kilusang Kabuhayan at Kaunlaran34. Isa sa mga patakarang ipinalabas ng pamahalaan ay ang pagpapapataw ng mataas na buwis samga luxury product tulad ng________________________.

A. DamitB. Lupa at BahayC. TsokolateD. Alak at Sigarilyo35. Si Cecilia Muoz Palma ay isa sa mga kinilalang babae sa panahon ng Bagong Lipunan dahil isa siyang.A. mahusay na mang-aawitB. mahusay SumayawB. Mahusay at matapat na abogadoD. mahusay na doktor36. Ang mga tradisyunal na kababaihan ay itinuturing na pantahanan lamang. Subalit sa panahon ngayon sila ay ______.

A. Payak kung mag-ayosB. Aktibong nakikilahok sa mga gawing makabubuti sa mga PilipinoC. Maykasama kung lumalabasD. Matatakutin37. Ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino nang mawalang halaga ang karapatan sa pagboto?A. Nawalan ng interes na lumahok sa halalan.B. Nagkasundo ang magkalabang partidoC. Ang mga mamamayan ay nagbantay mula sa pagpaparehistro ng mga botante hanggang sa bilangan ng boto.D. Dumami ang kandidato sa iba-ibang posisyon38. Maraming mga Pilipino ang nagpasyang hindi na boboto. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit ayaw na nilang bumoto, maliban sa isa. Ano ito?

A. Boboto ako dahil ito ay karapatan ng bawat PilipinoB. Paraan ito ng pagsuway sa pamahalaanC. Paraan ito upang mapahina ang kasalukuyang pamahalaan.D. Paraan ito upang maipakita ang kanyang paglaban sa pamahalaan39. Ito ay isang mapayapang paraan ng pagkilos at pagbabago na naganap noong Pebrero 25,1986. Ano ito?A. Halalan sa bansaB. Snap ElectionC. Rally ng mga aktibistaD. EDSA Revolution40. Ang pagkakaroon ng Snap Election ay maaaring isang pagkakamali na ginawa ni Pangulong Marcos, maraming Pilipino ang nagalit sa pangyayaring ito. Kailan ito naganap?

A. Pebrero 7,1972B. Pebrero 6, 1982C. Pebrero 7, 1986D. Pebrero 6,198641. Ano ang bahaging ginampanan ng media sa EDSA Revolution?A. Sila ang naging tagapagbalita ni Marcos sa ginagawa ng mga taoB. Nanahimik sila sa tunay na pangyayariC. Sila ang naging tagapamagitan ni Marcos at ng mga tao.D. Sila ang naging daan upang malaman ng mga tao ang tunay na pangyayari ________42. Paano ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang kabayanihan upang makamit ang kalayaan?A. Nagkaisa ang mga Pilipino upang makamit ang kalayaanB. Naghimagsik ang mga mamamayanC. Nagpakita ng takot ang mga mamamayanD. Nagtago na lang bundok43. Anong istasyon ng radyo ang nanguna sa pagsasahimpapawid ng mga pangyayari sa EDSA?A.DZBBB. DCWCC. DWXLD. Radyo Veritas44.Ano ang naging epekto ng People Power para sa pagkakamit ng kalayaan?A. Nanatili sa kapangyarihan si MarcosB. Nawalan ng epekto ang pagsasakripisyo ng mga PilipinoC. Nakamit muli ng Pilipinas ang demokrasyaD. Napasailalim ang Pilipinas sa ibang bansa________45. Ano ang katangian ng Pilipinas bilang isang bansang demokratiko?A. May malayang halalanC. May matapat na pinunong naglilingkodB. May matatag na pamahalaanD. May produktibong mamamayan46. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng demokratikong pamahalaan?A. Ang mga namumuno sa bansa ay mga inihalal sa kongresoB. Ang pangulo ang gumaganap na tagapagbatasC. Ang mga tao ang pumipili ng namumuno sa bansa sa pamamagitan ng pagbotoD. Ang pangulo ang pumipili ng lahat ng opisyales ng bansa.47. Alin sa mga sumusunod ang espesyal na pribilehiyo ng mga senior citizen?A. libre sa pamasaheC. Libre ang panunuod ng sineB. Diskwento sa pagbili ng gamotD. Libre sa trabaho________48. Upang matugunan ang suliranin sa mataas na presyo ng mga paninda, inilunsad ng pamahalaan ang Programang ______________________ na nagbebenta ng murang bigas at iba pang pangangailangan.

A. Enhanced Retail Access for the PoorB. Presidential Anti-Crime CommissionC. Meralco FoundationD. Presidential Committee to Fight Poverty49. Binigyang pansin ni Pangulong Corazon Aquino ang kalusugan ng mga tao. Ano ang itinakda upang makabili ng gamot sa murang halaga?

A. Dangerous Drug BoardC. Generic LawB. Privatization LawD. Free Enterprise Law50. Ang paglalabanan sa pagitan ng mga rebelde at sundalo ng pamahalaan ay nagdulot ng maraming suliranin at kapinsalaan sa bansa. Anong mapayapang paraan ang ginamit ng pamahalaan upang malutas ang suliraning ito?

A. Pagpapadakip sa mga pinaghihinalaang rebeldeB. Pagpapadala ng mga sundalo sa mga kabundukanC. Paghimok sa mga rebelde na sumuko upang mabigyan ng amnestiyD. Pagkakaloob ng gantimpala sa sinumang makapagtuturo ng rebelde1A11A21A31D41D2A12D22B32B42A3B13A23D33C43D4B14C24B34D44C5A15A25A35B45A6D16C26B36B46C7C17A27C37A47B8D18A28D38A48A9D19C29B39D49C10B20B30B40C50CPrepared by:JEZREEL Y. TANDA

TOSDIVISION OF TAGUIG CITY AND PATEROSTAGUIG CITY, METRO MANILA

FOURTH QUARTERTABLE OF SPECIFICATIONS IN HEKASI 52015-2016

No.Learning CompetenciesNo. of Recitation Days% of ItemsNo. of ItemsItem Placement1Naiisa-isa nag mga pangyayari na nagbigay-daan sa 2421,2pagtatakda ng Batas Militar2Nasusuri ang pamamahala sa ilalim ng Batas Militar2423,43Naibibigay ang ilang batas at tuntunin ng pamahalaan 2215sa panahong ito4Nasusuri ang reaksyon ng mga Plipino sa Batas 3846-9Militar5Natatalakay ang ilang suliraning/programang panlipunan 34210,11sa panahong ito6Naipaliliwanag ang paraangisinagawa ng pamahalaan 22112upang mapangalagaan ang kaligtasan ng bansa7Natutukoy ang mga pagbabago sa Saligang-Batas316813-20 ng 1973 8Nahihinuha ang magiging epekto ng paggawad ng higit 24221,22na kapangyarihan sa pangulo9Naipaliliwanag ang naging reaksyon ng mga Pilipino 24223,24sa Batas-Militar10Nasasabi ang mabuti at di-mabuting patakaran ng Batas24225,26Militar11Nasasabi ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya36327,28,29 noong 198312Nailalarawan ang programang pangkabuhayan at ang 310530-34epekto nito sa pamumuhay ng tao13Natatalakay ang bahaging ginagampanan ng kababaihan24235,36 sa panahong ito.14Nailalarawan ang EDSA Revolution noong Pebrero 23,38437-40198615Nasasabi ang tungkuling ginampanan ng media sa 26341-43panahon ng "EDSA Revolution"16Natatalakay ang epekto ng People Power para sa 32144pagkakamit ng kalayaan17Naibibigay ang patakaran ng isang demokratikong34245,46 pamahalaan 18Natatalakay ang mga paraang/programang isinagawa sa 48447-50paglutas ng mga suliraning itoPrepared by:

JEZREEL Y. TANDAGrade V- A.P TeacherTipas Elementary School Annex

Checked by:

MARY GRACE B. LINAA.P CoordinatorTipas Elementary School AnnexNoted by:

DR. ERLINDA O. BUTCONPrincipal ITipas Elementary School Annex

budgetDIVISION OF TAGUIG CITY AND PATEROSDISTRICT OF TAGUIG CLUSTER III

Budget of Work in HEKASI 5FOURTH QUARTERNo.Learning CompetenciesNo. of Recitation DaysVII. Panahon ng Batas MilitarA. Nasusuri ang mga pagbabago sa pamamahala sa bansa sa panahon ng Batas Militar1Naiisa-isa nag mga pangyayari na nagbigay-daan sa 2pagtatakda ng Batas Militar2Nasusuri ang pamamahala sa ilalim ng Batas Militar2Naibibigay ang ilang batas at tuntunin ng pamahalaan sa panahong ito3Nasusuri ang reaksyon ng mga Plipino sa Batas 2MilitarB. Nasusuri ang kalagayang panlipunan at pangkabuhayan ng mga Pilipino sa panahon ng Batas Militar1Natatalakay ang ilang suliraning/programang panlipunan 3sa panahong ito2Naipaliliwanag ang paraang isinagawa ng pamahalaan 2upang mapangalagaan ang kaligtasan ng bansa3Natutukoy ang mga pagbabago sa Saligang-Batas3 ng 1973 4Nahihinuha ang magiging epekto ng paggawad ng higit 2na kapangyarihan sa pangulo5Naipaliliwanag ang naging reaksyon ng mga Pilipino 2sa Batas-Militar6Nasasabi ang mabuti at di-mabuting patakaran ng Batas2Militar7Nasasabi ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya2 noong 19838Nailalarawan ang programang pangkabuhayan at ang 2epekto nito sa pamumuhay ng tao9Natatalakay ang bahaging ginagampanan ng kababaihan2 sa panahong ito.VIII. Panunumbalik ng DemokrasyaA. Napahahalagahan ang mga pagsisikap ng mga Pilipino na muling makamit ang kalayaan sa mapayapang paraan1Nailalarawan ang EDSA Revolution noong Pebrero 23,319862Nasasabi ang tungkuling ginampanan ng media sa 2panahon ng "EDSA Revolution"Natatalakay ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino sa pakikiisa sa muling pagkakamit ng karapatan at kalayaan 1

3Natatalakay ang epekto ng People Power para sa 3pagkakamit ng kalayaanB. Nasusuri ang mahahalagang program ng bawat pangulo at napahahalagahan ang mga pagpupunyagi na mapanatili at mapangalagaan ang demokrasya1Naibibigay ang patakaran ng isang demokratikong2 pamahalaan 2Natatalakay ang mga paraan ng pangangalaga sa demokrasya at pagpapanatili nito 2

3Naiisa-isa ang mga suliraning pampulitika, pangkabuhayan, at panlipunang kinakaharap ng bansa 3

4Natatalakay ang mga paraang/programang isinagawa sa 2paglutas ng mga suliraning ito5Natatalakay ang epekto ng mga patakaran at programang ito sa pamumuhay ng tao 2