5 metryk, które każdy powinien znać

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja przygotowana na konferencję Ecommerce Trends 2013. Opowiada o tym, czym jest system raportowania i jakie metryki na pewno powinny wchodzić w skład takiego systemu :)

Text of 5 metryk, które każdy powinien znać

  • 1. 5! metryk ktre kady powinien znaMateusz OgonowskiPowered by

2. Dane s potrzebne.Naley je zbierai wykorzystywa. 3. Dane 4. Dane ? 5. Analiza RekomendacjeDane Dziaania 6. Analiza RekomendacjeDane Dziaania 7. Analiza RekomendacjeDane Dziaania 8. SystemRaportowania 9. OdpowiednieIdentyfikacjametryki zmian SystemraportowaniaOdpowiednienarzdzie 10. Oszczdza Informujeczaso bdachZwikszaefektywno(czy wydatki z celami)System raportowania Pozwala oceniefektyKoncentruje dziaaniana realizacj strategiiDystrybuuje Warunkujeinformacjedziaanie procesu 11. Wybieramy dowolnmetryk z systemuOmawiamyrealizacj celu1spotkanieZlecamyanalizyDobieramymiesiczniecele Tworzymy rekomendacjeUstalamydziaaniaWarunkujedziaanie procesu 12. Odpowiedniemetryki 13. Odpowiedniemetryki1. powizane ze strategi2. odpowiadajce rzeczywistoci3. moliwe do zmiany 14. Warsztaty 15. 5! metryk 16. Wspczynnikkonwersji 17. CelKonwersjaWspczynnik konwersji 18. Optymalizacja konwersji Optymalizacja wspczynnika konwersji 19. 100 osbza 10 PLN 100 osb za 10 PLN1 zamwienie 3 20. Maksyma 1 wykona lnie na sesj nie celu LiczbaWspczynnik wykona celw konwersji100% Liczba odwiedzin LiczbaWspczynnik transakcji konwersji100% Liczba odwiedzin 21. Wicej WyszyWspczynnik konwersji uytkownikw 22. Problem pomiaru 23. Subiektywnaocena3(od0,03% do 7,8%)% 24. EfektywnociekiWspczynnikkonwersji 25. Etap procesu zakupowego jaatw iejsza optymalizac 26. Unikal neychdroow yo ks k nposzczegln 27. Precyzja 28. 35% 55% 75%Za Ok Super Mega 29. % zamwieod powracajcychklientw 30. wikszy % niszy zamwie od < > redni kosztpowracajcychpozyskaniaklientw klienta 31. % odwiedzinod powracajcychuytkownikw (uytkownicy | zachowanie)Ble 32. Ble1. usuwanie ciastek2. korzystanie z wielu urzdze3. niepowizanie z przychodem 33. Czas do zakupu 34. Mniejczasu Lepiej 35. Szybszy zwrot zinwestycji 36. e-commercecieki wielokanaowe 37. cieki wielokanaowe1. ograniczenie do 30 dni2. od pierwszej kampanii 38. LTV(customer lifetime value) 39. Zysk z klienta 15 PLN Czy mog wyda 20 PLN na jego pozyskanie? 40. rednia LTV Przychodu wygenerowanyprzez jednego klientaLiczba klientwLepiejzysk 41. LTV% zamwieod powracajcych klientw 42. LTV1. wiemy ile moemy wyda na akwizycj2. oceniamy atwiej rda i kampanie3. podejmujemy optymalizacj 43. ketry5 m 44. Odpowiedniemetrykido 20 45. OdpowiednieIdentyfikacjametryki zmian SystemraportowaniaOdpowiednienarzdzie 46. ? 47. Dane ? 48. Analiza RekomendacjeDane Dziaania 49. Analiza RekomendacjeDane Dziaania 50. Systemraportowania 51. Powodzenia