5. Sander Koëter. VS2

  • View
    143

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5. Sander Koeter. VS2

Transcript

Visie op rapport Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting PO en VO

Visie op rapport Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting PO en VOCommercieel haalbaar?

Kansen in de bouw!Investeringen voor noodzakelijke en absoluut noodzakelijke maatregelen kosten 11,6 miljard.Investeringen voor absoluut noodzakelijke maatregelen kosten 6,9 miljard.

(incl BTW en overhead)Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting PO en VOUitgebreid oordeel schoolleiders en -besturen over kwaliteit schoolgebouw.20 tot 45 % ontevreden over binnenmilieu, flexibiliteit en multifunctionaliteit. 70 % wil gebouw aanpassen met name binnenklimaat en energiehuishouding.

Wat betekent dit?Politiek: Signaal dat er geld vrijgemaakt moet worden.Er maatregelen komen om dit voor elkaar te krijgen.

Voor u: Kansen in de bouw.Het rapport biedt een prima basis voor uw marktbenadering, maar elke regio heeft zijn eigen kenmerken.

Nog volop discussieUit onderzoek van PRC dd 12 april 2011 blijkt dat de technische staat van het onderhoud op orde is!De kwaliteit van de onderwijshuisvesting verbeterd kan en moet worden.Overleg schoolbesturen en gemeente over hoe nu verder noodzakelijk is.

Schrijven 28 november 2013 van Staatssecretaris Sander Dekker en Kamervragen over brief Algemene Rekenkamer:Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting PO

Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting VO

Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting PO en VOKosten exclusief honoraria architecten en adviseurs, leges en aansluitkosten 20 % en exclusief BTW 21 %Categorie noodzakelijk en absoluut noodzakelijk; maar bij 33 % scholen geen ingrepen noodzakelijk en 25 % scholen vergelijkbare kosten met nieuwbouw.Gemiddeld schoolgebouw kost aan maatregelen 430,-/m BVO excl. Opslagen.

Advies: bestudeer de rekenvoorbeelden in het rapport, maar maak uw eigen uitvoeringsplan en kostenberekening.

Zeker ook lezenMBO, HBO en universiteiten als eerste verantwoordelijk; nu is PO en VO aan de beurt.Veroudering voorraad en wijzigen verantwoordelijkheid leiden tot investeringsgolf.20% gebouwd in jaren 70.PO en VO scholen gemiddeld 38 jaar oud.10% PO en VO te groot t.o.v. aantal leerlingen.Grote verschillen per regio.

Toekomstige behoefte

Indexcijfers

Consequenties gebouwtypen

De vorm van een gebouw is zeer bepalend voor:FlexibiliteitMultifunctionaliteitToezichtBelevingEnergiekostenOnderhoudskosten

Problemen in het atrium

Size mattersVariant 1Breed36M1Diep108M1Bouwlagen1StuksHoogte totaal3M1Oppervlak3.888M2Inhoud11.664M2Variant 2Breed36M1Diep36M1Bouwlagen3StuksHoogte totaal9M1Oppervlak3.888M2Inhoud11.664M2Oppervlakte bouwdelenGevel864M2Gevelopeningen45%Gevelopeningen389M2Dak3.888M2Oppervlakte bouwdelenGevel1.296M2Gevelopeningen30%Gevelopeningen389M2Dak1.296M2NB: Gevelopeningen is 10 % van vloeroppervlakGevels bepalen groot deel onderhoud

Cobouw 22 5 februari 2014

Vastgoed TaxatiewijzerDe Vastgoed Taxatiewijzer is ontwikkeld in 1996 en is nu de norm voor commercieel verantwoorde exploitatiekosten van vastgoed.Belangrijk hulpmiddel ROZ/IPD en Aedex/IPD.Er wordt gebruik gemaakt van een database en inkoopbenchmark die al 30 jaar wordt bijgehouden.De kengetallen worden berekend volgens de NEN 2699:2013 en getoetst aan de inkoopbenchmark.Alle archetypen en kengetallen zijn opgenomen in de Real Estate Valuator . Nu ook met onderwijsgebouwen en zorgvastgoed.

Langdurige relatie?Maak goede afspraken!

NEN 2767; hoe hoger de lat Objectieve toetsing kwaliteit staat van onderhoud en hulpmiddel voor onderhoudscontract.Ondanks perfect onderhoud zal de algehele kwaliteit in de jaren teruglopen. Het gebouw zal niet meer voldoen aan de dan geldende eisen.

50 jaarVoorbeeld kritieke prestatie indicatoren

Om de kwalitatieve aspecten van de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer in de komende jaren, op het gebied van prestatiegericht beheer, bijvoorbeeld voor de installaties, te borgen en deze te kunnen toetsen, wordt er gebruik gemaakt van zogenoemde Kritische Prestatie Indicatoren (KPIs). Deze prestatie-indicatoren zijn op een drietal categorien toegespitst, namelijk:

Conditieprestaties Systeemprestaties ProcesprestatiesDoor een boeteclausule op te nemen op basis van KPIs in de Maintain fase, is opdrachtnemer er alles aan gelegen de installatie zodanig aan te leggen, dat op deze KPIs maximaal wordt gescoord en daarmee een boete te voorkomen!Leerpark Dordrecht

Het Da Vinci College is van mening dat publiek-private samenwerking kansen biedt. Dit is op de eerste plaats terug te zien in de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Door het sterk integreren van het bedrijfsleven in het onderwijs worden de studenten al in een vroeg stadium en op een goede manier in contact gebracht met de arbeidsmarkt. Door deze filosofie door te trekken in het facilitair beleid ziet men nieuwe kansen. Met name moet dit zorgen voor taakverlichting van het schoolbestuur en de facilitaire dienst en bovenal een betere prijs-kwaliteitsverhouding opleveren. Door voor een Redesign, Build en Maintain (RDBM) contract te kiezen wordt ook de private partij in de gelegenheid gesteld en uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen, invloed uit te oefenen op de werkwijze en de raakvlakken tussen de verschillende onderdelen - zoals bijvoorbeeld ontwerp en onderhoud - optimaal op elkaar af te stemmen. Hierdoor kan efficinter worden gewerkt, waardoor een project goedkoper kan worden uitgevoerd. Daarnaast kiest Da Vinci College er voor besparingsprikkels in te voeren door middel van een bonus-malusregeling.

Duurzaamheidsfabriek

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht is in Europa het eerste gebouw dat duurzaamheidsonderwijs samen met het bedrijfsleven op een uiterst vernieuwende manier inricht. Het gebouw is met ingang van het schooljaar 2013/2014 volledig in gebruik en voorziet in het leren en werken aan de duurzame technologie van de 21ste eeuw. Het gebouw is een ontwerp van architect Thomas Rau.Bedrijvenals Siemens, Krohne, HVC, Verkerk Groep, Sublean, Valk-Welding en IWZH nemen met een deel van hun activiteiten hun intrek in de fabriek.

Zij zullen onderwijs in de praktijk geven aan de nieuwe generatie technici. Inspiratie, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap dragen bij aan de ontwikkeling van de regio tot een sterke, hightech, CO2 neutrale economie.

Tips voor bouwersLees u goed in, maak een specifiek ondernemersplan toegespitst op uw regio.Het is niet alleen bouwen en onderhouden, denk dus verder dan vandaag.Juist een combi van (ver)bouwen en een onderhoudscontract voor de lange termijn maakt het commercieel interessant.Maak goed contractuele afspraken over de samenwerking, de beoordeling n beindiging van het contract!Maak gebruik van KPIs om uw organisatie te verbeteren.Leer van het ontwikkelproces bij MBO en HBO scholen.Het multifunctioneel kunnen inzetten van het gebouw, het verbeteren van het binnenmilieu, energiebesparende maatregelen en het verbeteren van de flexibiliteit staan hoog op het verlanglijstje.

Vragen?Alle informatie is te downloaden op:www.koeter.org