5. søndag i fasten

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Søndagsbladet for St. Olav domkirkemenighet, den 06.04.14

Text of 5. søndag i fasten

 • 5. sndag i fastetiden

  Sndag 6. april 2014

  St. Olav katolske domkirkemenighet

  SNDAGSBLADET

  Kommende uke

  Flg oss p: www.katolsk.no og www.stolavmenighet.com

  MANDAG 7. april Kl. 11.00 Foredrag ved p. Rory i Mariagrden Kl. 17.00 Filipino pastoral council i Mariagrden Kl. 18.00 Kroatisk dansegruppe i Mariagrden Kl. 19.30 Spansk gruppe i ungdomslokalet TIRSDAG 8. april Kl. 16.00 Barne- og ungdomskor i menighetssalen Kl. 16.30 Aspirantkor i Mariagrden Kl. 16.30 Konfirmasjonsundervisning St. Sunniva Kl. 18.30 Bnnegruppen LOGOS ungdomslokalet Kl. 18.45 Troskurs i Lunden kloster Kl. 19.30 Ekteskapskurs C i Mariagrden ONSDAG 9. april Kl. 10.00 Lumen i Mariagrden Kl. 13.00 JA-huset i ungdomslokalet Kl. 16.00 KFL i Mariagrden Kl. 16.30 Konfirmasjonsundervisning St. Sunniva Kl. 18.30 GRUKK i ungdomslokalet Kl. 18.45 Domkoret ver i St. Olav kirke TORSDAG 10. april Kl. 16.30 Konfirmasjonsundervisning St. Sunniva Kl. 18.30 SOUL-mte i Ungdomslokalet etter messen Kl. 18.30 Kirkekaffe etter kallsmessen (18.00-messen) Kl. 18.30 Bnnegruppen Galilea i menighetskontoret Kl. 18.45 Menighetsrdsmte i menighetskontoret Kl. 19.00 Spansk rosenkransgruppe i Mariagrden FREDAG 11. april Kl. 11.30 Fredagslunsj i menighetssalen Kl. 17.00 YFL og KFL i ungdomslokalet Kl. 17.00 YFL i Mariagrden Kl. 17.00 Engelsk kor i Mariagrden Kl. 17.30 Fransk kor Kl. 19.00 Bible sharing OLMC Kl. 20.00 Sursum Corda

 • Kommende uke

  Inngang : 429 Messe : 17 Omkved : 107

  Messens liturgi Credo : 21 Offertorie : 436 Utgang : 546

  At alle regjeringer ma fremme beskyttelsen av skaperverket og en rettferdig fordeling av naturressurser. At den oppstandne Herre ma fylle hjertene til dem som blir prvet av smerte og sykdom, med ha p.

  Dagens lesning

  Pavens bnneintensjon for april 2014

  1 Esek37,12b-14 S Sal130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom8,8-11 E Joh 11,1-45

  LRDAG 12. april Kl. 13.00 Filippinsk bnnegruppe i ungdomslokalet Kl. 15.00 CFC General assembly i Mariagrden Kl. 18.00 Spansk bnnegruppe i ungdomslokalet SNDAG 13. april Kl. 08.45 Kirkekaffe i menighetssalen Kl. 10.00 Engelsk kor i Mariagrden Kl. 11.15 Sndagsskole i ungdomslokalet Kl. 11.30 Spansk kor i Mariagrden Kl. 12.00 Polsk kor i Mariagrden Kl. 13.00 Engelsk OLMC i Mariagrden lille sal Kl. 14.00 Spansk rosenkransgruppe, ungomslokalet Kl. 15.30 Kirkekaffe LIT i menighetssalen Kl. 19.00 Lat. Kirkekaffe i Mariagrden

 • 5. sndag i fasten Sndag 6. april 2014 St. Olav domkirke: Kl. 08.00 Messe p polsk Kl. 09.00 Rosenkrans Kl. 09.30 Messe p engelsk Kl. 11.00 Hymesse p norsk Kl. 13.00 Messe p vietnamesisk Kl. 15.00 Messe p polsk Kl. 18.00 Messe p engelsk Kl. 19.30 Messe p norsk St. Joseph kirke: Kl. 09.30 Messe p norsk Kl. 11.00 Messe p kroatisk Kl. 12.30 Messe p spansk Kl. 14.00 Messe p ukrainsk Kl. 16.00 Messe p fransk Kl. 18.00 Mes se p engelsk Mandag 7. april 2014 St. Olav domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skrifteml Kl. 18.00 Messe NOR St. Joseph kirke: Kl. 07.00 Laudes og messe Tirsdag 8. april 2014 St. Olav domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skrifteml Kl. 18.00 Messe NOR Kl. 19.00 Skriftemlsandakt SPA St. Joseph kirke: Kl. 07.00 Laudes og messe Kl. 17.00 Korsvei TAG Kl. 18.00 Messe TAG Onsdag 9. april 2014 St. Olav domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skrifteml Kl. 18.00 Messe NOR St. Joseph kirke: Kl. 07.00 Laudes og messe Kl. 17.00 Korsvei TAG Kl. 18.00 Messe TAG

  Torsdag 10. april 2014 St. Olav domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skrifteml Kl. 18.00 Messe NOR St. Joseph kirke: Kl. 07.00 Laudes og messe Kl. 16.00 Korsvei TAG Kl. 17.45 Messe Opus Dei Fredag 11. april 2014 St. Olav domkirke: Kl. 10.30 Rosenkrans Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Skrifteml Kl. 17.15 KORSVEI Kl. 18.00 Messe NOR Kl. 19.00 Messe POL St. Joseph kirke: Kl. 07.00 Laudes og messe Kl. 17.00 Korsvei TAG Kl. 18.00 Messe TAG Lrdag 12. april 2014 St. Olav domkirke: Kl. 10.00 Messe NOR Kl. 14.00 Korsvei og skrifteml LIT Kl. 17.30 Tilbedelse og skrifteml Kl. 18.00 Messe NOR Kl. 19.30 Messe POL St. Joseph kirke: Kl. 09.00 Messe VIET Kl. 10.00 Katekese POL Kl. 14.00 Skrifteml KRO Kl. 17.00 Korsvei TAG Palmesndag sndag 13. april 2014 St. Olav domkirke: Kl. 08.00 Messe p polsk Kl. 09.30 Messe p engelsk Kl. 10.45 Asperges ved V.F. gravlund Kl. 11.00 Hymesse p norsk Kl. 13.00 Messe p tagalog Kl. 15.00 Messe p polsk Kl. 18.00 Messe p engelsk Kl. 19.30 Messe p norsk St. Joseph kirke: Kl. 09.30 Messe p norsk Kl. 11.00 Messe p kroatisk Kl. 12.30 Messe p spansk Kl. 14.30 Messe p litauisk Kl. 16.00 Messe p fransk Kl. 18.00 Messe p engelsk

  Fast tid for skriftema l og sakramentstilbedelse er hverdager fra 17.15 til 17.45. Det er messe pa norsk kl. 11.00 og 18.00 pa hverdager dersom ikke annet er spesifisert i ovennevnte program. Pa sndager feires det flgende messer pa norsk: Messe kl. 09.30, hymesse kl. 11.00 og aftenmesse kl. 19.30

  Messetider

 • Informasjon fra menighetskontoret

  Troskurs Menigheten arrangerer troskurs. Kurset er satt opp spesielt for de som vurderer a konvertere. Kurset forega r i Mariaga rden. Pa melding: 22982165 eller oslo-st.olav@katolsk.no

  Domkoret Domkoret ver onsdager klokken 18.45, etter messen i St. Olav.

  Vi trenger ressurspersoner til menighetsbladet Menighetsra det nsker at det bla ses mer liv, og derfor penger, inn i menighetsbladet. Det er satt av penger i budsjettet for 2014 til to utgivelser i a ret, men bladet trenger en redaksjon! Vi trenger: -skribenter -fotografer -layoutmedarbeider Bladet kommer ut to ganger i a ret og har et opplag pa 10.000 eks. Interreserte kan ta kontakt med sognepresten: pal.bratbak@katolsk.no eller bladets redaktr Henriette Teige: henriette.teige@katolsk.no

  Menighetens nettside Menigheten har fa tt egen nettside. Der finnes det informasjon om menigheten: aktiviteter, grupper, prester, ansatte, ordinre messetider, sakramenter og katekese. Link til siden: stolavmenighet.com Qr-koden til hyre frer til siden.

  St. Olav bokhandel Husk: St. Olav bokhandel har sndagsa pent mellom kl 12.30 og 15.00 A pningstider for vrig: 10-17 ( tirsdag-fredag) Lrd. : 11 - 15. Mand.:Stengt

  Konfirmasjonsundervisning Kommende uke er det konfirmasjonsundervisning. Undervisningen er pa St. Sunniva skole kl. 16.30.

  Troskurs: endringer Troskurset kommende uke blir ved Lunden Kloster i stedet for i Mariaga rden.

 • Menigheten gratulerer

  Dpte: ROVEN KYLE TADLE JAVIER

  OZZY TABIGNE FREHSE

  Informasjon fra menighetskontoret Fredagslunsj Lunsjen finner sted i menighetssalen, etter formiddagsmessen, som starter kl. 11.00. Lunsjen begynner kl. 11.30. Velkommen til et hyggelig ma ltid!

  Johannes Paul II-QUIZ Menighetskontoret arrangerer en konkurranse med sprsma l om Johannes Paul II. Lapper ligger bak i kirken. Man kan levere lappene til menighetskontoret til og med den 24. april. Det blir delt ut premier.

  Pskeleir med NUK Det arrangeres pa skeleir i regi av NUK pa gulsrud, Skogstad og Mariaholm. Leirene starter palmesndag (13. april). og avsluttes frste pa skedag (20. april). For mer informasjon: nuk.no. For pa melding: checkin.no. NUK kontoret: 23219540

  Ikonutstilling Det Gresk Ortodokse Samfunn arrangerer ikonutstilling av ikonkursets studenters arbeid. Startet den 22. mars og vil vare til den 12. april. A pningstider: mandag, torsdag og lrdag kl. 17.00-20.00 Adresse: Maria Bebudelses Kirke, Thor Olsens gate 9, 0177 Oslo Info pa nett: www.ikonkurs.webs.com

  Ekteskapskurs: endringer Kommende uke holdes ekteskapskurs C i Mariaga rden.

  Palmesndag Pa palmesndag mtes vi som vanlig ved Va r Frelsers gravlund for a starte palmesndagsfeiringen. Opplegget ved gravlunden arrangeres sammen med Gamle Aker menighet(Den norske Kirke) og Hellige Olga menighet(ortodoks). Etter at vi har utfrt opplegget ved gravlunden, vil vi feire hymessen i St. Olav.

  Menigheten kondolerer

  Ddsfall: GABRIELLA MATLARY

 • Information from the parish office Menighetens nettside The parish has made a website. There, you will find information about the parish: activities, groups, Priests, employees, ordinary mass schedule, sacraments and cathecesis. Link to the site: stolavmenighet.com The Qr-code leads to the site.

  St. Olav book store Remember: St. Olav book store is open between 12.30 and 15.00 on Sundays. Monday: Closed, Tuesday-Friday: 10.00-17.00, Saturday: 11.00-15.00.

  Polske Kunngjringer- Ogoszenia - 30.03.2014

  1. W I E L K I T Y D Z I E N

  NIEDZIELA PALMOWA

  Godz. 7.30 Droga Krzyzowa

  Godz. 8.00 Msza sw.

  Godz. 14.30 Gorzkie zale

  Godz. 15.00 Msza sw.

  WIELKI WTOREK

  Godz. 18.00 - Msza Krzyzma

  WIELKI CZWARTEK

  Godz. 19.30 Liturgia Wielkiego Czwartku (mozliwosc spowiedzi)

  WIELKI PIATEK

  Godz. 20.00 Liturgia Wielkiego Piatku (mozliwosc spowiedzi)

  WIELKA SOBOTA

  Godz. 10.00 Adoracja Chrystusa w grobie i poswiecenie pokarmow wielkanocnych (mozliwosc spowiedzi)

  Godz. 11.00 Adoracja Chrystusa w grobie i poswiecenie pokarmow wielkanocnych (mozliwosc spowiedzi)

  Godz. 12.00 Adoracja Chrystusa w grobie i poswiecenie pokarmow wielkanocnych (mozliwosc spowiedzi)

  Godz. 13.00 Adoracja Chrystusa w grobie i poswiecenie pokarmow wielkanocnych (mozliwosc spowiedzi)

  Godz. 20.00 Liturgia Wielkiej Soboty (mozliwosc spow