Click here to load reader

55th International Theater Festival MESS

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program

Text of 55th International Theater Festival MESS

 • 1

 • 2

 • 3

  KRATKI HISTORIJAT J.U.MES - MEUNARODNOG TEATARSKOG

  FESTIVALA - SCENE MESS

 • 4

  KRATKI HISTORIJAT J.U.MES - MEUNARODNOG TEATARSKOG FESTIVALA - SCENE MESS

  J.U. MES osnovan je 1960. godine pod imenom Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, od ega potie skraenica po kojoj je festival i danas prepoznatljiv. Festival je osnovan na inicijativu Jurislava Korenia, jednog od najistaknutijih teatarskih reditelja sa ovih prostora u XX st., i spada u red najstarijih festivala Istone i Jugoistone Evrope. Koncipiran kao smotra jugoslavenskih teatara, svake godine se odravao u Sarajevu i predstavljao jedan od najznaajnijih jugoslavenskih teatarskih dogaaja sa istananim ukusom za eksperiment i inovaciju u teatru. Specifinost programa festivala inila su gostovanja najzanimljivijih svjetskih eksperimen-talnih teatarskih predstava tog vremena, iji su se autori/ice nedu-go zatim etablirali i postali najistaknutiji teatarski umjetnici/e na svijetu. Izmeu ostalih na Festivalu malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije gostovao je slavni Living Theater iz New Yorka. Odra-vanje Festivala malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije prekida se sa izbijanjem rata u Bosni i Hercegovini. Direkcija, na elu sa jednim od najznaajnijih teatarskih reditelja u Bosni i Hercegovini Harisom Paoviem, preimenuje festival u Meunarodni teatarski i filmski festival MES Sarajevo i zapoi-nje svoj kulturni otpor opsadi Sarajeva. MES organizira prvi filmski festival u opkoljenom Sarajevu 1993. nazvan Poslije kraja svijeta, koji je prethodnik dananjeg Sarajevo film festivala. U tom periodu J.U. MES producira predstave Petera Shumanna, Harisa Paovia, Susan Sonntag, ali i mladih bh. reditelja/ica poput Pjera alice. Kao rezultat svih kulturnih aktivnosti u ratom periodu, koje su u velikoj mjeri pokrenute i ostvarene uz pomo ili u Meunarodnom teatar-skom i filmskom festivalu MES, Sarajevo je predloeno za kulturni centar Evrope.

 • 5

  Meunarodni teatarski i filmski festival MES Sarajevo po zavretku opsade 1997. preuzimaju vrlo mladi teatarski radnici/ce, na elu rediteljem Dinom Mustafiem. Festival biva obnovljen sa visokim ciljem organiziranja meunarodne teatarske smotre najznaajnijih predstava na svijetu. U prvi festival uvrtena su rediteljska imena poput Giorgia Strehlera, Petera Schumanna, Jozefa Nadja i Franka Castorfa. Festival organiziran sa posebnim entuzijazmom i posvee-nou i ciljem privlaenja novih generacija u pozorite, dobija potpu-no novu strukturu publike, uspijevajui da odri i staru. Iz godine u godinu program festivala raste kvalitativno i kvantitativno i, bivajui kompeticijskim, uspostavlja se vrlo visoko na ljestvici evropskih teatarskih festivala. Ugouje najznaajnije teatarske reditelje/ice u historiji teatra poput Petera Brooka, Roberta Wilsona i Eugenia Barbe istovremeno gajei svoju eksperimentatorsku nit i otkriva-jui mlade nade koje, najee, u narednih nekoliko godina postaju zvijezde svjetske teatarske scene. Za svoje 48. izdanje 2008. godine festival mijenja koncept i dijeli se na nekoliko programa u cilju stvaranja prepoznatljivog identiteta na evropskom kulturnom prostoru. U elji da bh. publici omogui to zanimljivija teatarska iskustva, World MESS posveuje predsta-vama sa drugih kontinenata, koji pored pozorinog imaju i element upoznavanja sa raznovrsnim svjetskim kulturama. Mitteleuropa donosi najzanimljivija teatarska ostvarenja zajednikog kulturnog prostora Centralne, Jugoistone, June i Istone Evrope. Children MESS najmlaoj publici omoguava susret sa dalekim kulturama, ali i najvjetijim teatarskim umjetnicima/ama za djecu iz Evrope i regije. Future MESS nastavlja tradiciju Festivala malih i eksperi-mentalnih scena Jugoslavije dovodei inovativne, mlade teatarske autore/ice koji zaista predstavljaju budunost teatra i koji pruaju svojevrsni kreativni bunt ve etabliranim umjetnicima/ama. MESS OFF i dalje nastavlja da prati festival sa uzbudljivim koncertima i izlobama, dok FUTURE MESS Workshops doprinosi strunoj na-dogradnji mladih teatarskih umjetnika/ca iz Bosne i Hercegovine.

 • 6

  Na festivalu su do sada nastupala imena kao to su: Peter Brook, Giorgio Strehler, Robert Wilson, Peter Schumann, Eugenio Barba, Josef Nadj, Roberto Ciulli, Anne Teresa de Keersmaeker, Eimun-tas Nekroius, Oscaras Korunovas, Alvis Hermanis, Olivier Py, Mark Tompkins, Wlodzimierz Staniewski, Simon McBurney, Arpad Schilling, Christoph Marthaler, Frank Castorf, Michael Thalheimer, Thomas Ostermeier, Ariel Garcia Valdes, Andriy Zholdak, Rimas Tu-minas, Jrgen Gosch, Emma Dante, Pippo DelBono, Rodrigo Garcia, Grzegorz Bral, Silviu Purcharete, Alain Platel, Emio Greco, Vilim Docolomansky, Jii Mencl, Heiner Goebbels, Stefan Kaegi, Romeo Castellucci, Luk Perceval i mnogi drugi/e. J.U. MES realizira brojne vanfestivalske aktivnosti tokom kalendar-ske godine, kao to su manifestacije Modul Memorije (posveen umjetnosti nastaloj u konfliktnim zonama svijeta i ouvanju sje-anja na rat u Bosni i Hercegovini) i Undiplomatic Art (posveen umjetnosti koja progovara o drutvenim tabuima). J.U. MES se bavi i izdavakom djelatnou u okviru Biblioteke MESS, gdje objavljuje najznaajnija savremena dramska djela. Od 2014. svoju produkcijsku pozorinu djelatnost ozvaniava i preimenovanjem institucije u J.U. MES - Meunarodni teatarski festival - Scena MESS. J.U. MES je od svojih zaetaka inovatorski, spreman, u svim dosa-danjim rukovodstvima, kroz svoju historiju da ak i u nemoguim okolnostima u Sarajevu stvara kulturno utoite za sve generacije, rizikujui i ulaui u najhrabrije i najzanimljivije umjetnike projekte. Upravo u tome lei razlog zbog kojeg je Internacionalni teatarski festival MESS jedan od vodeih festivala ovog dijela Evrope i jedna od najaktivnijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini.

 • 7

 • 8

 • 9

  INTERNACIONALNI TEATARSKI FESTIVAL MESS 2015.Jubilarno 55. izdanje pod motom Prvi put

  2-11.10.2015.Sarajevo, Zenica, Gorade, Visoko, Banja Luka

  55. jubilarni teatarski festival MESS odrat e se od 2 do 11. okto-bra u svim teatarskim kuama u Sarajevu, ali i diljem BiH (u Visokom, Goradu, Banja Luci i Zenici). Programi Internacionalnog teatarskog festivala MESS animiraju cijeli grad prilikom njihovog odravanja, te se nae aktivnosti odigravaju u svim pozorinim ku-ama, u brojnim gradskim galerijama, industrijskim halama i neisko-ritenim gradskim prostorima, pa ak i na uima rijeka. Za vrijeme Festivala posjeenost teatarskih kua je maksimalna i svake godine brojimo oko 10.000 gledalaca i gledateljki. Za vrijeme Festivala imamo preko 500 internacionalnih gostiju i goi sa vie svjetskih kontinenata. 55. festival odrat e se pod temom Prvi put, to znai da nam za jubilej u BiH gostuju umjetnici i umjetnice koje do sada naa publika nije imala priliku da vidi. Bit e organiziran Prvi bh. showcase, to znai da emo stranim selektorima i selektoricama u pet dana poka-zati najbolje od bh. teatra i time omoguiti predstavama da nastave svoj festivalski ivot van BiH. Po prvi put emo organizirati i MESS Market, koprodukcijsku platformu kojom elimo pospjeiti uveziva-nje evropskih teatarskih kua sa bosanskim, te poveati investicije u bh. teatar. * Sve fotografije koritene u brouri su iz predstave The Forbidden Zone, teatra Schaubhne Berlin, koja otvara 55. Internacionalni teatarski festival MESS Autori fotografija: Gianmarco Bresadola, Stephen Cummiskey

 • 10

 • 11

  PREDSTAVE 55. INTERNACIONALNOG TEATARSKOG

  FESTIvAlA MESS

 • 12

  PREDSTAVE 55. INTERNACIONALNOG TEATARSKOG FESTIVALA MESS1:

  Predstava: FORBIDDEN ZONEProdukcija: Schaubhne BerlinReija: Katie MITCHELLDrava: NJEMAKA

  Predstava: COMMON GROUNDProdukcija: Maxim Gorki Reija: Yael RONEN i ansamblDrava: NJEMAKA

  Predstava: QUAND JE PENSE QUON VA VIEILLIR ENSEMBLEProdukcija/Autori: Les Chiens de NavarreDrava: FRANCUSKA Predstava: LO NICO QUE NECESITA UNA GRAN ACTRIZ,ES UNA GRAN OBRA Y LAS GANAS DE TRIUNFARProdukcija: Vaca 35Reija: Damin CERVANTESDrava: MEKSIKO

  Predstava: TITKAINKProdukcija: Bela Pinter & CompanyReija: Bela PINTERDrava: MAARSKA

  1 Regionalna i bh. selekcija predstava, kao i selekcija programa za djecu Children MESS za 2015. godinu jo uvijek je u toku

 • 13

  Predstava: TIME AND SPACES: THE MARRABENTA SOLOSProdukcija: CulturArteKoreografija: Panaibra Gabriel CANDAZemlja: MOZAMBIK

  Predstava: THE PAPER CINEMA ODYSSEYProdukcija/Autori: The Paper CinemaDrava: UJEDINJENO KRALJEVSTVO

  Predstava: EL GRITO EN EL CIELOProdukcija: La ZarandaReija: Paco de la ZARANDADrava: PANIJA

  Predstava: KOREOGRAFSKA TRILOGIJA2

  Produkcija: Fabbrica Europa, Internacionalni teatarski festival MESSKoreografkinje: Giorgia NARDIN, Francesca FOSCARINI, Luisa CORTESIDrava: ITAlIJA

  Predstava: THE RUlEProdukcija/Autorica: Emke IDEMADrava: HOLANDIJA

  2 Predstava je u nastanku i svjetsku premijeru e doivjeti u okviru 55. Internacionalnog teatarskog festivala MESS

 • 14

  O PREDSTAVAMA: Predstava: FORBIDDEN ZONEProdukcija: Schaubhne BerlinReija: Katie MITCHELLDrava: NJEMAKA U jedinstvenoj britansko-njemakoj saradnji, Katie Mitchell smjeta priu o tri ene, jo uvijek velikim dijelom u sjeni historiografije, u sredite scenskog djela koje kombinira ive filmske kadrove sa tek-stualnim kolaom Duncan-a Macmillan-a.The Forbbiden Zone prua jedinstven pogled na najvee katastrofe s poetka XX vijeka. Sto godina nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, The Forbbiden Zone se koristi scenama iz prolosti i pozorinim kolaom ispreplie sudbine triju ena sa tekstovima koje je napi-sala Mary Borden i drugim vanim savremenim enskim antiratnim glasovima.

  Predstava: COMMON GROUNDProdukcija: Maxim Gorki Reija: Yael RONEN i ansamblDrava: NJEMAKA Jugoslavija - zemlja koja vie ne postoji. Nestala u ratovima izmeu sun

Search related