Click here to load reader

document

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. . . . SuperHost.pl. - PowerPoint PPT Presentation

Text of document

 • Miejsce rynku nieruchomoci w gospodarce Najczstsza klasyfikacja:Kryterium przedmiotu wymiany,Kryterium podmiotw rynku,Kryterium przestrzenne

 • Funkcje penione przez rynek nieruchomocifunkcja wymianyfunkcja informacyjna,funkcja korygowania wykorzystania przestrzeni

 • Podmioty dziaajce na rynku nieruchomoci:Inwestorzy,Kredytodawcy,Developerzy,Najemcy, dzierawcy,Porednicy,Obsuga techniczna rynku

 • InwestorzyUytkownicy sami uytkuj nieruchomoci,

  Waciciele wynajmuj (wydzierawiaj) posiadane nieruchomoci w celu czerpania z nich dugoterminowych korzyci,

 • Spekulanci posiadaj nieruchomo krtki okres czasu i intensywnie eksploatuj lub w nadziei na wzrost cen chc sprzeda z zyskiem,

  Akcjonariusze ktrzy lokuj kapita w akcje instytucji inwestujcych w nieruchomoci.

 • Specjalici:

  Rzeczoznawcy okrelaj warto nieruchomoci,

  Doradcy udzielajcy rad przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czy remontowych; reprezentujc interesy klienta,

  Architekci projektujcy rozwizania budynkw i budowli oraz nadzorujcy przebieg prac zwizanych z ich wzniesieniem,

 • Prawnicy,

  Agenci ubezpieczeniowi,

  Zarzdcy nieruchomoci kierujcy sprawami majtkowymi waciciela,

  Planici koordynujcy rozwj nieruchomoci z wymogami ochrony rodowiska i potrzebami spoecznymi

 • Rola rynku nieruchomoci w gospodarceZiemia obok kapitau i pracy jest podstawowym czynnikiem produkcji,

  Nieruchomoci s cile zwizane z otaczajc je gospodark

  Jest pod wpywem zmian w gospodarce, ale sam moe te wpyn na zmienne makroekonomiczne

 • Rynek nieruchomoci Jest rynkiem lokalnym wraliwym na zmiany gospodarki w zakresie:demografii (liczby, struktury wiekowej, pci),zatrudnienia poziomu paac, stabilnoci dochodw, liczby zatrudnionychskonnoci do oszczdzania,dostpnoci do kredytw,

 • wielkoci, struktury wiekowej i jakociowej obiektw budowlanych, wysoko czynszw, dostpnoci i cen gruntw,stopienia rozwoju lokalnego rynku materiaw budowlanych

 • Nie ma jednego modelu funkcjonowania rynku nieruchomociPewn specyfik odznacza si rynek nieruchomoci mieszkaniowych: - poprzez powszechno zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, - wysok kapitaochonno mieszka,

 • - penienie przez mieszkania funkcji spoecznych i ekonomicznych, - nisza elastyczno cenowa popytu, - na popyt ma wpyw duo czynnikw poza cenowych, - interwencjonizm pastwa

 • Wpyw gospodarki na rynek nieruchomoci, uwidacznia si przez:zmiany popytu na powierzchni,zmiany w poziomie budownictwa,zmiany poziomu stp oprocentowania kredytw,atrakcyjno innych lokat kapitaowych,

 • oczekiwania dotyczce przyszych trendw rozwoju gospodarki,zmiany wartoci kapitaowej nieruchomoci w bilansach spek,wpyw czynnikw instytucjonalnych tj. rozwj gospodarczy

 • Wpyw rynku nieruchomoci na gospodarkPozytywny wzrost gospodarczy poprzez wzmoenie fazy oywienia i zahamowanie recesji,Tendencje negatywne

 • Ad. 1. Pozytywny wpyw:Udzia w tworzeniu PKB (6-8%),Udzia rynku nieruchomoci w zasobie,Udzia w podatkach lokalnych,Udzia w absorpcji siy roboczej (5-6%),Relacja kredytu hipotecznego do PKB

 • Ad.2. Negatywny wpyw:kryzysy gospodarcze spadek popytu na nieruchomoci,wzrost stp procentowych,wzrost cen materiaw budowlanych, usug geodezyjnych, projektowych, i innych bran zwizanych z nieruchomociami

 • Cykle rynku nieruchomoci

  ******************

Search related