ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. 2550. . . Mandatory. Voluntary. Pillar 1. Pillar 2. Pillar 3. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • . 2550

 • MandatoryVoluntary(+) Defined Contribution

  + 3% Pay as you go

  + 3% 15,000 1% 5,000 3% Defined Contribution

  + 2-15% Pillar 1Pillar 2Pillar 3SSFGPFPVDRMF

 • 3 Pillar P1 : () P2 55 60 15,000 (P2) P2 P3

 • Multi-Pillar

 • 2526 162 (.. 2526)2530 ..25302543 ( 2) .. 2542 ( 2) .. 2542 . ...

 • 30 2548 330,290 555 6,977 1,605,591 ()5621,1222,42199.64 %115.78 %3,20432.34 %4,0485,31626.34 %31.32 %7,1109,68533.75 %36.22 %16,71972.63 %23,56431,77040.94 %34.82 %55,80091,12179.77 %59.55 %137,197158,38750.57 %15.44 %182,736201,30315.37 %10.16 %244,822222,90110.73 %9.83 %287,32917.36 %305,4626.31 %330,2908.13%

 • .Defined Contribution ~ 13 / 3% 60 EEE

 • .

 • (.)(.)(.)(.)(P1).(P2).+ (P2+P3)(Retirement Mutual Fund : RMF) .

 • .

 • . Pillar 3 Pillar 3 :-

  PVD 2 % PVD

  PVD > 3 % . PVD > 3%

 • PVD2%.3%PVD2%PVD 3%...1. PVD .PVD2%PVD.3%.3%++ 1%

 • ()PVD2%PVD/.3%PVD 3%..2. PVD . 3% 1%PVD/. 3%

 • ()3. TAX 4. & .PVDEETEEE

 • ... - - . -

  ... ..2530 .- - -

 • PVDPVD

  . ...

  . 2550 ... . 2550 . 3 (Pillar) 1 (Pillar 1 : P1) (Compulsory Savings) (Defined Benefit) 2 (Pillar 2 : P2) (Compulsory Savings) (Defined Contribution) (.) 3 (Pillar 3 : P3) (Voluntary Savings) (Defined Contribution) (Provident Fund: PVD) (.) (Multi-Pillar) 3 (Pillar) ( 1 : Pillar 1) Defined Benefit (Partially Funded) (1) (Social Security Fund) (2) 55 60 Life Expectancy 55 (3) 15,000 (.) Pillar 3 (PVD) (RMF) (.) ( 2 : Pillar 2) . : (Multi Pillar) 2 . 2 (1) 50 13 . 17 ( 3) 34 ( 6) (2) 9.65 2534 6.28 2540 3.87 2546 (3) 13 35 (4) (5) 2526 162 ( .. 2526) 7 2530 .. 2530 30 2542 2 .. 2530 .. 2535 ( 2) .. 2542 ( 2) .. 2542 2 30 2543 1 ( 29 2544) ( ...) 3 2 2527 562 159 154 28,413 2540 30 2548 330,289.71 555 6,977 1,605,591 - GDP 4.34 GDP - 1.94 - 9.8 . (1) (Defined Contribution) : (Defined Contribution) (2) : (3) : (4) (Coverage) : 13 (5) / : 3 (6) : (7) : 60 (8) : / / (9) : EEE /

  : National Pension Fund Authority (NPFA) ...

  . - - 3 - -

  . : . Pillar 1 / 3 . 17 13 30 / 6 47 : . 2548 2551 90,326.5 1.24 GDP : . / . . . . 2 15 . 3 Defined Contribution . Pillar 2 Pillar 3 Multi Pillar . Pillar 3 . Pillar 3 2 1. /2 2. / 3 . 3 . 3

  .. 2530 . 1. . (1) 3 . 2 . 1 % 3 . . . / . . . 3 2 - 3 . . - . 2. . . (Pillar 3) . . . . . . ( 3 ) 2 . . . . . 3. . . . EEE ( ) . EET . (Pillar 2) (Pillar 3) Pillar 3 4. . ( 3 : Pillar 3) .. 2530 3 1. 2. 3. . Pillar 2 Pillar 3 .. 2530 1. 2. 3. 4. (Portability) . . Pillar 2 . . Multi-Pillar