โรคที่เà¸à¸´à¸”จาà¸à¸„วาà¸à¸œà¸´à¸”ปà¸à¸•à¸´à¸‚อง Hormone

  • View
    82

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ Hormone. Acromegaly Disease. โรค Acromegaly สาเหตุ เกิดจาก ต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติหลั่ง Growth Hormone สูงมากในวัยผู้ใหญ่. โรค Acromegaly - PowerPoint PPT Presentation

Text of โรคที่เà¸à¸´à¸”จาà¸à¸„วาà¸à¸œà¸´à¸”ปà¸à¸•à¸´à¸‚อง...

Hormone

Acromegaly Disease

Acromegaly Growth Hormone

Acromegaly

Acromegaly

BeforeAfter

Cushing Syndrome Cushing syndrome Steroid Hormone Steroid Cortisol Primary Cushing syndrome Secondary Cushing syndrome

Cushing syndrome ( Buffalo Hump)

Cushing syndrome

Cushing syndrome

Cushing syndrome

Myxedema Disease

Myxedema Thyroxin Hormone hyaluronic acid chondroitin sulfate

Myxedema

Myxedema

Myxedema 1. 2. 3. Diabetes Insipidus Disease

Diabetes insipidus () Hypothalamus ADH

Diabetes insipidus () 5

Diabetes insipidus ()

Diabetes insipidus () 1. 2. ADH Addison Disease Addison Disease Aldosterone Cushing syndrome

Addison Disease

Addison Disease

Addison Disease Steroid Hydrocortisone 15-25 2-3 1.() 22.() 13. () 3 5/2