คู่มือขันหมากเบ็งโบราณวัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปศท.๒

 • View
  226

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of คู่มือขันหมากเบ็งโบราณวัดท่าสะแบง...

 • 2

  3 2 4 7

  .

 • 3

  1 4 4 5 7 10 11 12 13 27 40 52 53 55 56

 • 4

  ICT

  97 4 6 50 .. 1 329 .. 2405 .. 2481 28 .. 2481 40 80 1 3 15

  2 18 4 2 4 6 4 4

 • 5

  1. 6 16 .. 2529 2. 15 20 .. 2533 3. 3 4. .. 2526 1 1

  1. .. 2441 .. 2498 2. .. 2499 .. 2528 3. .. 2529 .. 2537 4. ( ) .. 2538

  1. 2 12 32 14 .. 2548 15 .. 2548 .. 2552 2. () 7.85 11.50 9 3 .. 2549 29 800,000 3. 16 .. 2551 15 .. 2552 500,000

 • 6

  4. ICT 21 ICT 350,000 15 24 .. 2553 5. 1 6 30 .. 2554 450,000 6. 5 .. 2554 100,000

  2 2 8 .. 2550 .

 • 7

  (.2)

  3 Thai Way of Life on Holistic Health of 3 Ages in Tha Sabang Temple. 2

  4 7

  1. 2. 3.

 • 8

  4 7 50

  50 80

  1 2554 1 2555

  1. 4

  2. 4

  3. 7

  4.

  5.

  6.

 • 9

  1. 2. 3. . 4. 5. 6. 4 7. 7 8. 4 9. 7 10. 11. 12. . 13. . 14. . 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. .

 • 10

  2

  1. 2. 3.

  1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

  1. 2. 3. 4.

  1 2554 30 2554

  1 2554 31 2554

  1 2554 24 2554

  30 2554

  1 2554 29 2555 30 2554 29 2555

  1,000 1,500

  4,500

  -

  4,000

  1,1000

  5,000

  - -

  3,000

  -

  1. 2. 3. 4.

 • 11

  2 30,000

  /

  1. 2. 3. 50 4. 50 5. 50 6.

Recommended

View more >