รายงานผลการดำเนินการโครงการ ปศท.๒ ร.ร.นาทรายพิทยาคม จ.ลำพูน

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) ร.ร.นาทรายพิทยาคม จ.ลำพูน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of รายงานผลการดำเนินการโครงการ ปศท.๒...

 • (.)

  (.)

 • ()

  .

  /

  .

  . (ICT)

  .

  .

 • .

  .

  .

  .

  /

 • .

  ()

  ( )

  ..

  ( )

  ..

  - - -

  ..

  ..

 • ()

  ..

  ()

  - -

  - -

  (School online)

  - -

  -

 • ()

  ..

  .

  -

  .

 • .

  . ( ) -

  -

  . -

  -

  . / ( ) ()

  . ( ) / () ..........

 • /

  / /

  / /

  Dreamweaver Moodle

  (School online)

 • . / . . ( - ) / ()

  .

 • (School online)

 • . . () () () . . . . . . . . . .

 • 1 1

  3 5-10 .6 100 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5 5.

 • . 1

  2 2

  ICT ICT ICT School Online ICT ICT School Online URL

  - 100 -

  ICT School Online URL Internet 15 2554 (ODOD) 1. Computer 2. 15 20 3. web page

 • VCD

 • ()

  .

  / (

  )

  .

  . .

  /

  .

  ()

  - /

 • ()

  10

  MOU

 • ()

  ..

  .

  -

  .

  . ( ) - /

  -

  . -

  . / ( ) ()

  . () / ( ) ........... ()...................................................

 • /

  / /

  /

  2 50

  -

  -

 • . ( ) . - . .

  / () .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

 • ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

 • ()

  . .

  .

  . . - . .

  . . . . .

  . .

  .

  . . . .

  . . . .

  . . . .

  ()

  . . . .

  . . . .

  . . . .

 • 2

  2 . 15 () () () 1,776 17,760 3 .

 • . - -

 • . /

  .

  . .

  . /

  /

 • .

  ()

  .

  .

  -

  , .,

  .

  (

  )

  -

  ..

 • ()

  . ( )

  -

  . / .

  - - - - - -

  . .

  . .

 • . .

  ()

  . . .

  .

  .

  ..

  .

  1

 • .

  . . . . .

  . .

  . ( ) . . .

  .

  . . .

  . / ( ) (/ )

  . (/ ) / ( ) ...........

 • /

  / /

  /

  / . . . . . . .

  /

 • . / () -

  - - - - -

  / () .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

 • to be number one aerobic dance

 • 9 .. 2554

 • /

  SDQ

  / 1. 1.1

  - 1.5 - 0 -

  4 -

  10 - 1

  50

  - 1.5 - 20

  1 -

  1

  - 10

  - 1 50

  1.2 -

  2. 2.1

  - - -

  - - -

  2.2 - - (SDQ)SDQ - (EQ)

  3. 3.1

  -

  - 2,500

  -

 • 3.2 - -

  - - - - - - - - -

  4.

  4.1

  - -

  4.2 -

  - -

 • 1 2554

  1.

  - 2.87

  2.

  -

  2,500 208

  47.7

  3.

  -

  99 22.7

  4.

  - 75 17.2

  5.

  - 53 12.2

  6.

  - 45 10.3

  7.

  - 33

  7.6

 • 8.

  - 406 93.1

  9.

  - 340 78.0

  10.

  - 58 13.3

  1.

  2.

  3.

  11.

  - 63 14.4

  12. ()

  - () 37 8.5

 • 26 2554

  1. 2 2. ( 1 3. 2 4. 2 5. 1 6. 14 7. 5 8. 3

  27 09.00 . 1 () 2 () 3 () 4 1.

  15 15 23

  ..

 • 3 ( 1 10 2 3 4 )

  2.

  .

  2553 2554

  ( ) 2 15 2

  5. 5.1 30 2554 5.2 12.00 . ( ) ( )

 • 3

  15-16 2554 . . .

  / 15 ..2554 08.30-09.00 .

  09.00-10.30 .

  10.30-12.00 .

  12.00-13.00 .

  13.00-15.00 .

  ..

  15.00-16.30 . ..

  16.30-18.00 .

  18.00-19.00 . 19.00-20.00 .

  21.00 .

 • / 16 ..2554 05.30-06.30 .

  06.30-07.00 .

  07.00-08.30 . 08.30-10.30 .

  .

  10.30-12.00 .

  ..

  12.00-13.00 . 13.00-15.00 . 15.00 .

 • 3

  3 1) 2) 3) 4) / 5) EQ SDQ

  1) 2) BMI () 3

 • 2554 2555

  1. - - 2 - -

  3 (.)

 • .

  /

  . .

  . .

  .

  .

  .

  .

 • .

  .

  .

  .

  /

  .

  ()

  - .- - -

 • ()

  3 40

  ..

 • .

  - . . . 1

  . . .

  . . . . . . ( ) . . .

  .

  . . /

  ( ) ( )

  . ( ) / ( ) ......... ()

  . . . . .

 • / /

  / /

  -

  -

  - -

  . / () - . ( ) . ( - ) / () ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

 • 4

  4 .

  2554 100 2454 100

 • .

  / . .

  . .

  . .

 • / . . . , .

  .

  ()

  .. 54

  ..

  ..

  ,

  ..

  ,

 • ()

  ..

  .

  .

  . ( ) . .

 • . . /

  ( /) ( )

  . ( /) / ( ) ........... ()...................................................

  /

  /

  / /

  ,

  ,

  ,

  ,

  . / () - - - ,

 • - , . ( ) . ( - ) / () ..........................................................................................................................................................

 • 5

  5 - .

 • ( )

  2,000 1,000 2

  . - - -

Recommended

View more >