คู่มือการสานตาแหลววัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of คู่มือการสานตาแหลววัดท่าสะแบง...

 • 1

 • 2

  3 2 4 7 4 6 8 .

 • 3

  1 2 3 6 6 7 9 12 13 14 4 21 6 28 8 40 48 49 50 51

 • 4

  ICT

  97 4 6 50 .. 1 329 .. 2405 .. 2481 28 .. 2481 40 80 1 3 15

  2 18 4 2

 • 5

  4 6 4 4

  1. 6 16 .. 2529 2. 15 20 .. 2533 3. 3 4. .. 2526 1 1 1. .. 2441 .. 2498 2. .. 2499 .. 2528 3. .. 2529 .. 2537 4. ( ) .. 2538

  1. 2 12 32 14 .. 2548 15 .. 2548 .. 2552 2. () 7.85 11.50 9 3 .. 2549 29 800,000 3. 16 .. 2551 15 .. 2552 500,000

 • 6

  4. ICT 21 ICT 350,000 15 24 .. 2553 5. 1 6 30 .. 2554 450,000 6. 5 .. 2554 100,000 2 2 8 .. 2550 .

 • 7

  (.2)

  3

  Thai Way of Life on Holistic Health of 3 Ages in Tha Sabang Temple.

  2

  4 7

  1. 2.

 • 8

  3.

  4 7 50 50 80 1 2554 1 2555

  1. 4 2. 4 3. 7 4. 5. 6.

 • 9

  1. 2. 3. . 4. 5. 7. 7 8. 7 9. 10. 11. . 12. . 13. . 14. 15. 16. 4 17. 4 19. 18. .

 • 10

  30,000

  1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 1. 2. 3. 4.

  1 2554 30 2554 1 2554 31 2554

  1 2554 24 2554

  30 2554

  1 2554 29 2555 30 2554 29 2555

  1,000 1,500

  4,500

  -

  4,000

  1,1000

  5,000 - -

  3,000 -

  1. 2. 3. 4.

 • 11

  2 30,000

  /

  1. 2. 3. 50 4. 50 5. 50 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

  1,000 1,5

Recommended

View more >