หลักสูตรท้องถิ่นวิชาการตัดเย็บ โรงเรียนเทศบาล ๒ จังหวัดนราธิวาส ปศท.๒

  • View
    243

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านบาเละฮิเล) เทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Recommended

View more >