ถอดบทเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑-๒ ปศท.๒

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(.) ()

Transcript

 • 11--22

  22

  2554 2554

  ((.).)

 • 2 1 / 2255 23 2555 9.30 .

  1. 2. .2

  3. .2 4. .2 5. .2 6. .2 7. .1 8. .1 9. .1 10. .1 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. () 18. () 19. () 20 21. 22. 23. 23.

 • 1 1.1

  2 5 20 5 2 3 3.1 5 21 3.2 3.3 3.4 4

  4.1

  4.2 5

  5.1 5

  5.2 14 2555 11.45 . ( )

 • 2 2 / 2255 13 2555 10.00 .

  1. 2. .2

  3. .2 4. .2 5. .2 6. .2 7. .1 8. .1 9. .1 10. .1 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. () 18. () 19. () 20 21. 22. 23. 23.

 • 1 1.1

  1.2

  17 2555 2 1 1 / 2555 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4

  4.1

  4.2 5

  5.1 ( )

 • ( ( 1 1 ))

  22 25542554

  ((.).)

 • 2

  213 5 18 8 514 5 3 2 5 9

 • 6 185 10 14 5 9 3 2,000 1,000 1,000 4 () 15

 • 30 86.47 / 1

 • /

  . 2

  ........................................................................................................................................... . 2 3

  1. 2. 3.

  / /

 • / / 5 21 5 5 26 1.

 • 2.

  3. 4.

 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 10 2. 4 3. 10 4 15 5. 5

 • 1. ( 6 ) 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 • 1. 2.

 • . 2 5

  1. 2. 3. 4. 5. 5

  1. 5 2. 3. 4. 5 1. 10

 • 2. 5 3. 2 4. 2 1. 1.1 5 1.2 / 1.3 1.4 / 5 5 /

 • ( ) . ( ) 5 1. 5

 • 2 .

  . ..

 • 4 4 / 1. 2. 3. 4. 5. 1. 5 2. 3 3. 10 4. 10

 • 5. 3 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 / 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2

 • 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 / 4 /

 • / ( 30

 • 1. /

  1.1

  , -

  1.2 -

  -

  - 5 21

  -

  - 2.

 • 3. - , , , () , - - 4. - , ,

 • 4

  1. / 1.1

  1.2 -

 • -

  -

  - 2.

  3.

 • 4.

  / 1. 2. 3.

 • 4. 5.

 • 6. 7.

 • (( 22))

  22

  2554 2554

  ((.).)

 • 2. 213 5 18 8 514 5 3 2 5 9

 • 6 185 10 14 5 9 3 2,000 1,000 1,000 4 () 15

 • 30 86.47 / 1

 • /

  . 2

  ........................................................................................................................................... . 2 3

  4. 5. 6.

  / /

 • / / 5 21 5 5 26 1.

  2.

 • 3.

  4.

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

 • 7. 8. 1. 10 2. 4 3. 10 4 15 5. 5 1. ( 6 ) 2. / 3. 4. 5. 6. 7.

 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.

 • . 2 5 1. 2.

Recommended

View more >