คู่มือหลักสูตรเถ้าแก่น้อยแหล่งเรียนรู้บ้านเหล่าลิงจังหวัดร้อยเอ็ด ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

แหล่งเรียนรู้บ้านเหล่าลิง (ศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลานบ้านเหล่าลิง) ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of คู่มือหลักสูตรเถ้าแก่น้อยแหล่งเรียนรู้บ้านเหล่าลิงจังหวัดร้อยเอ็ด...

 • .

 • 1

  1.

  2.

  3.

  4.

 • 2

  .

  .

  1 -

  (

  )

  2 4 - -

  2 -

  2 4 - -

 • 3

  .

  .

  3 - - -

  2 4 - -

  4 - -

  10 - -

  5 - ( ) ( )

  4 4 - -

  6 -

  4 -

  10 30

  1. 2. 3. CD VCD 4.

 • 4

  1. 2. 3. 4.

  4 24

  ...

 • 5

  "" 1. 8 2. 3. 4. 1) 2) 3) 2525 . , ; , ,

 • 6

  1) 2) 1

 • 7

  3) 4 4) 5) 6)

 • 8

  ... ?

 • 9

  - - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - - 1. 2. 3. 4. - - 5. - 2-3

 • 10

  (slow but sure) 15 / 1. 2. - 3. 4. - 5. - 6. 7. 8. 9. / 10. 11. 12. 13. 14. 15. 7 1. 2. 3. - 4. 5. 6. -- 7.

  - :

  -

  -

 • 11

  //

 • 12

  . . . . . . ........

 • 13

 • 14

  ..............................................................

  - 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .. 11 .. 12 .. 13 .. 14 .. 15 16 .. 17 .. 18 .. 19 .. 20 .. 21 .. 22 .. 23 .. 24 .. 25 .. 26 ..

 • 15

  27 .. 28 .. 29 .. 30 .. 31 ..

  - 32 .. 33 .. 34 .. 35 .. 36 .. 37 .. 38 .. 39 .. 40 .. 41 .. 42 ..

  ..............................................................

  1 2 3 4

 • 16

  .

  // 3 ..54

  09.00-12.00 . 13.00-16.00 .

  9 ..54

  09.00-12.00 . 13.00-16.00 .

  10 ..54

  09.00-12.00 . 13.00-16.00 .

  16,17 ..54 - -

  09.00-12.00 . 13.00-15.00 .

  23 ..54

  09.00-12.00 . 13.00-16.00 .

  24 ..54 09.00-12.00 . 13.00-16.00 .

  :

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

  4

  4 1 2554 5

  1. 2. 3. 4. 5.

  1 1 4 2 3 4 4 4 4 - 20

 • 21

  2 5

  1.

  2. 5

  3.

  3 6 / 7 20 10 / 30 () 8

  1. 2. 3. 4. 5. 3

  ( ) 6. 7.

  2 3

 • 22

  9 1. 2.

  30 10

  1. 30 2.

  11

  4

  12 1. 20 10 (

  )

  2. 3. 4.

  13 1.

  2. 3.

  14 ( 3 ) 15

  1. 5 09.00 12.00 .

  2.

  3. 6

 • 23

  16 10

  5 17 3

  1. .. 2. .. 3. .. 4. .. 5. .. 6. .. 7. .. 8. .. 9. ..

  1. 2. .. 3. ..

  1. 2. 3.

 • 24

  18 1. 2. 3. (4 ) 4. 3 8

  6

  19

  1. 1 30

  2. -

  1 -

  -

  20 7 21 22

  1.

  2.

  23

 • 25

  1. 2. 2 3 3. 4.

  7

  24 100 25 26

  1 2454

  4

  ........... ...........

  ........ .........

Recommended

View more >