37
Vyšší rostliny České republiky Klíč ke květeně České republiky (Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. /eds./, Academia, Praha 2002). Následující soupis, který z Klíče vychází, obsahuje celkově 3721 taxonů vyšších rostlin. Nedávno vydaný seznam české flóry (Danihelka et al. 2012) udává z České republiky 3557 druhů, 194 dalších poddruhů a 609 zaznamenaných kříţenců. Všechny druhy však nejsou na našem území původní, některé se u nás zabydlely uţ v dávné minulosti, jiné se objevily teprve nedávno nebo se jen u nás pěstují v zahradách a polních kulturách. Jisté však je, ţe se s těmito rostlinami můţete na našem území skutečně setkat. Jsou zde uvedeny i druhy, které v posledních dvou stoletích na našem území vyhynuly – existuje snad přece jen v některých případech moţnost, ţe se opět někde objeví, navíc k původním taxonům ČR vyhynulé rostliny rozhodně také patří. Na území České republiky se vyskytuje asi 2350 aţ 2550 původních druhů a poddruhů vyšších rostlin. http://botany.cz/cs/kvetena-ceske-republiky/ http://www.botanickafotogalerie.cz/druhy_seznam.php?sortby=lat Abies alba Mill. jedle bělokorá Abies cephalonica Loudon jedle řecká Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebr. jedle ojíněná Abies grandis (D. Don) Lindl. jedle obrovská Abies homolepis Siebold et Zucc. jedle nikkoská Abies nordmanniana (Steven) Spach jedle kavkazská Abutilon theophrasti Medik. mračňák Theophrastův Acer campestre L. javor babyka Acer ginnala Maxim. javor ginnala Acer japonicum Thunb. javor japonský Acer negundo L. javor jasanolistý Acer palmatum Thunb. javor dlanitolistý Acer platanoides L. javor mléč Acer pseudoplatanus L. javor klen Acer saccharinum L. javor stříbrný Acer tataricum L. javor tatarský Achillea asplenifolia Vent. řebříček sleziníkolistý Achillea clypeolata Sibth. et Sm. Achillea chrysocoma Friv. Achillea collina Heimerl řebříček chlumní Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. řebříček jemnolistý Achillea filipendulina Lam. řebříček tuţebníkovitý Achillea grandifolia Friv. řebříček velkolistý Achillea macrophylla L. řebříček širolistý Achillea millefolium L. řebříček obecný Achillea millefolium subsp. sudetica (Opiz) Oborny řebříček obecný sudetský Achillea nobilis L. řebříček sličný Achillea pannonica Scheele řebříček panonský Achillea pratensis Saukel et Länger – řebříček luční Achillea ptarmica L. řebříček bertrám Achillea setacea Waldst. et Kit. řebříček štětinolistý Achillea tanacetifolia auct. řebříček vratičolistý Achillea tomentosa L. řebříček plstnatý Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. osinatec třtinový Acinos arvensis (Lam.) Dandy pamětník rolní Acinos arvensis subsp. villosus (Pers.) Soják – pamětník rolní chlupatý Aconitum anthora L. oměj jedhoj Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický – oměj tuhý moravský Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle oměj vlčí mor Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Spreng.) Nyman oměj vlčí mor ţláznatý Aconitum plicatum Rchb. oměj šalamounek Aconitum variegatum L. oměj pestrý Aconitum ×cammarum L. oměj zahradní Acorus calamus L. puškvorec obecný Acroptilon repens (L.) Cass. chrpec plazivý Actaea spicata L. samorostlík klasnatý Adenophora liliifolia (L.) A. DC. zvonovec liliolistý Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. havez česnáčková Adonis aestivalis L. hlaváček letní Adonis annua L. hlaváček roční Adonis flammea Jacq. hlaváček plamenný Adonis vernalis L. hlaváček jarní Adoxa moschatellina L. piţmovka mošusová Aegilops cylindrica Host mnohoštět válcovitý Aegilops geniculata Roth mnohoštět vejčitý Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha Aesculus ×carnea Hayne jírovec pleťový Aesculus hippocastanum L. jírovec maďal Aesculus octandra Marshall jírovec ţlutý Aesculus pavia L. jírovec pávie Aethusa cynapioides M. Bieb. tetlucha vznešená Aethusa cynapium L. tetlucha kozí pysk Ageratum houstonianum Mill. nestařec americký Agrimonia eupatoria L. řepík lékařský Agrimonia procera Wallr. řepík vonný Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. ţitňák hřebenitý Agrostemma githago L. koukol polní Agrostis alpina Scop. psineček alpský Agrostis canina L. psineček psí Agrostis capillaris L. psineček obecný Agrostis gigantea Roth psineček veliký Agrostis rupestris All. psineček skalní Agrostis stolonifera L. psineček výběţkatý Agrostis vinealis Schreb. psineček tuhý Ailanthus altissima (Mill.) Swingle pajasan ţláznatý Aira caryophyllea L. ovsíček obecný Aira praecox L. ovsíček časný Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. zběhovec trojklaný Ajuga genevensis L. zběhovec lesní Ajuga glabra C. Presl zběhovec olysalý Ajuga pyramidalis L. zběhovec jehlancovitý Ajuga reptans L. zběhovec plazivý Alcea biennis Winterl topolovka bledá Alcea rosea L. topolovka růţová

media0.iplace.czmedia0.iplace.cz/files/media0:58131400a220f.pdf.upl/Vyšší rostliny... · Vyšší rostliny České republiky Klí ke květeně eské republiky (Kubát K., Hrouda

  • Upload
    vanhanh

  • View
    239

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Vyšší rostliny České republiky

Klíč ke květeně České republiky (Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. /eds./, Academia, Praha 2002). Následující soupis, který z Klíče vychází, obsahuje celkově 3721 taxonů vyšších rostlin. Nedávno vydaný seznam české flóry (Danihelka et al. 2012) udává z České republiky 3557 druhů, 194 dalších poddruhů a 609 zaznamenaných kříţenců. Všechny druhy však nejsou na našem území původní, některé se u nás zabydlely uţ v dávné minulosti, jiné se objevily teprve nedávno nebo se jen u nás pěstují v zahradách a polních kulturách. Jisté však je, ţe se s těmito rostlinami můţete na našem území skutečně setkat. Jsou zde uvedeny i druhy, které v posledních dvou stoletích na našem území vyhynuly – existuje snad přece jen v některých případech moţnost, ţe se opět někde objeví, navíc k původním taxonům ČR vyhynulé rostliny rozhodně také patří. Na území České republiky se vyskytuje asi 2350 aţ 2550 původních druhů a poddruhů vyšších rostlin. http://botany.cz/cs/kvetena-ceske-republiky/ http://www.botanickafotogalerie.cz/druhy_seznam.php?sortby=lat

Abies alba Mill. – jedle bělokorá

Abies cephalonica Loudon – jedle řecká

Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebr. – jedle ojíněná

Abies grandis (D. Don) Lindl. – jedle obrovská

Abies homolepis Siebold et Zucc. – jedle nikkoská

Abies nordmanniana (Steven) Spach – jedle kavkazská

Abutilon theophrasti Medik. – mračňák Theophrastův

Acer campestre L. – javor babyka

Acer ginnala Maxim. – javor ginnala

Acer japonicum Thunb. – javor japonský

Acer negundo L. – javor jasanolistý

Acer palmatum Thunb. – javor dlanitolistý

Acer platanoides L. – javor mléč

Acer pseudoplatanus L. – javor klen

Acer saccharinum L. – javor stříbrný

Acer tataricum L. – javor tatarský

Achillea asplenifolia Vent. – řebříček sleziníkolistý

Achillea clypeolata Sibth. et Sm.

Achillea chrysocoma Friv.

Achillea collina Heimerl – řebříček chlumní

Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. – řebříček jemnolistý

Achillea filipendulina Lam. – řebříček tuţebníkovitý

Achillea grandifolia Friv. – řebříček velkolistý

Achillea macrophylla L. – řebříček širolistý

Achillea millefolium L. – řebříček obecný

Achillea millefolium subsp. sudetica (Opiz) Oborny – řebříček obecný

sudetský

Achillea nobilis L. – řebříček sličný

Achillea pannonica Scheele – řebříček panonský

Achillea pratensis Saukel et Länger – řebříček luční

Achillea ptarmica L. – řebříček bertrám

Achillea setacea Waldst. et Kit. – řebříček štětinolistý

Achillea tanacetifolia auct. – řebříček vratičolistý

Achillea tomentosa L. – řebříček plstnatý

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. – osinatec třtinový

Acinos arvensis (Lam.) Dandy – pamětník rolní

Acinos arvensis subsp. villosus (Pers.) Soják – pamětník rolní chlupatý

Aconitum anthora L. – oměj jedhoj

Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický – oměj tuhý moravský

Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle – oměj vlčí mor

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Spreng.) Nyman – oměj vlčí mor

ţláznatý

Aconitum plicatum Rchb. – oměj šalamounek

Aconitum variegatum L. – oměj pestrý

Aconitum ×cammarum L. – oměj zahradní

Acorus calamus L. – puškvorec obecný

Acroptilon repens (L.) Cass. – chrpec plazivý

Actaea spicata L. – samorostlík klasnatý

Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – zvonovec liliolistý

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. – havez česnáčková

Adonis aestivalis L. – hlaváček letní

Adonis annua L. – hlaváček roční

Adonis flammea Jacq. – hlaváček plamenný

Adonis vernalis L. – hlaváček jarní

Adoxa moschatellina L. – piţmovka mošusová

Aegilops cylindrica Host – mnohoštět válcovitý

Aegilops geniculata Roth – mnohoštět vejčitý

Aegopodium podagraria L. – bršlice kozí noha

Aesculus ×carnea Hayne – jírovec pleťový

Aesculus hippocastanum L. – jírovec maďal

Aesculus octandra Marshall – jírovec ţlutý

Aesculus pavia L. – jírovec pávie

Aethusa cynapioides M. Bieb. – tetlucha vznešená

Aethusa cynapium L. – tetlucha kozí pysk

Ageratum houstonianum Mill. – nestařec americký

Agrimonia eupatoria L. – řepík lékařský

Agrimonia procera Wallr. – řepík vonný

Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. – ţitňák hřebenitý

Agrostemma githago L. – koukol polní

Agrostis alpina Scop. – psineček alpský

Agrostis canina L. – psineček psí

Agrostis capillaris L. – psineček obecný

Agrostis gigantea Roth – psineček veliký

Agrostis rupestris All. – psineček skalní

Agrostis stolonifera L. – psineček výběţkatý

Agrostis vinealis Schreb. – psineček tuhý

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – pajasan ţláznatý

Aira caryophyllea L. – ovsíček obecný

Aira praecox L. – ovsíček časný

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. – zběhovec trojklaný

Ajuga genevensis L. – zběhovec lesní

Ajuga glabra C. Presl – zběhovec olysalý

Ajuga pyramidalis L. – zběhovec jehlancovitý

Ajuga reptans L. – zběhovec plazivý

Alcea biennis Winterl – topolovka bledá

Alcea rosea L. – topolovka růţová

Alcea rugosa Alef. – topolovka vráskatá

Alchemilla alpina L. (s.l.) – kontryhel alpinský

Alchemilla baltica Juz. – kontryhel baltský

Alchemilla conjuncta Bab. – kontryhel laločnatý

Alchemilla corcontica Plocek – kontryhel krkonošský

Alchemilla crinita Buser – kontryhel vlasatý

Alchemilla cymatophylla Juz. – kontryhel číšolistý

Alchemilla filicaulis Buser – kontryhel tenkolodyţný

Alchemilla filicaulis subsp. vestita (Buser) Bradshaw – kontryhel

tenkolodyţný chlupatý

Alchemilla fissa Günther et Schummel – kontryhel rozeklaný

Alchemilla flabellata Buser – kontryhel vějířovitý

Alchemilla glabra Neygenf. – kontryhel lysý

Alchemilla glabricaulis Lindb. fil. – kontryhel lysolodyţný

Alchemilla glaucescens Wallr. – kontryhel sivý

Alchemilla gruneica Plocek – kontryhel grúňský

Alchemilla micans Buser – kontryhel třpytivý

Alchemilla mollis (Buser) Rothm. – kontryhel měkký

Alchemilla monticola Opiz – kontryhel pastvinný

Alchemilla obtusa Buser – kontryhel tupý

Alchemilla obtusa subsp. trapezialis Plocek – kontryhel tupý

lichoběţníkový

Alchemilla plicata Buser – kontryhel řasnatý

Alchemilla propinqua Juz. – kontryhel příbuzný

Alchemilla reniformis Buser – kontryhel ledvinitý

Alchemilla sericata Rchb. (s. l.) – kontryhel hedvábitý

Alchemilla straminea Buser – kontryhel slámoţlutý

Alchemilla suavis Plocek – kontryhel příjemný

Alchemilla subcrenata Buser – kontryhel vroubkovaný

Alchemilla subglobosa C. G. Westerl. – kontryhel půlkulovitý

Alchemilla tytthantha Juz. – kontryhel mnohokvětý

Alchemilla ursina S. E. Fröhner – kontryhel medvědí

Alchemilla vulgaris L. s. str. – kontryhel obecný

Alchemilla walasii Pawł. – kontryhel Walasův

Alchemilla xanthochlora Rothm. – kontryhel ţlutozelený

Aldrovanda vesiculosa L. – aldrovandka měchýřkatá

Alisma gramineum Lej. – ţabník trávolistý

Alisma lanceolatum With. – ţabník kopinatý

Alisma plantago-aquatica L. – ţabník jitrocelový

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande – česnáček lékařský

Allium aflatunense B. Fedtsch. – česnek aflatunský

Allium angulosum L. – česnek hranatý

Allium carinatum L. – česnek kýlnatý

Allium cepa L. – cibule kuchyňská (cibule)

Allium cristophii Trautv. – česnek ozdobný

Allium fistulosum L. – cibule zimní (“ošlejch”)

Allium flavum L. – česnek ţlutý

Allium giganteum Regel – česnek obrovský

Allium karataviense Regel – česnek karatavský

Allium moly L. – česnek zlatoţlutý

Allium nutans L. – česnek nicí

Allium oleraceum L. – česnek planý

Allium oreophilum C.A. Mey. – česnek vysokohorský

Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don – česnek podivný

Allium porrum L. – pór zahradní

Allium ×proliferum (Moench) Willd. – cibule prorůstavá

Allium rotundum L. – česnek kulovitý

Allium sativum L. – česnek kuchyňský

Allium schoenoprasum L. – paţitka pobřeţní

Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. – paţitka pobřeţní

horská

Allium scorodoprasum L. – česnek ořešec

Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.) Holub – česnek chlumní

horský

Allium sphaerocephalon L. – česnek kulatohlavý

Allium stipitatum Regel – česnek stopečkatý

Allium strictum Schrad. – česnek tuhý

Allium ursinum L. – česnek medvědí

Allium ursinum subsp. ucrainicum Kleopow et Oksner – česnek

medvědí ukrajinský

Allium victorialis L. – česnek hadí

Allium vineale L. – česnek viničný

Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch – olše zelená

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – olše lepkavá

Alnus incana (L.) Moench – olše šedá

Alnus rugosa (Du Roi) Spreng. – olše svraskalá

Alopecurus aequalis Sobol. – psárka plavá

Alopecurus geniculatus L. – psárka kolénkatá

Alopecurus myosuroides Huds. – psárka polní

Alopecurus pratensis L. – psárka luční

Alopecurus pratensis subsp. pseudonigricans O. Schwarz – psárka

luční tmavá

Althaea armeniaca Ten. – proskurník arménský

Althaea hirsuta L. – proskurník chlupatý

Althaea officinalis L. – proskurník lékařský

Alyssum alyssoides (L.) L. – tařinka kališní

Alyssum argenteum All.

Alyssum montanum L. – tařinka horská

Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Thell. – tařinka horská

Gmelinova

Alyssum murale Waldst. et Kit. – tařinka zední

Alyssum rostratum Steven – tařinka zobánkatá

Amaranthus albus L. – laskavec bílý

Amaranthus blitoides S. Watson – laskavec ţmindovitý

Amaranthus blitum L. – laskavec hrubozel

Amaranthus bouchonii Thell. – laskavec Bouchonův

Amaranthus caudatus L. – laskavec ocasatý

Amaranthus caudatus subsp. saueri V. Jehlík – laskavec ocasatý

Sauerův

Amaranthus crispus (Lesp. et Thévenau) N. Terracc. – laskavec

kadeřavý

Amaranthus cruentus L. – laskavec krvavý

Amaranthus deflexus L. – laskavec skloněný

Amaranthus graecizans L. – laskavec úzkolistý

Amaranthus graecizans subsp. sylvestris (Vill.) Brenan – laskavec

úzkolistý planý

Amaranthus graecizans subsp. thellungianus (Nevski) Gusev –

laskavec úzkolistý Thellungův

Amaranthus hybridus L. – laskavec rozkladitý

Amaranthus hypochondriacus L. – laskavec červenoklasý

Amaranthus palmeri S. Watson – laskavec Palmerův

Amaranthus powellii S. Watson – laskavec zelenoklasý

Amaranthus quitensis Kunth – laskavec rovníkový

Amaranthus retroflexus L. – laskavec ohnutý

Amaranthus rudis Sauer – laskavec tamaryškový

Amaranthus viridis L. – laskavec zelený

Ambrosia artemisiifolia L. – ambrozie peřenolistá

Ambrosia psilostachya DC. – ambrozie lysoklasá

Ambrosia trifida L. – ambrozie trojklaná

Amelanchier ovalis Medik. – muchovník oválný

Ammi majus L. – morač větší

Ammi visnaga (L.) Lam. – morač zákrovnatý

Amorpha fruticosa L. – netvařec křovitý

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. – rudohlávek jehlancovitý

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. – trahok lékařský

Anagallis arvensis L. – drchnička rolní

Anagallis foemina Mill. – drchnička modrá

Anagallis latifolia L.

Anagallis monelli L.

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. – plesnivka perlová

Anchusa azurea Mill. – pilát modrý

Anchusa officinalis L. – pilát lékařský

Andromeda polifolia L. – kyhanka sivolistá

Androsace elongata L. – pochybek prodlouţený

Androsace maxima L. – pochybek největší

Androsace septentrionalis L. – pochybek severní

Anemone narcissiflora L. – sasanka narcisokvětá

Anemone nemorosa L. – sasanka hajní

Anemone ranunculoides L. – sasanka pryskyřníkovitá

Anemone sylvestris L. – sasanka lesní

Anethum graveolens L. – kopr vonný

Angelica archangelica L. – andělika lékařská

Angelica archangelica subsp. litoralis (Fr.) Thell. – andělika lékařská

pobřeţní

Angelica palustris (Besser) Hoffm. – matizna bahenní

Angelica sylvestris L. – děhel lesní

Angelica sylvestris subsp. montana (Brot.) Arcang. – děhel lesní horský

Anoda cristata (L.) Schltdl. – anoda hřebenitá

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – kociánek dvoudomý

Anthemis arvensis L. – rmen rolní

Anthemis austriaca Jacq. – rmen rakouský

Anthemis cotula L. – rmen smrdutý

Anthemis cretica subsp. columnae (Ten.) Franzén – rmen krétský

horský

Anthemis ruthenica M. Bieb. – rmen rusínský

Anthemis tinctoria L. – rmen barvířský

Anthemis tinctoria subsp. subtinctoria (Dobrocz.) Smejkal – rmen

barvířský nepravý

Anthericum liliago L. – bělozářka liliovitá

Anthericum ramosum L. – bělozářka větevnatá

Anthoxanthum alpinum Á. Löve et D. Löve – tomka alpská

Anthoxanthum aristatum Boiss. – tomka osinatá

Anthoxanthum odoratum L. – tomka vonná

Anthriscus caucalis M. Bieb. – kerblík obecný

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – kerblík třebule

Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma (Schult.) Arcang. – kerblík

třebule štětinoplodý

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. – kerblík lesklý

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – kerblík lesní

Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman – úročník bolhoj

karpatský

Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (Ser.) Nyman – úročník bolhoj

mnoholistý

Anthyllis vulneraria subsp. pseudovulneraria (Sag.) J. Duvign. – úročník

bolhoj obecný

Antirrhinum majus L. – hledík větší

Apera interrupta (L.) P. Beauv. – chundelka přetrhovaná

Apera spica-venti (L.) P. Beauv. – chundelka metlice

Aphanes arvensis L. – nepatrnec rolní

Aphanes australis Rydb. – nepatrnec drobnoplodý

Apium graveolens L. – (miřík) celer

Aposeris foetida (L.) Less. – razilka smrdutá

Aquilegia atrata W. D. J. Koch – orlíček černofialový

Aquilegia vulgaris L. – orlíček obecný

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – huseníček rolní

Arabis alpina L. – huseník alpský

Arabis auriculata Lam. – huseník ouškatý

Arabis caucasica Willd. – huseník kavkazský

Arabis glabra (L.) Bernh. – huseník lysý

Arabis hirsuta (L.) Scop. s. str. – huseník chlupatý

Arabis nemorensis (Hoffm.) W. D. J. Koch – huseník hajní

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke – huseník chudokvětý

Arabis procurrens Waldst. et Kit. – huseník výběţkatý

Arabis sagittata (Bertol.) DC. – huseník střelovitý

Arabis sudetica Tausch – huseník sudetský

Arabis turrita L. – huseník převislý

Arctium lappa L. – lopuch větší

Arctium minus (Hill) Bernh. – lopuch menší

Arctium nemorosum Lej. – lopuch hajní

Arctium pubens Bab. – lopuch pýřitý

Arctium tomentosum Mill. – lopuch plstnatý

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – medvědice lékařská

Arctotheca calendula (L.) Levyns – oruňka měsíčkovitá

Aremonia agrimonoides (L.) DC. – řepíček řepíkovitý

Arenaria grandiflora L. – písečnice velkokvětá

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. (A. serpyllifolia agg.) – písečnice

tenkovětvá

Arenaria martrinii Tzvelev – písečnice rozkladitá

Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá

Argemone mexicana L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. – kopretinovec dřevnatý

Aristolochia clematitis L. – podraţec křovištní

Aristolochia durior Hill – podraţec velkolistý

Armeria maritima (Mill.) Willd. – trávnička přímořská

Armeria vulgaris Willd. – trávnička obecná

Armeria vulgaris subsp. serpentini (Gauckler) Holub – trávnička obecná

hadcová

Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – křen selský

Arnica montana L. – prha arnika

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte – písečnatka nejmenší

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott (s. l.) – temnoplodec černoplodý

Aronia ×prunifolia (Marshall) Rehder

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl – ovsík vyvýšený

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. et G. Martens –

ovsík vyvýšený hlíznatý

Artemisia abrotanum L. – pelyněk brotan

Artemisia absinthium L. – pelyněk pravý

Artemisia alba Turra – pelyněk bílý

Artemisia annua L. – pelyněk roční

Artemisia austriaca Jacq. – pelyněk rakouský

Artemisia biennis Willd. – pelyněk dvouletý

Artemisia campestris L. – pelyněk ladní

Artemisia dracunculus L. – pelyněk estragon

Artemisia gnaphalodes Nutt. – pelyněk protnicovitý

Artemisia pancicii (Janka) Ronniger – pelyněk Pančićův

Artemisia pontica L. – pelyněk pontický

Artemisia repens Willd. – pelyněk plazivý

Artemisia scoparia Waldst. et Kit. – pelyněk metlatý

Artemisia sieversiana Willd. – pelyněk Sieversův

Artemisia tournefortiana Rchb. – pelyněk Tournefortův

Artemisia verlotiorum Lamotte – pelyněk Verlotů

Artemisia vulgaris L. – pelyněk černobýl

Arum cylindraceum Gasp. – árón východní

Arum maculatum L. – árón plamatý

Aruncus vulgaris Rafin. – udatna lesní

Asarum europaeum L. – kopytník evropský

Asclepias syriaca L. – klejicha hedvábná

Asparagus officinalis L. – chřest lékařský

Asperugo procumbens L. – ostrolist poléhavý

Asperula arvensis L. – mařinka rolní

Asperula cynanchica L. – mařinka psí

Asperula orientalis Boiss. et Hohen. – mařinka východní

Asperula tinctoria L. – mařinka barvířská

Asperula tinctoria subsp. hungarorum (Borbás) Soó – mařinka barvířská

brvitá

Asplenium adiantum-nigrum L. – sleziník netíkovitý

Asplenium ×alternifolium – sleziník střídavolistý

Asplenium adulterinum Milde – sleziník nepravý

Asplenium cuneifolium Viv. – sleziník hadcový

Asplenium ruta-muraria L. – sleziník routička

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – sleziník severní

Asplenium trichomanes L. – sleziník červený

Asplenium trichomanes subsp. hastatum (H. Christ) Jessen – sleziník

červený hrálovitý

Asplenium trichomanes subsp. inexpectans Lovis – sleziník červený

vápencový

Asplenium trichomanes subsp. pachyrhachis (H. Christ) Lovis et

Reichst. – sleziník červený zakřivený

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E. Mey. – sleziník

červený tmavohnědý

Asplenium viride Huds. – sleziník zelený

Aster alpinus L. – hvězdnice alpská

Aster amellus L. – hvězdnice chlumní

Aster amellus subsp. bessarabicus (Bernh. ex Rchb.) Soó – hvězdnice

chlumní velkoúborná

Aster bellidiastrum (L.) Scop. – stokroč horská

Aster canus Waldst. et Kit. – hvězdnice sivá

Aster cordifolius L. – hvězdnice srdcolistá

Aster divaricatus L. – hvězdnice rozkladitá

Aster dumosus L. × Aster novi-belgii L. – hvězdnice nízká

Aster ericoides L. – hvězdnice vřesovcová

Aster laevis L. – hvězdnice hladká

Aster lanceolatus Willd. – hvězdnice kopinatá

Aster linosyris (L.) Bernh. – hvězdnice zlatovlásek

Aster macrophyllus L. – hvězdnice velkolistá

Aster novae-angliae L. – hvězdnice novoanglická

Aster novi-belgii L. – hvězdnice novobelgická

Aster parviflorus Nees – hvězdnice malokvětá

Aster praealtus Poir.

Aster ×salignus (A. lanceolatus × A. novi-belgii) – hvězdnice vrbovitá

Aster tradescantii L.

Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó – hvězdnice slanistá

panonská

Aster ×versicolor Willd. (? A. laevis × A. novi-belgii) – hvězdnice

různobarvá

Astilbe arendsii Arends – čechrava zahradní

Astragalus alopecuroides L. – kozinec psárkovitý

Astragalus arenarius L. – kozinec písečný

Astragalus asper Wulfen – kozinec drsný

Astragalus austriacus Jacq. – kozinec rakouský

Astragalus cicer L. – kozinec cizrnovitý

Astragalus danicus Retz. – kozinec dánský

Astragalus exscapus L. – kozinec bezlodyţný

Astragalus glycyphylloides DC. – kozinec nesladký

Astragalus glycyphyllos L. – kozinec sladkolistý

Astragalus onobrychis L. – kozinec vičencovitý

Astrantia major L. – jarmanka větší

Astrodaucus orietalis (L.) Drude – dejvor východní

Athyrium distentifolium Opiz – papratka horská

Athyrium filix-femina (L.) Roth – papratka samičí

Atriplex heterosperma Bunge – lebeda různosemenná

Atriplex hortensis L. – lebeda zahradní

Atriplex littoralis L. – lebeda pobřeţní

Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. – lebeda podlouhlolistá

Atriplex patula L. – lebeda rozkladitá

Atriplex prostrata DC. subsp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert – lebeda

hrálovitá širokolistá

Atriplex rosea L. – lebeda růţová

Atriplex sagittata Borkh. – lebeda lesklá

Atriplex semilunaris Aellen – lebeda poloměsíčitá

Atriplex tatarica L. – lebeda tatarská

Atropa bella-dona L. – rulík zlomocný

Aubrieta columnae Guss. – tařička obrubníková

Aubrieta deltoidea (L.) DC. – tařička kosníkovitá

Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. arduini (Fritsch) Dostál – tařice skalní

Arduinova

Avena fatua L. – oves hluchý

Avena nuda L. – oves nahý

Avena sativa L. – oves setý

Avena sativa kultivary skupiny Chinensis

Avena sativa kultivary skupiny Contracta – “smetákový oves”

Avena sativa kultivary skupiny Praegravis

Avena sativa kultivary skupiny Sativa

Avena sterilis L. – oves jalový

Avena strigosa Schreb. – oves hřebílkatý

Avenella flexuosa (L.) Drejer – metlička křivolaká

Avenula planiculmis (Schrad.) W. Sauer et Chmelitschek – ovsíř

dvouřízný

Avenula pratensis (L.) Dumort. – ovsíř luční

Avenula pratensis subsp. hirtifolia (Podp.) Holub – ovsíř luční chlupatý

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. – ovsíř pýřitý

Axyris amaranthoides L. – bříšť sibiřský

Azolla filiculoides Lam. – azola americká

Ballota nigra L. – měrnice černá

Ballota nigra subsp. meridionalis (Bég.) Bég. – měrnice černá

zapáchající

Balsamita major Desf. – maří list balšámový

Barbarea stricta Andrz. – barborka přitisklá

Barbarea vulgaris W. T. Aiton – barborka obecná

Barbarea vulgaris subsp. arcuata (J. Presl et C. Presl) Hayek –

barborka obecná obloučnatá

Bartsia alpina L. – lepnice alpská

Bassia sedoides (Pall.) Asch. – trnoplodník rozchodníkovitý

Bassia tricuspis (F. Muell.) R. H. Anderson – trnoplodník trojhrotý

Batrachium aquatile (L.) Dumort. – lakušník vodní

Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz – lakušník Baudotův

Batrachium circinatum (Sibth.) Spach – lakušník okrouhlý

Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. – lakušník vzplývavý

Batrachium peltatum (Schrank) J. Presl – lakušník štítnatý

Batrachium penicillatum Dumort. – lakušník štětičkový

Batrachium rionii (Lagger) Nyman – lakušník Rionův

Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch – lakušník niťolistý

Beckmannia eruciformis (L.) Host – housenkovec zduřelý

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald – housenkovec cizí

Bellis perennis L. – sedmikráska obecná (chudobka)

Berberis thunbergii DC. – dřišťál Thunbergův

Berberis vulgaris L. – dřišťál obecný

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch – bergenie tučnolistá

Berteroa incana (L.) DC. – šedivka šedá

Berteroa stricta Boiss. et Heldr. – šedivka tuhá

Berula erecta (Huds.) Coville – potočník vzpřímený

Beta trigyna Waldst. et Kit. – řepa trojblizná

Beta vulgaris L. – řepa obecná (řepa)

Beta vulgaris kultivary skupiny Altissima – cukrovka

Beta vulgaris kultivary skupiny Cicla – mangold (cvikla)

Beta vulgaris kultivary skupiny Rapacea – krmná řepa

Beta vulgaris kultivary skupiny Vulgaris – červená (salátová) řepa

Betonica officinalis L. – bukvice lékařská

Betula alleghaniensis Britton – bříza ţlutá

Betula carpatica Wild. – bříza karpatská

Betula humilis Schrank – bříza nízká

Betula lenta L. – bříza tuhá

Betula nana L. – bříza trpasličí

Betula obscura Kotula – bříza tmavá

Betula oycoviensis Besser – bříza ojcovská

Betula papyrifera Marshall – bříza papírovitá

Betula pendula Roth – bříza bělokorá

Betula pubescens Ehrh. – bříza pýřitá

Bidens cernua L. – dvouzubec nicí

Bidens connata Willd. – dvouzubec hnědoţlutý

Bidens frondosa L. – dvouzubec černoplodý

Bidens pilosa L. – dvouzubec chlupatý

Bidens radiata Thuill. – dvouzubec paprsčitý

Bidens tripartita L. – dvouzubec trojdílný

Bifora radians M. Bieb. – štěničník paprskující

Biscutella laevigata L. subsp. varia (Dumort.) Rouy et Foucaud –

dvojštítek hladkoplodý proměnlivý

Bistorta major S. F. Gray – rdesno hadí kořen

Bistorta affinis (G. Don) Greene

Bistorta amplexicaulis (D. Don) Greene

Blechnum spicant (L.) Roth – ţebrovice různolistá

Blysmus compressus (L.) Link – skřípinka smáčknutá

Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith – kamyšník jiţní

Bolboschoenus koshewnikowii (Kots) A. E. Kozhevn. – kamyšník polní

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla s. str. – kamyšník přímořský

Bolboschoenus yagara (Ohwi) Yen C. Yang et M. Zhang – kamyšník

vrcholičnatý

Bolboschoenus yagara × B. koshewnikowii – kamyšník široký

Borago officinalis L. – brutnák lékařský

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng – vousatka prstnatá

Botrychium lunaria (L.) Swartz – vratička měsíční

Botrychium matricariifolium (Retz.) W. D. J. Koch – vratička

heřmánkolistá

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – vratička mnohoklaná

Botrychium simplex E. Hitchc. – vratička jednoduchá

Brachyscome iberidifolia Benth. – všelicha iberkolistá

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. – válečka prapořitá

Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult. – válečka skalní

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. – válečka lesní

Brassica chinensis L. – brukev čínská (čínské zelí)

Brassica elongata Ehrh. – brukev prodlouţená

Brassica elongata subsp. integrifolia (Boiss.) Breistr. – brukev

prodlouţená celolistá

Brassica juncea (L.) Czern. – brukev sítinovitá

Brassica napus L. – brukev řepka

Brassica napus subsp. napobrassica (L.) Hanelt – brukev řepka tuřín

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch – brukev černá

Brassica oleracea L. – brukev zelná

Brassica oleracea var. botrytis L. – květák

Brassica oleracea var. capitata L. – zelí

Brassica oleracea var. gemmifera DC. – růţičková kapusta

Brassica oleracea var. gongylodes L. – kedluben

Brassica oleracea var. italica Plenck – brokolice

Brassica oleracea var. medullosa Thell. – dřeňová kapusta

Brassica oleracea var. ramosa DC. – větevnatá kapusta

Brassica oleracea var. sabauda L. – hlávková kapusta

Brassica oleracea var. sabellica L. – kadeřavá kapusta

Brassica oleracea var. viridis L. – jarmuz, kravské zelí

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. – brukev pekingská (pekingské zelí)

Brassica rapa L. – brukev řepák

Brassica rapa subsp. oleifera (DC.) Metzg. – brukev řepák olejný

Briza maxima L. – třeslice větší

Briza media L. – třeslice prostřední

Briza minor L. – třeslice menší

Bromus arvensis L. – sveřep rolní

Bromus benekenii (Lange) Trimen – sveřep Benekenův

Bromus briziformis Fisch. et C. A. Mey. – sveřep třeslicovitý

Bromus carinatus Hook. et Arn. – sveřep kýlnatý

Bromus catharticus Vahl – sveřep americký

Bromus commutatus Schrad. – sveřep luční

Bromus erectus Huds. – sveřep vzpřímený

Bromus erectus subsp. longiflorus (Spreng.) Asch. et Graebn. – sveřep

vzpřímený dlouhokvětý

Bromus hordeaceus L. – sveřep měkký

Bromus hordeaceus subsp. pseudothominii (P. M. Sm.) H. Scholz –

sveřep měkký lysý

Bromus inermis Leyss. – sveřep bezbranný

Bromus japonicus Thunb. – sveřep japonský

Bromus lanceolatus Roth – sveřep velkoklasý

Bromus lepidus Holmb. – sveřep ladný

Bromus madritensis L.

Bromus racemosus L. – sveřep hroznatý

Bromus ramosus Huds. – sveřep větevnatý

Bromus rigidus (Roth) – sveřep tuhý

Bromus riparius Rehmann

Bromus rubens L. – sveřep načervenalý

Bromus scoparius L.

Bromus secalinus L. – sveřep stoklasa

Bromus secalinus subsp. decipiens Bomble et H. Scholz

Bromus secalinus subsp. multiflorus (Sm.) Schübl. et G. Martens

Bromus squarrosus L. – sveřep kostrbatý

Bromus sterilis L. – sveřep jalový

Bromus tectorum L. – sveřep střešní

Brunnera macrophylla (Adam) Johnst. – pomněnkovec velkolistý

Bryonia alba L. – posed bílý

Bryonia dioica Jacq. – posed dvoudomý

Buddleja davidii Franch. – komule Davidova

Bunias erucago L. – rukevník roketovitý

Bunias orientalis L. – rukevník východní

Bunium bulbocastaneum L. – bulvuška hlíznatá

Buphthalmum salicifolium L. – volovec vrbolistý

Bupleurum affine Sadler – prorostlík prutnatý

Bupleurum falcatum L. – prorostlík srpovitý

Bupleurum longifolium L. – prorostlík dlouholistý

Bupleurum longifolium subsp. vapincense (Vill.) Todor – prorostlík

dlouholistý fialový

Bupleurum rotundifolium L. – prorostlík okrouhlolistý

Bupleurum tenuissimum L. – prorostlík nejtenčí

Butomus umbellatus L. – šmel okoličnatý

Buxus sempervirens L. – zimostráz vţdyzelený

Cakile baltica (Rouy et Foucaud) Pobed. – pomořanka baltická

Cakile euxina Pobed. – pomořanka černomořská

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – třtina rákosovitá

Calamagrostis canescens (Weber) Roth – třtina šedavá

Calamagrostis epigejos (L.) Roth – třtina křovištní

Calamagrostis phragmitoides Hartm. – třtina nachová

Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler – třtina pobřeţní

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler – třtina přehlíţená

Calamagrostis varia (Schrad.) Host – třtina pestrá

Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin – třtina chloupkatá

Calamintha grandiflora (L.) Moench – marulka velkokvětá

Calamintha menthifolia Host – marulka lesní

Calamintha nepeta (L.) Savi – marulka šantovitá

Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P. W. Ball – marulka

šantovitá ţláznatá

Calendula arvensis L. – měsíček rolní

Calendula officinalis L. – měsíček lékařský

Calla palustris L. – ďáblík bahenní

Callistephus chinensis (L.) Nees – astra čínská

Callitriche cophocarpa Sendtn. – hvězdoš mnohotvarý

Callitriche hamulata W. D. J. Koch – hvězdoš háčkatý

Callitriche hermaphroditica L. – hvězdoš podzimní

Callitriche palustris L. – hvězdoš jarní

Callitriche platycarpa Kütz. – hvězdoš hranoplodý

Callitriche stagnalis Scop. – hvězdoš kaluţní

Callitriche ×vigens K. Martinsson – hvězdoš

Calluna vulgaris (L.) Hull – vřes obecný

Caltha palustris L. – blatouch bahenní

Caltha palustris subsp. cornuta (Schott, Nyman et Kotschy) Hegi –

blatouch bahenní růţkatý

Caltha palustris subsp. laeta (Schott, Nyman et Kotschy) Hegi –

blatouch bahenní horský

Caltha palustris subsp. procumbens (Beck) Neumayer – blatouch

bahenní poléhavý

Calycanthus floridus L. – sazaník květnatý

Calystegia pulchra Brummit et Heywood – opletník sličný

Calystegia sepium (L.) R. Br. – opletník plotní

Camelina alyssum (Mill.) Thell. – lnička tařicovitá

Camelina alyssum subsp. integerrima (Čelak.) Smejkal – lnička

tařicovitá celokrajná

Camelina laxa C. A. Mey. – lnička řídkoplodá

Camelina microcarpa – lnička drobnoplodá

Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen – lnička

drobnoplodá divoká

Camelina rumelica Velen. – lnička rumelská

Camelina sativa – lnička setá

Camelina sativa subsp. zingeri (Mirek) Smejkal – lnička setá Zingerova

Campanula alliariifolia Willd. – zvonek česnáčkolistý

Campanula barbata L. – zvonek vousatý

Campanula bohemica Hruby – zvonek český

Campanula bononiensis L. – zvonek boloňský

Campanula cervicaria L. – zvonek hadincovitý

Campanula gelida Kovanda – zvonek jesenický

Campanula gentilis Kovanda – zvonek jemný

Campanula glomerata L. – zvonek klubkatý

Campanula glomerata subsp. farinosa (Besser) Kirschl. – zvonek

klubkatý pomoučený

Campanula latifolia L. – zvonek širokolistý

Campanula medium L. – zvonek zahradní

Campanula moravica (Spitzn.) Kovanda – zvonek moravský

Campanula patula L. – zvonek rozkladitý

Campanula persicifolia L. – zvonek broskvolistý

Campanula rapunculoides L. – zvonek řepkovitý

Campanula rapunculus L. – zvonek řepka

Campanula rhomboidalis L. – zvonek kosníkovitý

Campanula rotundifolia L. – zvonek okrouhlolistý

Campanula rotundifolia subsp. sudetica (Hruby) Soó – zvonek

okrouhlolistý sudetský

Campanula sibirica L. – zvonek sibiřský

Campanula thyrsoides L. – zvonek ţlutokvětý

Campanula trachelium L. – zvonek kopřivolistý

Campsis radicans (L.) Seemen – trubač kořenující

Cannabis ruderalis Janisch. – konopí rumištní

Cannabis sativa L. – konopí seté

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – kokoška pastuší tobolka

Capsicum annuum L. – paprika setá

Caragana arborescens Lam. – čimišník stromovitý

Caragana frutex (L.) K. Koch – čimišník křovitý

Cardamine amara – řeřišnice hořká

Cardamine amara subsp. austriaca Marhold – řeřišnice hořká rakouská

Cardamine amara subsp. opicii (J. et C. Presl) Čelak. – řeřišnice hořká

Opizova

Cardamine chelidonia L. – řeřišnice vlaštovičníkovitá

Cardamine dentata Schult. – řeřišnice bahenní

Cardamine flexuosa With. – řeřišnice křivolaká

Cardamine hirsuta L. – řeřišnice srstnatá

Cardamine impatiens L. – řeřišnice nedůtklivá

Cardamine matthioli Moretti – řeřišnice Matthioliho

Cardamine parviflora L. – řeřišnice malokvětá

Cardamine pratensis L. – řeřišnice luční

Cardamine resedifolia L. – řeřišnice rýtolistá

Cardamine trifolia L. – řeřišnice trojlistá

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – řeřišničník písečný

Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii (Zapał.) Pawł. – řeřišničník

písečný Borbásův

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek – řeřišničník Hallerův

Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen – řeřišničník skalní

Cardaria draba (L.) Desv. – vesnovka obecná

Carduus acanthoides L. – bodlák obecný

Carduus crispus L. – bodlák kadeřavý

Carduus nutans L. – bodlák nicí

Carduus personata (L.) Jacq. – bodlák lopuchovitý

Carex acuta L. – ostřice štíhlá

Carex acuta subsp. intermedia Čelak. – ostřice štíhlá prostřední

Carex acutiformis Ehrh. – ostřice ostrá

Carex alba Scop. – ostřice bílá

Carex appropinquata Schumach. – ostřice odchylná

Carex aterrima Hoppe – ostřice nejtmavší

Carex atrata L. – ostřice tmavá

Carex bigelowii Schwein. – ostřice Bigelowova

Carex bohemica Schreb. – ostřice šáchorovitá

Carex brizoides L. – ostřice třeslicovitá

Carex buekii Wimm. – ostřice Buekova

Carex buxbaumii Wahlenb. – ostřice Buxbaumova

Carex canescens L. – ostřice šedavá

Carex capillaris L. – ostřice vláskovitá

Carex caryophyllea Latourr. – ostřice jarní

Carex cespitosa L. – ostřice trsnatá

Carex chabertii F. W. Schultz – ostřice Chabertova

Carex chordorrhiza L. f. – ostřice šlahounovitá

Carex curvata Knaf – ostřice křivoklasá

Carex davalliana Sm. – ostřice Davallova

Carex demissa Hornem. – ostřice skloněná

Carex derelicta Štěpánková – ostřice krkonošská

Carex diandra Schrank – ostřice přioblá

Carex digitata L. – ostřice prstnatá

Carex digitata var. pallens Fristedt – ostřice prstnatá bledoplevá

Carex dioica L. – ostřice dvoudomá

Carex distans L. – ostřice oddálená

Carex disticha Huds. – ostřice dvouřadá

Carex divulsa Stokes – ostřice přetrhovaná

Carex echinata Murray – ostřice jeţatá

Carex elata All. – ostřice vyvýšená

Carex elongata L. – ostřice prodlouţená

Carex ericetorum Pollich – ostřice vřesovištní

Carex flacca Schreber – ostřice chabá

Carex flava L. – ostřice rusá

Carex fritschii Waisb. – ostřice doubravní

Carex hartmanii Cajander – ostřice Hartmanova

Carex hirta L. – ostřice srstnatá

Carex hordeistichos Vill. – ostřice ječmenovitá

Carex hostiana DC. – ostřice Hostova

Carex humilis Leyss. – ostřice nízká

Carex lasiocarpa Ehrh. – ostřice plstnatoplodá

Carex leersii F. W. Schultz – ostřice mnoholistá

Carex lepidocarpa Tausch – ostřice šupinoplodá

Carex limosa L. – ostřice baţinná

Carex melanostachya Willd. – ostřice černoklasá

Carex michelii Host – ostřice Micheliova

Carex montana L. – ostřice horská

Carex muricata L. s. str. – ostřice měkkoostenná

Carex nigra (L.) Reichard – ostřice obecná

Carex obtusata Lilj. – ostřice přítupá

Carex ornithopoda Willd. – ostřice ptačí noţka

Carex otrubae Podp. – ostřice Otrubova

Carex ovalis Gooden. – ostřice zaječí

Carex pairae F. W. Schultz – ostřice Pairaova

Carex pallescens L. – ostřice bledavá

Carex panicea L. – ostřice prosová

Carex paniculata L. – ostřice latnatá

Carex pauciflora Lightf. – ostřice chudokvětá

Carex paupercula Michx. – ostřice vrchovištní

Carex pediformis subsp. macroura (Meinsh.) Podp. – ostřice tlapkatá

velkonohá

Carex pediformis subsp. rhizodes (Blytt) Lindb. f. – ostřice tlapkatá

oddenkatá

Carex pendula Huds. – ostřice převislá

Carex pilosa Scop. – ostřice chlupatá

Carex pilulifera L. – ostřice kulkonosná

Carex praecox Schreb. – ostřice časná

Carex pseudobrizoides Clavaud – ostřice pískomilná

Carex pseudocyperus L. – ostřice nedošáchor

Carex pulicaris L. – ostřice blešní

Carex remota L. – ostřice řídkoklasá

Carex riparia Curtis – ostřice pobřeţní

Carex rostrata Stokes – ostřice zobánkatá

Carex rupestris All. – ostřice skalní

Carex secalina Wahlenb. – ostřice ţitná

Carex spicata Huds. – ostřice klasnatá

Carex stenophylla Wahlenb. – ostřice úzkolistá

Carex strigosa Huds. – ostřice hubená

Carex supina Wahlenb. – ostřice drobná

Carex sylvatica Huds. – ostřice lesní

Carex tomentosa L. – ostřice plstnatá

Carex umbrosa Host – ostřice stinná

Carex vaginata Tausch – ostřice pochvatá

Carex vesicaria L. – ostřice měchýřkatá

Carex viridula Michx. – ostřice pozdní

Carex vulpina L. – ostřice liščí

Carlina acaulis L. – pupava bezlodyţná

Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. et G. Martens –

pupava bezlodyţná prodlouţená

Carlina biebersteinii Hornem. – pupava Biebersteinova

Carlina vulgaris L. – pupava obecná

Carpinus betulus L. – habr obecný

Carpinus orientalis Mill. – habr východní

Carthamus lanatus L. – světlice vlnatá

Carthamus tinctorius L. – světlice barvířská

Carum carvi L. – kmín kořenný

Castanea sativa Mill. – kaštanovník jedlý

Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. – odemka vodní

Catalpa bignonioides Walter – katalpa trubačovitá

Catananche caerulea L. – poblekla modrá

Caucalis platycarpos L. – dejvorec velkoplodý

Caucalis platycarpos subsp. muricata (Čelak.) Holub – dejvorec

velkoplodý osténkatý

Celastrus orbiculatus Thunb. – jesenec okrouhlolistý

Celastrus scandens L. – jesenec popínavý

Celosia argentea L. – nevadlec hřebenitý

Celtis occidentalis L. – břestovec západní

Cenchrus echinatus L. – ostrokvět jeţatý

Centaurea calcitrapa L. – chrpa sikavice

Centaurea carniolica Host – chrpa kraňská

Centaurea cyanus L. – chrpa modrá

Centaurea dealbata Willd. – chrpa bělavá

Centaurea diffusa Lam. – chrpa rozkladitá

Centaurea erdneri J. Wagner – chrpa Erdnerova

Centaurea jacea L. – chrpa luční

Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli – chrpa luční úzkolistá

Centaurea macrocephala Willd. – chrpa ţlutokvětá

Centaurea melitensis L. – chrpa maltská

Centaurea montana L. – chrpa horská

Centaurea montana subsp. mollis (Waldst. et Kit.) Hayek – chrpa

horská měkká

Centaurea nigra L. – chrpa černá

Centaurea nigrescens Willd. – chrpa černající

Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek – chrpa ostroperá

Centaurea phrygia L. – chrpa třepenitá

Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. – chrpa parukářka

Centaurea scabiosa L. – chrpa čekánek

Centaurea solstitialis L. – chrpa ţlutá

Centaurea stenolepis A. Kern. – chrpa úzkoperá

Centaurea stoebe L. – chrpa latnatá

Centaurea transalpina DC. – chrpa zaalpská

Centaurea triumfetti auct. – chrpa chlumní

Centaurium erythraea Rafn – zeměţluč okolíkatá

Centaurium littorale (Turner) Gilmour subsp. compressum (Hayne)

Kirschner – zeměţluč přímořská slatinná

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – zeměţluč spanilá

Centranthus ruber (L.) DC. – mavuň červená

Centunculus minimus L. – drobýšek nejmenší

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – okrotice bílá

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – okrotice dlouholistá

Cephalanthera rubra (L.) Rich. – okrotice červená

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov – hlavatka obrovská

Cerastium alsinifolium Tausch – roţec kuřičkolistý

Cerastium arvense L. – roţec rolní

Cerastium biebersteinii DC. – roţec Biebersteinův

Cerastium brachypetalum Pers. – roţec krátkoplátečný

Cerastium fontanum Baumg. s.str. – roţec prameništní

Cerastium dubium (Bastard) Guépin – roţec pochybný

Cerastium glomeratum Thuill. – roţec klubkatý

Cerastium glutinosum Fr. – roţec lepkavý

Cerastium holosteoides Fr. subsp. triviale (Spenn.) Möschl – roţec

obecný luční

Cerastium litigiosum Lens – roţec sporný

Cerastium lucorum (Schur) Möschl – roţec hajní

Cerastium pumilum Curtis – roţec nízký

Cerastium semidecandrum L. – roţec pětimuţný

Cerastium tenoreanum Ser. – roţec Tenoreův

Cerastium tomentosum L. – roţec plstnatý

Ceratocephala testiculata (Crantz) Besser – rohohlavec rovnorohý

Ceratophyllum demersum L. – růţkatec ostnitý

Ceratophyllum submersum L. – růţkatec bradavčitý

Cercis siliquastrum L. – zmarlika Jidášova

Cerinthe minor L. – voskovka menší

Ceterach officinarum Willd. – kyvor lékařský

Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach – kdoulovec japonský

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai – kdoulovec ozdobný

Chaerophyllum aromaticum L. – krabilice zápašná

Chaerophyllum aureum L. – krabilice zlatoplodá

Chaerophyllum bulbosum L. – krabilice hlíznatá

Chaerophyllum hirsutum L. – krabilice chlupatá

Chaerophyllum temulum L. – krabilice mámivá

Chamaecyparis lawsoniana (Al. Murray) Parl. – cypřišek Lawsonův

Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach – cypřišek nutkajský

Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. – cypřišek

hrachonosný

Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. – čilimník bílý

Chamaecytisus austriacus (L.) Link – čilimník rakouský

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. – čilimník řezenský

Chamaecytisus supinus (L.) Link – čilimník nízký

Chamaecytisus virescens (Neilr.) Dostál – čilimník zelenavý

Chelidonium majus L. – vlaštovičník větší

Chenopodium acuminatum Willd. – merlík zašpičatělý

Chenopodium album L. – merlík bílý

Chenopodium ambrosioides L. – merlík vonný

Chenopodium berlandieri Moq. subsp. zschackei (J. Murr) Zobel –

merlík Berlandierův cizí

Chenopodium bonus-henricus L. – merlík všedobr

Chenopodium botrys L. – merlík hroznový

Chenopodium capitatum (L.) Asch. – merlík hlavatý

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen – merlík slanomilný

Chenopodium ficifolium Sm. – merlík fíkolistý

Chenopodium foliosum Asch. – merlík listnatý

Chenopodium glaucum L. – merlík sivý

Chenopodium hircinum Schrad. – merlík kozlí

Chenopodium hybridum L. – merlík zvrhlý

Chenopodium integrifolium Vorosch. – merlík celokrajný

Chenopodium melanocarpum (J. M. Black) J. M. Black – merlík kýlnatý

Chenopodium missouriense Aellen – merlík misurský

Chenopodium murale L. – merlík zední

Chenopodium nitrariaceum (F. Muell.) Benth. – merlík australský

Chenopodium opulifolium W. D. J. Koch et Ziz – merlík kalinolistý

Chenopodium pedunculare Bertol. – merlík stopečkatý

Chenopodium polyspermum L. – merlík mnohosemenný

Chenopodium probstii Aellen – merlík hustoklasý

Chenopodium prostratum Herder – merlík rozprostřený

Chenopodium pumilio R. Br. – merlík trpasličí

Chenopodium quinoa Willd. – merlík čilský

Chenopodium rubrum L. – merlík červený

Chenopodium schraderianum Schult. – merlík citronový

Chenopodium striatiforme J. Murr – merlík drobnolistý

Chenopodium strictum Roth – merlík tuhý

Chenopodium suecicum J. Murr – merlík švédský

Chenopodium urbicum L. – merlík městský

Chenopodium vulvaria L. – merlík smrdutý

Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton – zimozelen okoličnatý

Chloris sp. div. – prstnatka

Chondrilla juncea L. – radyk prutnatý

Chorispora tenella (Pall.) DC. – chorispora jemná

Chrysanthemum indicum L. – listopadka indická

Chrysanthemum morifolium Ramat. –

Chrysosplenium alternifolium L. – mokrýš střídavolistý

Chrysosplenium oppositifolium L. – mokrýš vstřícnolistý

Cicer arietinum L. – cizrna beraní

Cicerbita alpina (L.) Wallr. – mléčivec alpský

Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. subsp. uralensis (Rouy) P. D. Sell

– mléčivec velkolistý uralský

Cichorium endivia L. – čekanka štěrbák

Cichorium intybus L. – čekanka obecná

Cichorium intybus subsp. foliosum (Hegi) Janch. – čekanka obecná

setá

Cicuta virosa L. – rozpuk jízlivý

Cimicifuga europaea Schipcz. – ploštičník evropský

Circaea alpina L. – čarovník alpský

Circaea lutetiana L. – čarovník paříţský

Circaea ×intermedia Ehrh. – čarovník prostřední

Cirsium acaule Scop. – pcháč bezlodyţný

Cirsium arvense (L.) Scop. – pcháč oset

Cirsium brachycephalum Jur. – pcháč ţlutoostenný

Cirsium canum (L.) All. – pcháč šedý

Cirsium echinus (M. Bieb.) Sch. Bip. – pcháč jeţinatý

Cirsium eriophorum (L.) Scop. – pcháč bělohlavý

Cirsium heterophyllum (L.) Hill – pcháč různolistý

Cirsium oleraceum (L.) Scop. – pcháč zelinný

Cirsium palustre (L.) Scop. – pcháč bahenní

Cirsium pannonicum (L. f.) Link – pcháč panonský

Cirsium rivulare (Jacq.) All. – pcháč potoční

Cirsium tuberosum (L.) All. – pcháč hlíznatý

Cirsium vulgare (Savi) Ten. – pcháč obecný

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – lubenice obecná

Cladium mariscus (L.) Pohl – mařice pilovitá

Claytonia alsinoides Sims – batolka ptačincovitá

Claytonia perfoliata L. – batolka prorostlá

Cleistogenes serotina (L.) Keng – dvouřadec pozdní

Clematis flammula L. – plamének palčivý

Clematis integrifolia L. – plamének celolistý

Clematis recta L. – plamének přímý

Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. – plamének východní

Clematis vitalba L. – plamének plotní

Clematis viticella L. – plamének vlašský

Clinopodium vulgare L. – klinopád obecný

Cnicus benedictus L. – benedikt lékařský

Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. – jarva ţilnatá

Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk. – jarva koromáčolistá

Cochlearia officinalis L. – lţičník lékařský

Coeloglossum viride (L.) Hartm. – vemeníček zelený

Colchicum autumnale L. – ocún jesenní

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – puchýřka útlá

Collomia grandiflora Lindl. – slizatka velkokvětá

Colutea arborescens L. – ţanovec měchýřník

Commelina communis L. – kříţatka obecná

Conioselinum tataricum Hoffm. – šabřina tatarská

Conium maculatum L. – bolehlav plamatý

Conringia austriaca (Jacq.) Sweet – hořinka rakouská

Conringia orientalis (L.) Dumort. – hořinka východní

Consolida ajacis (L.) Schur – ostroţka zahradní

Consolida orientalis (Gren. et Godr.) Schrödinger – ostroţka východní

Consolida regalis Gray – ostroţka stračka

Convallaria majalis L. – konvalinka vonná

Convolvulus arvensis L. – svlačec rolní

Convolvulus tricolor L. – svlačec trojbarevný

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Conyza canadensis (L.) Cronquist – turanka kanadská

Conyza triloba Decne.

Corallorhiza trifida Châtel. – korálice trojklaná

Coreopsis tinctoria Nutt. – krásnoočko barevné

Coriandrum sativum L. – koriandr setý

Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin – velbloudník tenkokřídlý

Cornus alba L. – svída bílá

Cornus mas L. – dřín jarní

Cornus sanguinea – svída krvavá

Cornus sanguinea subsp. australis (C. A. Mey.) Soó – svída krvavá jiţní

Cornus sanguinea subsp. hungarica (Kárpáti) Soó – svída krvavá

uherská

Cornus sericea L. – svída výběţkatá

Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch – čičorka štírová

Coronilla vaginalis Lam. – čičorka pochvatá

Coronopus didymus (L.) Sm. – vranoţka podvojná

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. – vranoţka šupinatá

Corrigiola litoralis L. – drobnokvět pobřeţní

Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Asch. et Graebn. – kortaderie

dvoudomá

Cortusa matthioli L. – kruhatka Matthiolova

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte – dymnivka dutá

Corydalis intermedia (L.) Mérat – dymnivka bobovitá

Corydalis lutea (L.) DC. – dymnivka ţlutá

Corydalis pumila (Host) Rchb. – dymnivka nízká

Corydalis solida (L.) Clairv. – dymnivka plná

Corylus avellana L. – líska obecná

Corylus colurna L. – líska turecká

Corylus maxima Mill. – líska největší

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. – paličkovec šedavý

Cosmos bipinnatus Cav. – krásenka zpeřená

Cotinus coggygria Scop. – ruj vlasatá

Cotoneaster horizontalis Decne – skalník rozprostřený

Cotoneaster integerrimus Medik. – skalník celokrajný

Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Fischer – skalník černoplodý

Crambe abyssinica R. E. Fr. – katrán etiopský

Crambe maritima L. – katrán přímořský

Crambe tataria Sebeók – katrán tatarský

Crataegus ×calycina Peterm. – hloh kališný

Crataegus ×fallacina Klokov – hloh tuholistý

Crataegus laevigata (Poir.) DC. – hloh obecný

Crataegus lindmanii Hrabětová – hloh Lindmanův

Crataegus ×macrocarpa Hegetschw. – hloh velkoplodý

Crataegus ×media Bechst. (C. laevigata × C. monogyna) – hloh

prostřední

Crataegus mollis (Torr. et A. Gray) Scheele – hloh měkký

Crataegus monogyna Jacq. – hloh jednosemenný

Crataegus pedicellata Sarg. – hloh břekolistý

Crataegus persimilis Sarg. – hloh slivoňolistý

Crataegus praemonticola Holub – hloh křivokališný

Crepis biennis L. – škarda dvouletá

Crepis capillaris (L.) Wallr. – škarda vláskovitá

Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kern. – škarda velkoúborná

Crepis foetida – škarda smrdutá

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Čelak. – škarda smrdutá

mákolistá

Crepis mollis – škarda měkká

Crepis mollis subsp. hieracioides Domin – škarda měkká čertkusolistá

Crepis nicaeensis Balb. – škarda nizzská

Crepis paludosa (L.) Moench – škarda bahenní

Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch – škarda panonská

Crepis praemorsa (L.) Walther – škarda ukousnutá

Crepis setosa Haller f. – škarda štětinkatá

Crepis sibirica L. – škarda sibiřská

Crepis tectorum L. – škarda střešní

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Schinz et Keller –

škarda mnohotvará pampeliškolistá

Crocus albiflorus Kit. – šafrán bělokvětý

Crocus chrysanthus (Herbich) Herbich – šafrán zlatý

Crocus flavus Weston – šafrán ţlutý

Crocus heuffelianus Herb. – šafrán karpatský

Crocus napolitanus Mord. et Lois. – šafrán neapolský

Crocus sativus L. – šafrán setý

Cruciata glabra (L.) Ehrend. – svízelka lysá

Cruciata laevipes Opiz – svízelka chlupatá

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. – svízelka piemontská

Crypsis aculeata (L.) Aiton – skrytěnka bodlinatá

Cryptogramma crispa (L.) Hook. – jinořadec kadeřavý

Cucubalus baccifer L. – nadmutice bobulnatá

Cucumis melo L. – meloun cukrový

Cucumis sativus L. – okurka setá

Cucurbita ficifolia Bouché – tykev fíkolistá

Cucurbita maxima Duchesne – tykev obrovská

Cucurbita pepo L. – tykev obecná (dýně, “turek”)

Cucurbita pepo skupina Giromontiina – tykev, cukina

Cucurbita pepo skupina Microcarpina – tykvička

Cucurbita pepo skupina Patisonnina – patison

Cucurbita pepo skupina Pepo

Cuscuta approximata Bab. – kokotice ţlutavá

Cuscuta campestris Yunck. – kokotice ladní

Cuscuta epilinum Boenn. – kokotice hubilen

Cuscuta epithymum (L.) L. – kokotice povázka

Cuscuta europaea L. – kokotice evropská

Cuscuta gronovii Schult. – kokotice Gronovova

Cuscuta lupuliformis Krock. – kokotice chmelová

Cyclamen purpurascens Mill. – brambořík nachový

Cydonia oblonga Mill. – kdouloň obecná

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – zvěšinec zední

Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. – zvěšinec bledý

Cynodon dactylon (L.) Pers. – troskut prstnatý

Cynoglossum montanum L. – uţanka uherská

Cynoglossum officinale L. – uţanka lékařská

Cynosurus cristatus L. – poháňka hřebenitá

Cynosurus echinatus L. – poháňka jeţatá

Cynoxylon floridum (L.) B. D. Jacks. – dřínovec květnatý

Cyperus eragrostis Lam. – šáchor miličkový

Cyperus esculentus L. – šáchor jedlý

Cyperus flavescens L. – šáchor ţlutavý

Cyperus fuscus L. – šáchor hnědý

Cyperus glomeratus L. – šáchor klubkatý

Cyperus michelianus (L.) Link – šáchor Micheliův

Cyperus rotundus L. – šáchor hlíznatý

Cypripedium calceolus L. – střevíčník pantoflíček

Cystopteris dickieana R. Sim – puchýřník hladký

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – puchýřník křehký

Cystopteris sudetica A. Braun et Milde – puchýřník sudetský

Cytisus nigricans L. – čilimník černající

Cytisus procumbens (Willd.) Sprengel – čilimník poléhavý

Cytisus scoparius (L.) Link – janovec metlatý

Dactylis glomerata L. – srha laločnatá

Dactylis glomerata subsp. slovenica Domin – srha laločnatá slovenská

Dactylis polygama Horv. – srha hajní

Dactyloctenium aegypticum (L.) P. Beauv. – hřebenatka egyptská

Dactylorhiza bohemica Businský – prstnatec český

Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czerep. – prstnatec Russowův

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – prstnatec Fuchsův

Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana (Borsos) Borsos – prstnatec

Fuchsův Soóův

Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (Rchb.) Verm. – prstnatec Fuchsův

chladnomilný

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – prstnatec pleťový

Dactylorhiza maculata (L.) Soó – prstnatec plamatý

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó – prstnatec

plamatý sedmihradský

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. – prstnatec

májový

Dactylorhiza majalis subsp. turfosa Procházka – prstnatec májový

rašelinný

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó – prstnatec bezový

Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó – prstnatec Traunsteinerův

Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó subsp. carpatica Batoušek et

Kreutz – prstnatec Traunsteinerův karpatský

Dahlia pinnata Cav. – jiřina zahradní

Danthonia alpina Vest – trojzubec lesostepní

Danthonia decumbens (L.) DC. – trojzubec poléhavý

Daphne cneorum L. – lýkovec vonný

Daphne mezereum L. – lýkovec jedovatý

Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy – kosmáč huňatý

Datura ferox L. – durman hrozivý

Datura innoxia Mill. – durman neškodný

Datura stramonium L. – durman obecný

Datura stramonium var. tatula (L.) Torr. – durman obecný fialový

Daucus carota L. – mrkev obecná

Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens – mrkev

obecná setá

Delphinium elatum L. – stračka vyvýšená

Dentaria bulbifera L. – kyčelnice cibulkonosná

Dentaria enneaphyllos L. – kyčelnice devítilistá

Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. – kyčelnice ţláznatá

Deschampsia cespitosa (L.) P. B. – metlice trsnatá

Deschampsia cespitosa subsp. austrobohemica (Deyl) Conert – metlice

trsnatá jihočeská

Deschampsia cespitosa subsp. gaudinii K. Richt. – metlice trsnatá

horská

Deschampsia cespitosa subsp. parviflora (Thuill.) K. Richt. – metlice

trsnatá malokvětá

Descurainia sophia (L.) Prantl – úhorník mnohodílný

Deutzia gracilis Siebold et Zucc. – trojpuk štíhlý

Deutzia scabra Thunb. – trojpuk drsný

Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz – hvozdík

písečný český

Dianthus armeria L. – hvozdík svazčitý

Dianthus barbatus L. – hvozdík vousatý

Dianthus carthusianorum L. – hvozdík kartouzek

Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons (Borbás) Neumayer –

hvozdík kartouzek hadcový

Dianthus carthusianorum subsp. latifolius (Griseb. et A. Schenk) Hegi –

hvozdík kartouzek širolistý

Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus Kovanda – hvozdík

kartouzek sudetský

Dianthus caryophyllus L. – hvozdík zahradní

Dianthus chinensis L. – hvozdík čínský

Dianthus deltoides L. – hvozdík kropenatý

Dianthus gratianopolitanus Vill. – hvozdík sivý

Dianthus lumnitzeri Wiesb. – hvozdík Lumnitzerův

Dianthus moravicus Kovanda – hvozdík moravský

Dianthus pontederae A. Kern. – hvozdík Pontederův

Dianthus superbus L. – hvozdík pyšný

Dianthus superbus subsp. alpestris (R. Uechtr.) Čelak. – hvozdík pyšný

alpinský

Dianthus superbus subsp. sylvestris Čelak. – hvozdík pyšný lesní

Dianthus sylvaticus Hoppe – hvozdík lesní

Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr. – srdcovka drobnokvětá

Dicentra formosa Walp. – srdcovka zdobná

Dicentra spectabilis (L.) Lem. – srdcovka nádherná

Dichanthium sericeum (R. Br.) A. Camus

Dictamnus albus L. – třemdava bílá

Diervilla lonicera Mill. – zanice zimolezovitá

Digitalis grandiflora Mill. – náprstník velkokvětý

Digitalis lanata Ehrh. – náprstník vlnatý

Digitalis lutea L. – náprstník ţlutý

Digitalis purpurea L. – náprstník červený

Digitaria ischaemum (Schweigg.) H. L. Mühl. – rosička lysá

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – rosička krvavá

Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis Henrard – rosička krvavá

brvitá

Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. – shloučenka arabská

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – plavuník alpínský

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – plavuník zploštělý

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub – plavuník Isslerův

Diphasiastrum oellgaardii Stoor et al. – plavuník Øllgaardův

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub – plavuník cypřiškovitý

Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub – plavuník Zeillerův

Diplotaxis muralis (L.) DC. – křez zední

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – křez tenkolistý

Dipsacus fullonum L. – štětka planá

Dipsacus laciniatus L. – štětka laločnatá

Dipsacus sativus (L.) Honck. – štětka soukenická

Doronicum austriacum Jacq. – kamzičník rakouský

Doronicum columnae Ten. – kamzičník Columnův

Doronicum orientale Hoffm. – kamzičník kavkazský

Doronicum pardalianches L. – kamzičník srdčitý

Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli – bílojetel německý

Dorycnium herbaceum Vill. – bílojetel bylinný

Draba muralis L. – chudina zední

Draba nemorosa L. – chudina hajní

Dracocephalum austriacum L. – včelník rakouský

Dracocephalum moldavica L. – včelník moldavský

Dracocephalum thymiflorum L. – včelník douškokvětý

Drosera anglica Huds. – rosnatka anglická

Drosera intermedia Hayne – rosnatka prostřední

Drosera rotundifolia L. – rosnatka okrouhlolistá

Drosera ×obovata Mert. et W. D. J. Koch – rosnatka obvejčitá

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. – kapraď rezavá

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – kapraď osténkatá

Dryopteris cristata (L.) A. Gray – kapraď hřebenitá

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray – kapraď rozloţená

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy – kapraď podobná

Dryopteris filix-mas (L.) Schott – kapraď samec

Dryopteris remota (Döll) Druce – kapraď tuhá

Duchesnea indica (Andrews) Focke – jahodka indická

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. – tykvice stříkavá

Echinochloa colonum (L.) Link – jeţatka osadní

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. – jeţatka kuří noha

Echinochloa frumentacea Link – jeţatka obilní

Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald –

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch – jeţatka velkoplodá

Echinochloa utilis Ohwi et Yabuno

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray – štětinec laločnatý

Echinops exaltatus Schrad. – bělotrn statný

Echinops ritro L. subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman – bělotrn modrý

ukrajinský

Echinops sphaerocephalus L. – bělotrn kulatohlavý

Echium maculatum L. – hadinec červený

Echium vulgare L. – hadinec obecný

Elaeagnus angustifolia L. – hlošina úzkolistá

Elaeagnus umbellata Thunb. – hlošina okoličnatá

Elatine alsinastrum L. – úpor kuřičkovitý

Elatine hexandra (Lappierre) DC. – úpor šestimuţný

Elatine hydropiper L. – úpor peprný

Elatine orthosperma Düben – úpor rovnosemenný

Elatine triandra Schkuhr – úpor trojmuţný

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – bahnička jehlovitá

Eleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. – bahnička bradavkatá

Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Hayek) Strandh. – bahnička

bradavkatá rakouská

Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. – bahnička vejčitá

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – bahnička mokřadní

Eleocharis palustris subsp. vulgaris Walters – bahnička mokřadní

obecná

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – bahnička chudokvětá

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. – bahnička jednoplevá

Eleocharis uniglumis subsp. sterneri Strandh. – bahnička jednoplevá

Sternerova

Eleusine indica (L.) Gaertn. – kaluţnice indická

Eleusine japonica Steud. – kaluţnice japonská

Elodea canadensis Michx. – vodní mor kanadský

Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John – vodní mor americký

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – klasnatka brvitá

Elymus canadensis L. – pýrovník kanadský

Elymus caninus (L.) L. – pýrovník psí

Elymus trachycaulon (Link) Shinners – pýrovník drsnostéblý

Elytrigia intermedia (Host) Nevski – pýr prostřední

Elytrigia intermedia subsp. barbulata (Schur) Á. Löve – pýr prostřední

chlupatý

Elytrigia intermedia subsp. campestris (Gren. et Godr.) Dostál – pýr

prostřední ladní

Elytrigia repens (L.) Nevski – pýr plazivý

Elytrigia repens subsp. caesia (J. Presl et C. Presl) Dostál – pýr plazivý

sivý

Empetrum hermaphroditum Hagerup – šicha oboupohlavná

Empetrum nigrum L. – šicha černá

Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker – vrbovka alpská

Epilobium alsinifolium Vill. – vrbovka ţabincolistá

Epilobium anagallidifolium Lam. – vrbovka drchničkolistá

Epilobium angustifolium L. – vrbovka úzkolistá

Epilobium ciliatum Rafin. – vrbovka ţláznatá

Epilobium collinum C. C. Gmel. – vrbovka chlumní

Epilobium dodonaei Vill. – vrbovka rozmarýnolistá

Epilobium hirsutum L. – vrbovka chlupatá

Epilobium hypericifolium Tausch – vrbovka třezalkolistá

Epilobium komarovianum H. Lév. – vrbovka trsnatá

Epilobium lamyi F. W. Schultz – vrbovka Lamyova

Epilobium lanceolatum Sebast. et Mauri – vrbovka kopinatá

Epilobium montanum L. – vrbovka horská

Epilobium nutans F. W. Schmidt – vrbovka nicí

Epilobium obscurum Schreb. – vrbovka tmavá

Epilobium palustre L. – vrbovka bahenní

Epilobium parviflorum Schreb. – vrbovka malokvětá

Epilobium roseum Schreb. – vrbovka růţová

Epilobium tetragonum L. – vrbovka čtyřhranná

Epimedium alpinum L. – škornice alpská

Epipactis albensis Nováková et Rydlo – kruštík polabský

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser – kruštík tmavočervený

Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele – kruštík Greuterův

Epipactis helleborine (L.) Crantz – kruštík širolistý

Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein – kruštík širolistý

oddálený

Epipactis leptochila (Godf.) Godf. subsp. neglecta Kümpel – kruštík

ostrokvětý přehlíţený

Epipactis moravica Batoušek – kruštík moravský

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – kruštík drobnolistý

Epipactis muelleri Godf. – kruštík růţkatý

Epipactis palustris (L.) Crantz – kruštík bahenní

Epipactis pontica Taubenheim – kruštík pontický

Epipactis pseudopurpurata Mereďa – kruštík nepravý

Epipactis purpurata Sm. – kruštík modrofialový

Epipactis tallosii Molnár et Robatsch – kruštík Tallósův

Epipactis voethii Robatsch – kruštík dlouholistý

Epipogium aphyllum Sw. – sklenobýl bezlistý

Equisetum arvense L. – přeslička rolní

Equisetum fluviatile L. – přeslička poříční

Equisetum hyemale L. – přeslička zimní

Equisetum palustre L. – přeslička bahenní

Equisetum pratense Ehrh. – přeslička luční

Equisetum ramosissimum Desf. – přeslička větevnatá

Equisetum sylvaticum L. – přeslička lesní

Equisetum telmateia Ehrh. – přeslička největší

Equisetum variegatum Weber et Mohr – přeslička různobarvá

Eragrostis albensis H. Scholz – milička polabská

Eragrostis cilianensis (All.) Janch. – milička velkokvětá

Eragrostis gracilis Schrad.

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link

Eragrostis minor Host – milička menší

Eragrostis multicaulis Steud.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. – milička chlupatá

Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter – milička habešská

Eranthis hyemalis (L.) Salisb. – talovín zimní

Erechtites hieraciifolia (L.) DC. – starčkovec jestřábníkolistý

Erianthus ravennae (L.) P. Beauv. – třtinovec jiţní

Erica carnea L. – vřesovec pleťový

Erica tetralix L. – vřesovec čtyřřadý

Erigeron acris L. s. str. – turan ostrý

Erigeron angulosus Gaudin – turan hranatý

Erigeron annuus (L.) Pers. – turan roční

Erigeron annuus subsp. septentrionalis (Fernald et Wiegand) Wagenitz

– turan roční severní

Erigeron macrophyllus Herbich – turan velkolistý

Erigeron muralis Lapeyr. – turan pozdní

Erigeron podolicus Besser – turan podolský

Erigeron strigosus Willd. – turan větevnatý (hvězdovnice hubená)

Eriochloa sp.

Eriophorum angustifolium Honck. – suchopýr úzkolistý

Eriophorum gracile W. D. J. Koch – suchopýr štíhlý

Eriophorum latifolium Hoppe – suchopýr širolistý

Eriophorum vaginatum L. – suchopýr pochvatý

Erodium botrys (Cav.) Bertol. – pumpava zobanitá

Erodium cicutarium (L.) L„Hér. – pumpava obecná

Erodium gruinum (L.) L„Hér. – pumpava jeřábí

Erodium moschatum (L.) L„Hér. – pumpava piţmová

Erodium neuradifolium Delile – pumpava malokvětá

Erophila spathulata Láng – osívka kulatoplodá

Erophila verna (L.) DC. – osívka jarní

Eruca sativa (L.) Mill. – roketa setá

Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz – ředkevník galský

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz – ředkevník

potočnicolistý

Eryngium campestre L. – máčka ladní

Eryngium maritimum L. – máčka přímořská

Eryngium planum L. – máčka plocholistá

Erysimum andrzejowskianum Besser – trýzel Andrzejowského

Erysimum argillosum (Greene) Rydb. – trýzel nízký

Erysimum cheiranthoides L. – trýzel malokvětý

Erysimum cheiri (L.) Crantz – chejr vonný

Erysimum crepidifolium Rchb. – trýzel škardolistý

Erysimum diffusum Ehrh. – trýzel rozvětvený

Erysimum durum J. Presl et C. Presl – trýzel tvrdý

Erysimum hieraciifolium L. – trýzel jestřábníkolistý

Erysimum odoratum Ehrh. – trýzel vonný

Erysimum perofskianum Fisch. et C. A. Mey.

Erysimum repandum L. – trýzel rozkladitý

Erythronium dens-canis L. – kandík psí zub

Eschscholzia californica Cham. – sluncovka kalifornská

Euclidium syriacum (L.) R. Br. – rukevníček syrský

Euonymus europaea L. – brslen evropský

Euonymus verrucosa Scop. – brslen bradavičnatý

Eupatorium cannabinum L. – sadec konopáč

Euphorbia amygdaloides L. – pryšec mandloňovitý

Euphorbia angulata Jacq. – pryšec hranatý

Euphorbia chamaesyse L. – pryšec šedavý

Euphorbia cyparissias L. – pryšec chvojka

Euphorbia dulcis L. – pryšec sladký

Euphorbia epithymoides L. – pryšec mnohobarvý

Euphorbia esula L. – pryšec obecný

Euphorbia esula subsp. riparia (Schur) ined. – pryšec obecný pobřeţní

Euphorbia exigua L. – pryšec drobný

Euphorbia falcata L. – pryšec srpovitý

Euphorbia helioscopia L. – pryšec kolovratec

Euphorbia humifusa Willd. – pryšec poléhavý

Euphorbia lathyris L. – pryšec skočcový

Euphorbia lucida Waldst. et Kit. – pryšec lesklý

Euphorbia maculata L. – pryšec skvrnitý

Euphorbia marginata Pursh – pryšec vroubený

Euphorbia palustris L. – pryšec bahenní

Euphorbia peplus L. – pryšec okrouhlý

Euphorbia platyphyllos L. – pryšec plocholistý

Euphorbia platyphyllos subsp. literata (Jacq.) Holub – pryšec plocholistý

vlnatý

Euphorbia prostrata L. – pryšec rozprostřený

Euphorbia salicifolia Host – pryšec vrbolistý

Euphorbia seguieriana Neck. – pryšec sivý

Euphorbia seguieriana subsp. minor (Sadler) Domin – pryšec sivý

menší

Euphorbia stricta L. – pryšec tuhý

Euphorbia taurinensis All. – pryšec turínský

Euphorbia villosa Willd. – pryšec kosmatý

Euphorbia waldsteinii (Soják) Radcl.-Sm. – pryšec prutnatý

Euphrasia coerulea Hoppe et Fürnr. – světlík modravý

Euphrasia corcontica (Smejkal) Dvořáková – světlík krkonošský

Euphrasia curta (Fr.) Wettst. subsp. glabrescens (Wettst.) Smejkal –

světlík krátký olysalý

Euphrasia frigida Pugsley – světlík chladnomilný

Euphrasia micrantha Rchb. – světlík drobnokvětý

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. – světlík větvený

Euphrasia rostkoviana Hayne – světlík lékařský

Euphrasia rostkoviana subsp. montana (Jord.) Wettst. – světlík lékařský

horský

Euphrasia slovaca (Yeo) Holub – světlík slovenský

Euphrasia stricta J. F. Lehm. – světlík tuhý

Euphrasia tatarica Fisch. – světlík tatarský

Fagopyrum esculentum Moench – pohanka obecná

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. – pohanka tatarská

Fagus sylvatica L. – buk lesní

Falcaria vulgaris Bernh. – srpek obecný

Fallopia aubertii (L. Henry) Holub – opletka čínská

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve – opletka obecná

Fallopia dumetorum (L.) Holub – opletka křovištní

Festuca altissima All. – kostřava lesní

Festuca amethystina L. – kostřava ametystová

Festuca arundinacea Schreb. – kostřava rákosovitá

Festuca arundinacea subsp. uechtritziana (Wiesb.) Hegi – kostřava

rákosovitá drsná

Festuca brevipila R. Tracey – kostřava drsnolistá

Festuca csikhegyensis Simonk. – kostřava draslavá

Festuca drymeja Mert. et W. D. J. Koch – kostřava horská

Festuca filiformis Pourr. – kostřava vláskovitá

Festuca gigantea (L.) Vill. – kostřava obrovská

Festuca heteromalla Pourr. – kostřava mnohokvětá

Festuca heterophylla Lam. – kostřava různolistá

Festuca nigrescens Lam. – kostřava načernalá

Festuca ovina L. – kostřava ovčí

Festuca ovina subsp. guestfalica (Rchb.) K. Richt. – kostřava ovčí

vestfálská

Festuca pallens Host – kostřava sivá

Festuca pallens subsp. scabrifolia (Rohlena) Zielonk. – kostřava sivá

draslavá

Festuca pratensis Huds. – kostřava luční

Festuca pratensis subsp. apennina (De Not.) Hegi – kostřava luční

italská

Festuca psammophila (Čelak.) Fritsch – kostřava písečná

Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin – kostřava padalmatská

Festuca pseudovina Wiesb. – kostřava nepravá

Festuca rubra L. – kostřava červená

Festuca rubra subsp. juncea (Hack.) K. Richt. – kostřava červená

sítinovitá

Festuca rupicola Heuffel – kostřava ţlábkatá

Festuca supina Schur – kostřava nízká

Festuca trichophylla (Gaudin) K. Richt. – kostřava niťolistá

Festuca vaginata Willd. subsp. dominii (Krajina) Soó – kostřava

pochvatá Dominova

Festuca valesiaca Gaudin – kostřava walliská

Festuca versicolor Tausch – kostřava peřestá

Ficaria verna Huds. subsp. bulbifera Á. Löve et D. Löve – orsej jarní

hlíznatý

Ficaria calthifolia Rchb. – orsej blatoucholistý

Ficus carica L. – fíkovník smokvoň

Filago arvensis L. – bělolist rolní

Filago gallica L.

Filago lutescens Jord. – bělolist ţlutavý

Filago minima (Sm.) Pers. – bělolist nejmenší

Filago vulgaris Lam. s. str. – bělolist obecný

Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim. – tuţebník kamčatský

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – tuţebník jilmový

Filipendula ulmaria subsp. picbaueri (Podp.) Smejkal – tuţebník jilmový

Picbauerův

Filipendula vulgaris Moench – tuţebník obecný

Foeniculum vulgare Mill. – fenykl obecný

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl – zlatice převislá

Forsythia ×intermedia Zabel – zlatice prostřední

Fragaria moschata Weston – jahodník truskavec

Fragaria vesca L. – jahodník obecný

Fragaria viridis Weston – jahodník trávnice

Fragaria ×magna Thuill. – jahodník zahradní

Frangula alnus Mill. – krušina olšová

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar – jasan úzkolistý

podunajský

Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý

Fraxinus ornus L. – jasan zimnář

Fraxinus pennsylvanica Marshall – jasan pensylvánský

Fritillaria imperialis L. – řebčík královský

Fritillaria meleagris L. – řebčík kostkovaný

Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. – devaterka poléhavá

Fumaria officinalis L. – zemědým lékařský

Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W. D. J. Koch) Arcang. – zemědým

lékařský Wirtgenův

Fumaria parviflora Lam. – zemědým malokvětý

Fumaria rostellata Knaf – zemědým zobánkatý

Fumaria schleicheri Soy.-Will. – zemědým Schleicherův

Fumaria vaillantii Loisel. – zemědým Vaillantův

Fumaria vaillantii subsp. schrammii (Asch.) Nyman – zemědým

Vaillantův maloplodý

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. fil. – křivatec český

Gagea bohemica subsp. saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) Asch. et

Graebn. – křivatec český skalní

Gagea lutea (L.) Ker Gawl. – křivatec ţlutý

Gagea minima (L.) Ker Gawl. – křivatec nejmenší

Gagea pratensis (Pers.) Dumort. – křivatec luční

Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. – křivatec nizoučký

Gagea transversalis (Pall.) Steven – křivatec vstřícnolistý

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet – křivatec rolní

Gaillardia pulchella Foug. – kokarda sličná

Galanthus nivalis L. – sněţenka podsněţník

Galega officinalis L. – jestřabina lékařská

Galeobdolon argentatum Smejkal – pitulník postříbřený

Galeobdolon luteum Huds. – pitulník ţlutý

Galeobdolon montanum (Pers.) Rchb. – pitulník horský

Galeopsis angustifolia Ehrh. – konopice úzkolistá

Galeopsis bifida Boenn. – konopice dvouklaná

Galeopsis ladanum L. – konopice širolistá

Galeopsis pernhofferi Wettst. – konopice Pernhofferova

Galeopsis pubescens Besser – konopice pýřitá

Galeopsis segetum Neck. – konopice bledoţlutá

Galeopsis speciosa Mill. – konopice sličná

Galeopsis tetrahit L. – konopice polní

Galinsoga parviflora Cav. – pěťour malokvětý

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. – pěťour srstnatý

Galium album Mill. – svízel bílý

Galium album subsp. pycnotrichum (Heinr. Braun) Krendl – svízel bílý

chlupatý

Galium aparine L. – svízel přítula

Galium austriacum Jacq. – svízel rakouský

Galium boreale L. – svízel severní

Galium boreale subsp. exoletum (Klokov) Soják – svízel severní

volyňský

Galium elongatum C. Presl – svízel prodlouţený

Galium glaucum L. – svízel sivý

Galium mollugo L. s. str. – svízel povázka

Galium odoratum (L.) Scop. – svízel vonný

Galium palustre L. s. str. – svízel bahenní

Galium parisiense L. – svízel paříţský

Galium ×pomeranicum Retz. – svízel pomořanský

Galium pumilum Murray – svízel nízký

Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. – svízel potoční

Galium rotundifolium L. – svízel okrouhlolistý

Galium rubioides L. – svízel mořenovitý

Galium saxatile L. – svízel hercynský

Galium schultesii Vest – svízel Schultesův

Galium spurium L. – svízel pochybný

Galium sudeticum Tausch – svízel sudetský

Galium sylvaticum L. – svízel lesní

Galium tricornutum Dandy – svízel trojrohý

Galium uliginosum L. – svízel slatinný

Galium valdepilosum Heinr. Braun – svízel moravský

Galium verrucosum Huds. – svízel bradavčitý

Galium verum L. – svízel syřišťový

Galium wirtgenii F. W. Schultz – svízel Wirtgenův

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. – bérovník břichatý

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. – lámavka křehká

Genista germanica L. – kručinka německá

Genista pilosa L. – kručinka chlupatá

Genista sagittalis L. – kručinka křídlatá

Genista tinctoria L. – kručinka barvířská

Gentiana acaulis L. – hořec bezlodyţný

Gentiana asclepiadea L. – hořec tolitovitý

Gentiana cruciata L. – hořec kříţatý

Gentiana lutea L. – hořec ţlutý

Gentiana pannonica Scop. – hořec šumavský

Gentiana pneumonanthe L. – hořec hořepník

Gentiana punctata L. – hořec tečkovaný

Gentiana verna L. – hořec jarní

Gentianella amarella (L.) Börner – hořeček nahořklý

Gentianella amarella subsp. lingulata (C. Agardh) Holub – hořeček

nahořklý jazykovitý

Gentianella amarella subsp. uliginosa (Willd.) Tzvelev

Gentianella campestris (L.) Börner – hořeček ladní

Gentianella campestris subsp. baltica (Murb.) Á. Löve et D. Löve –

hořeček ladní pobaltský

Gentianella campestris subsp. suecica (Froel.) Tzvelev – hořeček ladní

švédský

Gentianella germanica (Willd.) Börner – hořeček německý

Gentianella germanica subsp. solstitialis (Wettst.) Holub – hořeček

německý letní

Gentianella lutescens (Velen) Holub – hořeček ţlutavý

Gentianella lutescens subsp. carpatica (Wettst.) Holub – hořeček

ţlutavý karpatský

Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kern. et Jos. Kern.) Holub

– hořeček drsný Sturmův

Gentianella praecox (A. et J. Kerner) E. Mayer – hořeček mnohotvarý

Gentianella praecox subsp. bohemica (Skalický) Holub – hořeček

mnohotvarý český

Gentianopsis ciliata (L.) Ma – hořec brvitý

Geranium bohemicum L. – kakost český

Geranium columbinum L. – kakost holubičí

Geranium dissectum L. – kakost dlanitosečný

Geranium divaricatum Ehrh. – kakost rozkladitý

Geranium ibericum Cav. – kakost gruzínský

Geranium lucidum L. – kakost lesklý

Geranium macrorrhizum L. – kakost oddenkatý

Geranium molle L. – kakost měkký

Geranium palustre L. – kakost bahenní

Geranium phaeum L. – kakost hnědočervený

Geranium pratense L. – kakost luční

Geranium pusillum Burm. f. – kakost maličký

Geranium pyrenaicum Burm. f. – kakost pyrenejský

Geranium reflexum L.

Geranium robertianum L. – kakost smrdutý

Geranium rotundifolium L. – kakost okrouhlolistý

Geranium sanguineum L. – kakost krvavý

Geranium sibiricum L. – kakost sibiřský

Geranium sylvaticum L. – kakost lesní

Geranium versicolor L.

Geum aleppicum Jacq. – kuklík alepský

Geum coccineum Sibth. et Sm. – kuklík šarlatový

Geum macrophyllum Willd. – kuklík velkolistý

Geum montanum L. – kuklík horský

Geum rivale L. – kuklík potoční

Geum urbanum L. – kuklík městský

Ginkgo biloba L. – jinan dvoulaločný

Gladiolus communis L.

Gladiolus imbricatus L. – mečík střechovitý

Gladiolus palustris Gaudin – mečík bahenní

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph – rohatec růţkatý

Glaucium flavum Crantz – rohatec ţlutý

Glaux maritima L. – sivěnka přímořská

Glechoma hederacea L. – popenec obecný

Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. – popenec chlupatý

Gleditschia triacanthos L. – dřezovec trojtrnný

Globularia bisnagarica L. – koulenka prodlouţená

Glyceria declinata Bréb. – zblochan zoubkatý

Glyceria fluitans (L.) R. Br. – zblochan vzplývavý

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – zblochan vodní

Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn. – zblochan hajní

Glyceria notata Chevall. – zblochan řasnatý

Glyceria striata (Lam.) Hitchc. – zblochan ţíhaný

Glycine max (L.) Merrill – sója luštinatá

Glycyrrhiza glabra L. – lékořice lysá

Gnaphalium norvegicum Gunnerus – protěţ norská

Gnaphalium supinum L. – protěţ nízká

Gnaphalium sylvaticum L. – protěţ lesní

Gnaphalium uliginosum L. – protěţ baţinná

Goodyera repens (L.) R. Br. – smrkovník plazivý

Gratiola officinalis L. – konitrud lékařský

Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal – grindelie rozkladitá

Groenlandia densa (L.) Fourr. – rdest hustolistý

Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. – mastňák habešský

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown. – pětiprstka ţeţulník

Gymnadenia conopsea subsp. montana Bisse – pětiprstka ţeţulník

horská

Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. – pětiprstka hustokvětá

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. – pětiprstka vonná

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman – bukovník kapraďovitý

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman – bukovník vápencový

Gymnocladus dioica (L.) K. Koch – nahovětvec dvoudomý

Gypsophila elegans M. Bieb. – šater ozdobný

Gypsophila fastigiata L. – šater svazčitý

Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Domin – šater

svazčitý písečný

Gypsophila muralis L. – šater zední

Gypsophila paniculata L. – šater latnatý

Gypsophila scorzonerifolia Ser. – šater dlouholistý

Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz – lopuštík skloněný

Hacquetia epipactis (Scop.) DC. – hvězdnatec zubatý

Hamamelis virginiana L. – vilín virginský

Hamamelis mollis Forbes et Hemsley – vilín měkký

Hamamelis japonica Siebold et Zucc. – vilín japonský

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze – měkkyně bahenní

Hedera helix L. – břečťan popínavý

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. – kopyšník tmavý

Helenium hybridum hort. – zaplevák zahradní

Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Roem. – bahenka

psárkovitá

Heleochloa schoenoides (L.) Roem. – bahenka šášinovitá

Helianthemum canum (L.) Baumg. – devaterník šedý

Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. – devaterník velkokvětý

Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum (Wahlenb.) Holub –

devaterník velkokvětý tmavý

Helianthemum nummularium (L.) Mill. – devaterník penízkovitý

Helianthemum rupifragum A. Kern. – devaterník skalní

Helianthus annuus L. – slunečnice roční

Helianthus atrorubens L.

Helianthus debilis Nutt.

Helianthus giganteus L.

Helianthus ×laetiflorus Pers. – slunečnice pozdní

Helianthus petiolaris Nutt.

Helianthus rigidus (Cass.) Desf.

Helianthus salicifolius A. Dietr.

Helianthus tuberosus L. – slunečnice topinambur

Helichrysum arenarium (L.) Moench – smil písečný

Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews – smil listenatý

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski subsp. basalticum (Podp.)

Holub – ovsíř stepní čedičový

Heliopsis helianthoides (L.) Sweet – janeba drsná

Heliotropium europaeum L. – otočník evropský

Helleborus foetidus L. – čemeřice smrdutá

Helleborus niger L. – čemeřice černá

Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. – čemeřice nachová

Helleborus viridis L. – čemeřice zelená

Helminthotheca echioides (L.) Holub – draslavec hadincovitý

Hemerocallis fulva (L.) L. – denivka plavá

Hemerocallis lilioasphodelus L. – denivka ţlutá

Hepatica nobilis Schreb. – jaterník podléška

Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – bolševník velkolepý

Heracleum persicum Fisch. – bolševník perský

Heracleum sphondylium subsp. chloranthum (Borbás) Neumayer –

bolševník obecný zelenokvětý

Heracleum sphondylium subsp. glabrum (Huth) Holub – bolševník

obecný ţlutavý

Heracleum sphondylium L. – bolševník obecný

Heracleum sphondylium subsp. trachycarpum (Soják) Holub –

bolševník obecný karpatský

Herminium monorchis (L.) R. Br. – toříček jednohlízný

Herniaria glabra L. – průtrţník lysý

Herniaria hirsuta L. – průtrţník chlupatý

Herniaria incana Lam. – průtrţník šedý

Hesperis matronalis L. – večernice vonná

Hesperis matronalis subsp. candida (Schulzer, Kanitz et Knapp) Thell. –

večernice vonná bělostná

Hesperis matronalis subsp. oblongifolia (Schur) F. Dvořák – večernice

vonná podlouhlolistá

Hesperis matronalis subsp. oblongipetala (Borbás) F. Dvořák –

večernice vonná dlouhoplátečná

Hesperis sylvestris Crantz – večernice lesní

Hesperis tristis L. – večernice smutná

Heuchera sanguinea Engelm. – dluţicha krvavá

Hibiscus syriacus L. – ibišek syrský

Hibiscus trionum L. – ibišek trojdílný

Hieracium acrothyrsum Nägeli et Peter – jestřábník černozelený

Hieracium albinum Fr. (H. umbrosum agg.) – jestřábník labský

Hieracium alpinum L. s. str. (H. alpinum agg.) – jestřábník alpský

Hieracium anchusoides (Arv.-Touv.) St.-Lag. – jestřábník pilátovitý

Hieracium apatelium Nägeli et Peter – jestřábník větevnatý

Hieracium apiculatum Tausch (H. nigrescens agg.) – jestřábník špičkatý

Hieracium arvicola Nägeli et Peter – jestřábník rolní

Hieracium asperulum Freyn (H. corconticum agg.) – jestřábník draslavý

Hieracium atratum Fr. – jestřábník černý

Hieracium aurantiacum L. – jestřábník oranţový

Hieracium auriculoides Láng – jestřábník sličný

Hieracium bauhini Schult. – jestřábník Bauhinův

Hieracium bifidum Hornem. – jestřábník dvouklaný

Hieracium bifurcum M. Bieb. – jestřábník dvouvidličný

Hieracium blyttianum Fr. – jestřábník Blyttův

Hieracium brachiatum DC. – jestřábník vidličnatý

Hieracium caesium (Fr.) Fr. – jestřábník sivý

Hieracium caespitosum Dum. – jestřábník trsnatý

Hieracium caespitosum subsp. brevipilum (Naeg. et A. Peter) P. D. Sell

– jestřábník trsnatý oněţský

Hieracium callimorphoides Zahn – jestřábník kadaňský

Hieracium callimorphum Nägeli et Peter – jestřábník vzhledný

Hieracium calodon Peter – jestřábník vysoký

Hieracium calomastix Peter – jestřábník bičovitý

Hieracium chamaedenium Oborny et Zahn – jestřábník podyjský

Hieracium chlorocephalum R. Uechtr. s.str. (H. chlorocephalum agg.) –

jestřábník zelenohlavý

Hieracium chrysostyloides (Zahn) Chrtek f. (H. nigrescens agg.) –

jestřábník zlatoblizný

Hieracium corconticum Čelak. s.str. (H. corconticum agg.) – jestřábník

krkonošský

Hieracium cymosum L. – jestřábník chocholičnatý

Hieracium decipiens Tausch (H. nigrescens agg.) – jestřábník klamný

Hieracium densiflorum Tausch – jestřábník hustokvětý

Hieracium diaphanoides Lindeb. – jestřábník průzračný

Hieracium dubium L. – jestřábník chluponohý

Hieracium echioides Lumn. – jestřábník hadincovitý

Hieracium engleri R. Uechtr. – jestřábník Englerův

Hieracium euchaetium Nägeli et Peter – jestřábník tuhoštětinatý

Hieracium fallacinum F.W. Schultz – jestřábník klamavý

Hieracium fallax Willd. – jestřábník chlumní

Hieracium flagellare Willd. – jestřábník výběţkatý

Hieracium flagellariforme Gus. Schneid. – jestřábník výběţkotvarý

Hieracium floribundum Wimm. et Grab. – jestřábník květnatý

Hieracium fritzei F.W. Schultz s.str. (H. fritzei agg.) – jestřábník

kopisťolistý

Hieracium fuscoatrum Nägeli et Peter – jestřábník hnědočerný

Hieracium glandulosodentatum R. Uechtr. – jestřábník ţlázkozubý

Hieracium glaucinum Jord. – jestřábník nasivělý

Hieracium glomeratum Froel. – jestřábník klubkatý

Hieracium grabowskianum Nägeli et Peter (H. valdepilosum agg.) –

jestřábník Grabowského

Hieracium heterodoxum (Tausch) Nägeli et Peter – jestřábník

různotvarý

Hieracium inuloides Tausch – jestřábník omanovitý

Hieracium iseranum (R. Uechtr.) R. Uechtr. – jestřábník pojizerský

Hieracium kalksburgense Wiesb. – jestřábník skalkový

Hieracium koernickeanum (Nägeli et Peter) Zahn – jestřábník Körnickův

Hieracium lachenalii Suter – jestřábník Lachenalův

Hieracium lactucella Wallr. – jestřábník myší ouško

Hieracium laevigatum Willd. – jestřábník hladký

Hieracium laurinum Arv.-Touv. – jestřábník křovinný

Hieracium leptophyton Nägeli et Peter – jestřábník lesostepní

Hieracium longiscapum (Nägeli et Peter) Zahn – jestřábník

skandinávský

Hieracium macranthelum Nägeli et Peter – jestřábník dlouholistý

Hieracium macranthum (Ten.) Ten. – jestřábník velkoúborný

Hieracium macrostolonum Gus. Schneid. – jestřábník šlahounový

Hieracium maculatum Schrank – jestřábník skvrnitý

Hieracium melanocephalum Tausch (H. alpinum agg.) – jestřábník

černohlavý

Hieracium moravicum Oborny (H. epimedium agg.) – jestřábník

moravský

Hieracium murorum L. – jestřábník zední

Hieracium nigrescens Willd. s.str. (H. nigrescens agg.) – jestřábník

černavý

Hieracium nigritum R. Uechtr. – jestřábník načernalý

Hieracium nigrostylum Zlatník (H. fritzei agg.) – jestřábník černoblizný

Hieracium nivimontis (Oborny et Zahn) Chrtek f. (H. nigrescens agg.) –

jestřábník sněţnický

Hieracium onegense (Norrl.) Norrl. – jestřábník oněţský

Hieracium onosmoides Fr. – jestřábník ruměnicovitý

Hieracium paragogum Nägeli et Peter – jestřábník vločkatý

Hieracium pedunculare Tausch (H. sudeticum agg.) – jestřábník

stopkatý

Hieracium pilosella L. – jestřábník chlupáček

Hieracium piloselliflorum Nägeli et Peter – jestřábník dlouhokvětý

Hieracium pilosellinum F. W. Schultz – jestřábník nepravý

Hieracium piloselloides Vill. – jestřábník úzkolistý

Hieracium platyphyllum (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. – jestřábník plocholistý

Hieracium polymastix Peter – jestřábník modrozelený

Hieracium prenanthoides Vill. – jestřábník věsenkovitý

Hieracium prussicum Nägeli et Peter – jestřábník pruský

Hieracium pseudalbinum R. Uechtr. (H. juranum agg.) – jestřábník

licholabský

Hieracium pseudocalodon Peter – jestřábník krušnohorský

Hieracium purkynei Čelak. (H. gombense agg.) – jestřábník Purkyňův

Hieracium racemosum Willd. – jestřábník hroznatý

Hieracium riphaeoides Bornm. et Zahn – jestřábník dlouhodolský

Hieracium riphaeum R. Uechtr. – jestřábník chudolistý

Hieracium rohlenae Zlatník (H. fritzei agg.) – jestřábník Rohlenův

Hieracium rothianum Wallr. – jestřábník štětinatý

Hieracium rubripilosella Gus. Schneid. – jestřábník nachový

Hieracium rubrum Peter – jestřábník červený

Hieracium sabaudum L. – jestřábník savojský

Hieracium saxifragum Fr. – jestřábník lomikamenovitý

Hieracium schmidtii Tausch – jestřábník bledý

Hieracium schneiderianum Zlatník (H. fritzei agg.) – jestřábník

Schneiderův

Hieracium schultesii F. W. Schultz – jestřábník Schultesův

Hieracium schustleri Zlatník (H. alpinum agg.) – jestřábník Schustlerův

Hieracium sciadophorum Nägeli et Peter – jestřábník vrcholíkový

Hieracium silesiacum Krause – jestřábník slezský

Hieracium spurium Froel. – jestřábník dutoosý

Hieracium stenosoma (Nägeli et Peter) Prain – jestřábník útlý

Hieracium stoloniflorum Waldst. et Kit. – jestřábník výběţkokvětý

Hieracium stygium R. Uechtr. (H. chlorocephalum agg.) – jestřábník

kalný

Hieracium subcymiflorum Oborny et Zahn – jestřábník odchylný

Hieracium sudeticum Sternb. s.str. (H. sudeticum agg.) – jestřábník

sudetský

Hieracium tephroglaucum Nägeli et Peter – jestřábník sivošedý

Hieracium tephrophyton Oborny et Zahn – jestřábník popelavý

Hieracium tubulascens (Norrl.) Norrl. – jestřábník trubkatý

Hieracium tubulosum (Tausch) Tausch (H. alpinum agg.) – jestřábník

trubkovitý

Hieracium uechtritzianum Gus. Schneid. (H. fritzei agg.) – jestřábník

Uechtritzův

Hieracium umbellatum L. – jestřábník okoličnatý

Hieracium villosum Jacq. – jestřábník huňatý

Hieracium vulgatum Fr. – jestřábník obecný

Hieracium wiesbaurianum R. Uechtr. – jestřábník Wiesbaurův

Hieracium wimmeri R. Uechtr. (H. epimedium agg.) – jestřábník

Wimmerův

Hieracium zizianum Tausch – jestřábník Zizův

Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult. – tomkovice jiţní

Hierochloë hirta (Schrank) Borbás – tomkovice chlupatá

Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. s. str. – tomkovice vonná

Hierochloë repens (Host) P. Beauv. – tomkovice plazivá

Himantoglossum adriaticum H. Baumann – jazýček jadranský

Hippocrepis comosa L. – podkovka chocholatá

Hippocrepis emerus (L.) Lassen – podkovka křovitá

Hippophaë rhamnoides L. – rakytník řešetlákový

Hippuris vulgaris L. – prustka obecná

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. – huseničák šedý

Holcus lanatus L. – medyněk vlnatý

Holcus mollis L. – medyněk měkký

Holosteum umbellatum L. – plevel okoličnatý

Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum (Čelak.) F. Dvořák –

plevel okoličnatý ţláznatý

Homogyne alpina (L.) Cass. – podbělice alpská

Hordelymus europaeus (L.) Harz – ječmenka evropská

Hordeum geniculatum All. – ječmen štětinatý

Hordeum jubatum L. – ječmen hřívnatý

Hordeum marinum Huds. – ječmen přímořský

Hordeum murinum L. – ječmen myší

Hordeum secalinum Schreb. – ječmen slanomilný

Hordeum vulgare L. – ječmen obecný

Hosta plantaginea (Lam.) Asch. – bohyška jitrocelová

Hottonia palustris L. – ţebratka bahenní

Humulus lupulus L. – chmel otáčivý

Humulus scandens (Lour.) Merr. – chmel japonský

Huperzia selago (L.) Schrank et Mart. – vranec jedlový

Hyacinthus orientalis L. – hyacint východní

Hydrangea arborescens L. – hortenzie stromkovitá

Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. – hortenzie velkolistá

Hydrocharis morsus-ranae L. – voďanka ţabí

Hydrocotyle vulgaris L. – pupečník obecný

Hylotelephium argutum (Haw.) Holub – rozchodník zubatý

Hylotelephium ewersii (Ledeb.) H. Ohba – rozchodník Ewers

Hylotelephium jullianum (Boreau) Grulich – rozchodník křovištní

Hylotelephium maximum (L.) Holub – rozchodník velký

Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba – rozchodník nádherný

Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba – rozchodník nachový

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. – blánatec kentský

Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt – blín český

Hyoscyamus niger L. – blín černý

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf – vousatice chlupatá

Hypericum dubium Leers – třezalka přítupá

Hypericum elegans Willd. – třezalka ozdobná

Hypericum hirsutum L. – třezalka chlupatá

Hypericum humifusum L. – třezalka rozprostřená

Hypericum maculatum Crantz – třezalka skvrnitá

Hypericum montanum L. – třezalka horská

Hypericum perforatum L. – třezalka tečkovaná

Hypericum pulchrum L. – třezalka pěkná

Hypericum tetrapterum Fr. – třezalka čtyřkřídlá

Hypochaeris glabra L. – prasetník lysý

Hypochaeris maculata L. – prasetník plamatý

Hypochaeris radicata L. – prasetník kořenatý

Hypochaeris uniflora Vill. – prasetník jednoúborný

Hyssopus officinalis L. – yzop lékařský

Iberis saxatilis L. – iberka skalní

Iberis sempervirens L. – iberka vţdyzelená

Iberis umbellata L. – iberka okoličnatá

Ilex aquifolium L. – cesmína ostrolistá

Illecebrum verticillatum L. – nehtovec přeslenitý

Impatiens balfourii Hook. f. – netýkavka Balfourova

Impatiens balsamina L. – netýkavka balzamína

Impatiens glandulifera Royle – netýkavka ţláznatá

Impatiens noli-tangere L. – netýkavka nedůtklivá

Impatiens parviflora DC. – netýkavka malokvětá

Impatiens scabrida DC. – netýkavka drsná

Imperatoria ostruthium L. – všedobr horský

Imperatoria verticillaris (L.) DC. – všedobr nejvyšší

Inula britannica L. – oman britský

Inula conyzae (Griess.) Meikle – oman hnidák

Inula ensifolia L. – oman mečolistý

Inula germanica L. – oman německý

Inula helenium L. – oman pravý

Inula hirta L. – oman srstnatý

Inula oculus-christi L. – oman oko Kristovo

Inula salicina L. – oman vrbolistý

Inula salicina subsp. aspera (Poir.) Hayek – oman vrbolisý drsný

Ipomoea purpurea (L.) Roth – povijnice nachová

Ipomoea hederacea (L.) Jacq.

Iris aphylla L. – kosatec bezlistý

Iris aphylla subsp. fieberi (Seidl) Dostál – kosatec bezlistý čedičový

Iris aphylla subsp. novakii Soó – kosatec bezlistý Novákův

Iris florentina L.

Iris germanica L. – kosatec německý

Iris graminea L. – kosatec trávovitý

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Á. Löve et D. Löve –

kosatec skalní písečný

Iris pallida Lam.

Iris pseudacorus L. – kosatec ţlutý

Iris pumila L. – kosatec nízký

Iris sambucina L. – kosatec bezový

Iris sibirica L. – kosatec sibiřský

Iris spuria L. – kosatec ţlutofialový

Iris variegata L. – kosatec různobarvý

Iris versicolor L.

Isatis tinctoria L. – boryt barvířský

Isatis tinctoria subsp. praecox (Tratt.) Domin et Podp. – boryt barvířský

časný

Ismelia versicolor Cass. – marokánka pestrá

Isoëtes echinospora Durieu – šídlatka ostnovýtrusá

Isoëtes lacustris L. – šídlatka jezerní

Isolepis setacea (L.) R. Br. – bezosetka štětinovitá

Isopyrum thalictroides L. – zapalice ţluťuchovitá

Iva xanthiifolia Nutt. – pouva řepňolistá

Jasione montana L. – pavinec horský

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell – netřesk výběţkatý

Jovibarba globifera subsp. hirta (L.) J. Parnell – netřesk výběţkatý

srstnatý

Juglans cinerea L. – ořešák popelavý

Juglans nigra L. – ořešák černý

Juglans regia L. – ořešák královský

Juncus acutiflorus Hoffm. – sítina ostrokvětá

Juncus alpinoarticulatus Chaix – sítina alpská

Juncus articulatus L. – sítina článkovaná

Juncus atratus Krock. – sítina tmavá

Juncus bufonius L. s.str. – sítina ţabí

Juncus bulbosus L. – sítina cibulkatá

Juncus capitatus Weigel – sítina strboulkatá

Juncus compressus Jacq. – sítina smáčknutá

Juncus conglomeratus L. – sítina klubkatá

Juncus effusus L. – sítina rozkladitá

Juncus ensifolius Wikstr. – sítina mečolistá

Juncus filiformis L. – sítina niťovitá

Juncus gerardii Loisel. – sítina Gerardova

Juncus inflexus L. – sítina sivá

Juncus minutulus (Albert et Jahandiez) Prain – sítina drobounká

Juncus ranarius J. O. E. Perrier et Songeon – sítina slanomilná

Juncus sphaerocarpus Nees – sítina kulatoplodá

Juncus squarrosus L. – sítina kostrbatá

Juncus subnodulosus Schrank – sítina slatinná

Juncus tenageia L. f. – sítina rybniční

Juncus tenuis Willd. – sítina tenká

Juncus trifidus L. – sítina trojklaná

Juniperus chinensis L. – jalovec čínský

Juniperus communis L. – jalovec obecný

Juniperus communis subsp. alpina Čelak. – jalovec obecný nízký

Juniperus sabina L. – jalovec chvojka

Juniperus virginiana L. – jalovec virginský

Jurinea cyanoides (L.) Rchb. – sinokvět chrpovitý

Jurinea mollis (L.) Rchb. – sinokvět měkký

Kerria japonica (L.) DC. – zákula japonská

Kickxia elatine (L.) Dumort. – úporek hrálovitý

Kickxia spuria (L.) Dumort. – úporek pochybný

Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. – chrastavec rolní

Knautia arvensis subsp. pannonica (Heuff.) O. Schwarz – chrastavec

rolní panonský

Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia (Szabó) O. Schwarz –

chrastavec rolní krkonošský

Knautia arvensis subsp. serpentinicola Smejkal ined. – chrastavec rolní

hadcový

Knautia dipsacifolia (Schrank) Kreutzer – chrastavec lesní

Knautia drymeia Heuffel – chrastavec křovištní

Knautia kitaibelii (Schult.) Borbás – chrastavec Kitaibelův

Knautia ×posoniensis Degen – chrastavec bratislavský

Kochia laniflora (S. G. Gmel.) Borbás – bytel vlnokvětý

Kochia prostrata (L.) Schrad. – bytel rozprostřený

Kochia scoparia (L.) Schrader – bytel metlatý

Kochia scoparia subsp. densiflora (Moq.) Aellen – bytel metlatý

hustokvětý

Koeleria glauca (Schrad.) DC. – smělek sivý

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. – smělek štíhlý

Koeleria pseudocristata Domin

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv. – smělek jehlancovitý

Kolkwitzia amabilis Graebn. – kolkwitzie krásná

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. – bělostník růţkatý

Laburnum anagyroides Medik. – štědřenec odvislý

Lactuca perennis L. – locika vytrvalá

Lactuca quercina L. – locika dubová

Lactuca saligna L. – locika vrbová

Lactuca sativa L. – locika setá (salát)

Lactuca serriola L. – locika kompasová

Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – locika tatarská

Lactuca viminea (L.) J. Presl et C. Presl – locika prutnatá

Lactuca virosa L. – locika jedovatá

Lagurus ovatus L. – zaječí ocásek vejčitý

Lamarckia aurea – zlatochvost zlatý

Lamium album L. – hluchavka bílá

Lamium amplexicaule L. – hluchavka objímavá

Lamium hybridum Vill. – hluchavka zkříţená

Lamium maculatum L. – hluchavka skvrnitá

Lamium moluccellifolium Fr. – hluchavka prostřední

Lamium orvala L. – hluchavka šalvějová

Lamium purpureum L. – hluchavka nachová

Lappula patula (Lehm.) Menyh. – strošek rozkladitý

Lappula semicincta (Steven) Popov – strošek polopásý

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – strošek pomněnkový

Lapsana communis L. – kapustka obecná

Larix decidua Mill. – modřín opadavý

Larix kaempferi (Lamb.) Carriere – modřín japonský

Laser trilobum (L.) Borkh. – timoj trojlaločný

Laserpitium archangelica Wulfen – hladýš andělikový

Laserpitium latifolium L. – hladýš širolistý

Laserpitium prutenicum L. – hladýš pruský

Lastrea limbosperma (All.) Holub et Pouzar – pérnatec horský

Lathraea squamaria L. – podbílek šupinatý

Lathyrus annuus L. – hrachor roční

Lathyrus aphaca L. – hrachor pačočkový

Lathyrus articulatus L. – hrachor článkovaný

Lathyrus cicera L. – hrachor cizrnový

Lathyrus clymenum L. – hrachor popínavý

Lathyrus heterophyllus L. – hrachor různolistý

Lathyrus hirsutus L. – hrachor chlupatý

Lathyrus latifolius L. – hrachor širolistý

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler – hrachor horský

Lathyrus niger (L.) Bernh. – hrachor černý

Lathyrus nissolia L. – hrachor trávolistý

Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják – hrachor trávolistý

pýřitý

Lathyrus ochrus (L.) DC. – hrachor ţlutoplodý

Lathyrus odoratus L. – hrachor vonný

Lathyrus palustris L. – hrachor bahenní

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke – hrachor panonský

Lathyrus pannonicus subsp. collinus (J. Ortmann) Soó – hrachor

panonský chlumní

Lathyrus pisiformis L. – hrachor hrachovitý

Lathyrus pratensis L. – hrachor luční

Lathyrus sativus L. – hrachor setý

Lathyrus sylvestris L. – hrachor lesní

Lathyrus tingitanus L. – hrachor tangerský

Lathyrus tuberosus L. – hrachor hlíznatý

Lathyrus vernus (L.) Bernh. – hrachor jarní

Lavandula angustifolia Mill. – levandule lékařská

Lavatera thuringiaca L. – slézovec durynský

Lavatera trimestris L. – slézovec tříměsíční

Ledum palustre L. – rojovník bahenní

Leersia oryzoides (L.) Sw. – tajnička rýţovitá

Legousia hybrida (L.) Delarbre – zrcadlovka různobarvá

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix – zrcadlovka Venušina

Lemna gibba L. – okřehek hrbatý

Lemna minor L. – okřehek menší

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth – okřehek nejmenší

Lemna trisulca L. – okřehek trojbrázdý

Lemna turionifera Landolt – okřehek červený

Lens culinaris Medik. – čočka kuchyňská

Leontodon autumnalis L. – máchelka podzimní

Leontodon hispidus L. – máchelka srstnatá

Leontodon hispidus subsp. glabratus (W. D. J. Koch) Holub – máchelka

srstnatá olysalá

Leontodon incanus (L.) Schrank – máchelka šedá

Leontodon saxatilis Lam. – máchelka pampeliškovitá

Leontopodium alpinum Cass. – plesnivec alpský

Leonurus cardiaca L. s.l. – srdečník obecný

Leonurus japonica Houtt. – buřina japonská

Leonurus marrubiastrum L. – buřina jablečníkovitá

Lepidium campestre (L.) R. Br. – řeřicha chlumní

Lepidium densiflorum Schrad. – řeřicha hustokvětá

Lepidium heterophyllum Benth. – řeřicha různolistá

Lepidium latifolium L. – řeřicha širolistá

Lepidium perfoliatum L. – řeřicha prorostlá

Lepidium ruderale L. – řeřicha rumní

Lepidium sativum L. – řeřicha setá

Lepidium virginicum L. – řeřicha virginská

Leptochloa chinensis Nees

Leptochloa fasciculata (Lam.) A. Gray

Leptochloa filiformis (Lam.) P. Beauv.

Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev – luhovnice pozdní

Leucanthemum ircutianum DC. – kopretina irkutská

Leucanthemum margaritae (Jáv.) Zelený – kopretina panonská

Leucanthemum vulgare Lam. – kopretina bílá

Leucojum aestivum L. – bledule letní

Leucojum vernum L. – bledule jarní

Leucosinapis alba (L.) Spach – hořčice setá

Leucosinapis dissecta (Lag.) Zelený – hořčice rozeklaná

Levisticum officinale W. D. J. Koch – libeček lékařský

Leymus arenarius (L.) Hochst. – ječmenice písečná

Libanotis pyrenaica (L.) Bourgeau – ţebřice pyrenejská

Ligularia sibirica (L.) Cass. – popelivka sibiřská

Ligusticum mutellina (L.) Crantz – koprníček bezobalný

Ligustrum ovalifolium Hassk. – ptačí zob vejčitolistý

Ligustrum vulgare L. – ptačí zob obecný

Lilium bulbiferum L. – lilie cibulkonosná

Lilium candidum L. – lilie bělostná

Lilium martagon L. – lilie zlatohlavá

Lilium regale Wilson

Lilium tigrinum Ker. Gawl. – lilie tygrovaná

Limodorum abortivum (L.) Sw. – hnědenec zvrhlý

Limonium sinuatum (L.) Mill. – limonka chobotnatá

Limosella aquatica L. – blatěnka vodní

Linaria arvensis (L.) Desf. – lnice rolní

Linaria genistifolia (L.) Mill. – lnice kručinkolistá

Linaria purpurea (L.) Mill. – lnice nachová

Linaria repens (L.) Mill. – lnice plazivá

Linaria vulgaris Mill. – lnice květel

Lindernia dubia (L.) Pennell – puštička pochybná

Lindernia procumbens (Krock.) Borbás – puštička pouzdernatá

Linnaea borealis L. – zimozel severní

Linum austriacum L. – len rakouský

Linum catharticum L. – len počistivý

Linum flavum L. – len ţlutý

Linum hirsutum L. – len chlupatý

Linum perenne L. – len vytrvalý

Linum tenuifolium L. – len tenkolistý

Linum usitatissimum L. – len setý

Liparis loeselii (L.) Rich. – hlízovec Loeselův

Liriodendron tulipifera L. – liliovník tulipánokvětý

Listera cordata (L.) R. Br. – bradáček srdčitý

Listera ovata (L.) R. Br. – bradáček vejčitý

Lithospermum arvense L. – kamejka rolní

Lithospermum officinale L. – kamejka lékařská

Lithospermum purpurocaeruleum L. – kamejka modronachová

Littorella uniflora (L.) Asch. – pobřeţnice jednokvětá

Lobelia erinus L. – lobelka modrá

Lobularia maritima (L.) Desv. – tařicovka přímořská

Lolium loliaceum (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz. – jílek cizí

Lolium multiflorum Lam. – jílek mnohokvětý

Lolium perenne L. – jílek vytrvalý

Lolium remotum Schrank – jílek oddálený

Lolium rigidum Gaudin – jílek tuhý

Lolium temulentum L. – jílek mámivý

Lonicera caerulea L. – zimolez modrý

Lonicera caprifolium L. – zimolez kozí list

Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxton – zimolez vonný

Lonicera involucrata Spreng. – zimolez zákrovečný

Lonicera nigra L. – zimolez černý

Lonicera nitida E. H. Wilson – zimolez lesklý

Lonicera periclymenum L. – zimolez ovíjivý

Lonicera pileata Oliv. – zimolez fialový

Lonicera tatarica L. – zimolez tatarský

Lonicera xylosteum L. – zimolez obecný

Loranthus europaeus Jacq. – ochmet evropský

Lotus borbasii Ujhelyi – štírovník Borbásův

Lotus corniculatus L. – štírovník růţkatý

Lotus tenuis Willd. – štírovník tenkolistý

Lotus uliginosus Schkuhr – štírovník baţinný

Ludwigia palustris (L.) Elliott – zakucelka bahenní

Lunaria annua L. – měsíčnice roční

Lunaria rediviva L. – měsíčnice vytrvalá

Lupinus albus L. – lupina bílá

Lupinus angustifolius L. – lupina úzkolistá

Lupinus luteus L. – lupina ţlutá

Lupinus polyphyllus Lindl. – lupina mnoholistá

Luronium natans (L.) Rafin. – ţabníček vzplývavý

Luzula campestris (L.) DC. s.str. – bika ladní

Luzula divulgata Kirschner – bika obecná

Luzula luzulina (Vill.) Racib. – bika ţlutavá

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott – bika bělavá

Luzula luzuloides subsp. rubella (Mert. et W. D. J. Koch) Holub – bika

bělavá měděná

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – bika mnohokvětá

Luzula nivea (L.) DC. – bika sněhobílá

Luzula pallescens Sw. – bika bledavá

Luzula pilosa (L.) Willd. – bika chlupatá

Luzula spicata (L.) DC. – bika klasnatá

Luzula sudetica (Willd.) Schult. – bika sudetská

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin – bika lesní

Lychnis chalcedonica L. – kohoutek plamenný

Lychnis coronaria (L.) Desr. – kohoutek věncový

Lychnis flos-cuculi L. – kohoutek luční

Lychnis flos-jovis (L.) Desr. – kohoutek Jovišův

Lychnis viscaria L. – smolnička obecná

Lycium barbarum L. – kustovnice cizí

Lycopodiella inundata (L.) Holub – plavuňka zaplavovaná

Lycopodium annotinum L. – plavuň pučivá

Lycopodium clavatum L. – plavuň vidlačka

Lycopsis arvensis L. – prlina rolní

Lycopsis arvensis subsp. orientalis (L.) Kusn. – prlina rolní východní

Lycopus europaeus L. – karbinec evropský

Lycopus europaeus subsp. menthifolius (Mabille) Skalický – karbinec

evropský mátolistý

Lycopus exaltatus L. fil. – karbinec statný

Lysimachia nemorum L. – vrbina hajní

Lysimachia nummularia L. – vrbina penízková

Lysimachia punctata L. – vrbina tečkovaná

Lysimachia thyrsiflora L. – vrbina kytkokvětá

Lysimachia vulgaris L. – vrbina obecná

Lythrum hyssopifolia L. – kyprej yzopolistý

Lythrum junceum Banks et Sol.

Lythrum salicaria L. – kyprej vrbice

Lythrum virgatum L. – kyprej prutnatý

Macleaya cordata (Willd.) R. Br.

Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid. – maklura oranţová

Madia sativa Molina – madie setá

Magnolia acuminata (L.) L. – šácholan zašpičatělý

Magnolia kobus DC. – šácholan japonský

Magnolia hypoleuca (L.) L. – šácholan obvejčitý

Magnolia stellata (Siebold et Zucc.) Maxim. – šácholan hvězdovitý

Magnolia ×soulangeana Soul.-Bod. – šácholan Soulangeův

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – mahónie cesmínolistá

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – pstroček dvoulistý

Majorana hortensis Moench – majoránka zahradní

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – měkčilka jednolistá

Malcolmia africana (L.) R. Br. – večernička africká

Malcolmia bicolor Boiss. et Heldr. – večernička dvoubarvá

Malcolmia chia (L.) DC. – večernička chioská

Malcolmia maritima (L.) R. Br. – večernička přímořská

Malope trifida Cav. – slézovka trojklaná

Malus baccata (L.) Borkh. – jabloň drobnoplodá

Malus domestica Borkh. – jabloň domácí

Malus floribunda Van Houtte – jabloň mnohokvětá

Malus sylvestris Mill. – jabloň lesní

Malus ×purpurea (Barbier et al.) Rehder – jabloň purpurová

Malva alcea L. – sléz velkokvětý

Malva crispa (L.) L. – sléz kadeřavý

Malva moschata L. – sléz piţmový

Malva neglecta Wallr. – sléz přehlíţený

Malva parviflora L. – sléz malokvětý

Malva pusilla Sm. – sléz nizounký

Malva sylvestris L. – sléz lesní

Malva verticillata L. – sléz přeslenitý

Mantisalca salmantica (L.) Briq. – hispanka prutnatá

Marrubium peregrinum L. – jablečník cizí

Marrubium vulgare L. – jablečník obecný

Matricaria discoidea DC. – heřmánek terčovitý

Matricaria recutita L. – heřmánek pravý

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – pérovník pštrosí

Matthiola incana (L.) W. T. Aiton – fiala šedivá

Matthiola longipetala subsp. bicornis (Sm.) P. W. Ball – fiala

dlouhoplátečná dvourohá

Matthiola longipetala subsp. longipetala – fiala dlouhoplátečná pravá

Medicago arabica (L.) Huds. – tolice arabská

Medicago disciformis DC. – tolice terčoplodá

Medicago falcata L. – tolice srpovitá

Medicago lupulina L. – tolice dětelová

Medicago minima (L.) L. – tolice nejmenší

Medicago orbicularis (L.) Bartal. – tolice okrouhloplodá

Medicago polymorpha L. – tolice mnohotvará

Medicago prostrata Jacq. – tolice rozprostřená

Medicago rigidula (L.) All. – tolice přitvrdlá

Medicago sativa L. – tolice setá (vojtěška)

Medicago ×varia Martyn – tolice měňavá

Melampyrum arvense L. – černýš rolní

Melampyrum barbatum Willd. – černýš bradatý

Melampyrum bohemicum A. Kern. – černýš český

Melampyrum cristatum L. – černýš hřebenitý

Melampyrum cristatum var. solstitiale (Ronniger) Maly – černýš

hřebenitý časný

Melampyrum nemorosum L. – černýš hajní pravý

Melampyrum nemorosum var. praecox Štech – černýš hajní časný

Melampyrum pratense L. – černýš luční

Melampyrum sylvaticum L. – černýš lesní

Melica altissima L. – strdivka vysoká

Melica ciliata L. – strdivka brvitá

Melica nutans L. – strdivka nicí

Melica picta K. Koch – strdivka zbarvená

Melica transsilvanica Schur – strdivka sedmihradská

Melica uniflora Retz. – strdivka jednokvětá

Melilotus albus Medik. – komonice bílá

Melilotus altissimus Thuill. – komonice nejvyšší

Melilotus indicus (L.) All. – komonice indická

Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. – komonice zubatá

Melilotus messanensis (L.) All. – komonice sicilská

Melilotus officinalis (L.) Pall. – komonice lékařská

Melilotus sulcatus Desf. – komonice brázditá

Melilotus wolgicus Poir. – komonice povolţská

Melissa officinalis L. – meduňka lékařská

Melittis melissophyllum L. – medovník meduňkolistý

Mentha aquatica L. – máta vodní

Mentha arvensis L. – máta rolní

Mentha ×dalmatica Tausch – máta dalmatská

Mentha ×dumetorum Schult. – máta křovištní

Mentha ×gracilis Sole – máta jemná

Mentha longifolia (L.) L. – máta dlouholistá

Mentha ×niliaca Jacq. – máta hebká

Mentha ×piperita L. – máta peprná

Mentha ×rotundifolia (L.) Huds. – máta huňatá

Mentha spicata L. – máta klasnatá

Mentha spicata subsp. condensata (Briq.) Greuter et Burdet – máta

klasnatá východní

Mentha suaveolens Ehrh. – máta vonná

Mentha ×verticillata L. – máta přeslenitá

Menyanthes trifoliata L. – vachta trojlistá

Mercurialis annua L. – baţanka roční

Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe – baţanka vejčitá

Mercurialis perennis L. – baţanka vytrvalá

Mespilus germanica L. – mišpule obecná

Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng – metasekvoje čínská

Meum athamanticum Jacq. – koprník štětinolistý

Mibora minima (L.) Desv. – trpaslička nejmenší

Microrrhinum littorale (Willd.) Speta – hledíček pobřeţní

Microrrhinum minus (L.) Fourr. – hledíček menší

Milium effusum L. – pšeníčko rozkladité

Mimulus guttatus DC. – kejklířka skvrnitá

Mimulus moschatus Lindl. – kejklířka piţmová

Minuartia caespitosa (Willd.) Degen – kuřička hercynská

Minuartia corcontica Dvořáková – kuřička krkonošská

Minuartia fastigiata (Sm.) Rchb. – kuřička svazčitá

Minuartia glaucina Dvořáková – kuřička nasivělá

Minuartia setacea (Thuill.) Hayek – kuřička štětinkatá

Minuartia smejkalii Dvořáková – kuřička hadcová

Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. – kuřička lepkavá

Miscanthus sinensis Andersson – ozdobnice čínská

Misopates orontium (L.) Rafin. – šklebivec přímý

Moehringia muscosa L. – mateřka mechovitá

Moehringia trinervia (L.) Clairv. – mateřka trojţilná

Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – bělička

vzpřímená

Molinia arundinacea Schrank – bezkolenec rákosovitý

Molinia caerulea (L.) Moench – bezkolenec modrý

Moneses uniflora (L.) A. Gray – jednokvítek velekvětý

Monolepis nuttalliana (Schult.) Greene – podivka trojklaná

Monotropa hypophegea Wallr. – hnilák lysý

Monotropa hypopitys L. – hnilák smrkový

Montia arvensis Wallr. – zdrojovka rolní

Montia fontana L. s. str. – zdrojovka hladkosemenná

Montia hallii (A. Gray) Greene – zdrojovka potoční

Montia hallii var. variabilis (Walters) Holub

Morus alba L. – morušovník bílý

Morus nigra L. – morušovník černý

Muscari armeniacum Baker – modřenec arménský

Muscari botryoides (L.) Mill. – modřenec širolistý

Muscari comosum (L.) Mill. – modřenec chocholatý

Muscari neglectum Ten. – modřenec hroznatý

Muscari tenuiflorum Tausch – modřenec tenkokvětý

Myagrum perfoliatum L. – povázka prorostlá

Mycelis muralis (L.) Dumort. – mléčka zední

Myosotis arvensis (L.) Hill – pomněnka rolní

Myosotis brevisetacea (R. Schust.) Holub – pomněnka štětinkatá

Myosotis caespitosa Schultz – pomněnka trsnatá

Myosotis discolor Pers. – pomněnka různobarvá

Myosotis nemorosa Besser – pomněnka hajní

Myosotis palustris (L.) L. – pomněnka bahenní

Myosotis palustris subsp. laxiflora (Rchb.) Schübl. et Martens –

pomněnka bahenní volnokvětá

Myosotis ramosissima Schult. – pomněnka chlumní

Myosotis sparsiflora Pohl – pomněnka řídkokvětá

Myosotis stenophylla Knaf – pomněnka úzkolistá

Myosotis stricta Roem. et Schult. – pomněnka drobnokvětá

Myosotis sylvatica Hoffm. – pomněnka lesní

Myosoton aquaticum (L.) Moench – křehkýš vodní

Myosurus minimus L. – myší ocásek nejmenší

Myricaria germanica (L.) Desv. – ţidoviník německý

Myriophyllum alterniflorum DC. – stolístek střídavokvětý

Myriophyllum spicatum L. – stolístek klasnatý

Myriophyllum verticillatum L. – stolístek přeslenatý

Myrrhis odorata (L.) Scop. – čechřice vonná

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon – čechřina uzlinatá

Najas marina L. – řečanka přímořská

Najas minor All. – řečanka menší

Narcissus poëticus L. – narcis bílý

Narcissus pseudonarcissus L. – narcis ţlutý

Nardus stricta L. – smilka tuhá

Narthecium ossifragum (L.) Huds. – liliovec kostilomka

Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. – potočnice drobnolistá

Nasturtium officinale R. Br. – potočnice lékařská

Nasturtium ×sterile (Airy Shaw) Oefelein – potočnice zkříţená

Nemophila menziesii Hook. f. et Arn. – hajnička Menziesova

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – hlístník hnízdák

Nepeta cataria L. – šanta kočičí

Nepeta ×faasenii Stearn – šanta zkříţená

Nepeta grandiflora M. Bieb. – šanta velkokvětá

Nepeta nuda L. – šanta lesostepní

Nepeta racemosa Lam. – šanta hroznovitá

Neslia paniculata (L.) Desv. – řepinka latnatá

Nicandra physalodes (L.) P. Gaertn. – lilík mochyňovitý

Nicotiana alata Link et Otto – tabák křídlatý

Nicotiana rustica L. – tabák selský

Nicotiana tabacum L. – tabák virginský

Nigella arvensis L. – černucha rolní

Nigella damascena L. – černucha damašská

Nigella sativa L. – černucha setá

Nonea lutea (Desr.) DC. – pipla ţlutá

Nonea pulla (L.) DC. – pipla osmahlá

Nonea rosea (M. Bieb.) Link – pipla růţová

Notholaena marantae (L.) Desv. – podmrvka hadcová

Nuphar lutea (L.) Sm. – stulík ţlutý

Nuphar pumila (Timm) DC. – stulík malý

Nymphaea alba L. – leknín bílý

Nymphaea candida J. Presl – leknín bělostný

Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze – plavín štítnatý

Ocimum basilicum L. – bazalka vonná

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. – zdravínek jarní

Odontites vernus subsp. serotinus (Dumort.) Corb. – zdravínek jarní

pozdní

Oenanthe aquatica (L.) Poiret – halucha vodní

Oenanthe fistulosa L. – halucha dutá

Oenanthe silaifolia M. Bieb. – halucha koromáčolistá

Oenothera acutifolia Rostański – pupalka ostrolistá

Oenothera ammophila Focke – pupalka pískomilná

Oenothera biennis L. – pupalka dvouletá

Oenothera canovirens E.S. Steele – pupalka šedozelená

Oenothera depressa Greene – pupalka vrbolistá

Oenothera fallax Renner – pupalka klamná

Oenothera flava subsp. taraxacoides (Wooton et Standl.) W. L. Wagner

Oenothera glazioviana Micheli – pupalka rudokališní

Oenothera hoelscheri Rostański – pupalka Hölscherova

Oenothera issleri Rostański – pupalka Isslerova

Oenothera missouriensis Sims – pupalka missourská

Oenothera moravica V. Jehlík et Rostański – pupalka moravská

Oenothera oakesiana (A. Gray) S. Watson et J. M. Coult. – pupalka nicí

Oenothera parviflora L. – pupalka malokvětá

Oenothera pycnocarpa G. F. Atk. et Bartlett – pupalka chicagská

Oenothera rosea Ait. – pupalka růţová

Oenothera rubricaulis Kleb. – pupalka červenostonká

Oenothera stricta Link – pupalka tuhá

Oenothera subterminalis R. R. Gates – pupalka slezská

Oenothera tetragona Roth – pupalka sivá

Oenothera victorini R. R. Gates et Catches. – pupalka Victorinova

Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank – pupkovec pomněnkový

Omphalodes verna Moench – pupkovec jarní

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – vičenec písečný

Onobrychis viciifolia Scop. – vičenec ligrus

Ononis arvensis L. – jehlice rolní

Ononis repens L. – jehlice plazivá

Ononis spinosa L. – jehlice trnitá

Onopordum acanthium L. – ostropes trubil

Onosma arenaria Waldst. et Kit. – ruměnice písečná

Ophioglossum vulgatum L. – hadí jazyk obecný

Ophrys apifera Huds. – tořič včelonosný

Ophrys holoserica subsp. holubyana (András.) Dostál – tořič

čmelákovitý Holubyho

Ophrys insectifera L. – tořič hmyzonosný

Ophrys sphegodes Mill. – tořič pavoukonosný

Opuntia phaeacantha Engelm. – opuncie hnědoostná

Orchis coriophora L. – vstavač štěničný

Orchis mascula L. – vstavač muţský

Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó – vstavač muţský

znamenaný

Orchis militaris L. – vstavač vojenský

Orchis morio L. – vstavač kukačka

Orchis pallens L. – vstavač bledý

Orchis palustris Jacq. – vstavač bahenní

Orchis purpurea Huds. – vstavač nachový

Orchis tridentata Scop. – vstavač trojzubý

Orchis ustulata L. – vstavač osmahlý

Origanum vulgare L. – dobromysl obecná

Origanum vulgare subsp. prismaticum (Gaudin) Arcang. – dobromysl

obecná klasnatá

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. – paprska velkokvětá

Ornithogalum boucheanum (Kunth.) Asch. – snědek hřebenitý

Ornithogalum brevistylum Wolfner – snědek krátkočnělečný

Ornithogalum divergens Boreau – snědek rozkladitý

Ornithogalum kochii Parl. – snědek Kochův

Ornithogalum nutans L. – snědek nicí

Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (A. Kern.) Hegi –

snědek pyrenejský kulatoplodý

Ornithogalum umbellatum L. – snědek chocholičnatý

Ornithopus compressus L. – ptačí noha smáčknutá

Ornithopus perpusillus L. – ptačí noha maličká

Ornithopus sativus Brot. – ptačí noha setá (seradela)

Orobanche alba Willd. – záraza bílá

Orobanche alba subsp. major (Čelak.) Zázvorka – záraza bílá šalvějová

Orobanche alsatica Kirschl. – záraza alsaská

Orobanche arenaria Borkh. – záraza písečná

Orobanche artemisiae-campestris Gaudin – záraza šupinatá

Orobanche caesia Rchb. – záraza sivá

Orobanche caryophyllacea Sm. – záraza hřebíčková

Orobanche coerulescens Stephan – záraza namodralá

Orobanche elatior Sutton – záraza vyšší

Orobanche flava F. W. Schultz – záraza devětsilová

Orobanche gracilis Sm. – záraza štíhlá

Orobanche kochii F. W. Schultz – záraza zardělá

Orobanche lutea Baumg. – záraza ţlutá

Orobanche minor Sm. – záraza menší

Orobanche picridis F. W. Schultz – záraza hořčíková

Orobanche purpurea Jacq. – záraza nachová

Orobanche purpurea subsp. bohemica (Čelak.) Kubát – záraza

nachová česká

Orobanche ramosa L. – záraza větevnatá

Orobanche reticulata Wallr. – záraza síťnatá

Orobanche teucrii Holandre – záraza oţanková

Orthantha lutea (L.) Wettst. – zahořanka ţlutá

Orthilia secunda (L.) House – hruštice jednostranná

Oryza sativa L. – rýţe setá

Osmunda regalis L. – podezřeň královská

Oxalis acetosella L. – šťavel kyselý

Oxalis corniculata L. – šťavel růţkatý

Oxalis corniculata var. repens (Thunb.) Zucc. – šťavel růţkatý plazivý

Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth – šťavel cibulkatý

Oxalis dillenii Jacq. – šťavel prérijní

Oxalis fontana Bunge – šťavel evropský

Oxalis latifolia Humb., Bonpl. et Kunth – šťavel širolistý

Oxalis pes-caprae L. – šťavel kozí noha

Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet – listenatka nocenkovitá

Oxycoccus microcarpus Rupr. – klikva maloplodá

Oxycoccus palustris Pers. – klikva bahenní

Oxytropis pilosa (L.) DC. – vlnice chlupatá

Paeonia lactiflora Pall. – pivoňka čínská

Paeonia officinalis L. – pivoňka lékařská

Paeonia suffruticosa Andrews – pivoňka keřovitá

Panicum capillare subsp. barbipulvinatum (Nash) Tzvelev – proso

vláskovité rozkladité

Panicum capillare L. – proso vláskovité

Panicum dichotomiflorum Michx. – proso vidlicokvěté

Panicum miliaceum L. – proso seté

Panicum miliaceum subsp. agricola H. Scholz et Mikoláš – proso seté

polní

Panicum miliaceum subsp. ruderale (Kitagawa) Tzvelev – proso seté

rumištní

Panicum obtusum Humb., Bonpl. et Kunth

Panicum scribneranum Lam.

Papaver argemone L. – mák polní

Papaver bracteatum Lindl. – mák listenatý

Papaver confine Jord. – mák časný

Papaver croceum Ledeb. – mák šarlatový

Papaver dubium L. – mák pochybný

Papaver hybridum L. – mák zvrhlý

Papaver lecoqii Lamotte – mák Lecoqův

Papaver maculosum Schur. – mák bělokvětý

Papaver maculosum subsp. austromoravicum (Kubát) Kubát – mák

bělokvětý jihomoravský

Papaver orientale L. – mák východní

Papaver pseudo-orientale (Fedde) Medw. – mák zahradní

Papaver rhoeas L. – mák vlčí

Papaver somniferum L. – mák setý

Parentucellia viscosa (L.) Caruel – světličník lepkavý

Parietaria judaica L. – drnavec palestinský

Parietaria officinalis L. – drnavec lékařský

Parietaria pensylvanica Willd. – drnavec pensylvánský

Paris quadrifolia L. – vraní oko čtyřlisté

Parnassia palustris L. – tolije bahenní

Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch – loubinec popínavý

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – loubinec pětilistý

Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. – loubinec

trojlaločný

Pastinaca sativa L. – pastinák setý

Pastinaca sativa subsp. urens (Godr.) Čelak. – pastinák setý tmavý

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. – pavlovnie plstnatá

Pedicularis exaltata Bunge – všivec statný

Pedicularis palustris L. – všivec bahenní

Pedicularis sceptrum-carolinum L. – všivec ţezlovitý

Pedicularis sudetica Willd. – všivec krkonošský

Pedicularis sylvatica L. – všivec lesní

Peltaria alliacea Jacq. – štítenka česneková

Pentaglottis sempervirens (L.) L. W. Bailey – pilátka vţdyzelená

Peplis portula L. – kaluţník šruchový

Persicaria amphibia (L.) Delarbre – rdesno obojţivelné

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre – rdesno peprník

Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray – rdesno blešník

Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri (Opiz) Soják – rdesno blešník

skvrnité

Persicaria lapathifolia subsp. pallida (With.) Á. Löve – rdesno blešník

bledé

Persicaria maculosa S. F. Gray – rdesno červivec

Persicaria minor (Huds.) Opiz – rdesno menší

Persicaria mitis (Schrank) Assenov – rdesno řídkokvěté

Persicaria orientalis (L.) Spach – rdesno východní

Persicaria pensylvanica (L.) M. Gómez – rdesno pensylvánské

Persicaria polystachya (Meisn.) H. Gross – rdesno mnohoklasé

Petasites albus (L.) Gaertn. – devětsil bílý

Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – devětsil

lékařský

Petasites japonicus (Siebold et Zucc.) F. W. Schmidt – devětsil

japonský

Petasites kablikianus Bercht. – devětsil Kablíkové

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood – hvozdíček prorostlý

Petrorhagia saxifraga (L.) Link – hvozdíček lomikamenovitý

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill – petrţel obecná

Petunia ×atkinsiana D. Don – petúnie zahradní

Peucedanum alsaticum L. – smldník alsaský

Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. – smldník písečný

Peucedanum austriacum (Jacq.) W. D. J. Koch – smldník rakouský

Peucedanum carvifolia Vill. – smldník kmínolistý

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. – smldník jelení

Peucedanum officinale L. – smldník lékařský

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – smldník olešníkový

Peucedanum palustre (L.) Moench – smldník bahenní

Phacelia tanacetifolia Benth. – svazenka vratičolistá

Phalaris arundinacea L. – chrastice rákosovitá

Phalaris brachystachys Link

Phalaris coerulescens Desf.

Phalaris canariensis L. – chrastice kanárská

Phalaris minor Retz.

Phalaris paradoxa L.

Phaseolus coccineus L. – fazol šarlatový

Phaseolus vulgaris L. – fazol obecný

Phegopteris connectilis (F. Michx.) Watt – bukovinec osladičovitý

Philadelphus coronarius L. – pustoryl věncový

Phleum alpinum L. – bojínek alpský

Phleum bertolonii DC. – bojínek hlíznatý

Phleum paniculatum Huds. – bojínek latnatý

Phleum phleoides (L.) H. Karst. – bojínek tuhý

Phleum pratense L. – bojínek luční

Phleum subulatum (Savi) Asch. et Graebn. – bojínek šídlovitý

Phlomis tuberosa L. – sápa hlíznatá

Phlox drummondii Hook. – plamenka Drummondova

Phlox paniculata L. – plamenka latnatá

Phlox subulata L. – plamenka šídlovitá

Phragmites australis (Cav.) Steud. – rákos obecný

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – jelení jazyk celolistý

Physalis angulata L. – mochyně drobnoplodá

Physalis alkekengi L. – mochyně ţidovská

Physalis angulata L. – mochyně drobnoplodá

Physalis peruviana L. – mochyně peruánská

Physalis philadelphica Lam. – mochyně duţnoplodá

Physalis pubescens L. – mochyně pýřitá

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – tavola kalinolistá

Phyteuma ×adulterinum Wallr. – zvonečník

Phyteuma nigrum F. W. Schmidt – zvonečník černý

Phyteuma orbiculare L. – zvonečník hlavatý

Phyteuma orbiculare subsp. flexuosum R. Schulz – zvonečník hlavatý

zprohýbaný

Phyteuma orbiculare subsp. montanum R. Schultz – zvonečník hlavatý

horský

Phyteuma spicatum L. – zvonečník klasnatý

Phytolacca americana L. – líčidlo americké

Phytolacca esculenta Van Houtte – líčidlo jedlé

Picea abies (L.) H. Karst. – smrk ztepilý

Picea engelmannii Engelm. – smrk Engelmannův

Picea glauca (Moench) Voss – smrk sivý

Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns et Poggenb. – smrk černý

Picea omorika (Pančić) Purk. – smrk omorika

Picea orientalis (L.) Link – smrk východní

Picea pungens Engelm. – smrk pichlavý

Picris hieracioides L. – hořčík jestřábníkovitý

Pilularia globulifera L. – míčovka kulkonosná

Pimpinella anisum L. – bedrník anýz

Pimpinella major (L.) Huds. – bedrník větší

Pimpinella saxifraga L. – bedrník obecný

Pimpinella saxifraga subsp. nigra (Mill.) Gaudin – bedrník obecný

černající

Pinguicula vulgaris L. – tučnice obecná

Pinguicula vulgaris subsp. bohemica (Krajina) Domin – tučnice obecná

česká

Pinus banksiana Lamb. – borovice Banksova

Pinus cembra L. – borovice limba

Pinus contorta Loudon – borovice pokroucená

Pinus mugo Turra – borovice kleč (kosodřevina)

Pinus nigra J. F. Arnold – borovice černá

Pinus ponderosa Lawson et C. Lawson – borovice těţká

Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi Businský – borovice

vystoupavá Skalického

Pinus rigida Mill. – borovice tuhá

Pinus uncinata subsp. uliginosa (Neumann) Businský – borovice blatka

Pinus strobus L. – borovice vejmutovka

Pinus sylvestris L. – borovice lesní (sosna)

Pinus scopulorum (Engelm.) Lemmon – borovice skalní

Pistia stratiotes L. – babelka řezanovitá

Pisum sativum L. – hrách setý

Plantago afra L. – jitrocel blešníkový

Plantago arenaria Waldst. et Kit. – jitrocel písečný

Plantago alpina L. – jitrocel alpínský

Plantago altissima L. – jitrocel nejvyšší

Plantago atrata Hoppe subsp. sudetica (Pilg.) Holub – jitrocel černavý

sudetský

Plantago coronopus L. – jitrocel vraní noţka

Plantago lanceolata L. – jitrocel kopinatý

Plantago major L. – jitrocel větší

Plantago major subsp. winteri (Wirtg.) W. Ludwig – jitrocel větší

slaniskový

Plantago maritima L. subsp. ciliata Printz – jitrocel přímořský brvitý

Plantago media L. – jitrocel prostřední

Plantago media subsp. longifolia (G. Mey.) H. Witte – jitrocel prostřední

dlouholistý

Plantago uliginosa F. W. Schmidt – jitrocel chudokvětý

Platanthera bifolia (L.) Rich. – vemeník dvoulistý

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – vemeník zelenavý

Platanus ×hispanica Münchh. – platan javorolistý

Platanus occidentalis L. – platan západní

Platanus orientalis L. – platan východní

Platycladus orientalis (L.) Franco – zeravec východní

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. – mázdřinec rakouský

Plumbago auriculata Lam. – olověnec ouškatý

Plumbago europaea L. – olověnec evropský

Poa alpina L. – lipnice alpská

Poa angustifolia L. – lipnice úzkolistá

Poa annua L. – lipnice roční

Poa annua subsp. mutabilis Chrtek et Jirásek – lipnice roční měnlivá

Poa badensis Willd. – lipnice bádenská

Poa bulbosa L. – lipnice cibulkatá

Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna (Schur) Asch. et Graebn. – lipnice

cibulkatá ladná

Poa chaixii Vill. – lipnice širolistá

Poa compressa L. – lipnice smáčknutá

Poa compressa subsp. langeana (Rchb.) Hegi – lipnice smáčknutá

Langeova

Poa humilis Hoffm. – lipnice namodralá

Poa laxa Haenke – lipnice plihá

Poa nemoralis L. – lipnice hajní

Poa nemoralis subsp. rigidula (Mert. et W. D. J. Koch) Schübl. et G.

Martens – lipnice hajní tuhá

Poa palustris L. – lipnice bahenní

Poa palustris subsp. xerotica Chrtek et Jirásek – lipnice bahenní

suchobytná

Poa pratensis L. – lipnice luční

Poa remota Forselles – lipnice oddálená

Poa riphaea (Asch. et Graebn.) Fritsch – lipnice jesenická

Poa supina Schrad. – lipnice nízká

Poa trivialis L. – lipnice obecná

Polemonium caeruleum L. – jirnice modrá

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. – kýlatka čtyřlistá

Polycnemum arvense L. – chruplavník rolní

Polycnemum heuffelii Láng – chruplavník Heuffelův

Polycnemum majus A. Braun – chruplavník větší

Polygala amara L. subsp. brachyptera (Chodat) Hayek – vítod hořký

krátkokřídlý

Polygala amarella Crantz. – vítod nahořklý

Polygala amarella subsp. austriaca (Crantz) Janch. – vítod nahořklý

rakouský

Polygala chamaebuxus L. – zimostrázek alpský

Polygala comosa L. – vítod chocholatý

Polygala major Jacq. – vítod větší

Polygala multicaulis Tausch – vítod ostrokřídlý

Polygala serpyllifolia Hosé – vítod douškolistý

Polygala vulgaris L. – vítod obecný

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. – kokořík širolistý

Polygonatum multiflorum (L.) All. – kokořík mnohokvětý

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – kokořík vonný

Polygonatum verticillatum (L.) All. – kokořík přeslenitý

Polygonum arenastrum Boreau – truskavec obecný

Polygonum aviculare L. – truskavec ptačí

Polygonum rurivagum Boreau – truskavec vesnický

Polypodium interjectum Shivas – osladič přehlíţený

Polypodium vulgare L. – osladič obecný

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. – vousec středomořský

Polystichum aculeatum (L.) Roth – kapradina laločnatá

Polystichum braunii (Spenn.) Fée – kapradina Braunova

Polystichum lonchitis (L.) Roth – kapradina hrálovitá

Populus alba L. – topol bílý (linda)

Populus balsamifera L. – topol balzámový

Populus ×berolinensis Dippel – topol berlínský

Populus ×canadensis Moench – topol kanadský

Populus ×canescens (Aiton) Sm. – topol šedý

Populus candicans Aiton – topol bělavý

Populus ×generosa Henry – topol vznešený

Populus nigra L. – topol černý

Populus simonii Carriere – topol Simonův

Populus tremula L. – topol osika (osika)

Populus trichocarpa Hook. – topol chlupatoplodý

Portulaca grandiflora Hook. – šrucha velkokvětá

Portulaca oleracea L. – šrucha zelná

Portulaca oleracea subsp. sativa (Haw.) Schübl. et G. Martens – šrucha

zelná setá

Potamogeton acutifolius Link – rdest ostrolistý

Potamogeton alpinus Balb. – rdest alpský

Potamogeton ×angustifolius J. Presl – rdest Zizův

Potamogeton berchtoldii Fieber – rdest Berchtoldův

Potamogeton coloratus Hornem. – rdest zbarvený

Potamogeton compressus L. – rdest smáčknutý

Potamogeton crispus L. – rdest kadeřavý

Potamogeton friesii Rupr. – rdest hrotitý

Potamogeton gramineus L. – rdest trávolistý

Potamogeton lucens L. – rdest světlý

Potamogeton natans L. – rdest vzplývavý

Potamogeton nodosus Poir. – rdest uzlinatý

Potamogeton obtusifolius Mert. et W. D. J. Koch – rdest tupolistý

Potamogeton perfoliatus L. – rdest prorostlý

Potamogeton polygonifolius Pourr. – rdest rdesnolistý

Potamogeton praelongus Wulfen – rdest dlouholistý

Potamogeton pusillus L. s.str. – rdest maličký

Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl. – rdest vláskovitý

Potentilla alba L. – mochna bílá

Potentilla anglica Laichard. – mochna anglická

Potentilla anserina L. – mochna husí

Potentilla arenaria Borkh. – mochna písečná

Potentilla argentea L. – mochna stříbrná

Potentilla aurea L. – mochna zlatá

Potentilla collina Wib. – mochna chlumní

Potentilla crantzii (Crantz) Fritsch subsp. serpentini (Borbás) Neumayer

– mochna Crantzova hadcová

Potentilla erecta (L.) Raeusch. – mochna nátrţník

Potentilla filiformis Vill. – mochna nitkovitá

Potentilla fruticosa L. – mochna křovitá

Potentilla heptaphylla L. – mochna sedmilistá

Potentilla inclinata Vill. – mochna šedavá

Potentilla intermedia L. – mochna prostřední

Potentilla lindackeri Tausch – mochna Lindackerova

Potentilla micrantha DC. – mochna malokvětá

Potentilla norvegica L. – mochna norská

Potentilla palustris (L.) Scop. – mochna bahenní

Potentilla patula Waldst. et Kit. – mochna rozkladitá

Potentilla recta L. – mochna přímá

Potentilla reptans L. – mochna plazivá

Potentilla rupestris L. – mochna skalní

Potentilla sterilis (L.) Garcke – mochna jahodovitá

Potentilla supina L. – mochna poléhavá

Potentilla supina subsp. paradoxa (Torr. et A. Gray) Soják – mochna

poléhavá podivná

Potentilla tabernaemontani Asch. – mochna jarní

Potentilla thuringiaca Link – mochna durynská

Prenanthes purpurea L. – věsenka nachová

Primula auricula L. – prvosenka lysá

Primula elatior (L.) Hill. – prvosenka vyšší

Primula elatior subsp. corcontica (Domin) Kovanda – prvosenka vyšší

krkonošská

Primula elatior subsp. tatrensis (Domin) Soó – prvosenka vyšší

tatranská

Primula farinosa L. – prvosenka pomoučená

Primula minima L. – prvosenka nejmenší

Primula ×pubescens Jacq. – “auricule”

Primula veris L. – prvosenka jarní (petrklíč)

Primula veris subsp. canescens (Opiz) Lüdi – prvosenka jarní šedavá

Primula vulgaris Huds. – prvosenka bezlodyţná

Prunella grandiflora (L.) Scholler – černohlávek velkokvětý

Prunella laciniata (L.) L. – černohlávek dřípený

Prunella vulgaris L. – černohlávek obecný

Prunus armeniaca L. – meruňka obecná

Prunus avium (L.) L. – třešeň ptačí (třešeň)

Prunus cerasifera Ehrh. – slivoň myrobalán (myrobalán)

Prunus cerasus L. – třešeň višeň (višeň)

Prunus domestica L. – slivoň švestka (švestka)

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb – mandloň obecná

Prunus fruticosa Pall. – třešeň křovitá

Prunus insititia L. – slivoň obecná (slíva)

Prunus japonica Thunb. – třešeň japonská

Prunus laurocerasus L. – bobkovišeň lékařská

Prunus mahaleb L. – mahalebka obecná

Prunus mahaleb subsp. simonkaii Pénzes – mahalebka obecná

Simonkaiova

Prunus padus L. – střemcha obecná

Prunus padus subsp. borealis (Schübeler) Nyman – střemcha obecná

skalní

Prunus persica (L.) Batsch – broskvoň obecná

Prunus serotina Ehrh. – střemcha pozdní

Prunus serrulata Lindl. – sakura ozdobná (sakura)

Prunus spinosa L. – trnka obecná (trnka)

Prunus subhirtella Miq.

Prunus tenella Batsch – mandloň nízká

Prunus triloba Lindl. – mandloň trojlaločná

Prunus virginiana L. – střemcha virţinská

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliardt et B. L. Burtt – protěţ

ţlutobílá

Pseudolysimachion incanum (L.) Holub – rozrazil šedivý

Pseudolysimachion maritimum (L.) Á. Löve et D. Löve – rozrazil

dlouholistý

Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber – rozrazil vstavačovitý

Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz – rozrazil klasnatý

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum (Waldst. et Kit.) Holub –

rozrazil latnatý širolistý

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve – běloprstka bělavá

Pseudotsuga glauca Mayr – douglaska sivá

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco – douglaska tisolistá

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – hasivka orličí

Pterocarya pterocarpa (Michx) Kunth – lapina jasanolistá

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – zblochanec oddálený

Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. – zblochanec veliký

Puccinellia limosa (Schur) Holmb. – zblochanec mokřadní

Pulegium vulgare Mill. – polej obecná

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. – blešník úplavičný

Pulicaria vulgaris Gaertn. – blešník obecný

Pulmonaria angustifolia L. – plicník úzkolistý

Pulmonaria mollis Hornem. – plicník měkký

Pulmonaria obscura Dumort. – plicník tmavý

Pulmonaria officinalis L. – plicník lékařský

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. austriaca Aichele et Schwegler –

koniklec alpinský bílý

Pulsatilla grandis Wender. – koniklec velkokvětý

Pulsatilla ×hackelii Pohl – koniklec Hackelův

Pulsatilla patens (L.) Mill. – koniklec otevřený

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický – koniklec luční

český

Pulsatilla slavica Reuss – koniklec slovenský

Pulsatilla vernalis (L.) Mill. – koniklec jarní

Pulsatilla vernalis var. alpestris Aichele et Schwegler – koniklec jarní

alpinský

Pulsatilla vulgaris Mill. – koniklec německý

Puschkinia scilloides Adams – puškinie ladoňkovitá

Pyracantha coccinea M. J. Roem. – hlohyně šarlatová

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – řimbaba chocholičnatá

Pyrethrum macrophyllum (Waldst. et Kit.) Willd. – řimbaba velkolistá

Pyrethrum parthenium (L.) Sm. – řimbaba obecná

Pyrola chlorantha Sw. – hruštička zelenokvětá

Pyrola media Sw. – hruštička prostřední

Pyrola minor L. – hruštička menší

Pyrola rotundifolia L. – hruštička okrouhlolistá

Pyrus communis L. – hrušeň obecná

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. – hrušeň polnička

Pyrus nivalis Jacq. – hrušeň sněhobílá

Quercus cerris L. – dub cer

Quercus dalechampii Ten. – dub ţlutavý

Quercus frainetto Ten. – dub balkánský

Quercus petraea (Matt.) Liebl. – dub zimní (drnák)

Quercus polycarpa Schur – dub mnohoplodý

Quercus pubescens Willd. – dub pýřitý (šipák)

Quercus robur L. – dub letní (křemelák)

Quercus rubra L. – dub červený

Quercus virgiliana (Ten.) Ten. – dub jadranský

Radiola linoides Roth – stozrník lnovitý

Ranunculus aconitifolius L. – pryskyřník omějolistý

Ranunculus acris L. – pryskyřník prudký

Ranunculus acris subsp. frieseanus (Jord.) Syme – pryskyřník prudký

Friesův

Ranunculus arvensis L. – pryskyřník rolní

Ranunculus auricomus L. (skupina) – pryskyřník zlatoţlutý

Ranunculus bulbosus L. – pryskyřník hlíznatý

Ranunculus cassubicus L. (skupina) – pryskyřník kašubský

Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) Sloboda (skupina) – pryskyřník

mnohotvárný

Ranunculus flammula L. – pryskyřník plamének

Ranunculus illyricus L. – pryskyřník ilyrský

Ranunculus indecorus W. Koch

Ranunculus lanuginosus L. – pryskyřník kosmatý

Ranunculus lingua L. – pryskyřník velký

Ranunculus nemorosus DC. – pryskyřník hajní

Ranunculus platanifolius L. – pryskyřník platanolistý

Ranunculus polyanthemos L. – pryskyřník mnohokvětý

Ranunculus puberulus W. Koch (skupina)

Ranunculus repens L. – pryskyřník plazivý

Ranunculus sardous Crantz – pryskyřník sardinský

Ranunculus sardous subsp. xatardii (Lapeyr.) Rouy et Foucaud –

pryskyřník sardinský hrbolkatý

Ranunculus sardous subsp. subdichotomicus Gerbault

Ranunculus sceleratus L. – pryskyřník lítý

Ranunculus stricticaulis W. Koch (skupina)

Raphanus raphanistrum L. – ředkev ohnice

Raphanus sativus L. – ředkev setá

Raphanus sativus kultivary skupiny Hybernus – ředkev setá zimní

Raphanus sativus kultivary skupiny Radicula – ředkev setá ředkvička

Rapistrum perenne (L.) All. – řepovník vytrvalý

Rapistrum rugosum (L.) All. – řepovník svraskalý

Rapistrum rugosum subsp. orientale (L.) Arcang. – řepovník svraskalý

východní

Reseda alba L. – rýt bílý

Reseda lutea L. – rýt ţlutý

Reseda luteola L. – rýt barvířský

Reseda odorata L. – rýt vonný

Reseda phyteuma L. – rýt velkokališný

Reynoutria ×bohemica Chrtek et Chrtková – křídlatka česká

Reynoutria japonica Houtt – křídlatka japonská

Reynoutria japonica var. compacta (Hook. f.) Moldenke – křídlatka

japonská tuhá

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai – křídlatka sachalinská

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. – kosatka hvězdovitá

Rhamnus cathartica L. – řešetlák počistivý

Rheum palmatum L. – reveň dlanitá

Rheum rhabarbarum L. – reveň kadeřavá

Rheum rhaponticum L. – reveň bulharská

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich – kokrhel luštinec

Rhinanthus major L. – kokrhel větší

Rhinanthus minor L. – kokrhel menší

Rhinanthus pulcher Schummel – kokrhel sličný

Rhodanthe manglesii Lindl. – časovka suchomázdřitá

Rhodiola rosea L. – rozchodnice růţová

Rhododendron ferrugineum L. – pěnišník rezavý

Rhododendron hirsutum L. – pěnišník chlupatý

Rhus hirta (L.) Sudw. – škumpa orobincová

Rhus toxicodendron L. – škumpa zákeřná

Rhynchospora alba (L.) Vahl – hrotnosemenka bílá

Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton – hrotnosemenka hnědá

Ribes alpinum L. – rybíz alpínský

Ribes aureum Pursh – meruzalka zlatá

Ribes malvaceum Sm.

Ribes nigrum L. – rybíz černý

Ribes odoratum H.L. Wendl. – meruzalka vonná

Ribes petraeum Wulfen – rybíz skalní

Ribes rubrum L. – rybíz červený

Ribes sanguineum Pursh – meruzalka krvavá

Ribes spicatum Robson – rybíz klasnatý

Ribes uva-crispa L. – srstka angrešt (angrešt)

Ribes uva-crispa subsp. grossularia (L.) Schübl. et G. Martens – srstka

angrešt ţláznatá

Ricinus communis L. – skočec obecný

Robinia pseudacacia L. – trnovník akát

Robinia viscosa Vent. – trnovník lepkavý

Rorippa amphibia (L.) Besser – rukev obojţivelná

Rorippa ×anceps (Wahlenb.) Rchb. – rukev proměnlivá

Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss – rukev křenovitá

Rorippa austriaca (Crantz) Besser – rukev rakouská

Rorippa ×hungarica Borbás – rukev uherská

Rorippa palustris (L.) Besser – rukev baţinná

Rorippa sylvestris (L.) Besser – rukev obecná

Rosa ×alba L. – růţe bílá

Rosa agrestis Savi – růţe polní

Rosa agrestis var. albiflora (Opiz) Heinr. Braun – růţe polní bělokvětá

Rosa agrestis var. gizellae (Borbás) Větvička ined. – růţe polní ţláznatá

Rosa agrestis var. schulzei Keller – růţe polní Schulzeova

Rosa arvensis Huds. – růţe rolní

Rosa canina L. – růţe šípková

Rosa canina subsp. corymbifera (Borkh.) C. Vicioso – růţe šípková

křovištní

Rosa ×centifolia L. – růţe stolistá

Rosa dumalis Bechst. – růţe podhorská

Rosa dumalis subsp. coriifolia (Fr.) P. Fourn. – růţe podhorská šedá

Rosa dumalis subsp. subcanina (H. Christ) Hayek – růţe podhorská

pašípková

Rosa dumalis subsp. subcollina (Christ) Schur – růţe podhorská

chlumní

Rosa elliptica Tausch – růţe oválnolistá

Rosa foetida J. Herm. – růţe ţlutá

Rosa gallica L. – růţe galská

Rosa glauca Pourr. – růţe sivá

Rosa hugonis Hemsl. – růţe Hugova

Rosa jundzillii Besser – růţe Jundzillova

Rosa majalis J. Herrm. – růţe májová

Rosa micrantha Sm. – růţe malokvětá

Rosa multiflora Thunb. – růţe mnohokvětá

Rosa pendulina L. – růţe převislá

Rosa rubiginosa L. – růţe vinná

Rosa rugosa Thunb. – růţe svraskalá

Rosa sericea Lindl. var. pteracantha Bean

Rosa sherardii Davies – růţe Sherardova

Rosa spinosissima L. – růţe bedrníkolistá

Rosa tomentosa Sm. – růţe plstnatá

Rosa villosa L. – růţe měkká

Rosmarinus officinalis L. – rozmarýn lékařský

Rubia tinctorum L. – mořena barvířská

Rubus acanthodes H. Hofm. – ostruţiník šídloostný

Rubus albocarpaticus Trávníček et Holub ined. – ostruţiník

bělokarpatský

Rubus allegheniensis Porter – ostruţiník alleghenský

Rubus ambrosius Trávníček et Oklejewicz – ostruţiník vznešený

Rubus amphimalacus H. E. Weber – ostruţiník hebký

Rubus angustipaniculatus Holub – ostruţiník úzkolatý

Rubus apricus Wimm. – ostruţiník lemový

Rubus armeniacus Focke – ostruţiník sladkoplodý

Rubus austromoravicus Holub – ostruţiník jihomoravský

Rubus austroslovacus Trávníček – ostruţiník jihoslovenský

Rubus barberi H. E. Weber – ostruţiník svraskalý

Rubus barrandienicus Holub et Palek – ostruţiník barrandienský

Rubus bavaricus (Focke) Utsch – ostruţiník bavorský

Rubus bertramii G. Braun – ostruţiník lichozřasený

Rubus bifrons Vest – ostruţiník dvojbarevný

Rubus bohemiicola Holub – ostruţiník český

Rubus bohemo-polonicus Trávníček et Zieliński – ostruţiník

Rubus brdensis Holub – ostruţiník brdský

Rubus caesius L. – ostruţiník jeţiník

Rubus caflischii Focke – ostruţiník Caflischův

Rubus camptostachys G. Braun – ostruţiník brvitý

Rubus canadensis L. – ostruţiník kanadský

Rubus canescens DC. – ostruţiník šedavý

Rubus capricollensis (Sprib.) Sudre – ostruţiník drobnokvětý

Rubus centrobohemicus Holub – ostruţiník středočeský

Rubus chaerophylloides Sprib. – ostruţiník nepravý

Rubus chaerophyllus Sagorski et W. Schultze – ostruţiník jemný

Rubus chamaemorus L. – ostruţiník moruška

Rubus clusii Borbás – ostruţiník tmavozelený

Rubus constrictus P. J. Müll. et Lefevre – ostruţiník staţený

Rubus crispomarginatus Holub – ostruţiník kadeřavolistý

Rubus curvaciculatus H. E. Weber – ostruţiník německý

Rubus divaricatus P. J. Müll. – ostruţiník rozkladitý

Rubus dollnensis Sprib. – ostruţiník přícestní

Rubus elatior Gremli – ostruţiník chloupkatý

Rubus epipsilos Focke – ostruţiník pošumavský

Rubus fabrimontanus Sprib. – ostruţiník jemnozubý

Rubus fasciculatus P. J. Müll. – ostruţiník svazečkovitý

Rubus flos-amygdalae Trávníček et Holub – ostruţiník mandloňokvětý

Rubus franconicus H. E. Weber – ostruţiník rumištní

Rubus fuernrohrii H. E. Weber – ostruţiník Fuernrohrův

Rubus geminatus H. E. Weber – ostruţiník hojnokvětý

Rubus gliviciensis (Sudre) Sprib. – ostruţiník hlivický

Rubus gothicus E. H. L. Krause (s.l.) – ostruţiník gótský

Rubus grabowskii Günther et al. – ostruţiník latnatý

Rubus gracilis J. Presl et C. Presl – ostruţiník huňatý

Rubus graecensis Maurer – ostruţiník sametový

Rubus graminicolor Trávníček et Holub ined. – ostruţiník trávozelený

Rubus grossus H. E. Weber – ostruţiník mohutný

Rubus guentheri Weihe (s.l.) – ostruţiník červenoţlázkatý

Rubus guttiferus Trávníček et Holub – ostruţiník kapkovitý

Rubus hadracanthos G. Braun – ostruţiník bradavkatý

Rubus henrici-egonis Holub – ostruţiník eliptický

Rubus hercynicus G. Braun (s.l.) – ostruţiník hercynský

Rubus hirtus Waldst. et Kit. (agg.) – ostruţiník srstnatý

Rubus holzfussii Spribille

Rubus hypomalacus Focke – ostruţiník krátkozubý

Rubus idaeus L. – ostruţiník maliník (maliník)

Rubus illecebrosus Focke – ostruţiník jahodnatý

Rubus indusiatus Focke – ostruţiník okrouhlý

Rubus josefianus H. E. Weber – ostruţiník dţbánský

Rubus josholubii H. E. Weber – ostruţiník Holubův

Rubus kletensis M. Lepší et P. Lepší – ostruţiník kleťský

Rubus koehleri Weihe – ostruţiník pichlavý

Rubus kuleszae Ziel. – ostruţiník Kuleszův

Rubus laciniatus Willd. – ostruţiník dřípený

Rubus lividus G. Braun – ostruţiník modrozelený

Rubus lusaticus Rostock – ostruţiník luţický

Rubus macrophyllus Weihe et Nees – ostruţiník velkolistý

Rubus micans Godr. – ostruţiník blýskavý

Rubus mollis J. Presl et C. Presl – ostruţiník měkký

Rubus montanus Lej. – ostruţiník běloplstnatý

Rubus moschus Juz. – ostruţiník mošusový

Rubus nemoralis P. J. Müll. – ostruţiník okrouhlolistý

Rubus nemorosus Hayne et Willd. – ostruţiník hajní

Rubus nessensis Hall – ostruţiník vzpřímený

Rubus nessensis subsp. scissoides H. E. Weber – ostruţiník vzpřímený

mnohoostný

Rubus occidentalis L. – ostruţiník ojíněný

Rubus odoratus L. – ostruţiník vonný

Rubus orthostachyoides H. E. Weber – ostruţiník šedolistý

Rubus orthostachys G. Braun – ostruţiník přímolatý

Rubus parthenocissus Trávníček et Holub – ostruţiník loubincový

Rubus parviflorus Nutt. – ostruţiník nutkajský

Rubus pedemontanus Pinkw. – ostruţiník ţláznatý

Rubus pericrispatus Holub et Trávníček – ostruţiník zvlněný

Rubus peripragensis Trávníček et Havlíček ined. – ostruţiník

Rubus permollissimus Havlíček, Holub et Trávníček ined. – ostruţiník

nejměkčí

Rubus perperus H. E. Weber – ostruţiník růţovokvětý

Rubus perrobustus Holub – ostruţiník statný

Rubus phoenicolasius Maxim. – ostruţiník japonský

Rubus phyllostachys P. J. Müll. – ostruţiník prolistěný

Rubus plicatus Weihe et Nees – ostruţiník řasnatý

Rubus portae-moravicae Holub et Trávníček – ostruţiník hustovětvý

Rubus posnaniensis Sprib. – ostruţiník poznaňský

Rubus praecox Bertol. s.l. – ostruţiník hruboostný

Rubus pruinosus Arrh. – ostruţiník fialovoostný

Rubus pyramidalis Kaltenb. – ostruţiník jehlancovitý

Rubus radula Weihe – ostruţiník struhákový

Rubus rudis Weihe – ostruţiník krátkoţlázkatý

Rubus salisburgensis Caflisch – ostruţiník drobnolistý

Rubus saxatilis L. – ostruţiník skalní

Rubus scaber Weihe – ostruţiník drsný

Rubus schleicheri Tratt. – ostruţiník nicí

Rubus semmonicus H. E. Weber ined. – ostruţiník lichosvazečkovitý

Rubus sendtneri Progel – ostruţiník Sendtnerův

Rubus senticosus Weihe – ostruţiník hustoostný

Rubus siemianicensis Sprib. – ostruţiník polský

Rubus silesiacus Weihe – ostruţiník slezský

Rubus sprengelii Weihe – ostruţiník tenkovětvý

Rubus sulcatus Vest – ostruţiník brázditý

Rubus sylvaticus Weihe et Nees – ostruţiník lesní

Rubus tabanimontanus Figert – ostruţiník tmavofialový

Rubus thelybatos Caflisch – ostruţiník drobný

Rubus tuberculatus Bab. – ostruţiník tlustoostný

Rubus ulmifolius Schott – ostruţiník středozemský

Rubus vestitus Weihe – ostruţiník hustochlupý

Rubus vratnensis Holub – ostruţiník kokořínský

Rubus wahlbergii Arrh. – ostruţiník Wahlbergův

Rubus wessbergii A. Pedersen et Walsemann – ostruţiník příkopový

Rubus wimmerianus (Sudre) Sprib. – ostruţiník sivofialový

Rubus xanthocarpus Bureau et Franch. – ostruţiník ţlutoplodý

Rudbeckia hirta L. – třapatka srstnatá

Rudbeckia laciniata L. – třapatka dřípatá

Rumex acetosa L. – šťovík kyselý

Rumex acetosella L. – šťovík menší

Rumex acetosella subsp. multifidus (L.) Arcang. – šťovík menší dřípený

Rumex acetosella subsp. pyrenaicus (Lapeyr.) Akeroyd – šťovík menší

krytoplodý

Rumex acetosella subsp. tenuifolius (Wallr.) Hadač et Hašek – šťovík

menší tenkolistý

Rumex alpinus L. – šťovík alpský

Rumex aquaticus L. – šťovík vodní

Rumex arifolius All. – šťovík árónolistý

Rumex brownii Campd.

Rumex confertus Willd. – šťovík stěsnaný

Rumex conglomeratus Murray – šťovík klubkatý

Rumex crispus L. – šťovík kadeřavý

Rumex dentatus L. subsp. halacsyi (Rech.) Rech. f.

Rumex ×heterophyllus Schultz – šťovík různolistý

Rumex hydrolapathum Huds. – šťovík koňský

Rumex longifolius DC. – šťovík dlouholistý

Rumex longifolius subsp. sourekii Kubát – šťovík dlouholistý Šourkův

Rumex maritimus L. – šťovík přímořský

Rumex obovatus Danser

Rumex obtusifolius L. – šťovík tupolistý

Rumex obtusifolius var. microcarpus Dierb. – šťovík tupolistý lesní

Rumex obtusifolius var. subalpinus Schur – šťovík tupolistý horský

Rumex obtusifolius var. transiens (Simonk.) Kubát – šťovík tupolistý

přechodný

Rumex palustris Sm. – šťovík bahenní

Rumex patientia L. – šťovík zahradní

Rumex rugosus Campd. – šťovík svraskalý

Rumex sanguineus L. – šťovík krvavý

Rumex scutatus L. – šťovík štítnatý

Rumex stenophyllus Ledeb. – šťovík úzkolistý

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – šťovík rozvětvený

Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f. – šťovík trojmozolný

Ruta graveolens L. subsp. hortensis (Mill.) Gams – routa vonná

Sagina apetala Ard. – úrazník brvitý

Sagina apetala subsp. erecta (Hornem.) F. Herm. – úrazník brvitý

bezkorunný

Sagina nodosa (L.) Fenzl – úrazník uzlovitý

Sagina procumbens L. – úrazník poloţený

Sagina saginoides (L.) H. Karst. – úrazník skalní

Sagina subulata (Sw.) C. Presl – úrazník šídlovitý

Sagittaria latifolia Willd. – šípatka širolistá

Sagittaria sagittifolia L. – šípatka střelolistá

Salicornia prostrata Pall. – slanoroţec rozprostřený

Salix appendiculata Vill. – vrba velkolistá

Salix acutifolia Willd. – vrba špičatolistá

Salix alba L. – vrba bílá

Salix alba L. ´Tristis´ – vrba bílá “smuteční”

Salix ´Americana´ – vrba americká

Salix aurita L. – vrba ušatá

Salix babylonica L. – vrba babylónská

Salix bicolor Willd. – vrba dvoubarvá

Salix ×blanda Andersson – vrba obloukovitá

Salix caprea L. – vrba jíva

Salix cinerea L. – vrba popelavá

Salix daphnoides Vill. – vrba lýkovcová

Salix elaeagnos Scop. – vrba šedá

Salix euxina L. – vrba křehká

Salix hastata L. – vrba hrotolistá

Salix herbacea L. – vrba bylinná

Salix lapponum L. – vrba laponská

Salix lapponum var. daphneola (Tausch) Wimm. – vrba laponská

krkonošská

Salix matsudana Koidz. ´Tortuosa´ – vrba Matsudova

Salix myrsinifolia Salisb. – vrba černající

Salix myrtilloides L. – vrba borůvkovitá

Salix pentandra L. – vrba pětimuţná

Salix purpurea L. – vrba nachová

Salix repens L. s. str. – vrba plazivá

Salix rosmarinifolia L. – vrba rozmarýnolistá

Salix ×sepulcralis Simonk. – vrba náhrobní

Salix silesiaca Willd. – vrba slezská

Salix starkeana Willd. – vrba bledá

Salix triandra L. – vrba trojmuţná

Salix triandra subsp. amygdalina (L.) Schübl. et G. Martens – vrba

trojmuţná různobarvá

Salix viminalis L. – vrba košíkářská

Salsola collina Pall. – slanobýl chlumní

Salsola kali L. subsp. rosacea Čelak. – slanobýl draselný růţičkovitý

Salvia aethiopis L. – šalvěj etiopská

Salvia austriaca Jacq. – šalvěj rakouská

Salvia glutinosa L. – šalvěj lepkavá

Salvia nemorosa L. – šalvěj hajní

Salvia officinalis L. – šalvěj lékařská

Salvia pratensis L. – šalvěj luční

Salvia reflexa Hornem. – šalvěj přehrnutá

Salvia sclarea L. – šalvěj muškátová

Salvia spinosa L. – šalvěj osténkatá

Salvia splendens Roem. et Schult. – šalvěj zářivá

Salvia verbenaca L. – šalvěj sporýšová

Salvia verticillata L. – šalvěj přeslenitá

Salvia viridis L. – šalvěj zahradní

Salvinia natans (L.) All. – nepukalka vzplývající

Sambucus ebulus L. – bez chebdí

Sambucus nigra L. – bez černý

Sambucus racemosa L. – bez červený

Samolus valerandi L. – solenka Valerandova

Sanguisorba minor Scop. – krvavec menší

Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. et Kit.) Holub – krvavec

menší měkkoostenný

Sanguisorba officinalis L. – krvavec toten

Sanicula europaea L. – ţindava evropská

Saponaria ocymoides L. – mydlice bazalkovitá

Saponaria officinalis L. – mydlice lékařská

Sarracenia purpurea L. – špirlice nachová

Satureja hortensis L. – saturejka zahradní

Saxifraga bulbifera L. – lomikámen cibulkatý

Saxifraga cymbalaria L. – lomikámen východní

Saxifraga ×geum L. – lomikámen kuklíkový

Saxifraga granulata L. – lomikámen zrnatý

Saxifraga hirculus L. – lomikámen baţinný

Saxifraga hostii Tausch – lomikámen Hostův

Saxifraga moschata Wulfen – lomikámen piţmový

Saxifraga moschata subsp. basaltica Braun-Blanq. – lomikámen

piţmový čedičový

Saxifraga oppositifolia L. – lomikámen vstřícnolistý

Saxifraga paniculata Mill. – lomikámen vţdyţivý

Saxifraga rosacea Moench – lomikámen trsnatý

Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (C. C. Gmel.) D. A. Webb –

lomikámen trsnatý křehký

Saxifraga rosacea subsp. steinmannii (Tausch) Holub – lomikámen

trsnatý vlnatý

Saxifraga rotundifolia L. – lomikámen okrouhlolistý

Saxifraga tridactylites L. – lomikámen trojprstý

Saxifraga umbrosa L. – lomikámen stinný

Saxifraga ×urbium D. A. Webb – lomikámen městský

Scabiosa canescens Waldst. et Kit. – hlaváč šedavý

Scabiosa columbaria L. – hlaváč fialový

Scabiosa lucida Vill. – hlaváč lesklý

Scabiosa lucida subsp. calcicola Bloński – hlaváč lesklý vápnomilný

Scabiosa ochroleuca L. – hlaváč ţlutavý

Scandix pecten-veneris L. – vochlice hřebenitá

Scheuchzeria palustris L. – blatnice bahenní

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze – kruţenka cizí

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – skřípinec jezerní

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla

Schoenoplectus supinus (L.) Palla – skřípinec poléhavý

Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla – skřípinec

Tabernaemontanův

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla – skřípinec trojhranný

Schoenus ferrugineus L. – šášina rezavá

Schoenus nigricans L. – šášina načernalá

Scilla amoena L. – ladoňka příjemná

Scilla bifolia L. – ladoňka dvoulistá

Scilla bifolia subsp. buekkensis (Speta) Soó – ladoňka dvoulistá

chlumní

Scilla bifolia subsp. rara Trávn. – ladoňka dvoulistá vzácná

Scilla bifolia subsp. spetana (Kereszty) Trávn. – ladoňka dvoulistá

Spetova

Scilla forbesii (Baker) Speta – ladoňka zářící

Scilla kladnii Schur – ladoňka karpatská

Scilla luciliae (Boiss.) Speta – ladoňka velkokvětá

Scilla sardensis (Barr et Sugden) Speta – ladoňka tmavomodrá

Scilla siberica Haw. – ladoňka sibiřská

Scilla vindobonensis Speta – ladoňka vídeňská

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják – kamýšek obecný

Scirpus radicans Schkuhr – skřípina kořenující

Scirpus sylvaticus L. – skřípina lesní

Scleranthus annuus L. – chmerek roční

Scleranthus perennis L. – chmerek vytrvalý

Scleranthus polycarpos L. – chmerek mnohoplodý

Scleranthus verticillatus Tausch – chmerek přeslenitý

Scleroblitum atriplicinum (F. Muell.) Ulbrich

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. – tuţanka tvrdá

Scopolia carniolica Jacq. – pablen kraňský

Scorpiurus muricatus L. – štírovka měkkoostenná

Scorzonera austriaca Willd. – hadí mord rakouský

Scorzonera cana (C. A. Mey.) O. Hoffm. – hadí mord šedý

Scorzonera hispanica L. – hadí mord španělský

Scorzonera humilis L. – hadí mord nízký

Scorzonera laciniata L. – hadí mord dřípený

Scorzonera parviflora Jacq. – hadí mord maloúborný

Scorzonera purpurea L. – hadí mord nachový

Scrophularia canina L. – krtičník psí

Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach – krtičník zlatoţlutý

Scrophularia nodosa L. – krtičník hlíznatý

Scrophularia scopolii Hoppe – krtičník ţláznatý

Scrophularia umbrosa Dumort. – krtičník křídlatý

Scrophularia umbrosa subsp. neesii (Wirtg.) E. Mayer – krtičník křídlatý

Neesův

Scrophularia vernalis L. – krtičník jarní

Scutellaria altissima L. – šišák vysoký

Scutellaria galericulata L. – šišák vroubkovaný

Scutellaria hastifolia L. – šišák hrálovitý

Secale cereale L. – ţito seté

Securigera moravica (Chrtková et Stavělová) ined. – čičorka moravská

Securigera varia (L.) Lassen – čičorka pestrá

Sedum acre L. – rozchodník ostrý

Sedum aizoon L. – rozchodník vţdyţivý

Sedum album L. – rozchodník bílý

Sedum alpestre Vill. – rozchodník horský

Sedum anopetalum DC. – rozchodník bledoţlutý

Sedum annuum L. – rozchodník roční

Sedum hispanicum L. – rozchodník španělský

Sedum hybridum L. – rozchodník zvrhlý

Sedum reflexum L. – rozchodník skalní

Sedum rupestre subsp. erectum t´Hart – rozchodník suchomilný přímý

Sedum sarmentosum Bunge – rozchodník šlahounovitý

Sedum sexangulare L. – rozchodník šestiřadý

Sedum spurium M. Bieb. – rozchodník pochybný

Sedum villosum L. – rozchodník huňatý

Selaginella helvetica (L.) Spring – vraneček švýcarský

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. – vraneček brvitý

Selinum carvifolia (L.) L. – olešník kmínolistý

Sempervivum tectorum L. – netřesk střešní

Senecio aquaticus Hill – starček vodní

Senecio doria L. – starček zlatý

Senecio erraticus Bertol. – starček bludný

Senecio erucifolius L. – starček roketolistý

Senecio germanicus Wallr. – starček německý

Senecio hercynicus Herborg – starček hercynský

Senecio inaequidens DC. – starček úzkolistý

Senecio jacobaea L. – starček přímětník

Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. – starček

Fuchsův

Senecio paludosus L. – starček baţinný

Senecio paludosus subsp. angustifolius Holub – starček baţinný

úzkolistý

Senecio paludosus subsp. lanatus Holub – starček baţinný vlnatý

Senecio rupestris Waldst. et Kit. – starček skalní

Senecio sarracenicus L. – starček poříční

Senecio subalpinus W. D. J. Koch – starček podalpský

Senecio sylvaticus L. – starček lesní

Senecio umbrosus Waldst. et Kit. – starček stinný

Senecio vernalis Waldst. et Kit. – starček jarní

Senecio viscosus L. – starček lepkavý

Senecio vulgaris L. – starček obecný

Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. – srpice karbincolistá

Serratula tinctoria L. – srpice barvířská

Seseli annuum L. – sesel roční

Seseli hippomarathrum Jacq. – sesel fenyklový

Seseli osseum Crantz – sesel sivý

Seseli pallasii Besser – sesel pestrý

Sesleria caerulea (L.) Ard. – pěchava vápnomilná

Sesleria uliginosa Opiz – pěchava slatinná

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.

Setaria faberi F. Herm. – bér ohnutý

Setaria gussonei Kerguélen – bér klamný

Setaria italica (L.) P. Beauv. – bér italský

Setaria italica subsp. moharia (Alef.) Körn. – bér italský mohárový

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. – bér sivý

Setaria verticillata (L.) P. Beauv. – bér přeslenitý

Setaria viridis (L.) Beauv. – bér zelený

Setaria viridis subsp. pycnocoma (Steud.) Tzvelev – bér zelený

hustoklasý

Sherardia arvensis L. – bračka rolní

Sicyos angulatus L. – libenka hranatá

Sida hermaphrodita (L.) Rusby – vlákeň oboupohlavná

Sida rhombifolia L. – vlákeň kosolistá

Sida spinosa L. – vlákeň ostnitá

Sideritis montana L. – hojník chlumní

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. – koromáč olešníkový

Silene armeria L. – silenka svazčitá

Silene bupleuroides L. – silenka dlouhokvětá

Silene conica L. – silenka kuţelovitá

Silene cretica L. subsp. annulata (Thore) Hayek – silenka krétská

prsténčitá

Silene dichotoma Ehrh. – silenka rozsochatá

Silene dioica (L.) Clairv. – silenka dvoudomá

Silene gallica L. – silenka francouzská

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet – silenka

širolistá bílá

Silene nemoralis Waldst. et Kit. – silenka hajní

Silene noctiflora L. – silenka noční

Silene nutans L. – silenka nicí

Silene otites (L.) Wib. – silenka ušnice

Silene pseudotites Rchb. – silenka paušnice

Silene rupestris L. – silenka skalní

Silene viscosa (L.) Pers. – silenka lepkavá

Silene vulgaris (Moench.) Garke – silenka nadmutá

Silene vulgaris subsp. antelopum (Vest) Hayek – silenka nadmutá

obrovská

Silphium perfoliatum L. – muţák prorostlý

Silybum marianum (L.) Gaertn. – ostropestřec mariánský

Sinapis arvensis L. – hořčice polní

Sisymbrium altissimum L. – hulevník vysoký

Sisymbrium austriacum Jacq. – hulevník rakouský

Sisymbrium irio L. – hulevník drobnokvětý

Sisymbrium loeselii L. – hulevník Loeselův

Sisymbrium officinale (L.) Scop. – hulevník lékařský

Sisymbrium orientale L. – hulevník východní

Sisymbrium orientale subsp. macroloma (Pomel) F. Dvořák – hulevník

východní dlouhoplodý

Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth – hulevník mnohotvarý

Sisymbrium strictissimum L. – hulevník nejtuţší

Sisymbrium volgense E. Fourn. – hulevník povolţský

Sisyrinchium montanum Greene – badil horský

Sium latifolium L. – sevlák potoční

Sium sisarum L. – sevlák zeleninový

Smyrnium perfoliatum L. – tromín prorostlý

Solanum alatum Moench – lilek křídlatý

Solanum americanum Mill. – lilek americký

Solanum capsicastrum Schauer – lilek ozdobný

Solanum carolinense L. – lilek karolínský

Solanum cornutum Lam. – lilek zobanitý

Solanum decipiens Opiz – lilek vlnatý

Solanum dulcamara L. – lilek potměchuť

Solanum linnaeanum Hepper et E. Jaeger – lilek sodomský

Solanum lycopersicum L. – lilek rajče

Solanum melongena L. – lilek vejcoplodý

Solanum nigrum L. – lilek černý

Solanum physalifolium Rusby – lilek leskloplodý

Solanum pseudocapsicum L. – lilek višňový

Solanum scabrum Mill. – lilek borůvkovitý

Solanum sisymbriifolium Lam. – lilek hulevníkolistý

Solanum triflorum Nutt. – lilek trojkvětý

Solanum tuberosum L. – lilek brambor

Solanum villosum Mill. – lilek ţlutý

Soldanella montana Willd. – dřípatka horská

Solidago canadensis L. – zlatobýl kanadský

Solidago gigantea Aiton – zlatobýl obrovský

Solidago graminifolia (L.) Salisb. – zlatobýl trávolistý

Solidago virgaurea L. – zlatobýl obecný

Solidago virgaurea subsp. minuta (L.) Arcang. – zlatobýl obecný

alpínský

Sonchus arvensis L. – mléč rolní

Sonchus asper (L.) Hill – mléč drsný

Sonchus oleraceus L. – mléč zelinný

Sonchus palustris L. – mléč bahenní

Sophora japonica L. – jerlín japonský

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – tavolníkovec jeřábolistý

Sorbus alnifrons Kovanda – jeřáb olšolistý

Sorbus aria (L.) Crantz – jeřáb muk

Sorbus aucuparia L. – jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia subsp. glabrata (Wimm. et Grab.) Cajander – jeřáb

ptačí olysalý

Sorbus austriaca (Beck) Hedl. – jeřáb rakouský

Sorbus barrandienica Vít, M. Lepší et P. Lepší – jeřáb barrandienský

Sorbus bohemica Kovanda – jeřáb český

Sorbus carpatica Borbás – jeřáb karpatský

Sorbus danubialis (Jáv.) Prodan – jeřáb dunajský

Sorbus domestica L. – jeřáb oskeruše (oskeruše)

Sorbus eximia Kovanda – jeřáb krasový

Sorbus gemella Kovanda – jeřáb dţbánský

Sorbus graeca (Spach) Schauer – jeřáb řecký

Sorbus hardeggensis Kovanda – jeřáb hardeggský

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. – jeřáb prostřední

Sorbus omissa Velebil – jeřáb opominutý

Sorbus portae-bohemicae M. Lepší, P. Lepší, P. Vít et K. Boublík –

jeřáb soutěskový

Sorbus quernea Kovanda – jeřáb dubolistý

Sorbus rhodanthera Kovanda – jeřáb manětínský

Sorbus sudetica (Tausch) Bluff, Nees et Schauer – jeřáb sudetský

Sorbus torminalis (L.) Crantz – jeřáb břek

Sorghum bicolor (L.) Moench (agg.) – čirok obecný

Sorghum halepense (L.) Pers. – čirok halabský

Sorghum sudanense (Piper) Stapf – čirok súdánský

Sparganium angustifolium Michx. – zevar úzkolistý

Sparganium emersum Rehmann – zevar jednoduchý

Sparganium erectum L. – zevar vzpřímený

Sparganium erectum subsp. microcarpum (L. M. Neuman) Domin –

zevar vzpřímený drobnoplodý

Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) K. Richt. – zevar

vzpřímený přehlíţený

Sparganium erectum subsp. oocarpum (Čelak.) Domin – zevar

vzpřímený vejcoplodý

Sparganium natans L. – zevar nejmenší

Spartium junceum L. – vítečník sítinovitý

Spergula arvensis L. – kolenec rolní

Spergula arvensis subsp. linicola (Boreau) Janch. – kolenec rolní lnový

Spergula arvensis subsp. maxima (Weihe) O. Schwarz – kolenec rolní

největší

Spergula arvensis subsp. sativa (Boenn.) Čelak. – kolenec rolní setý

Spergula morisonii Boreau – kolenec Morisonův

Spergula pentandra L. – kolenec pětimuţný

Spergularia echinosperma (Čelak.) Asch. et Graebn. – kuřinka

ostnosemenná

Spergularia maritima (All.) Chiov. – kuřinka obroubená

Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl – kuřinka červená

Spergularia salina J. Presl et C. Presl – kuřinka solná

Spinacia oleracea L. – špenát setý

Spiraea alba Du Roi – tavolník bílý

Spiraea ×arguta Zabel – tavolník význačný

Spiraea ×billardii Hérincq – tavolník Billardův

Spiraea chamaedryfolia L. – tavolník oţankolistý

Spiraea douglasii Hook. – tavolník Douglasův

Spiraea japonica L. f. – tavolník japonský

Spiraea ×macrothyrsa Dippel

Spiraea media Schmidt – tavolník prostřední

Spiraea ×pseudosalicifolia Silverside

Spiraea salicifolia L. – tavolník vrbolistý

Spiraea ×vanhouttei (Briot) Carrière – tavolník van Houtteův

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – švihlík krutiklas

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – závitka mnohokořenná

Stachys affinis Bunge – čistec hlíznatý

Stachys alpina L. – čistec alpínský

Stachys annua (L.) L. – čistec roční

Stachys arvensis (L.) L. – čistec rolní

Stachys byzantina K. Koch – čistec vlnatý

Stachys germanica L. – čistec německý

Stachys palustris L. – čistec bahenní

Stachys recta L. – čistec přímý

Stachys sylvatica L. – čistec lesní

Staphylea pinnata L. – klokoč zpeřený

Stellaria alsine Grimm – ptačinec mokřadní

Stellaria graminea L. – ptačinec trávovitý

Stellaria holostea L. – ptačinec velkokvětý

Stellaria longifolia Willd. – ptačinec dlouholistý

Stellaria media (L.) Vill. – ptačinec prostřední

Stellaria neglecta Weihe – ptačinec přehlíţený

Stellaria nemorum L. – ptačinec hajní

Stellaria pallida (Dumort.) Piré – ptačinec bledý

Stellaria palustris Hoffm. – ptačinec bahenní

Stipa borysthenica Prokudin – kavyl písečný

Stipa capillata L. – kavyl vláskovitý

Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. – kavyl chlupatý

Stipa eriocaulis Borbás – kavyl skalní

Stipa glabrata (P. Smirnov) P. Smirnov – kavyl olysalý

Stipa pennata L. – kavyl Ivanův

Stipa pennata var. puberula (Podp. et Suza) Kubát – kavyl Ivanův pýřitý

Stipa pulcherrima K. Koch – kavyl sličný

Stipa smirnovii Martinovský – kavyl Smirnovův

Stipa tirsa Steven – kavyl tenkolistý

Stratiotes aloides L. – řezan pilolistý

Streptopus amplexifolius (L.) DC. – čípek objímavý

Stuckenia pectinata L. – rdestík (rdest) hřebenitý

Suaeda prostrata Pall. – solnička rozprostřená

Succisa pratensis Moench – čertkus luční

Swertia perennis L. – kropenáč vytrvalý

Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake – pámelník bílý

Symphoricarpos orbiculatus Moench – pámelník červenoplodý

Symphytum asperum Lepech. – kostival drsný

Symphytum bohemicum F. W. Schmidt – kostival český

Symphytum officinale L. – kostival lékařský

Symphytum tuberosum L. – kostival hlíznatý

Symphytum ×uplandicum Nyman – kostival uplandský

Syringa vulgaris L. – šeřík obecný

Syringa ×chinensis Willd. – šeřík čínský

Tagetes erectus L. – aksamitník vzpřímený

Tagetes patula L. – aksamitník rozkladitý

Tamarix gallica – tamaryšek francouzský

Tamarix parviflora DC. – tamaryšek malokvětý

Tamarix ramosissima Ledeb. – tamaryšek kaspický

Tanacetum vulgare L. – vratič obecný

Taraxacum alpestre (Tausch) DC. – pampeliška krkonošská

Taraxacum ambrosium Kirschner et Štěpánek – pampeliška boţská

Taraxacum ancoriferum Hudziok – pampeliška kotvičkatá

Taraxacum arachnoideum Kirschner et Štěpánek – pampeliška

pavučinatá

Taraxacum arcuatum (Tausch) Dumort. – pampeliška obloučkatá

Taraxacum argutum Dahlst. – pampeliška přehlíţená

Taraxacum austrinum G.E. Haglund – pampeliška vlhkomilná

Taraxacum bavaricum Soest – pampeliška bavorská

Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. – pampeliška

besarabská

Taraxacum boekmanii Borgv. – pampeliška Boekmanova

Taraxacum bohemicum Kirschner et Štěpánek – pampeliška česká

Taraxacum bracteatum Dahlst. – pampeliška listenatá

Taraxacum brandenburgicum Hudziok – pampeliška braniborská

Taraxacum cognatum Kirschner et Štěpánek – pampeliška příbuzná

Taraxacum cristatum Kirschner et al. – pampeliška hřebínkatá

Taraxacum danubium A. J. Richards – pampeliška podunajská

Taraxacum dentatum Kirschner et Štěpánek – pampeliška zubatá

Taraxacum disseminatum G.E. Haglund – pampeliška osténkatá

Taraxacum duplidentifrons Dahlst. – pampeliška dvouzubá

Taraxacum erythrospermum Besser – pampeliška červenoplodá

Taraxacum fartoris Kirschner et Štěpánek – pampeliška drůbeţí

Taraxacum fascinans Kirschner, Mikoláš et Štěpánek – pampeliška

čarovná

Taraxacum fulvum Raunk. s.l. – pampeliška plavá

Taraxacum fusciflorum H. Ollg. – pampeliška hnědoúborná

Taraxacum gelertii Raunk. – pampeliška Gelertova

Taraxacum hamatiforme Dahlst. – pampeliška pestrá

Taraxacum hamatum Raunk. – pampeliška hákovitá

Taraxacum hollandicum Soest – pampeliška nizozemská

Taraxacum huterianum Soest – pampeliška Huterova

Taraxacum indigenum Kirschner et Štěpánek – pampeliška domácí

Taraxacum inundatum Kirschner et Štěpánek – pampeliška

zaplavovaná

Taraxacum irrigatum Kirschner et Štěpánek – pampeliška zavlaţovaná

Taraxacum lacistophylloides Dahlst. – pampeliška třásnitá

Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk. s.l. – pampeliška západní

Taraxacum lamprophyllum M. P. Christ. – pampeliška lesklolistá

Taraxacum lancidens Hagend., Soest et Zevenb. – pampeliška

tenkozubá

Taraxacum limosum Soest – pampeliška mokřadní

Taraxacum linearisquameum Soest – pampeliška mnohoúborná

Taraxacum litigiosum Kirschner et Štěpánek – pampeliška pochybná

Taraxacum macranthoides G. E. Haglund – pampeliška

Taraxacum madidum Kirschner et Štěpánek – pampeliška baţinná

Taraxacum mendax Kirschner et Štěpánek – pampeliška klamavá

Taraxacum nordstedtii Dahlst. – pampeliška Nordstedtova

Taraxacum olivaceum Soest – pampeliška olivová

Taraxacum paludem-ornans Kirschner et Štěpánek – pampeliška

zdobná

Taraxacum parnassicum Dahlst. – pampeliška slezská

Taraxacum paucilobum Hudziok – pampeliška chudolaločná

Taraxacum pauckertianum Hudziok – pampeliška husí

Taraxacum plumbeum Dahlst. – pampeliška franská

Taraxacum portentosum Kirschner et Štěpánek – pampeliška podivná

Taraxacum proximum (Dahlst.) Raunk. – pampeliška spřízněná

Taraxacum pseudobalticum Soest – pampeliška panonská

Taraxacum pseudohamatum Dahlst. – pampeliška hrbatá

Taraxacum quadrans H. Ollg. – pampeliška hranatá

Taraxacum quaesitum Kirschner et Štěpánek – pampeliška slatinná

Taraxacum ranunculus Kirschner et Štěpánek – pampeliška ţabička

Taraxacum reichlingii Soest – pampeliška Reichlingova

Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. – pampeliška červenavá

Taraxacum scanicum Dahlst. – pampeliška skandinávská

Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. – pampeliška pozdní

Taraxacum sertatum Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek

Taraxacum skalinskanum Małecka et Soest – pampeliška Skalińské

Taraxacum subalpinum Hudziok – pampeliška sličná

Taraxacum subdolum Kirschner et Štěpánek – pampeliška potměšilá

Taraxacum subericinum Hagend., Soest et Zevenb. s.l. – pampeliška

frýdlantská

Taraxacum subhamatum M.P. Christ. – pampeliška odchylná

Taraxacum tragopogon Kirschner et Štěpánek – pampeliška kozí brada

Taraxacum trilobifolium Hudziok – pampeliška nezvěstná

Taraxacum turfosum (Sch. Bip.) Soest – pampeliška rašelinná

Taraxacum uliginosum Kirschner et Štěpánek – pampeliška bahnivá

Taraxacum uvidum Kirschner et Štěpánek – pampeliška šťavnatá

Taraxacum vindobonense Soest – pampeliška vídeňská

Taxodium distichum (L.) Rich. – tisovec dvouřadý

Taxus baccata L. – tis červený

Teesdalia nudicaulis (L.) W. T. Aiton – nahoprutka písečná

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. – kolotočník ozdobný

Tephroseris aurantiaca (Willd.) Griseb. et Schenk – starček oranţový

Tephroseris crispa (Jacq.) Schur – starček potoční

Tephroseris integrifolia (L.) Holub – starček celolistý

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb. et Schenk subsp. moravica Holub

– starček dlouholistý moravský

Tephroseris palustris (L.) Fourr. – starček dutý

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze – čtyřboč rozloţitá

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth – ledenec přímořský

Teucrium botrys L. – oţanka hroznatá

Teucrium chamaedrys L. – oţanka kalamandra

Teucrium marum L. – oţanka kočičí

Teucrium montanum L. – oţanka horská

Teucrium polium L. – oţanka polejová

Teucrium scordium L. – oţanka čpavá

Teucrium scorodonia L. – oţanka lesní

Thalictrum aquilegiifolium L. – ţluťucha orlíčkolistá

Thalictrum flavum L. – ţluťucha ţlutá

Thalictrum foetidum L. – ţluťucha smrdutá

Thalictrum lucidum L. – ţluťucha lesklá

Thalictrum minus L. – ţluťucha menší

Thalictrum minus subsp. elatum (Jacq.) Stoj. et Stef. – ţluťucha menší

přímokvětá

Thalictrum minus subsp. majus (Crantz) Hook f. – ţluťucha menší nící

Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Korsh. – ţluťucha

jednoduchá svízelová

Thelypteris palustris Schott – kapradiník baţinný

Thesium alpinum L. – lněnka alpská

Thesium arvense Horv. – lněnka rolní

Thesium bavarum Schrank – lněnka bavorská

Thesium dollineri Murb. – lněnka Dollinerova

Thesium ebracteatum Hayne – lněnka bezlistenná

Thesium linophyllon L. – lněnka lnolistá

Thesium pyrenaicum Pourr. – lněnka pyrenejská

Thesium rostratum Mert. et W. D. J. Koch – lněnka zobánkatá

Thladiantha dubia Bunge – loubenka pochybná

Thlaspi arvense L. – penízek rolní

Thlaspi caerulescens J. Presl et C. Presl – penízek modravý

Thlaspi kovatsii Heuff. – penízek Kovatsův

Thlaspi montanum L. – penízek horský

Thlaspi perfoliatum L. – penízek prorostlý

Thuja occidentalis L. – zerav západní

Thuja plicata D. Don – zerav obrovský

Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. – vrabečnice roční

Thymus alpestris A. Kern. – mateřídouška alpinská

Thymus glabrescens Willd. – mateřídouška olysalá

Thymus pannonicus All. – mateřídouška panonská

Thymus praecox Opiz – mateřídouška časná

Thymus pulcherrimus Schur subsp. sudeticus (Lyka) P. A. Schmidt –

mateřídouška ozdobná sudetská

Thymus pulegioides subsp. carniolicus (Borbás) P. A. Schmidt –

mateřídouška vejčitá kraňská

Thymus pulegioides subsp. montanus (Benth.) Ronniger –

mateřídouška vejčitá horská

Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides – mateřídouška vejčitá pravá

Thymus serpyllum L. – mateřídouška úzkolistá

Thymus vulgaris L. – mateřídouška obecná (tymián)

Tilia americana L. – lípa americká

Tilia cordata Mill. – lípa malolistá

Tilia ×euchlora K. Koch – lípa zelená

Tilia petiolaris DC. – lípa řapíkatá

Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá

Tilia platyphyllos subsp. cordifolia (Besser) C. K. Schneid. – lípa

velkolistá srdcolistá

Tilia platyphyllos subsp. pseudorubra C. K. Schneid. – lípa velkolistá

červenavá

Tilia tomentosa Moench – lípa stříbrná

Tillaea aquatica L. – masnice vodní

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. – kohátka kalíškatá

Tolpis barbata (L.) Gaertn. – škardovka vousatá

Tordylium maximum L. – zapalička největší

Torilis arvensis (Huds.) Link – tořice rolní

Torilis japonica (Houtt.) DC. – tořice japonská

Torilis nodosa (L.) Gaertn. – tořice uzlovitá

Tradescantia ×andersoniana Ludwig et Rohweder

Tragopogon dubius Scop. – kozí brada pochybná

Tragopogon orientalis L. – kozí brada východní

Tragopogon porrifolius L. – kozí brada pórolistá

Tragopogon pratensis L. – kozí brada luční

Tragopogon pratensis subsp. minor (Mill.) Wahlenb. – kozí brada luční

menší

Tragus racemosus (L.) All. – bodloplev hroznatý

Trapa natans L. – kotvice plovoucí

Traunsteinera globosa (L.) Rchb. – hlavinka horská

Tribulus terrestris L. – kotvičník zemní

Trichomanes speciosum Willd. – vláskatec tajemný

Trichophorum alpinum (L.) Pers. – suchopýrek alpský

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. – suchopýrek trsnatý

Trientalis europaea L. – sedmikvítek evropský

Trifolium alexandrinum L.

Trifolium alpestre L. – jetel alpínský

Trifolium alpinum L.

Trifolium ambiguum M. Bieb.

Trifolium angulatum Waldst. et Kit.

Trifolium angustifolium L.

Trifolium arvense L. – jetel rolní

Trifolium aureum Pollich – jetel zlatý

Trifolium badium Schreb. – jetel hnědý

Trifolium campestre Schreb. – jetel ladní

Trifolium diffusum Ehrh. – jetel rozloţený

Trifolium dubium Sibth. – jetel pochybný

Trifolium fragiferum L. – jetel jahodnatý

Trifolium fragiferum var. bonannii (J. Presl et C. Presl) Fiori et Paol. –

jetel jahodnatý opomíjený

Trifolium glomeratum L.

Trifolium hybridum L. – jetel zvrhlý

Trifolium incarnatum L. – jetel inkarnát

Trifolium lappaceum L.

Trifolium medium L. – jetel prostřední

Trifolium montanum L. – jetel horský

Trifolium ochroleucon Huds. – jetel bledoţlutý

Trifolium ornithopodioides L.

Trifolium pallidum Waldst. et Kit.

Trifolium pannonicum Jacq. – jetel panonský

Trifolium patens Schreb. – jetel otevřený

Trifolium pratense L. – jetel luční

Trifolium pratense subsp. americanum (Harz) Soják – jetel luční

americký

Trifolium pratense subsp. sativum (Schreb.) Schübl. et G. Martens –

jetel luční setý

Trifolium repens L. – jetel plazivý

Trifolium resupinatum L. – jetel zvrácený

Trifolium retusum L. – jetel malokvětý

Trifolium rubens L. – jetel červenavý

Trifolium spadiceum L. – jetel kaštanový

Trifolium squamosum L.

Trifolium striatum L. – jetel ţíhaný

Trifolium subterraneum L. – jetel podzemní

Trifolium tomentosum L.

Triglochin maritima L. – bařička přímořská

Triglochin palustris L. – bařička bahenní

Trigonella caerulea (L.) DC. – pískavice modrá

Trigonella foenum-graecum L. – pískavice řecké seno

Trigonella gladiata M. Bieb. – pískavice setá

Trigonella monspeliaca L. – pískavice thesalská

Trinia glauca (L.) Dumort. – bezobalka sivá

Trinia ucrainica Schischk. – bezobalka ukrajinská

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – heřmánkovec nevonný

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – trojštět ţlutavý

Triticum aestivum L. – pšenice setá

Triticum compactum Host – pšenice shloučená

Triticum dicoccon Schrank – pšenice dvouzrnka

Triticum durum Desf. – pšenice tvrdá

Triticum monococcum L. – pšenice jednozrnka

Triticum polonicum L. – pšenice španělská

Triticum spelta L. – pšenice špalda

Triticum turgidum L. – pšenice naduřelá

Trollius altissimus Crantz – upolín nejvyšší

Tropaeolum majus L. – lichořeřišnice větší

Tsuga canadensis (L.) Carriere – tsuga kanadská

Tulipa ×gesnerana L. – tulipán zahradní

Tulipa sylvestris L. – tulipán planý

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – štětináč širolistý

Tussilago farfara L. – podběl lékařský

Typha angustifolia L. – orobinec úzkolistý

Typha latifolia L. – orobinec širokolistý

Typha laxmannii Lepech. – orobinec sítinovitý

Typha minima Hoppe – orobinec nejmenší

Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. – orobinec stříbrošedý

Ulex europaeus L. – hlodáš evropský

Ulmus glabra Huds. – jilm drsný

Ulmus laevis Pallas – jilm vaz

Ulmus minor Mill. – jilm habrolistý

Urtica dioica L. – kopřiva dvoudomá

Urtica dodartii L. – kopřiva Dodartova

Urtica kioviensis Rogow. – kopřiva luţní

Urtica pilulifera L. – kopřiva kulkonosná

Urtica urens L. – kopřiva ţahavka

Utricularia australis R. Br. – bublinatka jiţní

Utricularia bremii Koell. – bublinatka vícekvětá

Utricularia intermedia Hayne – bublinatka prostřední

Utricularia minor L. – bublinatka menší

Utricularia ochroleuca R. W. Hartm. – bublinatka bledoţlutá

Utricularia vulgaris L. – bublinatka obecná

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert subsp. grandiflora (DC.) Holub –

kravinec španělský velkokvětý

Vaccinium myrtillus L. – borůvka (brusnice borůvka)

Vaccinium uliginosum L. – vlochyně (vlochyně bahenní)

Vaccinium vitis-idaea L. – brusinka (brusnice brusinka)

Valeriana dioica L. – kozlík dvoudomý

Valeriana excelsa Poir. – kozlík výběţkatý

Valeriana excelsa subsp. procurrens (Wallr.) Holub – kozlík výběţkatý

chlupatý

Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (J.C. Mikan) Holub – kozlík

výběţkatý bezolistý

Valeriana excelsa subsp. transiens (E. Walther) Holub – kozlík

výběţkatý přechodný

Valeriana officinalis L. – kozlík lékařský

Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath – kozlík celolistý

Valeriana stolonifera Czern. subsp. angustifolia Soó – kozlík ukrajinský

chlumní

Valeriana tripteris L. subsp. austriaca E. Walther – kozlík trojený

rakouský

Valerianella carinata Loisel. – kozlíček kýlnatý

Valerianella dentata (L.) Pollich – kozlíček zubatý

Valerianella dentata subsp. eriosperma (Wallr.) Holub – kozlíček zubatý

vlnoplodý

Valerianella locusta (L.) Laterr. – kozlíček polníček

Valerianella rimosa Bastard – kozlíček štěrbinatý

Vallisneria spiralis L. – zákruticha šroubovitá

Ventenata dubia (Leers) Coss. – ovsiřík štíhlý

Veratrum album L. – kýchavice bílá

Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang. – kýchavice bílá

Lobelova

Veratrum nigrum L. – kýchavice černá

Verbascum blattaria L. – divizna švábovitá

Verbascum chaixii Vill. subsp. austriacum (Roem. et Schult.) Hayek –

divizna jiţní rakouská

Verbascum densiflorum Bertol. – divizna velkokvětá

Verbascum lychnitis L. – divizna knotovitá

Verbascum lychnitis subsp. moenchii (Schultz) Holub et Mladý – divizna

knotovitá bělokvětá

Verbascum nigrum L. – divizna černá

Verbascum niveum Ten. subsp. visianinum (Rchb.) Murb. – divizna

sněţná Visianiho

Verbascum phlomoides L. – divizna sápovitá

Verbascum phoeniceum L. – divizna brunátná

Verbascum speciosum Schrad. – divizna ozdobná

Verbascum thapsus L. – divizna malokvětá

Verbena officinalis L. – sporýš lékařský

Verbena bonariensis L.

Verbena ×hybrida hort.

Verbena peruviana (L.) Britton

Verbena rigida Spreng.

Veronica acinifolia L. – rozrazil pomněnkolistý

Veronica agrestis L. – rozrazil polní

Veronica anagallis-aquatica L. – rozrazil drchničkovitý

Veronica anagalloides Guss. – rozrazil baţinný

Veronica arvensis L. – rozrazil rolní

Veronica austriaca L. – rozrazil rakouský

Veronica beccabunga L. – rozrazil potoční

Veronica bellidioides L. – rozrazil chudobkovitý

Veronica catenata Pennell – rozrazil pobřeţní

Veronica chamaedrys L. s. str. – rozrazil rezekvítek

Veronica dillenii Crantz – rozrazil Dilleniův

Veronica filiformis Sm. – rozrazil nitkovitý

Veronica hederifolia L. s. str. – rozrazil břečťanolistý

Veronica montana L. – rozrazil horský

Veronica officinalis L. – rozrazil lékařský

Veronica opaca Fr. – rozrazil matný

Veronica peregrina L. – rozrazil cizí

Veronica persica Poir. – rozrazil perský

Veronica polita Fr. – rozrazil lesklý

Veronica praecox All. – rozrazil časný

Veronica prostrata L. – rozrazil rozprostřený

Veronica pumila All. – rozrazil nízký

Veronica scardica Griseb. – rozrazil slanistý

Veronica scutellata L. – rozrazil štítkovitý

Veronica serpyllifolia L. – rozrazil douškolistý

Veronica sublobata M. A. Fisch. – rozrazil laločnatý

Veronica teucrium L. – rozrazil oţankový

Veronica triloba (Opiz) Wiesb. – rozrazil trojlaločný

Veronica triphyllos L. – rozrazil trojklaný

Veronica verna L. – rozrazil jarní

Veronica vindobonensis (M. A. Fisch.) M. A. Fisch. – rozrazil vídeňský

Viburnum carlesii Hemsl. – kalina Carlesiova

Viburnum farreri Stearn – kalina vonná

Viburnum lantana L. – kalina tušalaj

Viburnum opulus L. – kalina obecná

Viburnum rhytidophyllum Hemsl. – kalina svraskalá

Vicia angustifolia L. – vikev úzkolistá

Vicia angustifolia var. segetalis (Thuill.) Ser.

Vicia articulata Hornem. – vikev článkovaná

Vicia bithynica (L.) L. – vikev maloasijská

Vicia cassubica L. – vikev kašubská

Vicia cordata Hoppe – vikev srdčitá

Vicia cracca L. – vikev ptačí

Vicia dalmatica A. Kern. – vikev dalmatská

Vicia dumetorum L. – vikev křovištní

Vicia ervilia (L.) Willd. – vikev čočková

Vicia faba L. – bob obecný

Vicia grandiflora Scop. – vikev velkokvětá

Vicia hirsuta (L.) Gray – vikev chlupatá

Vicia lathyroides L. – vikev hrachorovitá

Vicia lutea L. – vikev ţlutá

Vicia melanops Sm. – vikev černavá

Vicia narbonensis L. – vikev narbonská

Vicia onobrychioides L. – vikev vičencovitá

Vicia oreophila Ţertová – vikev horská

Vicia pannonica Crantz – vikev panonská

Vicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman – vikev panonská

červená

Vicia pisiformis L. – vikev hrachovitá

Vicia sativa L. – vikev setá

Vicia sepium L. – vikev plotní

Vicia sepium var. eriocalyx Čelak.

Vicia sepium var. montana W. D. J. Koch

Vicia sylvatica L. – vikev lesní

Vicia tenuifolia Roth – vikev tenkolistá

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. – vikev čtyřsemenná

Vicia villosa Roth – vikev huňatá

Vicia villosa subsp. varia (Host.) Corb. – vikev huňatá olysalá

Vinca major L. – barvínek větší

Vinca minor L. – barvínek menší

Vincetoxicum hirundinaria Medik. – tolita lékařská

Viola alba Besser – violka bílá

Viola ambigua Waldst. et Kit. – violka obojetná

Viola arvensis Murray – violka rolní

Viola biflora L. – violka dvoukvětá

Viola canadensis L. s. l. – violka kanadská

Viola canina L. – violka psí

Viola canina subsp. ruppii (All.) Schübl. et G. Martens – violka psí

horská

Viola collina Besser – violka chlumní

Viola cornuta L. – violka rohatá

Viola elatior Fr. – violka vyvýšená

Viola epipsila Ledeb. – violka olysalá

Viola hirta L. – violka srstnatá

Viola kitaibeliana Roem. et Schult. – violka nejmenší

Viola lutea Huds. subsp. sudetica (Willd.) Nyman – violka ţlutá

sudetská

Viola mirabilis L. – violka divotvárná

Viola obliqua Hill

Viola odorata L. – violka vonná

Viola palustris L. – violka bahenní

Viola pumila Chaix – violka nízká

Viola reichenbachiana Boreau – violka lesní

Viola riviniana Rchb. – violka Rivinova

Viola rupestris F. W. Schmidt – violka písečná

Viola stagnina Schult. – violka slatinná

Viola suavis M. Bieb. – violka křovištní

Viola tricolor L. – violka trojbarevná

Viola tricolor subsp. curtisii (E. Forst.) Syme – violka trojbarevná

Curtisova

Viola tricolor subsp. polychroma (A. Kern.) J. Murr – violka trojbarevná

různobarevná

Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. Schmidt) Arcang. – violka

trojbarevná skalní

Viola uliginosa Besser – violka močálová

Viola ×wittrockiana Gams – violka zahradní (maceška)

Virga pilosa (L.) Hill – štětička chlupatá

Virga strigosa (Roem. et Schult.) Holub – štětička větší

Viscum album L. – jmelí bílé

Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. – jmelí bílé jedlové

Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm. – jmelí bílé

borovicové

Vitis labrusca L. – réva americká

Vitis riparia F. Michx. – réva pobřeţní

Vitis vinifera L. – réva vinná

Vitis vinifera subsp. sylvestris (C. C. Gmel.) Hegi – réva vinná lesní

Vulpia bromoides (L.) Gray – mrvka sveřepovitá

Vulpia ciliata Dumort. – mrvka brvitá

Vulpia ligustica (All.) Link – mrvka ligurská

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. – mrvka myší ocásek

Waldsteinia trifolia W. D. J. Koch – mochnička trojčetná

Weigela floribunda (Siebold et Zucc.) K. Koch – weigelie mnohokvětá

Weigela florida (Bunge) A. DC. – weigelie růţová

Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre – pleška stopkatá

Wisteria sinensis (Sims) Sweet – wistárie čínská

Wolffia arrhiza (L.) Wimmer – drobnička bezkořenná

Woodsia alpina (Bolton) Gray – kapradinka alpínská

Woodsia ilvensis (L.) R. Braun – kapradinka skalní

Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp – řepeň polabská

Xanthium ripicola Holub – řepeň pobřeţní

Xanthium spinosum L. – řepeň trnitá

Xanthium strumarium L. – řepeň durkoman

Xanthophthalmum coronarium (L.) Trehane – zlateň věncová

(„pinardie“)

Xanthophthalmum segetum (L.) Sch. Bip. – zlateň osenní

Xeranthemum annuum L. – suchokvět roční

Zannichellia palustris L. – šejdračka bahenní

Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenb. et E. Rosén)

Arcang. – šejdračka bahenní stopečkatá

Zelkova serrata (Murr.) Makino – zelkova pilovitá

Zea mays L. – kukuřice setá

Zinnia elegans Jacq. – ostálka sličná