of 1 /1
5Ô$ '( 12,$ 5Ô$ '2 %,632 ',(*2 3(/$(= AVENIDA DE CASTELAO OAN 5Ô$ '( 6$17$ &20%$ PORTAL 10: /P1: +264,17 /P2: +266,97 PORTAL 12: P0/P1: +265,17 P1/P2: +267,97 PORTAL 7: P0/P1: +266,04 P1/P2: +268,84 PORTAL 5: P0/P1: +264,67 P1/P2: +267,47 PORTAL 3: P0/P1: +263,26 P1/P2: +266,06 PORTAL 1: P0/P1: +261,91 P1/P2: +264,71 PORTAL 1: P0/P1: +261,15 P1/P2: +263,95 PORTAL 7: P0/P1: +265,42 P1/P2: +268,22 PORTAL 5: P0/P1: +264,00 P1/P2: +266,80 PORTAL 3: P0/P1: +263,24 P1/P2: +266,04 PE DN63 HF DN600 PVC DN200 PVC DN200 PVC DN250 N250 H 1400 NOVA ACOMETIDA PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN200 MPB PE DN200 MPA PE DN200 ARMARIO ELECTRICO EN PAREDE MPA PE DN40 FD DN100 SAIDA A RUA SEN RECOLLIDA A REDE FD DN100 BR PASO SUBTERRANEO/AEREO ELECTRICIDADE MPA PE DN200 MPB PE DN200 Pv PVC DN200 Pv PVC DN200 PVC DN250 PVC DN250 P02.04 H 1000 FUND DN600 C P02.05 H 1100 FUND DN600 C H 700 Pv RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS B B B P02.03A H 650 FUND 400x400 P02.05A H 750 FUND 500x500 NOVAR/REPARAR AIXANTE AUGAS PLUVIAIS B PVC DN250 RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS B RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS B PVC DN200 Pv P10.03B H 1000 FUND 400x400 RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS B PVC DN125 RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS B FC DN450 TUBERIA EN USO DURANTE FASE I FD DN450 FASE II PVC DN200 PVC DN200 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 MPA PE DN110 MPA PE DN110 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 MPA PE DN110 MPA PE DN110 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 MPA PE DN110 MPA PE DN110 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 MPA PE DN110 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 Fe Fe Fe Fe Cm Cm Cm Cm P6668 H 4.300 FUND DN600 F ??? H ??? FUND DN600 HG DN500 HG DN500 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN400 PVC DN315 PVC DN315 HG DN300 HG DN300 HG 300 HG DN300 HG DN300 HG DN300 HG DN300 HG DN200 PVC DN315 PVC DN160 PVC DN110 PVC DN400 PVC DN400 FUND DN600 P12153 H 2000 PVC DN315 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN200 PVC DN315 PVC DN110 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN315 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN315 FUND 300x300 FUND 400x400 FD DN150 FD DN150 FD DN100 FD DN100 FD DN100 FD DN100 MPA PE DN200 MPB PE DN200 MPB PE DN200 MPA PE DN200 MPA PE DN110 MPA PE DN110 MPA PE DN110 MPA PE DN110 MPA PE DN110 MPA PE DN200 MPA PE DN200 MPA PE DN200 MPA PE DN160 PASOS SUBTERRANEO/AEREO GLP DENDE DEPOSITOS FD DN100 FD DN100 FD DN100 FD DN100 FD DN100 FD DN100 FD DN100 FD DN80 ARMARIO CONTADOR AUGA EN FACHADA PASOS SUBTERRANEO/AEREO R PASO SUBTERRANEO/AEREO TELEFONICA PASO SUBTERRANEO/AEREO R PASO SUBTERRANEO/AEREO TELEFONICA FUND 600x600 ARQUETA EN DERIVACION EN "TE" E CONTADOR, REGA 12 x DN63 3 x DN63 3 x DN63 HF DN600 FUND 600x600 P6667 H 3400 HF DN600 FD DN500 FUND 300x300 CENTRO TRANSFORMACION E DISTRIBUCION FENOSA 15CD18 TAPA FUND DN600 HORM ACERA 800x600 CADRO ELECTRICO EN HORNACINA CON &217$'25(6 $/80($'2 (;7(5,25 1 9$ &217$'25 1 POTENCIA: 3.125 kW 4 x DN 63 4 x DN 63 4 x DN 63 2 x DN 63 FUND 600x600 FUND 600x600 FD DN100 HG DN300 FD DN500 BR FC DN450 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 PVC DN500 PVC DN500 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL EMBEBIDO EN MURO VEXETAL PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL EMBEBIDO EN MURO VEXETAL PASA TUBOS GAS NATURAL EN MURO MPA PE DN110 PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL EMBEBIDO EN MURO VEXETAL PASA TUBOS GAS NATURAL EN MURO PVC DN250 PVC DN250 Fe Fe Fe ARQUETA 800x800 NORM.2M PASO SUBTERRANEO/AEREO FENOSA EMBEBIDO EN MURO VEXETAL FUND DN600 ARQUETA 800x800 NORM.1M 2xPE DN160 VERMELLO Fe Fe Fe Fe NORM.2M 2xPE DN160 VERMELLO NORM.2M 2xPE DN160 VERMELLO NORM.2M 2xPE DN160 VERMELLO NORM.1M Fe NORM.1M Fe NORM.1M Sa FUND DN600 C F04.08 H 2550 4xPE DN63 VERDE 12xPE DN63 VERDE 12xPE DN63 VERDE MPA PE DN200 Pv TRAGADERO TR6050 FUND DN600 TRAGADERO TR6050 TRAGADERO TR6050 TRAGADERO TR6050 TRAGADERO TR6050 TRAGADERO TR6050 PVC DN250 TRAGADERO TR6050 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 TRAGADERO TR6050 PVC DN200 H 650 PVC DN250 FUND 700x700 H 800 FUND 500x500 H 850 Pv FUND 500x500 Pv Pv FUND 700x700 P12140 H 900 FUND 700x700 P05.13 H 1300 Pv FUND 700x700 P04.14 H 1200 FUND DN600 C P04.15 H 1300 Pv PVC DN315 Sa FUND 500x500 H 700 FUND DN600 C F6869 H 1300 Sa Sa PVC DN315 FUND DN600 C F6871 H 1500 FUND DN600 C F04.05 H 3300 PVC DN315 FUND DN600 C H 1550 Pv FUND 500x500 P07.03N H 850 FUND 700x700 P07.02 H 800 Pv Pv Pv FUND 500x500 H 700 FUND 500x500 H 650 Pv FUND 500x500 P07.04N H 850 Pv FUND 500x500 P07.05N H 900 Pv FUND 500x500 P07.06N H 900 FUND 500x500 P07.07N H 950 Pv FUND 500x500 P07.08N H 950 Pv FUND 500x500 P07.09N H 950 Pv FUND 500x500 P07.10N H 950 FUND 700x700 P07.12N H 1050 FUND 700x700 P07.13N H 1100 FUND 700x700 P07.11N H 1000 Pv Pv Pv Pv PVC DN315 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN315 CRUCE INFERIOR CON CANALIZACION GAS CRUCE INFERIOR CON CANALIZACION GAS CRUCE INFERIOR CON CANALIZACION GAS CRUCE INFERIOR CON CANALIZACION GAS 4xPE DN63 VERDE FUND DN600 C F04.06 H 2600 PVC DN315 Cm FD DN100 Sa PVC DN315 PVC DN200 MPA PE DN110 RAMAL EN ESPERA FASE I RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTES AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RECOLLE BAIXANTE PLUVIAL PROCEDENTE DO INTERIOR DO EDIFICIO RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS FUND 700x700 H 1100 RENOVAR/REPARAR BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS Pv FUND DN600 C P06.03 H 1500 PVC DN200 FUND 700x700 H 1100 Pv FUND DN600 C P06.05 H 1500 PVC DN200 Pv Pv PVC DN315 Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Sa Sa Sa PVC DN315 FUND DN600 C F6866 H 1800 PVC DN315 FUND DN600 C H 1850 PVC DN315 FUND DN600 C F04.10 H 2250 PVC DN110 FUND DN600 C F6868 H 1600 Sa Sa PVC DN315 FUND DN600 C F04.09 H 2250 FUND DN600 C F6864 H 1200 Sa FUND DN600 C F04.11 H 2250 PVC DN315 Sa FD DN80 FD DN80 FD DN80 FD DN80 FD DN80 FD DN80 FD DN80 FD DN80 FD DN80 PVC DN250 Pv FUND 500x500 P04.03 H 950 Pv FUND 500x500 P04.04 H 950 Pv FUND 500x500 P04.07 H 950 Pv FUND 500x500 P04.08 H 950 Pv FUND 500x500 P04.11 H 950 Pv FUND 500x500 P04.12 H 950 RENOVAR/REPARAR BAIXANTES AUGAS PLUVIAIS RENOVAR/REPARAR BAIXANTES AUGAS PLUVIAIS PVC DN250 PVC DN250 Cm Cm 12xPE DN63 VERDE FUND 400x400 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN110 PVC DN110 Pv FUND 500x500 P04.05 H 950 PVC DN160 Pv FUND 500x500 P04.06 H 950 PVC DN160 Pv FUND 500x500 P04.09 H 950 PVC DN160 Pv FUND 500x500 P04.10 H 950 PVC DN160 Pv FUND 500x500 P04.13 H 950 PVC DN160 Pv CRUCE SUPERIOR CON CANALIZACION COM. 4xPE DN63 VERDE CRUCE INFERIOR CON CANALIZACION GAS CRUCE INFERIOR CON CANALIZACION GAS CRUCE INFERIOR CON CANALIZACION GAS CRUCE SUPERIOR CON CANALIZACION COM. CRUCE SUPERIOR CON CANALIZACION COM. CRUCE SUPERIOR CON CANALIZACION COM. CRUCE SUPERIOR CON CANALIZACION COM. CRUCE SUPERIOR CON CANALIZACION COM. CRUCE SUPERIOR CON CANALIZACION COM. PVC DN160 PVC DN200 H 700 Pv FUND 500x500 PVC DN160 H 750 Pv FUND 500x500 PVC DN200 Sa FUND DN600 C F6859 H 1610 Sa Pv FUND DN600 C P06.09 H 1400 Sa FUND DN600 C F6861 H 1200 Sa FUND DN600 C F04.15 H 1600 Sa FUND DN600 C F04.13 H 2150 Sa Sa PVC DN315 FUND DN600 C F6862 H 1600 PVC DN315 FUND DN600 C H 1650 Sa FUND DN600 C F04.14 H 1900 PVC DN315 PVC DN315 FUND 500x500 H 1100 Pv PVC DN200 Pv FUND DN600 C P06.08 H 1400 FUND 500x500 H 1100 Pv PVC DN200 Sa Sa Sa PVC DN315 F6865 H 1500 PVC DN315 FUND DN600 C H 1550 Sa FUND DN600 C F04.12 H 2250 FUND DN600 C PVC DN315 FUND 500x500 H 1100 Pv PVC DN200 Pv FUND DN600 C P06.06 H 1500 Pv PVC DN200 Pv FUND DN600 C P06.07 H 1500 Pv FUND DN600 C P06.04 H 1500 Pv PVC DN200 FUND 500x500 H 1100 FUND 500x500 H 1100 Pv FUND DN600 C P06.02 H 1350 Pv PVC DN200 FUND 500x500 H 1100 FUND DN600 C F04.07 H 2600 PVC DN200 PVC DN315 PVC DN400 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 5(&7,),&$&,21 '$ /,f$ '( AUGA PARA DISTRIBUILA POR UNHA COTA INFERIOR A DA OS CABOS ELECTRICOS PVC DN315 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN250 FUND 500x500 P12132 H 550 FUND 500x500 P12133 H 550 FUND 500x500 P12134 H 550 FUND 500x500 P12136 H 550 FUND 500x500 P12137 H 600 FUND 500x500 P12138 H 800 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 PVC DN250 Pv Pv Pv Pv PVC DN250 Pv PVC DN250 Pv PVC DN250 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN315 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 Cm Cm Cm Cm Pv FUND DN600 C P12152 H 1550 12xPE DN63 VERDE 12xPE DN63 VERDE 12xPE DN63 VERDE 12xPE DN63 VERDE 12xPE DN63 VERDE PVC DN200 PVC DN200 PVC DN200 PVC DN200 PVC DN200 PVC DN200 Pv FUND DN600 C P06.01 H 1000 PVC DN315 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 600x600 FUND 600x600 CRUCE INFERIOR CON CANALIZACION GLP PASOS SUBTERRANEO/AEREO GLP DENDE DEPOSITOS PVC DN315 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 PVC DN160 gas gas Fe 1xPE DN160 VERMELLO 6xPE DN160 VERMELLO 6xPE DN160 VERMELLO 6xPE DN160 VERMELLO Cm 12xPE DN63 VERDE PVC DN250 CONTADOR EN ARQUETA PARA REDE DE BOCAS DE REGA: CHAVE CORTE, FILTRO, CONTADOR, ANTIRRETORNO, CHAVE CORTE REDE DE BOCAS DE REGA: PE PN16 DN50 PROTECCION PE DN110 AZUL REDE DE BOCAS DE REGA: PE PN16 DN50 PROTECCION PE DN110 AZUL FUND 400x400 FUND 400x400 Sa Sa DN600 C F04.03 H 2000 FUND DN600 C F04.04 H 2150 CANALIZACION MT REFORMADA PARA SOTERRAMENTO POR CAMBIO DE COTAS RASANTE FUND 600x600 FUND DN600 MPA PE DN200 MPB PE DN200 MPB PE DN200 MPA PE DN200 ZACION GAS NATURAL REFORMADA PARA AMENTO POR CAMBIO DE COTAS RASANTE NOVA REDE DE GAS NATURAL FASE II MPA PE DN110 MPA PE DN40 NOVA ACOMETIDA GAS NATURAL CONEXION CON TRAMO EXISTENTE DURANTE FASE I TRAMOS A EXECUTAR EN FASE II FUND DN600 C FC DN450 TUBERIA EN USO DURANTE FASES I E II FD DN450 RAMAL A EXECUTAR EN FASE I FUND DN600 C FUND DN600 Ab FD DN450 FASE III FD DN450 FD DN450 FC DN450 TUBERIA EN USO DURANTE FASE I MACIZADO FORMIGON PARA ANCLAXE DE TUBERIAS FUND DN600 P08.01 H 1300 CANALIZACION ABASTECEMENTO REFORMADA PARA SOTERRAMENTO POR CAMBIO DE COTAS RASANTE ANULAR CANALIZACION EN (63(5$ '$ &203$f,$ 5 CANALIZACION R REFORMADA PARA SOTERRAMENTO POR CAMBIO DE COTAS RASANTE RECONSTRUCCION ARQUETA 7,32 3 '$ &203$f,$ 5 DESMONTAR FAROLA EXISTENTE, DEMOLER ZAPATA E RECUPERAR ACABADO SUPERFICIAL AXARDINADO PVC DN160 FUND 400x400 FUND 400x400 FD DN100 TUBERIA EXISTENTE EN TUNEL BAIXANTE AUGAS PLUVIAIS RECOLLIDA AEREA SUMIDOIROS SOBRE LOUSA TUNEL PVC DN200 B REDE AEREA BAIXO LOUSA TUNEL PVC DN200 REXISTRO LIMPEZA 0 REXISTRO LIMPEZA SUMIDOIRO SOBRE LOUSA CON IMBORNAL A REDE AEREA SUMIDOIRO SOBRE LOUSA CON IMBORNAL A REDE AEREA BR BR BR BR FUND 400x400 FUND 600x600 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 FUND 400x400 Ab FUND DN600 C FD DN100 TUBERIA EXISTENTE EN TUNEL Ab FUND DN600 C Ab FUND DN600 C RECONSTRUCCION ARQUETA 7,32 3 '$ &203$f,$ 5 12x PE DN63 VERDE TIPO C TIPO C TIPO C TIPO C TIPO C TIPO C TIPO P TIPO P TIPO P TIPO P TIPO ICT TIPO ICT Sa P08.03 H 2500 FUND DN600 Pv P08.04 H 2600 FUND DN600 Pv P09.01 H 1000 FUND 600x600 Pv P09.02 H 1500 FUND 600x600 Pv PVC DN250 P09.03 H 900 FUND 600x600 Pv PVC DN250 09.04 900 UND 0x600 P08.05 H 2400 FUND DN600 Ab Ab Pv PVC DN250 PVC DN250 P08.06 H 2100 FUND DN600 Pv PVC DN315 PVC DN315 NOVO PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS NATURAL MPA PE DN40 P10.01B H 750 FUND 400x400 Pv P10.02B H 750 FUND 400x400 Pv P10.04B H 750 FUND 600x600 Pv Pv P10.05B H 850 FUND 400x400 Pv P10.06B H 900 FUND 400x400 Fe Fe NORM.2M Fe Fe NORM.2M Fe Fe NORM.2M Pv B PVC DN250 Pv P10.06B H 900 FUND 400x400 PVC DN160 BR DE BOCAS DE REGA: PE PN16 DN50 FUND 600x600 FUND 600x600 FUND 600x600 FUND 600x600 PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO ALIMENTACION ILLA RSU PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO PASO S/A ALUMEADO PVC DN160 PVC DN160 MPB PE DN200 MPA PE DN200 RECONSTRUCCION ARQUETA 7,32 3 '$ &203$f,$ 5 RECONSTRUCCION ARQUETA 7,32 3 '$ &203$f,$ 5 12xPE DN63 VERDE Cm TIPO P Cm TIPO P 12xPE DN63 VERDE 12xPE DN63 VERDE RECONSTRUCCION POZO RECONSTRUCCION POZO PVC DN315 PVC DN160 12xPE DN63 VERDE CANALIZACION SANEAMENTO FECAL EXIST./ NOVA CANALIZACION SANEAMENTO PLUVIAL EXIST./NOVA ARQUETA DE SANEAMENTO FECAL EXIST./NOVA ARQUETA DE SANEAMENTO PLUVIAL EXIST./NOVA SUMIDOIRO DE AUGAS PLUVIAIS EXIST./NOVO BAIXANTE DE AUGAS PLUVIAIS SANEAMENTO: LENDA: ALUMEADO PUBLICO: OUTROS: ARQUETA DGT $548(7$ 6(59,=2 '(6&2f(&,'2 ANTENA VHF CONTROL AQUAGEST TRAGADERO DE AUGAS PLUVIAIS NOVO ARQUETA ALUMEADO PUBLICO NOVA POSTE DE 7 METROS CON LUMINARIAS iGUZZINI ARGO HP BL86M/BL87M + BL91M POSTE DE 5 METROS CON LUMINARIAS iGUZZINI ARGO HP BL91M POSTE DE 5 METROS CON LUMINARIA iGUZZINI ARGO HP BL91M POSTE IGUZZINI 7 METROS SOPORTADO CATENARIAS LUMINARIA iGUZZINI iTEKA LUMINARIA iGUZZINI ARGO HP BF07 LUMINARIA iGUZZINI UP LIGHT WALK BB36 CADRO ALUMEADO PUBLICO ABASTECEMENTO DE AUGA: ABASTECEMENTO DISTRIBUCION EXISTENTE ABASTECEMENTO XERAL EXISTENTE/NOVO REDE DE MANANTIAIS/DEPOSITOS EXIST./NOVA ARQUETA ABASTECEMENTO EXISTENTE/NOVA VALVULA SECCIONAMENTO ARQUETA BOMBEIROS EXISTENTE/NOVA CONTADOR DE AUGA EXISTENTE BOCA DE REGA EXISTENTE/NOVA CANALIZACION DE REGA EXISTENTE/NOVA CONTADOR EN ARQUETA PARA BOCAS DE REGA ELECTRICIDADE: REDE SOTERRADA MEDIA TENSION EXIST./NOVA REDE SOTERRADA BAIXA TENSION EXIST./NOVA REDE AEREA BAIXA TENSION EXISTENTE CAIXA XERAL DE PROTECCION ARQUETA ELECTRICIDADE EXISTENTE/NOVA PASO SUBTERRANEO/AEREO EXIST./NOVO E REDE SOTERRADA ALTA TENSION EXISTENTE E REDE SOTERRADA ALUMEADO EXISTENTE REDE AEREA ALUMEADO EXISTENTE ARQUETA ALUMEADO PUBLICO EXISTENTE LUMINARIA ALUMEADO VIAL E BEIRARRUA EXISTENTE LUMINARIA TIPO GLOBO XARDIN EXISTENTE PROXECTORES EXISTENTES LUMINARIA ALUMEADO VIAL EXISTENTE E PASO SUBTERRANEO/AEREO ALUMEADO REDE SOTERRADA ALUMEADO NOVA REDE AEREA ALUMEADO NOVA COMUNICACIONES: 5('( &203$f,$ 7(/()21,&$ 627(55$'$ (;,67(17( 5('( &203$f,$ 7(/()21,&$ $(5($ (;,67(17( 5('( &203$f,$ 5 627(55$'$ (;,67(17( 5('( &203$f,$ 5 $(5($ (;,67(17( T ARQUETAS COMUNICACIONS R E TELEFONICA EXISTENTE PASO SUBTERRANEO/AEREO COMUNICACIONS EXISTENTE REDE COMUN DE COMUNICACIONS SOTERRADA NOVA ARQUETAS DA REDE COMUN DE COMUNICACIONS NOVAS GAS NATURAL E GAS GLP: REDE GAS NATURAL EXISTENTE/NOVA REDE GAS GLP EXISTENTE G ARQUETA GAS NATURAL EXISTENTE/NOVA PASO SUBTERRANEO/AEREO GAS EXISTENTE/NOVO G gas gas G G NOTA: - OS MATERIAIS EMPREGADOS E O MONTAXE DOS MESMOS ESTARA DE ACORDO COA DOCUMENTACION DE PROXECTO. - O REPLANTEO FINAL DAS INSTALACIONS REALIZARASE A PE DE OBRA. PE: POLIETILENO FC: FIBROCEMENTO FD:FUNDICION DUCTIL FE: FUNDICION GRIS H: PROFUNDIDADE DE GABIA, POZO OU ARQUETA CLAVES: HG:FORMIGON PVC: POLICLORURO DE VINILO GR:GRES F/P: NUM. POZOS SANEAMENTO agosto 2015 VISTA ALEGRE. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Promotor: Excmo. Concello de Santiago de Compostela arquitectas: Cristina Ouzande Lugo. Cristina Ezcurra de la Iglesia. EZCURRA e OUZANDE ARQUITECTURA S.L.P. 5~D GR 9LODU Ã Ã 6DQWLDJR GH &RPSRVWHOD LQIR#H]FXUUDRX]DQGHFRP Ã ZZZH]FXUUDRX]DQGHFRP T-F 881 031 451 e:1/200 (67$'2 5()250$'2 ,167$/$&,Ð16 ZONA II. (67$'2 ),1$/ ,167$/$&,Ð16 627(55$'$6 cod: 12U05er081bVIST b er081

5Ô$ '( 12,$ - transparencia.santiagodecompostela.galtransparencia.santiagodecompostela.gal/media/documentos/er081b.pdf · nova acometida paso subterraneo/aereo gas natural mpa pe

 • Author
  dobao

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 5Ô$ '( 12,$ -...

 • AVE

  NID

  A D

  E C

  AS

  TELA

  O

  PA

  RQ

  UE

  DE

  SA

  N X

  OA

  N

  PO

  RTA

  L 10

  :P

  0/P

  1: +

  264,

  17P

  1/P

  2: +

  266,

  97

  PO

  RTA

  L 12

  :P

  0/P

  1: +

  265,

  17P

  1/P

  2: +

  267,

  97

  PO

  RTA

  L 7:

  P0/

  P1:

  +26

  6,04

  P1/

  P2:

  +26

  8,84

  PO

  RTA

  L 5:

  P0/

  P1:

  +26

  4,67

  P1/

  P2:

  +26

  7,47

  PO

  RTA

  L 3:

  P0/

  P1:

  +26

  3,26

  P1/

  P2:

  +26

  6,06

  PO

  RTA

  L 1:

  P0/

  P1:

  +26

  1,91

  P1/

  P2:

  +26

  4,71

  PO

  RTA

  L 1:

  P0/

  P1:

  +26

  1,15

  P1/

  P2:

  +26

  3,95

  PO

  RTA

  L 7:

  P0/

  P1:

  +26

  5,42

  P1/

  P2:

  +26

  8,22

  PO

  RTA

  L 5:

  P0/

  P1:

  +26

  4,00

  P1/

  P2:

  +26

  6,80

  PO

  RTA

  L 3:

  P0/

  P1:

  +26

  3,24

  P1/

  P2:

  +26

  6,04

  RE

  DE

  ELE

  CTR

  ICA

  A L

  UM

  INA

  RIA

  S D

  E X

  AR

  DIN

  BA

  IXO

  TU

  BO

  PE

  DN

  63 HF D

  N60

  0

  PVC

  DN

  200

  PVC

  DN

  200

  PVC

  DN

  250

  PVC

  DN

  250

  H 1

  400

  NO

  VA A

  CO

  ME

  TID

  AP

  AS

  O S

  UB

  TER

  RA

  NE

  O/A

  ER

  EO

  GA

  S N

  ATU

  RA

  L

  MP

  A P

  E D

  N20

  0

  MP

  B P

  E D

  N20

  0

  MP

  A P

  E D

  N20

  0

  AR

  MA

  RIO

  ELE

  CTR

  ICO

  EN

  PA

  RE

  DE

  MPA PE DN40

  FD D

  N10

  0

  SA

  IDA

  A R

  UA

  SE

  NR

  EC

  OLL

  IDA

  A R

  ED

  E

  FD D

  N10

  0

  BR

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OE

  LEC

  TRIC

  IDA

  DE

  MPA

  PE

  DN

  200

  MPB

  PE

  DN

  200

  PvPV

  C D

  N20

  0

  PvPV

  C D

  N20

  0

  PVC DN250PVC DN250 P

  02.0

  4H

  100

  0

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P02.

  05H

  110

  0

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  H 7

  00P

  v

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  BB

  BP

  v

  P02.

  03A

  H 6

  50

  FUN

  D40

  0x40

  0P0

  2.05

  AH

  750

  FUN

  D50

  0x50

  0

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  BP

  VC D

  N25

  0

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  B

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  B

  PVC

  DN

  200

  Pv

  P10.

  03B

  H 1

  000

  FUN

  D40

  0x40

  0

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  B

  PVC DN125

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  B

  FC D

  N45

  0

  TUB

  ER

  IA E

  N U

  SO

  DU

  RA

  NTE

  FA

  SE

  I

  FD D

  N45

  0

  FAS

  E II

  PVC DN200

  PVCDN200

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  MP

  A P

  E D

  N40

  MPA PE DN110

  MPA PE DN110

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  MP

  A P

  E D

  N40

  MPA PE DN110

  MPA PE DN110

  PAS

  OS

  UB

  TER

  RA

  NE

  O/A

  ER

  EO

  GA

  S N

  ATU

  RA

  L

  MP

  A P

  E D

  N40

  MPA PE DN110

  MPA PE DN110

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  MP

  A P

  E D

  N40

  MPA PE DN110

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  MP

  A P

  E D

  N40

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  MP

  A P

  E D

  N40

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  MP

  A P

  E D

  N40

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  MP

  A P

  E D

  N40

  FeFe

  FeFe

  Cm

  Cm

  Cm

  Cm

  P66

  68H

  4.3

  00

  FUN

  DD

  N60

  0

  F ??

  ?H

  ???

  FUN

  DD

  N60

  0

  HG

  DN

  500

  HG

  DN

  500

  PVC DN

  315

  PVC DN315

  PVC

  DN

  400

  PVC DN315

  PVC DN315

  HG

  DN

  300

  HG

  DN

  300

  HG

  300

  HG

  DN

  300

  HG

  DN

  300

  HG

  DN

  300

  HG

  DN

  300

  HG D

  N200

  PVC

  DN

  315

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  110

  PVC DN40

  0

  PVC

  DN40

  0

  FUN

  DD

  N60

  0P

  1215

  3H

  200

  0

  PVC

  DN

  315

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  200

  PVC DN315

  PVC

  DN

  110

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC DN315

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN31

  5

  FUN

  D

  300x

  300

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FD D

  N15

  0

  FD D

  N15

  0

  FD D

  N100

  FD DN100

  FD D

  N100

  FD D

  N10

  0

  MP

  A P

  E D

  N20

  0M

  PB

  PE

  DN

  200

  MPB

  PE

  DN

  200

  MPA

  PE

  DN

  200

  MPA PE DN110

  MPA PE DN110

  MPA PE DN110

  MPA PE DN110

  MPA PE DN110

  MPA PE DN200

  MPA PE DN200

  MPA PE DN200

  MPA PE DN160

  PA

  SO

  SS

  UB

  TER

  RA

  NE

  O/A

  ER

  EO

  GLP

  DE

  ND

  E D

  EP

  OS

  ITO

  S

  FD DN100

  FD DN100

  FD DN100

  FD DN100

  FD DN100

  FD DN100

  FD DN100

  FD DN80

  AR

  MA

  RIO

  CO

  NTA

  DO

  R A

  UG

  AE

  N F

  AC

  HA

  DA

  PA

  SO

  SS

  UB

  TER

  RA

  NE

  O/A

  ER

  EO

  RPA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OTE

  LEFO

  NIC

  A

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OR

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OTE

  LEFO

  NIC

  A

  FUN

  D

  600x

  600

  AR

  QU

  ETA

  EN

  DER

  IVA

  CIO

  N E

  N "T

  E" E

  CO

  NTA

  DO

  R, R

  EGA

  12 x

  DN

  63

  3 x DN63

  3 x

  DN

  63

  HF

  DN

  600

  FUN

  D60

  0x60

  0P

  6667

  H 3

  400

  HF

  DN

  600

  FD D

  N50

  0

  FUN

  D30

  0x30

  0

  CE

  NTR

  OTR

  AN

  SFO

  RM

  AC

  ION

  E D

  ISTR

  IBU

  CIO

  NFE

  NO

  SA

  15C

  D18

  TAPA

  FU

  ND

  DN

  600

  HO

  RM

  AC

  ER

  A80

  0x60

  0

  CA

  DR

  O E

  LEC

  TRIC

  O E

  N H

  OR

  NA

  CIN

  A C

  ON

  PO

  TEN

  CIA

  : 3.1

  25 k

  W

  4 x DN 63

  4 x

  DN

  63

  4 x

  DN

  63

  2 x

  DN

  63

  FUN

  D

  600x

  600

  FUN

  D

  600x

  600

  FD DN100

  HG D

  N300

  FD D

  N50

  0

  BR

  FC D

  N45

  0

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  MPA

  PE

  DN

  40

  PVC DN500

  PVC

  DN

  500

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  EM

  BE

  BID

  OE

  N M

  UR

  O V

  EXE

  TAL

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  EM

  BE

  BID

  OE

  N M

  UR

  O V

  EXE

  TAL

  PA

  SA

  TU

  BO

  S G

  AS

  NA

  TUR

  AL

  EN

  MU

  RO

  MPA PE DN110

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OG

  AS

  NA

  TUR

  AL

  EM

  BE

  BID

  OE

  N M

  UR

  O V

  EXE

  TAL

  PA

  SA

  TU

  BO

  S G

  AS

  NA

  TUR

  AL

  EN

  MU

  RO

  PVC DN250

  PVC DN250

  Fe

  Fe

  FeAR

  QU

  ETA

  800x

  800

  NORM.2M

  PA

  SO

  SU

  BTE

  RR

  AN

  EO

  /AE

  RE

  OFE

  NO

  SA

  EM

  BE

  BID

  O E

  NM

  UR

  O V

  EXE

  TAL

  FUN

  DD

  N60

  0AR

  QU

  ETA

  800x

  800

  NO

  RM

  .1M

  2xP

  E D

  N16

  0VE

  RM

  ELL

  O

  FeFe

  FeFe

  NORM.2M

  2xP

  E D

  N16

  0VE

  RM

  ELL

  O

  NORM.2M

  2xP

  E D

  N16

  0VE

  RM

  ELL

  O

  NORM.2M

  2xP

  E D

  N16

  0VE

  RM

  ELL

  O

  NO

  RM

  .1M

  Fe

  NO

  RM

  .1M

  Fe

  NO

  RM

  .1M

  Sa

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  08H

  255

  0

  4xPE DN63VERDE

  12xPE DN63VERDE

  12xP

  E D

  N63

  VER

  DE

  MPA PE DN200

  Pv

  TRAGADEROTR6050

  FUN

  DD

  N60

  0

  TRAGADEROTR6050

  TRAGADEROTR6050

  TRAGADEROTR6050

  TRAGADEROTR6050

  TRAGADEROTR6050

  PVC DN250

  TRAGADEROTR6050

  PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  TRAGADEROTR6050

  PVC

  DN

  200

  H 6

  50

  PVC DN250

  FUN

  D70

  0x70

  0H

  800

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  850

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0

  Pv

  Pv

  FUN

  D70

  0x70

  0P1

  2140

  H 9

  00

  FUN

  D70

  0x70

  0P0

  5.13

  H 1

  300

  Pv

  FUN

  D70

  0x70

  0P0

  4.14

  H 1

  200

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P04.

  15H

  130

  0Pv

  PVC DN

  315

  Sa

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  700

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F686

  9H

  130

  0

  Sa

  SaPVC DN315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F687

  1H

  150

  0

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  05H

  330

  0

  PVC

  DN

  315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  H 1

  550

  Pv F

  UN

  D50

  0x50

  0P0

  7.03

  NH

  850

  FUN

  D70

  0x70

  0P0

  7.02

  H 8

  00

  Pv

  Pv

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  700

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  650

  Pv F

  UN

  D50

  0x50

  0P0

  7.04

  NH

  850

  Pv F

  UN

  D50

  0x50

  0P0

  7.05

  NH

  900

  Pv F

  UN

  D50

  0x50

  0P0

  7.06

  NH

  900

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  7.07

  NH

  950

  Pv F

  UN

  D50

  0x50

  0P0

  7.08

  NH

  950

  Pv F

  UN

  D50

  0x50

  0P0

  7.09

  NH

  950

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  7.10

  NH

  950

  FUN

  D70

  0x70

  0P0

  7.12

  NH

  105

  0FU

  ND

  700x

  700

  P07.

  13N

  H 1

  100

  FUN

  D70

  0x70

  0P0

  7.11

  NH

  100

  0

  Pv

  Pv

  Pv

  Pv

  PVC

  DN

  315

  PVC

  DN

  315

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC DN315

  CR

  UC

  E IN

  FER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  GA

  S

  CR

  UC

  E IN

  FER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  GA

  S

  CR

  UC

  E IN

  FER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  GA

  S

  CR

  UC

  E IN

  FER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  GA

  S

  4xP

  E D

  N63

  VER

  DE

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  06H

  260

  0

  PVC DN315

  Cm

  FD DN100

  Sa

  PVC DN315

  PVC

  DN

  200

  MPA PE DN110RAMAL EN ESPERA FASE I

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TES

  AU

  GA

  SP

  LUVI

  AIS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  ISRE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  ISRE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  CO

  LLE

  BA

  IXA

  NTE

  PLU

  VIA

  L P

  RO

  CE

  DE

  NTE

  DO

  INTE

  RIO

  R D

  OE

  DIF

  ICIO

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  FUN

  D70

  0x70

  0H

  110

  0

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TE A

  UG

  AS

  PLU

  VIA

  IS

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  03H

  150

  0

  PVC

  DN

  200

  FUN

  D70

  0x70

  0H

  110

  0

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  05H

  150

  0

  PVC

  DN

  200P

  v

  Pv

  PVC DN315

  Fe

  Fe

  Fe

  Fe Fe

  Fe

  Fe

  Sa

  Sa

  SaPVC DN315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F686

  6H

  180

  0

  PVC

  DN

  315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  H 1

  850

  PVC DN315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  10H

  225

  0

  PVC

  DN

  110

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F686

  8H

  160

  0

  SaSa

  PVC

  DN

  315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  09H

  225

  0

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F686

  4H

  120

  0

  SaFU

  ND

  DN

  600

  CF0

  4.11

  H 2

  250

  PVC

  DN

  315

  Sa

  FD D

  N80

  FD DN80

  FD DN80FD DN80

  FD DN80

  FD DN80

  FD DN80FD DN80

  FD DN80

  PVC DN250

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.03

  H 9

  50 Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.04

  H 9

  50

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.07

  H 9

  50 Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.08

  H 9

  50

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.11

  H 9

  50 Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.12

  H 9

  50

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TES

  AU

  GA

  SP

  LUVI

  AIS

  RE

  NO

  VAR

  /RE

  PA

  RA

  RB

  AIX

  AN

  TES

  AU

  GA

  SP

  LUVI

  AIS

  PVC DN250

  PVC DN250

  Cm

  Cm

  12xPE DN63VERDE

  FUN

  D40

  0x40

  0

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  PVC

  DN

  110

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.05

  H 9

  50

  PVC

  DN

  160

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.06

  H 9

  50

  PVC

  DN

  160

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.09

  H 9

  50PVC

  DN

  160

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.10

  H 9

  50

  PVC

  DN

  160

  Pv

  FUN

  D50

  0x50

  0P0

  4.13

  H 9

  50

  PVC

  DN

  160

  Pv

  CR

  UC

  E S

  UP

  ER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  CO

  M.

  4xPE DN63VERDE

  CR

  UC

  E IN

  FER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  GA

  S

  CR

  UC

  E IN

  FER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  GA

  S

  CR

  UC

  E IN

  FER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  GA

  S

  CR

  UC

  E S

  UP

  ER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  CO

  M.

  CR

  UC

  E S

  UP

  ER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  CO

  M.

  CR

  UC

  E S

  UP

  ER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  CO

  M.

  CR

  UC

  E S

  UP

  ER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  CO

  M.

  CR

  UC

  E S

  UP

  ER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  CO

  M.

  CR

  UC

  E S

  UP

  ER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  CO

  M.

  PVC DN160

  PVC

  DN

  200

  H 7

  00P

  v

  FUN

  D50

  0x50

  0

  PVC DN160

  H 7

  50P

  v

  FUN

  D50

  0x50

  0

  PVC

  DN

  200

  SaFU

  ND

  DN

  600

  CF6

  859

  H 1

  610

  Sa

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  09H

  140

  0

  Sa

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F686

  1H

  120

  0

  Sa

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  15H

  160

  0

  Sa

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  13H

  215

  0

  Sa SaPVC DN315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F686

  2H

  160

  0

  PVC

  DN

  315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  H 1

  650

  SaFU

  ND

  DN

  600

  CF0

  4.14

  H 1

  900

  PVC DN315

  PVC DN315

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  110

  0P

  v PVC

  DN2

  00

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  08H

  140

  0

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  110

  0

  Pv

  PVC

  DN20

  0

  Sa

  Sa

  SaPVC DN315

  F686

  5H

  150

  0

  PVC

  DN

  315

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  H 1

  550

  Sa

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  12H

  225

  0

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  PVC DN315

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  110

  0

  Pv

  PVC

  DN

  200

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  06H

  150

  0

  Pv

  PVC

  DN20

  0

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  07H

  150

  0

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  04H

  150

  0

  Pv

  PVC

  DN20

  0

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  110

  0

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  110

  0

  Pv FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  02H

  135

  0

  Pv

  PVC

  DN

  200

  FUN

  D50

  0x50

  0H

  110

  0

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  07H

  260

  0

  PVC

  DN

  200

  PVC

  DN31

  5

  PVC

  DN

  400

  PVC DN250PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  AU

  GA

  PA

  RA

  DIS

  TRIB

  UIL

  A P

  OR

  UN

  HA

  CO

  TA IN

  FER

  IOR

  A D

  A O

  SC

  AB

  OS

  ELE

  CTR

  ICO

  S

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC DN250

  FUN

  D50

  0x50

  0P1

  2132

  H 5

  50

  FUN

  D50

  0x50

  0P1

  2133

  H 5

  50

  FUN

  D50

  0x50

  0P1

  2134

  H 5

  50

  FUN

  D50

  0x50

  0P1

  2136

  H 5

  50

  FUN

  D50

  0x50

  0P1

  2137

  H 6

  00

  FUN

  D50

  0x50

  0P1

  2138

  H 8

  00

  PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  PVC DN250

  Pv

  Pv

  Pv

  Pv

  PVC DN250

  Pv

  PVC DN250

  Pv

  PVC DN250

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC DN315

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  Cm

  Cm

  Cm

  Cm

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P121

  52H

  155

  0

  12xPE DN63VERDE

  12xPE DN63VERDE

  12xPE DN63VERDE

  12xPE DN63VERDE

  12xPE DN63VERDE

  PVC

  DN

  200

  PVC

  DN

  200

  PVC

  DN

  200

  PVC

  DN

  200

  PVC

  DN

  200

  PVC

  DN

  200

  Pv

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  P06.

  01H

  100

  0

  PVC DN315

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN16

  0

  PVC

  DN

  160

  PVCDN160

  PVCDN160

  PVCDN160

  PVCDN160

  PVC

  DN160

  PVCDN1

  60

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D60

  0x60

  0

  FUN

  D60

  0x60

  0

  CR

  UC

  E IN

  FER

  IOR

  CO

  NC

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  GLP

  PA

  SO

  SS

  UB

  TER

  RA

  NE

  O/A

  ER

  EO

  GLP

  DE

  ND

  E D

  EP

  OS

  ITO

  S

  PVC

  DN

  315

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  PVC

  DN

  160

  gas

  gas

  Fe

  1xPE DN160VERMELLO

  6xP

  E D

  N16

  0VE

  RM

  ELL

  O

  6xPE DN160VERMELLO

  6xPE DN160VERMELLO

  Cm

  12xPE DN63VERDE

  PVC

  DN

  250

  CONTADOR EN ARQUET

  A PARA REDE DE BOCAS DE R

  EGA: CHAVE CORTE, FILTRO,

  CONTADOR, ANTIRRETOR

  NO, CHAVE CORTE

  REDE DE BOCAS DE REG

  A: PE PN16 DN50 PR

  OTECCION PE DN110 AZU

  LREDE DE BO

  CAS DE REGA: PE PN1

  6 DN50 PROTECCION P

  E DN110 AZUL

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  Sa

  SaFU

  ND

  DN

  600

  CF0

  4.03

  H 2

  000

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  F04.

  04H

  215

  0C

  ANAL

  IZAC

  ION

  MT

  REF

  OR

  MAD

  A PA

  RA

  SOTE

  RR

  AMEN

  TO P

  OR

  CAM

  BIO

  DE

  CO

  TAS

  RAS

  ANTE

  FUN

  D60

  0x60

  0

  FUN

  DD

  N60

  0

  MP

  A P

  E D

  N20

  0M

  PB

  PE

  DN

  200

  MP

  B P

  E D

  N20

  0

  MP

  A P

  E D

  N20

  0

  CAN

  ALIZ

  ACIO

  N G

  AS N

  ATU

  RAL

  REF

  OR

  MAD

  A PA

  RA

  SOTE

  RR

  AMEN

  TO P

  OR

  CAM

  BIO

  DE

  CO

  TAS

  RAS

  ANTE

  NOVA REDE DE GAS NATURAL FASE IIMPA PE DN110

  MPA PE DN40NOVA ACOMETIDA

  GAS NATURAL

  gas gas

  CO

  NEX

  ION

  CO

  N T

  RAM

  O E

  XIST

  ENTE

  DU

  RAN

  TE F

  ASE

  I

  TRA

  MO

  S A

  EXE

  CU

  TAR

  EN

  FA

  SE

  II

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  FC D

  N45

  0

  TUB

  ER

  IA E

  N U

  SO

  DU

  RA

  NTE

  FA

  SE

  S I

  E II

  FD D

  N45

  0R

  AM

  AL

  A E

  XEC

  UTA

  R E

  N F

  AS

  E I

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  FUN

  DD

  N60

  0

  AbFD

  DN

  450

  FA

  SE

  III

  FD D

  N45

  0

  FD D

  N45

  0

  FC D

  N45

  0TU

  BE

  RIA

  EN

  US

  OD

  UR

  AN

  TE F

  AS

  E I

  MA

  CIZ

  AD

  O F

  OR

  MIG

  ON

  PA

  RA

  AN

  CLA

  XE D

  E T

  UB

  ER

  IAS

  FUN

  DD

  N60

  0P0

  8.01

  H 1

  300

  CAN

  ALIZ

  ACIO

  N A

  BAS

  TEC

  EMEN

  TO R

  EFO

  RM

  ADA

  PAR

  ASO

  TER

  RAM

  ENTO

  PO

  R C

  AMB

  IO D

  E C

  OTA

  S R

  ASAN

  TE

  AN

  ULA

  R C

  AN

  ALI

  ZAC

  ION

  EN

  CAN

  ALIZ

  ACIO

  N R

  REF

  OR

  MAD

  A PA

  RA

  SOTE

  RR

  AMEN

  TO P

  OR

  CAM

  BIO

  DE

  CO

  TAS

  RAS

  ANTE

  RE

  CO

  NS

  TRU

  CC

  ION

  AR

  QU

  ETA

  DE

  SM

  ON

  TAR

  FA

  RO

  LA E

  XIS

  TEN

  TE,

  DE

  MO

  LER

  ZA

  PA

  TA E

  RE

  CU

  PE

  RA

  RA

  CA

  BA

  DO

  SU

  PE

  RFI

  CIA

  L A

  XAR

  DIN

  AD

  O

  PVC

  DN16

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FD DN100 TUBERIA E

  XISTENTE EN TUNEL

  BA

  IXA

  NTE

  AU

  GA

  S P

  LUVI

  AIS

  RE

  CO

  LLID

  A A

  ER

  EA

  SU

  MID

  OIR

  OS

  SO

  BR

  E L

  OU

  SA

  TU

  NE

  LP

  VC D

  N20

  0

  B

  REDE AEREA BAIXO LO

  USA TUNEL PVC DN200

  RE

  XIS

  TRO

  LIM

  PE

  ZA

  PVC

  DN20

  0

  RE

  XIS

  TRO

  LIM

  PE

  ZA

  SU

  MID

  OIR

  O S

  OB

  RE

  LO

  US

  AC

  ON

  IMB

  OR

  NA

  L A

  RE

  DE

  AE

  RE

  A

  SU

  MID

  OIR

  O S

  OB

  RE

  LO

  US

  AC

  ON

  IMB

  OR

  NA

  L A

  RE

  DE

  AE

  RE

  A

  BR

  BR

  BR

  BR

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D60

  0x60

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FUN

  D40

  0x40

  0

  AbFU

  ND

  DN

  600

  C

  FD DN100 TUBERIA E

  XISTENTE EN TUNEL

  Ab

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  Ab

  FUN

  DD

  N60

  0 C

  RE

  CO

  NS

  TRU

  CC

  ION

  AR

  QU

  ETA

  12x

  PE D

  N63

  VER

  DE

  TIP

  O C

  TIP

  O C

  TIP

  O C

  TIP

  O C

  TIP

  O C

  TIP

  O C

  TIP

  O P

  TIP

  O P

  TIP

  O P

  TIP

  O P

  TIP

  O IC

  T

  TIP

  O IC

  T

  Sa

  P08.

  03H

  250

  0

  FUN

  DD

  N60

  0

  Pv

  P08.

  04H

  260

  0

  FUN

  DD

  N60

  0

  Pv

  P09.

  01H

  100

  0

  FUN

  D60

  0x60

  0P

  vP0

  9.02

  H 1

  500

  FUN

  D60

  0x60

  0P

  vP

  VC D

  N25

  0P0

  9.03

  H 9

  00

  FUN

  D60

  0x60

  0P

  vP

  VC D

  N25

  0P0

  9.04

  H 9

  00

  FUN

  D60

  0x60

  0

  P08.

  05H

  240

  0

  FUN

  DD

  N60

  0

  Ab

  Ab

  Pv

  PVC

  DN

  250

  PVC

  DN

  250

  P08.

  06H

  210

  0

  FUN

  DD

  N60

  0Pv

  PVC

  DN

  315

  PVC

  DN

  315

  NO

  VO P

  AS

  OS

  UB

  TER

  RA

  NE

  O/A

  ER

  EO

  GA

  S N

  ATU

  RA

  L

  MPA PE DN40

  P10.

  01B

  H 7

  50

  FUN

  D40

  0x40

  0P

  v P10

  .02B

  H 7

  50

  FUN

  D40

  0x40

  0

  Pv

  P10.

  04B

  H 7

  50

  FUN

  D60

  0x60

  0

  Pv

  PvP1

  0.05

  BH

  850

  FUN

  D40

  0x40

  0

  PvP

  10.0

  6BH

  900

  FUN

  D40

  0x40

  0

  FeFe

  NO

  RM

  .2M

  FeFe

  NO

  RM

  .2M

  FeFe

  NO

  RM

  .2M

  Pv

  B

  Pv

  PVC

  DN

  250

  Pv

  P10.

  06B

  H 9

  00

  FUN

  D40

  0x40

  0

  PVC DN160

  BR

  RE

  DE

  DE

  BO

  CA

  S D

  E R

  EG

  A:

  PE

  PN

  16 D

  N50

  FUN

  D60

  0x60

  0

  FUN

  D60

  0x60

  0

  FUN

  D60

  0x60

  0FU

  ND

  600x

  600

  PA

  SO

  S/A

  ALU

  ME

  AD

  OP

  AS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PA

  SO

  S/A

  ALU

  ME

  AD

  O

  ALI

  ME

  NTA

  CIO

  NIL

  LA R

  SU

  PAS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PAS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PAS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PAS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PAS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PAS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PAS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PAS

  O S

  /AA

  LUM

  EA

  DO

  PVC DN

  160

  PVC DN160

  MPB

  PE

  DN

  200

  MPA

  PE

  DN

  200

  RE

  CO

  NS

  TRU

  CC

  ION

  AR

  QU

  ETA

  RE

  CO

  NS

  TRU

  CC

  ION

  AR

  QU

  ETA

  12xP

  E D

  N63

  VER

  DE

  Cm

  TIP

  O P

  Cm T

  IPO

  P12xPE DN63VERDE

  12xPE DN63VERDE

  RE

  CO

  NS

  TRU

  CC

  ION

  PO

  ZO

  RE

  CO

  NS

  TRU

  CC

  ION

  PO

  ZO

  PVC DN315

  PVC

  DN

  160

  12xPE DN63VERDE

  CANALIZACION SANEAMENTO FECAL EXIST./ NOVA

  CANALIZACION SANEAMENTO PLUVIAL EXIST./NOVA

  ARQUETA DE SANEAMENTO FECAL EXIST./NOVA

  ARQUETA DE SANEAMENTO PLUVIAL EXIST./NOVA

  SUMIDOIRO DE AUGAS PLUVIAIS EXIST./NOVO

  BAIXANTE DE AUGAS PLUVIAIS

  SANEAMENTO:

  LENDA:

  ALUMEADO PUBLICO:

  OUTROS:

  ARQUETA DGT

  ANTENA VHF CONTROL AQUAGEST

  TRAGADERO DE AUGAS PLUVIAIS NOVO

  ARQUETA ALUMEADO PUBLICO NOVA

  POSTE DE 7 METROS CON LUMINARIASiGUZZINI ARGO HP BL86M/BL87M + BL91M

  POSTE DE 5 METROS CON LUMINARIASiGUZZINI ARGO HP BL91M

  POSTE DE 5 METROS CON LUMINARIAiGUZZINI ARGO HP BL91M

  POSTE IGUZZINI 7 METROSSOPORTADO CATENARIASLUMINARIA iGUZZINI iTEKA

  LUMINARIA iGUZZINI ARGO HP BF07

  LUMINARIA iGUZZINI UP LIGHT WALK BB36 CADRO ALUMEADO PUBLICO

  ABASTECEMENTO DE AUGA:

  ABASTECEMENTO DISTRIBUCION EXISTENTE

  ABASTECEMENTO XERAL EXISTENTE/NOVO

  REDE DE MANANTIAIS/DEPOSITOS EXIST./NOVA

  ARQUETA ABASTECEMENTO EXISTENTE/NOVA

  VALVULA SECCIONAMENTO

  ARQUETA BOMBEIROS EXISTENTE/NOVA

  CONTADOR DE AUGA EXISTENTE

  BOCA DE REGA EXISTENTE/NOVA

  CANALIZACION DE REGA EXISTENTE/NOVA

  CONTADOR EN ARQUETA PARA BOCAS DE REGA

  ELECTRICIDADE:

  REDE SOTERRADA MEDIA TENSION EXIST./NOVA

  REDE SOTERRADA BAIXA TENSION EXIST./NOVA

  REDE AEREA BAIXA TENSION EXISTENTE

  CAIXA XERAL DE PROTECCION

  ARQUETA ELECTRICIDADE EXISTENTE/NOVA

  PASO SUBTERRANEO/AEREO EXIST./NOVOE

  REDE SOTERRADA ALTA TENSION EXISTENTE

  E

  REDE SOTERRADA ALUMEADO EXISTENTE

  REDE AEREA ALUMEADO EXISTENTE

  ARQUETA ALUMEADO PUBLICO EXISTENTE

  LUMINARIA ALUMEADO VIAL E BEIRARRUA EXISTENTE

  LUMINARIA TIPO GLOBO XARDIN EXISTENTE

  PROXECTORES EXISTENTES

  LUMINARIA ALUMEADO VIAL EXISTENTE

  E PASO SUBTERRANEO/AEREO ALUMEADO

  REDE SOTERRADA ALUMEADO NOVA

  REDE AEREA ALUMEADO NOVA

  COMUNICACIONES:

  T

  ARQUETAS COMUNICACIONS R E TELEFONICA EXISTENTE

  PASO SUBTERRANEO/AEREO COMUNICACIONS EXISTENTE

  REDE COMUN DE COMUNICACIONS SOTERRADA NOVA

  ARQUETAS DA REDE COMUN DE COMUNICACIONS NOVAS

  GAS NATURAL E GAS GLP:

  REDE GAS NATURALEXISTENTE/NOVAREDE GAS GLP EXISTENTE

  G

  ARQUETA GAS NATURALEXISTENTE/NOVAPASO SUBTERRANEO/AEREOGAS EXISTENTE/NOVO

  G

  gas

  gas

  G G

  NOTA:- OS MATERIAIS EMPREGADOS E O MONTAXE DOS

  MESMOS ESTARA DE ACORDO COA DOCUMENTACIONDE PROXECTO.

  - O REPLANTEO FINAL DAS INSTALACIONS REALIZARASEA PE DE OBRA.

  PE: POLIETILENO

  FC: FIBROCEMENTO

  FD:FUNDICION DUCTIL

  FE: FUNDICION GRIS

  H: PROFUNDIDADE DE GABIA, POZO OU ARQUETA

  CLAVES:

  HG:FORMIGON

  PVC: POLICLORURO DE VINILO

  GR:GRES

  F/P: NUM. POZOS SANEAMENTO

  agosto 2015

  VISTA ALEGRE. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

  Promotor: Excmo. Concello de Santiago de Compostela

  arquitectas: Cristina Ouzande Lugo.Cristina Ezcurra de la Iglesia.

  EZCURRA e OUZANDE ARQUITECTURA S.L.P.

  T-F 881 031 451

  e:1/200

  ZONA II.

  cod: 12U05er081bVIST

  ber081