7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550

  • View
    2.056

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. A-NET 15 () 2550 1 50 ( 1-50) 2 1. (compound light microscope) 1. A 2. B3. C 4. D2. . . . . 1. 2. 3. , 4. , , 3. . . . . 1. , 2. , 3. , 4. , Biology. 7-1

2. 4. X Y A X X Y X Y A ++++-++- - A++ -++- - X++++ +++++ +- 1. X A 2. Y A X 3. X Y A 4. X A 5. ATP H + ATP synthase H + 1. osmosis2. diffusion3. active transport 4. facilitated diffusion6. A B . metaphase I . metaphase . . Biology. 7-2 3. 1. A , B 2. A , B 3. A , B 4. A , B 7. microfilament anaphase 1. 2. 3. 4. 8. (lipase) . . pH . . 1. 2. 3. 4. 9. . . . 1. 2. 3. 4. , 10. 1. 2. 3. 4. ATP ATP synthase 11. ( Hb ). Hb + 4 O 2 Hb ( O 2 ) 4 . Hb ( O 2 ) 4 Hb + 4 O 2. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 . Hb + CO 2 HbCO 21. 2. 3. 4. Biology. 7-3 4. 12. 1. 2. 3. 4. 13. 1. 2. 3. 4. 14. . . . . 2 1. 2. 3. 4. 15. 1. 2. 3. 4. 16. (skeletal muscle)1. (muscle bundle)2. (muscle fiber)3. (myofibrils)4. (microfilament)Biology. 7-4 5. 17. 1. 2. 3. 4. 18. . . . . 1. 2. 3. 4. , 19. (hair cell) 1. 2. 3. 4. 20. 1. 2. 3. 4. Biology. 7-5 6. 21. 1. 2. 3. 4. 22. 1. (habituation)2. (imprinting)3. (conditioning)4. (trial and error)23. : , , 1. 23 , 46 , 23 2. 23 , 46 , 46 3. 46 , 23 , 46 4. 46 , 23 , 23 24. 1. 2. 3. 4. 25. A 1. 2. 3. 4. Biology. 7-6 7. 26. . . (pith) . . 1. 2. 3. 4. 27. . . . . 1. , 2. , 3. , 4. , , 28. 1. C 3 CAM2. C 3 C 43. C 4 CAM4. C 4 CAM29. 1. 2. 3. 4. Biology. 7-7 8. 30. . . . 1 NADPH ATP1. 2. 3. 4. , 31. 1. 2. 3. 4. 32. . . . 8 1. 2. 3. 4. , 33. aa Aa 1. 1 Aaa : 1 aaa 2. 3 Aaa : 1 aaa3. 1 AAa : 1 aaa 4. 3 AAa : 1 aaa34. Biology. 7-8 9. 1. 2. 3. X(X-linked gene) 4. X(X-linked gene) 35. DNA Cytosine 38% Thymine1. 122. 243. 314. 3836. DNA DNA . . . DNA. DNA1. 2. 3. , 4. , 37. 40 RNA 3 (codon) 1. 22. 33. 44. 538. Biology. 7-9 10. (point mutation) DNA IleThrAsn CysHis Asp Tyr GluHisIleThrIle ValMet lle Ile GluHis1. (substitution) 5 2. (insertion) 1 3. (deletion) 1 4. (insertion) (deletion) 1 39. A5AGATCT33TCTAGA5B5AAGCTT33TTCGAA5C5GGATCC33CCTAGG5D5GAATTC33CTTAAG5 Biology. 7-10 11. A 1. A B2. A C3. A D4. A 40. 1. 2. 3. 4. 41. 1. 2. 3. 4. 42. . . . . 2 1. 2. 3. , 4. , 43. . . . . 1. 2. 3. , 4. , , Biology. 7-11 12. 44. 1. 2. 3. 4. 10% 45. 1. 2. 3. 4. 46. . . . 1. 2. 3. 4. , 47. . . . . 1. 2. 3. 4. , 48. . . . 1. 2. 3. 4. , Biology. 7-12 13. 49. 1. 2. 3. 4. 50. 1. 2. 3. 4. Biology. 7-13