71526622 Qtcn Sx Banh Gao

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 71526622 Qtcn Sx Banh Gao

Nguyn Th Ngc Tin L Quc Vit

0851100302

0851100360 0851100010

Nguyn Hong Ngc Anh

Phan Nguyn Minh ng 0851100038 Phm Trung Hiu 0851100100 GVHD :Trn Th Thu Tr A2 ! ch mu xanh l ca em lm nha .mu en l hum ba mih` nh hack a2 trang tr kai mu en khc nha a2 .thoy c pht hin l ngu lun A2 nh lm them kai muc lc

CNG NGH SN XUT BNH GO I GII THIU : Khi nim:Bnh go c ngha l bnh c lm t go da trn c trng n ca go (v tng t nh cc loi ng cc nh bp rang) khi nhit v p sut c p dng.Tng quan: Mt bnh go l mt loi thc phm n nh n gin lm bng go nu phng. Trong khi cc bnh go n gin vng ng bng khng p mui , th th trng bnh go gm mt lot cc hng v t ngt ngo n mn. Bnh go l mt mn n b dng, v l mt mn n i km tt vi nhiu loi thc n.

Nng lng So vi cc sn phm tinh bt khc, bnh go thp hn lng calo trong mi khu phn, c hm lng glucid cao, t bo. V l do ny, nhiu ngi n king s dng bnh go nh l mt thay th cho bnh m . ng bng ,bnh go ln c cha khong 35 calo. Bnh go cng nghip cha lng calo cao hn v thm ng hoc cht bo trong cc hng liu. Mt caramel hoc pho mt c th cung cp thm hng v cho bnh go ln khong 50 calo.

Bnh go Vit Nam

Bnh go Trung Quc

Bnh go Nht Bn (mochi)

Bnh go n

Bnh go PhilipinLch s : Khng bit t bao gi nhng nguyn tc chung bnh go tn ti song song vi s c mt ca go . Go c trng hn 7.000 nm ,pht trin tt nht trong vng kh hu m p, m t, la c th trng u tin min Nam Trung Quc hay Bc Thi Lan.T ng Nam , canh tc ca n di chuyn trn tt c cc b phn ca chu , Nam u m hn. Hn mt na dn s by gi ph thuc vo la go l lng thc v cng l mt ngun carbohydrate phc tp, go c gi tr dinh dng ng k. Cm (mt lp gia cc ht v v tru c loi b trong ch bin lm cho go trng v li trong go nu) c cha cht x, du, khong cht, protein, v vitamin E, K, B-complex. Bnh go c bit n vi nhiu hng v,hnh thc khc nhau trong mt s quc gia. Chng c l ni ting nht ti Nht Bn v cc nc vnh ai Thi Bnh Dng, ni sn xut la go l ch yu ca nn kinh t v ng cc l c s cho cc ba n v thc phm. Bnh go pht trin di nhiu hnh thc khc nhau ph bin ti Nht Bn hng trm nm. Chic bnh go mochi l mt bnh ko ngt qu tc trong thi k Nara t 710-794 AD khi ngi Trung Quc nh hng ln n vn ha Nht Bn. S ph bin ca bnh go n r trong thi gian Mc ph Kamakura t11921333. S a dng bnh botamochi, yakimochi, v chimaki. Trong thi k Edo (Tokyo tr thnh th ca Nht Bn trong Mc ph Tokugawa t 1.601-1.868), bnh go cng tr nn ph bin nh trong cc l hi v l c sn a phng. Bnh go thng c bn bi cc quy hng bn ng, mt truyn thng tip tc hu ht chu , ni bn hng rong bn bnh lm bng go v mt lot cc loi rau, rong bin, v hi sn.

Ngy nay, Trung Quc cho mng nm mi vi qu bng go np, go ko v bnh go truyn thng c lm t go hp trong nhiu gi v trn vi sa, ng, m heo hoc m, v dng bt nho u. Bnh thnh phm c th c chin, nng, hoc luc. Trong nhng ngy vinh quang ca ch Anh, go trng n , Trung Quc, v ng Nam c nhp khu vo nc Anh v chu u v tr thnh c s cho nhiu loi thc phm yu thch bao gm bnh pudding go.

Cc loi bnh go

:

Bt xay t t go khng nha hoc go nha c th c nhi vi nc lm bnh ngt bng cch thm ng v cc thnh phn khc trc khi hp. Vit Nam : S ln men bng nm men bnh (puto) c sn xut Vit Nam, hm lng amylose trung bnh sn lng la c th tch ln nht v mm mi ti u (Perez v Juliano, 1988). Trung Quc : Nenkau l mt bnh go truyn thng Trung Quc v v c bn l ba loi: mt chic bnh ngt lm bng nha go v ng, bnh mn vi c ci, c lm t loi go c hm lng amylase cao ,trn vi c ci nghin nt, v bnh go ln men,c lm t bt nho ca loi go c hm lng amylase cao v ng.. n : Idli (bnh bao go) v dosai (bnh go) n t lm mt hn hp gia go xay xt v u en (Phaseolus mungo), khong 3:01 tnh theo trng lng, in hnh nh cc loi thc phm n sng (Hesseltine, 1979; Steinkraus, 1983) .Go v xay u en ring bit ra sch, ngm 5 n 10 gi trong 1,5 n 2,2 ln tnh theo trng lng ca nc v t xay ring bit cung cp cho mt bt go th (0,6 mm) v bt nho, mn gram keo. Bt v bt nho c pha trn vi nhau vi 0,8% mui v bt dy c ln men qua m, hp (idli) hoc chin (dosai) v n nng. Thnh phn b sung idli cho hng v bao gm ht iu, b sa lng, ht tiu, gng, b sa chua v nm men. Dosai thng cha gam mu en t. Cht lng bt idli l do cc protein globulin v arabinogalactan ca gam mu en (Susheelamma v Rao, 1979). Go nhiu amylose ph hp cho idli. Trong qu trnh ln men, cc vitamin nhm B v vitamin tng C (Soni v Sandhu, 1989) v hm lng acid phytic l khong 50% b thy phn. Nht bn : Bnh go Nht Bn hoc bt nho (mochi) truyn thng c ch bin t go sp bng cch ra go v hp 100 C trong khong 15 pht n mt hm lng m 40%, nghin (nhohoc s dng mt ci ci v chy), ng gi plastic, thanh trng trong 20 pht 80 C v lm mt (Juliano v Sakurai, 1985. Mochi l thng c ct thnh ming (nh hnh khi), nng v nm vi nc tng hoc gi v n nh n nh. Mochi l tit trng di

95 C trong thng cha ng gi (Tn), 1985). Tiu th hng nm Nht Bn l 42 000 t nm 1983 v 52 305 t nm 1986 (Iwasaki, 1987) Philippin: Mt bnh go Philippine, bibingka, c lm t bt go khng-nha v bt go nha (t xay) vi ng v nc ct da, nng trong mt cho l chui lt trong mt ci l than vi cho n khi mu nu. Mt bnh go, puto kutsinta, l mt chic bnh khng ln men c kt cu nh mt bnh cng v c chun b t bt goxay t vi ng v dung dch kim. Truyn thng Philippine , cc loi thc phm lm t sp go thng c phc v cho ba n nh hoc cc mn trng ming bao gm bnh go (Suman) c lm t go xay. Suman sa antala v Suman sa ibos c nuvi nc da v mui. Suman sa antala c gi trong l chui v hp cho 30 n 35 pht, nhng Suman sa ibos c ng gi lng lo vo l c (ibos) v un si trong 2 gi hoc n khi hon thnh . i vi la cha lng cht sp cao s c x l vi dung dch kim. Suman sa ibos thng c dung chung vi ng, trong khi Suman sa lihiya c dung chung vi nc ct da v ng. Thnh phn dinh dng : Carbohydrates: Bnh go vng ng bng c hu nh khng c cht bo v khng c nhiu protein ,ngun chnh ch yu l carbohydrate . y l nhng carbohydrate phc tp .Bnh goc t hn mt gram cht x trong mi khu phn. Mt bnh ln ng bng c khong 7 gam carbohydrate. Protein: Protein trong bnh go l khng y . iu ny c ngha l bnh go khng cha t l thch hp ca cc axit amin thit yu m bn cn phi n thng xuyn. Bn c th tn dng cc nguyn tc ca cc protein b sung khi s dng bnh go p ng nhu cu protein ca bn. Nu bn n cm cng vi cy h u nh u, bn s c n mt loi protein hon chnh v u cung cp cc axit amin lysine m trong khi , bnh go cha hm lng ny thp. Bnh go ng bng c cha khong 1 gram protein. Nguyn ht : Bnh go l c ch bin t ht nguyn ht go phng ton b. Khng ging nh ng cc tinh ch, cc loi ng cc bnh go ny cha qua ch bin bao gm ton b cc thnh phn ca cm, mm, v ni nh. Mt bnh go ln vng ng bng 100% gonguyn ht c 9 gram ng cc nguyn ht trong mi khu phn. Vitamin v khong cht: Bnh go khng p mui c hm lng natri thp , tuy vy li l mt li ch cho nhiu ngi M. Bnh go ng bng cng thp trong hu ht cc vitamin v khong cht khc. H c mt lng nh ca niacin (4% M RDA), magi (3% RDA ca M), v pht pho (3% US RDA), cng nh mt smangan (17% RDA ca M).

II NGUYN LIU

- Thnh phn nguyn liu chnh sn xut bnh go: Go do cao cp, tinh bt khoai ty, bt bp, bt sn, ng tinh luyn, du thc vt, muiTrong , hai thnh phn quan trng lm nn bnh go l go v nc.Go cn nhng c trng nht nh sn xut bnh cht lng ttnht . Cc cht ph gia v cc nguyn liu ph khc c cc nh sn xut b sung nhm tng gi tr cm quan ca sn phm, c cn nhci vi thc dinh dng v hng v ca ngi tiu dng nhng khng ng k n qu trnh sn xut.

1. Nguyn liu chnh : Go Go l mt sn phm ca la, tn v ngun gc phn loi ca la: H (Family) Phn h (Subfamily) Tc (Tribe) Chi (Genus) Loi (Species) : Poaceae/Gramineae (ha tho) : Oryzoideae : Oryzeae : Oryza : Oryza Sativar L.

Hnh 2.1: Cu to cy la Hnh 2.2: Cu to ht thc Bng : Phn loi cc tiu chun ht go Kch thc Chiu di Cp Hnh dng T l di/rng Cp

(mm) Di nht Di Trung bnh Ngn 7.50+ 6.61-7.50 5.51- 6.60 -5.50 1 3 5 7 Thon Trung bnh Hi trn Trn 3.0+ 2.1-3.0 1.1- 2.0 -1.1 1 3 5 7

Tiu chun Quc t hm lng amylose nh sau: 0 - 2% 2 20% 20 25% > 25% go do go mm (hm lng amylose thp) go mm (hm lng amylose trung bnh) go cng (hm lng amylose cao)

Bng : Thnh phn dinh dng ca ht go Thnh phn dinh dng n v tnh Hm lng/100g Protein g 6 Tinh bt g 82 Lipid g 0.8 Cellulose g 0.6 Nc g 10.2 Nng lng kcal 361 (Ngun: Vin nghin cu dinh dng thuc i hc Mahidol, Thi Lan, 1999) Tinh bt: Tinh bt c hai thnh phn chnh l amylose v amylopectin, t l amylose v amylopectin thay i ty theo ging la: o Go t: cha trung bnh 19.5% amylose v 81.5% amylopectin. o Go np: cha 0.7% amylose v 99.3% amylopectin. Protein: Trong go, hm lng protein chim khong 6%, gm 4 loi: o Glutelin, hay cn c tn ring l oryzenin, chim a s. o Albumin o Globulin

o Prolamin (oryzin) Thnh phn protein ca la go c 20 loi acid amin khc nhau, trong c 10 loi acid amin khng thay th, do nu xt trn cc acid amin khng thay th th protein go c gi tr sinh hc cao hn ca bp v la m. Tuy nhin, lng protein trong go khng cao, thp hn cc loi lng thc khc nh la m, bp. Bng : Hm lng cc acid amin trong go so vi gi tr chun (trng g) (n v: g/16gN) Acid amin Gi tr chun Go Lysine 4.2 3.2 Tryptophan 1.4 1.2 Phenylalanine 2.8 9.3 Methionine 2.2 4.5 Threonine 2.8 3.0 Valine 4.2 2.2 Leucine 4.8 7.9 Isoleucine 4.2 3.4 (Ngun: FAO) Lipid: Lng lipid trong ht go chim khong 1%, cao hn ht la m, nhng thp hn ht bp. Vitamin: Trong la go, thnh phn vitamin gm B1, B2, B5, PP, B12, Thnh phn vitamin ca la go ch yu l nhm B, trong vitamin B 1 chim mt hm lng kh ln. Tuy nhin hm lng vitamin ca la go khng nhiu, thp hn cc loi lng thc khc. Cc thnh phn khc: Trong la go c nhng cht d bay hi nh NH 3, H2S, cc acetaldehyde. Tuy nhin, khi bo qun ht khng tt, thnh phn lipid trong ht go b phn hy to ra cc aldehyde, hexanal, cetone, , to ra nhng mi kh chu. Nguyn liu c s dng phi c ngun gc xut x, chng nhn t tiu chun an ton v sinh thc phm. Trc khi a vo sn xut, nguyn liu c kim tra mt cch nghim ngt, ch nhng nguyn liu t tiu chun mi s dng.

2. Nguyn liu ph: a. Nc: Nc c xem l nguyn liu trong cng ngh sn xut nhiu loi thc phm. Thnh phn nc nguyn liu cng nh hng n tnh cht cm quan v bn ha l ca sn phm. Hin nay chng ta c ba ngun nc ang c khai thc sn xut: Ngun nc b mt: c ly t sng, sui, hTi Vit Nam v cc nc ang pht trin, nc b mt hin nay b nhim rt nng, ch yu l do sn xut cng nghip v cc hot ng sinh hot hng ngy ca con ngi. Ngun nc ngm: do ma