907.201 Strucno-Teorijski... Frizer

  • View
    539

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Na temelju lanka 39. stavka 3. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93, 90/96), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno miljenje Hrvatske obrtnike komore i uz suglasnost ministra prosvjete i porta donosi

STRUNO-TEORIJSKI I PRAKTINI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE FRIZER(Uredniki proieni tekst, Narodne novine, broj 86/96 i 153/98)I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNITVA Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost opeobrazovnog od struno-teorijskog i praktinog dijela programa naukovanja. Nastava struno-teorijskih sadraja naukovanja ostvaruje se u obrtnikoj i drugim srednjim strukovnim kolama. Praktini dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtnikoj koli. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne uinke. Kako su obrtnika zanimanja vrlo raznolika nemogue je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvoenju nastave pa je naukovanje mogue organizirati uz primjenu najrazvijenijih organizacijskih rjeenja, uzimajui u obzir posebnosti pojedinih zanimanja, a to se utvruje izvedbenim programom. Modeli organizacije nastave vrlo su esto bitno razliiti od modela koji se primjenjuju uz opeobrazovne sadraje. Ovi naini omoguuju veu racionalnost obrazovanja. Vana je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je zavretak naukovanja odvojen od opeobrazovnog dijela programa. Naukovanje zavrava polaganjem pomonikog ispita. II. OPI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtnikog zanimanja je stjecanje znanja, vjetina i navika koje omoguuju polazniku da po zavretku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadae na razini pomonikog zvanja. U skladu s navedenim odreuju se sljedei opi ciljevi naukovanja: - stjecanje osnovnog profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je mogu daljnji razvoj,

- stjecanje uvida u odnose unutar svoje profesije i uspostavljanje potrebite komunikacije sa suradnicima kao i drutvom u cjelini, - spoznaja vlastitih mogunosti i dosega, - spoznaja radnih, zakonskih, ekonomskih, politikih i socijalnih odnosa, - mogunost usklaivanja vlastitih zahtjeva sa zahtjevima okoline. Posebni ciljevi naukovanja za zanimanje frizer odnose se na stjecanje sljedeih znanja i vjetina: - stjecanje obrazovanja i osposobljavanje uenika za odgovorno i samostalno obavljanje poslova i zadataka u sklopu frizerske struke, pridonosei na taj nain podizanju kvalitete ovjekova ivljenja, - razvijanje komunikacijskih sposobnosti zasnovanih na humanim i demokratskim odnosima, - razvijanje potrebe i navike ouvanja i zatite prirode, ivotne i radne sredine, - osposobljavanje za shvaanje vanosti drutveno-ekonomskih, kulturnih i zdravstvenih potreba za frizerskom djelatnou, - osposobljavanje uenika za stjecanje potrebnih znanja i vjetina o svim nainima i vrstama ureivanja kose, njege kose, lica i ruku kod ena i mukaraca, - koritenje strune literature pri obavljanju poslova u sklopu svog zanimanja i osposobljavanju uenika za praenje razvoja zanimanja. III. NASTAVNI PROGRAM A. PRAKTINI DIO NAUKOVANJA I. godina naukovanja Opis obrazovanja (posebni ciljevi) 2Zatita na radu + +

Red. broj 11. mjera + +

Znanja i vjetine koje se moraju usvojiti po (sadraj programa) 3 1

Raspored polugoditima 4 2 3 4 5

6

Primjena zakonskih propisa i zatitnih Zatitna obua i odjea za frizera

+ + 2. Nesree na radu i sluaju pruanje prve pomoi + + zanimanje izazivanju + + + +

Zatitna sredstva za korisnika usluga Propisi za nositelje osiguranja u nesrea Uzroci nezgoda tipinih za frizersko Utjecaji ljudskog imbenika u nezgoda pri radu Opasnost od elektrine struje, te opasnosti (od kemikalija ili toplinskog i sl.) Pruanje prve pomoi u sluaju nezgoda

ostali izvori zraenja + + 3. Uvaavanje ekolokih vanost zahtjeva + + + +

Postupak s otpadnim kemikalijama i initelja ekolokog Otpadne kemikalije i druge vrste otpada Vanost nabave ekolokih pripravaka u praksi Verbalna i neverbalna komunikacija Prostor za primanje korisnika usluga, recepcija

frizerskoj + 4. + tzv. + korisnicima usluga frizerskom + + + + + Komuniciranje u salonu i odnos prema

Vanost narudbe i naplate usluga u salonu

usluga 5. + + te + + + +

Frizerovo ophoenje prema korisnicima + + Red i istoa na radnom Higijenske odredbe u frizerskom obrtu mjestu ienje i dezinfekcija radnog prostora sanitarnog vora Vanost frizerove osobne higijene Primjena radne higijene, reda i

discipline u

salonu + + 6. Frizerski alat, pribor i Upoznavanje frizerskog alata, pribora i aparata+ + aparati Vrste i zadae frizerskog alata, pribora i

+

+

aparata Pravilno koritenje pribora i alata te aparatima ienje i dezinfekcija pribora i alata Pravilna uporaba aparata za pranje razliitih suila i naprava za te njihovo odravanje Analiza kose, vlasita i Stjecanje znanja o procjeni stanja vlasita na noktiju temelju analize Praktina primjena osnovnih znanja o + + svojstvima, rastu te funkciji kose i Razlikovanje zdrave kose, vlasita i

rukovanje + + + +

kose, kovranje kose + + 7. kose i + strukturi, vlasita noktiju od + + 8. Mogua oteenja pri noktiju + obradi kose, koe i kemijskih noktiju kose, vlasita i noktiju + + noktiju od + + 9. Preparati za pranje i glavnih njegu kose vlasita + + stanju + + 10. + + trajnog ondulacije - HTO, kose + + Pranje kose i vlasita

oteenih Uzroci oteenja kose, vlasita i Prepoznavanje mehanikih, fizikih i oteenja Preventivna zatita koe, kose i oteenja Primjena razliitih vrsta ampona i vrsta sredstava za njegu kose i Odabir ampona prema vrsti kose i vlasita Osnovna tehnika pranja kose amponima Specifine tehnike pranja kose (prije kovranja kose, hladne trajne

nakon bojanja kose, produeno pranje medicinskim amponom)

tzv. suho + 11. Masaa vlasita i razdjeljka na + + primjena preparata za regeneracijnjegu kose i vlasita + + mokru i + +

Primjena pudera za odmaivanje kose, pranje kose Odjeljivanje kose i pravljenje vlasitu Nanoenje bezbojnih regeneratora i skih krema(pakunga) na kosu Aplikacija bezbojnih uvrivaa na osuenu kosu pri izradi frizure Primjena razliitih kurativnih njegu kose i vlasita Umirujua i osvjeavajua masaa

preparata za + + Oblikovanje kose (ianje)

+ + 12. + + aparatom + +

Odjeljivanje kose za ianje Vjebe rukovanja karama, britvom i za ianje kose Uporaba efilir-kara Odreivanje duljine kose za ianje; kose Oblikovanje valova prstima, uvijaima, kama te napravama za kovranje Vjebe odjeljivanja i uvijanja uvijaa tim tehnikama i vrstama uvijaa za ondulaciju Planiranje frizure prije oblikovanja smjeru rasta i pada kose Odjeljivanje kose i njezino oblikovanje etke i fena Suenje kose razliitim pomagalima

skraivanje + + 13. Oblikovanje frizure tipalj(friziranje) + + razliivodenu + prema + pomou + + i +

Zavrno oblikovanje frizura, tapiranje

paljivo zaeljavanje kose + + 14. Trajno kovranje kose i Primjene zatitnih sredstava prije i tijekom preparati za HTO izrade HTO + + Zatita koe prije moenja kose preparatima Vjebe odjeljivanja i uvijanja kose vrstama uvijaa za HTO Uporaba papiria pri uvijanju kose Moenje kose razvijaem nakon uvijanja siranje kovra Primjena preparata za HTO prema naputku

HTO

+

+

razliitim + + te fik+ proizvo-

aa + 15. Bojanje i izbjeljivanje Zatita koe od utjecaja boje i izbjeljivaa + kose te pramenovi Vanost korekcije boje kose uvrivaima u boji + Nanoenje pjena, gelova, lakova u boji te preljeva na kosu + Ispiranje boje s kose (nakon bojanja u tamne, moderne i svijetle tonove) te nakon izbjeljivanja kose + Skidanje boje s koe razliitim odstranjivaima + 16. Vlasuljarstvo Stavljanje vlasuljarskog proizvoda na kalup prije pranja i njege + + Pranje i njega vlasulja i umetka od prave kose + 17. Manikiranje + + lakiranje + Njega ruku i noktiju Priprema kupki za nokte i kou ruku Rezanje, oblikovanje, poliranje ili noktiju

+ 18. + + aparatom nakon + brijanja

Masaa ruku Brijanje brade i brkova Sapunanje lica + Vjebe brijanja britvom i brijaim Nanoenje preparata za njegu prije i brijanja + Njega i dezinfekcija lica nakon

II. godina naukovanja

Red. broj 11. + + 2. + + 3. + + 4. + + + +

Opis obrazovanja (posebni ciljevi) 2Zatita na radu

Znanja i vjetine koje se moraju usvojiti (sadraj programa) 3

Raspored po polugoditima 1 4 2 3 4 5 6

Frizerova zatita kod trajnog kovranja kose Primjena ogrtaa kod izrade HTO

Komuniciranje

Narudba i naplata usluga Samostalni rad na recepciji

Red i istoa na radnom mjestu Frizerski pribor, alat i oblikovanja kose aparati kod i frizure Analiza kose i vlasita

Samostalno odravanje prostora

istoe radnog

Odravanje reda u radnom prostoru Razlikovanje kakvoe frizerskog pribora i aparata

alata,

+ 5.

+

primjene opadanja +

Analiza kose i vlasita prije kurativnih preparata za lijeenje peruti ili protiv kose

primjene +

Analiza kose i vlasita prije regeneracijskih krema (pakunga) Analiza kose i vlasita prije trajnog kovranja te prije izrade frizure i ianja Procjena stupnja oteenosti kose Prosudba parcijalnog oteenja vlasi (vrkova, pojedinanih pramenova i

+ + + 6.

+

sl.) Patoloke promjene na koi i kosi Uoavanje peruti, uljivosti i drugih patolokih stanja na vlasitu i kosi Normalno i patoloko ispadanje kose (uoavanje razlika)

+ + + 7. Preparati i njihovo djelovanje kou,kosu i nokte

Prepoznavanje konih oboljenja koja se prenose u frizerskim salonima

sumporni

Praktina primjena steenih znanja o na organskim anorganskim i kemikalijama (vodikov peroksid, spojevi, alkoholi, organske kiseline, luine i sl.) te njihovo djelovanje na kosu, vlasite

i + +

nokte Praktina primjena steenih znanja o kozmetikim preparatima za ienje, njegu i trajno kovr