ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ dipe-g-athin.att.sch.gr/grpka/eggrafa/prorammata perivallontikis... · ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 63 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3ο

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • A 2009-10 / ..

  /

  ..

  1 20 .. 1

  2 20 .. 1

  ,

  3 20 .. 1

  ,

  4 1 1

  5 4 .. 1

  6 6 .. 1

  7 9 1

  " " -

  /

  8 9 1

  -

  9 13 .. 1

  .

  10 16 .. 1

  ,..

  11 19 .. 1

  12 30 / 1

  ..

  13 1 .. 2

  14 1 .. 2

  15 1 .. 2

  -

  16 4 .. 2

  17 6 .. 2

  ,

  18 6 .. 2

  19 6 .. 2

  20 7 .. 2

  21 7 .. 2

  :

  /

  22 7 .. 2

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.comhttp://www.novapdf.com

 • 23 7 .. 2

  24 7 .. 2

  -:

  25 10 .. 2

  -

  26 11 .. 2

  27 11 .. 2

  28 8 / 2

  /

  29 9 / 2

  30 11 / 2

  -

  31 5 .. . 2

  -

  32 6 .. . 2

  -(

  ;)

  33 7 .. . 2

  -

  34 12 / . 2

  35 6 .. 3

  36 10 .. 3

  37 10 .. 3

  38 14 .. 3

  39 18 .. 3

  40 18 .. 3

  41 24 .. 3

  42 25 .. 3

  21

  43 29 .. 3

  44 40 .. 3

  45 41 .. 3

  46 45 .. 3

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.comhttp://www.novapdf.com

 • 47 45 .. 3

  48 46 .. 3

  .

  49 46 .. 3

  ,

  50 46 .. 3

  51 46 .. 3

  52 49 / 3

  --

  53 1o .. 3

  , ,

  54 1o .. 3

  , ,

  55 1o .. 3

  56 1o .. 3

  57 1o .. 3

  58 1o .. 3

  59 - 3

  60 - 3

  61 - 3

  62 33 3

  -

  63 33 3

  -

  64 3 .. 4

  65 3 .. 4

  -

  -

  66 7.. 4

  67 2 .. 4

  68 2 .. 4

  -

  69 2 .. 4

  : , ,

  70 2 .. 4

  : , ,

  -

  71 2 .. 4

  72 2 .. 4

  -

  73 2 .. 4 : , ,

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.comhttp://www.novapdf.com

 • 74 2 .. 4

  , ;

  75 3 .. 4

  76 3 .. 4

  77 3 .. 4

  -

  78 3 .. 4

  79 3 .. 4

  80 3 .. 4

  -

  81 4 .. 4

  82 4 .. 4

  83 4 .. 4

  84 4 .. 4

  :

  85 4 .. 4

  :

  86 1 4

  87 1 4

  88 1 4

  89 1 4

  - -

  90 1 4

  - -

  91 1 4

  - -

  92 4 4

  93 4 4

  -

  94 4 4

  95 6 4

  96 6 4

  97 6 4

  98 6 4

  99 6 4

  100 6 4

  101 7 4

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.comhttp://www.novapdf.com

 • 102 7 4

  ,

  103 7 4

  ,

  104 9 4

  105 9 4

  106 3 .. 5

  107 6 .. 5

  108 7 .. 5

  109 10 .. 5

  110 .. .. 5

  -

  111 .. .. 5

  112 .. .. 5

  !

  113 .. .. 5

  '

  114 1 .. 5

  - -

  115 1 .. 5

  - -

  116 1 .. 5

  - -

  117 1 .. 5

  118 1 .. 5

  119 1 .. 5

  120 4 .. 5

  121 4 .. 5

  122 4 .. 5

  123 1 5

  124 1 5

  125 1 5

  126 1 5

  127 15 5

  128 15 5

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

  http://www.novapdf.comhttp://www.novapdf.com