A SIKER KULCSA A SZERVEZET ¢â‚¬â€FEL£â€°P£†T£â€°SE¢â‚¬â€Œ n¥â€tt az koordin£Œci£³ szerepe, £­gy 1998-ban megnyitott

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A SIKER KULCSA A SZERVEZET...

 • Miskolci Egyetem

  Vezetéstudományi Intézet

  A SIKER KULCSA A SZERVEZET „FELÉPÍTÉSE”

  KÉSZÍTETTE: Kucsma Daniella

  2010

 • Tartalomjegyzék

  1. Bevezetés 3

  1.1. Fejezetek rövid bemutatása 4

  2. A vizsgálat tárgyát képező cégek működésének bemutatása 6

  2.1. Euro-Tours Bt. bemutatása 6

  2.2. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. bemutatása 8

  2.3. Alaptevékenységek 10

  2.4. Járműállomány összehasonlítása 11

  2.5. Tulajdonosi Kör 13

  2.6. Stratégia 15

  2.7. Marketing 18

  2.8. Minőség 22

  2.9. Mutatók, statisztikai adatok 23

  2.10. Projektek 24

  3. Mi lesz a változás után? Hogyan ítélendő meg a sikeresség? 28

  3.1. Alapfogalmak ismertetése 28

  3.2. A cégek szervezeti felépítése 32

  3.3. A kiválasztott cégek szervezeti működése 35

  3.4. Változások a cégek életében 38

  3.5. Gyakori kérdések a fejlesztésekkel és a változásokkal kapcsolatban 41

  3.6. Változások menedzselése 46

  4. Sikeresség eszköztára 50

  4.1. „Learning from Change” - Tanulni a változásokból 50

  4.2. Vezetők mint kulcsemberek 54

  5. Javaslatok 58

  6. Összefoglalás 60

  7. Summary 62

  8. Irodalomjegyzék 64

  9. Mellékletek 66

  9.1. 1. számú melléklet 66

  9.2. 2. számú melléklet 70

 • 1. Bevezetés

  Szakdolgozatom témájaként a szervezetfejlesztést választottam, mint fő nyomvonal,

  kiegészítve a változásmenedzsment és válságmenedzsment témájával. Úgy

  gondoltam, olyan diplomamunkát szeretnék írni, ami aktuális és egy vállalat

  életében meghatározó, legyen szó kis, közepes vállalatról vagy akár nagyvállalatról.

  Globalizálódó világunkban, ahol a multinacionális vállalatok gyakran bonyolult

  felépítését, szövevényes hálózatát kell átlátnia a menedzsmentnek, elengedhetetlen

  olyan szervezet kialakítása, mely egyszerűvé, könnyen kezelhetővé teszi az

  irányítást, legyen szó akár több 10000 munkavállalót foglalkoztató kontinenseken

  átnyúló cégekről is. Mivel a XXI. században meghatározóvá váltak ezek a

  nagyvállalatok, az utóbbi években, évtizedekben tendeciává vált, hogy az általuk

  kidolgozott, bevált szervezeti felépítést, -kultúrát, -fejlesztési módszereket

  megpróbálják átvenni a kisebb cégek is. Ha jobban belegondolunk, akkor a siker

  kulcsa nagymértékben a szervezetben rejlik, hiszen olyan értékeket hordoz

  magában, amik befolyásolják a vállalat működését és eredményességét.

  Ezek közé tartozik:

  • a hatékony szervezetfejlesztés,

  • munkavállalói elkötelezettség,

  • jelenlegi piaci helyzet, vezetői eredményesség,

  • rendelkezésre álló erőforrások,

  • az újítások iránti fogékonyság,

  • piachoz és a gazdasághoz való alkalmazkodás.

  A fent felsorolt tényezőkön nagyban múlik a vállalat sikeressége, így ezekre

  fokozottan koncentrálni kell a menedzsmentnek. Egy szervezet sikerességét

  kétféleképpen határozhatjuk meg egyrészt közvetlen – gazdasági - mutatók

  segítségével, valamint közvetetten, mint például a dolgozói elégedettség mérésével,

  vagy a vezetők sikerességének összehasonlításával. Akkor beszélhetünk teljesen

 • 4

  eredményes vállalatról, ha a fent felsorolt területek elemzésekor minden esetben jó

  eredményeket kapunk, hiszen ezen területek között erős kölcsönhatás van. Ha

  például a vizsgált vállalat megfelelő nyereséget termel, de a munkavállalói nem

  tudnak azonosulni a szervezeti célokkal, akkor hosszú távon mindenképpen

  teljesítménycsökkenés figyelhető meg. Ha pedig magas a dolgozói elégedettség,

  viszont gazdaságilag nem működik megfelelően a szervezet, akkor szintén nem

  tudják a maximális hatékonyságot elérni.

  Ami manapság elengedhetetlen egy vállalat életében a folyamatos változás, hiszen a

  Világ egyre fejlettebb, egyre korszerűbb berendezések és módszerek segítik elő a

  munka hatékonyságát és ami nem utolsó a minőséget is. A korszerűsítés gyakran

  átszervezésekkel jár illetve szervezeti változásokkal.

  Dolgozatomban foglalkozni fogok a válságmenedzsmenttel, hiszen 2008 óta nagyon

  aktuális téma ez nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Mondhatjuk

  azt, hogy szinte kivétel nélkül az összes cég menedzsmentfeladatai egy új területtel

  bővültek, mely a válságkezelést jelenti.

  Szakdolgozatomban arra vállalkoztam, hogy két általam kiválasztott cégnél

  bemutassam az előzőekben felsorolt területeket, illetve rávilágítsak ezek

  fontosságára és aktualitására.

  1.1. Fejezetek rövid bemutatása

  Munkám első részében a két kiválasztott cég - egy középvállalat és egy nagyvállalat

  - bemutatását fogom elvégezni. Összehasonlításszerűen szemléltetem a cégek

  szervezetét, tulajdonosi struktúráját, marketingjét, tervezési rendszereiket, továbbá

  foglalkozok a szervezetek stratégiájával, a minőséggel és felmerülő projektekkel.

  Munkám második részében a szervezetfejlesztéssel, a tervezett szervezeti

  változásokkal foglalkozok, illetve a szervezet eredményességének növelésével, a

 • 5

  szervezeti kultúra kialakításával. A cégek probléma-megoldási, alkalmazkodási és

  megújulási képességével és a hatékonyság és életképesség kialakításával,

  magatartástudományi képességek alkalmazásával. Ebben a fejezetben kitérek a

  válságmenedzsment részre is, mit jelent a válság, hogyan hatott a

  szervezetfejlesztésre, milyen új intézkedéseket hoztak be a vállalattok, a válság

  okozta problémákat hogyan oldották meg a cégek és hogyan tudtak élni az új

  lehetőségekkel.

  A harmadik részben értékelem a második részben leírtakat. Milyen fejlesztési

  módszereket választott a vállalat a hatékonyabb munka érdekében. Milyen

  akadályokba ütközött a vállalat a fejlesztési folyamat során, ezeket milyen módon

  tudta kiküszöbölni. Illetve vizsgálom, hogy a megváltozott körülmények, milyen

  hatással voltak a dolgozói elégedettségre, hogyan hatott a változás a termelés

  hatékonyságára és hogyan változtak a munkakörülmények. Javaslatokat teszek, arra

  hogy miben tudnának a cégek még változni, milyen módszereket alkalmazhatnának

  illetve hogyan működhetnének a cégek még hatékonyabban.

 • 6

  2. A vizsgálat tárgyát képező cégek működésének bemutatása

  2.1. Euro-Tours Bt. bemutatása

  A céget 1992 augusztusában alapították, azaz idén lett nagykorú. A vállalkozást egy

  testvérpár hozta létre, akik annak idején a betéti társasági formát tartották

  legmegfelelőbbnek, és a társaság ma is így működik.

  Főbb adatok:

  Beltag: Orosz Imre

  Kültag:Orosz Lajos

  A cég székhelye: 3716 Újcsanálos, Ady Endre út 12.

  A Bt. 1998-tól Miskolcon a Széchenyi út 84 szám alatt bérel irodát, ahol végzik az

  adminisztratív munkát, koordinálják a cég működését, azaz ez tekinthető a

  vezetőség székhelyének.

  Az Euro-Tours Bt. eleinte csak belföldi személyszállítással foglalkozott, az első

  években két busszal próbálták fenntartani a céget, a buszok jellemzően iskolai

  kirándulásokat, városlátogatásokat csináltak.

  Mivel a buszok folyamatosan dolgoztak felismerték a tagok, hogy szükség lenne

  több autóbuszra és ezáltal alkalmazottakra is , így elindult a busz beszerzési projekt,

  melynek következtében már 5 busszal sokkal több munkát tudtak vállalni ezáltal

  nőtt az koordináció szerepe, így 1998-ban megnyitott a belvárosi iroda, ahol az

  utasok kényelmesen meg tudták rendelni az utakat, illetve árajánlatokat tudtak

  kérni.

 • 7

  2000 több szempontból fordulópont lett a cég életében, hiszen a tevékenységi kör is

  bővült a következőkkel:

  • teherfuvarozás,

  • szakszerviz,

  • logisztikai iroda,

  • utazási iroda és

  • gépjármű kereskedelem.

  Az idők során egyre több tőkével rendelkezett a cég, így a busz beszerzések is sorra

  kerültek ma már 43 gépjárművel büszkélkedhet a cég és az alkalmazottak száma is

  elérte az 58 főt. A kis vállalat az idők során középvállalattá bővült. A

  személyszállításban elismertek lettek és egyre több projektben vesznek részt.

  Amit a cég biztosítani tud 24 órás szerviz szolgálat és diszpécserszolgálat, 1 órán

  belüli diszponálási feladatok igényszerinti ellátás, kiterjedt szervizhálózat, nagyobb

  jellegű szállítási feladatok ellátásánál tartalék autóbusz elhelyezése a bázis

  telephelyen, igény szerint luxus autóbuszokkal való szállítás (jelenleg