of 57 /57
A tápcsatorna A tápcsatorna élettana élettana

A tápcsatorna élettana

  • Upload
    rowa

  • View
    101

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A tápcsatorna élettana. A tápcsatornába jutó tápanyagok az emésztési folyamatok (motorika, enzimes bontás) hatására alapelemekre bomlanak , majd felszívódnak és a neuroendokrin szervezés által összehangolt anyagcsere -folyamatokba léphetnek, így anyagot és energiát szolgáltatnak az élethez. - PowerPoint PPT Presentation

Text of A tápcsatorna élettana

Page 1: A tápcsatorna élettana

A tápcsatorna A tápcsatorna élettanaélettana

Page 2: A tápcsatorna élettana

A tápcsatornába jutó tápanyagok az A tápcsatornába jutó tápanyagok az emésztési folyamatok (motorika, emésztési folyamatok (motorika, enzimes bontás) hatására enzimes bontás) hatására alapelemekre bomlanakalapelemekre bomlanak, majd , majd felszívódnak és a neuroendokrin felszívódnak és a neuroendokrin szervezés által összehangolt szervezés által összehangolt anyagcsereanyagcsere-folyamatokba léphetnek, -folyamatokba léphetnek, így anyagot és energiát szolgáltatnak így anyagot és energiát szolgáltatnak az élethez.az élethez.

Page 3: A tápcsatorna élettana

A tápcsatorna működése• motoros• szekréciós• felszívó • védekező

Szabályozása• központi és enterális

idegrendszer• endokrin rendszer• parakrin szekrétumok

Page 4: A tápcsatorna élettana

A TÁPCSATORNA A TÁPCSATORNA MOTOROS MŰKÖDÉSEMOTOROS MŰKÖDÉSE

Falatképzés Falatképzés Továbbító mozgásokTovábbító mozgások Keverő mozgásokKeverő mozgások TárolásTárolás Továbbítás késleltetéseTovábbítás késleltetése Emésztetlen, felszívásra nem Emésztetlen, felszívásra nem

került béltartalom kiürítésekerült béltartalom kiürítése

Page 5: A tápcsatorna élettana

RágásRágás - Az ételt a fogak a nyelv segítségével - Az ételt a fogak a nyelv segítségével

felaprózzák, miközben nyállal felaprózzák, miközben nyállal keveredve "keveredve "falattáfalattá" formálódik." formálódik.

- Akaratlagos - idegrendszeri - Akaratlagos - idegrendszeri szabályozásszabályozás

Page 6: A tápcsatorna élettana

NyelésNyelés A nyelés továbbító funkcióSzakaszai:

•Szájüregi szakasz –akaratlagos•Nyelv a falatot a lágyszájpadhoz préseli

•Garat szakasz – reflexfolyamat•Központ nyúltagyban található•Receptorok hátsó garatfalon → lágyszájpad összehúzódik →belső orrnyílás zárul, légcső megemelkedik és zárul →felső nyelőcső szűkület (fiziológiás) ellazul → nyelőcső tágul

•Nyelőcső szakasz-reflexfolyamat•Amikor a falat a garat hátsó falához ér megindul egy perisztaltikus hullám → falat továbbítása gyomor felé•Lazul az alsó nyelőcső szűkület •Amikor a falatot lenyeltük a felső nyelőcső szűkület bezárul, így a falat nem tud visszajutni.

Page 7: A tápcsatorna élettana

A GYOMOR MOTOROS A GYOMOR MOTOROS MŰKÖDÉSEMŰKÖDÉSE

A lenyelt táplálék A lenyelt táplálék befogadásabefogadása ésés tárolásatárolása

A darabos táplálék felaprózásaA darabos táplálék felaprózása („őrlés”)(„őrlés”) és a gyomornedvvel való és a gyomornedvvel való keverésekeverése

A gyomortartalom kis adagokban való A gyomortartalom kis adagokban való továbbítástovábbítása a duodénumba a a duodénumba (szabályozott sebességű ürülés)(szabályozott sebességű ürülés)

Page 8: A tápcsatorna élettana

A gyomor A gyomor működési zónáiműködési zónái

Proximális gyomor Proximális gyomor ––––gyomorfenék, gyomortest gyomorfenék, gyomortest felső 1/3 - tárolásfelső 1/3 - tárolásMűködéseMűködése - simaizomsejtek MP stabil, - simaizomsejtek MP stabil, nyugalomban tónusos nyugalomban tónusos összehúzódás összehúzódás ElernyedésElernyedés –vagovagalis –vagovagalis reflex (NO)reflex (NO)Receptív elernyedés – Receptív elernyedés – falat/korty még a falat/korty még a nyelőcsőben vannyelőcsőben vanAdaptív elernyedés – Adaptív elernyedés – gyomorba érkezett táplálék gyomorba érkezett táplálék váltja kiváltja kiTovábbító funkció Továbbító funkció – ürüléssel – ürüléssel párhuzamosan fokozódik a párhuzamosan fokozódik a nyomás (helyreáll a tónusa) nyomás (helyreáll a tónusa) és a tartalmat a disztális rész és a tartalmat a disztális rész felé továbbítjafelé továbbítja

Page 9: A tápcsatorna élettana

Disztális gyomor Disztális gyomor – – alsó 2/3 része a gyomornak alsó 2/3 része a gyomornak (antrum, pilorus – (antrum, pilorus – gyomornyító) – őrlés, gyomornyító) – őrlés, keverés, továbbítás keverés, továbbítás

- Simaizomsejtek MP instabil - Simaizomsejtek MP instabil - depolarizációdepolarizáció

- Pacemaker zóna 3 Pacemaker zóna 3 depolarizáció/perc – BER-depolarizáció/perc – BER-bazális elektromos ritmus - bazális elektromos ritmus - lassú hullám – Cajal-féle lassú hullám – Cajal-féle interszticiális sejtekben interszticiális sejtekben képződik →elektromosan képződik →elektromosan kapcsolt simaizomsejtek → kapcsolt simaizomsejtek → piloruspilorus

- A BER hullámok amplitudója A BER hullámok amplitudója antrum felé egyre antrum felé egyre erőteljesebbek → AP is erőteljesebbek → AP is megjelenhetik →fázisos megjelenhetik →fázisos izomösszehúzódás izomösszehúzódás

Page 10: A tápcsatorna élettana

Őrlés – antrumizomzat és pilorusŐrlés – antrumizomzat és pilorus Az antrum perisztaltikájának Az antrum perisztaltikájának

kezdetén a pilorus nyitott, 1mm kezdetén a pilorus nyitott, 1mm kisebb szemcséket enged át a kisebb szemcséket enged át a patkóbélbepatkóbélbe

Pilorus zárulPilorus zárul Préselés folytatódik, mivel a Préselés folytatódik, mivel a

pilorus zárt a gyomortartalom pilorus zárt a gyomortartalom visszaáramlik a gyomortest felévisszaáramlik a gyomortest felé

Disztális gyomor működésének idegi Disztális gyomor működésének idegi szabályozásaszabályozása

X.agyideg preganglionárisX.agyideg preganglionáris rostjai: rostjai: 1. kolinerg interneuronokon 1. kolinerg interneuronokon

végződik →AP fokozódása → végződik →AP fokozódása → összehúzódásösszehúzódás

2. gátló interneuronok → NO 2. gátló interneuronok → NO felszabadulás → izomzat felszabadulás → izomzat ellazulásaellazulása

Hormonális szabályozásHormonális szabályozás

- - CCK- CCK1 receptorokon keresztül CCK- CCK1 receptorokon keresztül csökkenti a perisztaltikát csökkenti a perisztaltikát

Page 11: A tápcsatorna élettana

Ürülés szabályozásaÜrülés szabályozásaBélszakaszok felől szabályozódik – negatív Bélszakaszok felől szabályozódik – negatív

visszacsatolás (annyit enged át amennyit le tud visszacsatolás (annyit enged át amennyit le tud bontani illetve felszívni a következő szakasz)bontani illetve felszívni a következő szakasz)

- vagusreflexek megindítója a bél falában levő - vagusreflexek megindítója a bél falában levő receptorokreceptorok

(kemo és ozmoreceptorok) (kemo és ozmoreceptorok) - a béltartalom ozmotikus koncentrációja- a béltartalom ozmotikus koncentrációja

- savasság- savasság - zsírsavak- zsírsavak - monoszacharidok - monoszacharidok

-aminosavak: triptofán, fenilalanin, -aminosavak: triptofán, fenilalanin, glutaminsav, arginin, ciszteinglutaminsav, arginin, cisztein

- Hormonális szabályozás: CCK lassítja az ürülést- Hormonális szabályozás: CCK lassítja az ürülést

Page 12: A tápcsatorna élettana

A VÉKONYBÉL MOTOROS A VÉKONYBÉL MOTOROS MŰKÖDÉSEMŰKÖDÉSE

Szegmentáló mozgásSzegmentáló mozgás– Keverés, továbbítás késleltetésKeverés, továbbítás késleltetés– Csak a körkörös izmok vesznek benne részt, Csak a körkörös izmok vesznek benne részt, – Ott észlelhető, ahol a chimus éppen jelen vanOtt észlelhető, ahol a chimus éppen jelen van

Perisztaltikus mozgásPerisztaltikus mozgás– Chimus továbbításaChimus továbbítása– Körkörös és hosszanti izmok vesznek benne résztKörkörös és hosszanti izmok vesznek benne részt– Az egész bélszakaszon észlelhetőAz egész bélszakaszon észlelhető– Primer afferensek ingerlése (mechanikai, vegyi v Primer afferensek ingerlése (mechanikai, vegyi v

ozmotikus) megindítja az enterális idegrendszerben ozmotikus) megindítja az enterális idegrendszerben rögzített motoros programot (ha beindult több inger nem rögzített motoros programot (ha beindult több inger nem szükséges)szükséges) Összehúzódást aktiváló neuronok váltják ki (ACh és Összehúzódást aktiváló neuronok váltják ki (ACh és

tachikininek)tachikininek) Ellazulást gátló neuronok – (NO)Ellazulást gátló neuronok – (NO)

Page 13: A tápcsatorna élettana

PERISZTALTIKUS ÉS PERISZTALTIKUS ÉS SZEGMENTÁLÓ MOZGÁSOKSZEGMENTÁLÓ MOZGÁSOK

Page 14: A tápcsatorna élettana

Vékonybél simaizomsejtjeiVékonybél simaizomsejtjei

Hosszanti izomréteg Hosszanti izomréteg sejtjei között sejtjei között nincs réskapcsolat → nincs spontán nincs réskapcsolat → nincs spontán depolarizáció → összehúzódás kolinerg depolarizáció → összehúzódás kolinerg beidegzés eredményebeidegzés eredménye

Körkörös izomsejtek Körkörös izomsejtek közt réskapcsolat közt réskapcsolat → ritmusgeneráló Cajal féle sejtek→ ritmusgeneráló Cajal féle sejtek

Nyálkahártya izomsejtjei Nyálkahártya izomsejtjei →boholypumpa – →boholypumpa – hormonális hormonális szabályozásszabályozás

Page 15: A tápcsatorna élettana

A gyomor és vékonybél étkezések közti A gyomor és vékonybél étkezések közti működéseműködése

1.1. Táplálékfelvétellel kapcsolatos Táplálékfelvétellel kapcsolatos működésműködés

2.2. Táplálkozások közti motoros működésTáplálkozások közti motoros működés– Migráló mikroelektromos komplex MMC Migráló mikroelektromos komplex MMC

90-120 percenként jelentkezik90-120 percenként jelentkezik– Vándorló hullám 6-10 percig tart – Vándorló hullám 6-10 percig tart –

körkörös izmok összehúzódásakörkörös izmok összehúzódása– Teljes kiürülés biztosításaTeljes kiürülés biztosítása– Kiváltója a Kiváltója a motilin, de hogy mi váltja ki?motilin, de hogy mi váltja ki?– Táplálékfelvétel megszünteti az MMC-tTáplálékfelvétel megszünteti az MMC-t

Page 16: A tápcsatorna élettana

A VASTAGBÉL MŰKÖDÉSEA VASTAGBÉL MŰKÖDÉSE

– Víz és elektrolit felszívásaVíz és elektrolit felszívása– Emésztetlen salakanyagok Emésztetlen salakanyagok

kiürítésekiürítése– Baktériumflórája számára a Baktériumflórája számára a

tenyésztési feltételek tenyésztési feltételek biztosításabiztosítása

Page 17: A tápcsatorna élettana

A VASTAGBÉL MOTOROS A VASTAGBÉL MOTOROS MŰKÖDÉSEMŰKÖDÉSE

Első szakasz Első szakasz – vakbéltől a – vakbéltől a harántvastagbél kezdeti harántvastagbél kezdeti szakaszáig – antiperisztaltika szakaszáig – antiperisztaltika → a béltartalom visszakerül a → a béltartalom visszakerül a vakbélbevakbélbe

Második szakasz Második szakasz – – harántvastagbél és leszálló harántvastagbél és leszálló vastagbél – tónusos vastagbél – tónusos kontrakciós gyűrűk →tartalom kontrakciós gyűrűk →tartalom végbél felé tart miközben végbél felé tart miközben egyre jobban szilárdulegyre jobban szilárdul

Harmadik szakasz Harmadik szakasz – szigmabél – szigmabél és végbél – erőteljes tónusos és végbél – erőteljes tónusos kontrakciók kontrakciók • Ebben a szakaszban Ebben a szakaszban

jelentkezhetik a jelentkezhetik a tömegperisztaltika – tömegperisztaltika – vastagbél tartalmának egy vastagbél tartalmának egy része gyorsan áttolódik a része gyorsan áttolódik a következő szakaszbakövetkező szakaszba

A továbbítás a legnagyobb A továbbítás a legnagyobb késleltetést a vastagbélkésleltetést a vastagbél

kezdeti szakaszán és a kezdeti szakaszán és a szigmabélben szenvedi el. szigmabélben szenvedi el.

Page 18: A tápcsatorna élettana

A vastagbélmozgások A vastagbélmozgások szabályozásaszabályozása

1.1. CajalCajal--féle interszticiális sejtek féle interszticiális sejtek révén révén →ritmusgenerátorok (több is van, ezek →ritmusgenerátorok (több is van, ezek elnyomják a gyengébb területek elnyomják a gyengébb területek depolarizációs hullámait - pl. hashajtók, depolarizációs hullámait - pl. hashajtók, fertőzések során nő a ritmusgenerálók fertőzések során nő a ritmusgenerálók száma)száma)

– Belső rétegben AP nélkül izomösszehúzódásBelső rétegben AP nélkül izomösszehúzódás– Külsőben AP → izomösszehúzódásKülsőben AP → izomösszehúzódás

2.2. Bélidegrendszer gátló idegsejtjei Bélidegrendszer gátló idegsejtjei – – nélkülük kóros összehúzódásnélkülük kóros összehúzódás

3.3. Táplálékfelvételt vastagbél-motilitás Táplálékfelvételt vastagbél-motilitás követi követi

Page 19: A tápcsatorna élettana

A vébél motorikájaA vébél motorikája

A végbél zárását kettős záróizom biztosítjaA végbél zárását kettős záróizom biztosítja– Belső záróizom – körkörös simaizom – miogén Belső záróizom – körkörös simaizom – miogén

tónusra tevődik a szimpatikus noradrenerg tónusra tevődik a szimpatikus noradrenerg beidegzés (telődés - belső záróizom reflexes beidegzés (telődés - belső záróizom reflexes lazulása)lazulása)

– Külső záróizom – belső záróizmot körülvevő Külső záróizom – belső záróizmot körülvevő harántcsíkolt izomgyűrű – neurogén tónus – harántcsíkolt izomgyűrű – neurogén tónus – szomatomotoros beidegzés kereszttájéki szomatomotoros beidegzés kereszttájéki motoneuronok révén (felső központok tónusosan motoneuronok révén (felső központok tónusosan ingerlik)ingerlik)

– A székletürítés koordinációjában minden A székletürítés koordinációjában minden idegrendszeri szint szerepel- kéreg, idegrendszeri szint szerepel- kéreg, hipotalamusz, nyúltagy, gerincvelő.hipotalamusz, nyúltagy, gerincvelő.

Page 20: A tápcsatorna élettana

MÁJ, EPEUTAK, MÁJ, EPEUTAK, HASNYÁLMIRIGYHASNYÁLMIRIGY

Page 21: A tápcsatorna élettana

Epehólyag Epehólyag

Tároló működéseTároló működése- Izomzat ellazul – Izomzat ellazul – paraszimpatikus hatás paraszimpatikus hatás NANCNANC- Nyálkahártya Nyálkahártya folyadékfelszívó - folyadékfelszívó - képessége →epe képessége →epe besűrűsödikbesűrűsödik

Epeürülés Epeürülés -táplálékfelvételt követően -táplálékfelvételt követően az epehólyag izomzata az epehólyag izomzata összehúzódik → epehólyag összehúzódik → epehólyag vezeték → közös vezeték → közös epevezeték → patkóbélbe epevezeték → patkóbélbe

Page 22: A tápcsatorna élettana

Epeürülés szabályozásaEpeürülés szabályozása Az epe ürülésének fő Az epe ürülésének fő

tényezője a CCK – tényezője a CCK – felszabadulását a gyomor-felszabadulását a gyomor-kimusz zsírsavtartalma váltja kimusz zsírsavtartalma váltja ki.ki.

Hatása lehetHatása lehet1.1. közvetlen simaizomsejtekre közvetlen simaizomsejtekre

hat CCK1 receptorok révénhat CCK1 receptorok révén2.2. közvetett - n. vagus afferens közvetett - n. vagus afferens

rostajra →vagovagalis reflex rostajra →vagovagalis reflex - kolinerg- kolinerg

Oddi-záróizom -éhgyomorra Oddi-záróizom -éhgyomorra tónusos összehúzódás tónusos összehúzódás (kolinerg), lazulását a NANC (kolinerg), lazulását a NANC váltja ki váltja ki – Vagus átkapcsol a bélfalban levő Vagus átkapcsol a bélfalban levő

enterális idegsejtekre – NANC enterális idegsejtekre – NANC felszabadulásfelszabadulás

– CCK is fokozza a NANCCCK is fokozza a NANC

Page 23: A tápcsatorna élettana

A TÁPCSATORNA A TÁPCSATORNA SZEKRÉCIÓS SZEKRÉCIÓS FUNKCIÓJAFUNKCIÓJA

Page 24: A tápcsatorna élettana

A nyál szekréciójaA nyál szekréciója

Nyálmirigyek termelikNyálmirigyek termelik savós sejtek nagy térfogatú vizes, savós sejtek nagy térfogatú vizes,

fehérjékben gazdag nyál (fültőmirigy)fehérjékben gazdag nyál (fültőmirigy) Nyákos sejtek kis térfogatú nyákot tart. nyál Nyákos sejtek kis térfogatú nyákot tart. nyál

(nyelv alatti, állkapocs alatti mirigy)(nyelv alatti, állkapocs alatti mirigy)Semleges vagy enyhén lúgos vegyhatásúSemleges vagy enyhén lúgos vegyhatásúFunkciói:Funkciói:

-szájüreg nedvesen tartása-szájüreg nedvesen tartása-lizozom és az IgA-antitestek révén -lizozom és az IgA-antitestek révén antibakteriális hatásantibakteriális hatás

- mucintartalma révén részt vesz a falat - mucintartalma révén részt vesz a falat képzésébenképzésében--αα-amiláz enzim révén keményítőt bontja-amiláz enzim révén keményítőt bontja

Page 25: A tápcsatorna élettana

Nyáltermelés Nyáltermelés mechanizmusa és mechanizmusa és szabályozása szabályozása

Végkamra sejtjeiben Végkamra sejtjeiben izoozmotikus izoozmotikus szekrétumszekrétumKivezetőcsövek sejtjeibenKivezetőcsövek sejtjeibenNaNa++ csatorna → Na csatorna → Na++ lumenből – sejtbe lumenből – sejtbeNaNa++-K-K++ pumpa fenntartja a Na pumpa fenntartja a Na+ +

gradienstgradienstClCl- - csatorna → transzcelluláris Cl- csatorna → transzcelluláris Cl- transzporttranszport

↓ ↓ NaNa++ és Cl és Cl-- visszaszívódás visszaszívódás (korlátozott)(korlátozott)

↓ ↓a szájüregbe került nyál a szájüregbe került nyál hipoozmotikus kis mennyiségű hipoozmotikus kis mennyiségű szekréció eseténszekréció esetén

Szabályozás – reflexfolyamatSzabályozás – reflexfolyamat1.1.FeltétlenFeltétlen2.2. feltételesfeltételes

-Paraszimpatikus kolinerg hatás, -Paraszimpatikus kolinerg hatás, muszkarinos receptor – hmuszkarinos receptor – hííggíító hatásútó hatásúSzimpatikus – sűrű és viszkózus nyál Szimpatikus – sűrű és viszkózus nyál termelődiktermelődik

Page 26: A tápcsatorna élettana

A gyomor szekréciós A gyomor szekréciós működéseműködése

Nyálkahártya működési Nyálkahártya működési szempontból 2 részre szempontból 2 részre oszthatóosztható– Test – szekrécióTest – szekréció

SósavSósav Intrinsic faktor – BIntrinsic faktor – B1212

felszívódásafelszívódása PepszinogénPepszinogén MucinMucin Bikarbonát kis részeBikarbonát kis része

– Antrum- szekréció Antrum- szekréció szabályozásaszabályozása

Page 27: A tápcsatorna élettana

Gyomornyálkahártya sejtjeinek szekréciós termékei Gyomornyálkahártya sejtjeinek szekréciós termékei

A sejt típusaA sejt típusa ElőforduláElőfordulás s

Kiváltó Kiváltó Szekrétum Szekrétum Hatás Hatás

Exokrin sejtekExokrin sejtek

Nyálkahártya Nyálkahártya sejtsejt

végkamravégkamra Mechanikai Mechanikai ingerekingerek

Mucinózus Mucinózus nedvnedv

Síkosítja és védi a Síkosítja és védi a nyálkahártyát a nyálkahártyát a pepszintőlpepszintől

  FősejtFősejt végkamravégkamra Acetilkolin Acetilkolin (ACh), (ACh), gasztringasztrin

pepszinogénpepszinogén A lumenben HCl aktiválja A lumenben HCl aktiválja pepszinnépepszinné

  FedősejtFedősejt Végkamra Végkamra felületénfelületén

ACh, ACh, gasztrin, gasztrin, hisztaminhisztamin

Sósav (HSósav (H++, Cl, Cl--)) Denaturálja a fehérjéket, Denaturálja a fehérjéket, aktiválja a pepszinogéntaktiválja a pepszinogént

Endokrin/parakrin sejtekEndokrin/parakrin sejtek

EnterokromaffiEnterokromaffinsejtnsejt (ECL) (ECL)

FundusmiriFundusmirigy aljángy alján

ACh, gasztrinACh, gasztrin hisztaminhisztamin Serkenti fedősejteketSerkenti fedősejteket

G-sejtG-sejt PilorusmirigPilorusmirigyy

FehérjebontáFehérjebontásstermékek, termékek, AChACh

gasztringasztrin Serkenti a fő-, a fedő- és az Serkenti a fő-, a fedő- és az ECL-sejteketECL-sejteket

D-sejtD-sejt PilórusmirigPilórusmirigyy

Savas pHSavas pH Szomato-Szomato-sztatinsztatin

Fedő-,  G- és az ECL-sejt Fedő-,  G- és az ECL-sejt gátlásgátlás

                    

Page 28: A tápcsatorna élettana

Fedősejtek működéseFedősejtek működése

Legnagyobb koncentráció-Legnagyobb koncentráció-gradiens létrehozása gradiens létrehozása (csatornácska lumenében 0,8 (csatornácska lumenében 0,8 a citoplazma pH-ja 7,1)a citoplazma pH-ja 7,1)

HH++ - K - K++ - ATP-áz pumpa - ATP-áz pumpa (csatornácska membránban)(csatornácska membránban)

KK++ és Cl és Cl-- csatornák csatornák HH++ forrása H forrása H22O – O –

szénsavanhidrázszénsavanhidráz Bikarbonát/klorid csere – Bikarbonát/klorid csere –

sejtek alapi részénsejtek alapi részén Nyugvó sejtekben a Nyugvó sejtekben a HH++ - K - K++ - -

ATP-áz pumpa endoszómák ATP-áz pumpa endoszómák membránjában találhatómembránjában található

SerkentőkSerkentők: : gasztrin, hisztamin, gasztrin, hisztamin, AChACh

GátlóGátló: : prosztaglandinokprosztaglandinok

Page 29: A tápcsatorna élettana

Fősejtek működéseFősejtek működése

Többféle pepszinogén Többféle pepszinogén gént tartalmaznak gént tartalmaznak → → többféle pepszinogéntöbbféle pepszinogén

Granulumokban Granulumokban raktározódnakraktározódnak

Szekréciós inger Szekréciós inger (idegingerület)(idegingerület)→ → exocitózisexocitózis

Lumenben aktiválódás HLumenben aktiválódás H++ hatásárahatására

A további aktiválódás A további aktiválódás autokatalitikusautokatalitikus

HCl is fokozzaHCl is fokozza Gasztrin közvetett módónGasztrin közvetett módón

Page 30: A tápcsatorna élettana

Feji szakaszFeji szakasz

Szekretomotoros reflex Szekretomotoros reflex – Posztganglionáris axonokPosztganglionáris axonok

Kolinerg-fedősejtekenKolinerg-fedősejteken GPR (gasztrint felszabadGPR (gasztrint felszabadíító peptid) révén a G-sejtekre tó peptid) révén a G-sejtekre

hatnakhatnak PACAP neuropeptid révén ECL sejtekre hatnak PACAP neuropeptid révén ECL sejtekre hatnak →hisztamin →hisztamin

szabadul felszabadul fel

Page 31: A tápcsatorna élettana

A táplálék tágítja a gyomrot A táplálék tágítja a gyomrot → → reflexes gasztrintermelés reflexes gasztrintermelés Bélidegrendszerben záródó reflexív – Ach mediátorBélidegrendszerben záródó reflexív – Ach mediátor Agytörzsben záródó – bolygóideg révén – GRP mediátorAgytörzsben záródó – bolygóideg révén – GRP mediátor

G-sejtek aktiválása kémiai ingerléssel (aminosavak, aminok, G-sejtek aktiválása kémiai ingerléssel (aminosavak, aminok, peptidek) → gasztrin (Emberben – kóla, kávé, tea)peptidek) → gasztrin (Emberben – kóla, kávé, tea)

Gasztrintermelés gátló szabályozásaGasztrintermelés gátló szabályozása: negat: negatíív visszacsatolás v visszacsatolás – D sejtek révén (pH 3 alatt), a szomatosztatin gátolja a – D sejtek révén (pH 3 alatt), a szomatosztatin gátolja a gasztrintermeléstgasztrintermelést

Page 32: A tápcsatorna élettana

Amennyiben erősen savas és zsírtartalmú kimusz jut a Amennyiben erősen savas és zsírtartalmú kimusz jut a patkóbélbe patkóbélbe → → hormon hatású peptidek hormon hatású peptidek →→ gyomor gyomor motorikáját és szekrécióját is befolyásolják. motorikáját és szekrécióját is befolyásolják.

GIP, CCK, YYpeptidek serkentőkGIP, CCK, YYpeptidek serkentők A A szekretinszekretin gátolja a gyomornedv szekréciót és az ürülést  gátolja a gyomornedv szekréciót és az ürülést Mindez a duodenum túltöltését akadályozza megMindez a duodenum túltöltését akadályozza meg

Page 33: A tápcsatorna élettana

A hasnyál szekréciójaA hasnyál szekréciója Mirigysejtek Mirigysejtek

– AktAktíív enzimek v enzimek αα-amiláz, lipáz, -amiláz, lipáz, észterázak, ribonukeláz, észterázak, ribonukeláz, dezoxiribonukleázdezoxiribonukleáz

– inaktinaktíív proenzimek v proenzimek (tripszinogén, (tripszinogén, kimotripszinogén, proelasztáz, kimotripszinogén, proelasztáz, prokarboxipeptidáz, prokarboxipeptidáz, profoszfolipáz)profoszfolipáz)

– Nem enzimszerű szabályozó Nem enzimszerű szabályozó fehérjék (kolipáz, tripszin-fehérjék (kolipáz, tripszin-inhibitor, CCK szekréciót inhibitor, CCK szekréciót szabályozó peptid)szabályozó peptid)

Kivezető-csövecskék Kivezető-csövecskék hámsejtjei magas bikarbonát- hámsejtjei magas bikarbonát- koncentrációjú oldatot koncentrációjú oldatot termelnektermelnek

Hasnyál térfogatának Hasnyál térfogatának legnagyobb részét a kivezető-legnagyobb részét a kivezető-csövek sejtjei termelik (HCO csövek sejtjei termelik (HCO 3 3

- -

140 mmol/l/naponta)140 mmol/l/naponta) 200-700 ml/ naponta 200-700 ml/ naponta

Page 34: A tápcsatorna élettana

Hasnyál termelésének szabályozásaHasnyál termelésének szabályozása Feji szakaszFeji szakasz

– Látási, hallási, Látási, hallási, íízlelési, szaglási ingerek, mechanikai zlelési, szaglási ingerek, mechanikai ingerekingerek

– Szekréció Szekréció →→reflexfolyamat, kolinerg idegrostok reflexfolyamat, kolinerg idegrostok révénrévén

GasztrikusGasztrikus– Kevésbé ismertKevésbé ismert– Gyomor tágulása fokozza a hasnyál termeléstGyomor tágulása fokozza a hasnyál termelést

Intesztinális Intesztinális – Vékonybélből kiinduló kémiai ingerek tartják fentVékonybélből kiinduló kémiai ingerek tartják fent

Vago-vagalis reflexVago-vagalis reflex CCK-felszabadulást váltanak ki CCK-felszabadulást váltanak ki

– Fenil-alanin, hosszú láncú zsFenil-alanin, hosszú láncú zsíírsavakrsavak

– Szekretin a bikarbonátanion termelését szabályozzaSzekretin a bikarbonátanion termelését szabályozza Patkóbélben S- sejtek aktiválódnak ha pH 3,5 alá csökkenPatkóbélben S- sejtek aktiválódnak ha pH 3,5 alá csökken

Page 35: A tápcsatorna élettana

Máj funkciói

a) méregtelenítés :     a szervezetben keletkezett vagy oda bekerült anyagokat méregteleníti (közben a májsejtek károsodnak 

 b) anyagcsere folyamatokban szerepel:  –   fehérje- anyagcsere:     *aminosavakból fehérjéket épít     *nem

esszenciális aminosavakat készít     *aminosavakból (éhezés esetén) szénhidrátot képez (glükoneogenezis)    

– szénhidrát anyagcsere:         *hormonális hatás alatt áll     *vércukorból glikogént képez és raktározza azt     *glikogént visszaalakítja glükózzá     *szénhidrátokat zsírrá alakít   

– zsíranyagcsere:        *a zsírokat zsírsavra és trigliceridre hasítja     *szénhidrátot zsírrá alakít     *koleszterin lebontásban és felépítésben is fontos szerepet játszik   

– vitamin anyagcsere:        *karotinból A vitamint képez    

 *B12 vitamint és folsavat raktároz     *résztvesz a D vitamin kialakításában     *K vitamin jelenlétében prothrombint termel 

  c)vérképzés:    magzati életben 2-7. hónapban   d)vérraktár:    szükség esetén, a keringésbe kerül a vér   e)epesavtermelés:       a zsíremésztésben fontos szerepe van   f)epefesték képzés:

Page 36: A tápcsatorna élettana

EpeEpe

Zsíros táplálék fogyasztáskor - a CCK hatásra Zsíros táplálék fogyasztáskor - a CCK hatásra →→ duodenum duodenum Az epe alkotóelemei: epesavak, epesavas sók (kolsav, Az epe alkotóelemei: epesavak, epesavas sók (kolsav,

xenokolsav, deoxikolsav, litokolsav, glikokolsav, xenokolsav, deoxikolsav, litokolsav, glikokolsav, taurokolsav) foszfolipidek, koleszterin, bilirubin taurokolsav) foszfolipidek, koleszterin, bilirubin

Epesavas sók végzik az emulgeálását - detergens hatást Epesavas sók végzik az emulgeálását - detergens hatást fejtenek ki.fejtenek ki.

Naponta 0,6 g primer epesav képződik (kólsav, Naponta 0,6 g primer epesav képződik (kólsav,

kenodezoxikólsav)kenodezoxikólsav) Epesavak glicinnel vagy taurinnal konjugálódnak gliko, Epesavak glicinnel vagy taurinnal konjugálódnak gliko,

taurokólsavtaurokólsav– 20-25 g epesavas só választódik ki, szervezetben csak 2-5 g 20-25 g epesavas só választódik ki, szervezetben csak 2-5 g

marad, többi az enterohepatikus vérkeringés révén kerül a marad, többi az enterohepatikus vérkeringés révén kerül a májbamájba

Page 37: A tápcsatorna élettana
Page 38: A tápcsatorna élettana
Page 39: A tápcsatorna élettana

LEBONTÁS ÉS FELSZÍVÓDÁS A LEBONTÁS ÉS FELSZÍVÓDÁS A TÁPCSATORNÁBANTÁPCSATORNÁBAN

Luminális bontásLuminális bontás– NyálNyál– GyomornedvGyomornedv– Hasnyál Hasnyál

Celluláris bontásCelluláris bontás– Enterociták felszínén rögzült Enterociták felszínén rögzült

enzimekenzimek

Page 40: A tápcsatorna élettana

A VÉKONYBÉL FINOMSZERKEZETEA VÉKONYBÉL FINOMSZERKEZETE

1l bélnedv /naponta1l bélnedv /napontaNem tartalmaz enzimeketNem tartalmaz enzimeketKlorid- és bikarbonátszekréció Klorid- és bikarbonátszekréció domináldominál

Page 41: A tápcsatorna élettana

AZ EMÉSZTŐ ENZIMEKAZ EMÉSZTŐ ENZIMEK

Page 42: A tápcsatorna élettana

Aminosavak, peptidek és Aminosavak, peptidek és fehérjék felszívódásafehérjék felszívódása

Page 43: A tápcsatorna élettana
Page 44: A tápcsatorna élettana

A természetben előforduló L-konfigurációk sokkal A természetben előforduló L-konfigurációk sokkal intenzívebben abszorbeálódnak, mint a D-formák.intenzívebben abszorbeálódnak, mint a D-formák.

A felszívódás speciális esete, amikor bontatlan peptidek, sőt A felszívódás speciális esete, amikor bontatlan peptidek, sőt fehérjék is felszívódnak. Ez a helyzet a kérődzőkben az fehérjék is felszívódnak. Ez a helyzet a kérődzőkben az immunglobulinok (IgG, IgA)immunglobulinok (IgG, IgA)

Emberben a bontatlan fehérjék felszívódása az ételallegriák Emberben a bontatlan fehérjék felszívódása az ételallegriák kialakulásához vezet. kialakulásához vezet.

Page 45: A tápcsatorna élettana

BB1212 –vitamin felszívódása –vitamin felszívódása

Ember táplálékból fedeziEmber táplálékból fedezi Hiánya vörösvérsejt- mielinképzés zavarát okozzaHiánya vörösvérsejt- mielinképzés zavarát okozza A fehérjéhez kötött vitamin vékonybélben A fehérjéhez kötött vitamin vékonybélben

felszabadul és az intrinsik faktorhoz kötődik –felszabadul és az intrinsik faktorhoz kötődik –ellenálló komplexellenálló komplex

Enterociták endocitózissal veszik fel (receptorhoz Enterociták endocitózissal veszik fel (receptorhoz kötött folyamat)- basolaterális membránon kötött folyamat)- basolaterális membránon →→ vérben a vitamin transzkobalmin II-hez vérben a vitamin transzkobalmin II-hez kapcsolódikkapcsolódik

A komplexet a májsejtek receptor-közvetített A komplexet a májsejtek receptor-közvetített endocitózissal veszik felendocitózissal veszik fel

Page 46: A tápcsatorna élettana

Szénhidrátok Szénhidrátok felszívódásafelszívódása

Page 47: A tápcsatorna élettana

Glukóz, galaktóz másodlagosan aktív Glukóz, galaktóz másodlagosan aktív transzport transzport – A bélhámsejt lumen felőli membránjában van egy A bélhámsejt lumen felőli membránjában van egy

olyan transzmembrán kötőfehérje (szodium-glukóz olyan transzmembrán kötőfehérje (szodium-glukóz SGLT1), amit a NaSGLT1), amit a Na++ aktivál, így a lumenből az IC- aktivál, így a lumenből az IC-térbe emeli a glukózt. Az IC Natérbe emeli a glukózt. Az IC Na++-ot a savóshártya -ot a savóshártya oldali Na-K pumpa ATP-t felhasználva juttatja a oldali Na-K pumpa ATP-t felhasználva juttatja a vérbe. vérbe.

– Az IC glukóz egy része energiát szolgáltat, Az IC glukóz egy része energiát szolgáltat, megmaradó hányada egy másik transzporterrel megmaradó hányada egy másik transzporterrel (GLUT2 – facilitatív transzport) a vérbe kerül. (GLUT2 – facilitatív transzport) a vérbe kerül.

A A fruktózfruktóz felszívódása teljesen passzív diffúzió felszívódása teljesen passzív diffúzió – transzporterek révéntörténik (GLUT5 és – transzporterek révéntörténik (GLUT5 és GLUT2)GLUT2)– GLUT5 mennyisége korlátozott- fruktózintoleranciaGLUT5 mennyisége korlátozott- fruktózintolerancia

Page 48: A tápcsatorna élettana
Page 49: A tápcsatorna élettana

Zsírok Zsírok felszívódásafelszívódása

Page 50: A tápcsatorna élettana

A bélben bekövetkező részleges hidrolízis után a A bélben bekövetkező részleges hidrolízis után a lumenben tri-, di- és monogliceridek, valamint szabad lumenben tri-, di- és monogliceridek, valamint szabad zsírsavak is előfordulnak. zsírsavak is előfordulnak.

Epesavas sókkal az említett komponensekből, valamint Epesavas sókkal az említett komponensekből, valamint a táplálék összetételétől függően még jelen lévő egyéb a táplálék összetételétől függően még jelen lévő egyéb anyagokból (zsíroldékony vitaminok, foszfolipidek) anyagokból (zsíroldékony vitaminok, foszfolipidek) kevert micellák képződnek.kevert micellák képződnek.

Ezek bejutnak a bélhámsejtbe és abban energiafüggő Ezek bejutnak a bélhámsejtbe és abban energiafüggő folyamatok révén fajra jellemző trigliceridekké (TG) folyamatok révén fajra jellemző trigliceridekké (TG) alakulnakalakulnak

Az endoplazmatikus retikulum és a Golgi-készülék Az endoplazmatikus retikulum és a Golgi-készülék membránrendszerében membránrendszerében proteinrészecskékkel proteinrészecskékkel kilomikronokká alakulnakkilomikronokká alakulnak és a és a nyirokáramba (madarakban közvetlenül a portalis nyirokáramba (madarakban közvetlenül a portalis rendszerbe) jutnak. rendszerbe) jutnak.

A nyirokból A nyirokból →→ vérkeringésbe jutott kilomikron vérkeringésbe jutott kilomikron (madarakban (madarakban portomikronportomikron), a szervezet lipoprotein ), a szervezet lipoprotein metabolizmusába kapcsolódik be. metabolizmusába kapcsolódik be.

A hidrofil zsírsavak akárcsak az epesavak, közvetlenül a A hidrofil zsírsavak akárcsak az epesavak, közvetlenül a portális rendszerbe juthatnak. portális rendszerbe juthatnak.

Page 51: A tápcsatorna élettana
Page 52: A tápcsatorna élettana

Víz és egyéb ionok felszívódásaVíz és egyéb ionok felszívódása

Gyomorból, vékonybélből, vastagbélbőlGyomorból, vékonybélből, vastagbélből A víz a vékonybél elülső szakaszából A víz a vékonybél elülső szakaszából

passzív diffúzióval jut a bélhámsejtbe, passzív diffúzióval jut a bélhámsejtbe, ill. onnan a vérbe. ill. onnan a vérbe.

Az ozmotikus viszonyok befolyásolják a Az ozmotikus viszonyok befolyásolják a folyamatotfolyamatot

A víz felszívódását általában követi a A víz felszívódását általában követi a NaNa++ - ATP függő ionpumpa működését - ATP függő ionpumpa működését igényli.igényli.

Page 53: A tápcsatorna élettana

Kálcium felszívásKálcium felszívás

Napi szükséglet 1000 mg (tejtermék, Napi szükséglet 1000 mg (tejtermék, növényi táplálék)növényi táplálék)

– Paracellulárisan diffúzió révén –nem Paracellulárisan diffúzió révén –nem szabályozottszabályozott

– Patkóbél, éhbélből aktív transzcelluláris Patkóbél, éhbélből aktív transzcelluláris folyamat – kalcitriol szabályozza (hiánya folyamat – kalcitriol szabályozza (hiánya angolkór)angolkór)1.1. Átjutás a kefeszegélyen luminális Átjutás a kefeszegélyen luminális

kalciumcsatornák révénkalciumcsatornák révén

2.2. Kötőfehérjéhez való kapcsolódásKötőfehérjéhez való kapcsolódás

3.3. Sejt alapi részén kálcium-pumpa révén lép kiSejt alapi részén kálcium-pumpa révén lép ki

Page 54: A tápcsatorna élettana

Vasfelszívás Vasfelszívás Napi szükséglet 4000 mg Napi szükséglet 4000 mg

(aktív, 1 g raktár – máj (aktív, 1 g raktár – máj ferritin)ferritin)

Szervezet rendszeresen Szervezet rendszeresen veszít vasat főleg a veszít vasat főleg a tápcsatornán keresztül tápcsatornán keresztül (férfi 1 mg, reproduktív (férfi 1 mg, reproduktív életkorú nő 2-3 mg)életkorú nő 2-3 mg)

Pótlás az elveszített 10x-e Pótlás az elveszített 10x-e kell legyen (vagy több- kell legyen (vagy több- terhesség, vérveszetség)terhesség, vérveszetség)

A táplálékban oldhatatlan A táplálékban oldhatatlan vegyületet képez, savas vegyületet képez, savas közeg segíti a felszívódásátközeg segíti a felszívódását

Page 55: A tápcsatorna élettana

Vasfelszívódás Vasfelszívódás – patkóbél, éhbél, 3 lépésben– patkóbél, éhbél, 3 lépésben1.1. KefeszegélyenKefeszegélyen

2.2. Sejtben átalakulásSejtben átalakulás

3.3. kilépéskilépés ForrásForrás

– Szervetlen vas ferrovas formájában szívódik fel ? Szervetlen vas ferrovas formájában szívódik fel ? Talán fontos szerepe van a negatív MP isTalán fontos szerepe van a negatív MP is

– Hemoproteinek – entrocita a hemet veszi fel és Hemoproteinek – entrocita a hemet veszi fel és bontja le, felszabadítja a ferrovasat bontja le, felszabadítja a ferrovasat (hemoxigénáz)(hemoxigénáz)

Enterocitákból Enterocitákból 1.1. Kilép ésKilép és transzferrinhez transzferrinhez kötődik – vasrakár, kötődik – vasrakár,

vőrősvérsejtképzésvőrősvérsejtképzés

2.2. Marad – Marad – ferritinferritin, amiből a vas kilép a szervezetből , amiből a vas kilép a szervezetből a hámsejt leválása utána hámsejt leválása után

Page 56: A tápcsatorna élettana

Na felszívódás és K szekréció a Na felszívódás és K szekréció a vastagbélbenvastagbélben

Hámsejtek különböznek a vékonybélben Hámsejtek különböznek a vékonybélben levőktőllevőktől– Szoros kapcsolat- korlátozott permeabilitás Szoros kapcsolat- korlátozott permeabilitás

(ozmotikus és iongradiens kialakulása)(ozmotikus és iongradiens kialakulása)– Bazális membránban nátrium-kálium pumpaBazális membránban nátrium-kálium pumpa– Luminális membránban megjelennek a NaLuminális membránban megjelennek a Na++ - -

csatornák (aldoszteron szabályozza csatornák (aldoszteron szabályozza működésüket)működésüket)

– Kloridok követik az elektromos gradiensetKloridok követik az elektromos gradienset

Page 57: A tápcsatorna élettana

Kálium szekréció – aldoszteron- Kálium szekréció – aldoszteron- szabályozásszabályozás

1.1. Na/H, H/K kicserélő karrier Na/H, H/K kicserélő karrier

2.2. Luminális membrán kálium-csatornáiLuminális membrán kálium-csatornái BikarbonátszekrécióBikarbonátszekréció

– Protonok kilépésével a visszamaradó Protonok kilépésével a visszamaradó OH, COOH, CO22-vel szénsavat képez, ez -vel szénsavat képez, ez disszociál, az anion kloridra cserélődikdisszociál, az anion kloridra cserélődik

Magas káliumkoncentráció és Magas káliumkoncentráció és lugosság biztosításalugosság biztosítása