21
A turizmuspolitika aktuális kérdései XI. Országos TDM Konferencia Hajdúszoboszló, 2014. május 29. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár

A turizmuspolitika aktuális kérdései

  • Upload
    morela

  • View
    36

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A turizmuspolitika aktuális kérdései. XI. Országos TDM Konferencia H ajdúszoboszló, 2014. május 29. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár. Rekordok és kihívások. %. Forrás: KSH. Vendégforgalom 2014. I. negyedévében: kétszámjegyű szállásdíj növekedés. Forrás: KSH. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései

XI. Országos TDM KonferenciaHajdúszoboszló, 2014. május 29.

Dr. Horváth Viktóriaturizmusért felelős helyettes államtitkár

Page 2: A turizmuspolitika aktuális kérdései

2

Rekordok és kihívások

2007 2008 2009 2010 2011 2012 201380

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Vendégéjszaka

Szobakapacitás

Bruttó szállásdíj bevétel

Bruttó RevPAR

Egy szoba át-lagára

%

Forrás: KSH

Page 3: A turizmuspolitika aktuális kérdései

3

Vendégforgalom 2014. I. negyedévében: kétszámjegyű szállásdíj növekedés

Mutató ÉrtékVáltozás

2014/2013 Vendégszám 1,5 millió +8,2% Külföldi 715 ezer +5,4% Belföldi 797 ezer +10,9% Vendégéjszaka-szám 3,6 millió +5,9% Külföldi 1,85millió +4% Belföldi 1,71 millió +8,1% Bruttó szállásdíj-bevétel 28,4 Mrd Ft +11,8% Külföldi 17,6 Mrd Ft +10,9% Belföldi 10,8 Mrd Ft +13,3%Forrás: KSH

Javulnak a jövedelmezőség bevételi oldali összetevői5 800 Ft bruttó RevPAR, +9,7%

14 579 Ft a szállodai szobák bruttó átlagára, +5,8%

Page 4: A turizmuspolitika aktuális kérdései

4

Hévíz

Hajdúszoboszl

óSió

fokBük

BalatonfüredSá

rvár

Zalaka

ros

Sopro

nEger

GyőrGyu

la

Debrece

n

Szeged

Misk

olcPécs

Visegrá

d

Egerszalók

Balatonszemes

Keszthely

Nyíregyh

áza

Harkány

Zánka

Gyöngyö

s

Kecskemét

Cserke

szőlő

Mátra

szentimre

Alsópáhok

Tihany

Zamárd

i

Moso

nmagyaró

vár

Hegykő

Berekfü

rdő

Széke

sfehérvá

r

Velence0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Van TDM Nincs TDM Forrás: KSH

TOP 30 vidéki település a vendégéjszakák alapján, 2013

Page 5: A turizmuspolitika aktuális kérdései

5

A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

2014. április 30-án54.170 elfogadóhelyi szerződés23.714 munkáltatói szerződés969.841 kártyabirtokos

2013-ban• 67,8 Mrd Ft feltöltés• 67,9 Mrd Ft költés

2014. január-áprilisban• 32 Mrd Ft feltöltés (+18%), • 19,1 Mrd Ft költés, (14,8%) növekedés 2013-hoz képest

Page 6: A turizmuspolitika aktuális kérdései

6

A SZÉP Kártya költések

2013. január-április

2014. január-április

Összesen 2014. április

30-ig

Költés (ezer Ft) 16 668 356 19 136 094 131 123 155

szálláshely (ezer Ft) 2 418 748 3 020 798 26 594 893

vendéglátás (ezer Ft) 12 004 692 13 475 416 87 523 361

szabadidő (ezer Ft) 2 244 914 2 639 880 17 004 900

SZÉP Kártya felhasználás adatai zsebenként, 2013-2014. április végéig

Page 7: A turizmuspolitika aktuális kérdései

7

A turizmusfejlesztés stratégiai irányai

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014-24

készülő tervezési dokumentum a magyarországi turisztikai fejlesztések

irányainak meghatározására és forrásainak megteremtéséhez

Page 8: A turizmuspolitika aktuális kérdései

8

Szakmai céljaink 2024-ig

1. Magyarország legyen a világ első 30 országa között a turizmus versenyképessége alapján

2. A legfontosabb nemzeti turisztikai termékek sikeres fejlesztése3. Stabilan működő turisztikai szervezeti rendszer teljes kiépítése 4. A belföldi és nemzetközi turisztikai alapmutatók javítása5. Sikeres nyitás új piacok felé6. Budapest legyen az európai és közép-európai TOP desztinációk

között, a Balaton legyen elismert európai üdülő desztináció

Page 9: A turizmuspolitika aktuális kérdései

9

EU-s fejlesztések a turizmus szolgálatában, 2007-13• Az 1132 turisztikai projektre 291 Mrd Ft megítélt támogatás összesen 444 Mrd Ft-nyi

beruházást segített megvalósulni • Ebből 5,8 milliárd Ft támogatás 106 TDM-szervezetfejlesztési projektet tett lehetővé

• A pályázatokon az alábbiakra lehetett támogatást elnyerni:

• A támogatások 57%-át (166 Mrd Ft) már ki is fizették.

Page 10: A turizmuspolitika aktuális kérdései

10

Operatív programok és a turizmusfejlesztés, 2014-2020

A turizmus fejlesztésére több operatív programban is van lehetőség:

• Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP),

• Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (VEKOP) támogatási lehetőségei,

• Terület és településfejlesztési operatív program (TOP)

• Vidékfejlesztési operatív program (VP)

Page 11: A turizmuspolitika aktuális kérdései

11

Támogatható:• TDM-szervezetek kiépítésének ösztönzése• TDM-feladatok ellátása (a regisztrált TDM-ek elfogadott stratégiáján

alapuló szakmai program megvalósításának támogatása)– termék- és szolgáltatásfejlesztés, – információadás, marketing,– rendezvények, kutatás stb.

GINOP 1. – kkv, keresletösztönző programok, turisztikai intézményrendszer fejlesztése

Page 12: A turizmuspolitika aktuális kérdései

12

GINOP 4. – energiaTámogatható: nyílászáró cseréje, fal- és tetőszigetelés, fűtés korszerűsítése, megújuló energia fejlesztések, termálvíz hőjének többcélú hasznosítása

Kedvezményezettek: szállás és vendéglátóhelyek,nem önkormányzati tulajdonú fürdők, egyéb szolgáltatók, vállalkozások által működtetett attrakciók,• információs irodák (TDM-ek esetében)• bemutatóhelyek, látogatóközpontok• rendezvényhelyszínek• lovas létesítmények (fedeles lovardák, istállók)• szerviz- és kiszolgáló pontok (pl. kerékpáros, vízi)• fogadó létesítmények (vitorlás, golf)

Page 13: A turizmuspolitika aktuális kérdései

13

GINOP 6. – turizmus

• Támogatható: természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, fejlesztésének elősegítése és komplex, ill. hálózatos

fejlesztései – • Kedvezményezettek:

konzorciumi partnerként TDM-ek is

Page 14: A turizmuspolitika aktuális kérdései

14

Támogatható attrakciófejlesztések

Kulturális örökséghelyszínek • (Világörökségek, várományosok, szellemi

kulturális örökségek, tematikus útvonalak pl. Limes, kastélyokat, várakat bemutató útvonalak)

zarándokhálózatok, vallási turizmus • (Mária út hazai szakaszai, zarándokutak) tematikus hálózatok • (lovas; vízi; kerékpáros; természetjáró)természeti örökségek, értékek fejlesztése• (nemzeti parki értékek élményközpontú

bemutatása)

Page 16: A turizmuspolitika aktuális kérdései

16

TOP 1-2 – kisléptékű szolgáltatás és attrakciófejlesztés 2012-2014: megyék szerepe a tervezésben:• Területfejlesztési koncepció és program • EU-s részdokumentumok tervezése• TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum • uniós projektek listájaMegvalósításuk a TOP 1, 2 forrásaival:• kisléptékű turisztikai szolgáltatások és térségi/megyei jelentőségű

attrakciófejlesztés • Támogatható: védett kulturális, ill. természeti területekhez

kapcsolódó vonzerő- és turisztikai termékcsomag fejlesztések• Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi

tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások

Page 17: A turizmuspolitika aktuális kérdései

17

Vidékfejlesztési Programban (VP) nyíló lehetőségek

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálása keretében • szálláshelyek fejlesztése

• helyi, kézműves termékek• „vendégasztal”

CLLD támogatások keretében • alulról jövő helyi kezdeményezések,

helyi stratégia alapján (helyi akciócsoportok készítik)

Page 18: A turizmuspolitika aktuális kérdései

18

TDM-jogszabály előkészítése – együttműködés az MTDMSZ-szel• lehetséges tartalmi elemei:

– TDM szervezetek elnevezése (helyi/térségi turisztikai egyesület)– típusai, szervezeti formája (helyi, térségi, regionális / egyesület, nonprofit kft.)– tagsági kör: vállalkozások, önkormány- zatok, civil szervezetek– feladatok: szervezeti szintek szerint differenciáltan– finanszírozási források: tagdíj, önkormányzati hozzájárulás, saját bevétel stb.

Page 19: A turizmuspolitika aktuális kérdései

19

Kérdések a TDM-szervezetek működéséről• Fenntartható finanszírozás – vállalkozói tagdíjrendszer és más…• Nyitottság – tagsági kör bővítése?• Önkormányzat-TDM partnerség: feladatmegosztás jól működik? (finanszírozás, döntéshozatal…) • IFA: kivetése mindenhol megtörtént? • IFA TDM-nek átadott összege?• Hogy halad a desztináció fejlesztési stratégia megvalósítása?• A TDM-menedzser szakmai képesítési követelményei vs bérezés… • A helyi TDM-ek tevékenységében is „túlsúlyos” a marketing?• Turisztikai információs iroda nyitva tartása vs vendégforgalom? • A regisztrációhoz kapcsolódjon-e a kötelező éves jelentés?

Page 20: A turizmuspolitika aktuális kérdései

20

A TDM-rendszer továbbépítésének kérdései

• Önkéntes vagy kötelező legyen a TDM-szervezet létrehozása?• Szervezeti forma: egyesület vagy nonprofit kft.?• Elegendő-e a vállalkozói reprezentativitás (szálláshely 25%, vendéglátás 10%)?• Hány szervezeti szint lehet működőképes: helyi-térség-nemzeti vagy helyi-regionális-nemzeti?• A pályázati támogatások egy része (működés, marketing, rendezvény)

„de minimis” támogatás (200 000€ = kb. 60 millió Ft/3 év) – jelent-e ez korlátot a szervezetek számára?

Page 21: A turizmuspolitika aktuális kérdései

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!