of 2 /2
คุณรัชเดช เข็มทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ฉบับ 3/2554 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับเดือนแห่งความรักที่เพิ่งผ่านไป มิสไดนา- มิคหวังว่าทุก ๆ ท่านจะมีความสุขกับความรักที่แสนประทับใจกันนะคะ และสำหรับฉบับนี้มิสไดนามิคก็มีเรื่องที่น่า ยินดี และน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกแล้วค่ะ น่นก็คือ ปตท. ได้รับผลโหวตให้เป็นที่ 1 !! ของ 2011 Thailand’s Most Admired Brand จากหนังสือ BrandAge ในปี 2011 นย้อนไปเมื่อปีท่แล้ว ปี 2010 ท่านผู้อ่านยังคงจำกันได้ไหมคะว่า ผลสำรวจจากนิตยสาร BrandAge ยกให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของ ปตท. ครองอันดับ 1 ในใจคนไทย โดยทางนิตยสารได้ทำการรวบรวมผล สำรวจความนิยม ความยกย่อง และความเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์หรือ Thailand’s Most Admired Brand และในปีน้ ปตท. ก็ยังสามารถครองความเป็นที่ 1 ได้ติดต่อกันเป็นปีท่ 2 โดยน้ำมันหล่อลื่น ปตท. มี ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากปีท่แล้วคือ 36.3% เป็น 38% ในปี 2011 นี้ นั่นก็เป็นเพราะว่า ปตท. ให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า” และ “คุณภาพของสินค้า” มาเป็น “อันดับ 1” ด้วยความมุ่งมั่นในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคน ไทย หล่อลื่น ปตท. จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมา มากมายทั้งในกลุ่มเบนซิน ดีเซล ซึ่ง ปตท. เป็นรายแรกของ ประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน API SN และ ILSAC GF-5 ซึ่งเป็นมาตรฐานประหยัดเชื้อเพลิง สูงสุด และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในกลุ่ม อุตสาหกรรมก็ยังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบ สนองกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย เท่า นี้ยังไม่พอมิสไดนามิคยังทราบมาอีกว่า ปตท. ยังคง ศึกษาพัฒนาทั้งทางด้านมาตรฐานที่ดีที่สุดช่องทางการ จัดจำหน่ายที่จะเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด รวมถึงโปร โมชั่นที่น่าสนใจอีกด้วย และหล่อลื่น ปตท. ก็ยังมี พันธมิตรที่ดี เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้สามารถ บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ฉบับ 3/2554pttweb2.pttplc.com/weblub/Files/Sub_Knowledge/attach/15_THfile.pdf · ฉบับ 3/2554 *ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการของรางวัล

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ฉบับ 3/2554pttweb2.pttplc.com/weblub/Files/Sub_Knowledge/attach/15_THfile.pdf ·...

 • คุณรัชเดช เข็มทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจหล่อลื่น

  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

  ฉบับ 3/2554

  สวสัดคีะ่ ทา่นผูอ้า่นทกุ ๆ ทา่น เปน็อยา่งไรกนับา้งคะ กบัเดอืนแหง่ความรกัทีเ่พิง่ผา่นไป มสิไดนา-มิคหวังว่าทุก ๆ ท่านจะมีความสุขกับความรักที่แสนประทับใจกันนะคะ และสำหรับฉบับนี้มิสไดนามิคก็มีเรื่องที่น่า

  ยินดี และน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกแล้วค่ะ นั่นก็คือ ปตท. ได้รับผลโหวตให้เป็นที่ 1 !! ของ

  2011 Thailand’s Most Admired Brand จากหนังสือ BrandAge ในปี 2011 นี้

  ย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว ปี 2010 ท่านผู้อ่านยังคงจำกันได้ไหมคะว่า ผลสำรวจจากนิตยสาร BrandAge

  ยกให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของ ปตท. ครองอันดับ 1 ในใจคนไทย โดยทางนิตยสารได้ทำการรวบรวมผล

  สำรวจความนิยม ความยกย่อง และความเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์หรือ Thailand’s Most Admired

  Brand และในปีนี้ ปตท. ก็ยังสามารถครองความเป็นที่ 1 ได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยน้ำมันหล่อลื่น ปตท. มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคือ 36.3% เป็น 38% ในปี

  2011 นี้ นั่นก็เป็นเพราะว่า ปตท. ให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า”

  และ “คุณภาพของสินค้า” มาเป็น “อันดับ 1”

  ด้วยความมุ่งมั่นในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคน

  ไทย หล่อลื่น ปตท. จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมา

  มากมายทั้งในกลุ่มเบนซิน ดีเซล ซึ่ง ปตท. เป็นรายแรกของ

  ประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน API SN และ

  ILSAC GF-5 ซึ่งเป็นมาตรฐานประหยัดเชื้อเพลิง

  สูงสุด และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ยังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบ

  สนองกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย เท่า

  นี้ยังไม่พอมิสไดนามิคยังทราบมาอีกว่า ปตท. ยังคง

  ศึกษาพัฒนาทั้งทางด้านมาตรฐานที่ดีที่สุดช่องทางการ

  จัดจำหน่ายที่จะเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด รวมถึงโปร

  โมชั่นที่น่าสนใจอีกด้วย และหล่อลื่น ปตท. ก็ยังมี

  พันธมิตรที่ดี เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้สามารถ

  บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

 • ฉบับ 3/2554

  *ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการของรางวัล เงื่อนไข ราคา หรือข้อตกลงต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราล่วงหน้า

  ของรางวัลประจำฉบับนี้คำถามประจำฉบับ

  รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2

  กระติกน้ำสุดเท่ห์ 2 รางวัล

  สำหรับ 10 ท่านที่ตอบก่อน รับไปเลย “เสื้อยืดใส่สบาย”จากนั้นร่วมลุ้นรับรางวัล ต่อที่2

  เสื้อโปโลแสนสวย 3 รางวัล

  ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................................................................................................................................................ชื่อ....................................................................นามสกุล..............................................................โทร...................................................................................................................................................ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  เพียงตัดเฉพาะส่วนคำถาม และเขียนคำตอบ พร้อมชื่อที่อยู่ ของท่าน ส่งมาที่ [email protected] หรือ Fax : 02-239-7858 (ระบุชื่อให้ชัดเจน) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554 นี้เท่านั้น

  1. ปตท. ได้รับผลโหวตให้เป็นที่ 1 ของ Thailand’s Most Admired Brand

  ติดต่อกันเป็นปีที่เท่าไหร่

  ตอบ..........................................................................................................................

  2. ปี 2011 หล่อลื่น ปตท. มีส่วนแบ่งในตลาดกี่เปอร์เซ็นต์

  ตอบ..........................................................................................................................

  3. หล่อลื่น ปตท. สามารถครองใจคนไทยทั้งประเทศได้อย่างต่อเนื่อง เพราะให้

  ความสำคัญกับสิ่งใด

  ตอบ..........................................................................................................................

  หมวด 5: ยานยนต / น้ำมันหลอลื่น

  จำนวน (คน) เปอรเซ็นต

  กรุงเทพฯ และภาคกลาง 202 21.35

  ภาคตะวันออก 151 15.96

  ภาคใต 181 19.13

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 196 20.72

  ภาคเหนือ 216 22.83

  รวม 946 100.00

  ลำดับยี่หอ / แบรนด

  รอยละ*

  2011 2010 2010 2011

  1 1 พีทีที เพอรฟอรมา (PTT Performa) 26.60 22.26

  2 2 เอสโซ (Esso) 20.90 21.73

  3 3 เชลล (Shell) 12.20 15.65

  4 4 คาสตรอล (Castrol) 11.80 11.29

  5 5 บางจาก (Bangchak) 6.10 6.39

  6 5 คาลเท็กซ (Caltex) 6.10 6.07

  7 6 โมบิล (Mobil) 3.70 4.47

  8 7 เวลลอยด 3.40 3.62

  9 8 เอลฟ (Elf) 3.20 2.45

  10 9 บีพี (BP) 1.70 1.70

  จำนวน (คน) เปอรเซ็นต

  ชาย 464 49.05

  หญิง 482 50.95

  รวม 946 100.00

  จำนวน (คน) เปอรเซ็นต

  15 - 19 ป 62 6.55

  20 - 24 ป 114 12.05

  25 - 29 ป 144 15.22

  30 - 34 ป 167 17.65

  35 - 39 ป 150 15.86

  40 - 44 ป 125 13.21

  45 - 49 ป 100 10.57

  50 - 54 ป 52 5.50

  55 ปขึ้นไป 32 3.38

  รวม 946 100.00

  10 อันดับน้ำมันหลอลื่นเครื่องยนตที่นาเชื่อถือที่สุด

  ภาค อายุ

  เพศ อายุเฉลี่ย 34.55 ป

  รายไดสวนบุคคลเฉลี่ย 15,781 บาท/เดือน

  รายไดครัวเรือนเฉลี่ย 46,255 บาท/เดือน

  จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.90 คน

  หมายเหตุ : รอยละของกลุมตัวอยางที่ซื้อ/ใชน้ำมันหลอลื่นเครื่องยนตที่เห็นดวย

  หมวด 5: ยานยนต / สถานีบริการน้ำมัน

  จำนวน (คน) เปอรเซ็นต

  กรุงเทพฯ และภาคกลาง 293 21.61

  ภาคตะวันออก 242 17.85

  ภาคใต 269 19.84

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274 20.21

  ภาคเหนือ 278 20.50

  รวม 1,356 100.00

  ลำดับยี่หอ / แบรนด

  รอยละ*

  2011 2010 2010 2011

  1 1 ปตท. (PTT) 69.70 65.83

  2 2 เชลล (Shell) 13.80 13.42

  3 3 บางจาก (Bangchak) 5.10 6.89

  4 5 คาลเท็กซ (Caltex) 2.60 4.45

  5 4 เอสโซ (Esso) 4.90 2.59

  6 7 ทีพีไอ (TPI) 0.70 2.15

  7 6 ปโตรนาส (Petronas) 0.90 1.41

  8 7 ซัสโก (Susco) 0.70 1.04

  9 7 เพียว (Pure) 0.70 0.89

  10 6 คอสโม (Cosmo) 0.90 0.82

  จำนวน (คน) เปอรเซ็นต

  ชาย 659 48.60

  หญิง 697 51.40

  รวม 1,356 100.00

  จำนวน (คน) เปอรเซ็นต

  15 - 19 ป 90 6.64

  20 - 24 ป 167 12.32

  25 - 29 ป 210 15.49

  30 - 34 ป 243 17.92

  35 - 39 ป 211 15.56

  40 - 44 ป 167 12.32

  45 - 49 ป 143 10.55

  50 - 54 ป 76 5.60

  55 ปขึ้นไป 49 3.61

  รวม 1,356 100.00

  10 อันดับสถานีบริการน้ำมันที่นาเชื่อถือที่สุด

  ภาค อายุ

  เพศ

  อายุเฉลี่ย 34.53 ป

  รายไดสวนบุคคลเฉลี่ย 15,666 บาท/เดือน

  รายไดครัวเรือนเฉลี่ย 44,555 บาท/เดือน

  จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.90 คน

  หมายเหตุ : รอยละของกลุมตัวอยางที่ซื้อ/ใชสถานีบริการน้ำมันที่เห็นดวย

  “เพราะเรานึกอยู่เสมอว่า ปตท. เป็นบริษัทของคนไทย ดั้งนั้นจะต้องเลือก

  สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย”

  เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องที่มิสไดนามิคนำมาเล่าให้ทุก ๆ ท่านฟัง ทุก ๆ ท่านคิดเหมือนมิสไดนามิสใช่ไหมคะว่า ปตท. มีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพ สามารถครองใจคนไทยทั้งประเทศได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ “ปตท. เป็นบริษัทของคนไทย เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย” เหมือนดังคำกล่าวของ คุณรัชเดช เข็มทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่นของ ปตท. นั่นเองค่ะ “และเหนือสิ่งอื่นใดมิสไคนามิคขอเป็นตัวแทนของหล่อลื่น ปตท. ในการกล่าวขอบคุณจากใจต่อท่านลูกค้าทุกๆท่านผู้แทนจำหน่ายทุกๆรายตัวแทนขายและผู้ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ปตท.ได้เป็นที่1ในใจคนไทยและครองความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องอย่างในทุกวันนี้”

  ก่อนจากกันมิสไดนามิคอยากจะย้ำสักนิด ว่าอ่านเนื้อหาที่น่าสนใจกันแล้ว อย่าลืมส่งคำตอบมาร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลกับคำถามประจำฉบับ ส่งเข้ามากันเยอะ ๆ นะคะ โดยเขียนคำตอบแล้วส่งเข้ามาที่ [email protected] หรือ แฟกซ์มาที่ เบอร ์02-239-7858 สำหรบัฉบบันีม้สิไดนามสิขอตัวลาไปก่อน และพบกับเนื้อหาสาระดี ๆ ที่น่าสนใจกันได้ใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ