Click here to load reader

AB Tennis TB møde 2016-03-15 REFERAT v1.0 - Tennis TB møde 2016-03...PDF file6lgh di 1dyq $% 7hqqlv 7% p¡gh 5()(5$7 y 5(/($6(' 8gduehmghw di +7+ 'djvrughq 6wdwxv wlgoljhuh jhqqhpi¡uwh

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AB Tennis TB møde 2016-03-15 REFERAT v1.0 - Tennis TB møde 2016-03...PDF...

Side 1 af 12

Navn: AB Tennis TB mde 2016-03-15 REFERAT v1.0 - RELEASED Udarbejdet 06-04-2016 af HTH

AB Tennis Bestyrelsesmde REFERAT

Mde AB Tennis Bestyrelse mde tirsdag d. 15. Marts 2016 kl 18.00 Udarbejdet 6. April 2016 Foregende mder Tirsdag d 19. Januar 2016 kl 18.30 Opstillingsmde tirsdag d. 9. Februar 2016 kl 19.00 Kommende mde Tirsdag d. 12. April 2016 kl 18.00 (Mdested: I ABs restaurant) Inviterede Tennis Bestyrelse (TB): Allan Kloppenborg (AK) Formand Ulrik Grage (UG) Ungdom udvalgs formand - Afbud Ulla Hvid (UH) Senior motion udvalgs formand - Afbud Ole Gammelgaard (OG) - Afbud Henrik Bruun (HB) Kaj Grnfelt Henrik Thue Hansen (HTH) Kasserer

Gster: Ingen Referent Henrik Thue Hansen Dagsorden 1. Godkendelse af seneste referater a. Bestyrelses mde 19/1 2016.

b. Opstilling mde 9/2 2016. 2. Generelt:

a. Nyheder fra HB (Allan) 3. Behandling af udvalgte Emner

a. Opsummering efter Opstillingsmdet b. Trner kontrakt med Bjarne Sloth status.

4. Status og prioritering af projekter a. Gennemgang ift Bilag A Projekter & Fokus omrder. b. TB roller og ansvarsomrder (Ikke behandlet)

5. konomi status (Henrik TH) - (Ikke behandlet) a. konomi status 2016. b. Sprgsml til alle: Forventes der nye strre udgiftsposter udover

trner udgifter? 6. Ungdomsafdelingen (Ulrik) - (Ikke behandlet)

a. Siden sidst/Kommende aktiviteter/Beslutnings forslag 7. Senior motions udvalget (Ulla) - (Ikke behandlet)

a. Siden sidst/Kommende aktiviteter/Beslutnings forslag 8. vrige Senior aktiviteter

a. Holdturnering Senior b. Holdturnering Motion (Allan) c. Motions trning (Henrik B)

9. AB Tennis samarbejdspartnere a. AB Tennis venner b. Novo Tennis

10. Eventuelt

Side 2 af 12

Navn: AB Tennis TB mde 2016-03-15 REFERAT v1.0 - RELEASED Udarbejdet 06-04-2016 af HTH

Dagsorden Status 1. Godkendelse af seneste referater Bestyrelses mde afholdt d. 19/1 2016. Opstilling mde afholdt d. 9/2 2016.

Ingen kommentarer begge referater blev godkendt.

2. Generelt: Lst og fast Nyheder fra HB

Lst og fast Som aftalt p opstillingsmdet overtager Henrik B rollen som web-ansvarlig for AB Tenniss hjemmeside. Ole G skal sikre, at Henrik B sttes ind i opgaven, s Henrik B fremadrettet kan fungere som web-ansvarlig. Overdragelsesperioden skal snarest planlgges og igangsttes. Ole G bedes udarbejde et forslag for overlevering. Standerhejsning er aftalt til sndag d. 24/4. Ungdomsudvalget er ansvarlig for det kommende arrangement. AK opfordrede til en udmelding/annoncering af arrangementet.

Nyheder fra Hovedbestyrelsen: Processen mht at anstte en ny AB Forretningsfrer er i fuld gang. FU overvejer, at ndre bemandingsplanen for dag/aften/weekend personalet. AB Generalforsamling er afholdt 10. marts 2016. Ingen ndringer til FU. Fremmdet var mindre end forventet. Status for klubben se formandens beretning.

3. Behandling af udvalgte Emner

Opsummering fra tennis opstillingsmdet afholdt tirsdag d. 9 februar 2016 Referat udarbejdet og uploaded p AB Tennis hjemmesiden. Overdragelse af ansvar for web administrator rollen skal snarest gennemfres. Ulrik Grage meddelte, at han senest ifm starten af udendrsssonen (ultimo april) trkker sig som Ungdomsformand. Forskellige muligheder blev diskuteret p bestyrelsesmdet. Punktet behandles i Ungdomsudvalget.

Trner kontrakt med Bjarne Sloth En revideret trnerkontrakt med Bjarne Sloth er forhandlet p plads. Denne

trnerkontrakt er gldende fra 1. marts 2016 Henrik TH har pt. ikke modtaget en underskreven udgave af den nye trnerkontrakt.

4. Status fokus omrder / tennis projekter

Status for de enkelte fokus omrder & tennis projekter er medtaget i den samlede oversigt i bilag A AB Tennis PROJEKTER (fremsendt med dette referat). Oversigten er opdelt i flgende hovedomrder: Del 1: Tennis samarbejde Del 2: Bedre baner Del 3: Bedre forstelse Nedenfor er vist status for udvalgte fokus omrder / tennis projekter. Udvalgte fokus omrder / Tennis projekter: Tennis samarbejde i Gladsaxe Kommune (se bilag A punkt 11) o Opstartsmdet for samarbejds projektet er i vente position bla

grundet formandsskifte hos BTK (Mads > Jesper). o Gladsaxe Kommune har afholdt et mde med klubberne, hvor den

Side 3 af 12

Navn: AB Tennis TB mde 2016-03-15 REFERAT v1.0 - RELEASED Udarbejdet 06-04-2016 af HTH

Dagsorden Status tidligere gennemfrte udnyttelse af anlg undersgelse blev prsenteret og diskuteret. o Ulrik Grage reprsenterede AB p mdet. o BTK er vrter for den rlige AB Tennis, BTK, GTK holdkamp.

Forslag til renovering/forbedringer af tennis anlgget (se bilag A punkt 22) o En liste med 13 renoverings/forbedrings forslag blev behandlet. AB

Tennis har modtaget estimerede priser for gennemfrelse af de 13 forslag. o 8 af de 13 forslag er renoverings forslag, hvor udgiften br dkkes af driftskontoen /FU. o 4 af de 13 forslag er forbedrings forslag, hvor udgiften br dkkes af AB Tennis / TB. o Det sidste forslag er et kombineret drifts / forbedrings forslag, hvor udgiften foresls delt mellem AB FU og AB Tennis.

o Henrik TH udarbejder en samlet oversigt udfra mailkorrespondance. o Allan K fremsender de 13 renoverings/forbedrings forslag til AB FU for behandling og godkendelse.

Nyt Tennis booking system baseret p WinKAS (se bilag A punkt 34) o Henrik TH gav status p projektet. Henrik TH arrangerer et mde med WinKAS inden pske for afklaring af next steps. Henrik B inviteres til mdet..

5. konomi status

IKKE BEHANDLET. Forelbigt budget 2016 (pr 18 nov 2015): Indtgter: 620 Tkr / Udgifter: 605 Tkr / Budgetteret overskud: 15 Tkr Input til 2016 budgettet: Der er godkendt et tilskud p kr 5.000 ifm senior tennis turen til Ungarn

primo maj 2016. Der er bevilliget kr 2.500 til indkb af mbler til tennisskuret ved bane 2. Ulrik tilbd at donere ca. 20 ketchere til AB Tennis. Ketcherne skal have friske opstrengninger denne udgift betales af AB Tennis. Ulrik sikre opstrengning inden overlevering af ketchere.

6. Nyt fra Ungdomsafdelingen (Ulrik) Junior udvalg 2015 bestr af: - Ulrik Grage (formand) - Jesper M. Srensen - Line Brogaard Hede - Henrik Rosenfeldt - Henrik Besser Bruun - Jesper Erichsen + - Bjarne Sloth

IKKE BEHANDLET Generelt: Medlemsstatus ca 80. Generelt er der tilfredshed med nuvrende

trningstilbud. Siden sidst: Ifm SM inde 2016 var Valdemar (U10) og Nicklas (U16) i SM finaler.

Endvidere var Lisa (DS) og Anna/Jacqueline (DD) i SM semifinaler Der er god stemning p trningsbanen samt fortsat positive blger efter Tyrkiet turen.

Kommende aktiviteter: - Hold:

Side 4 af 12

Navn: AB Tennis TB mde 2016-03-15 REFERAT v1.0 - RELEASED Udarbejdet 06-04-2016 af HTH

Dagsorden Status - Licensspillere (undret): I 2015 ansger AB Tennis ungdom om licens status for op mod 20 spillere.

Det er det hjeste antal gennem flere r. AB Tennis ikke nsker at betale for spillere der ikke reprsentere AB. Listen reviewes hvert r i april mned. BS sikre at nye licensspillere lever op til kravene.

7. Nyt fra seniorafdelingen (Ulla) Senior udvalg 2015 bestr af: - Ulla Hvid (formand) - Henrik Jepsen - Frederic Quenee - Bent Randbll - John Jrgensen - Kaj Grnfelt

IKKE BEHANDLET Ulla udleverede en opdateret version af et rshjul for motionister.

Kommentarer: Ulla tager kontakt med Novo Tennis for koordinering af kommende

AB/Novo arrangementer. Stander hejsning (arrangeret af Ungdomsudvalget) planlgges afholdt sndag d. 24/4 kl. 10-12. I fald der afvikles en ungdomsturnering p AB denne sndag, m kampprogram ikke starte fr kl 13.00. (Henrik TH har informeret Bjarne via mail - DONE). Stander strygning (arrangeret af Senior afdelingen) planlgges afviklet sndag d. 25/9.

8a. vrige Senior aktiviteter Holdturnering SENIOR: Ude 2016: Senior: 3 hold o HS1: Bjarne S o HS2: Bjarne S o DS1: Bjarne S Inde2015-16: Senior: 3 hold o HS1: Bjarne S o HS2: Bjarne S o DS1: Bjarne S MOTION: Ude 2016 Motion: 3 hold o H1: Henrik J, o H2 Bent R o H3: John J/ Jesper C, Inde 2015-16: Motion: 1 hold o H1: Bent R

SLTU Senior holdturnering: Senior ndringer: Ulrik og Allan flger op. SLTU Motions holdturnering: Motions - ndringer: Ole Ga har meddelt, at hold 3 nedlgges ifm UDE 2016. Allan har indkaldt de 3 vrige holdkaptajner til et mde for en flles

koordinering af motionsholdene i 2016. Forplejning i 2016 AB Tennis dkker udgifter til dagens ret EXCL drikkevarer i AB restauranten for alle spillere p motionshold. Drikkevarer afregnes direkte med AB restaurant.

DGI Motions holdturnering UDE: AB har mulighed for at deltage i DGIs motions holdturnering som afvikles

sndage morgener. Hvis der er interesse planlgges at tilmelde 1 hold. ACTION: ?? 8b. vrige Senior aktiviteter Trningstilbud (Henrik B)

Senior/Motions trning INDE (undret): Motions trning tilbud er fordelt som flger: A. Nils Crone: lrdage kl 9-11 bane 2 B. Martin Kahl: lrdage kl 10-14 bane 4 C. Nils Crone-EKSTRA: udvalgte lrdage kl 11-12 bane 2 Tennis Clinic det planlgges at tilbyde en Tennis Clinic afviklet over 2

gange med Kasper som koordinator. Pris ide for 2 gange = kr 600 pr deltager. Allan koordinerer med Kasper.

Side 5 af 12

Navn: AB Tennis TB mde 2016-03-15 REFERAT v1.0 - RELEASED Udarbejdet 06-04-2016 af HTH

Dagsorden Status Senior/Motions trning UDE: Henrik B udleverede et oplg til motions trning for den kommende

udendrssson. Oplgget blev diskuteret forskellige sprgsml blev afklaret. Tilbuddene er tilp