Abator Aviz Mediu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mem

Text of Abator Aviz Mediu

 • Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3

  bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

  1

  RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor

  animale, impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

 • Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3

  bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

  2

  Cuprins: 1. Informatii generale ................................................................................................................................................ 4 1.1. Informatii despre titularul proiectului ............................................................................................................... 4 1.2. Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest

  studiu ................................................................................................................................................................. 4 1.3. Denumirea proiectului ....................................................................................................................................... 4 1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia ....................................................................................... 5

  1.4.1. Amplasamentul obiectivului si adresa .................................................................................................... 5 1.4.2. Descrierea etapelor de realizare a proiectului ......................................................................................... 6

  1.5. Durata etapei de funcionare ............................................................................................................................ 16 1.6. Informatii privind productia ............................................................................................................................ 16 1.7. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice .......................................................... 16 1.8 Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa............. 21 1.9. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele 21 2. Procese tehnologice ............................................................................................................................................ 22 2.1. Procese tehnologice de productie .................................................................................................................... 22 2.1.1 Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor si echipamentelor necesare; alternative avute n vedere .. 24 2.1.2. Valorile limita atinse prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibile ................................

  ....................................................................................................................................................................... 24 2.2. Activitati de dezafectare ............................................................................................................................................. 29 3. Deseuri ................................................................................................................................................................ 29 4. Impactul potential, inclusiv cel transfrontier, asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora31 4.1 APA .................................................................................................................................................................... 32

  4.1.1. Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului .................................................................................... 32 4.1.2. Alimentarea cu apa ............................................................................................................................... 33 4.1.3. Managementul apelor uzate .................................................................................................................. 38 4.1.4. Masuri de diminuare a impactului ........................................................................................................ 50

  4.2. Aerul 51 4.2.1 Date generale .................................................................................................................................................. 51 4.2.2 Surse si poluanti generati ................................................................................................................................ 53 4.2.3. Prognozarea poluarii aerului .......................................................................................................................... 60 4.2.4 Masuri de diminuare a impactului .................................................................................................................. 61

  4.3. Solul 62 4.3.1 Caracteristicile solurilor dominante (tipul, compozitie granulometrica, permeabilitate, densitate). ............... 62 4.3.2 Conditii chimice din sol, activitatea biologica, poluarea in zona.................................................................... 63 4.3.3. Vulnerabilitatea si rezistenta solurilor dominante; conditii geotehnice ......................................................... 63 4.3.4 Tipuri de culturi in vecinatate ......................................................................................................................... 63 4.3.5 Poluarea existenta: tipuri si concentratii de poluanti ...................................................................................... 63 4.3.6 Sursele de poluare a solului ............................................................................................................................ 63 4.3.7. Prognoza impactului ...................................................................................................................................... 64 4.3.8 Masuri de diminuare a impactului .................................................................................................................. 66

  4.4. Geologia subsolului ......................................................................................................................................... 67 4.4.1. Caracterizarea subsolului pe amplasament ........................................................................................... 67 4.4.2. Impactul prognozat ............................................................................................................................... 69

  4.5. Biodiversitatea ................................................................................................................................................. 70 4.5.1. Informatii despre biotopurile de pe amplasament: paduri, mlastini, zone umede, corpuri de apa de suprafata - lacuri, rauri, helestee si nisipuri. ............................................................................................................ 70 4.5.2. Ariile de protectie de interes comunitar SCI......................................................................................... 70 4.5.3. Informatii despre flora locala: varsta si tipul padurii, compozitia speciilor din zona studiata .................. 72 4.5.4. Habitate ale speciilor de plante in Cartea Rosie ................................................................................... 72 4.5.5. Rute de migrare .................................................................................................................................... 72 4.5.6. Informatii despre speciile locale de ciuperci ........................................................................................ 72 4.5.7. Impact prognozat .................................................................................................................................. 72

 • Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3

  bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

  3

  4.6. Peisajul ............................................................................................................................................................ 73 4.6.1. Informatii despre peisaj, incadrarea in regiune, diversitatea acestuia ................................................... 73 4.6.2. Impactul prognozat ............................................................................................................................... 73 4.6.3. Impactul proiectului asupra cadrului natural ........................................................................................ 73 4.6.4. Relatia dintre proiect si zonele protejate (rezervatii, parcuri naturale, zone-tampon); impactul prognozat asupra acestor zone, stadiul de protectie si stadiul folosirii lor. ............................................................................... 73 4.6.5. Relatia dintre pro