Click here to load reader

ABECEDA RAČUNALA · PDF file 2019. 9. 25. · 22.1.2013. predavač: ABECEDA RAČUNALA MATEMATIČKA LOGIKA BOOLEOVA ALGEBRA (Engleska, 1815-1864) Istina?

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ABECEDA RAČUNALA · PDF file...

 • 22.1.2013. predavač:

  ABECEDA RAČUNALA

  MATEMATIČKA LOGIKA

  BOOLEOVA ALGEBRA

  (Engleska, 1815-1864)

  Istina?

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://media-2.web.britannica.com/eb-media/68/6768-004-1F2EC5E9.jpg&imgrefurl=http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/73612/8980/George-Boole-engraving&usg=__7yld9v5OYWGGTvpSQcEi2PHdD60=&h=450&w=379&sz=38&hl=hr&start=2&um=1&tbnid=Vi30g_aGXMwJ5M:&tbnh=127&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3DGeorge%2Bboole%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DN

 • IZJAVA (SUD)

  Danas je ponedjeljak.

  Koji je danas dan?

   istinita izjava

   lažna izjava

  2 < 3 je ISTINITA izjava

  2 = 4 je LAŽNA izjava

 • ISTINA = 1

  LAŽ = 0

  Izjavu ”7 je paran broj” označit ćemo slovom a.

  Pošto je izjava lažna, pridružujemo joj vrijednost 0.

  a := 0

  Kažemo da varijabli a pridružujemo vrijednost 0.

  Logički sudovi (izjave)

 • Brojeve u matematici povezujemo aritmetičkim operatorima (+,-,,:)

  2 + 3 = 5

  Logičke sudove (izjave) povezujemo

  logičkim operatorima.

  “Broj je manji od 3 ili veći od 10.”

  “Srednjoškolac sam i imam mnogo prijatelja.” NE

  I

  ILI

  Logički izrazi

 • Negacija (logičko NE)

  Simbol: 

  a  a

  1 0

  0 1

  Negacija istinite izjave je lažna

  izjava i obratno.

  Izjava a

  je istinita.

  Izjava a

  je lažna.

  TABLICA ISTINE

  Negacija izjave "x = 0" je "x  0" .

 • Konjunkcija (logičko I) - logičko množenje

  Simbol: 

  a b ab

  1 1 1

  1 0 0

  0 1 0

  0 0 0

  Izjava a  b je istinita samo

  ako su obe izjave istinite.

  10  0 i 5 >3

  10 > 0 i 5 >3

  LAŽNA izjava

  ISTINITA izjava

 • Disjunkcija (logičko ILI) - logičko zbrajanje

  Simbol: 

  a b ab

  1 1 1

  1 0 1

  0 1 1

  0 0 0

  Izjava a  b je lažna samo

  ako su obe izjave lažne.

  10  0 ili 5 > 3

  10 > 0 ili 5 >3

  10  0 ili 5 < 3

  ISTINITA izjava

  ISTINITA izjava

  LAŽNA izjava

 • Ponovimo

  Tablica istine:

  0 0 1 1 0 0

  1 1 0 0 1 1

  1 0 0 1 1 0

  1 0 1 0 0 1

  ab ab b a b a

 • Zadatak:

  Odredi tablicu istine za složeni logički izraz: a  b  c

  0 1 0 0 0 0

  0 0 0 1 0 0

  0 1 0 0 1 0

  0 0 0 1 1 0

  0

  0

  1

  0

  a  b  c

  1

  0

  1

  0

  c

  0

  1

  0

  1

  c

  0 0 1

  0 0 1

  1 1 1

  1 1 1

  a  b b a

 • a  b  c

  broj  10

  a b c a  b c a  b  c

  1 1 0 1 1 1

  a b C

  broj nije djeljiv s 2 broj < 100 i i nije

  Provjeravamo da li je broj dvoznamenkasti i neparan!

 • Što smo naučili?

  12

  1. Potraži u svom udžbeniku svojstva logičkih

  operacija.

  2. Tablicom istine provjeri De Morganova pravila.

  3. Pokušaj pronaći što je to tautologija?

 • Zapamti!

  • Izjava (sud)

  • Logičke

  operacije

  Tablice istine

  13

  I, ILI, NE