ABM Skim N Skim Asrama

  • View
    254

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kertas anggaran belanjawan mengurus

Text of ABM Skim N Skim Asrama

KERTAS PERMOHONAN PERJAWATAN

ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM)

BAGI TAHUN 2015

SKIM N (KUMPULAN P&P DAN PELAKSANA)1. TUJUANKertas ini dikemukakan bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan daripada Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) berhubung permohonan 232 perjawatan tambahan baharu bagi tahun 2015 bagi skim pentadbiran dan sokongan (skim N) di Universiti Malaysia Sabah. Permohonan pertambahan ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan pentadbiran di UMS. Pengukuhan perjawatan ini disebabkan pertambahan fungsi dan tanggungjawab dan penubuhan agensi baru di setiap Jabatan, Pusat, Sekolah, Institut dan Unit (JPSIU). Ini secara tidak langsung akan menyebabkan beban/kompleksiti tugas kakitangan tersebut meningkat.2. LATAR BELAKANG

2.1Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah ditubuhkan pada 24 November 1994, apabila Parlimen meluluskan penubuhannya setelah diistiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dibawah Seksyen 6 (1), Akta Universiti dan Kolej 1971.

2.2UMS merupakan universiti awam yang ke-9 di Malaysia, bermula pada tahun 1994 hanya dengan tiga buah sekolah dan satu pusat pengajian liberal. Pada tahun 2013, UMS mempunyai 13 buah sekolah, satu pusat pengajian liberal, satu pusat kokurikulum dan pemajuan pelajar, tiga (3) buah institut penyelidikan dan dua (2) kampus cawangan iaitu UMS-Kampus Antarabangsa Labuan dan Sekolah Pertanian Lestari di Sandakan. Dari segi pertambahan jumlah pelajar pula UMS telah bermula pada enrolmen pertama tahun 1995 dengan 464 orang pelajar sehinggalah pada tahun 2012 ianya meningkat kepada 20,906 orang pelajar. Pertambahan jumlah kakitangan juga meningkat daripada seramai 72 orang kakitangan pada tahun 1995 kepada 2,618 orang pada tahun 2012.

2.3Sehingga kini, jumlah kakitangan bagi kumpulan pentadbiran dan sokongan adalah seramai 1,120 orang yang merangkumi penempatan di jabatan, sekolah, pusat dan institut. Dengan pertambahan jumlah jabatan, sekolah, pusat dan institut keperluan perjawatan bagi skim perkhidmatan N adalah amat diperlukan bagi menjalankan tugas-tugas dalam bidang pentadbiran di universiti ini.3. PERMOHONAN AGENSI

3.1 Permohonan ini adalah berdasarkan :

3.1.1Pertambahan fungsi dan tanggungjawab di setiap Jabatan/ Pusat/

Institut/Unit (JSPIU).

3.1.2Pertambahan program dan aktiviti JSPIU.

3.1.3 Pertambahan beban dan kompleksiti tugas.

3.2Permohonan pertambahan jawatan baharu bagi skim pentadbiran dan sokongan di UMS adalah pecahan seperti berikut :

3.1.1Kumpulan Pengurusan dan Profesional: 55 jawatan

3.1.2Kumpulan Pelaksana

: 177 jawatan

3.3Pecahan permohonan 17 perjawatan adalah seperti :

Kumpulan Pengurusan & Profesional

i. Pengurus Asrama (N41)

: 3 jawatan

Kumpulan Pelaksana 1

i. Penolong Pengurus Asrama Kanan (N36): 2 jawatan

ii. Penolong Pengurus Asrama Kanan (N32): 2 jawataniii. Penyelia Asrama Kanan (N22)

: 10 jawatan4.Job Profile BAGI JAWATAN YANG DICADANGKAN UNTUK DITUKAR GANTI TIADA PERMOHONAN UNTUK TUKAR GANTI 5.ASAS PERMOHONAN/ JUSTIFIKASI

Kumpulan Pengurusan & Profesional Pengurus Asrama N41BilJawatan dipohonGredJob ProfileKewajaran

1.3 jawatan

HEP (3)

Gred N411. Tugas

Melaksanakan dasar, operasi dan sumber rujukan bagi fungsi jawatan yang disandang

2. Aktiviti-aktiviti

i. Merancang pelaksanaan dan pengawalan sumber

ii. Menjalankan tugas-tugas keurusetiaan

iii. Desk Officer bagi tugas yang dijalankan

iv. Penyeliaan staf sokongan di bawah seliaan

v. Membimbing dan memberi khidmat nasihat.

vi. Mengawal sumber tugas-tugas operasi dalam unitvii. Sumber rujukan bagi tugas Unitviii. Memantau tugas Unit

1. Pertambahan fungsi

2. Peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan

3. Peningkatan bilangan pelajar, kakitangan dan program pengajian

4. Pemanjangan peranan ke kampus cawangan

5. Penjanaan

6. Konsolidasi Kolej Kediaman/Asrama

KUMPULAN PELAKSANA 1 BilJawatan dipohonGredJob ProfileKewajaran

1Penolong Pengurus Asrama Kanan

2 jawatan

- HEP ( 2 )N361. Tugas

Pelaksanaan kerja-kerja operasi dan penyeliaan di bawah kawalan

2. Aktiviti-aktiviti

i. Urusan Kolej Kediaman / Asrama

ii. Urusan surat-menyurat

iii. Mengemaskini rekod

iv. Urusan fail

v. Urusetia mesyuarat

vi. Urusan dengan pelanggan/pelajar

vii. Urusan kewangan

viii. Urusan inventori dan aset

ix. Urusan kemudahan dalam perkhidmatan

x. Urusan latihan dalam perkhidmatan

xi. Urusan akademik pelajar

xii. Urusan hal-ehwal pelajar

xiii. Urusan kemudahan pelajar di asrama

xiv. Mengawasi kerja-kerja operasi

xv. Menyelia dan membimbing kakitangan di bawahnya

xvi. Menyediakan jadual kerja (contoh: perkhidmatan kaunter)

xvii. Menyelaras agihan kerja

xviii. Mengawasi disiplin kakitangan dibawahnya

1. Penyandang sedia ada (N32) telah lebih 5 tahun menyandang jawatan tersebut.

2. Menyediakan program Perancangan Pentadbiran untuk Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar. (Kolej dan Non-Resident)

3. Menyusun rancangan, menyediakan dan melengkapkan kemudahan di kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)

4. Merancang penempatan pelajar untuk kolej-kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)5. Merancang program pengembangan kerjaya untuk staf Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar. (Kolej dan Non-Resident)

6. Membuat kawalan terhadap pelaksanaan dasar Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).7. Menguatkuasa peraturan-peraturan Pentadbiran Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).8. Melaksanakan transformasi dan naiktaraf kolej-kolej kediaman.

2Penolong Pengurus Asrama Kanan

2 jawatan

HEP (2)N321. Tugas

Pelaksanaan kerja-kerja operasi dan penyeliaan di bawah kawalan

2. Aktiviti-aktiviti

i. Urusan Kolej Kediaman / Asrama

ii. Urusan surat-menyurat

iii. Mengemaskini rekod

iv. Urusan fail

v. Urusetia mesyuarat

vi. Urusan dengan pelanggan/pelajar

vii. Urusan kewangan

viii. Urusan inventori dan aset

ix. Urusan kemudahan dalam perkhidmatan

x. Urusan latihan dalam perkhidmatan

xi. Urusan akademik pelajar

xii. Urusan hal-ehwal pelajar

xiii. Urusan kemudahan pelajar di asrama

xiv. Mengawasi kerja-kerja operasi

xv. Menyelia dan membimbing kakitangan di bawahnya

xvi. Menyediakan jadual kerja (contoh: perkhidmatan kaunter)

xvii. Menyelaras agihan kerja

xviii. Mengawasi disiplin kakitangan dibawahnya

1. Penyandang sedia ada (N27) telah lebih 5 tahun menyandang jawatan sekarang.

Menyusun rancangan, menyediakan dan melengkapkan kemudahan di kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)

2. Merancang penempatan pelajar untuk kolej-kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)3. Merancang program pengembangan kerjaya untuk staf Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar. (Kolej dan Non-Resident)

4. Membuat kawalan terhadap pelaksanaan dasar Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).5. Menguatkuasa peraturan-peraturan Pentadbiran Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).6. Melaksanakan transformasi dan naiktaraf kolej-kolej kediaman.

7. Menyelaraskan dasar penempatan di semua kolej kediaman.

3.Penyelia Asrama Kanan

10 jawatan

- HEP (10)N 221. Tugas

Pelaksanaan kerja-kerja operasi dan penyeliaan di bawah kawalan

2. Aktiviti-aktiviti

i. Urusan Kolej Kediaman/Asrama

ii. Urusan surat-menyurat

iii. Mengemaskini rekod

iv. Urusan fail

v. Urusetia mesyuarat

vi. Urusan dengan pelanggan

vii. Urusan kewangan

viii. Urusan inventori

ix. Urusan perkhidmatan kakitangan

x. Urusan kemudahan dalam perkhidmatan

xi. Urusan latihan dalam perkhidmatan

xii. Urusan akademik pelajar

xiii. Urusan hal-ehwal pelajar

xiv. Urusan perpustakaan

xv. Mengawasi kerja-kerja operasi

xvi. Menyelia dan membimbing kakitangan di bawahnya

xvii. Menyediakan jadual kerja (contoh: perkhidmatan kaunter)

1. Penyandang sedia ada (N17) telah lebih 5 tahun menyandang jawatan sekarang.2. Melaksanakan rancangan, menyediakan dan melengkapkan kemudahan di kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)

3. Melaksanakan penempatan pelajar untuk kolej-kolej kediaman dan perumahan luar kampus. (Kolej dan Non-Resident)

4. Membuat kawalan terhadap pelaksanaan dasar Pusat Penempatan dan Perumahan Pelajar (Kolej dan Non-Resident).5. Membuat kaedah kawalan keselamatan di kolej-kolej kediaman dan di luar kampus.

6. Membuat penyelarasan pemilihan tempat tinggal pelajar di dalam kolej kolej kediaman.

7. CARTA ORGANISASI (SEDIA ADA)

7.CARTA FUNGSI (SEDIA ADA)

8. CARTA ORGANISASI (CADANGAN AGENSI)

Petunjuk:

Jawatan Dimohon

10.ASAS PERMOHONAN

Asas kepada permohonan perjawatan ini berdasarkan kepada beberapa faktor seperti berikut :

Seiring dengan penanda aras yang dipersetujui dan ditetapkan oleh Majlis

Perumahan Universiti-Universiti Malaysia (MAPUM).

Peningkatan jumlah pelajar dengan kewujudan kolej-kolej baru.

Pertambahan beban tugas.

Pada masa ini Bahagian Perumahan diketuai oleh Penolong Pendaftar Kanan Gred N44 sebagai Ketua Bahagian untuk menyelaras pengurusan pelajar UMS dalam kampus termasuk pelajar Non-