ABS Ieper stelt voor : Infomoment: Hypotheek op het Buitengebied

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ABS Ieper stelt voor : Infomoment: Hypotheek op het Buitengebied. 11 februari 2014. Programma :. J : start en aankomst fam Boeraeve )- Alleman B : fam Legrand – Decapmaker C : fam Sercu – Swaenepoel D : fam Claeys – Ramboer E : fam Dejaeghere - PowerPoint PPT Presentation

Text of ABS Ieper stelt voor : Infomoment: Hypotheek op het Buitengebied

ABS Ieper stelt voor : Infomoment: Hypotheek op het Buitengebied

ABS Ieper stelt voor :Infomoment: Hypotheek op het Buitengebied11 februari 2014

Programma :

J : start en aankomst fam Boeraeve )- AllemanB : fam Legrand DecapmakerC : fam Sercu SwaenepoelD : fam Claeys RamboerE : fam DejaeghereF : Fam Vanhoutte VandecandelaereG : fam LiermanH : fam Fleurbaey SercuI : fam Deraedt

Schematisch plan Industriezone Reigersburg

Industriezone wordt aangelegd in 2 fases . Wanneer 80 % van deelgebied 1 vol gebouwd is , start men met de het aanleggen van de nutsvoorzieningen van deel 2 . Het gebied in het wit tussen de stippellijnen wordt gebruikt om een buffer aan te leggen tss de kunstenaarswijk en de nieuw Industriezone . Bomen, strijken , fietspaden, poelen krijgen de bovenhand. Landbouw verdwijnt !

VeurnsewegDiksmuidsewegNoorderringKunstenaars- wijk

PERSBERICHTAlgemeen BoerensyndicaatRoeselare, 2 december 2013

Adres :H. Consciencestraat 53a8800 Roeselaret: 051/260820f: 051/242539info@absvzw.bewww.absvzw.be

Plan PRUP palingbeek XX = milieuboerderij , rood gearceerd wordt onteigend , geel gearceerd = bouwvrij agrarisch gebied Overstroming van de Bollaertbeek

Beknopte inhoud persmap

Met een rondrit in het buitengebied van Ieper wil het ABS Ieper zijn bezorgdheid uiten aan de diverse overheden. De grondroof van landbouwgrond , die een ander doel krijgt is een doorn in het oog van de familiale landbouw in de streek . Grond die broodnodig is voor ruwvoeder voor dieren, mestafzet en vruchtafwisseling van de teelten. Terwijl op de industriezone nog tal van percelen onbebouwd zijn of leegstaan , wordt een nieuweIndustriezone Reigersburg aangelegd in Ieper . 80 Ha landbouwgrond krijgt andere bestemming : 44 ha wordt industrie gebied , de rest dient als buffergebied voor de Kunstenaarswijk.Het doorsnijden van ha landbouwgrond voor het aanleggen van een nieuwe weg naar Veurne is absurd.Bedrijfsidentiteiten en cultuurgrond worden gescheiden van elkaar . Of het nu een bypass is rond Brielen of de doortrekking van de A 19 , het blijft een verspilling van de grond. De financile crisis maakt investeren in aandelen onaantrekkelijk. Investeerders hebben een nieuwe vorm van beleggen gevonden : landbouwgrond . Massaal wordt deze opgekocht , tegen woekerprijzen , onbetaalbaar voor de gebruiker landbouwer.100 jaar geleden veranderde WOI de ganse streek in een maanlandschap. Boeren nivelleerden het land terug en maakten het terug tot wat het nu is : de moestuin van Belgi. Net nu wil men volledige gezichtsvelden en ankerplaatsen op de UNESCO Werelderfgoed lijst plaatsen . Beperkingen naar teelt keuze , moeilijkheden bij bouwaanvragen en /of uitbreidingen van bedrijfsgebouwen zijn de vrees van vele boeren. Een nieuw Bokrijk staat voor de deur . Schijnbaar heeft natuur in erfgoed een goede vriend gevonden want ook zij eisen hun deel van de koek . In en rond het Palingbeekdomein wordt via een PRUP zon 130 ha landbouwgrond omgezet in natuur (bos, schrale weiden, parkdomein, ..) Terwijl in het PRUP geadviseerd wordt tot samenwerking tss natuur en landbouw , gaat natuur eenzijdig zijn gang. Opvallend is dat de milieuboerderij uit het PRUP getekend is maw geen beperkende maatregelen krijgt opgelegd. RUP Ieper boog Zuid sluit hier ook bij aan ,maar gaat nog een stap verder. Ten zuiden van ieper wil men 450ha bijkomende bossen en 500 ha andere natuurdoelstellingen bij creren. Bijkomend agrarisch bouwvrije gebieden waar het vestigen van nieuwe bedrijfsidentiteiten uitgesloten is .

Weiden en akkerland die wel nog nuttig gebruikt worden , zet men op regelmatige basis onder water . Deze vorm van waterbuffering , waar gn vergoeding wordt voorzien , zijn een aanslag op de bodemstructuur van deze percelen en laten heel wat afval na , velden zijn weken niet meer uit te baten. Mestverwerking wordt een alternatief voor grondverlies maar ook hier wringt er een schoentje. Burenprotest voor geurhinder en eventueel druk verkeer maken van het bekomen van vergunningen een lange en kostelijke lijdensweg van de aanvrager. Ook met het volmaken van de ring rond Ieper zullen weer ettelijke ha landbouwgrond verdwijnen . Hoeveel ? Te veel!2014 is door de VN uitgeroepen tot jaar van de familiale landbouw . Reeds vele jaren hebben familiale boeren genvesteerd in hun bedrijf om aan alle voorwaarden te voldoen betreffende milieu, mestwetgeving , duurzaamheid, dierenwelzijn , . . Nu alle investeringen zijn gedaan wordt de familiale landbouw terug geconfronteerd met een nieuwe problematiek : grondroof . De landbouwers zitten op hun tandvlees ! Het is genoeg geweest ! De familiale landbouw vraagt begrip , inspraak en erkenning voor hun jarenlange inzet voor het onderhouden van de open ruimte . Het ABS ondersteunt deze familiale landbouw en wil hiervoor vechten , vandaar dit infomoment.

Bronnen: eigen organisatie ( ABS) reigersburg: www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg3134.pdf PRUP palingbeek : www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/.../palingbeek.aspx RUP ieperboog Zuid : http://rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/KustPoldersenWesthoek/RUPIeperboogZuid

Bestuursleden ABS IEPER Email : Telefoon nummer : Danny Metsu (voorzitter)danny.metsu@skynet.be 057 / 33 41 70 Dirk Pype sabine.decroos@telenet.be 057 / 20 18 92 Philip fleurbaey zuidbellegoed@skynet.be 057 / 20 87 57 Marnix Dejaegheremarnix.dejaeghere@telenet.be0476 / 92 89 54 Jos Boeraeve ravenhof412@hotmail.com057 / 33 33 29 Jef Desmet desmet.joseph@telenet.be057 / 20 00 30 Raf Devos057 / 48 92 39 Facebook : ABS Ieper

Alg. emailadres : absieper@gmail.com