ACIS - Pemilikan

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ACIS - Pemilikan

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  1/12

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  2/12

  Matlamat Utama:Dapat manfaat dan kegunaan

  Keutamaan : Miliki perkara yang sah di sisi undang-undang

  Tindakan : Pemilikan digunakan secara berfaedahterhadap harta.

  Pemilikan = hubungan antara manusia dan perkarayang membolehkan manusia memanipulasinya

  secara bebas serta menghalang orang lain dariberbuat demikian terhadap pemilikannya menurutundang-undang

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  3/12

  Pemilik Mutlak dan Pemegang Amanah

  Manusia sebagai pemegang amanah Allah.

  (Surah Al-Taubah, 9:10)

  Tiada pertentangan di antara pemilikanmutlak Allah terhadap alam ini dengan hak

  kita sebagai manusia.

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  4/12

  Batasan dlm Penggunaan Harta

  Pemilikan Tujuan sekatan ke atas harta:

  1. Pemerolehan harta benda secara sah.

  2. Menghalang penggunaan harta secara salah

  dan sebabkan kemudaratan

  3. Wajib harta diletakkan di bawah penjagaan

  untuk manfaat sendiri & orang lain.

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  5/12

  Tuntutan Terhadap Harta

  1. Kekalkan nafkah kepada sebuah keluarga

  2. Zakat.

  3. Bayar cukai berkaitan

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  6/12

  Perolehan Harta Secara Sah

  1. Hasil usaha peribadi.

  2. Hak yang telah diberikan undang-undang

  Islam

  3. Terima atau tukar-tukar hadiah, harta atauperkhidmatan.

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  7/12

  Hak Al-Irtifa

  (Menikmati/Mengguna)1. Takrifan Abu Zahrah (1996)

  Manfaat yg berbeza terhadap sesuatu harta

  berbanding dengan yang lain, tanpa mengira

  siapa pemiliknya.

  2. Takrifan Al-Zarqa(1994)

  Manfaat eksklusif terhadap sesuatu harta tak

  alih yg terletak bersebelahan serta dimiliki

  oleh 2 pihak berbeza.

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  8/12

  Jenis-jenis Haq Irtifa

  1. Haq al-Shurb

  Sumber air untuk kegunaan sendiri, orang lain

  dan haiwan

  Terdiri kepada 3: Awam : air sungai dan saliran oleh pemerintah

  Individu : sungai yang lalu tanah milik individu

  untuk kegunaan pemilik

  Persendirian : milik individu dan tidak boleh

  digunakan tanpa keizinan pemilik.

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  9/12

  2. Haq Al-Majra (mengalirkan air)

  Kepada pemilik tanah yg jauh dari sumber air untuk

  mengalirkan air melalui tanah jirannya untukkeperluan tanaman.

  3. Haq al-Masil (saluran air)

  Kebenaran yang diberikan oleh syarak unutkmenyalur keluar air kumbahan melalui parit kekumbahan. Harus tidak mudarat

  4. Haq al-murur (lalu lintas) Pemilik tanah menyediakan laluan serta

  membenarkan orang lain menggunakan sebahagiantanah mereka sebagai lalun.

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  10/12

  5. Haq al-JiwarTaali

  6. Haq al-Jiwar Janibi (hak kejiranan)

  Jiran sebelah atas ( taali) jiran bersebelahan (janibi)

  Udara :Mazhab Hanafi tidak iktiraf

  sebagai pemilikan harta

  Mazhab Maliki dan Hanfafi

  diambil kira dalam proses

  pemilikan.

  Memanipulasi harta selagi tidakmembahayakan.

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  11/12

  Haq al-Irtifa Haq al-Intifa

  Dikhususkan kepada al-Mal al-

  Aqar sprt tanah

  Bersifat faedah umum sama

  ada al-Aqar atau al-Manqul

  Tidak boleh dibatalkan Bersifat pilihan

  Kesan negatif Penyusutan

  nilai

  Kesan positif Gantian

  kewangan

  Wujud selamanya Tertaluk kepada tempoh

  Perbezaan Haq-al-irtifa dan Haq al-

  Intifa

 • 7/28/2019 ACIS - Pemilikan

  12/12

  Hak Milik Bahan GalianHarta Mubah (harus)

  Hak milik harta mubah melalui penerokaan

  melibatkan:

  1. Tanah yang belum pernah diterokai ( ihya al-Mawat)

  2. Bahan galian dalam perut bumi ( al-Maadin)

  3. Perburuan binatang liar (al-Siyad)

  4. Kawasan padang rumput terbuka dan pokok kayu di hutan ( al-

  Kala wa al-Ajam)