activiteitenverslag 2014 (pdf, 6,2 MB)

 • View
  231

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of activiteitenverslag 2014 (pdf, 6,2 MB)

 • ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Goedgekeurd RvB 29/04/2015

 • Inhoud

  1 KORT SAMENGEVAT.................................................................................................... 5

  2 KLANTENRELATIES EN COMMUNICATIE ................................................................... 7

  2.1 Klantenrelaties .......................................................................................................... 7

  2.1.1 Frontoffice: onthaal en belcentrum ..................................................................... 7

  2.1.2 Backoffice .........................................................................................................22

  2.2 Interne en externe communicatie .............................................................................31

  2.2.1 Interne communicatie ........................................................................................31

  2.2.2 Externe communicatie, informatie en sensibilisatie ...........................................33

  3 OPERATIES ..................................................................................................................44

  3.1 Inzameling ...............................................................................................................44

  3.1.1 Huis-aan-huisinzameling Stad Gent ..................................................................44

  3.1.2 Huis-aan-huisinzameling Gemeente Destelbergen ............................................48

  3.2 Recyclageparken .....................................................................................................48

  3.2.1 Recyclageparken Regio Gent............................................................................50

  3.2.2 Recyclagepark Destelbergen ............................................................................51

  3.3 Openbare Reiniging .................................................................................................52

  3.3.1 Netheidsbarometer ............................................................................................52

  3.3.2 Zwerfvuil en sluikstorten ....................................................................................53

  3.4 Overzicht tonnages ..................................................................................................54

  3.4.1 Restafval ...........................................................................................................54

  3.4.2 Selectieve stromen ............................................................................................56

  4 AFVALENERGIECENTRALE ........................................................................................58

  4.1 Strategie en projecten..............................................................................................58

  4.2 Hoeveelheid en beschikbaarheid .............................................................................58

  4.3 reststromen .............................................................................................................61

  4.4 Emissies diverse polluenten ....................................................................................63

  4.5 Gebruik energie en grondstoffen .............................................................................63

  4.5.1 Elektriciteit .........................................................................................................63

  4.5.2 Aardgas ............................................................................................................64

  4.5.3 Deminwater/water .............................................................................................65

  4.5.4 Andere grondstoffen ..........................................................................................66

  4.5.5 Energierecuperatie ............................................................................................68

  5 PERSONEEL ................................................................................................................70

  5.1 Personeelsbehoefte .................................................................................................70

 • 5.2 Personeelsbestand ..................................................................................................70

  5.3 Opleiding en training ................................................................................................74

  5.4 Functionering en evaluatie .......................................................................................75

  5.5 Aanwezigheidsbeleid: Schoon Gent, iedereen present ..........................................75

  5.6 Overleg en sociale partners .....................................................................................76

  5.7 Loonadministratie ....................................................................................................76

  6 KWALITEIT, MILIEU EN WELZIJN................................................................................78

  6.1 Kwaliteit ...................................................................................................................78

  6.2 Milieu .......................................................................................................................78

  6.2.1 Milieu-incidenten die aan de overheid (dienden te) worden gerapporteerd ........79

  6.2.2 Interne milieu-incidenten (IMI) of near misses (NM) ..........................................81

  6.2.3 Milieuklachten ...................................................................................................82

  6.2.4 Milieu-inspecties van de overheid .....................................................................83

  6.2.5 Milieuaudit .........................................................................................................84

  6.2.6 Milieu-indicatoren ..............................................................................................85

  6.3 Welzijn .....................................................................................................................99

  6.3.1 Arbeidsongevallen .............................................................................................99

  6.3.2 Organisatie ...................................................................................................... 104

  6.3.3 Welzijn ............................................................................................................ 105

  7 FINANCIEN ................................................................................................................. 107

  8 OPERATIONELE ONTWIKKELING EN BEHEER ....................................................... 108

  8.1 Projectbeheer en overheidsopdrachten ................................................................. 108

  8.2 Logistiek facility management sitebeheer ........................................................ 109

  8.3 IT systemen ........................................................................................................ 111

  8.4 Planningsdienst ..................................................................................................... 115

 • Woord vooraf

  In 2014 bestond IVAGO 20 jaar en dat vierden we. We organiseerden een feestzitting in de

  Handelsbeurs met tal van prominenten en een personeelsfeest in de Ghelamco Arena.

  IVAGO was de eerste gemengde intercommunale in Vlaanderen. De stad Gent en de

  gemeente Destelbergen waren echte pioniers voor het vernieuwde Vlaamse afvalbeleid

  zoals het in de jaren 90 vorm kreeg. In de beleidsperiode 2014-2019 blijft IVAGO even

  ambitieus als in de voorbije twintig jaar.Om dit vorm te geven zetten we de krachtlijnen uit in

  de beleidsnota 2014-2019.

  De eerste voorzichtige resultaten kwamen datzelfde jaar al tot uiting. De hoeveelheid

  restafval die elke Gentenaar in 2014 produceerde, zakte verder naar 142,5 kg/inwoner. Ook

  in Destelbergen liet deze positieve trend zich optekenen met een daling naar 144,3

  kg/inwoner. Beide cijfers blijven onder het streefcijfer van 150 kilogram.

  Maar er blijven uiteraard nog heel wat uitdagingen voor de komende jaren. De hoeveelheid

  ingezameld gft steeg bijvoorbeeld opnieuw naar het niveau van 2012, maar het kan beter.

  Vooral in het verstedelijkt gebied hopen we, met een intensieve communicatie en

  sensibilisatie, de Gentenaar aan te zetten nog meer gft uit het restafval te halen.

  Het proper houden van de stad Gent blijft een permanente zorg. De gemiddelde

  netheidsgraad steeg lichtjes, maar blijft nog onder de doelstelling. De strijd tegen sluikstort

  en zwerfvuil blijft een prioriteit.

  Dit activiteitenverslag 2014 geeft een gedetailleerd overzicht van de realisaties van de

  verschillende IVAGO-diensten en de wijze waarop de doelstellingen uit de beleidsnota

  werden nagestreefd. Het verslag wil echter meer zijn dan een jaarlijks rapport dat terugkijkt

  op wat voorbij is. Neen, het wil tegelijkertijd ook een houvast bieden om verdere

  ontwikkelingen vorm te geven.

  Veel leesgenot

  Didier Naessens Tine Heyse Algemeen directeur Voorzitter raad van bestuur

 • Activiteitenverslag 2014 - goedgekeurd RvB 29/04/2015 5

  1 KORT SAMENGEVAT

  Als intergemeentelijke vereniging wil IVAGO een betekenisvolle bijdrage leveren aan de

  realisatie van de ambitieuze beleidsplannen en doelstellingen van zijn gemeente-vennoten.

  Om dit vorm te geven keurde de raad van bestuur de beleidsnota 2014-20