of 8 /8
ن ق ي د دي ن ف لام س إ ي م خ س21 ل ي ر ف إ201 6 13 ه$ ب$ ج ر143 7

Adab Beriadah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

adab

Text of Adab Beriadah

Page 1: Adab Beriadah

فنديديقن إسالم

خمي1437رجب ه13 2016افريل 21س

Page 2: Adab Beriadah

ادب برياضة

1437رجب ه13 2016 افريل 20 خميس

Page 3: Adab Beriadah

برياضةادب منوتوف عورة.فاكاينبر. 1

يغ كاوسنفيليه . 2سسواي.

سماغتعملكن . 3كسوكنن.

Page 4: Adab Beriadah

برياضةادب سنتياس منجاض . 4

.كبرسيهن.هاللي مغيغتسنتياس . 5

Page 5: Adab Beriadah

برياضةادب

فاكاينبرمنوتوف

عورة.

عملكن سماغت

كسوكنن.

كاوسنفيليه يغ سسواي.

سنتياس .هاللي مغيغت

سنتياس منجاض .كبرسيهن

Page 6: Adab Beriadah

كلبيهن مغعملكن ادب برياضه

.الله كريضاءنمندافت . 1يغ باءيق.هوبوغن مغرتكن . 2.كمالغنمغوDرغكن ريسيكو . 3.فرفادوانمموDفوق سماغت . 4 دان فيزيكلممنتفكن كخرضسن . 5

.مينتلكخردسن

Page 7: Adab Beriadah

عاقبة مغابايكن ادب برياضه

.الله كموركاءنمندافت . 1 دان فرموسوهنمنيمبولكن . 2

سماغت كسوكنن.ملمهكن. 3دندم.تيدق موجوDدكن فرسكيترن يغ . 4

.سليسا ديري دان منخمركن مرواه . 5كلوارض.

Page 8: Adab Beriadah

Akibat mengabaikan adab beriadah

عاقبة مغDابايكن

برياضهادب Nama Pelajar:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

________________