Adat dan Pantang Larang Kaum Melayu

Embed Size (px)

Text of Adat dan Pantang Larang Kaum Melayu

  • 1. Penyelidikan telah membuktikan bahawa masyarakat Melayu amat kukuh dengankepercayaan mereka, adat resammereka, permainan-permainan asli mereka, tarian-tarian mereka dan berbagai-bagai lagi. Sejarah telah menunjukkan bahawa adat resam Melayu ini dibawa mula-mulanya dari Tanah Hindi (India), dan seterusnyadengan kedatangan agama Islam ke rantau ini, adat resam ini dipengaruhi pula oleh Islam.

2. Adat - peraturan yg sudah diamalkan turun- temurun (sejak dahulu kala) di dalam sesuatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yg harus dipatuhiPantang larang - peraturan larangan bagi sesebuah kehidupan bangsa itu. Ia adalah sangat berguna bagi sama-sama menjaga adat dan ketenteraman hidup. 3. ADAT DAN PANTANG LARANGMASYARAKAT MELAYUKELAHIRAN PERKAHWINAN KEMATIAN 4. MENGANDUNG MELENGGANG PERUT BERSALIN BERI NAMAKELAHIRAN BERCUKUR LAHIRNAIK BUAI BERSUNAT/BERKHATAN 5. MERISIKPERKAHWINANMEMINANGBERINAIBERTUNANGAKAD NIKAH 6. KEMATIAN SEMASASELEPASPENGEBUMIANKEMATIANKEMATIAN 7. Adat dan pantang larang amat diperlukandalam mendidik manusia agar lebih berdisiplindan bermoral dalam kehidupan seharian .Adat dan pantang larang juga dapatmempengaruhi kehidupan iaitu denganmenwujudkan persaudaraan yang erat sertahidup yang berperaturan.Dapat wujudkan kehidupan manusia yangsempurna dalam melakukan sesuatu hal.