Adjuvant! Online ! Online - 2009/Adjuvant Online.pdfآ  2009. 11. 13.آ  Adjuvant Adjuvant & MammaPrint

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Adjuvant! Online ! Online - 2009/Adjuvant Online.pdfآ  2009. 11. 13.آ  Adjuvant Adjuvant &...

 • AdjuvantAdjuvant! Online! Online ~ ~

  Wanneer helpt het en wanneer niet?Wanneer helpt het en wanneer niet?

  Stella Mook

  NKI symposium

  Amsterdam, Oktober 2009

 • www.adjuvantonline.comwww.adjuvantonline.com

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • Informatie InputInformatie Input

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

  Natural Mortality

  Tx benefit

  Breast Cancer Mortality

 • Huidige praktijk Huidige praktijk –– CBOCBO AdjuvantAdjuvant sytemischesytemische therapie?therapie?

  Patiënt 1 42 jaar 2.2 cm IDC Graad II ER+ (30%); PR- (0%) SN = negatief

  Patiënt 2 68 jaar 2.2 cm IDC Graad II ER+ (100%); PR+ (100%) SN = negatief

  Beide patiënten adjuvant systemische therapie

  J Clin Oncol 2005; 23(12): 2716-2725Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • Casus 1

  Winst chemo = 4.8%

  Winst chemo = 1.0 %

  Casus 2

  J Clin Oncol 2005; 23(12): 2716-2725Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • • Validatie van Adjuvant! online in 4083 Canadese borstkanker patiënten

  • Conclusie: – Goede voorspelling van prognose en winst

  adjuvant systemische therapie in meeste subgroepen

  – Overschatting van OS en BCSS in patiënten < 35 jaar

  J Clin Oncol 2005; 23(12): 2716-2725

  J Clin Oncol 2005; 23(12): 2716-2725

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • Validatie Validatie AdjuvantAdjuvant in Nederlandse in Nederlandse borstkanker patiborstkanker patiëënten nten

  • Doel: zijn Adjuvant! voorspellingen van prognose en winst adjuvant sytemische therapie accuraat in Nederlandse patiënten

  • Eindpunten: overall survival, breast cancer-specific survival

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • AVL validatie cohortAVL validatie cohort

  • Selectie criteria: – Behandeld in het NKI-AVL – Gediagnosticeerd tussen 1987-1998 – Primair mammacarcinoom – Unilateraal – T1-T3, M0 – Okselklier status bekend – Geen neoadjuvant therapie – Geen bilateraal mammacarcinoom

  5380 patiënten

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • AnalysesAnalyses

  • Klinisch-pathologische kenmerken in Adjuvant! per patiënt 

  predicted 10-

  jaars overall survival (OS), breast cancer-specific survival (BCSS) voor elke patiënt

  • Vergelijking tussen voorspelde (Adjuvant!) en geobserveerde OS en BCSS

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • Gehele groepGehele groep

  Adjuvant! voorspelt OS & BCSS accuraat in de gehele groep

  N=5380 N=5380

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • PredictedPredicted versus versus observedobserved

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

  Lancet Oncology, Published online October 5, 2009

 • Leeftijd Leeftijd –– Breast Breast cancercancer--specificspecific survivalsurvival

  Adjuvant! overschat BCSS in jongere patiënten

  * *

  * p

 • Leeftijd < 40 jaarLeeftijd < 40 jaar

  ER negatiefER positief

  n=272 n=300

  P=0.04 P=0.01

  n=272 n=300

  Adjuvant! overschat BCSS in jongere patiënten met een ER positieve tumoren

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • Interim conclusieInterim conclusie

  • Goede voorspelling door Adjuvant!

  • Overschatting van zowel OS als BCSS in patiënten < 40 jaar met ER+ tumoren

   Canadese validatie ook overschatting in patiënten

 • KalibratieKalibratie vs. vs. discriminatorydiscriminatory accuracyaccuracy

  Goed gekalibreerd

  Predicted Observed

  70% 70%

  Slechte discriminatory accuracy

  – C-index

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • DiscriminatoryDiscriminatory accuracyaccuracy

  • Adjuvant! –C-index = 0.71

  • Cox model met klinisch-pathologische factoren: –C-index = 0.72

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • AdjuvantAdjuvant & & MammaPrintMammaPrint (70(70--genen profiel)genen profiel)

  • Pooled database n=1696: – Van de Vijver et al: 295 ptn 

  < 53 jaar, LN- en LN+

  – TRANSBIG: 302 ptn 

  < 60 jaar, LN-, geen adj. syst.

  behandeling – Bueno-de-Mesquita: 123 ptn 

  < 55 jaar, LN-

  – Mook: 241 ptn 

  < 71 jaar, 1-3 pos nodes

  – Mook: 148 ptn 

  55-71 jaar, LN-

  – Kok: 160 ptn 

  adj. tamoxifen, LN- en LN+

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

  Voldoende follow-up, leeftijd < 71 jaar, pN0-1, géén adjuvante chemotherapie

  852 patiënten

 • Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

  PreliminaryPreliminary resultatenresultaten

  P=0.02 P 89.6%

  HR: 2.0 (1.1-3.7) HR: 3.4 (1.9-6.1) HR: 1.9 (1.1-3.5)

  MammaPrint low risk MammaPrint high risk

  N=285 N=284 N=283

 • AdjuvantAdjuvant! & ! & MammaPrintMammaPrint (n=852)(n=852)

  Adjuvant –C-index = 0.66

  Adjuvant! + MammaPrint –C-index = 0.70

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • ConclusieConclusie

  • Voorspellingen Adjuvant! zijn accuraat • Discriminatory accuracy van Adjuvant! is

  redelijk goed • Overschatting van overleving in jonge

  patiënten met ER+ tumoren

  Adjuvant! kan gebruikt worden voor Nederlandse patiënten in de klinische praktijk

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • Toekomst Toekomst

  • Aanvullende informatie tumor biologie  MammaPrint

  • Toevoegen aan Adjuvant! model – MammaPrint – Andere pathologische kenmerken (HER2, angio-

  invasie) – Screendetected ja/nee

  Verbetering discriminatory accuracy en daarmee dus de voorspelling voor de individuele patiënt

  Achtergrond MethodenDoel Resultaten Conclusies Discussie

 • AcknowledgementsAcknowledgements

  Otto VisserMarjanka Schmidt Emiel Rutgers Laura van ‘t Veer Nicola Armstrong Hans Peterse† Matti Rookus Flora van Leeuwen Otilia Dalesio Tony van de Velde Hans Bonfrer Tiny Korse Students: Sterre Rutgers

  Saskia Verkleij

  Peter Ravdin

  Annuska Glas

  Adjuvant! Online�~ �Wanneer helpt het en wanneer niet? Dianummer 2 Dianummer 3 Dianummer 4 Casus 1 Dianummer 6 Validatie Adjuvant in Nederlandse borstkanker patiënten AVL validatie cohort Analyses Gehele groep Predicted versus observed Leeftijd – Breast cancer-specific survival Leeftijd < 40 jaar Interim conclusie Kalibratie vs. discriminatory accuracy Discriminatory accuracy Adjuvant & MammaPrint �(70-genen profiel) Dianummer 18 Adjuvant! & MammaPrint (n=852) Conclusie Toekomst Acknowledgements