of 20 /20
ADR mag. Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION – ADR) ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016 ΤΕΥΧΟΣ 10 FOR THE FIRST TIME IN EUROPE PON GLOBAL NEGOTIATION FOR EXECUTIVES

ADR mag.διαφορών με τον ευρηματικότατο τίτλο: κάνουμε «κλικ» στο μέλλον. H Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ADR mag.διαφορών με τον ευρηματικότατο τίτλο: κάνουμε...

 • ADR mag. Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών

  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION – ADR)

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016 ΤΕΥΧΟΣ 10

  FOR THE FIRST TIME IN EUROPE

  PON GLOBAL

  “NEGOTIATIONFOR EXECUTIVES”

 • 2

  «Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα

  σύμβαση και θα αναφέρεται στην εγκυρότητα,

  την ερμηνεία ή σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, θα επιλύεται

  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/9.01.1979

  (ΦΕΚ 9Α΄/22.01.1979) περί συστάσεως από το Εμπορικό και

  Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών μονίμου διαιτησίας

  για την επίλυση των εμπορικών διαφορών».

  Ρήτρα Διαιτησίας

  «Κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση,

  σε περίπτωση, δε, που τα μέρη αδυνατούν να καταλήξουν

  σε συμφωνία, παραπέμπεται προς επίλυση μέσω

  διαμεσολάβησης στο Κέντρο Διαμεσολάβησης

  που λειτουργεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

  Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό του».

  Ρήτρα Διαμεσολάβησης

 • 3

  Αγαπητοί φίλοι,

  Το παρόν τεύχος εκδίδεται μετά την επιτυχή πραγματοποίηση της Διεθνούς Εβδομάδας Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

  Στο πλαίσιο της εν λόγω εβδομάδας, τη Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Νο-εμβρίου 2016, είχαμε την εξαιρετική χαρά να φιλοξενήσουμε το Διε-θνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και με τη συμμετοχή εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκών, διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών, που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Δια-φορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.). Σημαντική καινοτομία αποτέλεσε η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης των εισηγήσεων, της συζήτησης και των πορι-

  σμάτων της Διεθνούς Εβδομάδος μέσω πλατφόρμας, παρέχοντας τη δυνατότητα διαδικτυακής συμμε-τοχής και υποβολής ερωτήσεων στο κοινό.

  Εν συνεχεία, από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2016, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος Διαπραγματεύσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard και του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το καινοτόμο πρόγραμμα «PON Global Negotiation for Executives», με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, νομικών και καταξιωμένων επαγγελματιών. Ακολούθως, από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2016, το «PON Global Negotiation for Executives» πραγματοποιήθηκε και στη Λευκωσία της Κύπρου, στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus.

  Η σύμπραξη αυτή ελπίζουμε ότι θα είναι η απαρχή μιας μακράς και εποικοδομητικής συνεργασίας του ΙΔΕΜΕΔ, με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Μιας συνεργασίας που θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε για τα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, το ανώτερο επίπεδο της παρεχό-μενης γνώσης στον τομέα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.

  Αναλάβαμε μια εξαιρετικά φιλόδοξη πρωτοβουλία, είμαστε ενθουσιασμένοι που πετύχαμε να διοργα-νώσουμε το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και να φέρουμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το καινοτόμο Πρόγραμμα «PON Global Negotiation for Executives».

  Συγχαίρω θερμά όλους τους συμμετέχοντες, με την ευχή η Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών να αποτέλεσε για όλους πηγή χρήσιμης γνώσης και εμπειρίας.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς

  Ο Πρόεδρος

  Κωνσταντίνος Μίχαλος

  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

 • 4

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Εκδότης: Κωνσταντίνος Μίχαλος,

  Πρόεδρος ΕΒΕΑ

  Επιμέλεια Έκδοσης: Γραφείο Τύπου ΕΒΕΑ

  Τμήμα Διαιτησιών ΕΒΕΑ

  Συντονιστής - Σύμβουλος Έκδοσης:Αλεξία Κ. Κουκκουλλή, Δικηγόρος

  Δ.Σ.Αθηνών και Κύπρου (Δ.Σ. Λευκωσίας), LL.M. (Athens) MPhil (University of

  London) IALS Arb (University of London), Διαιτητής στο Ε.Β.Ε.Α., Διαμεσολαβήτρια,

  Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

  Συντακτική Ομάδα:Βαρδαλάς Σταύρος,

  Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ

  Μοσχίδου Σταυρούλα, Δικηγόρος, Διαιτητής, Διαμεσολαβήτρια,

  Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

  Παναγόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαιτησιών του ΕΒΕΑ,

  Οικονομολόγος, Πολιτικός Επιστήμων

  Σταυριανάκης Βασίλειος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητης

  Βλασσερού Κυριακή, Νομικός, Τμήμα Διαιτησιών ΕΒΕΑ

  Σχεδιασμός ΈκδοσηςΞένια Ροδοθεάτου

  Συντονισμός ΈκδοσηςΜάκης Παπαγεωργίου

  ΕκτύπωσηΛυχνία

  Επιμέλεια ΈκδοσηςExcess

  Σελ.: 3 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΑ

  Σελ.: 5 Η Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων

  Επίλυσης Διαφορών του Ε.Β.Ε.Α.

  Σελ.: 10 PON GLOBAL NEGOTIATION

  FOR EXECUTIVES

  Σελ.: 14 ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

  στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»

  Σελ.: 19 ΙΔΕΜΕΔ Κύπρου

  ένα όραμα που γίνεται πράξη

 • 5

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  Η Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών του Ε.Β.Ε.Α. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδος Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, το Εμπορικό και Βι-ομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), είχε τη χαρά να υποδεχθεί διακεκριμένους ομιλητές, εξέ-χουσες προσωπικότητες και κορυφαίους φορείς σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, για πέντε συνεχείς ημέρες, αφιερωμένες στους τρεις σύγχρονους πυ-λώνες στήριξης του επιχειρείν, τη Διαπραγμάτευση, τη Διαμεσολάβηση και τη Διαιτησία.

  Από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως και την Παρα-σκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Β.Ε.Α το Διεθνές Συνέδριο Δι-αμεσολάβησης, το Διεθνές Συνέδριο Διαιτησίας και έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ευρώπη το κορυ-φαίο πρόγραμμα διαπραγματεύσεων στον κόσμο, PON Global at Harvard Law School Negotiation for Executives.

  Η Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυ-σης Διαφορών ξεκίνησε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου με πάνελ διακεκριμένων ομιλητών, οι οποίοι ανέλυ-σαν φλέγοντα ζητήματα στον τομέα της διαμεσολά-βησης, με συντονίστρια την κ. Σταυρούλα Μοσχίδου,

  Δικηγόρο, Διαιτητή, Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών και Μέλος Δ.Σ. Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

  Για πρώτη φορά οι εισηγήσεις, η συζήτηση και τα πο-ρίσματα της Διεθνούς Εβδομάδος μεταδόθηκαν ζω-ντανά μέσω πλατφόρμας, παρέχοντας τη δυνατότη-τα ευρύτερης συμμετοχής στο κοινό ακόμη και χω-ρίς φυσική παρουσία, πράγμα το οποίο αποτελεί ση-μαντική καινοτομία.

  Οι εξέχοντες ομιλητές απηύθυναν εξαιρετικού εν-διαφέροντος εισηγήσεις στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  Ο Δρ. Θεόδωρος Κουτσούμπας, Μεσολαβητής Τρα-πεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών ως keynote speaker ανέπτυξε το θεσμό του Μεσολαβητή Τρα-πεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών.

  Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπη-ρεσιών εξετάζει κατά κύριο λόγο διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επεν-

  Δημήτρης Μπαμπινιώτης Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Αλεξία Κουκκουλ-λή Δικηγόρος, Γενική Γραμματέας ΙΔΕΜΕΔ, Κωνσταντίνος Καλαβρός Καθηγη-τής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Σταύρος Βαρδαλάς Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ, Ταμί-ας ΙΔΕΜΕΔ

  Θεόδωρος Κουτσούμπας, Νανά Παπαδογιωργάκη, Πολυξένη Τσιτσώνη,Σταυρούλα Μοσχίδου, Βασίλης Σταυρινάκης, Πέτρος Ζουρδούμης

  Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος ΕΒΕΑ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Ιωάννης Δρυλλεράκης Πρόεδρος ΣΔΕΕ, Δημήτρης Τσικρι-κάς Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Χαρούλα Απαλαγάκη Κα-θηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

 • 6

  δυτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων κατα-θέσεων, δανείων, μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον θεσμό και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

  Ο Πέτρος Ζουρδούμης, Γενικός Διευθυντής ADR Point ανέπτυξε το θέμα της Ηλεκτρονικής Επίλυσης διαφορών με τον ευρηματικότατο τίτλο: κάνουμε «κλικ» στο μέλλον.

  H Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών ή Online Dispute Resolution, αφορά στην ανάπτυξη και διάδοση τε-χνολογικών εφαρμογών σχετικών με την εξωδικα-στική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν με-ταξύ καταναλωτών και εμπόρων, δυνάμει συμβάσε-ων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

  Η Πολυξένη Τσιτσώνη, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, Εκπαιδευμένη στις επιχει-ρησιακές και Εργατικές Διαφορές CMAP FR ανέπτυ-ξε το ζήτημα της διαμεσολάβησης, ως ένα σημαντι-κό εργαλείο για τις επιχειρήσεις.

  Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης στο χώρο εργασίας είναι πλείστα. Οι επιχειρηματίες έχουν δυ-νατότητα άμεσης επίλυσης της διαφοράς και ομα-λοποίησης της εμπορικής τους σχέσης, προχωρώ-

  ντας απρόσκοπτα στην εκτέλεση επιχειρηματικών σχεδίων και αποφάσεων. Ο απόρρητος χαρακτήρας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, εξυπηρετεί πλήρως την ανάγκη προστασίας της φήμης και των εμπορικών μυστικών της επιχείρησης.

  Η Νανά Παπαδογιωργάκη, Δικηγόρος LL.M Διαπι-στευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ & UK, Εκπαιδεύ-τρια Διαμεσολαβητών αναφέρθηκε με ξεχωριστό τρόπο στη διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας.

  Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο έχουν άμεσες επιπτώσεις στα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτές αλλά και το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον, θέτο-ντας έτσι σε κίνδυνο την πρόοδο των εργασιών, το πνεύμα της ομαδικότητας ενώ, παράλληλα, αυξά-νουν το άγχος, επιβαρύνοντας πολλές φορές και την υγεία.

  Ο Βασίλης Σταυριανάκης, Δικηγόρος και Διαπιστευ-μένος Διαμεσολαβητής επιχείρησε μια συνολικότε-ρη αξιολόγηση της πορείας του θεσμού της Διαμε-σολάβησης ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης δι-αφορών, η θέση που κατέχει μέχρι αυτή τη στιγμή στην ελληνική έννομη τάξη καθώς και τα αποτελέ-σματα εφαρμογής της.

  Νανά Παπαδογιωργάκη, Πολυξένη Τσιτσώνη, Σταυρούλα Μοσχίδου, Πέτρος Ζουρδούμης

  Βασίλης Σταυριανάκης

  Πέτρος Ζουρδούμης

  Πολυξένη Τσιτσώνη

 • 7

  Τη δεύτερη ημέρα το Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολά-βησης με συντονίστρια την κ. Μάρθα Λογοθέτου, Δι-ευθύντρια Ενημερωτικών Εκπομπών Star Channel και Δημοσιογράφο, εκκίνησε με keynote speaker τον Samuel Dinnar, Instructor του PON Global at Harvard Law School με θέμα International approach to mediation practice.

  Η διεθνής συμμετοχή του κ. Samuel Dinnar εισηγη-τού του PON Global της Νομικής Σχολής του Πανε-πιστημίου του Χάρβαρντ, ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς ανέπτυξε το ζήτημα της διεθνούς διαμεσολά-βησης.

  Ακολούθως, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις κάτωθι εξαιρετικώς ενδιαφέρουσες θεματικές:

  Ο Σπύρος Λιβαδόπουλος, Δικηγόρος Διαμεσολα-βητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών, αναφέρθηκε στη διαμεσολάβηση στον ευαίσθητο θεσμό της οι-κογένειας με τίτλο Διαμεσολάβηση στην οικογένεια, ευκαιρίες κα προκλήσεις. Τι μας δείχνει η εμπειρία.

  Η διαμεσολάβηση στην οικογένεια, είτε πρόκειται για τις σχέσεις μεταξύ ζευγαριών είτε μεταξύ γονέων και τέκνων, έχει ως στόχο της ειρηνική επίλυση οικο-γενειακών διαφορών σε ένα περιβάλλον που διακρί-νεται για τις λεπτές ισορροπίες στις σχέσεις των μερών.

  Ο Στυλιανός Μαγουλάς, Οικονομολόγος, Διαπιστευ-μένος Διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ.& Διπλωματούχος Ο.Π.Α. ανέπτυξε το ρόλο της διαπραγμάτευσης στη διαμεσολάβηση.

  Η  Διαμεσολάβηση  ως εναλλακτική μέθοδος επίλυ-σης διαφορών  η οποία οδηγεί τα μέρη μέσω μιας επιλεγμένης από τα ίδια διαδικασίας σε αμοιβαί-ως αποδεκτή επίλυση  της  υφιστάμενης διαφοράς ενέχει σαφώς το στοιχείο της διαπραγμάτευσης, ως ενεργητικής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών διευκολύνοντας την επίτευξη της αμοιβαίως επωφε-λούς συμφωνίας

  Η Δρ. Έλενα Κολτσάκη, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Υ.Δ.Δ.Α.Δ., UK, USA έθιξε το θέμα της διαμεσολάβη-σης ως λύση στις συγκρούσεις μέσα στο σχολικό πε-ριβάλλον.

  Η σημασία της σχολικής διαμεσολάβησης ως μέθο-δος και πρακτική ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών έχει ενισχυθεί λόγω των συνεχώς αυ-ξανόμενων κρουσμάτων ενδοσχολικης βίας με ολέ-θριες συνέπειες. Η σχολική διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στο ευρύτερο πλαίσιο πλαίσιο περιστολής της βίας σε οποιαδήποτε έκφανσή της μέσα στο σχολικό περι-βάλλον.

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  Σπύρος Λιβαδόπουλος

  Αλεξία Κουκκουλλή, Μάρθα Λογοθέτου

  Μάρθα Λογοθέτου

  Samuel Dinnar Instructor Harvard Negotiation Institute

 • 8

  Το Διεθνές Συνέδριο Διαιτησίας έλαβε χώρα τις αυ-τές ημέρες από τις 17.00 έως και τις 20.00 ακολού-θως του Συνεδρίου Διαμεσολάβησης, με πολύ ενδι-αφέρουσες εισηγήσεις από εξαίρετους ομιλητές. Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου με προεδρεύοντα τον Καθη-γητή Δ.Π.Θ και Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτρο-πής Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. κ. Κωνσταντίνο Καλαβρό, οι θεματι-κές ενότητες που αναπτύχθηκαν είναι οι ακόλουθες: O Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Δ.Π.Θ ανέλυ-σε το εξαιρετικού ενδιαφέροντος ζήτημα σχετικά με τη διαιτητική συμφωνία ως προϋπόθεση κύρους της διαιτησίας.

  Η φύση της συμφωνίας περί διαιτησίας και ειδικό-τερα η αλληλεπίδρασή της με την κύρια σύμβαση, στην επίλυση της διαφοράς αποτελεί θεμελιώδες ερώτημα στο δίκαιο της διαιτησίας, εσωτερικής και διεθνούς. Η αρχή της αυτοτέλειας της συμφωνίας δι-αιτησίας αναγνωρίζεται τόσο στην εσωτερική έννο-μη σχέση όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  Ο Σταύρος Βαρδαλάς, Δικηγόρος και Νομικός Σύμ-βουλος του Ε.Β.Ε.Α. και η Αλεξία Κουκκουλλή, Δικη-γόρος και Γενική Γραμματέας του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ αναφέρ-

  θηκαν στο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα της Θεσμικής Διαιτησίας Ε.Β.Ε.Α. μέσα και από πληθώρα υποθέσεων. Στην Ελλάδα το Διαιτητικό Δικαστήριο του Ε.Β.Ε.Α. έχει διεκπεραιώσει πλήθος υποθέσεων και έχει εκ-δώσει μεγάλο αριθμό διαιτητικών αποφάσεων από το 1979 έως σήμερα. Η Θεσμική Διαιτησία του Ε.Β.Ε.Α., η οποία διέπεται από το Προεδρικό Διάταγ-μα 31/1979, έχει ως συγκριτικό πλεονέκτημα την αμερόληπτη και αντικειμενική εκδίκαση της εμπορι-κής διαφοράς, βάσει των διατάξεων του ΠΔ 31/1979 και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς η συνή-θως φιλική διευθέτηση της μέσω της οδού του συμ-βιβασμού στην έκδοση της διαιτητικής απόφασης έχει καταστήσει τη Διαιτησία του Ε.Β.Ε.Α. ένα σημα-ντικό εργαλείο διευθέτησης εμπορικών διαφορών.

  Η δεύτερη ημέρα του Διεθνούς Συνεδρίου Διαιτη-σίας, περιελάμβανε εξίσου ενδιαφέρουσες εισηγή-σεις. Το συντονισμό της συζήτησης καθώς και τα πο-ρίσματα τα οποία αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο του Συνεδρίου, είχε η κ. Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθη-γήτρια Α.Π.Θ., η οποία είναι και Αντιπρόεδρος του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

  Κωνσταντίνος Καλαβρός Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

  Δημήτρης Μπαμπινιώτης Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ

  Σταύρος Βαρδαλάς Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ, Ταμίας ΙΔΕΜΕΔ

  Παναγιώτης Γιαννόπουλος Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Ιωάννης Δρυλλερά-κης Πρόεδρος ΣΔΕΕ, Δημήτρης Τσικρικάς Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Χαρούλα Απαλαγάκη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

 • 9

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  Ο Διευθυντής του ΙΔΕΜΕΔ Χρήστος Παναγόπουλος και η Γραμματεία του Συνεδρίου

  Ο Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος ανέπτυξε το εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο ζήτημα των Δι-αιτησιών Επενδυτικών Νόμων.

  Οι διαιτησίες επενδυτικών νόμων αποτελούν τρό-πο επίλυσης των διεθνών επενδυτικών διαφορών, ο οποίος στηρίζεται σε ουσιαστικούς κανόνες του διε-θνούς δικαίου και σε δικονομικούς κανόνες διαιτητι-κών κέντρων.

  Ο Δημήτρης Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. ανέπτυξαν το πολύ σημα-ντικό θέμα του Δικαστικού Ελέγχου της Διαιτητικής Απόφασης.

  Ο δικαστικός έλεγχος διαιτητικής απόφασης, ήτοι η δυνατότητα που προβλέπεται δυνάμει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου (κανόνων δημοσίου συμφέ-ροντος) είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα ζητήμα-τα της σύγχρονης δικαστηριακής πρακτικής, τόσο σε

  επίπεδο αναγνώρισης και εκτέλεσης αυτής όσο και αναφορικά με τη δυνατότητα ακύρωσης της διαιτη-τικής απόφασης από τα τακτικά δικαστήρια.

  Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την εξαγωγή των Πορισμάτων από την κ. Χαρούλα Απα-λαγάκη.

  Η Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επί-λυσης Διαφορών συνεχίστηκε και ολοκληρώθη-κε με αξιοσημείωτη επιτυχία, καθώς στις εγκατα-στάσεις του Ε.Β.Ε.Α. έλαβε χώρα το PON GLΟBAL Negotiation for Executives, δυνάμει της στρατηγικής συνεργασίας που επετεύχθη μεταξύ του Program on Negotiation της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard και του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., αφήνοντας σε όλους τους συμμετέχοντες τις καλύτερες εντυπώσεις.

  Ιωάννης Δρυλλεράκης Πρόεδρος ΣΔΕΕ

  Αλεξία Κουκκουλή Δικηγόρος, Γενική Γραμματέας ΙΔΕΜΕΔ, James Kerwin Assistant Director PON at Harvard Law School

  Έλενα Κολτσάκη, Αλεξία Κουκκουλλή και Μάρθα Λογοθέτου

 • 10

  PON GLOBAL NEGOTIATION FOR EXECUTIVES Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρό-γραμμα PON GLΟBAL NEGOTIATION FOR EXECUTIVES, που πραγματοποιήθηκε στις εγκατα-στάσεις του ΕΒΕΑ από 30.11.2016 έως και 2.12.2016, και στην Κύπρο στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus από τις 7 έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2016, μέσω της στρα-τηγικής συνεργασίας που επετεύχθη μεταξύ του Program on Negotiation της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard και του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυ-σης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ).

  Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. ηγήθηκε της πρωτοβουλίας και κα-τάφερε να φέρει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το καινοτόμο πρόγραμμα «PON Global Negotiation for Executives» το οποίο βασίζεται στη ναυαρχίδα των προγραμμάτων που διδάσκεται επί 30 χρόνια από το κορυφαίο πανεπιστήμιο στον κόσμο, το Πα-νεπιστήμιο του Harvard.

  Οι συμμετέχοντες στο καινοτόμο πρόγραμμα PON GLΟBAL Negotiation for Executives, επιχειρη-ματίες, στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σύμβουλοι επιχειρήσεων, νομικοί και καταξιωμένοι επαγγελματίες, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μοναδικά σχεδιασμένες διαδραστικές εκπαιδευ-τικές ασκήσεις, να διδαχθούν από τους παγκοσμί-ου φήμης καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard στον τομέα της Διαπραγμάτευσης και μακρά εμπει-ρία σε διαπραγματεύσεις, και εν γένει να εκπαιδευ-θούν μέσω των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά με-θόδων, με σύγχρονο και άρτιο οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό και τηλεδιασκέψεις.

  Πρόκειται για ένα παγκοσμίως εξαιρετικά δημοφι-λές Πρόγραμμα, με δεδομένο άλλωστε ότι τα μα-θήματα παραδίδονται από διεθνούς φήμης και κύ-ρους διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων και ο Καθηγητής Robert Mnookin, σύμβουλος εθνικών κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, πολυεθνικών και των μεγαλύτερων δικηγορικών εταιρειών.

  O Κωνσταντίνος Μίχαλος προλογίζει το PON Global Negotiation for Executives

 • 11

  Κατά την τελετή απονομής των πιστοποιητικών ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του Προγράμ-ματος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, της ΚΕΕΕ και του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε: «Ήταν μια δράση που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα φιλόδοξη, που γνώρισε επιτυχία χάρη στη δική σας συμμετοχή.

  Ελπίζω ότι η εκπαίδευση αυτή ήταν μια χρήσιμη εμπειρία για όλους. Ότι θα αποτελέσει ένα θετικό ορόσημο στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα, στην επαγγελματική σας εξέλιξη και σταδιοδρομία. Εμείς, ως ΙΔΕΜΕΔ, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύου-με τις δυνατότητες των εναλλακτικών μεθόδων επί-λυσης διαφορών. Θα συνεχίσουμε να καλλιεργού-με τη γνώση γύρω από την αξιοποίησή τους, στο-

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  O Samuel Dinnar Instructor Harvard Negotiation Institute

  PON Global Negotiation for Executives Athens Class 2016

 • 12

  χεύοντας πάντα στο άριστο, ως προς το επιστημο-νικό κύρος και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε.»

  Η Γενική Γραμματέας του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. κα Αλεξία Κουκκουλλή σημειώνει χαρακτηριστικά:

  «Η ευόδωση της στρατηγικής συνεργασίας μετα-ξύ του Program on Negotiation της Νομικής Σχολής του Harvard και του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. και η επιλογή της Ελ-λάδας και της Κύπρου για τη διεξαγωγή του προ-γράμματος PON Global Negotiation for Executives μας έκανε υπερήφανους. Η επιτυχής ολοκλήρω-

  Χαράλαμπος Τσιανάκας Δικηγόρος, Σήλια Στασινοπούλου Δικηγόρος Η Χαρά Κουλούρη και η Εύα Τριήρη συνέβαλαν τα μέγιστα στη διεξαγωγή του PON Global Negotiation for Executives

  PON Global Negotiation for Executives Nicosia Class 2016

 • 13

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  James Kerwin Assistant Director PON at Harvard Law School, Αλεξία Κουκκουλή Δικηγόρος, Γενική Γραμματέας ΙΔΕΜΕΔ, Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος ΕΒΕΑ, Samuel Dinnar Instructor Harvard Negotiation Institute

  ση του Προγράμματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, επισφραγίζει αυτή τη συνεργασία και τη σπουδαιότητα των εναλλακτικών μεθόδων επί-λυσης διαφορών, καθώς και τη δυναμική εξέλιξη του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.. Η προσήλωσή μας στις εναλλακτι-κές μεθόδους επίλυσης διαφορών, δηλαδή τη Διαι-τησία, τη Διαμεσολάβηση και τη Διαπραγμάτευση, αλλά και το όραμά μας για την προαγωγή και πε-ραιτέρω ανάπτυξη του θεσμού, δίνει στις δράσεις του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ ξεχωριστή αξία και μας κατατάσσει στους φορείς εκείνους που συμβάλλουν στην ανά-πτυξη της επιχειρηματικότητας και την επαγγελμα-τική καταξίωση.»

 • 14

  ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟστο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HARVARD

  Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλα-κτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, παρέθεσε επίσημο δείπνο στο Ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία”, με αφορμή τη συνεργασία-ορόσημο του Program On Negotiation at Harvard Law School με το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

  Στο πλαίσιο του δείπνου, έλαβε χώρα διάλεξη του Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard και Προέδρου του Program on Negotiation κ. Robert H. Mnookin, με τίτλο “Bargaining with the Devil: when to negotiate, when to fight”, σε απευθεί-ας σύνδεση με τη Νομική σχολή του Πανεπιστημί-ου Harvard.

  Ο καθηγητής Robert H. Mnookin, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της εκτίμησης των ιδιαίτερων συνθη-κών υπό τις οποίες αντιμετωπίζει ο καθένας την πρό-κληση και δίνει απάντηση στο ερώτημα πότε να δι-απραγματευόμαστε και πότε όχι, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την ιστορία αλλά και από την πο-λυετή επαγγελματική του εμπειρία, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που έχει εφαρμογή τόσο στις καθημε-ρινές μας διαφωνίες, στις επαγγελματικές μας συ-γκρούσεις αλλά ακόμα και σε αντιδικίες διακρατι-κού επιπέδου.

  Με το πέρας της διάλεξης, την οποία οι συμμετέ-χοντες παρακολούθησαν και με παράλληλη μετά-φραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, ο κ. Mnookin δέχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ερω-τήσεις.

  Το δείπνο και η διάλεξη του καθηγητού κ. Robert Η. Mnookin, έλαβαν χώρα σε συνδυασμό με τη διεξα-γωγή του κορυφαίου προγράμματος διαπραγματεύ-σεων «PON Global Negotiation for Executives» που πραγματοποιήθηκε μέσω της στρατηγικής συνεργα-σίας του PON at Harvard Law School με το Ινστιτού-το Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), και διενεργήθηκε για πρώτη φορά επί Ευρωπαϊκού εδάφους (στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΑ από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου και στην Κύπρο από 7 έως 9 Δε-κεμβρίου στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus).

  Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος ΕΒΕΑ

 • 15

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  Ο καθηγητής Robert. H Mnookin σε απευθείας σύνδεση από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard

 • 16

  O Samuel Dinnar, Instructor Harvard Negotiation Institute με τις συμμετέχου-σες του PON Global Negotiation for Executives Αναστασία Πετσινάρη Υπ/ντρια Νομικών Υπηρεσιών της Alpha Bank και Δώρα Ζάχου Δ/ντρια Νομικών Υπηρε-σιών της Nike Hellas.

  Αλεξία Κουκκουλή Δικηγόρος, Γενική Γραμματέας ΙΔΕΜΕΔ, Χαρούλα Απαλαγάκη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΙΔΕΜΕΔ

  Αλεξία Κουκκουλή Δικηγόρος, Γενική Γραμματέας ΙΔΕΜΕΔ, Ιωάννης Δρυλλερά-κης τ. Πρόεδρος ΣΔΕΕ

  Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος ΕΒΕΑ, Παύλος Θωμόγλου Β’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ, Γιάννης Συγγελίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ

  Στο δείπνο παρευρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότη-τες του επιχειρηματικού κόσμου, διακεκριμένοι νομι-κοί, έγκριτοι ακαδημαϊκοί, δικαστές, εκπαιδευτές του PON at Harvard Law School και φυσικά οι συμμετέχο-ντες στο PON Global Negotiation for Executives. Ως εκ τούτου η μοναδική αυτή ευκαιρία των παρευρι-σκομένων να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον το-μέα της Διαπραγμάτευσης συνδυάστηκε με μια εξαι-ρετική δυνατότητα δικτύωσης και ανταλλαγής από-ψεων.

  Αλεξία Κουκκουλλή,  κ. Θεοδώρα Συγγελίδη

  Από δεξιά: Ανδρέας Μυλωνάς Δικηγόρος, Ανδρέας Χατζηπέτρου Managing Director Columbia Shipmanagement Ltd.

 • 17

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος ΕΒΕΑ, Samuel Dinnar Instructor Harvard Negotiation Institute, Αλεξία Κουκκουλλή Δικηγόρος, Γεν. Γραμματέας ΙΔΕΜΕΔ, Tal Dinnar

  Αλεξία Κουκκουλλή, Πολυχρόνης Συγγελίδης

 • 18

  κ. Θεοδώρα Συγγελίδη, Αλεξία Κουκκουλλή, Διονύσης Κούτρας

  Χρήστος Μπάρλας, Δ/ντης Real fm, Αλεξία Κουκκουλλή, Κωνσταντίνος Μίχαλος

  fdsfdsd

 • 19

  ΙΔΕΜΕΔ Κύπρου ένα όραμα που γίνεται πράξηΣτο πλαίσιο της εξωστρέφειας που απορρέει από ένα ολο-ένα και περισσότερο διεθνοποιημένο περιβάλλον, η ανά-γκη για εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης δια-φορών για τον επιχειρηματικό κόσμο καθίσταται περισ-σότερο από αναγκαία. Με γνώμονα το κοινό αυτό όρα-μα της προαγωγής των θεσμών των εναλλακτικών μεθό-δων επίλυσης διαφορών, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Ελλάδος ιδρύει το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Κύπρου, προκείμενου να συμβάλλει στη διάδο-ση των αρχών του αλλά και τη μεταλαμπάδευση της τε-χνογνωσίας του.

  Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ Κύπρου έχει σκοπό κυρίως την προαγωγή των θεσμών των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφο-ρών, με στόχο την ανάδειξη, διάδοση και την προώθησή τους στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και εν γένει στο κοι-νωνικό σύνολο.

  Ειδικότερα, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Κύπρου θα προχωρήσει στην ενύλωση του σκοπού αυτού μέσω – μεταξύ άλλων - της παροχής εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών σχετικές με τη Διαιτησία και τις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών, καθώς και τις συναφείς με αυτές τε-χνικές, όπως και μέσω της διοργάνωσης και διεξαγωγής σχετικών επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερί-δων και διαλέξεων .

  Περαιτέρω, η ίδρυση του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Κύπρου από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Ελλάδος αποσκοπεί στην έτι ουσιαστικότερη συνεργασία και διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου, μέσω ισχυρών δεσμών επιχειρηματικής και εμπορικής φύσεως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Κύπρου βρίσκε-ται σε ανοδική τροχιά, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Κύπρου μπορεί να αποτελέσει φορέα ο οποίος θα συμβάλει από τη μεριά του στην επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εν γένει βελτίωση του οικονομικού κλίματος της χώρας, καθώς είναι κοινός τόπος ότι η διαιτησία και οι εναλλακτι-κές μέθοδοι επίλυσης διαφορών οδηγούν μέσω της ταχύ-τερης διευθέτησης αυτών σε περαιτέρω σταθεροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συνεπώς σε προσέλ-κυση επενδυτών.

  Η πρωτοβουλία για επέκταση των δραστηριοτήτων του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. στην Κύπρο επισφραγίζεται από τη σύναψη μίας σημαντικής συνεργασίας, καθώς το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ έχει συνάψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο).

  Υψίστης σημασίας έναυσμα αποτελεί η συνεργασία του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Ελλάδος με το κορυφαίο παγκοσμίως ακα-δημαϊκό ίδρυμα, αυτό του Χάρβαρντ και ειδικότερα με το Program on Negotiation at Harvard Law School δυνά-μει της οποίας πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυ-χία στην Αθήνα και τη Λευκωσία το διεθνούς φήμης πρό-γραμμα PON Global Negotiation for Executives, βασισμέ-νο στη ναυαρχίδα των προγραμμάτων Negotiation and Leadership.

  Το όραμα και οι δράσεις του ΙΔΕΜΕΔ Κύπρου, ακολουθώ-ντας την επιτυχημένη πορεία των δράσεων του ιδρυτικού του εταίρου, θα οδηγήσουν αναπόδραστα στην εγκαθί-δρυση του ως κορυφαίου φορέα στον τομέα της Διαιτη-σίας και των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ