Advert - Explosion-proof and Corrosion-resistant Decanters 201610

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Patlama ve Korozyona Dayankl Dekantrler Explosion-proof and Corrosion-resistant Decanters

  rn Tantm Product AdvertorialTU

  RK

  CH

  EM |

  Kas

  m /

  Nov

  embe

  r -

  Ara

  lk /

  Dec

  embe

  r 20

  16

  2

  lker Damar

  Sat MdrEndstriyel UygulamalarSales ManagerIndustrial ApplicationsGEA Trkiye

  zel Kimya ve la Sanayii Uygulamalar iin Yksek Verimli Santrifjler Dekantr santrifjler kat-sv karmlar ayrtrmak iin kullanlan yksek verimli makinelerdir. GEA, kimya ve ila endstrilerindeki zel uygulamalar iin gaz szdr-mayan ve gvenli bir ekilde patlama ve korozyonu n-leyen C 276 hasteloy kullanlarak imal edilen dekantr-ler sunmaktadr.

  Patlamaya Dayankl Dekantrler Gaz szdrmaz zellikteki patlamaya dayankl dekantr-lerin temizleme ve ekstraksiyon dekantr olmak ze-re iki farkl versiyonu bulunmaktadr. Baz byk dekan-trler 200 m3/saatlik kapasitelere kadar rn ileyebil-mektedir. Srekli iyiletirmeler sayesinde bu dekantrle-rin performanslar arttrlarak enerji tketimlerinde yz-de 30a kadar tasarruf elde edilebilmektedir.

  Dz-konik ekle sahip ecoforce serisi gaz szdrmaz de-kantrler kat/sv proseslerinde kullanlan tipik temizle-me santrifjleridir. Arlkl olarak alkol veya organik sol-ventlerden bitki ekstraksiyonu, ksantan gam geridn-m, ya katklar retimi veya biyodizel uygulamala-r gibi patlama riski olan ortamlardan kat maddeleri -kartmak iin kullanlr. Buradaki ama dz konik a ve geni kurutma alanndan faydalanarak maksimum kuru madde elde etmektir.

  te yandan, rnein solvent ilaveli fermentasyon svla-r gibi 3-faz karml ekstraksiyon uygulamalarnda, ar faz olan su ve katlar, deerli rn olan hafif solvent fazdan ayrtrmak iin kullanlmaktadr. Koninin dik a-s bu tip sv/sv/kat ekstraksiyon prosesleri iin ideal-

  Efficient Centrifuges for Special Chemical and Phar-maceutical ApplicationsDecanter centrifuges are effective means of separat-ing solid-liquid mixtures. For special applications in the chemical and pharmaceutical industries, GEA offers a series of gas-tight decanters and decanters made of hastelloy C 276 which reliably prevent explosion and corrosion.

  Explosion-proof DecantersThe explosion-proof decanters are gas-tight and avail-able in two versions: as a clarifying decanter and as extraction decanter. Some of the largest machines can process 200 m3/h. Constant improvements have in-creased the performance of these decanters while at the same time the energy consumption on these ma-chines could be reduced by up to 30 percent.

  As a flat-cone machine the ecoforce series of gas-tight decanters are used as typical clarifying centrifuges for solid/liquid processes. They are primarily used for re-moving solids from media which are exposed to the risk of explosion, such as plant extraction from alcohol or organic solvents, xanthan gum recovery, the production of oil additives or in the biodiesel segment. The aim is to achieve maximum dry matter utilizing a flat cone angle and a relatively wide drying zone.

  On the other hand, it is used for extraction applications in conjunction with a 3-phase mixture, for instance an aqueous fermentation broth plus solvents, for separat-ing water and solids as the heavy phase from the light solvent phase, the valuable product. The steep angle

 • rn TantmProduct Advertorial

  TUR

  KC

  HEM

  | K

  asm

  / N

  ovem

  ber

  - A

  ralk

  / D

  ecem

  ber

  2016

  3

  dir. Uygulama alanlar arasnda fermentasyon prosesle-rinden antibiyotiklerin, statinlerin veya steroidlerin elde edilmesi bulunmaktadr. GEAnn gelitirdii teknolo-ji sayesinde dekantr, kartrma ve ayrtrma proses-lerinin tek bir makinede birletiren direkt ekstraksiyon prensibine gre almaktadr.

  Korozyonu nlemek iin Hasteloy C 276dan mal Edilen Dekantrler GEA dekantrleri, kimyasal ve maden endstrilerinde birok alanda kullanlmaktadr: GEAnn kimya uygula-malar iin zel rettii ecoforce serisi dekantrler inor-ganik rnlerin, tuzlarn ve petrol katklarnn yksek ve-rim ile klarifikasyonunu salar. Yksek oranda andr-c ortamlarda bile alabilmek iin dizayn edilmi tasa-rm sayesinde dekantrler, katalizr geri dnm ve pigmentlerin susuzlatrlmas ve snflandrlmas uygu-lamalar iin mkemmel zmler sunmaktadr.

  GEA ecoforce serisi dekantrler birok farkl uygulama alannda yksek verimli ve gvenilir proses ynetimi-ne olanak salayan avantajlar sunmaktadr: Dekantr-ler durmakszn srekli almak ve maksimum verim elde etmek iin tasarlanmtr. Bu nedenle, dili kutusu rn haznesinden karlp darya tanmtr. Bu yz-den rn ve src haznesi arasnda net bir ayrm bulu-nur ve bu sayede src ksm rn scaklndan daha az etkilenmektedir. Makinenin hzl bir ekilde yeniden alr hale gelmesi iin dekantrn dzenli bakm ge-rektiren tm ksmlarnda bu ekilde bir uygulama g-rlmektedir.

  rne zg Anma Korumas Kullanlabilirlii maksimize edebilmek iin prosese zel tasarlanan anma koruma paketleri gelitirilmitir. Bu sayede dekantrn kullanm mr uzamakta ve m-terilerimiz bakm maliyetlerini planlaya-bilmektedir. Tm anma koruma par-alar sahip olduklar tasarm itiba-riyle yerinde deitirilebilmekte-dir ve bylelikle bakm sreleri mmkn olduunca ksa tu-tulabilmektedir.

  GEA ecoforce dekantr seri-si sayesinde proses verimli-liinin ve gvenilirliinin art-trlmas ve manuel retim proseslerinin kullanlmamas salanmaktadr.

  of the cone is ideal for this type of liquid/liquid/solid extraction process. Areas of application are for instance the recovery of antibiotics, statins or steroids from fer-mentation processes. The decanter itself operates in accordance with the direct extraction principle, which combines the processes of mixing and separating in a single machine, a development of GEA.

  Decanters in Hastelloy C 276 to Prevent CorrosionIn the chemical and mineral industry, GEA decanters are used in a wide range of areas: the new chemical de-canters from the GEA ecoforce series ensure efficient clarification of inorganic products, salts and petro-ad-ditives. Because of their design, which is optimized for production even in highly corrosive media, the decant-ers are also excellently suited to recovering catalysts and to dewatering and classifying pigments.

  All decanters in the GEA ecoforce series offer an array of advantages across applications, which allow highly efficient and reliable process management:

  The decanters have been designed consistently for con-tinuous operation and maximum availability. As such, the gearbox has been taken out of the product chamber and relocated outside. There is therefore a clear separa-tion between product and drive chamber, which is thus less affected by the product temperature. This applies for all areas of the decanter that require regular mainte-nance so that the machine is operational again quickly.

  Product-specific Wear ProtectionTo maximize availability, customized wear protection packages have been developed. These prolong the service life of the decanter and enable our customers to plan the maintenance costs. All wear protection parts are designed such that they can be changed on site, so that the duration of the maintenance is kept as short as possible.

  By using the GEA ecoforce decanter series, processing efficiency, increased process reliability and the removal of manual production processes are a matter of course.