of 9 /9
Jaarverslag 2009 Mensen en cijfers, dat is waar het in dit jaarverslag over gaat. Of eigenlijk: Het werk van God in mensen en cijfers. Want, hoewel het goed is om u te vertellen wat wij hebben gedaan en wat er met uw geld is gebeurd, is het nog veel mooier om te laten zien wat God heeft gedaan. Hij heeft gewerkt in mensen en door mensen. Hij heeft ook op bijzondere wijze voorzien in onze materiële behoeften – namelijk door u heen! Hartelijk dank dat u Hem daarvoor de gelegenheid hebt gegeven. Wij hopen dat dit verslag u zal inspireren. Special van het Agapè Magazine, nr. 12

Agapè jaarverslag 2009

 • Author
  agape

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

40 jaar Agapè: jaarverslag 2009

Text of Agapè jaarverslag 2009

 • Jaarverslag 2009Mensen en cijfers, dat is waar het in dit jaarverslag over gaat. Of eigenlijk: Het werk van God in mensen en cijfers. Want, hoewel het goed is om u te vertellen wat wij hebben gedaan en wat er met uw geld is gebeurd, is het nog veel mooier om te laten zien wat God heeft gedaan. Hij heeft gewerkt in mensen en door mensen. Hij heeft ook op bijzondere wijze voorzien in onze materile behoeften namelijk door u heen! Hartelijk dank dat u Hem daarvoor de gelegenheid hebt gegeven. Wij hopen dat dit verslag u zal inspireren.

  Special van het Agap Magazine, nr. 12

 • Met ruim 300 mensen vierden we met (oud-)medewerkers, vrijwilligers, disci-pelen en supporters ons jubileumfeest. Mark de Boer: In 40 jaar Agap is God zelf onze kracht geweest. Het was niet altijd makkelijk, maar de bestemming is bekend. We willen mensen zelf winnen voor Jezus, hen opbouwen in hun geloof en weer uitzenden om ook anderen te winnen, te bouwen en te zenden. Onze missie is nog altijd gebaseerd op Mattes 28: 19-20.

  In 2009 bestond Agap 40 jaar! Wij zijn God enorm dankbaar dat Hij onze beweging al 40 jaar zegent. Al 40 jaar kunnen we mensen dichterbij Jezus brengen. In vogelvlucht ging dat op de volgende manier:

  20092009

  Turbulent, moeilijk, keuzes, vrucht, dankbaar. Een vijftal woorden die bij mij naar boven komen als ik terugdenk aan het jaar 2009. Turbulent, want het was een jaar waarin moeilijke en mooie, kleine en grote, persoonlijke en organisatorische ontwikkelingen zich in hoog tempo afwisselden. Moeilijk, omdat het een jaar bleek waarin we voor grote fi nancile uitdagingen stonden. Keuzes die we moesten maken om delen van het werk los te laten. Maar ook een jaar waarin we het veertigjarig jubileum vierden onder het motto uit Johannes 15:16: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Die vrucht was duidelijk zichtbaar tijdens het jubileum-feest in september: honderden (oud-)medewerkers, vrij-willigers, ondersteuners en discipelen uit alle generaties Agap die samen hoorden en getuigden over het werk van God in hun levens.Wat overheerst als ik terugkijk op het jaar is dankbaar-heid. U leest in dit verslag dat we het jaar met een positieve balans konden afsluiten een wonder dat mede dankzij uw fi nancile steun en voorbede tot stand kwam! De moeilijke keuzes hebben geleid tot verdere ontplooi-

  ing van enkele bedieningen buiten Agap. En ik ben dankbaar voor wat God juist weer aan Agap heeft toever-trouwd: nieuwe medewerkers, een heldere focus en groei. Ik ben onder de indruk van de toewijding van mede-werkers, die het afgelopen jaar hun verantwoordelijkheid namen in de overgang naar de nieuwe arbeidsverhoudin-gen. Samen met partners en vrijwilligers hebben zij zich dagelijks met hart en ziel ingezet om anderen te win-nen voor Christus, op te bouwen in hun geloof en uit te zenden.De komende jaren doen we dat onder de slogan Deel van je leven: evangelisatie en discipelschap als levensstijl met vermenigvuldiging als resultaat. We bereiken studen-ten, gezinnen en leiders door daar te zijn waar zij zijn: op universiteiten, in steden, op internet. We doen dat samen met u, met de Kerk en met vele anderen in Gods Koninkrijk - zodat iedereen in Nederland iemand kent die Jezus volgt. Mark de Boer

  Blijvende vrucht

  jaar hun verantwoordelijkheid

  op de volgende manier:

  1951 - Bill en Vonette Bright starten het werk van Campus Crusade for Christ op de universiteit van Californi in Los Angeles.

  1968 - Jan Kits helpt mee aan evange-lisatieactie van Campus Crusade for Christ tijdens de Winterspelen in Grenoble. Jan: Deze mensen zijn z enthousiast over hun geloof. Dt wil ik ook leren.

  1969 - Agap ontstaat in deze roerige tijd. Er is sprake van sterke secularisatie. Jan en Nellie Kits verkondigen het evangelie op nieuwe wijze: Per-soonsgericht, met nadruk op het werk van de Heilige Geest en door middel van eenvoudige materialen.

  1978 - Leo en Ria Habets worden leiding-gevenden. De Grote Opdracht School start om christenen te trainen in evangelisatie en gemeenteopbouw. In 30 jaar tijd wor-den duizenden christenen toegerust.

  1982 - In het begin richt Agap zich op studentenwerk en toerusting van christe-nen. Later houden we zelf landelijke evan-gelisatieacties. Zoals het grote Project 82 en Er is hoop acties.

  1986 - Hans en Delja Pruis worden directeur. Zij hebben het plan in 14 regios 1 miljoen mensen te bereiken met Er is Hoop 2000 via o.a. de Er is Hoop bussen die lokale groepen ondersteunen en het bussen die lokale groepen ondersteunen en het concept Open Huis voor levensstijlevangelisatie.concept Open Huis voor levensstijlevangelisatie.

  2005 - Start internetevangelisatie via de website IkzoekGod.nl. Hon-derdduizenden internetters vinden de weg naar deze website, waar de Jezus fi lm ook online is te zien.

  2002 - Willem en Marian de Vink worden directeur en focussen op het bereiken van de stad en richten de HQ school voor Bijbel en Kunst op.

  Delja Pruis opent het ijsbuffet tijdens jubileumfeest.

  2007 - 2007 - Mark en Mira de Boer worden directeur samen Boer worden directeur samen met Henk en Tiny Veltman-met Henk en Tiny Veltman-Boer. Vanaf het begin is Boer. Vanaf het begin is studentenwerk onze roeping. studentenwerk onze roeping. Een team gaat van start op Een team gaat van start op de hogeschool en universiteit de hogeschool en universiteit van Rotterdam. Er zijn ook van Rotterdam. Er zijn ook teams in Utrecht en Leiden. teams in Utrecht en Leiden. In Rotterdam wordt het In Rotterdam wordt het eerste FamilyLife stadsteam eerste FamilyLife stadsteam geformeerd door medewerkers geformeerd door medewerkers die in de wijk gaan wonen.die in de wijk gaan wonen.

  1996 - 1996 - Met de actie Klas Met de actie Klas 2000 bereiken we met zes organisaties en plaatselijke kerken 450.000 jongeren.

  1990 - Start Discovery, het jongeren-werk. Het bereiken van de tieners gebeurt op straat, op school en in de kerk.

  1994 Pasen - De evangeli-satiefi lm Jezus verschijnt als verkorte versie. 17.000 videos worden verspreid via kerken. 1998 - Na evangelisatieacties

  rond de Olympische Spelen van Atlanta 96 zet Henk Stoorvo-gel Athletes in Action (AIA) in gel Athletes in Action (AIA) in Nederland op. Sinds 1998 is Nederland op. Sinds 1998 is AIA onze sporttak.AIA onze sporttak.

  1994 Pasen - De evangeli-

  gel Athletes in Action (AIA) in

  2009 - De websites: WaaromJezus?, Startersbijbels.nl en overgeloven.nl worden gelanceerd. Zoekers op IkzoekGod.nl kunnen meer ontdekken over God en geloven.over God en geloven.

  Agap

 • Ik heb veel geleerd over Love, Sex en MarriageOmdat ik het belangrijk vind te weten hoe God love, sex en marriage heeft bedoeld, ging ik vorig jaar februari naar het Love-Sex-Marriage weekend. Mijn beeld was niet ok! Door dit weekend is mijn eigen beeld aangepast naar Gods beeld. Ik heb duidelijkheid gekregen vanuit de Bijbel hierover. En ik heb geleerd waarom het goed is dat seks binnen het huwelijk past en hoort! De openheid van het geheel, het maken van een levensloop en de gesprekken daar omheen hebben mij met name goed gedaan. Ook in mijn relatie tot God was het belangrijk: ervaring (misschien beter: aanvaar-ding) van Gods vergeving op het gebied van liefde, seks en getrouwd zijn. Judith

  God ziet het complete plaatjeIn Rotterdam Delfshaven vonden vorig jaar zomer diverse sportprojecten plaats. Martin Kristelijn is stadswerker en vertelt: Een achttal kerken organiseerden vijf projecten. Ik vind het gaaf om te zien dat meer en meer kerken en christenen zich toewijden om in hun eigen wijk en stad aan de slag te gaan. Het aantal collegas in Rotterdam breidt steeds maar uit. Ik zie die man in Alexander die zo lang aversie had tegen de kerk, maar die nu elke week in de kerk te vinden is. Ik zie die twee jongeren die op

  Gewonnen voor JezusVorig jaar zomer ging ik met mijn twee broers op project naar Botswana. Daarvoor was ik al twee keer op sportkamp geweest. Lekker voetballen, vaardigheden verbeteren en tegelijk over God horen. Een God die ik wel kende, maar die me niet zo veel zei, ook al ging ik altijd mee naar de kerk. Maar tijdens de sportkampen bleven de vragen komen: Ik wil wel voor God kiezen, maar kiest Hij voor mij? In mijn leven heb ik veel zonden begaan. Zoveel dat ik me wel eens afvroeg: Zal ik ooit nog wel een goed mens worden? Tijdens het project in Botswana had ik hierover een gesprek met onze teamleider. Hij zei dat het beter is je zonde te delen, in plaats van het voor je te houden of te denken dat je het zelf wel op kunt lossen. Als jij je zonden deelt met anderen, kunnen zij voor je bidden. Ik heb dat gedaan en daardoor voelde ik me meer op mijn gemak en durf ik er nu over te praten. Ik ben enorm veranderd en ga steeds meer op Hem lijken. God bracht leven, licht, openheid en enthousiasme.

  Uiteindelijk gaf ik ook mijn getuigenis op het podium voor 150 jongeren in een kerk. Anne

  project in Delfshaven hun hart aan Jezus geven, maar dat thuis niet kunnen vertellen vanwege hun moslimachter-grond. Ik zie de wekelijkse follow-up activiteiten door kerken en christenen in de wijken. We mogen Gods Liefde verspreiden hier in de stad. God is trouw! Martin

  Zij nam echt de tijd voor andere mensen Ik ging op zoek naar God, omdat ik aanstekelijke chris-tenen om me heen zag. Mensen die rust, enthousiasme en geluk uitstraalden. Het viel mij op dat mijn chris-telijke vriendin echt de tijd nam voor andere mensen, echt luisterde en doorvroeg. Daarom ging ik op internet op zoek naar meer informatie over het christendom en kwam terecht bij IkzoekGod.nl. De liefdesbrief maakte veel indruk op me. De eerste keer dat ik hem las, moest ik huilen. Voor sommige christenen lijkt het alsof God een gebed ver weg is en makkelijk te vinden is. Het is voor mij niet makkelijk geweest om God te vinden, maar op dat moment proefde ik Gods liefde voor het eerst. Ik vond het mooi om de verschillende getuigenissen te lezen. Ook het gebed op de site heb ik toen gebeden.

  Via mijn vriendin kwam ik bij de studenten Alpha terecht. Ik heb hier veel over Jezus geleerd. Ik was ervan over-tuigd dat God bestaat maar Jezus was voor mij lastiger in het plaatje te passen. Waarom is Hij zo belangrijk? Ik denk dat dat bij mij ook moeilijker binnenkwam, omdat Jezus ook betekent dat je zonden hebt. Toen heb ik eerst een verstandelijke keuze voor Jezus gemaakt in de zin van: Jezus hoort erbij. Ik accepteer dat Jezus heeft be-staan en ook voor mijn zonden is gestorven. Later in de cursus ben ik het steeds meer gaan begrijpen. Miranda, studentenwerker bij Agap, coacht mij nu in de groei van mijn geloof, zodat ik weer kan uitdelen wat ik van God ontvang. Ik ben nu zelf e-coach voor IkzoekGod.nl. Want ik weet hoe het is om op zoek te zijn. Kimberly

  Nu help ik zelf iemand anders groeien in zijn geloofMijn hele leven besef ik dat God er voor me is, maar toen ik naar de universiteit ging, maakte ik de keuze radicaal voor God te leven. In mijn tweede studiejaar kwam ik Agap studentenwerker Heiko tegen met en-quteren/evangeliseren. Uiteindelijk vroeg hij of ik mee wilde doen. Heiko is mij hierin gaan coachen. Hij werd de persoonlijke vraagbaak waar ik naar snakte. Hierdoor ontving ik gezond geestelijk voedsel en groeide ik enorm. Ik ben ook door moeilijke periodes gegaan, maar samen met God, Heiko en mijn vriendin ben ik hier doorheen gekomen en gegroeid. Inmiddels ben ik afgestudeerd (Biologische & Cognitieve psychologie) en ik ben dank-baar dat God Heiko heeft gebruikt voor de opbouw van mijn leven. Daarom wil ik ook investeren in het (geloofs-)leven van anderen.

  Zo nu en dan heb ik contact met een jongen van zestien. We skaten samen en hebben het ook over God en gelo-ven. En ik coach twee tieners van de jeugdgroep in de kerk. Ik zie uit naar wat God nog meer gaat doen. Ook bij mijn vriendin en mij groeit een verlangen om de jeugd te helpen en hen een veilige plek te bieden waar ze met hun vragen en worstelingen terecht kunnen. Nathan

  Getuigenissen

  Anne

  Nathan

  KimberlyJaarverslag 2009

  MartinJudith

 • - Twee sportkampen met meer dan 240 tieners. Een week

  lang sport en bijbelstudies. - 70 kerken organiseren lokale sportprojecten om in contact te komen met jongeren uit de omgeving. - Aftrap Road2Africa, 350 Nederlandse jongeren gaan na het WK 2010 naar Zuidelijk Afrika om door mid-del van sport het evangelie te brengen en stapten in het voorbereidende trainings-

  programma.

  - Oktober 2009: allereerste Leaders4City conferentie voor christelijke leiders in de stad met workshops hoe het evan- gelie te delen op de werkvloer.

  - Introductie Soularium: nieuwe methode om in gesprek te komen over zingeving met studenten door middel van zelfgemaakte fotos. Concept overgenomen van

  Amerikaanse studentenwerkers. - Trainingsreis naar Curaao om tien jonge leiders te trainen in het studentenwerk op

  de Antillen.- September 2009: start Agap StudentLife in Utrecht. Vijf studentenwerkers verhuizen naar Utrecht en gaan aan de slag op de

  Universiteit.- Team in Leiden krijgt steeds meer diepgaande contacten met universiteitsstudenten.

  - Na een intensief trainingsjaar in Engeland zijn vijf nieuwe studentenwerkers aan de slag gegaan. Drie in Utrecht, twee in Rotterdam.

  - Toevoeging van WhyJesus? team aan Agap vanuit de EO. Het duo Arjo de Vroome en Jan-Willem Bosman is ver-antwoordelijk voor de ontwikkeling van de WaaromJezus? cursus wereldwijd.

  - Lancering Startersbijbel.nl, een inter-netcursus bijbellezen voor starters.

  - Lancering Noorse en Australische vari-ant WaaromJezus?

  - Start van de wekelijkse kinder- club in Rotterdam-Delfshaven. - Hemelvaartsevent mei 2009: een week lang met buurtbewo- ners in Delfshaven en christe- lijke jongeren activiteiten doen om zo meer contact te krijgen met de wijk.- Ook Winterevent december 2009 versterkt het team en brengt meer contacten met wijkbewoners.

  Wat gebeurde er in 2009?Door dit jaarverslag wordt er in ieder geval n ding duidelijk: Agap heeft niet stilgestaan en het werk van God gaat ondanks fi nancile tegenslagen gewoon door. Hieronder vind u een overzicht van de verschillende ontwikkelingen van onze labels: Agap StudentLife - evangelisatie onder studenten, Agap FamilyLife - zendingsteams in de grote steden van Nederland en het organise-ren van verschillende conferenties voor het hele gezin, Agap Media internetevangelisatie via IkZoekGod.nl, WaaromPasen.nl en WaaromJezus.nl, Agap BusinessLife - het trainen en bereiken van leiders en door onze sportprojecten van Ahtletes in Action.

  September: Jubileumfeest Agap September: Jubileumfeest Agap September: ter viering van het 40-jarig bestaan ter viering van het 40-jarig bestaan ter viering van het

  - Ook Winterevent december 2009 versterkt het team en brengt meer contacten met wijkbewoners.

  wat cijfers Agap StudentLife- 600 studenten kwamen in gesprek met Agap StudentLife- 30 studenten gaven aan meer te willen weten over het geloof - 16 studenten gaven hun leven aan Jezus

  Agap Media- 98.000 mensen bezochten dit jaar IkzoekGod.nl- 776 maakten hier een eerste keuze voor Jezus- 611 kozen opnieuw voor een leven met Jezus- 100.000 WaaromKerst dvds van Het is een jongen zijn verspreid

  Athletes in Action- 1080 jongeren zijn toegerust tijdens onze conferenties- 702 jongeren zijn uitgezonden om samen met hun eigen kerk jongeren in hun omgeving te bereiken

  Agap FamilyLife- 30 kinderen komen wekelijks op de kinderclub - 14 jongens voetballen elke week met de stadswerkers - 20 stellen bij huwelijksvoorbereidingsconferentie - 28 aspirant spreeksters getraind

  September: Jubileumfeest Agap September: Jubileumfeest Agap September: ter viering van het 40-jarig bestaan ter viering van het 40-jarig bestaan ter viering van het

  Jaarverslag 2009

 • Medewerkers10 medewerkers, 16 vrijwilligers

  Projecten- Stadsteam Rotterdam met wekelijkse zaalvoetbalclub, kinderclub en meidenclub en twee grote events rondom Kerst en Hemelvaart.

  - Vrouwenwerkteam: Aspirant Spreeksterstrainingen en de ontwikkeling van een nieuwe evangelisatiemethode: The Signifi cant Woman.

  - FamilyLife weekenden: Love-Sex-Marriage weekend, Relatieweekend en Huwelijksvoorbereidingsconferentie, Vader/dochterweekend, Moeder/dochterweekend en Vader/zoon weekenden

  HoogtepuntOntstaan van nieuwe clubs na het Hemelvaartsevent in Rotterdam Delfshaven.

  TerugblikEen jaar waarin we als team bouwden aan de nieuwe visie. In Rotterdam zijn stevige relaties opge-bouwd door regelma-tig contact te hebben met buurtbewoners. Bij het Vrouwenwerk is concreet gewerkt aan nieuwe evangelisatie materia-len en methodes. Bij FamilyLife is hard gewerkt aan het ontwikkelen van relatieweekenden waar ook niet-gelovige studenten en stadsbewoners aan kunnen deelnemen.

  Medewerkers7 medewerkers, 50 vrijwilligers

  Projecten IkZoekGod.nl, Startersbijbel.nl, OverGeloven.nl, WaaromJezus.nl, Waarom? campagnes , OverNarnia.nl.

  Hoogtepunt Uitbreiding van het Media team met de mensen van WhyJesus? en de lancering van Startersbijbel.nl met de website Overgeloven.nl.

  Terugblik Het jaar 2009 was een doorbraak naar meer mogelijkhe-den. Zo lanceerde het WhyJesus team de WaaromJezus?-varianten in het Noors en het Australisch-Engels. De internetcursus Startersbijbel.nl in combinatie met OverGeloven.nl werden gelanceerd als een vervolg op de WaaromJezus.nl cursus. Als mensen zich verder willen verdiepen in de Bijbel, Gods stem willen leren verstaan in hun leven, is deze cursus daarin een goede stap.

  Medewerkers25 staf, 7 STINT (short term international), 5 vrijwilligers, 3 stagiairs

  Hoogtepunt En van de mooie momenten was een moeder die kwam vragen wat we met haar kinderen hadden gedaan. Nor-maal zeiden haar zoons nooit wat, maar Nu heb ik twee jongens op de bank die maar niet kunnen stoppen met praten... over God!

  Terugblik 2009 zat stampvol projecten in binnen -en buitenland, sportkampen en events. Het was het jaar van heel hard werken aan de vriendenkring. Het jaar ook van het vin-den van opvolgers voor Theo en Harmke als leiders van Athletes in Action in de personen van Rik en Aniek. Maar bij alle intensiteit en dynamiek is er bovenal de verwon-dering over Gods trouw. Hij is uiteindelijk Degene die mensen tot elkaar brengt. Die mensen en mogelijkheden bij elkaar brengt. Die mensen tot Zichzelf brengt.

  Medewerkers13 medewerkers, 2 vrijwilligers, 1 stagiaire

  Hoogtepunt De verschillende studenten die tot geloof zijn gekomen, zijn stuk voor stuk hoogtepunten!

  Terugblik 2009 was voor ons een jaar van groei en ontwikkeling. Het opzetten van Agap Academy en daardoor het ontwik-kelen van onze medewerkers, geeft een grote bijdrage aan de effectiviteit en professionaliteit van onze beweging. Daar zijn we erg blij mee. En er kwam een nieuw team naar Utrecht! Niet dat dit zonder slag op stoot ging, maar we zijn blij dat we mogen groeien. We zijn vooral bezig geweest met vermenigvuldigend discipelschap in de steden Rotterdam, Utrecht en Leiden, maar hebben ook een mooi Love-Sex-Marriage weekend gehad, we zijn naar Curaao geweest met een aantal studenten en we hadden een opbouwend stafweekend in de Ardennen.

  We kijken terug op een jaar vol ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzichtje van hoeveel mensen er in 2009 actief waren bij Agap en wat de teams zelf zien als ze terugkijken op het jaar achter ons.

  Van de werkvloer

  Jaarverslag 2009

  Agap FamilyLifeRelatieweekendenAgap FamilyLifeRelatieweekendenAgap FamilyLife

 • Het jaar 2009 stond voor een belangrijk deel in het teken van een verandering in de werkverhouding van de medewer-kers naar Agap toe. Veel medewerkers zijn in loondienst gekomen. Enerzijds waren we genoodzaakt deze stap te maken van overheidswege, anderzijds komt dit ook voort uit een veranderde organisatie. Drie jaar geleden hebben we be-sloten dat alle medewerkers opgenomen worden in een team, om goede zorg te geven en effectiever te zijn in de bedie-ning. Door deze verandering heeft iedereen een teamleider

  gekregen en zijn wij in de ogen van de overheid een werkgever geworden, die verplicht is werkgeverslasten af te dragen. Deze stap betekende voor de medewerkers vaak dat ze (veel) meer giften nodig hadden om het salaris inclusief werkgeverslasten te kunnen ontvangen. In 2009 is deze inspanning voor het grootste gedeelte afgerond en daar zijn we heel dankbaar voor. Wij zijn met name de gevers ook heel dankbaar, die onze medewerkers hebben bemoedigd en voorzien van wat nodig was.

  Eind 2008 constateerden we dat we geen negatieve ge-volgen ondergingen van de economische crisis die zich ontspon vanaf september dat jaar. We hebben toen als leiderschapsteam het besluit genomen om te investeren in mensen en systemen en stappen te zetten in het proces om alle medewerkers in loondienst te krijgen. Na twee maanden bleek echter al dat er iets goed mis was met de inkomsten. Als directie hebben we toen direct een andere koers moeten kiezen, en alle zeilen moeten bijzetten om kosten te bespa-ren en hebben een oproep gedaan naar de gevers, met een bijzonder resultaat.

  Er zijn een paar opmerkelijke feiten te noemen over het jaar 2009. Het jaar is afgesloten zonder verlies. Er is een goed begin gemaakt met het afl ossen van leningen die we hebben. De medewerkers hebben allemaal een sprong gemaakt in hun vriendenkring en iedereen is per 1 januari 2010 op contract-basis aan het werk bij Agap. Er werd een grote reserve op-gebouwd door de medewerkers, waaruit de salarissen betaald kunnen worden. En als laatste mochten we in de maand de-cember voor algemeen werk 52% meer giften ontvangen dan in 2008 en die kwamen van 54% meer giftgevers. Grote zegen uiteindelijk in een veelbewogen jaar. God heeft ons duidelijk willen leren te vertrouwen op Hem als voorziener.

  Als verantwoordelijke voor fondsenwerving, wil ik u als gever van harte bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons. Voor de bemoedigingen die u ons hebt gegeven, door ruimhartig te geven in deze tijden van crisis. U heeft een duidelijk signaal gegeven richting de wereld, door niet mee te gaan in de angst. Wij zijn trots op u als achterban. Ronald Blonk

  Medewerkers in loondienst

  Economische tegenwindDecember 2009 was een bijzonder moment in mijn loopbaan als fondsenwerver, vertelt Ronald Blonk, fondsenwerver bij Agap. Nadat we in mei de noodklok moesten luiden naar de gevers toe, omdat de giftenstroom sterk afgenomen was, konden we in december een opbrengst noteren die let-terlijk buitengewoon was.

  Jaarverslag 2009

  Ronald Blonk

  Jezus fi lm Elke vier seconden ergens in de wereld, besluit een persoon om Jezus te volgen na het bekijken van de Jezus fi lm. Om de vier seconden: dat zijn 21.600 men-sen per dag, 648.000 per maand en meer dan 7,8 miljoen euro per jaar! Het doel van het Jezus Film Project

  is om ieder mens op aarde te bereiken met de boodschap van Jezus in een taal die

  hij of zij kan begrijpen. De fi lm is inmiddels vertaald in meer dan 1.000 talen. In minder dan 30 jaar heeft de Jezus fi lm een groter bereik dan een aantal gerenommeerde bedrijven als Levi Strauss & Co (opgericht in 1853), Coca-Cola (opge-richt in 1886). Zelfs Federal Express (opgericht in 1971) kan de fi lm niet leveren in elke plaats waar deze wel vertoond is.

  Discipelschap in de Engelse praktijkElke dinsdagavond komen de Agap studentenleiders van de Universiteit Birmingham samen voor The Big Seed. Samen eten, bidden, de Bijbel bestuderen en praten over hoe ze Jezus bekend gaan maken op hun campus. Steeds meer studenten willen investeren in evangelisatie en discipelschap door hun leven te delen.

  The Big Seed wordt gehouden bij een aantal Agap-medewer-kers thuis. Studenten leren er hoe ze zelf in anderen kunnen investeren. Op deze manier willen ze een liefdevolle com-munity vormen om zo het geloof te delen met hun vrienden. Marie, n van de studentenleiders, ziet dat nu ook studie-

  genoten of groepjes vrienden visie ontwikkelen om medestu-denten te bereiken. De studentenleiders van The Big SEED willen vooral een community vormen waar niet christenen zich welkom voelen en de vrijheid hebben om te praten over Jezus in een niet bedreigende omgeving. Nu meer studen-ten hun leven willen delen met anderen zijn er ongekende mogelijkheden om de campus te bereiken, zegt studenten-leider Bricknell Adam, tweedejaars student Natuurkunde. Ik kijk er naar uit wat God allemaal door ons heen gaat doen. Het is spannend om deze gemeenschap te zien groeien en de visie van de studentenleiders slaat over op hun vrienden. Ook binnen het netwerk van SEED nemen deze vrienden weer hun eigen vrienden mee om zo het evangelie met hen te delen.

  Noorse websites: IkZoekGod en WaaromJezus? succesvol gelanceerdDe Noorse varianten van de websites IkZoekGod en Waarom-Jezus? werden vorig jaar 1 december gelanceerd. Daarmee werd de weg geffend om zoekers via het internet naar lokale kerken te leiden. De Noren verwachten duizenden zoe-kers op deze manier met God in contact te kunnen brengen.

  De eerste dag waren er gelijk 500 bezoekers op de website en 20 mensen hebben hun leven aan Christus gegeven en vier mensen gaven aan een vervolgstap te willen zetten. Het project is bin-nen een paar maanden opgezet. Verschillende christelijke organi-saties hebben de ambitie om het evangelie van Jezus Christus in het Noors stevig neer te zetten. De Noorse verantwoordelijke Erik Furness zegt: Het echte werk is nu begonnen om mensen tot Christus te brengen!

  Het grotere plaatje

  JEZUS FILMVERTONING

  FEDEXBEZORGING

  COCA COLAVERKOCHT

  LEVISVERKOCHT

  110LANDEN

  200LANDEN

  220LANDEN

  229LANDEN

  Het grotere plaatje

  Jezus fi lm Elke vier seconden ergens in de wereld, besluit een persoon om Jezus te volgen

  Als Agap Nederland maken we deel uit van de wereldwijde organisatie Campus Crusade for Christ en Agap Europa. Wereldwijd wordt het evangelie gedeeld met mensen die snakken naar Goed Nieuws.

  Agap UK

 • De volgende bladzijden tonen grafi eken en overzichten met aantallen en bedragen. Wilt u een uitgebreid fi nancieel jaarverslag dan kunt u op onze website terecht of een berichtje sturen naar het kantoor in Doorn.

  Agap in cijfers

  Jaarverslag 2009

  Agap Webshop 2009 2008

  Inkoop 19.020 10.919

  Verkoop 29.011 22.201

  Resultaat 9.991 11.282

  Verdeling inkomsten naar hoofdgroepen

  LoonkostenAlle loonkosten worden in principe gedekt door persoonlijke giften aan de medewerkers. Enkele functies kunnen echter niet vervuld worden door mensen die leven op basis van giften. Deze functies worden gefi nancierd uit algemene middelen.

  De doelstelling van de webshop is om evangelisatie materialen beschikbaar te stellen voor christenen en de eigen bedieningen. Regelmatig worden nieuwe materialen ontwikkeld die passen in deze tijd.

  Gedekt uit vriendenkring

  Loon uit algemene middelen

  86%

  14%

  Opbrengsten van activiteiten en overige

  Eigen fondsenwerving

  Vriendenkring

  0

  5.00.000

  1.000.000

  1.500.000

  2.000.000

  2.500.000

  3.000.000

  3.500.000

  Agap FamilyLife

  Athletes in Action

  Agap StudentLife

  Agap Media

  Global Contribution

  Fondsenwerving

  Beheer en administratie

  353

  1.052

  423

  256

  323

  499

  40

  2.948

  Agap FamilyLife

  Athletes in Action

  Agap StudentLife

  Agap Media

  Global Contribution

  Fondsenwerving

  Beheer en administratie

  313

  960

  406

  202

  384

  170

  219

  2.655

  Agap FamilyLife

  Athletes in Action

  Agap StudentLife

  Agap Media

  Global Contribution

  Fondsenwerving

  Beheer en administratie

  15,9

  25,2

  15,9

  4,2

  8

  1,5

  3,5

  74,2

  Verdeling FTEs 2009Verdeling middelen

  naar bediening (x 1.000)Verdeling kosten

  naar bediening (x 1.000)

 • Staat van baten en lasten 2009

  (x ) Werkelijk 2009 Begroting 2009 Werkelijk 2008

  Inkomsten

  Baten uit eigen fondsenwerving

  Eigen fondsenwerving 746.288 643.763 665.731

  Giften vriendenkring 1.543.968 1.565.813 1.507.663

  2.290.256 2.209.576 2.173.394

  Baten uit acties van derden 79.581 24.320 73.272

  Subsidies 0 0 33.573

  Inkomsten uit activiteiten 575.634 411.556 798.114

  Rentebaten 2.133 0 193

  Totale inkomsten 2.947.604 2.645.452 3.078.546

  Uitgaven

  Afdrachten 156.365 104.500 115.877

  Activiteiten 496.565 343.762 799.412

  Publiciteit en communicatie 121.988 142.197 137.236

  Personeelskosten 203.506 185.825 138.521

  Kosten vriendenkring 1.247.978 1.410.765 1.298.285

  Overige personeelskosten 103.450 107.290 144.855

  Afschrijvingen 28.915 35.823 31.718

  Huisvesting 62.656 68.374 74.051

  Algemene kosten 234.228 189.697 274.775

  Totale uitgaven 2.655.651 2.588.233 3.014.730

  Resultaat boekjaar 291.953 57.219 63.816

  Toevoeging bestemmingsfonds -275.290 -79.632

  Mutatie continuteitsreserve 16.663 57.219 -15.816

  31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08

  Activa (x ) (x ) Passiva (x ) (x )

  Materiele vaste activa Reserves en fondsen

  Verbouwingen en inventaris 170.481 198.330 Continuteitsreserve -258.091 -274.744

  bestemmingsfondsen 392.522 117.232

  Financile vaste activa 134.431 -157.512

  lening 6.660 -

  Langlopende schulden 185.363 204.512

  Vlottende activa

  voorraden 20.131 32.771 Kortlopende schulden 327.655 517.896

  Vorderingen 76.590 57.321

  Liquide middelen 373.587 276.474

  Totaal 647.449 564.896 Totaal 647.449 564.896

  2009 2008

  Besteding aan doelstelling/baten 76,9% 85,4%

  Besteding aan doelstelling/lasten 85,3% 87,2%

  % Fondsenwerving 7,5% 5,7%

  Exploitatie overzicht 2009

  Jaarverslag 2009

  Balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming)

  AccountantsverklaringWij hebben gecontroleerd of de in dit jaarverslag opgenomen verkorte jaarrekening over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Stichting Agap. Bij de jaarrekening hebben wij op 20 april 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening 2009 van Agap. Het is onze verantwoordelijkheid een accoun-tantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken.

  WerkzaamhedenWij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Neder-lands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig in te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening.Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

  OordeelNaar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel be-lang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

  ToelichtingWij vestigen er de aandacht op dat het voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de fi nancile positie en de resultaten van de Stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarreke-ning, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 20 april 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

  Alphen aan den Rijn, 20 april 2010

  WITh Accountancy B.V.,P. van der Kwaak RA

 • Agap is onderdeel van de internationale en interkerkelijke organisatie Campus Crusade for Christ - een van s werelds grootste christelijke bewegingen.

  De organisatie bestaat uit 27.000 fulltime medewerkers en 225.000 vrijwilligers, met een passie voor Jezus

  Christus om de Grote Opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190 verschillende landen. Agap ontwikkelde

  de Jezusfi lm, die inmiddels ruim zes miljard keer bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en het bekende evangelisatieboekje God Persoonlijk Leren Kennen (De Weg Terug). Agap is lid van de Evangelische Alliantie,

  de Evangelische Zendings Alliantie en de Raad voor Financile Betrouwbaarheid (RfB). Financile informatie is

  te verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag.

  Agap (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen, onze liefde voor God en de zelfopofferende liefde die we voor

  elkaar moeten hebben. Deel van je leven: Die liefde willen we uitdelen aan de mensen om ons heen zodat zij God

  persoonlijk kunnen leren kennen. Uiteindelijk kent iedereen iemand die Jezus daadwerkelijk volgt!

  Agap - Postbus 271, 3940 AG DoornT 0343 - 415741, F 0343 - 414161E [email protected], I www.agape.nl

  Bank 1021474, 483638846 t.n.v. Agap Doorn

  Directie: Mark de Boer en Henk Veltman

  Redactie: Ronald Blonk, Mark de Boer, Aafke van Oosterom en Rozemarijn Medema.

  Vormgeving: muyo designlab.Druk: Pieters Grafi sch Bedrijf