of 20 /20
Boek van Mark de Boer ‘Nooit meer evangeliseren’ Ramp in Japan ik-haat-mijn-vader.nl Les voor leiders op Agapè Academy o.a. in deze uitgave: Thema: delen = vermenigvuldigen Agapè Magazine JAARGANG 5, NR. 16 - OKTOBER 2011

Agapè Magazine oktober 2011

 • Author
  agape

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deel van je leven

Text of Agapè Magazine oktober 2011

 • Boek van Mark de BoerNooit meer evangeliseren

  Ramp in Japanik-haat-mijn-vader.nl

  Les voor leidersop Agap Academy

  o.a. in deze uitgave:

  Thema: delen = vermenigvuldigen

  AgapMagazine

  JAARGANG 5, NR. 16 - oktobeR 2011

 • 4 Thema-artikel: Discipelen maken = delen + vermenigvuldigen

  6 Het werkterrein van Aniek en Rik: bureaustoel en sportveld

  8 Ik-haat-mijn-vader.nl...

  9 Nederlanders leren Amerikanen een lesje

  10 Mark de Boer: Ik houd eigenlijk niet van evangeliseren

  14 Matthijs: een introvert in een levendige organisatie

  16 HeartBeat verovert Europa

  17 Marks Moves: Wat zijn we toch braaf

  18 School voor het geloofsleven: Agap Academy

  19 Bid voor

  20 WaaromKerst? Een unieke cd cadeau!

  INHouDSopgAvE

  Ik ben geen rasevangelis

  t. Ik stap niet zomaar op

  mensen af met de

  vraag Ken je Jezus al? Da

  t schuurt tegen mijn intro

  verte karakter.

  2

 • Delen = vermenigvuldigenColofonAgap is onderdeel van de internationale en interkerkelijke organisatie

  Campus Crusade for Christ - een van s werelds grootste christelijke

  bewegingen. De organisatie bestaat uit 27.000 fulltime medewerkers

  en 225.000 vrijwilligers, met een passie voor Jezus Christus om de

  grote opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190 verschillende

  landen. Agap ontwikkelde de Jezusfilm, die inmiddels ruim zes miljard

  keer bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en het bekende

  evangelisatieboekje god persoonlijk Leren Kennen (De Weg Terug).

  Agap is lid van de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendings

  Alliantie en de Raad voor Financile Betrouwbaarheid (RfB). Financile

  informatie is te verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag.

  Agap (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen, onze liefde voor God

  en de zelfopofferende liefde die we voor elkaar moeten hebben. Deel

  van je leven: Die liefde willen we uitdelen aan de mensen om ons heen

  zodat zij God persoonlijk kunnen leren kennen. Uiteindelijk kent iedereen

  iemand die Jezus daadwerkelijk volgt!

  Agappostbus 271, 3940 Ag Doorn

  T 0343 - 415741, F 0343 - 414161

  E [email protected], I www.agape.nl

  Bank 1021474, 483638846 t.n.v. Agap Doorn

  Directie: Mark de Boer en Henk veltman

  Agap: Deel van je levenRedactieteam: Ronald Blonk, Mark de Boer, Hans van de Kooij.Eindredactie: Sestra Media, Thea WesterbeekSchrijvers: Ronald Blonk, Mark de Boer, Jan-Willem Bosman, Agnes van den Broek, Matthijs den Dekker, Egbert Ribberink, Jing de vries,

  Thea Westerbeek

  Fotografie: Agap, Heidi de gier, Dave de Haan, SXC

  Vormgeving en druk: pieters grafisch Bedrijfverschijnt 2x per jaar

  Beste lezer, iemand vroeg eens aan ons: Waarom investeert Agap z veel in z weinig mensenlevens? Een heel team werkt een jaar op een universiteit en er komen maar een stuk of vijf studenten tot geloof. Wrkt jullie methode eigenlijk wel?

  veel investeren in weinig studenten: we geloven echt dat dit de juiste ma-nier is om uiteindelijk, op de lange termijn, lle studenten in Nederland en daarbuiten te kunnen bereiken met het Evangelie! onze strategie: delen = vermenigvuldigen. Hoe dat werkt, is te lezen in het thema-artikel. En ding kan ik hier alvast melden: Jezus werkte precies zo.

  Maar deze tijd vraagt om meer dan n manier om mensen in contact te brengen met god. Bijvoorbeeld internetevangelisatie. In andere landen, zoals Japan en Amerika, zijn ze heel benieuwd hoe wij dat in Nederland aan-pakken. Natuurlijk wilde Agap hen graag een lesje leren. Zo leest u in dit nummer hoe god mensen in ons kleine land gebruikt om zoekers wereldwijd naar Hem toe te leiden!

  veel leesplezier gewenst,

  Mark de Boer,directeur Agap

  vooRWooRD

  deel van je leven

  3

 • thEmA-ARtikEl thEmA-ARtikEl

  De vermenigvuldigingsstrategie De optelstrategie gaat er vanuit dat een zeer succesvolle evangelisatiebediening kan bereiken dat 10.000 mensen per jaar Jezus gaan volgen. De vermenigvuldigingsstrategie gaat er vanuit dat je per jaar twee mensen kunt bereiken, die in die twee jaar in staat worden gesteld om ook twee mensen te bereiken, die op hun beurt enzovoort. Aantal jaren De optelstrategie: De vermenigvuldigingsstrategie:2 20.000

  24 40.000 6 (2x2 nieuwe, plus de 2 eersten)6 60.0001810 100.000 16216 160.000 437424 240.000 354.29432 320.000 28.697.814

  Als deze theorie gevolgd wordt, kunnen we dus meemaken dat in deze generatie de grote opdracht in Nederland en ver daarbuiten vervuld zal worden!

  4

 • uiteraard zijn we bij Agap niet verantwoordelijk voor de output van ons werk, het aantal bekeerlingen, maar voor de input. Zoals de oprichter van Agap we-reldwijd, Dr. Bill Bright, al zei: Succes in evangelisatie is getuigen van de Here Jezus, in de kracht van de Heilige geest en de resultaten aan god overlaten. Maar, wanneer je zo weinig direct resultaat ziet, mag je je best afvragen of je de juiste aanpak hanteert. Als missionaire organisatie wil je immers dat veel mensen Jezus leren kennen.

  Jezus investeerde ook in weinig mensen, en kijk wat het resultaat is!

  veel investeren in weinig studenten: we geloven echt dat dit de juiste manier is om uiteindelijk, op de lange termijn, alle studenten in Nederland en daar-buiten te kunnen bereiken met het Evangelie! Hoe dat werkt, is te lezen in het kader.

  WeerbarstigIn theorie zou het kunnen, maar de praktijk is natuurlijk weerbarstiger. Toch paste ook Jezus deze werkwijze toe. Hij leefde drie jaar intensief met twaalf mensen, van wie Hij in drie bijzonder veel van zijn leven investeerde. Deze drie mensen leidden later weer anderen op en zij vormen de basis van de exponenti-eel groeiende kerk van de eerste eeuwen.

  Diepte-investeringDaarbij heeft Jezus duidelijk de opdracht gegeven om discipelen te maken van alle volken (Matt. 28:18-20). En deze nieuwe discipelen van Jezus hebben de opdracht om op hun beurt ook weer discipelen maken. Maar dat doe je niet zomaar even. onze huidige samenleving vraagt om een kwalitatieve aanpak.

  In ons werk zien we dat een diepte-investering nodig is voordat een student met weinig of geen christelijke achtergrond zover is dat hij Jezus aanneemt als Heer en verlosser.

  VoorbeeldenHier enkele voorbeelden met het aantal ontmoetingen per student en tussen haakjes het aantal maanden tussen de eerste ontmoeting en het bekeringsmoment.

  Anna: 12 ontmoetingen (5 maanden)EvertJan: 15 ontmoetingen (3 maanden)Matthijs: 25 ontmoetingen (6 maanden)Leydi: 7 ontmoetingen (7 maanden)Kimberly: 4 ontmoetingen, waaraan een periode van zoeken op internet vooraf ging (6 maanden).

  Twee van deze vijf studenten zijn net tot geloof gekomen. De andere drie zijn alweer een paar jaar christen en delen nu hun geloof in hun omgeving. Kimberly heeft een andere student tot Jezus geleid. Matthijs en EvertJan hopen bin-nenkort ook met iemand die weg te gaan.

  Zo kunnen we op termijn lle studenten in Nederland bereiken

  Alle studenten We investeren veel in weinig mensen, maar zien ook dat het werkt. Zo zijn EvertJan en Kimberly ondertussen ook studentenwerkers geworden en wil Matthijs in zijn werk omgeving getuige zijn. Zo hopen we op vermenigvul-diging, zodat we in enkele tientallen jaren lle studenten in Nederland hebben kunnen bereiken. Tenminste, wat onze input betreft. voor de output vertrouwen we de Heer van de oogst, die niet wil dat er ook maar n student verloren gaat, maar dat zij allen behouden worden.

  in weinig mensen vl investeren: het werkt!

  Je werkt in n jaar met zeventien stafleden op de universiteiten en hogescholen van Nederland. Met honderden studenten deel je je geloof. Slechts vijf studenten komen tot bekering. Weinig? Niet voor wie de vermenigvuldigingsstrategie kent!

  thEmA-ARtikEl thEmA-ARtikEl 5

 • AthlEthES in ACtion AthlEthES in ACtion

  We komen wekelijks op het sportveld terug om relaties te onderhouden

  6

 • De zomer van Athletes in Action staat altijd in het teken van sportprojecten. Rik: Mijn team bestond uit jonge gasten. Een aantal van hen moest tijdens de voorbereiding eerst zelf God nog leren kennen als liefdevolle vader. Het is mooi om ze dan meteen mee te kunnen nemen in zon wijk en ze te laten delen van wat ze eigenlijk zelf nog maar net ontdekt hebben.

  De sportteams werken samen met een plaatselijke kerk om in een wijk te sporten en hun geloof te delen. Rik en Aniek Horstman waren allebei actief als teamleider, Rik in Enschede, Aniek in Zaandam. Wat ze daar zagen ligt in n lijn met hun visie voor Athletes in Action en voor hun persoonlijk leven: relaties bouwen, beschikbaar zijn, openstaan voor mensen en het verhaal van Jezus delen met anderen.

  FanatiekAniek: De kerk waarmee ik samenwerkte deed het voor het vijfde jaar en dat kon je ook merken. Er waren al verschillende mensen in die gemeente die door de projecten tot geloof zijn gekomen. Die zag je dan ook weer heel fanatiek meedoen, juist omdat ze weten dat het werkt. Er is daar echt iets ontstaan: mensen kijken uit naar die week, of ze nu gelovig zijn of niet.

  BureaustoelDat is wat hun betreft ook de visie van AIA: kerken ondersteunen om langdurig te investeren in hun wijk, om relaties op te bouwen en de wijk veranderd te zien. Niet alleen vanuit de bureaustoel, maar ook in de dagelijkse praktijk. Rik: Als medewerkers van AIA hebben we ervoor gekozen om wekelijks met een aantal collegas te sporten in vinkhuizen, de wijk vlak bij ons kantoor. We komen elke week terug om langetermijnrelaties op te bouwen met mensen en om iets te laten zien van Jezus liefde.

  Dat autistische jongetje kon wel bij ns terecht

  VerbazingwekkendAniek: We zien daar ook vrucht van. Mensen zoeken ons op, ze willen hun verhaal kwijt, mensen hebben vertrouwen in ons. Dat vind ik bijzonder. Laatst was er een autistisch jongetje, dat eigenlijk niet echt op een sport kon. Die moeder had gehoord dat ze maar eens naar ons toe moest gaan en ze vond het verbazingwekkend hoe goed dat ging. Dat zijn wel heel mooie dingen. We willen op die manier ook echt beschikbaar zijn.

  Het raakt mij wat er met mensen gebeurt

  open huisook in het dagelijks leven zoeken Rik en Aniek dat op. Rik: In die zin vind ik Deel van je leven een goede quote. Dat is wat we proberen: iets uitdelen van wat je hebt. Anderen iets meegeven van de liefdevolle god die je zelf hebt leren kennen. Aniek: Wij willen ook graag dat ons huis openstaat. Als je met iemand belt en je merkt dat die niet lekker in zijn vel zit, dat je kunt zeggen: Kom eens langs, blijf eens slapen. We proberen flexibel te zijn, zodat zulke dingen kunnen. Het raakt mij wat er met mensen gebeurt, wat ze meemaken. Ik geniet er-van om met zulke mensen op te trekken, er voor hen te zijn. Rik knikt beamend: Het is verrijkend. Het is mooi om te doen, omdat mensen gewoon mooi zijn.

  AthlEthES in ACtion AthlEthES in ACtion

  De visie van Rik en Aniek voor Athletes in Action

  omdat mensen gewoon mooi zijn

  Rik en Aniek horstman zijn sinds september 2010 leidersechtpaar van Athletes in Action (AIA), de sporttak van Agap. voor die tijd was Rik sinds 2008 actief als cordinator van Road2Africa, de sport-projecten in (Zuid-)Afrika in 2009 en 2010. Aniek stond voor de klas. Ze houdt zich bij AIA ook bezig met personeelszaken.

  7

 • niEuWE mEDiA

  Rampenbestrijders in Japan

  In december 2010 maken we de afspraak Japan te helpen met internetevangelisatie. Maar in maart wordt het land getroffen door een zware aardbeving, een verwoestende Tsunami en de een kernramp in Fukusjima. Moet de geplande reis in april worden afgezegd?

  Juist nu zijn jullie nodig, zeg-gen de Japanners. ons land is ten einde raad. Daarom reizen we met Agap-teams in Nederland en Zwitserland af naar Japan.

  Ernstige problemenDe rampen in Japan zijn al erg genoeg, maar daaronder zit nog veel meer. uitzichtloosheid: Japan telt de meeste zelfmoorden.

  Schaamte: op een bevolking van ca 120 miljoen zijn er ruim 600.000 hiki-komori, jonge mensen die nooit hun huis uitko-men.

  Doelloosheid: er zijn 4 miljoen werklozen. onbeschermde seks: het is het enige moderne land waar aids toeneemt.

  opvoedingsproblemen: vaders zijn de grote afwezigen. Ze werken doorgaans te veel en hebben vaak een alcoholprobleem.

  De 600.000 hiki-komori

  komen nooit hun huis uitDoor de rampen van het afgelopen jaar realiseren veel Japanners zich dat ze veel niet zelf kunnen oplossen. Er is meer dan ooit een openheid aan het ontstaan om over god te spreken.

  Wanhoop en hoopEn wat doen ze collectief? Ze stellen hun wanhopige vragen op het internet. Met twee Japanners, Kenji en Andy, leggen we de basis voor een volwaardige internetstrategie. Het doel is om in te spelen op de zoekvragen van mensen, hen te leiden naar god en te laten landen in een plaatselijke kerk. Inmiddels is er een heel team opgezet, met cordinatoren, relaties met kerken en de nodige websites.

  landingspagesDe komende weken zullen de volgende websites worden opgeleverd.1. verschillende landingpages. Dit zijn

  websites die aansluiten op actuele vra-gen (zie kader) en leiden naar Ikzoek-god.nl.

  2. ikzoekGod.nl: de basiswebsite waar het Evangelie wordt uitgelegd, met een voorbeeldgebed.

  3. De WaaromJezus-cursus: zoekers wor-den door online christenen gecoacht in het vinden van Jezus en geleid naar een plaatselijke kerk.

  Het is cruciaal dat we niet alleen blijven werken, maar ook bidden voor Japan. Want de geestelijke nood is het grootst. Daarom hebben we via de kerk ook nazorg geregeld. We hopen dat u met uw steun en gebed ons werk blijvend mogelijk maakt.

  Om op de hoogte te blijven van alles wat er in Japan gebeurt,

  check: japan.jesus.net

  ik haat mijn vader voor de volgende zoekvragen worden nu websites gemaakt.1. Hoop-om-te-leven.nl: een website met getuigenissen van mensen die ondanks alles hoop op god hebben.

  2. Zelfmoord: een website la ik-wil-dood.nl.3. Eenzaamheid: voor jongeren en ouderen (vrij veel ouderen sterven moederziel alleen en worden weken later gevonden).

  4. Zal-het-ooit-goedkomen.nl?5. Ik-haat-mijn-vader.nl.6. Spiritualiteit.nl.

  miniStRy REpoRt AGAp mEDiA

  Andy en Jan-Willem, bestrijders van de geestelijke rampen in Japan.

  Zal-het-ooit-goedkomen.nl voor deze Japanse man?8

 • Billy graham (92): hij stond jarenlang garant voor uitpuilende stadions en heldere evangelieverkondiging. Mister graham, zoals de Amerikanen hem eerbiedig aanspreken, was een innovator pur sang. Hij was een van de eersten die moderne technieken als de tv gebruikte om de boodschap te verkondigen. Zijn zoon Franklin heeft hem opgevolgd. Het verlangen om gods blijde boodschap te vertel-len is er nog steeds. Maar het vermogen om dat op een innovatieve manier te doen is wat verdwenen. Een nieuwe impuls was nodig.

  De Nederlandse ideen zijn in Amerikaanse ogen vaak

  revolutionair

  Frans-nederlandse invloedEen van de oprichters van Jesus.net is Eric Clrier van TopMission. vanaf 2005 heeft hij de Billy graham-organisatie gestimuleerd om in internetevangelisatie te stappen. En in 2010 gebeurde dat. vanaf die tijd is Agap Media betrokken geraakt bij dit traject, want Agap Nederland is samen met TopMission drager van het Jesus.net-concept. Met dit concept worden (geloofs-)zoekers stap voor stap geholpen hun weg te vinden via het internet naar god en de plaatselijke kerk. In het voorjaar van 2011 heeft Agap Media met de Billy graham Evangelistic Association (BgEA) de strategie voor internetevangelisatie opgezet en voor hen uitgewerkt. Zij gebruiken de websites en techniek van Agap en passen hun eigen teksten en filmpjes daar in.

  mammoettanker en speedbootHet is een bijzonder traject. De Amerikaanse organisatie is te vergelijken met een mam-moettanker. groot, stevig, enorme invloed. Bijsturen kost tijd. Er moeten veel mensen bij een besluit betrokken worden. De trek-kers van Jesus.net zijn eerder te vergelijken

  met een speedboot: wendbaar, met korte lijnen en snelle acties. De ideen vanuit Nederland zijn in de ogen van de BgEA vaak revolutionair. Toch kunnen beide organisa-ties elkaar enorm versterken en behaalden bijzondere resultaten.

  De Billy Graham-organisatie had een nieuwe impuls nodig

  17.000 gebedenAls eerste is de website peacewithgod opgeleverd. Deze site is sinds mei 2011 door 236.000 mensen bezocht. Bijna 17.000 mensen meldden een gebed gebeden te hebben waarin ze hun leven aan god gaven. Ruim 5.300 mensen wilden verder praten over het geloof. Binnenkort wordt de cursus KnowingJesus opgeleverd, een vari-ant van de WaaromJezus-cursus. De teksten hiervoor zijn door BgEA en Agap Nederland geschreven. Het is bijzonder te zien hoe steeds meer organisaties onderdeel worden van Jesus.net en daarbij hun eigen identiteit bewaren.

  Dat Nederlanders de Amerikanen nog eens iets zouden kunnen leren op het gebied van internet is bijna onvoorstelbaar. Toch is het zo. Agap Nederland helpt de Billy Graham-organisatie met internetevangelisatie.

  niEuWE mEDiA

  live bekeringenDecisions.jesus.net: kijk hoe mensen hun leven aan god geven. peacewithGod.net: de evangeliserende website van de Billy graham-organisatie.

  Revolutie binnen de Billy Graham-organisatie

  Een speedboot duwt een mammoettanker

  miniStRy REpoRt AGAp mEDiA 9

 • intERViEW intERViEW

  Nooit meer evangeliseren

  uitdagend boek van Agap-directeur mark de Boer

  10

 • Nooit meer evangeliseren is de uitdagende titel van de het boek dat Agap-directeur Mark de Boer heeft geschreven. Ik heb nooit van evangeliseren gehouden, zegt hij. En dat is op zn minst een opmerkelijke uitspraak voor iemand die leiding geeft aan een organisatie die het verspreiden van de Boodschap als core business heeft.

  Ik hield weliswaar niet van evangeliseren, maar wel van praten met bijvoorbeeld stu-denten over allerlei diepgaande onderwer-pen. Rond evangeliseren bestaan niet zulke positieve beelden: je met met anderen praten over je geloof. Maar niet iedereen kan dat. Het is ook best ingewikkeld. Mijn boek is niet bedoeld voor evangelisten, maar voor gewone mensen die vol zijn van het Evangelie. In het boek wil ik laten zien dat het delen van je geloof veel leuker, avontuurlijker en natuurlijker kan dan velen denken.Het interview vindt plaats op het zonnige balkon van Marks werkkamer, waarin hij zich een aantal maanden heeft teruggetrokken om het boek te schrijven.

  DadenLeuker? Ja. Je hoeft er geen training voor te volgen. Je hoeft niet de juiste woorden te kunnen spreken of resultaten te berei-ken. veel mensen denken dat je altijd het gesprek moet aangaan met: Ken jij Jezus? Maar hoe vaak gebeurt dat in de Bijbel,

  hoe deed Jezus dat zelf? Toen hij voor het eerst in de synagoge voorlas, onder-richtte hij zijn gehoor dat hij gekomen was om mensen naar lichaam, ziel en geest te herstellen. En dat is precies wat hij deed. Tijdens zijn eerste publieke optreden sprak hij de Bergrede uit. En waarover ging dat? over een manier van leven. gelukkig zijn de nederigen, zachtmoedigen, barmhartigen. En: oordeelt niet, behandel elkaar liefdevol, wees vergevingsgezind. Dat is de lifestyle van het Koninkrijk. Evangeliseren begint niet met woorden maar met een manier van leven. paulus zegt het ook met zoveel woorden in Romeinen 12 vers 2: Jij bent anders. Als jouw manier van le-ven nders is, krijgen je woorden pas kracht.

  Evangeliseren is voor-al: de lifestyle van het Koninkrijk uitdragenniemand leeft goedMaar zo vl mensen die niet geloven, zeggen en doen het ook ik leef toch goed?

  Ja, maar het gaat om wat diep van binnen zit. Alleen door Jezus en de Heilige geest kun je een ander leven leiden, daar ben ik van overtuigd: door niet voor jezelf maar voor de ander te kiezen, door de onderste weg te gaan, door betrouwbaar te zijn. Betrouwbaar is beter dan goed. Niemand leeft goed, iedereen maakt fouten. Het Engelse woordje trust, dat te maken heeft met trouw, vertrouwen, betrouwbaar, is verwant aan het woordje truth, waarheid. pas als iemand jou vertrouwt, wil hij iets de waarheid - van je aannemen.overigens is de waarheid zoals we die als christenen zien - ook iets waar niemand tegenwoordig op zit te wachten. Het is een van de begrippen die een heel andere betekenis hebben gekregen onder invloed van het postmodernisme. Daarom is het zo belangrijk een relatie met mensen te heb-ben, zodat ze in jouw leven zien wat een leven met Jezus betekent.

  Fantastisch en irritantEn waarom kan evangeliseren volgens jou heel natuurlijk en avontuurlijk zijn?

  intERViEW intERViEW

  Nooit meer evangeliseren

  uitdagend boek van Agap-directeur mark de Boer

  11

 • Jezus gaf nooit antwoorden op vragen die niet werden gesteld. Hij drong niets op maar hij ging op een natuurlijke manier met mensen om. Hij was wie hij zei dat hij was en zo handelde hij ook. Sommi-gen vonden hem fantastisch, anderen irritant. Maar hij deed nooit moeite om weerstanden te overwinnen. Waar ze hem ontvingen, was hij oneindig in genade. En hij stelde veel vaker vragen dan dat hij preekte. Wie vragen stelt, leert de ander kennen, zal worden verrijkt en verrast.

  Wij leggen elkaar gemakkelijk een sjabloon op: als je Jezus volgt,

  leef je ztwaalf mensenDit is ook het motto van Agap: Deel van je leven. Maar werkt het ook? Het levert toch maar een enkele bekeerling op? Kijk maar naar StudentLife.Deze manier om anderen te winnen voor Jezus kost veel tijd. Stu-denten zijn gemakkelijk te benaderen, maar moeilijk te overtuigen. Jezus begon ook met maar twaalf mensen. Je zou de Alpha-cursus eveneens als voorbeeld kunnen nemen. Daar is ruimte, het is tweerichtingsverkeer. De vragen die men heeft worden eerlijk besproken. Naarmate de cursus vordert wordt de groep steeds hechter, er wordt gegeten met elkaar, en er ontstaat een relatie en vertrouwen. Dat is de basis om ook de persoonlijke dingen uit te wisselen. Niet alleen praten of discussiren, maar iets laten zien van je leven. Dat maakt iets als een Alpha-cursus tot een succes.

  SjabloonEr zijn manieren waarop men vroeger het Evangelie bracht, bijvoor-beeld met grote campagnes, die nu niet meer werken. In mijn boek benadruk ik dat elke generatie anders is en dat elke tijd zn eigen in-

  vulling vraagt. Dat geldt ook voor het denken over wat de Bijbel te zeggen heeft. ook daarin kunnen de accenten veranderen. Bill Sundstrom, collega bij Agap Europe, vertelde eens dat een vriend van hem op de universiteit tot geloof kwam. De vriend vroeg: Ik wil nu mijn leven veranderen, hoe moet ik dat doen? Bill gaf eenvoudig als antwoord: lees de Bijbel maar. De man deed dat en leefde ernaar. Jaren later kwam een andere vriend tot geloof en stelde dezelfde vraag. Bill ging precies uitleggen hoe een christen behoort te leven en wat daar allemaal wel en niet bij komt kijken. De vriend haakte af.

  intERViEW intERViEW

  Je verhaal met God op internetJe ontmoet iemand, spreekt over je leven, en je geloof komt te sprake. Iets wat we allemaal wel eens meema-ken. vaak is de handicap dat je niet alles kunt uitleggen, omdat de tijd ontbreekt of de gelegenheid niet optimaal is. onlangs heeft Agap Media een site gelanceerd waarop iedere christen zijn eigen getuigenis kan plaatsen. op de nieuwe website kun je heel eenvoudig jouw eigen profiel aanmaken en jouw eigen verhaal met god schrijven (bij het schrijven krijg je hulp). Zon eigen getuigenis op internet blijkt in gesprekken heel handig. Het biedt een inkijkje in je geloofsleven. We hopen dat door al deze profielen veel mensen god zullen vinden! Zie www.meJesus.net.

  12

 • Wij leggen elkaar gemakkelijk een sja-bloon op: als je Jezus volgt, dan leef je, doe je, praat je z. De persoon van Jezus is cruciaal. Maar op de vraag: Wie is Jezus voor jou? zijn veel verschillende antwoor-den mogelijk.

  overmoedWelk antwoord zou je zelf geven?Ik heb natuurlijk bij het schrijven van mijn boek wel over die vraag nagedacht. Wat geloof ik zelf, wat zou ik mijn kinderen willen bijbrengen? Ik heb het mijn kinde-ren op een dag letterlijk op een briefje gegeven, als een soort testament. 1. Je bent geliefd2. Je bent uniek3. Je bent vrij om te kiezen4. Je hebt Jezus nodig5. Je hebt een speciale taak in

  het leven.

  Want al is ieder vrij om te kiezen, toch geloof ik dat elk mens Jezus nodig heeft. ook al denk ik vaak in mijn overmoed dat ik het zelf wel kan, diep van binnen heb ik de overtuiging dat hij de enige is die mijn leven op orde kan houden. voor meer info:www.nooitmeerevangeliseren.nl

  intERViEW intERViEW

  Bestel Nooit meer evangelis

  eren

  uitgegeven door Ark Media en Aga

  p

  en binnenkort verkrijgbaar in de b

  oek-

  handel en in de webshop van Agap

  ,

  www.agape.nl.

  het kost 1

  4,95

  13

 • miniStRy REpoRt AthlEtES in ACtion

  Een introverte persoonlijkheid in een levendige organisatie

  Als ik terugkijk, zie ik hoe groot de sprong is geweest

  miniStRy REpoRt AthlEtES in ACtion14

 • miniStRy REpoRt AthlEtES in ACtion

  Hij meldde zich bij Athletes in Action zonder dat hij precies wist waar de organisatie voor stond. Maar ik wilde werken voor een goed doel. Gaandeweg is zijn waardering voor de missie van AIA gegroeid. Ik zie dat wat AIA doet echt werkt.

  Ik ben geen rasevangelist. Ik stap niet zomaar op mensen af met de vraag Ken je Jezus al? Dat schuurt tegen mijn introverte karakter. Daarom ben ik blij dat het bij Agap meer gaat om het bouwen aan duurzame relaties: er zijn voor de ander. Niet dat ik daar veel werk van maak, want ik moet bekennen dat ik alleen christelijke vrienden heb. Tja, helaas deel ik mijn leven niet zo erg.Maar op de achtergrond maakt Matthijs het mede mogelijk dat vele AIAers hun leven en geloof kunnen delen. Hij promoot het werk van Athletes in Action in allerlei media.

  StraatkinderenToen Matthijs de ideen en visie van AIA beter leerde kennen, raakte hij enthousiaster. Ik vind het tof dat je via sport op een heel ongedwongen manier met mensen in contact kunt komen. Het geloof wordt niet opdrin-gerig gebracht. En ik vind het ook heel goed dat er samenwerking is met de kerken. Zij houden contact met mensen die genteresseerd zijn in het geloof.

  Je denkt eerst: wat hebben wij nou te bieden

  Een introverte persoonlijkheid in een levendige organisatie

  Als ik terugkijk, zie ik hoe groot de sprong is geweest

  miniStRy REpoRt AthlEtES in ACtion

  veel van die visie van AIA heb ik in de praktijk gezien toen ik meeging met mijn eerste project in oeganda. Daar heb ik een week geholpen met sportkampen voor kinderen en outreaches het land in. Je denkt eerst: wat hebben wij nou te bieden, deze mensen hebben eten nodig. Maar je ziet hoe goed het de oegandezen doet te weten dat er mensen zijn die er zelfs voor betalen om helemaal uit Nederland te komen om hen een boodschap van hoop te brengen. Dat geeft mensen het gevoel dat ze waardevol zijn. Wij bieden een boodschap van hou-vast, van toekomst en ja, uiteindelijk delen we ook eten en kleren uit.

  Wie is matthijs den Dekker?Matthijs den Dekker (28) werkt op de afdeling Com-municatie van Athletes in Action. ook helpt hij bij AIA als support coach vijf nieuwe medewerkers met het opbouwen van een vriendenkring. Matthijs houdt van lezen, schrijven, films kijken, muziek luisteren en af en toe speel ik playstation 3. In september 2011 trouwde hij met Mirjam.

  15

 • ColumnAGAp in hEt BuitEnlAnD

  Agap in het buitenland

  klein duimpje helpt megakerkAgap Media wil zoekers via het web naar de plaatse-lijke kerk leiden. Dus in aanraking brengen met mensen met wie je kunt praten, eten, lachen en huilen. In deze aanpak paste het verzoek vanuit een grote kerk in orlan-do (Florida) om hen te helpen met hun zoekerstrategie op internet. Northland Church is een grote, interkerke-lijke gemeente. Er zijn vijf diensten per weekend, in een gebouw dat geschikt is voor zon drieduizend mensen. De kerk heeft meer dan vijftien duizend leden en honderd vaste medewerkers. Een megakerk dus!

  Schot in de roosEind augustus reisden Jan-Willem Bosman en Arjo de vroome van Agap Media naar orlando om te assisteren. Jan-Willem: We voelden ons kleine jongens. En in alle bescheidenheid hebben we onze sites laten zien die zij zouden kunnen inzetten. Het klikte. Ze vonden het een belangrijke aanvulling voor hun werk.De kerk krijgt nu ook landingpages in de Jesus.net-omgeving (net zoals in Japan, zie p. 8), een variant op IkZoekgod en een eigen WaaromJezus-cursus. Jan-Wil-lem: ons idee Mijn verhaal met god was een schot in de roos: persoonlijke paginas op internet met je eigen getuigenis en bijbehorende kaartjes om uit te delen. De Northland Church wil nu alle vijftien duizend leden gaan trainen om zo te getuigen van hun leven met god!

  heartBeat verovert EuropaHeartBeat Europe: onder die noemer willen teams van Athletes in Action (AIA) de grote steden van Europa bereiken met het Evangelie. Er gingen deze zomer teams naar Londen, Rome, vykov (Tsjechi), Barcelona, Skopje (Macedoni) en Stavanger/Sandnes (Noorwegen).

  Gewonnen! De projecten waren net zo divers als de genoemde landen. Het team in Londen voetbalde in een achterstandswijk, terwijl de sporters in Rome volleybal speelden met islamitische asielzoekers. Het team in Noorwegen speelde veel met kinderen en voetbalde tegen een meisjesteam (gewonnen!), terwijl men in Barcelona meedeed aan grootschalige projecten rond straatevangelisatie. De armoede die de deelnemers in Macedoni zagen zullen ze niet snel vergeten, net als de teamleider van Tsjechi nog vaak terug zal denken aan de tolk die meer van Jezus wilde weten.De deelnemers kwamen terug met veel enthousiaste verhalen over hoe god de projecten gebruikt heeft om zijn Koninkrijk te bouwen. volgend jaar zomer zal AIA in nog veel meer grote steden van Europa al sportend het Evangelie uitdragen. HeartBeat Europe: Move the City!

  16

 • Column

  We stonden op het hoogste punt in Almere, mijn coach en ik. De dertigste verdieping van de hoogste kantoortoren in de stad. Een mooier uitzicht kun je je niet wensen. Het was tijdens mijn verlofperiode van afgelopen zomer, en we zochten een mooie plek om eens goed door te praten over de belangrijke vragen des levens: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

  Maar al na een paar minuten werden onze overpeinzingen ruw verstoord door een dame in bedrijfskleding en een naamplaatje. of we ergens anders wilden staan, want de burgemeester zou zo komen. Dat wilden we wel, maar deden we niet meteen. En toen ze ons even later nog zag staan werd ze zenuwach-tig. Wie bent u?, vroeg ze, Waar bent u van? Waarom bent u hier? Bent u wel geregistreerd? Nou nee, want we waren gewoon naar binnen gelopen. u moet weg, u mag hier helemaal niet komen! Ze drukte op de liftknop en gebaarde ons haar te volgen. Ze begeleidde ons helemaal naar beneden tot aan de draaideur. Zo werden we eruit gezet - net op het moment dat de burgemeester binnenstapte.

  We waren meegaand en gehoorzaam geweestoverbluffenpas een paar straten verderop wisten we wat we hadden moeten doen. We hadden haar moeten overbluffen door te zeggen dat we van Agap waren, en of zij eigenlijk wel wist wie wij waren. Moeten protesteren tegen de ongelijke behandeling van burgemeester en onderdanen. We hadden moeten evangeliseren zoals Bill Bright zou hebben gedaan: We stonden hier op u te wachten, omdat we willen vertellen dat god van u houdt en een plan heeft met uw leven! Maar dat was allemaal achteraf. We waren vriendelijk gebleven, gehoorzaam meegelopen en eerlijk geweest. precies zoals het kinderen van god ook betaamt. En ziedaar het antwoord op de vraag. Ik ben een kind van de allerhoogste god. Mooier kan ik me niet wensen.

  Mark de Boer

  Wie bent u?Marks moves

  AGAp in hEt BuitEnlAnD

  9 DEC KATWIJK10 DEC DRACHTEN

  15 DEC GOES17 DEC DORDRECHT*

  22 DEC ZWOLLE23 DEC VEENENDAAL

  kaarten reserveren via www.keeskraayenoord.com en www.events4christ.nl

  WAAROM KERST TOUR

  Zaal open: 19:00u | Aanvang: 20:00u

  * Let op! In Dordrecht gaat de zaal om 18:30u open en is de aanvang om 19:30u!

  JIK-A2posterDEF.indd 1 23-09-11 12:25

  17

 • Met vooruitziende blik en geloof investeerde StudentLife anderhalf jaar in de vorming van studentenwerkers tot teamleider. Het resultaat: zeven (nieuwe) teamleiders om de Nederlandse studenten te bereiken.Agap StudentLife is gericht op groei: in aantal en kwaliteit. De vijftien medewerkers willen zo veel mogelijk studenten berei-ken met het Evangelie in zo veel mogelijk studentensteden. Een nieuwe stad betekent een nieuw team met een nieuwe teamleider. Zulke teams moeten worden opgeleid. Elke zes weken kreeg het team een hele dinsdag training in leiderschap en geestelij-ke vorming. De ochtend werd verzorgd door diverse leiders binnen Agap die principes over geestelijk leiderschap doorgaven aan de hand van een leider uit de Bijbel.

  Grootste fout?Leendert de Jong, studentenwerker in utrecht en vanaf januari 2012 medeteam-leider, reflecteert: ooit geweten dat ook Barnabas een belangrijke leider is geweest? Zonder zijn input had paulus het niet verder dan Jeruzalem geschopt! Zo hebben ook wij leiders nodig die ons helpen om alles uit onszelf te halen voor gods Koninkrijk. Niet om onszelf groter te doen lijken dan we zijn, maar omdat zijn Koninkrijk groter kan worden! De zeven deelnemers stelden persoonlijke vragen aan de inleiders. Die kregen onder andere de vraag voorgeschoteld: Wat is de grootste fout die jij in je leiderschap hebt gemaakt?

  Maarten gast, samen met zijn vrouw Miran-da teamleider van StudentLife Rotterdam, blikt terug op de training. Agap Academy is een brede en gevarieerde training, waarin verschillende aspecten van leiderschap belicht worden.

  teamdynamicaIk vond het vooral mooi dat verschillende leiders binnen Agap de tijd namen om bij-belse lessen met ons te bespreken en open waren over hun eigen leiderschap binnen Agap. De lessen over teamdynamica gaven mij praktisch inzicht in hoe een team goed functioneert. Ik heb veel geleerd over mijn eigen leiderschap binnen mijn team.

  Zonder hem had Paulus het niet verder dan Jeruzalem geschopt!

  Spreken in het openbaarDe middagen waren gereserveerd voor prak-tische leiderschapstrainingen, met onderwer-pen als: spreken in het openbaar, projectma-nagement en coachend leiderschap. Er werd gewerkt met instructie, groepsopdrachten en huiswerkopdrachten. vaak konden huiswerk-opdrachten rechtstreeks gekoppeld worden aan het eigen werk, bijvoorbeeld het opzet-ten en leiden van een (zomer)project.

  SfeerDirk van ommen, studentenwerker in Leiden: We hebben bijna twee jaar met een aantal stafleden opgetrokken en hebben veel van en met elkaar geleerd. De sfeer was erg goed. Je mocht fouten maken en ook daarvan konden we leren. We namen steeds een geestelijk leider uit de Bijbel als voorbeeld. In de middag werd een onder-werp behandeld door verschillende werkers binnen Agap met elk een eigen taak en deskundigheid.

  lEiDERSChAp

  Agap Academy: opleiding voor nieuwe teamleiders

  De zeven afgestudeerden van de Agap Academy.

  De middagen werden gereserveerd voor

  praktische leiderschapstrainingen.

  Dirk van ommen (links) krijgt zijn getuigschrift.

  18

 • lEiDERSChAp

  GebedspuntenHoud de belofte van Jesaja 43:19 in gedachten als u bidt voor Nederland!

  1. Hoewel veel Nederlandse studenten het interessant vinden om te discussieren over levensbeschouwelijke issues, maken slechts weinig van hen een keuze voor Jezus. Bid dat geestelijke en verstandelijke barrires worden doorbroken zodat vele studenten tot geloof komen en Jezus gaan volgen.

  2. prijs god dat zo veel kerken de zomerprojecten van Athletes in Action hebben ondersteund, zowel in Neder-land als in de rest van Europa (HeartBeat Europe). Bid dat deze kerken in hun omgeving goede nazorg kunnen bieden. Bid ook voor de jongeren die aan de projecten hebben meegedaan, dat ze de bijbelse lessen die ze geleerd hebben in hun leven mogen uitdragen.

  3. De medewerkers van FamilyLife willen ontdekken hoe het motto winnen, bouwen, zenden (discipelschap) nog beter kan worden toegepast in de gezinnen waarmee ze in aanraking komen. Bid dat zij de fijngevoeligheid ontvangen om de leiding van god hierbij te bespeuren en de mogelijkheden om in hun buurt nieuwe discipelen te maken.

  4. Bid alstublieft voor het gebedsleven van de teamleiders van Agap. Dat god in hen maar ook in alle mensen die het werk van Agap zijn toegedaan - het verlangen wil wekken om op de knien te gaan en naar zijn stem te luisteren.

  VARiA

  naamsverandering CCCCampus Crusade for Christ (CCC) voert vanaf 2012 een nieuwe naam. De Amerikaanse moederorganisatie van Agap heet voortaan CRu. De naamsverandering heeft te maken met de ne-gatieve associaties die het woord crusade (kruistocht) oproept. De nieuwe naam wordt alleen voor de Amerikaanse organisatie gebruikt. voor Europa blijft de naam Agap gelden.

  nieuwe directeur GAin

  gAiN, de hulpverleningstak van Ca

  mpus Crusade for

  Christ, heeft Ruud Speksnijder ben

  oemd tot nieuwe

  directeur. In oktober zal Max veen

  stra, de huidige

  directeur van gAiN (global Aid Net

  work), zijn

  verantwoordelijkheden aan hem ov

  erdragen.

  Ruud Speksnijder komt uit het be

  drijfsleven en gaf

  vijftien jaar leiding aan automatis

  eringsbedrijf eReM. Bij

  gAiN zijn elf medewerkers en ruim

  tachtig vrijwilligers

  betrokken. Medewerkers ontvang

  en geen salaris. In

  2010 zette de organisatie ruim 1

  ,6 miljoen om waarvan

  93 procent ten goede kwam aan d

  e hulpverlening:

  1.495.006.

  De zeven afgestudeerden van de Agap Academy.

  Dirk van ommen (links) krijgt zijn getuigschrift.

  Varia

  19

 • mAtERiAlEn

  WaaromKerst? Is een buitengewoon succesvol project: christe-nen geven een waardevol cadeau aan niet-gelovige familieleden, vrienden of collegas en nodigen hen uit voor de kerstdienst. Dit jaar is het wel een heel bijzonder cadeau: een gloednieuwe cd van Kees Kraayenoord.

  Het WaaromKerst?-project, dat inmiddels voor het zesde jaar wordt gehouden, is een samen-werking tussen Agap, Alpha en de Evange-lische omroep. Ieder jaar weer zijn er zon honderd duizend christenen die zich inzetten om genteresseerden met een WaaromKerst?-cadeau te bereiken. Keer op keer blijkt dat Kerstmis de ideale periode is voor deze actie. Het cadeau kost 2,50, maar de gevoels-waarde is 10 15 euro.

  Koop er acht en geef er zeven weg aan andere mensen

  nieuwe gastenHet werkt! Dat is wat veel deelnemers mer-ken. vrijwel iedereen die het cadeau krijgt is blij verrast. En veel kerken ontvangen tijdens de kerstdienst nieuwe gasten die op deze ma-nier zijn uitgenodigd. Als uw kerk nog nooit heeft meegedaan: doe het nu dan zeker!

  Spiksplinternieuw Want dit jaar is het kerstcadeau een uniek product: een cd die Nederlands bekendste

  gospelartiest op de markt brengt. Een spik-splinternieuwe cd, nog niet eerder uitgeko-men. De waarde hiervan is ongeveer 20, maar de prijs is zoals gezegd 2,50. Kortom: koop er acht en geef er zeven weg aan andere mensen. Een unieke kans om mensen die u een leven met god gunt uit te nodigen om het kerstevangelie te horen.

  Blijf op de hoogteEr gaat rondom dit product nog veel meer gebeuren. Bezoek daarvoor de site waaromkerst.nl/kerken.

  Waaromkerst? 2011 - een uniek cadeau!

  20