Agenda PerutusanNC - Perutusan Naib Canselor UTeM Tahun...¢  ¢â‚¬¢Interaksi seluruh warga UTeM untuk menghadapi

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Agenda PerutusanNC - Perutusan Naib Canselor UTeM Tahun...¢ ...

 • Agenda Perutusan NC  31 Jan 2012

  1 Pendahuluan / Senario Semasa

  3 Terus Bertekad Menerajui Kecemerlangan

  2 Status UTeM

  4 Faktor Penting untuk Inisiatif Strategik

  5 Projek 20125 Projek 2012

  6 Kesimpulan

 • SALAM SEJAHTERA

  SELAMAT TAHUN BARU 1433 HIJRAH

  SELAMAT TAHUN BARU 2012S AMAT TAHUN ARU 01

  SELAMAT TAHUN BARU CINA (@ TAHUN NAGA)

  TERIMA KASIH

  di atas pencapaian & kejayaan 2011p p j y

 • • Interaksi seluruh warga UTeM untuk menghadapi Tahun Baru

  • Menyedari persaingan, cabaran dan aspirasi yang sentiasa meningkat

  B ti d k l h b• Bertindak secara menyeluruh bersama pasukan strategik yang berfokus bagi mencapai sasaranp

  • Memartabatkan UTeM sebagai Universiti Teknikal yang disegani dan dihormati

 • • PRU 13

  • Ekonomi yang tidak pasti

  • RMKe 10 : Bajet yang terhad/ tiada dasarRMKe 10 : Bajet yang terhad/ tiada dasar  baru/ tiada perjawatan ...

  • PSPTN: Fasa 2 Pembaikan dan Peningkatan/• PSPTN: Fasa 2 Pembaikan dan Peningkatan/  pencapaian Cemerlang

  Pi d AUKU 1971• Pindaan AUKU 1971

 • • Gagasan 1Malaysia : Rakyat Didahulukan• Gagasan 1Malaysia : Rakyat Didahulukan,  Pencapaian Diutamakan

  Pro ram Transformasi Kerajaan (GTP)• Program Transformasi Kerajaan (GTP)

  • Model Baru Ekonomi (MBE)

  • Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10)

 • AMANAT TAHUN BAHARU 2012 YBMenteri KPT

  1. persekitaran baharu kampus 2 membangun dan menyuburkan modal insan unggul2. membangun dan menyuburkan modal insan unggul

  dan syumul untuk negara / dunia 3. meligatkan agenda sebagai hab inovasi 4 pengajian tinggi Malaysia: ke arah pemimpin dunia4. pengajian tinggi Malaysia: ke arah pemimpin dunia 5. memperkukuh sistem pelaksanaan serta

  penyampaian Institusi Pengajian Tinggi Swasta 6 mengarusperdanakan pendidikan teknikal dan 6. mengarusperdanakan pendidikan teknikal dan

  latihan vokasional (TEVT) secara bersepadu 7. pemantapan hala tuju pembangunan kolej komuniti 8 b fiki l b l b ti d k l k l8. berfikiran global bertindak lokal

 • Agenda Perutusan NC  31 Jan 2012

  1 Pendahuluan / Senario Semasa

  S UT M

  3 Terus Bertekad Menerajui Kecemerlangan

  2 Status UTeM

  4 Faktor Penting untuk Inisiatif Strategik

  5 Projek 20125 Projek 2012

  6 Kesimpulan

 • STATUSSTATUS

 • MENJADI UNIVERSITI TEKNIKAL YANG

  KREATIF DAN INOVATIF

  TERKEMUKA DI DUNIA

  KOMPETENSI TERAS KEGEMILANGAN

  MELAHIRKAN AHLI PROFESIONAL YANG BERSAHSIAH MURNI,

  KOMPETEN DAN BERKETRAMPILAN MELALUI PENDIDIKAN

  UNIVERSITI TEKNIKAL BERKUALITI DAN BERTARAF DUNIA

  BERTERASKAN PENGAJARAN, PEMBELAJARAN DAN PENYELIDIKAN

  BERORIENTASIKAN APLIKASI SERTA PERKONGSIAN PINTAR BERORIENTASIKAN APLIKASI SERTA PERKONGSIAN PINTAR

  UNIVERSITI-INDUSTRI SEJAJAR DENGAN ASPIRASI NEGARA

 • VISI : Menjadi Universiti Teknikal Yang KREATIF dan INOVATIF Terkemuka di Dunia

  MISI : Melahirkan ahli profesional yang bersahsiah murni, kompeten dan berketerampilan tinggi

  STRATEGY MAP UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA 2010 ど 2015 P

  er sp

  ek ti

  f

  S T

  A K

  E H

  O L

  D E

  R m

  an kt

  if P

  ro se

  s D

  al am

  P er

  sp ek

  ti ve

  L &

  G P

  er sp

  ec t

 • VISI : Menjadi Universiti Teknikal Yang KREATIF dan INOVATIF Terkemuka di Dunia

  MISI : Melahirkan ahli profesional yang bersahsiah murni, kompeten dan berketerampilan tinggi

  STRATEGY MAP UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA 2010 ど 2015

  Menyerlah peringkat antarabangsa

  S1.

  Graduan yang

  berkompetensi tinggi

  dan bolehpasar

  S2.

  Merintis dan mendepani

  cabaran pengetahuan dan

  inovasi industri

  S3.

  Kelestarian

  Kewangan

  P er

  sp ek

  ti f

  S T

  A K

  E H

  O L

  D E

  R

  Menyerlah peringkat antarabangsa

  “Pengalaman Pembelajaran dan Pengajaran yg Unik di UTeM”

  P1. Mempertingkat

  P5. Menghasilkan

  penyelidikan

  ‘terkehadapan’

  P6.Memperkukuh

  aktiviti

  pengkomersilanP2. Menginovasi

  m an P1. Mempertingkat

  progam akademik –

  relevan bagi

  industri serta

  mempromosikan

  PSH

  terkehadapan

  yang berimpak

  tinggi bagi industri

  strategik

  pengkomersilan

  serta penjanaan

  laba

  P4. Memperkukuh P7 Menambah geran

  penyampaian OBE

  kt if

  P ro

  se s

  D al

  am

  Kecemerlangan dalam Penyelidikan

  P4. Memperkukuh

  jalinan antarabangsa

  serta persepakatan

  strategik

  P7. Menambah geran

  daripada industri dan

  sektor swastaP3. Mengoptimum

  teknologi dan

  kemudahan terkini

  P er

  sp ek

  ti ve

  Penyelidikan dan Invoasi

  yang berfokus

  P8.Memastikan Penyampaian Perkhidmatan yang

  Cemerlang

  L &

  G P

  er sp

  ec t

  L1.

  Membangun Staf K-

  Profesional

  L2.

  Perlaksanaan ICT

  yang Inovatif

  L3.

  Mempertingkat Nilai

  Kepimpinan dan

  Organisasi

 • M l h i k t t b

  S2.

  Menyerlah peringkat antarabangsa

  S1.

  Graduan yang

  berkompetensi

  Merintis dan

  mendepani

  cabaranH O

  L D

  E R

  p

  tinggi dan

  bolehpasar

  cabaran

  pengetahuan dan

  inovasi industri

  ti f

  S T

  A K

  E H

  S3

  P er

  sp ek

  t

  S3.

  Kelestarian

  Kewangang

 • Sistem Pengurusan Strategik

  S VISIMISI NILAI TERAS

  PERANCANGAN  STRATEGIK

  S

  I

  S

  T

  E

  VISIMISI NILAI TERAS

  OBJEKTIF/ MATLAMAT

  FAKTOR GENTING KEJAYAAN (CSF)

  PROSES2  PALING GENTING

  STRATEGIM

  p

  E

  N

  PENGUKURAN 

  OBJEKTIF

  KPI

  N

  G

  U

  R

  U

  Pelangan

  Kewangan Proses

  D l GU U

  PRESTASI

  (KPI  SEIMBANG)

  KEADAAN  SEMASA

  KEADAAN  MASA DEPAN

  S

  A

  N

  S

  NILAI

  TERAS

  Kewangan

  Pembekal Inovasi & 

  Dalaman

  PERLAKSANAAN

  SASARAN

  INISIATIF

  PEMANTAUAN

  T

  R

  A

  T

  E

  Pembekal

  Majikan

  Amalan terbaik

  PERLAKSANAAN  STRATEGIK

  UBAHSUAI 

  E

  G

  I

  K

  KAWALAN

 • 3 KAMPUS UTeM

  @ MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU

 • i k ji /

  Enrolmen Pelajar

  Peringkat Pengajian 2011/12

  Pra  Ijazah 7055 Siswazah Diploma 1277

  PhD Penyelidikan 117

  Pasca  Siswazah

  PhD Kejuruteraan 7

  Kerja Kursus 337Siswazah

  Master

  j

  Penyelidikan 222

  Mod  15

  Campuran 15

  JUMLAH 9,030

 • Pelajar Antarabangsa

  Tahap Pengajian Bilangan

  hPh.D 32

  Sarjana 137Sarjana 137

  Ijazah Sarjana Muda 77Ijazah Sarjana Muda 77

  IELP 54

  Jumlah 300

 • 28 NEGARA ASAL PELAJAR28 NEGARA ASAL PELAJAR  ANTARABANGSA

  1. ALGERIA

  2. ARAB SAUDI 3. BANGLADESH

  16. MOROCCO

  17. NIGERIA

  4. CAMBODIA

  5. CAMEROON

  6. CHAD

  7. EQYPT

  18. OMAN

  19. PAKISTAN

  20. PALESTINE

  21. QATAR7. EQYPT

  8. ERITREA

  9. GHANA

  10. INDIA

  11 INDONESIA

  21. QATAR

  22. SOMALIA

  23. SOMALILAND

  24. SUDAN

  25 SYRIA11. INDONESIA

  12. IRAN

  13. IRAQ

  14. JORDAN  1 LI YA

  25. SYRIA

  26. TANZANIA

  27. TUNISIA

  28. YEMEN

  15. LIBYA

 • Sesi 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

  Jumlah Keseluruhan 5587 5889 6779 8357

  Rekod Enrolmen Pelajar (Prasiswa) UniversitiRekod Enrolmen Pelajar (Prasiswa) Universiti

  8357

  677967797000

  8000

  9000

  55875587 58895889

  5000

  6000

  7000

  3000

  4000

  00 0

  1000

  2000

  0

  Sesi 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

 • Enrolmen Pasca SiswazahEnrolmen Pasca Siswazah PhD PhD Eng. Doc Eng. Doc MScMSc

  MOD MOD

  CAMPURAN CAMPURAN

  KERJA KERJA

  KURSUSKURSUS MBAMBA

  20082008 3838 00 142142 00 1616 5959

  20092009 6060 00 209209 00 5151 5959

  20102010 6363 44 207207 66 178178 8383

  20112011 117117 77 222222 1515 248248 8989

  209207 222

  248

  200200

  250250

  300300

  2008

  2009

  142

  178

  83

  117

  89100100

  150150

  200200 2010

  2011

  38

  0 0 16

  5960

  0 0

  51 5963

  4 67 15

  00

  5050

  P