AIX FAQ - HupWiki.pdf

 • View
  231

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of AIX FAQ - HupWiki.pdf

 • 7/14/2015 AIXFAQHupWiki

  http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 1/32

  AIXFAQAHupWikibl...

  Tartalomjegyzk1Fontostudnivalksirnyelvek2Bevezets

  2.1HogyanlljakhozzazAIXhez?3Trtnelem

  3.1HonnanszrmazikazAIX?3.2HogyantrtnikazAIXverziinakkiadsa?3.3MibentrnekelazAIXfkiadsai?3.4MirehasznljkazAIXet?3.5MelyopercisrendszerekkonkurenseiazAIXnek?3.6MagyarorszgonkikhasznlnakAIXet?3.7HogyanfrhetekhozzazAIXforrskdjhoz?

  4Hardver4.1Abootinforl4.2MilyenhardverenfutazAIX?4.3Hogyantudommeg,milyenhardverrelvandolgom?4.4Hogyannzhetemmegaprocesszortpust,rajelt,abuszsebessgt...?4.5Hogyanolvassamlesrtelmezzemasorozatszmot?4.6LeheteAIXetemultorbanhasznlni?4.7Honnanszerezzekhardvert,haAIXetakarokhasznlni?4.8Milyencserlhetalkatrszeket(RAM,SCSI,PCI...)lehetbelerakniegyPowergpbe?4.9Mibenklnbznekahardverklnbzgenercii?4.10IBMBullmodelleksszehasonltsa4.11Milyenformtum,mretgpekjellemzekazAIXalattihardverre?4.12MelyikprocesszorokbanvanAltiVec(msnvenVMX)tmogats?4.13VaneUSBMassStorage(USBhttrtr)tmogatsazAIXben?

  5Rendszerindtsslellts5.1MirealkalmasaPowerfirmware?5.2Miazaszervizprocesszor,shogyanremel?5.3Hogyanvltoztathatkmegabootlehetsgei?5.4Hogyanzajlikabootfolyamat?5.5MiazASMI,shogyanremel?5.6MiazSMSmen,shogyanremel?5.7MiazOpenFirmware?5.8HnyflekppenllthatomleazAIXet?5.9MilyenfutsiszintekvannakAIXen?5.10Hogyantudoksingleusermdbanbootolni?

  6LVM,filerendszerek,swap,systemdump6.1HogyanmkdikazAIXLVM?6.2MikalegalapvetbbLVMparancsok?6.3MiazLVMmirror?

 • 7/14/2015 AIXFAQHupWiki

  http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 2/32

  6.4MilyenfilerendszerektmogatottakAIXen?6.5HogyantudokISOkatmountolniAIXen?6.6HogyanhasznljamaswapetAIXen?6.7Miazasystemdump,shogyanrdemesbelltani?6.8Hogyantudomleggyorsabbanmegnzniegydiszkmrett?6.9Honnantudom,hogymelyikdiszkSAS,SCSI,melyiklgSANon...stb?6.10MiazaGPFS?

  7Dokumentci7.1Milyenteleptettdokumentcillarendelkezsre?7.2HolvanazonlinePowerSystems(RISChardver)dokumentci"gykere"?7.3Holtallokinformcitegyadottmodellrevonatkozan?7.4HoltallomahivatalosonlineAIXdokumentcit?7.5Hololvashatokmanoldalakatonline?7.6Holtalloktanulsraalkalmasdokumentumokat?7.7Holtallomaklnflehibakdok(pl.LEDkdok)referencijt?7.8HoltallomaReleaseNotest(azegyeskiadsokhozjrmegjegyzseket)saDifferencesGuideokat(azegyeskiadsokkztiklnbsgeklerst)?

  8Programokllektana8.1Hogyanllaptommeg,hogyegyprogram32vagy64bitese?8.2Holvannakasharedobjectek64bitesvltozatai?8.3Hogyantudokaprogramomltalhasznltsharedobjectekrltjkozdni?

  9Biztonsg9.1BiztonsgoseegyAIXalaptelepts?9.2VanetzfalazAIXen?9.3VanechrootazAIXen?9.4MilyentitkoststhasznlazAIXajelszavakhoz?

  10Felhasznlk,privilgiumok,arootuser10.1Holtallokazjfelhasznlkltrehozshozhasznlhatsablonokat?10.2Hogyanadhatokmeg8karakternlhosszabbuserneveket?10.3Hogyanvltoztathatkazulimitrtkek?

  11Hlzat11.1VanewirelesstmogatsazAIXben?11.2IsmerieazAIXalinuxterminltpust?

  12Virtualizci12.1MiazLPAR(logikaipartci)?12.2MiazaWPAR?12.3MiaHMC,smirehasznlhat?12.4Melyikhardverentudokvirtualizcithasznlni?12.5MiazaVIO(VirtualI/O)szerver?12.6MiaPowerVM,smittakaraPowerVMEditions?12.7MiaPowerVMLx86?12.8MiaHEA(HostEthernetAdapter),smiazIVE(IntegratedVirtualEthernet)?

  13Clusterek(HACMP)13.1MiaHACMP?13.2HogyanvezrelhetemaHACMPt?13.3HoltalalhatkaHACMPlogok,illetvemelyiketrdemesolvasni?13.4Milyenparancsokkalkrdezhetemleaclusterllapott,jellemzit?13.5Hogyannzhetemmeg,hogyfuteacluster?

  14Telepts,helyrelltssverzivlts14.1MilyenformbantelepthetazAIX?

 • 7/14/2015 AIXFAQHupWiki

  http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 3/32

  14.2HonnantlthetekleAIXet?14.3Mittartalmazazalapteleptkszlet?14.4MilyenCDketszerezhetekbeazalapteleptkszletmell?14.5MittartalmazazExpansionPack?14.6MittartalmazaLinuxToolbox?14.7MiazAIXEnterpriseEdition?14.8MiaManagementEditionforAIX?14.9MittlthetekleingyenazIBMtl?14.10Miazmksysb?14.11MiaNIM?14.12MiaNIMOL?14.13VaneLiveCDAIXhez?14.14Miheztudokkezdeni,haCDrolmaintenancemdbabootolok?

  15Szoftverek,frisstsekshibajavtsok15.1MilyenszintekettakarazML,aTL,azSPsaCSP?15.2Mitjelenta"VRMF"?15.3Milyenformbanjelennekmegajavtsok?15.4HogyanllaptommegazAIXverzijt?15.5Hogyanlehetegyszerennaprakszentartaniarendszert?15.6Hogyantelepthetemafrisstseket?15.7Hogyantudokvisszallniafrisstsekelttillapotra?15.8Mitjelentenekakiadsutniszmok?15.9MilyencsomagformtumothasznlazAIX?15.10Gyorsinstallp/lslppvsLinuxapt/rpmkeresztreferencia?15.11TudokesajtcsomagokatkszteniAIXre?15.12MillrendelkezsreazalapOSltalszlltottszoftverenkvl?15.13HogyanteleptsekOpenSSHtAIXre?15.14MilyenfordtllrendelkezsreAIXen?

  16Hibakeress,problmamegolds16.1Holvanadmesgnekmegfelelkimenet?16.2Hogyanmkdikazerrorlog?16.3Holakonzollogja?16.4Mireja'diag'men?16.5Hogyancserlekkiegymeghibsodotthardvert?16.6Miacfgmgr,smikorkellhasznlni?16.7Miazalocationcode,shogytallommegamegfelelhardverelemet?16.8Milyenprogramokkalmonitorozhatomarendszert?16.9MiazFRU,aPartNumbersaCCIN?MiaVPD?

  17AzAIXmintdesktop17.1MilyenXverzismilyenablakkezeladefaultazAIXen?17.2MilyendesktopmodelleklteznekAIXhez?17.3MilyenbngszthasznlhatokAIXalatt?

  18letazAIXkrl18.1Termktmogats,letciklus,hibakezels

  18.1.1Honnanrteslhetekazaktulisfrisstsekrl?18.1.2HoltallomazIBMtermkeivelkapcsolatosszerzdsekadatbzist?

  18.2Oktatsskpestsek18.2.1MirtsmikorrdemeselmennemegyAIXkurzusra?18.2.2MennyibekerlegyAIXoktats,smifrebbebele?18.2.3MilyenkpestseketszerezhetekAIXadminisztrtorknt?

 • 7/14/2015 AIXFAQHupWiki

  http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 4/32

  18.2.4Hogyankszljekfelegyilyenvizsgra?18.3Kzssg

  18.3.1Holkeresgljek,hasrgssegtsgrevanszksgem?18.3.2Milyenonlinefrumok,kzssgeklteznek?

  19brksmellkletek19.1AzAIXLVMvzlatosbrzolsa19.2Mitneszerkessznkkzzel?

  20KrdsekaHUPfrumbl21Vdjegyek

  FontostudnivalksirnyelvekEzadokumentumNEMargi(angolnyelv)AIXFAQhozhasonl,tudomnyosrszletessglers,haneminkbbltalnosbemutatkvnlenniazrdekldkszmra.JelendokumentumeredetiszerzjenemazIBMmegbzsblksztetteamunkt(azaznemllzletirdekalapltrehozsamgtt).)Aszerz(k)semmilyenfelelssgetnemvllal(nak)akzltinformcikpontossgvalkapcsolatban!

  Bevezets

  HogyanlljakhozzazAIXhez?

  AzAIXesazopensourceUnixszerrendszerekkzttilegfontosabbklnbsgahardverenkvltermszetesenotttallhat,hogyazAIXensokkalfontosabbakastandardeszkzkabelltsokmegvltoztatsra.Jkiindulpontlehetamenkblfelpl,cursesalap'smitty',amibenmindenvgrehajtottparancs"kipuskzhat".

  AzAIXalegtbbbelltstegyadatbzisban,azODMbentrol,ennekegypldnyaafutkernelbenlakik,sfjlokbantroltadatokkalszinkronizldik.gypldulahlzatiparamterekahagyomnyos'ifconfig'vagy'route'parancsokkalvalbelltsairebootutnelvesznek.

  Mindenverzisokkaljobblett,mintakorbbiak,ezrtmindenkitarrasztnzk,hogylegalbbishobbygpenahardverhezkpestigyekezzenalegjabbverzithasznlni(ld.lejjebb),sezenbellistartsonlpstajavtcsomagokkal.

  Ezegykereskedelmi,zleticlokrasspecilisteljestmnyrefejlesztettOS,amibizonyosfeladatokranehezenvehetr,smagaazIBMiscsakolyasmittmogatssztnoz,amihezzletirdekefzdik.TehthibavanhozzpldulGNOME,eznemjelentiazt,hogykezesdesktopleszbelle,smennifogaCompiz.:)Annakidejnltalnosclokraterveztk,demanapsgmraworkstationvonalismegsznt.

  Trtnelem

  HonnanszrmazikazAIX?

  AzAIXalapjaiaSystemVUnixsa4.3BSDkrlkereshetk.Azopercisrendszeralapjaitegykls

 • 7/14/2015 AIXFAQHupWiki

  http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 5/32

  cg,azInteractivefejlesztettekiazIBMnekmga80asvekben.AzIBM1990tl,azRS/6000csaldmegjelenstlkezdve'vllalja'azAIXet.A3.2esverzielttiidszakrlkevsinformcilelhetfel.

  AIX(Wikipedia)(http://en.wikipedia.org/wiki/AIX_operating_system)

  HogyantrtnikazAIXverziinakkiadsa?

  ltalban23vente,jellemzenegyegyjhardvercsaldhozktvejelenikmegegyegyfkiads,amitrendszerintX.Yszmozssaljellnek.Afbbverzik:

  Elfutr:IN/ixINTERACTIVEUnix(UNIXSystemVR1/R24.2BSD/4.3BSD)INTERACTIVESystemsCo.1.0(AIX/RT)1986[IBM6150RT]AIXPS/21989(IBMPS/2modelleken)2.0~2.2.1198619873.0~3.2(AIX/6000)198919903.1("valdi"AIX)1990[POWERCPUsRISCSystem/6000hardver:1990.februr]4.1~4.3.319941999[RS6464bitesCPU:19974.3tl64biteshardvertmogatsa]5.02000.oktber24.[hardvertnevezse'eServerpSeries're]5.12001.mjus4.[64biteskernelPOWER4:2001.oktber]5.22002.oktber18.5.32004.augusztus30.[POWER5:2004.jlius]6.12007.november9.[POWER6:2007.jnius]7.12010.szeptember10.?[POWER7:2010.februr8.]

  32YearsofIBMRISC(http://rootvg.net/content/view/20/2/)(rootvg.net)

  MibentrnekelazAIXfkiadsai?

  4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1MCAmodels * * PReP/PCImodels * * CHRPmodels/OpenFirmware * * * * * *POWER12CPU * * POWER3CPU * * * * POWER4CPU * * * * * *POWER5CPU * * * *POWER6CPU [TL] [TL] * *POWER7CPU [TL] * *64bitkernel * * * [only] [only]JFS2 * * * * *LPAR * * * * *DLPAR * * * *MicroPartitioning * * *WPAR * *VirtualI/O * * *

 • 7/14/2015 AIXFAQHupWiki

  http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 6/32

  MultipathI/O * * * *SMT(Multithreading) * * *

  Tmogatott:*Nemtmogatott:CsakbizonyosTLen:[TL]Kizrlag:[only]

  MirehasznljkazAIXet?

  Teljestmnyorientltzletialkalmazsokfuttatsra.PldulsokhelyenOraclevagyIBMDB2adatbziskezelfutrajta,amikrealegklnbzbbfunkcijfeladatokatelltalkalmazsokteleplnek.Jellemzpldk:IBMLotustermkek,IBMWebSphereszoftverek,SAP,IBMTivolitermkcsald,EMCDocumentum,DataWarehouse(adattrhz)szoftverek.Dejelentsanagyszmtsiignyterleteken(HPC,CAD/CAE/CAM,modellezs,szimulcik...)valfelhasznlsa,aszuperszmtgpeklistjnmegtallhatAIXvasakonpldulharcszatismeteorolgiaimodellezsisfolyik.NhnypldaaTOP500listrl:

  AzASCPurple(http://www.top500.org/system/7759)azegyiklegismertebb,AIXetfuttatszuperszmtgpAzECMWFPOWER6clustere(http://www.top500.org/system/9551)ajelenlegi(2008.06)legersebbAIXalaprendszer,idjrsmodellezsreptettk

  MelyopercisrendszerekkonkurenseiazAIXnek?

  TermszetesenelssorbanazOracle(Sun)SolarissaLinux,kisebbmrtkbenaHPUXsaWindowsis,feladattlfggen.Hamigrcitrtnik,ltalbanLinuxraszoktkkltztetniazAIXenfutfunkcikat.

  MagyarorszgonkikhasznlnakAIXet?

  TudomsomszerintjelenlegalegkomolyabbslegkorszerbbhazaiIBMPoweralaphardverp