Aktiviti L D K

  • View
    13.104

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aktiviti LDK Bimbingan dan Kaunseling di sekolah-sekolah

Text of Aktiviti L D K

  • 1. Aktiviti 26/2/03 7:04 PM Page 41 BAHAGIAN 5 AKTIVITI-AKTIVITI DI LAPANGAN Aktiviti 1: Membina Kumpulan (Ice Breaking) OBJEKTIF Untuk saling mengenali antara satu sama lain Memberi kesedaran A ktiviti ini merupakan salah satu aktiviti awal yang dilaksanakan untuk semua para pelajar yang terlibat dengan program berkenalan antara satu sama lain. Unsur alam sekitar boleh digunakan didalam aktiviti ini dan boleh dijadikan akan kepentingan bahan interaksi di antara sesama pelajar. konsep komunikasi dan hubungan antara satu dan yang lain Menggalakkan sikap Cara Perlaksanaan kerjasama dan bekerja di dalam satu kumpulan Daya ingatan kecil mahupun kumpulan besar 1. Para pelajar diminta membuat satu bulatan besar. 2. Para pelajar akan diminta memperkenalkan diri masing- masing. Dengan menggunakan kaedah mudah dan pantas, mereka harus memperkenalkan nama, umur dan tempat asal. 3. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, para pelajar tidak dibenarkan bercakap lagi. Melalui kaedah rambang, fasilitator akan menarik seorang demi seorang pelajar untuk memperkenalkan rakan disebelah kiri dan kanannya. Ini berterusan sehinggalah fasilitator berpuas hati dengan tahap ingatan pelajar rakan-rakan mereka. 41
  • 2. Aktiviti 26/2/03 7:04 PM Page 42 Lampiran Aktiviti Aktiviti 1 Membina Kumpulan (Ice Breaking) Meningkatkan Pengetahuan am mengenai haiwan pengetahuan para pelajar mengenai pentingnya sesuatu 4. Aktiviti seterusnya, pelajar diberikan satu kad manila dan haiwan hidup dalam telah ditulis salah satu dari lima jenis haiwan. Para pelajar satu kumpulan dan dikehendaki menutup mata dan berdiam diri ketika fasilitator mengapa mereka mengedarkan kad itu. berbuat demikian Peralatan 5. Setelah kad diedarkan, para pelajar dikehendaki membaca kad dan mula bergerak tanpa bercakap dengan melaungkan Wisel Kad Manilan bunyi haiwan. Kain Penutup Mata 6. Sebelum bergerak, mereka harus berfikir apakah motif mereka bersuara dan gaya yang akan dibuat. 7. Kemudian para pelajar akan bergerak ke dalam kumpulan masing-masing melalui aksi dan bunyi haiwan yang dibuat. 8. Setelah itu, berbentuklah lima kumpulan dan setiap kumpulan akan melantik ketua masing-masing. 42
  • 3. Aktiviti 26/2/03 7:04 PM Page 43 Lampiran Aktiviti AKtiviti 2 Pengembaraan Si Batu Aktiviti 2: Pengembaraan Si Buta OBJEKTIF Aktiviti ini mencabar ketahanan fizikal dan mental para pelajar di Memberi pendedahan kawasan hutan tanah tinggi. Kebiasaannya aktiviti ini akan kepada pelajar melibatkan unsure-unsur alam sekitar seperti tanah, air, udara, berkenaan penggunaan pokok, akar dan lain-lain lagi. Aktiviti ini juga menguji tahap deria yang lain selain penggunaan deria pelajar. Pelajar akan menggunakan kesemua dari deria penglihatan Menambah ilmu dan deria yang ada kecuali deria penglihatan mereka. pengalaman para pelajar berkenaan Cara Perlaksanaannya: dengan keunikan unsure-unsur yang terdapat dalam alam 1. Para pelajar dikehendaki berbaris dalam satu barisan sekitar melalui kaedah panjang. yang berbeza Mewujudkan kerjasama 2. Para pelajar kemudian dikehendaki menanggalkan kasut dan sikap saling Bantu menbantu antara para masing-masing. pelajar dalam sesuatu kumpulan. 3. Selepas itu para pelajar dikehendaki menutup mata dengan rapat menggunakan kain penutup mata. Pelajar yang memakai Peralatan cermin mata diminta menanggalkannya terlebih dahulu. Kain Penutup mata Tali besar 4. Fasilitator akan memberikan penerangan mengenai aktiviti Kertas kosong yang akan dijalankan dan para pelajar dikehendaki berdiam diri pada masa ini. 5. Para pelajar akan mula bergerak daripada yang dihadapan dipandu oleh fasilitator ke arah tali yang telah diikat (tali diikat pada pokok, batu besar, akar dan sebagainya mengikut denai yang telah ditetapkan). Kemudiannya para pelajar akan bergerak mengikut tali. 6. Setelah tamat, para pelajar dikehendaki membuka mata dan dikumpulkan di satu tempat dan dikehendaki menulis apa yang telah dilalui menggunakan deria-deria selain dari penglihatan. 7. Para pelajar akan dibawa semula ke denai tersebut untuk memerhati dan mengimbas kembali pengalaman para pelajar sewaktu melalui denai tersebut dengan mata tertutup. 43
  • 4. Aktiviti 26/2/03 7:04 PM Page 44 Lampiran Aktiviti Aktiviti 3 Pencarian dan Penjelajahan alam semulajadi Aktiviti 3: Pencarian dan Penjelajahan alam semulajadi OBJEKTIF Aktiviti ini menggunakan konsep sukan orienteering dan digabungkan dengan environmental hunt. Kesedaran dan Meningkatkan kemahiran pelajar keprihatinan masyarakat masa kini terhadap alam semulajadi menggunakan kompas memberikan satu peluang yang baik untuk aktiviti ini berkembang. Menggalakkan Kelebihan yang sedia ada pada aktiviti ini adalah ianya merangkumi semangat berpasukan penglibatan dan pengujian mental dan fizikal sesuatu kumpulan dikalangan pelajar Meningkatkan dan individu. Di samping itu, ia menguji semangat berpasukan pengetahuan pelajar serta komit