Al Hamd Shareef 1W Amal

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Al Hamd Shareef 1W Amal

Text of Al Hamd Shareef 1W Amal

Haajath deeni ho khiblaa rukh aur duniyavi ho tho junoob ki tharafrukh karein.Kithnaa badaa hi kaam ho amal shuru karne se pahle hi anjaampaatha.Muqarrar waqt pe padhein jis waqt bhi aasaani ho.Sunday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. ## [&''!"(. [1''!"&. Darood shareef [1"Monday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. # [&&)!"(. [1''!"&. Darood shareef [1"*uesday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. # [11!"(. [1''!"&. Darood shareef [1"+ednesday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. !"# $ % & !"# $'#( ) [,-)!"(. [1''!"&. Darood shareef [1"*hursday 1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. # *$ +,( -'# (. [('!"(. [1''!"&. Darood shareef [1".riday 1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. ,( /$ # ( 0 1 [11''!"(. [1''!"&. Darood shareef [1"Saturday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. 2# 3 45# 6 / ## & 78 ## [('-'!"(. [1''!"&. Darood shareef [1"