Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

Embed Size (px)

Text of Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  1/38

  LIBER

  LVIII

  klju

  uje

  Esej o Broju

  listera Krolija

  Hrumachis XI Oaza

  O T O

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  bl

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  lk

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  kb

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  kb

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  bl

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  lk

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  b

  l

  kb

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  bl

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  kb

  lk

  lkbl

  kblkblk

  lkb

  l

  kbl

  kb

  lk

  lkbl

  kblkbl

  kb

  lk

  lkblkbl

  kbl

  kb

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  l

  k

  b

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  lk

  b

  l

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  kb

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  bl

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  lk

  b

  l

  k

  b

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  bl

  k

  l

  k

  k

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  bl

  l

  k

  bl

  k

  b

  l

  k

  k

  b

  l

  k

  b

  lk

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  kb

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  bl

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  k

  b

  l

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  kb

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  bl

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  lk

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  kb

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  kb

  l

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  l

  l

  b

  l

  l

  b

  l

  b

  l

  k

  b

  l

  b

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  b

  l

  k

  bl

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  b

  l

  k

  b

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  kb

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  k

  b

  l

  l

  lk

  l

  l

  k

  b

  l

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  2/38

  VI.

  MistiniBrojevi

  Sefirota

  V.

  Prevod kolone IV.

  IV.

  Nebesa Assiah-a

  III.

  Prevod kolone II.

  II.

  HebrejskaImena Brojeva

  i Slova

  I.

  Kljuna

  SkalaNitavilo }wa

  0 - - Bezgraninost [ws }ya 0Bezgranino Svetlo rwa [ws }ya

  1 Sfera Primum Mobile \ylglgh tycar Kruna rtk 13 Sfera Zodijaka twlzm Mudrost hmkj 26 Sfera Saturna yatbc Razumevanje hnyb 310 Sfera Jupitera qdx Blagost dsj 415 Sfera Marsa \ydam Strogost hrwbg 521 Sfera Sunca cmc Lepota trapt 6

  28 Sfera Venere hgn Pobeda jxn 736 Sfera Merkura kbwk Bljetavilo dwh 845 Sfera Meseca hnbl Temelj dwsy 955 Sfera Elemenata twdwsy \lj Kraljevstvo rwklm 1066

  D jwr Vo [la 1178 # (planete prate kores-

  podenciju sefirota)Kua tib 12

  91 " Kamila lmg 13105 $ Vrata tld 14120

  a hlt Prozor hh 15136

  b

  rwc Klin ww 16

  153c

  \ynwat Ma }yz 17171d

  }frs Ograda tyj 18190

  e

  hyra Zmija tyf 19210

  f

  hlwtb Ruka dvy 20231 & Dlan [k 21253

  g

  \ynzam Bi(volovski) dml 22276 \ym Voda \ym 23300

  h

  brqu Riba }wn 24325

  i

  tcq Stub ]ms 25351

  j

  ydg Oko }yu 26

  378 % Usta hp 27406k

  yld Udica ydx 28435

  l

  \ygd Potiljak [wq 29465 ! Glava cyr 30496 ca Zub }yc 31528 ' Krst wt 32

  -E

  ta - wt 32 bis- A }ra - }yc 31 bis

  2

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  3/38

  XV.

  Tajnaimena

  4 Sveta

  XIV.

  etiri Sveta

  XIII.

  Delovi

  Due

  XII.

  Tajni kores-pondirajui

  Brojevi

  XI.

  Elementi i

  ula

  X.

  Slova Imena

  hm Yetzirah, Formativni Svet jwr 45D Miris w 11

  gs Briah, Kreativni Svet hmcn 63 Ukus h 23bu Atziluth, Arhetipski Svet hyj 72 Vid y 31}b Assiah, Materijalni Svet cpn 52

  E Dodir # 32 bis- - hdyjy - A Sluh c 31 bis

  XVI.

  Planete i njihoviBrojevi

  IX.

  NumeracijaTarot Aduta

  VIII.

  Vrednostkolone VII.

  VII.

  Slova ekvivalentnaHebrejskim

  # 8 12 0 1 A A 11

  " 9 13 I 2 B b 12$ 7 14 II 3 G g 13& 4 21 III 4 D d 14% 5 27 IV 5 H h 15! 6 30 V 6 V v 16' 3 32 VI 7 Z z 17XVIII.

  Prevodkolone XVII.

  XVII.

  DeloviDue

  VII 8 Ch j 18VIII 9 T f 19IX 10 Y y 20X 20, 500 K ] k 21

  Sopstvo hdyjy 1 XI 30 L l 22ivotna Snaga hyj 2 XII 40, 600 M \ m 23Intuicija hmcn 3 XIII 50, 700 N } n 24

  4 XIV 60 S s 255 XV 70 O u 26

  Intelekt jwr6 XVI 80, 800 P [ p 277 XVII 90, 900 Tz { x 288 XVIII 100 Q q 299 XIX 200 R r 30

  Animalna Dua cpn 10 XX 300 Sh c 31XXI 400 Th t 32

  - - t 32 bis - - c 31 bis

  3

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  4/38

  Mada su bila velika dostignua Fratra P. u drevnim naukama Istoka, kako je brzo i sigurno proaou jedva jednoj godini napornog puta ono to mnogi ne uspevaju da prou za jedan ivot,zadovoljan kao to je on bio - u neku ruku - sa svojim napretkom, ipak nije mu ovim putevima

  bilo odreeno sudbinom da dosegne Uzvieni Prag Mistinog Hrama. Jer iako je napisano:"Istrajnom smrtniku su blagosloveni besmrtnici brzi", ipak, da je drugaije nijedan smrtnik makoliko istrajan ne bi mogao dostii besmrtnu obalu. Kao to je napisano u Petnaestom PoglavljuJevanelja po Sv. Luki: "I tek kada je bio mnogo udaljen, njegov Otac ga je ugledao i potrao."Da nije bilo tako, umorni Rasipnik, iznuren od njegovih ranijih banenja (astralne vizije i magije)i njegovog kasnijeg mentalnog rada (joga) nikada ne bi imao snage da dosegne Kuu njegovogOca.

  Jedna mala taka koju je Sv. Luka neobjanjivo izostavio. Kada je ovek gladan i zamoren kao toje to bio Rasipnik, on je naklonjen vianju fantoma. Naklonjen je da obuhvati senke i zaplae im:"Oe!", a avo koji je prepreden, sposoban da se maskira u anela svetla, optereuje Rasipnika

  nekim testom istine.Neki veliki mistici su dali zakon: "Prihvataj nijednog glasnika Boga", proteruje sve, dok na krajusam Otac lino ne doe ka tebi." Savren savet. Otac lino zaista alje glasnike, kao to uimo odSv. Marka XII: "a ako ih kamenujemo, moemo u naem slepilu kamenovati samog Sina kadanam bude poslat."

  Tako da nije uzalud savet "Sv. Jovana" (1 Jovan IV. 1): "Proveri duhove, da li su od Boga", nemagreke kada "Sv. Pavle" tvrdi da je razlikovanje Duhova najvanija taka oklopa spasenja (1Korinani XII. 10).

  Dakle kako bi Frater P. ili neko drugi mogao da testira istinu bilo koje poruke koja tvrdi da dolaziod Najvieg? Na astralnoj ravni, njeni fantomi se lako ovladavaju Pentagramima, ElementalnimOrujem, Odorama, boanskim obliijima, i takvim deijim igrakama. Mi postavljamo fantomeda bismo oterali fantome. Mi pravimo na Scin-Laeca1 ist i tvrd i sjajan, sve-velianstveniznutra, kao istinska erka Kralja; ipak ona je samo Kraljeva erka, okieni Nefe: ona nije samKralj, Sveti Ruah ili um oveka. Kao to smo videli u naem poglavlju o Jogi,2ovaj um je veomadrhtav; i kao to moemo da vidimo u poslednjem poglavlju Kapetan Fulerove "Zvezde naZapadu", ovaj um je samo bojite protivrenosti.

  ta je onda standard za istinu? Koje testove emo primeniti na otkrovenje; kada su nai testoviiskustva naeni nedovoljnim? Ako moram sumnjati oima koje su me sluile (dobro, u celini)

  tako mnogo godina, zar onda neu mnogo vie sumnjati duhovnoj viziji, mojem vidu tekotvorenom kao kod bebe, mojoj viziji, netestiranoj poreenjem i nekritikovanoj razumom?

  Sreom, postoji jedna nauka koja nam moe pomoi, nauka koja je, ako se pravilno razume odiniciranog uma, apsolutna kao matematika, vie samo-podravajua nego filozofija, nauka samogduha, iji je uitelj Bog, iji je metod jednostavan kao Svetlo, a suptilno kao boanska Vatra, ijirezltati su prozrani kao boanska voda, sveobuhvatajui kao boanski Vazduh, a stabilni kao

  boanska Zemlja. Istina je izvor, a Ekonomija pravac tog izvanrednog toka koji sipa svoje ivevode u Okean neosporive sigurnosti, Istina koja je bezgranina u svojoj bezgraninosti kao

  prvobitna Istina sa kojom je identina i koja je bezgranina u svojem Jedinstvu.______________________________________________________________________________1 Arhaini Norveki termin, slobodno "bljetei duh". Kroli ga je pozajmio iz Bulver-Litonove novele (Zanoni iliudna Pria, ne mogu se setiti koje) i koristio je da bi naznaio "Astralno Telo" - T.S.2Prethodni deoHrama Kralja Solomona, uEkvoniksuI (4) - T.S.

  4

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  5/38

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  6/38

  rjba hywar hlwtb,Betul'h Raviah Abaliar etaled Jeua Taroah: "Odabrau devicu dostojnuda na svet donese Isusa, i vi ete je zvati blagoslovenom". esti je, wlksy uwcy ypwgc rttsa\ypxr tgwub, Beogot Racefim Asatar egopi Jeua Takelo: "Sakriu se u hlebu peenom nauglju, jer vi ete jesti Isusa, Telo Moje".

  Kabalistiki znaaj ovih reenica koje se zasnivaju na hrianskoj doktrini, teko bi se mogao

  proceniti.

  Drugi oblik Notarikona je ba obrnut prvom. Kod njega se poeci reenice, ili zavreci, ili obazajedno, ili pak sredinji delovi uzimaju za oblikovanje jedne ili vie rei. Tako je Kabala nazvanahrtsn hmkj, Hokmah Nesetrah, "tajna mudrost"; pa ako uzmemo poetke ove dve rei j i n,drugom vrstom Notarikona oblikujemo re}j,Hen"milost". Slino tome, od poetka i zavretakarei hmymch wnl hluy ym,Mi Jolah Leno Ha-Damejimah, "Ko e nam se popeti na nebo?"(X 5.Mojs. XXX. 12.), oblikuje se rehlym,Milah, "obrezivanje" i hwhy, Tetragramaton, to oznaavada je Bog odredio obrezivanje kao put do neba.

  Temura je permutacija. Prema odreenim pravilima, jedno slovo se zamenjuje drugim koje jeispred ili iza njega u Alfabetu, te se tako od jedne rei moe oblikovati druga resasvim razliiteortografije. Otuda je Alfabet presavijen na pola, tano po sredini i jedna polovina je stavljena

  preko druge; pa se zatim neizmeninim zamenjivanjem prvog ili prva dva slova na poetkudrugog reda, stvaraju dvadeset dve promene. One se nazivaju "Tabela Kombinacija [wryx,"Cirufa. Kao primer dau metod zvani tbla,Albat:

  11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1k y f j z w h d g b am n s u p x q r c t l

  Svaki metod dobija ime od prva dva para koja ga ine, budui da je sistem parova slova osnovaceline, poto se jedno slovo u paru zamenjuje drugim slovom. Na taj nain se, pomou Albata, odjwr, Rau, dobija uxd, Decao. Nazivi ostalih (21) metoda su: tgba,tdga, gbda,dbha,hbwa, zbja, jbfa, fbya, ybka, kbla, lbma,mbna, nbsa, sbua,ubpa, pbxa,xbqa, rbca i cbta. Njima bi se mogli dodati modeli dgba

  i \bla. Zatim dolazi"Racionalna Table Cirufa" Jo jedan niz od 22 kombinacije. Tu su takoe i tri "Tabele Promena",

  pojedinano poznate kao Prava, Obrnuta i Nepravilna. Da bi napravili neku od ovih tabela,napravite kvadrat od 484 polja (22 22), i u njih upiite slova. Za "Pravu Tabelu" ispiite alfabet

  preko sdesna nalevo; u drugom redu kvadrata upiite to isto, meutim poinjui sa slovom b azavravajui sa a; u treem ponite sa gi zavrite sa b; i tako dalje. Za "Obrnutu Tabelu" ispiitealfabet unatrake sdesna nalevo, poinjui sa ta zavravajui sa a; u drugom redu ponite sa cazavite sa t; i tako dalje. "Nepravilna Tabela" zahtevala bi predugaak opis. Pored ovih postoji imetod zvani qrct, Tarak, koji je prosto ispisivanje rei unatrag. Tu je i jo jedan vaan obliknazvan "Kabala Devet Pregrada" ili rkb qya,Aik Bik'r. On je ovako oblikovan:

  300 30 3 200 20 2 100 10 1c l g r k b q y a

  600\

  60 6 500 50 5 400 40 4ds w ] n h t m

  900 90 9 800 80 8 700 70 7{ x f [ p j [ u z

  6

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  7/38

  Stavio sam numeraciju iznad svakog slova da bih pokazao afinitete izmeu slova u svakojdvorani. Ponekad se ovo koristilo kao ifra, uzimanjem delova figure za pokazivanje slova koje tidelovi sadre, stavljajui jednu taku za prvo slovo, dva za drugo, itd. Tako e desni ugao, kojisadri qya, odgovarati slovu qako u sebi ima tri takice. Zatim kvadrat e odgovarati slovima h,nili zavrnom ], zavisno od toga da li je u njega stavljena jedna, dve ili tri take. Meutim, imamnogo naina upotrebe Kabale Devet Pregrada, za koje nemam prostora da objanjavam. Samo

  u kao jedan primer pomenuti da se pomou metoda Temure zvanog cbta,Atba, kod JeremijeXXV. 26, moe nai rekcc, eak, kao simbol za lbb,Babel.

  Pored svih ovih pravila, postoje i izvesna znaenja koja su skrivena u obliku slova jevrejskogalfabeta; u obliku pojedinog slova na kraju rei kao razliitog od uobiajenog oblika koji ima kada

  je to slovo zavrno, ili kod slova koje se u sredini rei pie na nain koji je uobiajen za njegovopisanje na kraju rei; kad su slova (ili slovo) ispisana kao manja ili vea po veliini od ostatkarukopisa, ili gde se ak pojedina slova ispisuju naopake; u varijantama pravopisa izvesnih rei,koje na nekim mestima imaju po jedno slovo vie nego obino; u karakteristikama uoenim u

  poloaju nekih taaka ili akcenata i u nekim izrazima za koje se pretpostavlja da su eliptini ilisuvini.

  Na primer, za oblik jevrejskog slovaAlef, a, kae se da simbolizuje Vau, w, izmeuJod, y, iDalet,d; pa otuda slovo predstavlja redwy,Jod. Slino tome oblik slovaHe, h, predstavljaDalet, d, sa

  Jod-om,y, napisanim u donjem levom uglu, itd.

  Kod Isaije, IX. 6,7, re hbr\l, Lemarbah, "za umnoavanje", napisana je sa zavrnim \ usredini rei, umesto obinog poetnog i srednjeg m. Posledica toga je da je ukupna brojanavrednost, umesto da bude 30 + 40 + 200 + 2 + 5 = 277, sada iznosi 30 + 600 + 200 + 2 + 5 = 837= po Gematriji lz tt, Tet Zal, obilni Davalac. Tako je ispisivanjem \umesto obinog oblika re

  ponela sasvim drugaije kabalistiko znaenje.

  Dalje, to se tie prve rei u Bibliji, tycarb, trebalo bi uoiti da su prva tri slova, arb, poetnaslova imena tri linosti Trojstva: }b,Ben, Sin; jwr,Rauh, Duh; i ba,Ab, Otac. Zatim, prvo slovoBiblije je b, koje je poetno slovo od hkrb,Berakah, Blagoslov; a ne a, koje je poetno slovorra,Arar, Kletva. Onda, kada uzmemo ukupnu numeriku vrednost slova Berait, ona izraava

  broj godina izmeu Stvaranja i Hristovog roenja, i to: b= 2000, r= 200, a= 1000, c= 300, y=10, i t= 400; ukupno 3910 godina, poto se vreme daje u problinim zaokruenim brojevima.Piko de Mirandola daje sledeu razradu tycarb, Beraita: - Ako pripojimo tree slovo, a,

  prvom slovu bdobijamo ba, Ab= Otac. Ako se prvom slovo b, udvostruenom, doda drugoslovo, r, dobija se rbb, be-Bar, = u ili preko Sina. Ako proitamo sva slova sem prvog, imamotycar, Rait= poetak. Ako se spoje etvrto slovo, c, prvo b i poslednje t, ona ine tbc,ebet= kraj ili odmor. Ako se uzmu samo prva tri slova arb,Bera= stvoren. Ako, izostavljajui

  prvo, uzmemo sledea tri, ona daju recar, Re= glava. Ako izostavimo prva dva a uzmemosledea dva, imamo ca,A= vatra. Ako se spoje etvrto i poslednje slovo daju tc, et= temelj.Ako, ipak, drugo slovo stavimo ispred prvog, imamo br, Rab = velianstven. Ako iza treegstavimo peto pa etvrto, dobijamo cya,Ai= ovek. Ako spojimo prva dva i poslednja dva slova,imamo tyrb, Berit= zavet. A ako prvo dodamo zadnjem, dobija se bt, Teb, koje se ponekad

  koristilo za bwt, Tob= dobro.

  7

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  8/38

  Postoji tri kabalistika vela negativnog postojanja, i u njima se oblikuju skrivene ideje Sefirotakoji jo nisu zazvani u bivstvovanje i koncentrisani su u Keteru, koji je u ovom smislu Malkutskrivenih ideja Sefirota. Objasniu ovo. Prvi veo negativnog postojanja je }ya,Ain, Negativnost.Rese sastoji od tri slova, koja tako ocrtavaju prva tri Sefirota ili broja. Drugi veo je [ws }ya,AinSof, bezgraninost. Ovaj naziv se sastoji od est slova, pa tako ocrtava ideju prvih est Sefirota ili

  brojeva. Trei veo je rwa [ws }ya, Ain Sof Aur, Bezgranina Svetlost. Ovo se sastoji od devetslova i simbolie prvih devet Sefirota, ali, naravno, samo u njihovom skrivenom obliku. Meutim,kada doemo do broja devet ne moemo napredovati dalje bez vraanja na jedinstvo, ili broj

  jedan, poto je broj deset samo ponavljanje jedinstva tek izvedenog iz negativnog, kao to se naprvi pogled vidi u njegovom predstavljanju arapskim brojkama, gde 0 predstavlja Negativno a 1Jedinstvo. Otuda, onda, bezgranini okean bezgranine svetlosti ne potie iz centra, jer on i nemacentar, ali se koncentrie u centrukoji je broj jedan Sefirota, Keter, Kruna, Prva Sfera; za koju sestoga moe rei da je Malkut ili broj deset skrivenih Sefirota. Otuda ono "Keter je u Malkutu iMalkut je u Keteru". Ili, kao to kae jedan ugledni alhemijski autor (Tomas Vogen, poznatiji kaoEugenius Filaletes), oigledno citirajui Proklusa; "Nebo je u zemlji, ali na zemaljski nain; a izemlja je u nebu, ali na nebeski nain". Ali, kako je negativna egzistencija stvar koju je nemoguedefinisati, kao to sam ve pokazao, Kabalisti je radije posmatraju u njenoj vezi sa brojem

  jedinstva nego kao zasebnu stvar; pa stoga oni stalno koriste ideje i epitete koji su meusobnonerazluivi. Takvi epiteti su "Skriveni Skrivenog", "Drevni Drevnih", "Najsvetiji Drevnih", itd.

  Sada moram objasniti pravo znaenje izraza Sefira i Sefirot. Prvi je jednina, a drugi mnoina.Najbolji prevod rei je "numerika emanacija". Ima deset Sefirota, koji su najapstraktniji oblicibrojeva decimalne skale. - tj., brojeva 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Stoga, kao to u vioj matematicibrojeve shvatamo u njihovom apstraktnom smislu, tako i u Kabali mi shvatamo Boanstvo prekoapstraktnih oblika brojeva ili drugim reima, pomou twryps, Sefirota. Pitagora je ba iz ovedrevne istonjake teorije izveo svoje numerike simbolike ideje.

  Meu Sefirotima, u celini i pojedina

  no, nalazimo razvoj lica i atributa Boga. Me

  u njima neka sumuka a neka enska. Iz ko zna kojih razloga, koje oni najbolje znaju, prevodioci Biblije su

  paljivo istisli iz postojanja i zatakali svaki nagovetaj injenice da je boanstvo i muko iensko. Oni su prevodili mnoinu enskog roda jedninom mukog roda u sluaju rei Elohim. Onisu, ipak, nepanjom ostavili priznanje o svom znanju da je to bila mnoina u Postanju, IV. 26:"Potom ree Bog: da nainimo oveka". Dalje (vidi 27.), kako bi mogao Adam biti stvoren poobliju Bojem (Elohima), muko i ensko, a da i sam Bog (Elohim) nije bio muko i ensko?ReElohim je mnoina oblikovana od jednine enskog roda hla, Eloh, dodavanjem nastavka \ytoj rei. Meutim, poto se sa \yobino izraava mnoina mukog roda, ovde je dodata imenicienskog roda, to rei Elohim daje smisao enske potencije sjedinjene sa mukom idejom, i timesposobnost stvaranja potomaka. U uobiajenim religijama mnogo se govori o Ocu i Sinu ali skoro

  nita o Majci. Meutim u Kabali nalazimo da se Drevni od Dana udesio istovremeno u Ocu i uMajci, te tako zaeo Sina. Sada vidimo, ova Majka je Elohim. Dalje, obino nam se govori da jeSveti Duh mukog roda. Ali, rejwrRuah, Duh je enskog roda, kao to se vidi iz sledeeg

  pasusa Sefer Jecirah:" \yyj \yhla rwr tja, Ahat (ensko, ne Ahad, muko) Rauh ElohimHajaim: jedna je Ona Duh Elohima ivota".

  Sada nalazimo da je ranije Boanstvo tako Sebe udesilo - tj., kao muko i ensko - ni svetoviUniverzuma ne bi mogli postojati, ili, po reima Postanja, "Zemlja bee bez oblija i pusta". Zaove preanje svetove smatra se da ih simboliki predstavljaju "kraljevi koji su vladali u Edomu

  pre nego to je Izraelom zavladao kralj", i zato se o njima u Kabali govori kao o "Edomskimkraljevima". Ovo e biti sasvim objanjeno u razliitim delovima ovog spisa.

  Sada dolazimo do razmatranja prve Sefire, ili Broja Jedan, Pitagorine Monade. U ovom broju jeskriveno ostalih devet. On je nedeljiv, a i neumnoiv; podelite 1 samim sobom i opet e ostati 1,

  8

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  9/38

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  10/38

  osmim, i devetim Sefirotom, esto se govori kao o }ypna ryuz, Zaur Anpin, Manje Lice,Mikroprozopusu, kao antitezi Makroprozopusu, Velikom Licu, koje je jedno od naziva Ketera,

  prve Sefire. est Sefirota od kojih je Zaur Anpin sastavljen, nazivaju se est Njegovih udova(delova). Takoe se naziva i ]lm,Melek, Kralj.

  Broj 7. Sedma Sefira je jxn,Necah, ili vrstina i Pobeda, kojoj odgovara Boansko Ime JehovaCabaot, twabx hwhy, IHVH Tzabaoth, Gospod nad Vojskama, i aneosko ime \yhla, Elohim,Bogovi, i \ycycrt,Tarshishim, Blistavi (Daniel X, 6).

  Broj 8. Onda je proistekla enska pasivna sila dwh, Hod, Blistavost, koja odgovara BoanskomImenu twabx \yhla, Elohim Tzabaoth, Bogovi Vojska, a meu anelima \yhla ynb, Beni

  Elohim, sinovi Bogova (Postanje VI, 4).

  Broj 9. Prethodna dva broja stvaraju dwsy, Jesod, Temelj ili Osnovu, koju predstavlja BoanskoIme yj la, Moni ivi Bog, i ydc, adai; a meu anelima \yca, Aiim, Plamenovi (Ps. CIV.4), proizvodei tako tree Trojstvo Sefirota.

  Broj 10. Iz ove devete Sefire dolazi deseta i poslednja, time se zavrava dekada brojeva. Nazvanaje twklm, Malkut, Kraljevstvo, a takoe i Kraljica, Matrona, nia Majka, NevestaMikroprozopusa; i hnykc, ekina, koju predstavlja Boansko ime Adonai, ynda, a od aneoskihtrupa heruvimi, \ybwrk. Svaki od ovih Sefirota bie u izvesnoj meri androgin, jer e biti enski ili

  prijemljivi u odnosu na Sefiru koja neposredno prethodi na sefirotskoj skali, a muki ili sprovodniu odnosu na Sefiru koja joj odmah sledi. Meutim, ne postoji Sefira koja prethodi Keteru, niti onakoja sledi Malkutu. Pomou ovih napomena moe se shvatiti kako je Hokmah imenica enskogroda, iako oznaava muku Sefiru. Spona koja povezuje Sefirote je Ruah, Duh, Mezla, skriveniuticaj.

  Dodau jo nekoliko napomena o kabalistikom znaenju izraza alqtm, Metekla, ravnotea. Usvakom od tri trojstva ili trijade Sefirota nalazi se dijada suprotnih polova, i sjedinjujuainteligencija koja je njihov ishod. Pri tome, muka i enska potencija se posmatraju kao dva tasaterazija, a sjedinjujua Sefira kao most koji ih spaja. Otuda se za izraz ravnotea moe rei dasimbolizuje Troj(ed)no, Trojstvo u Jedinstvu, i Jedinstvo koje predstavlja srednja taka mosta.Dalje, u Sefirotima postoji i trostruko Trojstvo, gornje, donje i srednje. Njih tri su predstavljeniovako: natprirodno, ili najvie, Krunom, Keter; srednje Kraljem, a nie Kraljicom; koji i inenajvee trojstvo. A njihovi zemaljski srodnici bie primum mobile, sunce i mesec. Ovde odmahuoavamo alhemijski simbolizam.

  Seforoti se dalje dele na tri stuba - desni Stub Milosra, koga ine druga, etvrta i sedmaemanacija; levi Stub Strogosti, koji se sastoji od tree, pete i osme; i Srednji Stub Blagosti, od

  prve, este, devete i desete emanacije.

  U svojoj sveukupnosti i jedinstvu deset Sefirota predstavljaju arhetipskog oveka, }wmdq \da,Adama Kadmona, Prvoroenog (Protogonos). Kada posmatramo Sefirote koji ine prvu Trijadu,jasno vidimo da oni predstavljaju intelekt; pa se otuda ova trijada naziva intelektualni svet, lkcwm\lwu, Olam Mevekal. Druga trijada odgovara moralnom svetu, cgrwm \lwu, Olam Morga.Trea predstavlja snagu i stabilnost, pa je i nazvana materijalni svet, ubfwmh \lwu, Olam Ha-Mevetau. Ova tri aspekta se nazivaju lica, }ypna, Anpin. Tako je oblikovano Drvo ivota, \yyj

  {uOc Hajaim; postavljanjem prve trijade gore, a druge i tree ispod nje, na takav nain da su trimuka Sefirota desno, tri enska levo, dok etiri sjedinjujua Sefirota zauzimaju sredinu. Ovo je

  10

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  11/38

  kabalistiko "Drvo ivota", na kojem se sve zasniva. Postoji znatna analogija izmeu ovog iskandinavskog Igdgrasila (jasen sveta).

  Vesam napomenuo da postoji jedno trojstvo koje proima sve Sefirote, i da se sastoji od Krune,Kralja i Kraljice. (U nekom smislu ovo je Hriansko Trojstvo Oca, Sina i Svetoga Duha, koje unjihovoj najvioj Boanskoj prirodi simboliu prva tri Sefirota, Keter, Hokmah i Binah). To je

  Trojstvo koje je stvorilo svet; ili, kabalistikim jezikom reeno univerzum je roen iz sjedinjenjakrunisanog Kralja i Kraljice. Ali, prema Kabali, pre nego to je stvoren savreni oblik nebeskogoveka (deset Sefirota), bili su stvarani neki prvobitni svetovi, koji meutim nisu opstali, potoravnotea terazija nije jo bila savrena, i oni su bili rastrzani neuravnoteenom silom i uniteni.Ovi prvobitni svetovi su nazivani "kraljevi drevnog vremena" i "kraljevi Edoma koji su vladali

  pre Izraelskih careva". U ovom smislu, Edom je svet neuravnoteene sile, a Izrael predstavljauravnoteene Sefirote (Post. XXXVI. 31). KnjigaZoharje stalno ponavljala ovu vanu injenicu,da su svetovi stvarani i unitavani pre ovog (sadanjeg) stvaranja.

  Dalje, Sefiroti se nazivaju i Svet Emanacije, ili Acilutski Svet, ili Arhetipski svet, twlyxa \lwu,Olam Acilut; a ovaj svet raa tri ostala sveta od kojih svaki sadri ponavljanje Sefirota, ali u

  silaznoj skali sjaja.

  Drugi Svet je Britski svet, hayrbh \lwu, Olam Ha-Briah, svet stvaranja, koji se jo zove iaysrwk, Korsia, presto. To je neposredno zraenje iz sveta Aciluta, ijih se deset Sefirotaodraavaju u ovom, pa su prema tome ogranieniji, mada su jo uvek od najistije prirode, i bezikakve primese materije.

  Trei je Jeciratski svet, hryxyh \lwu, Olam Ha-Jecirah, ili svet oblikovanja i anela, kojiproistie iz Briaha, i mada je po supstanci manje prefinjen, on je jo uvek bez materije. U ovomaneoskom svetu borave ona inteligentna i bestelesna bia koja su odevena u sjajnu odeu, i koja

  zauzimaju neki oblik kada se prikazujuoveku.

  etvrti je Asiatski svet, hycuh \lwu, Olam Ha-Asiah, svet akcije, zvan jo i svet ljuski, twpylqh\lwu, Olam Ha-Klifot, koji je svet materije, sainjen od grubljih elemenata ostala tri sveta. On jetakoe i boravite zlih duhova, koji se u Kabali nazivaju "ljuske", twpylq, Klifoti, materijalneljuture. Demoni su podeljeni u deset vrsta, i imaju odgovarajue navike. (Vidi Tabeleu 777.)

  Demoni su najgrublji i najpogreniji od svih oblika. Njihovih deset stepeni odgovara dekadiSefirota, ali u obrnutoj srazmeri, poto se tama i neistoa poveavaju sa smanjivanjem svakogstepena. Prva dva nisu nita drugo do nedostatak vidljivog oblika i organizovanosti. Trei je

  boravite tame. Sledeih sedam paklova zauzimaju oni demoni koji predstavljaju inkarnirane

  ljudske poroke, i one koji su se predali takvim porocima u zemaljskom ivotu. Njihov princ jeSamael, lams, aneo otrova i smrti. Njegova ena je kurva ili ena bludnica, \ynwnz tca, AjetZenunim; a njih dvoje sjedinjeni nazivaju se zver, awyj, Hajoa. Tako se upotpunjuje avolskotrojstvo koje je, tako rei, obrnuto i predstavlja karikaturu Boanskog, stvaralakog Trojstva.Samael se poistoveuje sa Satanom.

  Ime Boanstva, kojeg mi zovemo Jehova, na jevrejskom jeziku je ime od etiri slova, hwhy; injegov pravi izgovor retko ko zna. Ja lino poznajem nekoliko razliitih mistinih izgovora togimena. Njegovo pravo izgovaranje je najtajnija tajna, tajna tajni. "Onaj ko ga moe pravilnoizgovoriti, izaziva drhtanje neba i zemlje, jer to ime juri univerzumom". Zato kada poboni

  Jevrejin doe do njega pri

  itanju Svetog Pisma, on ili uopte ne pokuava da ga izgovori, pa natom mestu pravi kratku pauzu, ili ga zamenjuje imenom Adonai, ynda, Gospod. Korensko

  znaenje rei je "biti", pa je i ono, kao i hyha, Ehejeh, glif postojanja. Moe se premetnuti na

  11

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  12/38

  dvanaest naina; u svakom izraava znaenje rei "biti"; i to je jedina re koja pri toliko

  premetanja ne menja svoje osnovno znaenje. Ovih dvanaest premetanja se naziva "dvanaest

  barjaka monog imena", a neki tvrde da oni vladaju znacima Zodijaka. Sledi dvanaest barjaka: -

  hwhy,whhy,hhwy,yhwh,hywh,wyhh, yhhw,hhyw,hyhw,whyh,hwyh,ywhh. Postoji jo tri tetragramska(etvoroslovna) imena, i to: hyha, Ehejeh, postojanje; ynda, Adonai, Gospod; i alga, Agla.Pravo govorei ovo poslednje i nije ime, nego notarikon reenice, ynda \lwul rwbg hta,AtehGibor Le-Olam Adonai: "Ti si moan, zauvek, O Gospode!" Kratko objanjenje izraza alga jesledee; A, prvi; A, poslednji; G, Trojstvo u Jedinstvu; L, dovrenje velikog dela.

  Meutim, hwhy, Tetragramaton, kao to emo videti, sadri sve Sefirote izuzev Ketera, i naroitooznaava Manje Lice, Mikroprozopusa, Kralja kabalistikog sefirotskog najveeg Trojstva, i Sina

  u Njegovoj ljudskoj inkarnaciji, u hrianskom uobiajenom znaenju Trojstva. Stoga, kao to Sin

  otkriva Oca, tako i hwhy,Jehova, otkriva hyha,Ehejeh.

  A ynda je Kraljica, jedino pomou koje se Tetragramaton moe pojmiti, a ije se uzdizanje uBinah nalazi u hrianskom usvajanju Device.

  Tetragramaton hwhy je pripisan Sefirotima ovako: najvia taka slovaJod, y, pripisana je Keteru;samo slovo yHokmahu, Ocu Mikroprozopusa; Slovo h, ili "nebesko He", Binahu, nebeskoj Majci;slovo wza sledeih est Sefirota, koji se nazivaju est udova Mikroprozopusa (a est je numerikavrednost slova w, jevrejskog Vau); i konano, slovo h, "nie He", Malkutu, desetoj Sefiri, nevestiMikroprozopusa.

  Napredni studenti bi zatim trebali prei na praizvor, knjigu Knor von Rosenrota "Kabbala

  denudata", i prouiti je. To nee biti lako; Frater P., je nakon vie godina prouavanja priznao:

  "Rozenrot mi ne pomae mnogo"; a mi moemo dodati da su jedino vrhunski umovi pogodni za

  sticanje neeg vieg od akademskog poznavanja sistema za koji sumnjamo da ga ni sam Rozenrot

  nikad nije razumeo u nekom dubljem smislu. Kao knjiga upuivanja na hijerarhijskekorespondencije Kabale, svakako da 777 stoji sama i bez takmaca.

  Grafika Kabala je vedetaljno ilustrovana u ovoj raspravi. Vidi ilustracije 2, 12, 16, 17, 18, 19,

  21, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 56, 47, 48, 50, 51, 61, 63, 64, 65, 66, 71,

  72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82.

  Daleko najbolje i najsaetije objanjenje kabalistikog metoda je ono od nepoznatog autora, koje

  je G. Alister Kroli tampao na kraju svog prvog toma Sabranih Dela, i koje ovde pretampavamo

  u celini.

  Kabalisti na ovaj nain opisuju Evoluciju Stvari.

  Prvo je Nita, ili Osudstvo stvari, }ya, koje ne moe znaiti i ne znai Negativno Postojanje (akobi se za takvu Ideju uopte i moglo rei da neto znai), kao to to S. Lidel Mek-Gregor Meters

  koji je pogreno proitao Tekst i osakatio Komentar svetlom svog linog neznanja jevrejskog

  jezika i filozofije, naglaava u svom prevodu fon Rozenrota.

  Drugo je Bez Granice, [ws }ya, tj. Beskonani Prostor.

  12

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  13/38

  Ovo je prvobitni Dualizam Beskonanosti; beskonano malo i beskonano veliko. Njihov sukobstvara konano pozitivnu Ideju koja e biti (vidi tycarb, u Mau Pesme, za paljivije

  prouavaoce, to ne znai da treba prihvatiti svaku Reu naoj poetsko-filozofskoj Tezi) Svetlost,rwa. Ova rerwaje najvanija. Ona simbolie Univerzum neposredno posle Haosa, Nereda iliSukoba beskonanih Suprotnosti. a je Jaje Materije; w je b, Bik, ili Energija-Kretanje; a r jeSunce, ili organizovani i pokretni Sistem Nebeskih Tela. Otuda tri Slova rei rwaponavljaju triIdeje. Tako se Priroda rwaanalizira, pod likom od deset Brojeva i 22 Slova koja zajedno inefiguru koju su Rozenkrojceri crtali u vidu dijagrama pod imenom Minutum Mundum. Videe seda svaki Broj i svako Slovo imaju svoju "Korespondenciju" u Idejama svake Vrste; tako da se bilokoji dati Predmet moe analizirati u Odnosima ova 32 pojma. Ako ja vidim plavu Zvezdu, mogao

  bih je posmatrati kao Manifestaciju Heseda, Vode, Meseca, Alhemijskog Principa Soli, Strelca iliega sve ne, u pogledu njenog Plavetnila - a to bi ovek sam trebao odluiti iz ostalih Podataka -i pripisati je XVII-tom Kljuu Tarota s Obzirom na njenu Zvezdanost.

  Upotreba ovih Atribucija je podugaka i raznolika: pa se na njoj ne mogu zadravati: samo u datijedan Primer.

  Ako elim posetiti Sferu Geburah, koristim Boje i Sile koje joj odgovaraju: odlazim tamo: paukoliko su Predmeti koji se onda pojavljuju u mojoj duhovnoj Viziji skladni sa njima, to je ve

  jedna Provera njihove Istinitosti.

  Isto vai i za sainjavanje Talismana, ili za prizivanje Duha.

  Metodi otkrivanja Dogme iz svetih Rei su takoe brojni i vani: a ja u pomenuti sledee:

  a) Doktrina Simpatija: izvedenih iz ukupne Numeracije Rei, kada je ona identina sanumeracijom druge rei, ili je njen sadratelj ili inilac, ili njena Metateza (premetanje).

  b) Metod pronalaenja Najmanjeg Broja Rei, sabiranjem (i ponovnim sabiranjem) Cifaranjegovog Ukupnog Broja, i uzimanje odgovarajueg Tarotovog Kljua kao Kljua za ZnaenjeRei.

  c) Metod Analogije izvedenih iz Oblika Slova.

  d) Metod Dedukcija izveden iz Znaenja i Korespondencija Slova.

  e) Metod Akrostihova izveden iz Slova. Ovaj Nain je jedino namenjen Adeptima najviegRanga, i to pod sasvim izuzetnim i retkim Uslovima.

  f) Metod Premetanja i Pretvaranja slova, koji sugerie Analogije, ak i kada se ne mogu objasnitiu direktnom Obliku.

  Svi ovi metodi i njihove Varijante i Kombinacije, sa nekim drugim nerazumljivijim i manjevanim metodama, mogu se koristiti za otkljuavanje Tajne Rei.

  Naravno, sa tolikim Moima svakom poborniku je lako da pronae svoje omiljeno Znaenje usvakoj Rei. ak je mogui formalni Dokaz da je 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = ... = n.

  Meutim, Adept koji je obraivao ovu Teoremu, sa jakom Namerom da srui ugledKabalistikom nainu Istraivanja, najednom bi bivao preneraen injenicom da je on vespao naKabalistiki Dokaz Panteizma ili Monizma.

  13

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  14/38

  Ono to se ustvari dogaa je to da Adept sedi i izvodi mnoge beskorisne Trikove sa Likovim, bezRezultata.

  Iznenada Lux (svetlost) sine, i Problem je reen.

  Racionalista ovo objanjava Nadahnuem, a sujeveran ovek Matematikom.

  Dajem jedan Primer Naina na koji se radi. Uzmimo IAO, jedno od "Varvarskih ImenaEvokacije", za koje su oni koji su eleli da sakriju svoju Slavu usvajanjem ZaratustrinogAutoriteta govorili da ono u svetim Ritualima ima neizrecivu Mo.

  Ali, koju Vrstu Moi? Pomou Kabale mi moemo iznai Snagu Imena IAO.

  Na jevrejskom to ime moemo spelovati wayili uay. Kabala e nam ak rei i koji je pravi nain.Pretpostavljamo da se speluje way. Ovo sabrano daje 17.

  Ali pre svega nam pada na pamet da su I, A i O, tri Slova povezana sa tri Slova hu velikomImenu od est slova, hwhyha, koje udruuju hyha i hwhy, Makroprozopusa i Mikroprozopusa.Dalje ova enska slova hprikrivaju "Tri Majke" alfabeta, a, m, i c. Ako ih zamenom dobiemoawmyca, iji je zbir 358, Broj kao kod cjn, Zmije u Postanju, i Mesije. Otuda traimoiskupljujuu Mou IAO, i Muki Vid te Moi.

  Sada emo videti kako ta Mo deluje. Imamo jedan veoma redak Renik, koji je sainio nekiveoma uen ovek, u kojem Brojevi od 1 do 10000 ispunjavaju levu Kolonu, po Redu, a nasuprotnjih su ispisane sve svete ili vane Rei koje imaju zbir svakog tog Broja.

  Uzimamo ovu Knjigu, i traimo broj 17. Nalazimo da je 17 broj Kvadrata u Svastici (kukastom

  krstu), koja predstavlja Kovitlajui Disk ili Tresak groma s munjom. Takoe tu je gwj, Krug iliOrbita; dwz, vreti ili kuvati; i jo neke druge Rei, koje emo zanemariti u ovom Primeru, iako tone bismo smeli initi ako zaista pokuavamo otkriti stvar koju niko od nas nije znao. Da bismo

  podrali nau Dedukciju o Spasenju, nalazimo i hdj, oiveti ili uiniti srenim.

  Takoe, radimo i na drugi Nain. I je Prava Linija ili Sredinji Stub Hrama ivota; a predstavlja iJedinstvo i Rasplodnu Silu. A je Pentragram, koji oznaava Volju oveka koji vri Spasenje. O jeKrug iz kojeg je sve nastalo, takoe predstavlja i Nita, i ensko, koje uvlai Muko. StogaRazvoj Imena pokazuje Put od ivota ka Nirvani pomou Volje: pa je to Ime jedan HijeroglifVelikog Dela.

  Pogledajmo sva naa Znaenja! Svako pokazuje da Ime, ako ono uopte ima neku Mo, a to mimoramo probati, poseduje Mo da nas spase od Ljubavi za ivotom koja je Uzrok ivota,

  pomou svojih mukih Kovitlanja, i da nas razveseli i odnese na Grudi Velike Majke, Smrti.

  Ono to je nedavno bilo poznato kao Ravnodnevica Bogova, bila je u stvari posveena Formulakoja je izraavala ove Ideje Mudracima. Poto se sa ovim formulama radilo, ovo moje otkrivanjenee imati nikakvih posledica. Istina nije vena, nita vie od Boga; a to bi bio slab Bog koji ne bimogao i koji ne bi menjao svoje Puteve po svom Nahoenju.

  Ova Formula se koristila za otvaranje Grobnice Mistine Planine Abiegnus, u kojoj lei (po

  pretpostavci Rituala Posveenja) Telo naeg Oca Kristijana Rozen Krojca, koju otvaraju Bra

  a saKandidatom kao to se pria u Knjizi zvanojFama Fraternitatis.

  14

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  15/38

  Tu su tri Oficira (izvoaa), i oni ponavljaju Analizu Rei na sledei nain:

  Glavni Analizirajmo Kljunu Re- I.Drugi N.Trei R.Svi I.

  Glavni Jod. yDrugi Nun. nTrei Re. rSvi Jod. y

  Glavni Devica (f) Izida, Mona Majka.Drugi korpija (h) Apofis, Ruitelj.Trei Sunce (!) Oziris, Ubijen i Uzdignut.Svi Izida, Apofis, Oziris, IAO.

  Svi ire ruke kao na Krstu, i kau:

  Znak Ubijenog Ozirisa!

  Glavni Oficir saginje Glavu nalevo, podie Desnu Ruku, a sputa Levu drei Laktove podpravim Uglovima, i tako formira Slovo L (takoe i Svastiku).

  Znak Oaloene Izide.

  Drugi. Podignute Glave, die Ruke u oblik slova V (a ustvari da formira trostruki Jezik Plamena,Duh), i kae:

  Znak Apofisa i Tifona.

  Trei. Poginje Glavu i prekrta Ruke na Grudima (da oblikuje Pentagram).

  Znak Uzdignutog Ozirisa.

  Svi prave Znak Krsta, i kau:

  L.V.X.

  Zatim Znak Uzdignutog Ozirisa, i kau:Lux, Svetlost Krsta.

  Ova formula, o kojoj se moe godinama meditirati a da se ne iscrpe njene udnovate harmonije,daje izvanrednu Ideju Naina na koji se sprovodi Kabalistika Analiza.

  Prvo, Slova su ispisana na jevrejskom.

  Zatim, zamenjena su atribucijama tih slova u Zodijaku i Planetama koje im odgovaraju a prizvanasu i njima odgovarajua Imena egipatskih Bogova.

  Ovim imenima egipatskih Bogova je potvrena Hrianska Ideja I.N.R.I., dok njihovi inicijaliine svetu ReGnostika, to jest, IAO. Iz Osobina i Uloga ovih Boanstava izvedeni su njihovi

  15

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  16/38

  Znaci, za koje otkrivamo da oznaavaju (uglavnom) ReLux (rwa), koja je i sama sadrana uKrstu.

  Paljivo Prouavanje ovih Ideja, i Tabele Korespondencija, koju pravi jedan od nae EngleskeBrae, omogui e oveku da otkrije dosta stvari za razmiljanje u onim Pesmama preko kojih bisvaka neuka Osoba prela.

  Vratimo se optoj Dogmi Kabalista.

  Lik Minutum Mundum e pokazati kako su oni pretpostavljali da jedna Osobina proistie izprethodne, prvo u Acilutu, istom Svetu Bogova, zatim u Briahu, svetu Anela, pa sve do onihdonjih Demonskih Svetova, koji, meutim, nisu tako organizovani. Oni su pre materijal koji jeodbaen u toku Evolucije, poput zmijske Kouljice, odakle i potie njihovo ime Ljuske, iliMahune.

  Pored glupavih pitanja kao npr. koji Red Emanacija potvruje Paleontologija, odjednom je sasvimnepristojno raspravljati, jer nema Sumnje da su Sefiroti takvi tipovi Evolucije koji stoje nasuprot

  Katastrofi i Stvaranju.

  Teka optuba protiv ove filozofije zasnovana je na njenim navodnim afinitetima sa skolastikimrealizmom. Meutim, optuba nije ba opravdana. Nema sumnje da su oni pretpostavljaliogromna Skladita "Stvari jedne Vrste", iz kojih su, iste ili pomeane, proistekle sve ostaleStvari.

  Budui da se g, Kamila, pripisuje Mesecu, oni su govorili da su Kamila i Mesec simpatetini, i dadolaze, bar taj Deo njih, iz opteg Principa; i da Kamila, poto je braon-ute boje, uzima i odZemljane Prirode, kojoj je data ova boja.

  Stoga su oni govorili da bi se uzimanjem svih ukljuenih Priroda, i njihovim meanjem u pravimRazmerama, mogla napraviti Kamila.

  Meutim, slino bi se moglo rei i za pristalice atomske teorije.

  Oni imaju svoja skladita ugljenika, kiseonika i slino (i to ne na jednom mestu, kao to niGeburah nije na jednom mestu), a uostalom ta je organska hemija nego stvaranja korisnih

  jedinjenja ija je priroda izvedena apsolutno iz teoretskih istraivanja mnogo pre nego to se onaproizvedu u laboratoriji?

  Razlika je u tome, rei ete, to Kabalisti odravaju Um svake vrste iza svake klase stvari jednevrste; tako je radio i Berkeli, i njegov dokaz u tom pogledu je, kao to je veliki Haksli pokazao,nepobitan. Jer pod Univerzumom ja podrazumevam Osetljivo (svesno); sve ostalo je

  Nespoznatljivo; a to Osetljivo zavisi od Uma. A ak, poto se za Osetljivo kae da je i DokazUniverzuma Neosetljivog, i ovaj poslednji postaje osetljiv za Um im se dokaz prihvati, a nestajesa njegovim odbijanjem.

  Niti je Kabala zavisna od svog realizma, niti njena primena u magijskim Delima - mada ja branimFilozofiju koju sam hteo opisati, a to nije zakonito.

  Mnogo toga se moe nauiti iz S. Lidel Mekgregor Metersovog Prevoda knjige Zohar, i njegovogUvoda u tu knjigu, iako je za one koji vladaju latinskim i nekim znanjem jevrejskog, bolje da

  prouavajuKabala DenudatuKnor fon Rozenrota, uprkos njenoj visokoj ceni; poto je Prevodilac

  16

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  17/38

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  18/38

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  19/38

  Skoro jedina upotrebljiva Temura je Aiq Bkr, data gore. U njoj nalazimo ubedljivo rezonovanje.Na primer, za atribucije rei \yhlakod pentagrama koja daje . (Vidi Ekvinoks, No. II. str. 184.)Tu ispisujemo reElohim, stvaralaka boanstva, oko pentagrama, i itamo obrnuto poinjui odl, g, slova ravnotee, i dobijamo priblinu vrednost = 3.1415 (dovoljno dobru za neprosveene

  jevreje), kao da se time konani kvadrat stvaranja uneo u beskonani krug Tvorca.

  Da: ali zato ne bi Berait 2, 2, 1, 3, 1, 4, dao, recimo, e(epsilon)? Jedini odgovor je da ako gadovoljno dugo okreete, verovatno i hoe!

  Racionalnu Tabelu Cirufa bismo trebali, slaemo se sa Fra. P., ostaviti Novinskom UdruenjuRacionalista, a Nepravilnu Tabelu Zamena predstaviti Nepravilnim Masonima.

  4.I manje vane metode mogli bismo izloiti istom kriticizmu.

  Moemo se, u prolazu, osvrnuti na Jeciratske, Tarot i ostale metode istraivanja znaenja nekerei. Meutim, iako je Frater P. bio dovoljno struan i za ove metode, oni su malo povezani saistom numerikom Kabalom, pa emo se stoga njima pozabaviti samo iz utivosti. Atribucije sudate u 777. Tako je a u Jeciratskom svetu "Vazduh", u Tarotu "Luda", a po znaenju "Vo".Imamo i uveno I.N.R.I. = y.n.r.i. = f, h, !, f; Devica, Zmija Zla, Sunce, koji upuuju na

  priu iz Knjige Postanja II. i Jevanelja. Inicijali egipatskih Imena Izida, Apofis i Oziris, kojiodgovaraju prethodnoj formuli, daju po redu, Neizrecivo Ime IAO; tako da moemo rei da se

  Neizrecivo skriva i otkriva u Roenju, Smrti i Uskrsenju Hrista; i dalje Znai Oaloene Majke,Trijumfa Ruitelja i Uzdizanja Sina, daju oblik slova L.V.X.,

  Jo neki primeri mogu se nai u knjiziBeleka o Genezi. Jedan od najpoznatijih je Mene, Tekel,

  Ufarsin, kod Danila, izmiljenog proroka koji je iveo u vreme Valtasara, izmiljenog kralja.anm. Obeeni ovek, Smrt, Luda = "rtvovan Smrti tvojom Ludou".lkt. Univerzum,Srea,Uravnoteenje="Srea(sudbina)tvog Carstva je u Ravnotei (na

  Terazijama)".crp. Kula pogoena gromom, Sunce, on = "Sruena je tvoja slava, i okonana".

  Ali, ne moemo a da ne pomislimo kako je ova egzegeza morala biti veoma naporan posao.

  Mnogo lake bismo mogli proitati:anm. rtvovati smrt je glupo.lkt. Tvoje carstvo e biti sreno, jer je pravedno.crp. Kula tvoje slave izdrae sve do Poslednjeg Dana.

  Eto! nije nam trebalo ni dva minuta; i Valtasar nas je uzdigao iznad Danila.

  Slino tome, AL, Bog, moe se predstaviti "Njegova Ludost je pravedna", kao to je napisano:"Mudrost ovog sveta je glupost kod Boga".

  Ili, pomou Jeciraha: "Vazduh je Njegova ravnotea", kao to je napisano: "I stvori Bog svod, irastavi vodu pod svodom od vode nad svodom".

  Ili, pomou zna

  enja: "Vo i tap", tj., "On je i materija i kretanje".

  Ovde dodajemo skicu MS. Frater P., koja daje njegovo objanjenje slova alfabeta spelovanih ucelosti, pomou Tarota, i dr.

  Lux, koja su i sama skrivena i otkrivena pomou Krsta Svetlost Krsta.

  19

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  20/38

  [la. Presuda Gluposti je Propast.tyb. arobnjak sa Tajnom Univerzuma.lmg. Sveti Aneo uvar se stie Samortvovanjem i Ravnoteom.tld. Vrata Ravnotee Univerzuma. (Zapazite da je d, najvia uzajamna Staza.)hh. Majka je Kerka; a Kerka je Majka.ww. Sin je (samo) Sin. (Ova dva slova pokazuju pravu doktrinu Inicijacije date uLiber 418;

  nasuprot protestantskom Egzoterizmu.)}yz. Odgovor Proroita je uvek Smrt.tyj. Koije Tajne Univerzuma.tyf. Ona koja upravlja Tajnom Silom Univerzuma.dwy. Tajna Kapije Inicijacije.[k. U Kovitlanjima je Rat.dml. Pomou Ravnotee i Samortvovanja, Kapija!\ym. Tajna je skrivena izmeu Voda koje su iznad i Voda koje su ispod. (Simbol, Arka koja

  uva tajnu ivota noena na Nedrima Potopa ispod Oblaka.)}wn. Inicijacija se uva sa obe strane Smru.]ms. Samokontrola i Samortvovanje vladaju Tokom.}yu. Tajna Raanja je Smrt.hp. Tvrava Najvieg. (Zapazite p, najniu uzajamnu stazu.)ydx. U Zvezdi je Ulaz Svetilita.[wq. Prividna je Inicijacija Nereda.cyr. U Suncu (Ozirisu) je Tajna Duha.}yc. Uskrsnue je skriveno u Smrti.wt. Univerzum je Heksagram.

  (Druga znaenja odgovaraju drugim planovima i stepenima).

  Zaista nema kraja ovoj udesnoj nauci; i kada skeptik uz podrugljiv osmeh kae, "Sa svim ovimmetodima ovek bi mogao biti u stanju da napravi sve iz niega", Kabalista mu uzvieno uzvraaosmeh, "Sa ovim metodima On je i stvorio sve iz niega".

  Pored ovih, ima jo jedan metod od manje vanosti za uenika i to ifra Dzeniouta, gde se radi oanalogijama izvedenim iz oblika slova; koji su esto dovoljno zanimljivi. a, na primer, je w

  izmeu y i y, to ini 26. Tako je hwhy, 26 = a, 1. Prema tome, Jehova je Jedan. Bilo bi takoeumesno nastaviti 26 = 2 13, a 13 = Ahad = 1, pa iz toga proizilazi da je Jehova Dva.

  Ovo je onda apsurd. Jeste; ali to je takoe tajna!

  Kako je divna Kabala! Kako je velianstvena njena obezbeenost od profanog; kako su sjajnenjene tajne posveenicima!

  Vaistinu i Amen! pa ipak ovde smo u staroj dilemi, a to je da bi ovek morao znati Istinu pre negoto bi se mogao osloniti na Kabalu da iskae Istinu.Poput venog provalnika:

  "Bil ne bi povredio dete - on je ortak ako mu veruje,I ba je dobar kad ga upozna; ali, treba da ga vedugo poznaje".

  20

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  21/38

  Pa tako oni koji su se posvetili akademskom prouavanju njenih misterija pronali su samo suviprut: oni koji su razumeli (miljenici Boga!) pronali su u njoj Aronov tap koji pupi, tap samogivota, da, cenjeni Lingam Mahaive!

  Na nama je da sledimo istraivanja Frater P. u Kabali, da pokaemo kako je iz ovog skladitadejih zagonetki, protivrenosti i nesaglasnosti, paradoksa i trivijalnosti, on razotkrio sam kanon

  Istine, originalni kljuHrama, Rete mone kombinacije koja otkljuava Kraljevu Riznicu.

  Ovo to sledi je Rukopis koji nam je on ostavio kao uputstvo.

  21

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  22/38

  Neka Presveti ublai Svoju strogost prema Svom slugi u pogledu urbe sa kojom je ovaj esejsastavljen!

  Kada sam putovao sa potovanim Iehi Aour u potrazi za Istinom, sreli smo se sa jednim mudrim i

  svetim ovekom, ri Paranandom. Deco! rekao je, morali biste dve godine uiti sa mnom prenego to biste sasvim razumeli na Zakon.

  "Cenjeni Gospodine!" odgovorio je Frater I.A., "prvi stih NaegZakona sadri samo sedam rei.Sedam godina sam taj stih prouavao i danju i nou; i na kraju sam se usudio - neka mi StanovnikVenosti oprosti - da napiem raspravu o prvoj od tih sedam rei".

  "Potovani Gospodine!", rekoh ja: "ta Prva Renaeg zakona sadri samo est slova. est godinasam prouavao tu rei danju i nou; i na kraju se nisam usudio da izgovorim ni prvo od tih estslova".

  Tako se poniavajui jesam li se postideo i svetog Jogija i mog cenjenog Frater I.A. Ali avaj!Tetragramaton! Avaj! Adonai! as moga utanja je proao. Neka se as mog utanja vrati! Amen!

  Odeljak I

  0.1.

  2.3.4.

  5.

  6.7.

  8.

  9.

  10.11.

  Negativno - Beskonano - Krug, ili Taka.Jedinstvo - Pozitivno - Konano - Linija, izvedena od 0 irenjem. Boansko Bie.

  Dijada - Povrine, izvedena iz 1 odraavanjem , ili okretanjem linije oko svogkraja. Tvorac. Boanska Volja.Trijade, vrsto Telo, izvedeno od 1 i 2 sabiranjem. Materija. Boanska Inteligencija.Kvaternar, telo koje postoji u Vremenu, materija kakvu mi poznajemo. Izvedeno iz broja2 umnoavanjem. Boanski Mir.Kvinar, Sila ili Kretanje. Meuigra boanske Volje i materije. Izvedeno iz 2 i 3sabiranjem.Senar, Um. (Izvedeno od 2 i 3 mnoenjem.)Septenar, elja. Izvedeno iz 3 i 4 sabiranjem. (Postoji meutim i sekundarna atribucija

  broju 7, koja ga ini najsvetijim i najsavrenijim od svih brojeva.)Oktava, Intelekt (takoe i Promena u Stabilnosti). Izvedeno iz 2 i 3 mnoenjem, 8 = 23.

  Eneada, Stabilnost u Promeni. Izvedeno iz 2 i 3 mnoenjem, 9 = 32

  . (Zapazite da svibrojevi koji su deljivi sa devet jo uvek se mogu deliti, samo to je red cifarapromenljiv.)Dekada, boanski Kraj. Predstavlja 1 koje se vraa ka 0. Izvedeno iz 1 + 2 + 3 + 4.Hendekada, proklete ljuske, koje jedino postoje izvan boanskog Drveta. 1 + 1 = 2, usvom loem znaenju poto nisu 1.

  Odeljak II

  0.1.

  2.3.4.

  Kosmiko Jaje.Sopstvo Boanstva, iza Oinstva i Materinstva.

  Otac.Majka.Otelotvoreni Otac - autoritativan i oinski.

  ____I

  I

  22

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  23/38

  5.6.7.8.9.10.

  Otelotvorena Majka - estoka i aktivna.Sin - koji uzima od svih ovih priroda.Majka degradirana na puko animalno oseanje.Otac degradiran na puki animalni razum.Sin degradiran na puki animalni ivot.Kerka, koja je pala, i koja svojim rukama dodiruje ljuske.

  Primetie se da ovaj poredak predstavlja stvaranje kao progresivnu degeneraciju - za koju smoprisiljeni da mislimo kao o zlu. I u ljudskom organizmu moe se uoiti isti raspored.

  Odeljak III

  0.1.2.

  3.

  4-9.

  6.9.

  10.

  Pleroma (ispunjenje) od koje je naa linost monada: "Sve-Ja".Sopstvo - boansko Ja kojeg je ovek retko svestan.Ja; ono koje misli "Ja" - pogreno, zato to misliti "Ja" znai porei "ne-Ja" te takostvoriti Dijadu.Dua; poto 3 pomiruje 2 i 1, ovde su smetene sve tenje ka boanstvu. To je

  prijemivo sopstvo dok je 2 samopouzdano sopstvo.

  Intelektualno Sopstvo, sa svojim ograncima:4. Memorija.5. Volja.6. Imaginacija.7. elja.8. Razum.9. Animalno bie.

  Svesno Ja normalnog oveka: koje slobodno misli, i prava je igraka svojih okruenja.Nesvesno Ja normalnog oveka. Refleksne radnje, cirkulacija, disanje, probava, itd.,pripadaju ovde.Iluzorna fizika aura; skele graevine.

  Odeljak IV

  Kada uporedimo ove atribucije sa onima koje se nalaze u 777, prouimo ih, usvojimo takotemeljno da je sasvim prirodno i bez napora pomisliti "Binah, Majka, Veliko More, Presto,Saturn, Crno, Miro, Tuga, Inteligencija, itd. itd.", u trenutku im se pomene ili vidi broj 3,moemo unosno prei na vanije od viih brojeva. U ovu svrhu odmakao sam se od knjigauputnica; jedino one stvari koje su se ustalile u mom umu (zbog svoje vanosti) zasluuju mesto u

  jednostavnosti ovog eseja.12. awh, "On", naziv Ketera, koji poistoveuje Keter sa Zodijakom, "kuom dvanaest

  zvezda" i njihovim korespondencijama. Vidi 777.13. dja, Jedinstvo, i hbha, Ljubav. Skala jedinstva; tako je 13 1 = 1; 26 = 13 2 = 2; 91= 13 7 = 7; tako da u 26 i 91 moemo nai elaboracije (razrade) Dijade i Septenara.

  14. Jedna "obrada" broja 5 (1 + 4 = 5), Sila; "koncentracija" broja 86 (8 + 6 = 14) Elohima,5 elemenata.

  15. hy, Jah, jedno od neizrecivih imena; Otac i Majka spojeni. Mistini broj Geburaha:1 + 2 + 3 + 4 + 5.

  17. Broj kvadrata Svastike, tj. kukastog krsta, koja je po obliku Alef, a. Otuda 17 podseana 1. Takoe way, IAO, trojedni Otac. Vidi 32 i 358.

  18. yj, ivot. "Elaboracija" broja 9.19. dwy, Jod, slovo Oca.21. hyha, postojanje, naziv Ketera. Uoite da je 3 7 = 21. Takoe why, prva 3 (aktivna)

  slova hwhy. Mistini broj Tifareta.

  23

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  24/38

  22. Broj slova u jevrejskom Alfabetu; i staza na Drvetu. Otuda navodi na dovrenjenesavrenstva. Konanost, i sudbonosna konanost. Uoite da je 2 11 = 22, prokletaDijada u igri sa Ljuskama.

  24. Broj Stareina; i = 72 : 3. 72 je "podeljeno Ime".26. hwhy. Jehova, kao proirena Dijada, ljubomorni i strani Bog, manje Lice. Bog Prirode,

  plodan, okrutan, divan, nemilosrdan.

  28. Mistini broj Necaha, jk, "Mo".31. al, "ne"; i al, "Bog". U ovom Delu I. ("Priroda onakva kakva jeste") ovaj broj nije ba

  privlaan. Jer AL je Boansko Ime Heseda, milosra; pa tako broj izgleda kao da porieto Ime.

  32. Broj Sefirota i Staza, 10 + 22. Zato predstavlja dovrenje savrenstva. Konanost: stvarionakve kakve su u svojoj sveukupnosti. Ovde i hwhyha, koji udruuje hyha i hwhy,Makroprozopusa i Mikroprozopusa. Ako pretpostavimo da 3 enska slova hprikrivaju 3majke a, mi c, dobijamo broj 358, Mesija, vidi to (dalje u tekstu skraeno V. T. p.p.).Zapazite da je 32 = 25, boanska Volja koja se iri kretanjem. Broj 64 = 26, bie savreni

  broj materije, jer to je 8, prvi kub, dignut na kvadrat. Smatramo ga i merkurovskim

  brojem, poto jevrstina materije ustvari ve

  no menjanje.35. alga, ime Boga = Ateh Gribor Le Olam Adonai. "Tebi neka je Vena Mo, o moj

  Gospode!" 35 = 5 7. 7 = Boanstvo, 5 = Mo.36. Solarni Broj. hla. Inae nema nekog znaaja, sem to je mistini Broj Merkura.37. hdyjy. Najvii princip Due, pripisan Keteru. Zapazite da je 37 = 111 : 3.38. Zapazite da je 38 11 = 418 v.t. u Delu II.39. dja hwhy, Jehova jedan. 39 = 13 3. Zatim, ovo je potvrda due koja stremi.40. "Mrtvi" broj uvrenog zakona, 4 10, Tetragramaton, manje nepromenljivo lice u

  teinu Malkuta.41. \a, Majka, neoploena i neprosvetljena.

  42. ama, Majka, jo uvek tamna. Ovde su i 42 sudije mrtvim u Amentiju, i 42-struko imeStvaralakog Boga. VidiLiber 418.44. \d, Krv. Vidi Deo II. Ovde je 4 11 = razvratnost (propadanje) stvorenog sveta.45. hm, tajno ime Jeciraha, Formativnog Sveta. \da, Adam, ovek, vrsta (ne "pravi

  ovek"). aje Vazduh, boanski dah koji je pokrenuo \d, krv, u bivstvovanje (ivot).49. Broj upotrebljiv u proraunima Dr. Di-ja, i mistini broj Venere.50. Broj Vrata Binaha, ije je ime Smrt (50 = n= po Tarotu, "Smrt").51. }a, bol. an, neuspeh. \wda, Edom, zemlja demonskih kraljeva. Mnogo se govori u

  Kabali o ovim kraljevima i njihovim vojvodama; ali to me na neki nain nikada nijeprivlailo. Meutim, 51 je samo za 1 manje od 52.

  52. amya, oploena Majka, Falus (y) gurnut u ama. Takoe }b, Sin. Zapazite da je 52 = 134, budui da je 4 Milosre i uticaj Oca.

  60. Samek, koje spelovano u celosti daje 60 2 = 120 (v.t.), ba kao to Jod, 10, daje 10 2= 20. Uopte, desetke su "uvravanja" ideja jedinica (brojeva) koje umnoavaju. Tako

  je 50 Smrt, Sila Promene u svom konanom i najzemaljskijem vidu. Samek je"Umerenost" u Tarotu: broj 6 ima jedno malo svojstveno zlo; a najgore ime za broj 60 je"ogranienje".

  61. }ya, Negativno. yna, Ego (JA). Broj koji lii na 31, v.t.64. }ydi ynd, inteligencije (blizanci) Merkura. Vidi broj 32.65. ynda. U rimskim ciframa LXV = LVX, iskupljujua svetlost. Vidi Ritual 5 = 6 iKnox

  om Pax. Zapazite da je 65 = 13 5, najspiritualniji oblik sile, ba kao to je 10 5 bilo

  njen najmaterijalniji oblik. Uoite sh, "Tiina!" i lkyh, palata; kao to je reeno "Tiinaje Kua Adonaia".

  67. hnybVelika Majka. Zapazite da je 6 + 7 = 13, to ujedinjuje ideje Binaha i Ketera. Broj

  24

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  25/38

  tenje.70. Sanhedrin i zapovesti Zakona. Boansko 7 u svom najmaterijalnijem vidu.72. dsj, Milost. Broj emhamforaa, koji kao da potvruje Boga kao milosrdnog. Za

  pojedinosti o ehamforau, vidi 777 i druge klasine knjige korespondencija. Naroitotreba primetiti da je y+ hy+ why+ hwhy= 72.

  73. hmkj. Mudrost. Takoe i lmg, Gimel, staza koja spaja Keter i Tifaret: Meutim, Gimel,"Svetenica Srebrne Zvezde", je ena Hierofant (Prvosvetenica), Mesec; a Hokmah jeLogos, ili muki posvetitelj. VidiLiber 418za detaljnije podatke o ovome, iako se vieodnose na stanovite Dela II.

  78. alzm, uticaj iz Ketera. Broj karata Tarota, i 13 staza Brade Makroprozopusa. Zapaziteda je 78 = 13 6. Takoe i sawya, glasnik. Vidi Deo II.

  80. Broj slova p, "munjom pogoene Kule" Tarota. 8 = Intelekt, Merkur; njegovnajmaterijalniji oblik je Ruevina, poto se Intelekt na kraju sam naspram sebe podelio.

  81. Mistini broj Meseca.84. Broj koji je uglavnom znaajan u Budizmu. 84 = 7 12.85. hp, slovo P. 85 = 5 17: upravo najvie jedinstvo, kad se ono pokrene (energijom),

  oznaava Rat.86. \yhla. VidiBeleku o Genezi, Ekvinoks, Br. II.90. Broj slova Cadi, udice = Tanha, privrenosti oveka ivotu (9), zamci u koju se ovek

  uhvatio kao riba na udicu. Najmaterijalniji vid animalnog ivota; njegova konanapresuda koju je odluila njegova lina pohelepa. Takoe i \ymVoda.

  91. 91 = 7 13, najspiritualniji oblik Septenara. }ma, Amen, najsvetiji naziv Boga; AmounEgipana. Jednak je ynda hwhy (isprepleteno, yhnwdhay), osmoslovo ime, povezujuitako 7 i 8. Zapazite da je }ma (raunajui }kao Zavrno, 700) = 741 = ctma, slovaelemenata; pa je otuda i oblik Tetragramatona razotkriven oblik.

  100. Broj slova q, savrene, iluzije, 10 10. Takoe i [k, Kaf, Toak Sree. Jednakost

  Materije, sudbine, promene, iluzije. Podsea na budisti

  ko vi

  enje Samsara-Cakkram.106. }wn, Nun, riba. Broj smrti. Smrt u Tarotu nosi kosu sa krstastom drkom; otuda Riba kao

  simbol Spasitelja. = Isus Hrist, Boji Sin, Spasitelj.108. Uglavnom interesantan zbog 108 = 2 2 3 3 3 = kvadrat 2 u igri sa kubom 3.

  Stoga su Budisti ovaj broj pozdravili sa odobravanjem i napravili svoje brojanice sa 108perli.

  111. \yhla awh dja, "On je jedini Bog".[la, Alef, vo, hiljada. Iskupljujui Bik. Po obliku, Svastika i Munja. "Kao to munjaseva od Istoka ka Zapadu, takav e biti i dolazak Sina oveijeg". Aluzija o sputanjuive na akti u Samadhiju. Rimsko A pokazuje isto preko oblika Pentagrama, kojeg ono

  podraava.

  }sa, ruevina, razaranje, nagla smrt. Scil., linosti u Samadhiju.lpa, gusta tama. Up. Sv. Jovana Krstitelja, koji detaljno opisuje ove pojave.\ua, hinduski Aum ili Om.llwhm, lud - razaranje Razuma Prosvetljenjem.hlwu, Holokaust, pokolj. Up. }sa.alp, Skriveno udo, naziv Ketera.

  114. umd, suza. Starost Kristijana Rozenkrojca.120. ]ms, Samek, stub. Takoe i ydswm, osnova, temelj. 120 = 1 2 3 4 5, pa je otuda i

  sinteza moi pentagrama. (Takoe je i 1 + 2 + ... + 15 = 120.) Odatle i njegova vanost uritualu 5 = 6, v.t supra Ekvinoks, Br. III. Meutim, ja se ba ne slaem s tim u

  potpunosti; ini mi se da ovaj broj simbolie manje spasenje od onog koje je povezanosa Tifaretom. Uporedite bar brojeve 0, 12 i 210 u Liber Legis i Liber 418, i veliajtenjihovu nadmonost. Jer dok je prvi uzviena formula beskonanog koje se talasa u

  25

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  26/38

  konanom, a drugi predstavlja najvie pokretanje konanog u beskonano, broj 120moe u najboljem sluaju simbolizovati jednu vrstu posrednog uslova stabilnosti. Jerkako da se doe od 2 do 0? 120 je takoe i }u, veoma vano ime Boga.

  124. }du, Eden, Raj.131. lams, takozvani Satana, meutim, ustvari, samo Samael, tuilac brae, nepopularan kod

  Rabina zbog njihovih neistih savesti. Samael ispunjava najkorisniju ulogu; on je

  skepticizam, koji optuuje intelektualno; savest, koja optuuje moralno; pa ak i onajduhovni tuilac na Pragu bez kojeg bi Svetilite moglo biti obesveeno. Istina je da gamoramo poraziti; meutim, kako bismo mogli da ga ruimo i osuujemo, a da ne ruimoi osuujemo Onoga koji ga je postavio tamo?

  136. Mistini broj Jupitera; zbir prvih 16 prirodnih brojeva.144. Kvadrat, pa s toga i materijalizacija broja 12. Odatle i brojevi u Apokalipsi. 144000

  znai jedino 12 (savreni broj u Zodijaku ili kua neba i plemena Izraela) 12, tj.utvreno 1000, tj. na velikoj skali.

  148. \ynzam. Vaga Pravde.156. BABALON. VidiLiber 418. Ovaj broj je uglavnom znaajan za Deo II. Nema nikakvu

  vrednost u ortodoksnoj dogmatskoj Kabali. Pa ipak, on je 12

  13, najspiritualniji oblik13, najsavrenijeg broja 12, awh. to je i }wyx, Sion, Grad Piramida. - Izd.175. Mistini broj Venere.203. ABR, inicijali rei ba,}b,jwr, Trojstva.206. rbd, Govor, "ReMoi".207. rwa, Svetlost. Kontrast sa bwa, 9, astralnom svetlou, i dwa, 11, Magijskom Svetlou.

  Aub (ob) je iluzorna stvar vetiarstva (up. Obi, Obeah); Aud (od) je skoro = siliKundalini ("Odikoj" sili). Ovo odlino prikazuje razliku izmeu spore, guste (lepljive)9, i ive (otre), ekstatine 11.

  210. Odnosi se na Deo II. VidiLiber 418.214. jwr, Vazduh, um (duh).220. Odnosi se na Deo II. Broj stihova uLiber Legis.231. Zbir prva 22 broja, od 0 - 21; zbir Kljunih Brojeva Tarot karata; odatle proirenje ideje

  broja 22, v.t.270. I.N.R.I. Vidi Ritual 5 = 6.280. Zbir "pet slova strogosti", onih koja imaju zavrni oblik - Kaf, Mem, Nun, Pe, Cadi.

  Takoe i broj kvadrata na stranama Grobnice 7 40; vidi Ritual 5 = 6. Takoe i [r=teror, uas.

  300. Slovo c, koje znai "zub", a svojim oblikom podsea trostruki plamen. Jeciratski jepripisan vatri, a simbol je i Svetog Duha, \yhla jwr= 300. Otuda je ono i slovo Duha.Sputajui ga u sredinu hwhy, etiri nia elementa, dobijamo hwchy, Jeua, Spasitelj, koga

  simboliki predstavlja Pentagram.301. ca, Vatra.314. ydc, Svemoni, ime Boga, koje je pripisano Jesodu.325. Mistini broj Marsa. labxrb, duh Marsa i layparg, inteligencija Marsa.326. hwchy, Isus - vidi 300.333. }wznwrvj, vidiLiber 418, 10-ti tir. Iznenaujue je da bi ova velika skala broja 3 trebala

  biti tako straan simbol razaranja. Ovde je bez sumnje oznaena veoma vana tajna,mogue zlo Materije summ. 333 = 37 9 prokleto.

  340. \c- Ime.341. Zbir "3 majke", Alef, Mem i in.

  345. hcm, Mojsije. Zapazite da premetanjem moemo dobiti 543, hyha rca hyha,"Postojanje je Postojanje", "Ja sam onaj koji jeste", uzvieno ime Ketera. Zato seMojsije smatra kao predstavnik ove naroite manifestacije boanstva, koje se objavilo

  26

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  27/38

  pod ovim naroitim imenom.358. Vidi 32. jycm, Mesija, i cjn, Zmija iz Postanja. Dogma govori da je glava zmije (n)

  "smrvljena", budui zamenjena sa m, slovom rtve i Boga, slova jednakog devianstvu(f) i izvornog boanstva (y= temelj ili uzorak svih slova). Tako se ta remoe itatikao: "rtva Boanstva, roenog Bezgrenim zaeem koje trijumfuje (j, Koije) putemDuha", dok cjnglasi "Smrt koja ulazi u (oblast) Duha".Meutim, zamisao Zmije kao Iskupitelja je ispravnija. Vidi moje objanjenje Rituala 5 =6 (Ekvinoks, Br. III.).

  361. {rah ynda, Gospod Zemlje. Treba uoiti da 361 oznaava 3 Supernala, 6 lanovaRuaha, i Malkut. Stoga ovo ime Boga obuhvata svih 10 Sefirota.

  365. Vaan broj, mada ne u istoj Kabali. Vidi Canon. i u grkojKabali.

  370. Mnogo vaniji za Deo II. cu, Stvaranje. Sabatski Jarac u svom najviem vidu. Ovopokazuje celokupno stvaranje kao materiju i duh. Materijalno 3, duhovno 7, i sveponiteno na Nulu. Takoe i \lc= mir.

  400. Slovo t, "Univerzum". To je kvadrat broja 20, "Toak Sree", i stoga pokazuje

  Univerzum kao Sferu Sree - Samsara-Cakram, gde vlada Karma, koju budale zovusluajem.400 je i ukupan broj Sefirota, poto svaki od njih 10 sadri po 10 u sebi i budui da se

  ponavljaju u 4 sveta i to Acilutu, Briahu, Jecirahu i Asiahu. Sama ova etiri sveta supripisana hwhy, koje zbog toga nije ime plemenskog fetia, nego formula sistema.

  401. ta, "to, ono" (neprevodivo engl. "the", p.p.) naglaeno, koje znai "sr neega", jer aitsu prvo i poslednje slovo jevrejskog Alfabeta, ba kao to su i i grkog, a A i Zlatinskog. Stoga Re Azot, ne treba pomeati sa Azotom (azotos, beivotan), starimimenom hemijskog elementa. Azot znai zbir i sutinu svega opaenog kao Jedno.

  406. wt, slovo Tau (vidi 40), takoe i hta, "Ti". Zapazite da aha(7), boansko ime Venere(7), daje inicijale rei Ani, Hua, Ateh - Ja, On, Ti; tri razliita vida boanstvaoboavanog u tri lica i na tri naina: naime (1) okrenutim licem; (2) padanjem niice; (3)

  poistoveivanjem.418. Uglavnom pripada Delu II., v.t.419. tyf, slovo Tet.434. tld, slovo Dalet.440. ylt, veliki zmaj.441. tma, Istina. Zapazite da je 441 = 21 21. 21 je hyha, Bog Ketera, ija Volja je Istina.450. }t, veliki zmaj.463. dqch hfm, Mojsijev tap, prut od Bademovog drveta. 3 + 60 + 400, staza srednjeg

  stuba.

  474. tud, Znanje, Sefira koja nije Sefira. U jednom vidu dete Hokmaha i Binaha; u drugomOsma Glava Saginjueg Zmaja, koji se podigao kada je Drvo ivota polomljeno, aMakroprozopus poslao heruvime protiv Mikroprozopusa. Vidi Ritual 417supra. Takoei, neizostavno, Liber 418. To je demon koga isto intelektualne ili racionalne religijeuzimaju kao svog Boga. Naroita opasnost Hinajana Budizma.

  480. tylyl, kraljica-demon Malkuta.666. Poslednji od mistinih brojeva sunca. twrc, duh Sunca. Takoe }tc wmmu, Ommo

  Satan, Satansko Trojstvo Tifona, Apofisa i Bea; takoe i hwchy \c, ime Isusa. ImenaNerona, Napoleona, V.E. Gledstouna, i jo nekih osoba koje vam se verovatno nesviaju mogu se sabrati do ovog broja. Ustvari on je konano proirenje broja 6, zbog

  toga to je 6 111 ([la= 111 = 1) = 6 i zato to je Sunce (iji je to najvei broj) babroj 6.(Ovde umeem napomenu o "mistinim brojevima" planeta. Prvi broj je broj same

  27

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  28/38

  Planete, napr. Saturn, 3. Drugi broj predstavlja broj kvadrata u kvadratu planete, napr.Saturn 9. Trei broj je zbir cifara u svakom redu "magijskog kvadrata" planete, napr.Saturn 15. "Magijski kvadrat" je kvadrat kod kojeg svaki red, kolona i dijagonala imajukao zbir isti broj, napr. u kvadratu Saturna u prvom redu su brojevi 816, u drugom 357 iu treem 492, gde se svaki kvadratipopunjava brojevima od 1 pa navie.Poslednji od Magijskih brojeva je zbir cifara u kvadratu napr. kod Saturna 45.

  Kompletni spisak je sledei:Saturn': 3, 9, 15, 45.Jupiter &: 4, 16, 34, 136.Mars %: 5, 25, 65, 325.Sunce : 6, 36, 111, 666.Venera $: 7, 49, 175, 1225.Merkur #: 8, 64, 260, 2080.Mesec : 9, 81, 369,3321.

  Opte govorei, prvi broj daje boansko ime, drugi arhaneosko ili aneosko, trei imekoje pripada Formativnom svetu, etvrti ime "duha" ili "slepe sile". Na primer, Merkur

  ima zai dd(ljubav) za 8, }ydi yndza 64, layrifza 260 i trtrtptza 2080. Meutim,kod niih brojeva to nije ba tako dobro izvedeno. Broj 136 je i lypwy, Inteligencija

  Jupitera i lamsh, njegov Duh."Mistini brojevi" Sefirota su prosto zbirovi brojeva od 1 do njihovog vlastitog broja.Tako je (1) Keter = 1.

  (2) Hokmah = 1 + 2 = 3.(3) Binah = 1 + 2 + 3 = 6.(4) Hesed = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.(5) Geburah = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.(6) Tifaret =1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.(7) Necah = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28.

  (8) Hod = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.(9) Jesod = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.(10) Malkut = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.

  Meutim, najvanije atribucije broja 666 odnose se na drugi deo, v.t671. arutZakon, aurtKapija, rotaDama Staze Daleta, atorToak. Takoe i [la,

  tld,}wn, dwy, Adonai (vidi 65). spelovano u celosti.Ovaj vaan broj obeleava izjednaavanje Egida sa samim Putem ("Ja sam Put, Istina iivot") i prikazuje Tarot kao Klju; i da sam Zakon nije nita drugo do ovo. Iz tograzloga spoljanji Koled AA je krunisan ovim "znanjem i razgovorom SvetogAnela uvara".Takoe, ovaj broj je i broj Rituala Neofita. VidiLiber XIII.

  741. ctma, etiri slova elemenata. }ma, raunajui } kao 700, najvie Ime Skrivenog.Dogma kae da Najvii predstavlja etiri Elementa; i da ne postoji nita izvan njih,izvan Tetragramatona. Ovu dogmu je najlepe predstavio Lord Dunsany u priinazvanoj "onova Lutanja".

  777. Vide supra.800. tcq, Duga. Obeanje Iskupljenja (8) - 8 kao Merkur, Intelekt, Ruah, Mikroprozopus,

  Sin Iskupitelj - u svom najmaterijalnijem obliku.811. (grka numeracija).888. Isus (grka numeracija).913. tycarb, Poetak. VidiBeleku o Genezi.

  28

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  29/38

  Ovaj spisak1e omoguiti ueniku da pravi veliki deo dokaza dogmatske Kabale. Pomoi e muda savlada razloge pomou kojih se moe dokazati da je svaki dati broj najvii. U tom sluaju,mnotvo predstavlja samo delove Jednog; a tok dokaza vodi oveka ka znanju i oboavanjusvakog broja redom. Na primer.

  Teza. Broj Devet je najvii i najvredniji od svih brojeva.

  Komentar . "Broj devet je sveti i postie vrhunac filozofije", Zaratustra.

  Komentar . Devet je najbolji simbol Nepromenljivog, jer kojim god se brojem pomnoi, zbircifara je uvek devet, npr. 9 487 = 4383. 4 + 3 + 8 + 3 = 18. 1 + 8 = 9.

  Komentar . 9 = f, zmija. A Zmija je Sveti Ureus, na kruni Bogova.

  Komentar . 9 = IX = Pustinjak Tarota, Starac sa Lampom (Davalac Svetlosti) i tapom (SrednjiStub Sefirota). Ovo je, takoe, isti Starac kao i u Adutu 0, Alef. "Luda" i Alef = 1.

  Komentar . 9 = dwsy= 80 = p= %= 5 = h== g= lmg= 73 = hmkj=

  Majka = Binah = 3 = ba= Otac == (1 + 2) Mistini Broj Hokmaha =

  = Hokmah = 2 = b= Magus = 1 = 1.

  Komentar. 9 = Temelj svih stvari = Temelj alfabeta = Jod = 10 = Malkut = Keter = 1.

  Komentar .9 = IX = Hermit = Jod = 10 = X = Toak Sree =k= 20 = XX = on = c= 300 =30 = l= Uravnoteenje = VIII = 8 =j = Koije = VII = 7 = z= Ljubavnici = VI = 6 = w =

  Hijerofant = V = 5 = h= Car = IV = 4 = d= Carica = III = 3 = g= Prvosvetenica = II = 2 = b=Mag = I = 1 = a= Luda = 0.

  Komentar . 9 = Mesec = g= 3, itd., kao gore.

  Komentar . 9 = = Saturn = 3, itd., kao gore.

  Ima jo mnogo nizova dokaza. Ovaj nain rezonovanja podsea na zagonetku "Zato je pria kaoduh?" Odgovor. "Pria je bajka; rep je etka; etka je metla; koije su kola; kola su dvokolice;dvokolice su zamka; zamka je klopka; klopka je din; din je duh; a duh je sablast". (Celareenica je neprevodiva igra rei zbog slinog izgovora rei razliitog znaenja i homonima.Reenica u originalu glasi: "A story's a tale; a tail's a brush; a brush is a broom; a brougram's acarriage; a carriage is a gig; a gig's a trap; a trap's a snare; a snare's a gin; gin's a spirit; and aspirit's a ghost." Prim. prev.)

  Meutim, naa izjednaavanja nisu tako lana; meditacija obelodanjuje njihovu istinitost. Dalje,kao to u kasnije detaljnije objasniti, 9 nije jednako 1 za neofita. Ove jednakosti su dogmatske; i

  jedino istinite za Njega kod koga je Sve Istina. U praksi, svaka jednakost je jedna magijskaoperacija koju aspirant treba da izvede.

  ______________________________________________________________________________1Potpuni renik, koji je zapoeo Fra. I.A., nastavio Fra. P. i ispravio Fra. A. e. G. i ostali, uskoro e biti objavljen

  pod autorstvom AA

  {

  Indigo

  Olovo{ {

  29

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  30/38

  U prvom delu videli smo sve brojeve kao Velove Jednog, njegove emanacije pa stoga i iskvarenjatog Jednog. To je Univerzum kakvog mi znamo, statini Univerzum.

  Meutim, Aspirant u Magiki nije zadovoljan ovim stanjem stvari. On sebe vidi samo kaostvorenje, najvie udaljeno od Tvorca, kao broj toliko sloen i umotan koji jedva da moezamisliti a jo manje se sme nadati, svom svoenju na Jedan.

  Zbog toga e njemu koristiti jedino oni brojevi koji su podrivai ovog stanja tuge. Tako njemubroj 2 predstavlja Maga (velikog Majanskog Magiara koji je stvorio iluziju Maje) kojeg vidi udrugom tiru. I posmatrajui sebe kao Ja koje postavlja Ne-Ja (Fihte) on mrzi ovog Maga. Jedino

  poetnik posmatra ovog Maga kao udotvorca - kao ono to on eli biti. Jer adept im steknemalo utehe pre e ovog Maga posmatrati kao b = # = j = 418 = ABRAHADABRA,velianstvenu Re, "ReDvostruke Moi u Glasu Majstora" koja ujedinjuje 5 i 6, Ruu i Krst,Krug i Kvadrat. A bje takoe i Staza iz Binaha ka Keteru; meutim, to je jedino vano za onogakoji je veu Binahu, "Majstor Hrama".

  On ne nalazi zadovoljstvo u promatranju Drveta ivota i urednom rasporedu brojeva; on e preuivati u Kabali kao sredstvu za varanje pomou tih brojeva. On ne moe ostaviti nitaneuznemireno; on je Anarhist Filozofije.

  On odbija da se pokori pukim formalnim dokazima o Izvrsnosti stvari, poput "On sve dobro radi","Kada bi razumeo svet video bi da je sve to dobro", "ta god je, ispravno je", i tako dalje. Njemu,naprotiv, ta god da je, pogreno je. To je deo bolne dunosti jednog Majstora Hrama da razumesve. Jedino on moe opravdati vidljivu surovost i ludost stvari. On je od supernala; on gleda stvari

  odozgo; a ipak, poto je doao odozdo, on moe saoseati sa svime. I on oekuje od Neofita dadeli njegova vienja. Ustvari, ona za Neofita i nisu istinita. Glupost lakrdijaa Nove-Misli ustrasnom potvrivanju "Ja sam zdrav! Ja sam bogat! Ja sam dobro obuen! Ja sam srean", kadasu ustvari oni "siromani i bedni i slepi i goli", nije filozofska nego praktina glupost. Nita ne

  postoji, kae Majstor Hrama, sem savrenstva. Tano; pa ipak njihova svest je nesavrena. Ego,ona ne postoji. Za Majstora Hrama to je tako: on je "precrtao" sloenosti matematikog izrazazvanog postojanje, i odgovor je nula. Meutim, za poetnika njegov bol i neija tua radost neine ravnoteu; njegov bol boli njega, a njegov brat moe i da se obesi. Majstor Hrama takoerazume i zato se Nula mora provlaiti kroz sve konane brojeve da bi se izrazila; zato se mora

  pisati kao "n-n" umesto 0; i ta se postie takvim pisanjem. Ovo razumevanje moe se pronaiizraeno uLiber 418(Epizoda o Haosu i Njegovoj erci) iLiber Legis(I. 28-30).

  Meutim, nikada ne treba zaboraviti da svako mora poeti od poetka. A na poetku Aspirant jebuntovnik, ak iako se osea kao najopasnija vrsta buntovnika, Svrgnuti Kralj.2

  Stoga e on oboavati svaki broj za koji mu se uini da obeava da moe oboriti Drvo ivota. One ak poricati i ruiti i samo Jedno - koje, na kraju krajeva on i eli postati - zbog njegove

  jednostavnosti i udaljenosti. On je u iskuenju da "prokune Boga i umre".

  Ateista ima tri vrste.______________________________________________________________________________2

  I naravno, ako njegova pobuna uspe, on e se pokoriti redu. Prvi uslov dobijanja stepena je biti nezadovoljan onimkoji ve imate. A kada doete do kraja nalazite red kao i prvi put; ali takoe i to da je zakon ono protiv ega semorate buniti i nadvladati.

  30

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  31/38

  1. isto glup ovek. (esto i veoma vet, kao to su bili Bolingbrok, Bradleut i Fut.) On je otkriojednu od manjih tajni, priglio je i prezire sve one koji vide vie od njega, ili koji stvari posmatrajusa drugaijeg stanovita. Zbog toga je on obino slepi fanatik, koji ak ni toleranciju ne tolerie.

  2. Oajni nesrenik, koji, traivi Boga svugde, i ne naavi Ga, misli da su svi slepi poput njega, ida, ako on nije uspeo - on, tragaza istinom! - to je samo zato to cilj ne postoji. U njegovom

  plau je bol, dok je kod glupe vrste ateista uskogrudnost i samozadovoljstvo. Oba imaju bolestanEgo.

  3. Filozofski adept, koji spoznajui Boga, kae "Ne postoji Bog", mislei "Bog je Nula", kakav jeOn kabalistiki. On se dri ateizma kao jedne filozofske teorije iste kao i sve druge, a kojom everovatno manje zavesti ljudski rod i uiniti neku drugu praktinu tetu od bilo koje druge teorije.

  Njega moete prepoznati po njegovoj staloenosti, entuzijazmu i posveenosti. Ponovo u uputitina Liber 418 za objanjenje ove misterije. Devet religija je krunisano prstenom adepta ija jelozinka "Ne postoji Bog", toliko iskrivljena da ak ni Magister kojeg oni prihvate nema dovoljnomudrosti da je protumai.

  1. Mr. Douv, K.C.: M'lud, ja utivo tvrdim da ne postoji takvo stvorenje poput pauna.2. Oedipusat Colonus: Avaj! Ne postoji sunce! Ja, ak i ja, traio sam ga i nisam ga naao.3.Dixit Stultus in corde suo: "Ain Elohim." (Nema Boga.)

  Postoji i etvrta vrsta ateista, koji ustvari uopte i nije ateista. On je samo putnik u Zemlji bez (iliNe-) Boga, i zna da je to samo jedna etapa na njegovom putu - i to, tavie, stanje koje nije takodaleko od cilja. Daat nije na Drvetu ivota; i u Daatu ne postoji Bog kakav postoji u Sefirotima;

  jer Daat uopte ne moe shvatiti jedinstvo. Ako on misli o tome, jedino moe da mrzi (jedinstvo),kao jedinu stvar koja on svakako nije (vidiLiber 418,10-ti tir.) Pri tome mogu napomenuti da

  je ta knjiga najbolja za koju znam o Naprednoj Kabali, i naravno razumljiva je samo NaprednimUenicima.

  Ovaj ateista, ne za-stalno ve u-prolazu, veoma je pogodan za inicijaciju. On je raskrstio sailuzijama dogme. Od Viteza Kraljevske Misterije on se podigao da bi razumeo sa lanovimaVladara Svetilita da je sve samo simbolika; sve je, ako hoete, Maioniarski Trik. On je umoranod teorija i teolokih sistema i slinih drangulija; i budui da je iznuren, gladan i edan on traimesto za Stolom Posveenika, i pare Hleba Duhovnog Iskustva, i gutljaj Vina Zanosa.

  Sada je vesasvim jasno da Aspirant trai reenje velikog Problema. A ovaj problem on moevideti u tri glavna oblika, kako su ga i razne kole Posveenika opaale tokom vekova.

  1. Ja nisam Bog. Ja elim postati Bog.Ovo je hinduistiska koncepcija.

  Ja sam Malkut. Ja elim postati Keter.Ovo je kabalistiki ekvivalent.

  2. Ja sam palo stvorenje. elim biti iskupljen.Ovo je hrianska koncepcija.

  Ja sam Malkut, pala kerka. elim biti postavljena na presto Binaha, moje nebeske majke.Ovo je kabalistiki ekvivalent.

  3. Ja sam konani kvadrat; elim biti jedno sa beskonanim krugom.Ovo je Nesektaka koncepcija.Ja sam Krst irenja; elim biti jedno sa beskonanom Ruom.

  31

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  32/38

  Ovo je kabalistiki ekvivalent.

  Odgovor Adepta na prvi oblik problema je, za Hindusa, "Ti si To" (vidi prethodno poglavlje,"Jogi") (ova i jo neke napomene u tekstu se odnose naEkvinoks, iz kojeg je uzet ovaj tekst. p.p.);za Kabalistu "Malkut je u Keteru, a Keter je u Malkutu", ili "Ono to je gore isto je onome to jedole" ili prosto "Jod". (Slovo Jod je temelj svih slova, koji poto ima broj 10, simbolizuje

  Malkut.)

  Odgovor Adepta na drugi oblik problema za Hrianina je celokupno dobro poznato uenje Pesmenad Pesmama i Apokalipse koje se odnosi na Hristovu Nevestu.3

  Odgovor za Kabalistu bio bi dugo sloeno uenje koje se moe prouiti u Zoharu i na drugimmestima. Inae, on moe prosto odgovoriti "He" (slovo majke i kerke u hwhy). VidiLiber 418zaduu naunu raspravu o ovoj simbolikoj osnovi.

  Odgovor Adepta na trei oblik problema daje se pomou , to povlai da se mora primeniti jedan

  beskonaniinilac.

  Za Kabalistu ovo je obino simboliki predstavljeno pomou Rue (i) Krsta, ili takvom formulompoput 5 = 6. Tano je da su oni sakrili Rekoja reava ovaj problem. Moje otkrie ove rei jeglavna tema ovog lanka. Svo prethodno izlaganje nameravalo je da pokae zato sam ja traio(tu) reda bih ispunio uslove, i pomou kojih standarda istine bih mogao meriti stvari.

  Meutim, pre nego to pristupimo ovoj Rei, prvo je neophodno da jo obajasnimo na koji senain oekuje od broja da pomogne oveku u traganju za istinom, ili iskupljenjem due, ili uoblikovanju Rue Krsta. (Pretpostavljam da je italac dovoljno upoznat sa nainom tumaenjaimena pomou njegovih atribucija da bi razumeo kako se, im se poruka primi, i odobri, ona moe

  i protumaiti). Tako ako ja pitam "ta je znanje? i dobijem odgovor "tud", ja to tumaim kao dvrata, umaterija, ttama, - pomou raznih kolonaLiber 777. (Odabiranje kolone je stvar duhovneintuicije. Solvitur ambulando.) A ovde se bavim samo "ispitivanjem duhova, da bih saznao da lisu oni od Boga".

  Pretpostavimo sada da mi se uini kako vizija nagovetava da potie od Boga. Aneo objavljujesvoje ime. Ja ga sabiram. Zbir iznosi 65. Izvanredan broj! blagosloveni aneo! Ne uvek.Pretpostavimo li da je on merkurovske spoljanjosti? 65 je broj Marsa.

  Onda ja zakljuujem da, ma kako lep i reit on mogao biti, on je lani duh. avo ne razumedovoljno dobro Kabalu da bi svoje simbole mogao odenuti u harmoniju.

  Meutim, pretpostavimo jednog anela, ak i u skromnijem vidu, koji ne samo da poznaje Kabalu- tj. vaa vlastita istraivanja u Kabali - isto tako dobro kao vi, veje u stanju i da vam pokaeistine, kabalistike istine, koje ste dugo i uzaludno traili! Onda ga primate sa poastima anjegovu poruku sa poslunou.

  ______________________________________________________________________________3Ovo Hriansko uenje (ne i njegov kabalistiki ekvivalent) nije potpuno. Nevesta (dua) je sjedinjena, mada jedinovenanjem, sa Sinom, koji je onda predstavljen Ocu i Majci ili Svetom Duhu. Njih etvoro onda upotpunjujuTetragramaton. Meutim, Nevesta se nikad ne sjedinjuje sa Ocem. Po ovoj emi dua ne moe nikad uiniti neto vie

  sem da dodirne Tifaret i tako primi zrak iz Hokmaha. Dok ustvariak i Sv. Jovan Sinu stavlja u usta re

  i "Ja i mojOtac smo jedno". A svi se slaemo da u filozofiji nikad ne moe biti (u Istini) vie od jednog; dok ova Hri anska

  dogma kae nikad manje od etiri". Otuda potie njeno robovanje zakonu i njeno najnesavrenije shvatanje bilo kogpravog mistinog uenja, a i tekoa korienja njenih simbola.

  32

 • 8/12/2019 Aleister Crowley - Liber LVIII - Esej o Broju

  33/38

  To je kao kad bi prosjak traio prijem kod generala i pokazao ispod svojih dronjaka Kraljev peat.Kada mi jedan sluga Indijanac pokae "preporuke" koje je potpisao Pukovnik Ovaj i KapetanOnaj ispisane loe spelovanim pogrenim Engleskim jezikom (Babu English), ovek zna ta trebada radi. Naprotiv, oveka Koji je Izgubio Ruu i polomio drku svoje vinske ae na pukovskojzdravici, svi prepoznaju kao jednog od svojih.

  U duhovnim stvarima, Kabala, sa onim tajnama koje lino otkrijete i koje znate samo vi lino iBog, predstavlja kontrolu, znak, dokaz i lozinku koja vam jami da je Loa pravilno pokrivena.

  Prema tome od najvee je vanosti da te konane tajne nikad ne bi trebalo otkrivati. I mora sezapamtiti da jedna utvrena misao, ak i trenutna, moe omoguiti lanom duhu da spozna vaevlastite tajne. Verovatno su na ovaj nain Di i Keli bili tako esto obmanjivani.

  Razmatranje ovog malog renika brojeva pokazae da su brojevi 1, 3, 5, 7, 12, 13, 17, 21, 22, 26,32, 37, 45, 52, 65, 67, 73, 78, 91, 111, 120, 207, 300, 326, 358, 361, 370, 401, 434, 474, 666, 671,741, 913, za mene bili brojevi naroite vanosti i svetosti. Veina od njih je cenjena, jer upuujena ili su veu skladu sa Jednim. Samo nekoliko brojeva - npr. 120 - odnosi se na sredstva. Tu su i

  mnogi drugi - svi ostali - isto toliko dobri; ali, ne za mene. Bog se prema meni ponaao tako to bimi pokazivao znake za koje sam imao dovoljno inteligencije da razumem. To je i uslov svakogintelektualnog optenja.

  Sada bih vie voleo da praktini problem formuliem u ovom obliku: "Kako da ujedinim 5 i 6,Mikrokosmos i Makrokosmos?"

  A ovo su brojevi za koje mi se ini da iznose problem.

  1. On je cilj, ne sredstvo. Previe prost da bi posluio Magiarevoj svrsi.2. Vide gore.3. Jo uvek previe prost da bi se sa njim lako radilo, naroito kao 3 = 1. Meutim, i zbog

  toga, veliki broj za potovanje i udnju.4. Strani broj Tetragramatona, velikog neprijatelja. Broj orua Zlog Magiara. Dijada

  nainjena Zakonom.5. Pentagram, simbol kvadrature kruga pomou \yhla= 3.1415, simbola ovekove volje, zla

  broja 4 koje dominira ovekovim duhom. Takoe i Pentagramaton, Jeheua, Spasitelj.Odatle oznaava i Poetak Velikog Dela.

  6. Heksagram, simbol isprepletenog Mikro i Makrokosmosa, pa otuda i simbol ZavretkaVelikog dela. (Na Kandidatovoj Odori Pentagram je na grudima, a Heksagram na leima.)Ipak, on simbolizuje i Ruah, 214, v.t., i isto je toliko lo in viakoliko je dobar in termino.

  7. Najgori broj,ije je savrenstvo nemogu

  e napasti.8. Veliki broj iskupljenja, zbog j = tyj = 418, v.t. On dobija na znaaju jedino sa

  napredovanjem moje analize. Inae, a priorinije bio od vee vanosti.9. Najgori, zbog svoje stabilnosti. bwa(ob), vetiarstvo, lani mesec vraare.

  10. Zao, spomenik nae tuge. Ipak sveti, poto u sebi krije povratak negativnom.11. Veliki magiki broj, poto sjedinjuje antiteze 5 i 6 itd. dwa(od), sama magika sila.12. Beskoristan, puki simbol Cilja.13. Koristan, jer ako moemo svesti nau formulu na 13, ona bez problema postaje 1.17. Od pomoi, jer iako simbolizuje 1, on to ini pod oblik